Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї

Название: Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї
Раздел: Рефераты по социологии
Тип: реферат Добавлен 02:25:12 20 июня 2009 Похожие работы
Просмотров: 228 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Змiст

Введення

Сім'я, як об'єкт соціологічного дослідження

Сімейні відносини

Функції сім'ї і їх взаємозв'язок

Сучасна демографічна ситуація. Криза сім'ї

Практична частина

Висновки

Введення

Тема мого реферату - "Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї".

В своєму рефераті я розкажу про те, що собою представляє сім'я, про типи сімейної організації, сімейне законодавство, розгляну типи сімейних взаємостосунків, функції сім'ї і сучасну непросту демографічну ситуацію в Росії і приведу результати, проведеного мною соціологічного дослідження.

Об'єктом мого дослідження є молодь - жителі р. Польовського.

В результаті своєї роботи я планую зробити наступні висновки:

1. Причини, по яких молодь одружується.

2. Причини, по яких серед молодих сімей відбуваються часті розлучення.

Сім'я. Як багато сьогодні ведеться про неї суперечок на сторінках газет і журналів, які різні, деколи прямо протилежні думки висловлюються...

Якщо говорити мовою соціолога або демографа, то сім'єю називається невелика група людей, з'єднаних спорідненими і подружніми зв'язками, загальним бюджетом і як правило - загальним житлом. Але це тільки теоретична схема. В реальній дійсності кожна сім'я тісно пов'язана з суспільством, в якому вона живе, з його економікою, політикою, культурою, орієнтирами, настроєм людей.

Сім'я виступає як об'єкт соціологічного дослідження і займається нею окрема галузь соціології - соціологія сім'ї, що вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин в конкретних культурних і соціально-економічних умовах.

Сім'я, як об'єкт соціологічного дослідження

Сім'я є складнішою системою відносин, ніж брак, оскільки вона, як правило, об'єднує не тільки подружжя, але і їх дітей, а також інших родичів або просто близьких подружжю і необхідних їм людей.

Брак - це історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, встановлююча їх права і обов'язки по відношенню один до одного їх дітям, своєму потомству, батькам.

Іншими словами брак - цей традиційний засіб формування сім'ї і суспільного контролю.

Благотворно впливає на людину лише здорова, благополучна сім'я, створення якої вимагає значних зусиль і певних якостей особи.

Сім'я - це сплав трьох любовей: подружньої, батьківської і дитячої. Любов неоподільна від боргу, вірності, самодисципліни, спільності інтересів і мети, відповідальності, взаємної пошани.

Існують наступні загальні принципи виділення типів сімейної організації і сімей. Залежно від форми браку розрізняють моно і полігамію. Моногамна сім'я - така, де на одного чоловіка доводиться одна дружина, у відмінності від полігамії, яка потрактує як багатоженець. Залежно від структури споріднених зв'язків виділяють різні типи сімей.

Найпоширенішим типом є проста (нуклеарная) сім'я, що є подружньою парою з дітьми, що не полягають в браку. В даний час в нашій країні переважають прості сім'ї, що мають дітей або без них. Складні ж сім'ї, що складаються з двох або більш подружніх пар, складають 4,3% від всіх сімей в країнах СНГ.

Сім'я як соціальний інститут проходить ряд етапів, послідовність яких складається в сімейний цикл або життєвий цикл сім'ї. Дослідники виділяють різну кількість фаз цього циклу, але головними серед них є наступні:

1) вступ до браку - утворення сім'ї;

2) початок дітородіння - народження першої дитини;

3) закінчення дітородіння - народження останньої дитини;

4) вступ до браку і виділення з сім'ї останньої дитини;

5) припинення існування сім'ї - смерть одного з подружжя.

Тип сім'ї визначається по наступних ознаках:

соціально-класова ознака (наприклад: сім'я робітника, сім'я представника бізнесу);

по типу населення (міська, сільська);

по національній ознаці (однонаціональна, багатонаціональна);

за часом існування;

по кількості членів сім'ї;

Крім того виділяються типи сім'ї за особливих умов сімейного життя, наприклад студентська сім'я, сім'я артистів і т.д.

Союз чоловіка і жінки повинен задовольняти не тільки біологічні потреби, але і потреби емоційні, моральні і інтелектуальні.

Кращим віком для вступу до браку вважається вік від 20 до 24 років. Перш ніж одружитися, потрібно оцінити спільність життєвих інтересів, рівень розвитку, серйозність намірів і глибину пошани і любові один до одного. Необхідно починати виробляти якості дбайливого відношення один до одного ще до браку, в період знайомства.

Тільки на такій основі можна побудувати нормальне сімейне життя.

Брак полягає в органах запису актів цивільного стану.

Основним документом сімейного законодавства є Сімейний кодекс Російської Федерації.

Сімейне законодавство встановлює умови і порядок вступу до браку, припинень браку і визнання його недійсним, регулює особисті немайнові і майнові відносини між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми, між іншими родичами і іншими особами, а також визначає форми і порядок пристрою в сім'ю дітей, що залишилися без піклування батьків.

Сімейні відносини

Сімейні відносини мають велике значення для здоров'я людей. Сприятливий морально-психологічний клімат сім'ї позитивно позначається на здоров'я її членів. Статистика свідчить, що в таких сім'ях люди менше хворіють і довше живуть.

В загальному випадку для забезпечення сумісності з іншими людьми у людини повинні бути три основні якості характеру: здібність критично відноситися до себе, терпимість і довір'я до інших.

Функції сім'ї і їх взаємозв'язок

Сім'я здійснює ряд функції як суспільного, так і індивідуального характеру. Я їх назву:

Сфера сімейної діяльності Суспільні функції Індивідуальні функції
Репродуктивна Біологічне відтворювання суспільства Задоволення потреби в дітях
Виховна Соціалізація молодого покоління Задоволення потреби в батьківстві.
Господарсько-побутова

Підтримка фізичного здоров'я членів

суспільства, догляд за дітьми

Отримання господарсько-побутових послуг одними членами сім'ї від інших
Економічна Економічна підтримка неповнолітніх і непрацездатні членів суспільства Отримання матеріальних засобів одними членами сім'ї від інших
Сфера первинного соціального контролю Моральна регламентація поведінки членів сім'ї в різних сферах, відповідальність і зобов'язання батьків перед дітьми Формування і підтримка правових і моральних санкцій за порушення соціальних норм в суспільному житті і сімейних відносинах
Сфера духовного спілкування Розвиток особи членів сім'ї Духовне взаємозбагачення членів сім'ї
Соціально-статусна Надання соціального статусу членам сім'ї. Відтворювання соціальної структури Задоволення потреби в соціальному просуванні
Вільний час Організація раціонального дозвілля. Соціальний контроль у сфері дозвілля Задоволення потреб в сумісному проведенні дозвілля
Емоційна Емоційна стабілізація індивідів і їх психологічна терапія Отримання індивідами психологічного захисту, емоційної підтримки в сім'ї. Задоволення потреби в особистому щасті і любові
Сексуальна Сексуальний контроль Задоволення сексуальних потреб

В повноцінній нормальній сім'ї всі ці функції взаємозв'язані між собою.

Сучасна демографічна ситуація. Криза сім'ї

Демографічна ситуація - найгостріша проблема сучасної Росії. Невипадково цій проблемі надав значну увагу в своєму Посланні Федеральному збору Президент Росії Володимир Володимирович Путін. "В середньому число жителів нашої країни щорічно стає меншим на 700 тисяч чоловік", - сказав він. Для вирішення цієї проблеми запропоноване наступне:

1) зниження смертності за рахунок посилення контролю безпеки дорожнього руху;

припинення ввезення в країну сурогатної алкогольної продукції;

виявлення, профілактика і лікування серцево-судинних захворювань

2) здійснення ефективної міграційної політики за рахунок:

залучення з-за кордону наших співвітчизників, краще, якщо це будуть кваліфіковані, утворені і законопокірні громадяни;

3) підвищення народжуваності за рахунок:

збільшення розміру грошових допомог матерям до досягнення дитиною віку до півтора років, причому розмір допомоги збільшується при збільшенні числа дітей;

компенсація витрат на дитяче дошкільне виховання, причому також, як і в першому випадку розмір компенсації збільшується при збільшенні числа дітей;

матеріальна підтримка сімей, що беруть на виховання дітей-сиріт;

збільшення вартості родових сертифікатів;

виплата одноразової допомоги матерям у розмірі 250 тис. грн.

Для реалізації всього вищесказаного буде потрібно велика робота і великі гроші.

В сучасних умовах все помітніше стає криза сім'ї як соціального інституту суспільства, шляхи виходу з якого поки неясні. Криза виражається в тому, що сім'я все гірше реалізує свої основні функції: організацію подружнього життя, народження і виховання дітей, відтворювання населення і робочої сили. Причини такої кризи мають загальний характер для всіх індустріальних держав, є породженням індустріальної цивілізації.

Сім'я особливо чутлива до всякого роду реформаторським змінам державного масштабу, наприклад безробіттю, зростанню цін і т.д.

Крім падіння народжуваності наголошується і такий негативний: факт в інституті сім'ї, як збільшення числа розлучень. Розглядаються негативні наслідки розлучень: погіршення виховання дітей, збільшення випадків їх психічних захворювань, алкоголізм батьків, руйнування

кровноспоріднених зв'язків, погіршення матеріального положення, дисгармонія відтворювання населення.

Практична частина

Соціологи відзначають, що в сучасному суспільстві більшість молоді одружується, не обдумавши своє рішення настільки серйозно, наскільки вимагає дане питання. Багато хто вважає, що, отримавши паспорт, можуть вважати себе дорослими і жити за своїми правилами і принципами, не залежно від батьків. Мало того, що частина з них одружується, не досягнувши повноліття, але і без згоди батьків. Проживши якийсь час, молоді сім'ї розлучаються.

Практична частина моєї роботи полягала в проведенні соціологічного дослідження на тему браку і сім'ї. В процесі дослідження мені належало вирішити наступні задачі:

1. з'ясувати головну причину вступу до браку;

2. досліджувати специфіку відношення до браку з боку дівчат і хлопців;

3. з'ясувати причини розірвання браків.

Об'єктом мого дослідження були що вчаться 11-х класів школи № 4 і 10-х класів школи № 13 р. Польовського, відібрані випадковим чином. Загальне число респондентів склало 60 чоловік.

Предметом мого дослідження було відношення старших класів, що вчаться, до браку.

Мною була розроблена анкета з можливими варіантами відповідей.

Зразок анкети, а також результати аналізу проведеного соціологічного дослідження, для зручності сприйняття, оформлені у вигляді діаграм, представлені в додатку.

Отже, результати опиту показали, що число позитивно що відносяться до браку складає 90% від числа всіх респондентів. Інші 10% поки не замислювалися про це. Добрим результатом є те, що негативно що відносяться до браку, серед опитаних - не було, із цього приводу можна зробити ряд висновків.

На питання про відношення до браку з партнерами інших національностей думка розділилася таким чином: 37% опитаних відповіли, що це їх не цікавить, а 55% відповіли, що для них це не головне. Решта опитаних (а саме 8%) утрудняла відповісти. Причина, як я вважаю, в тому, що багато хто ще не замислювався і не розмовляв з батьками на цю тему.

Головною причиною вступу до браку 81% опитаних рахує любов

Дуже цікаву відповідь я отримала на 12-е питання: "Коли ви зустріли свою першу любов". При цьому 42% відповіли, що в школі, 45% опитаних ще не зустріли свою любов. У незначної частини перша любов зустрілася в дитячому саду (13%).

Жоден з числа опитаних не полягає в браку. Це не говорить про те, що вони не знайшли відповідну кандидатуру, а просто більшість вважає за необхідне спочатку доучитися в школі, потім продовжити освіту далі, а вже потім одружуватися.

Дане соціологічне дослідження показує, що відповідний для більшості опитаних шлюбний вік складає 20-30 років, так відповіло 83% дівчат і 87% хлопців, але було і виключення - 13,3% хлопцем відповіли - від 30 років і старше.

Для більшості опитаних хлопців соціальне положення дівчини їх не цікавить, так відповіли 50%, але дівчата до цього питання відносяться по - іншому, соціальне положення не цікавить всього лише 30% з числа опитаних дівчат; 50% дівчат відповіли, що може це і краще, але взагалі ні. Ніхто з дівчат не відповів, що для них має значення соціальне положення хлопців; на відміну від хлопців, з яких так відповіли 27%.

Главою сім'я, на думку дівчат, повинні бути обидва, так відповіли 67% опитаних, хлопці дотримуються іншої точки зору - вони вважають, що главою сім'я повинен бути чоловік, так відповіло 67%. Помітимо, що ніхто з респондентів не вважає, що главою сім'я повинна бути жінка.

Головною причиною розлучення, на думку респондентів, є зрада, так відповіло 42% опитаних.

Заробляти гроші, на думку дівчат, повинні обидва, так вважають 83%. Хлопці (60%) дотримуються думки, що гроші повинен заробляти чоловік. Помітимо, що ніхто з респондентів не вважає, що гроші повинна заробляти жінка.

Серед опитаних 89% вважають, що найприйнятніший вік для вступу до браку 20-30 років, і всього лише незначна частина (8%) вважають найприйнятнішим вік від 30 років і старше. Позитивно те, що всього 3% вказали для цього вік від 16-20 років.

До браку в ранньому віці молодь відноситься по-різному: 29% вважають, що це нормально, 23% вважають, що ранні браки не довгострокові, 28% відносяться негативно, інші (20%) утрудняли відповісти.

Висновки

Головною задачею мого дослідження було з'ясувати причини, по яких молодь одружується в ранньому віці, і із яких причин, як вважає молодь, відбуваються часті розлучення.

З опитаних учнів більшість відноситься до браку зі всією серйозністю. Практично всі респонденти одноголосно назвали головну причину частих розлучень - зрада.

Дані по розлученнях підтверджує офіційна статистика, яку дає ЗАГС р. Польовського. За даними на перший квартал 2006 року порівняно з тим же періодом 2005 року, в нашому місті одружилися 122 пари (в 2005 році - 125 пар) і розлучилися 77 (в 2005 році - 81)

На закінчення, я хотіла б сказати, чому я вибрала саме цю тему реферату. Сім'я і брак - це вічна тема, також як і тема взаємостосунків Чоловіка і Жінки, також як і тема Любові. Поняття сім'ї актуально у всі часи. І хто б щось там - то ні говорив, що можна обійтися без сім'ї - я не згодна з цим твердженням.

Сім'я потрібна. Для щастя, етичного і фізичного здоров'я людини. З сім'єю пов'язані дорогі і близькі серцю поняття, як добро, Затишок, Будинок, Мати. Сім'я дає опору відчуттям, мріям, надіям, допомагає здійсненню життєвих планів. Вона готує людину до життя в суспільстві, учить трудитися, творити, любити свою справу, доводити до кінця задумане. Сім'я потрібна не тільки людині, але і суспільству. Вона сприяє вдосконаленню суспільних відносин, вихованню підростаючого покоління.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух10:38:12 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:27:18 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:01:26 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199156)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru