Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

Название: Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: контрольная работа Добавлен 01:08:50 10 мая 2010 Похожие работы
Просмотров: 77 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Самостійна робота

з римського права

на тему

Правові відносини батьків і дітей

у Стародавньому Римі

Підготував студент групи ІП-12

Ластовецький Олександр


На наш погляд, розпочати це питання слід почати розглядати з взаємин між матір'ю і дітьми. Ці відносини глибоко різні в залежності від того, чи мати у шлюбі cum manu або в шлюбі sinemanu. Мати, яка складається в шлюбі cum manu, для дітей є loco sororis іразом з ними підпорядкована влади свого чоловіка або його paterfamilias, якщо чоловік сам знаходиться in patria potestate. Зв'язок матері з дітьми в шлюбі-найбільш тісний після зв'язку paterfamilias зі своїми підвладними. Навпаки, у шлюбі sine manu мати в найдавнішому праві не пов'язана з дітьми. Вона не член сім'ї батька своїх дітей, вона - агнатка своєї старої сім'ї, в якій вона успадковує і члени якої успадковують після неї і здійснюють над нею опіку. Тепер перейдемо до розгляду взаємин батька і дітей. Ці відносини були побудовані інакше, ніж відносини матері і дітей: Для цих відносин було байдуже, складався чи батько в шлюбі cum manu абоsine manu. Діти завжди знаходяться під владою батька, in patria potestas. За визначенням Гая "під владою батька звичайно бувають і чоловіки і жінки, сімейної ж владі чоловіка підкоряються тільки жінки." Ця влада, спочатку безмежна, поступово, проте, пом'якшувала. Основною причиною для цього є розпад колишньої селянської сім'ї та розвиток ремесел: сини все більше ведуть самостійне господарство. Поряд з цим, сини набувають самостійно положення у вже постійної армії і державному апараті. Вже в найдавніше час влада paterfamilias над особистістю дітей стримувати впливом сімейної ради. Наприкінці республіки і на початку періоду імперії був введений ряд обмежень прав paterfamilias на особистість дітей. Підвладний син має і libertas, і civitas; в області публічного права він стоїть поруч з батьком, може займати державні посади. Але в сім'ї він цілком підпорядкований батьківської влади, притому вік значення не має, і навіть коли він вже перебуває у шлюбі і має дітей. Важливо підкреслити, що влада над дітьми належить саме батькові, а не обом батькам. Винятковість становища дітей визначалася двома обставинами: вони не тільки були в чисто сімейної з підстав влади батька, а й були "під владою" особливого роду, якої передбачалися додаткові правові можливості батьків по відношенню до дітей. Під батьківську владу діти потрапляли трьома шляхами:

Через народження в законному шлюбі

Через усиновлення

Через узаконення.

У Римі діяло правило, згідно з яким кожен дитина, народжена заміжньою жінкою, вважався сином або дочкою її чоловіка, поки не буде доведене протилежне. Слід підкреслити, що батьком дитини, народженої в шлюбі, вважається чоловік. Ця формула буде потім засвоєна кодексом Наполеона, як і багато чого іншого. Батьківська влада могла бути встановлена шляхом узаконення дітей тільки від конкубіни. Узаконення можна визначити як визнання законними дітей даних батьків, народжених ними поза законного шлюбу. Існувало кілька шляхів (способів) узаконення: Шляхом подання позашлюбного сина в ordo місцевих декуріонов з наділенням його відомим майновим цензом; Шляхом подальшого шлюбу батьків; Шляхом видання спеціального імператорського указу. На відміну від узаконення, який давав положення законних дітей особи, народжених від даних батьків, але поза шлюбом, усиновлення встановлювало батьківську владу над сторонньою особою. Узаконення розрізнялося двох видів: Arrogatio, якщо усиновляти persona sui iuris. У найдавніші часи arrogatio проводилася на народних зборах за участю верховного жерця і в присутності як усиновителя, так і всиновлюється. Проте, в пізніші часи, з остаточним припиненням скликання народних зборів, arrogatio проводилася шляхом отримання на те імператорського рескрипту. Adoptio, якщо усиновляти persona alieni iuris. Adoptio проводилася спочатку складним обрядом манципації, тільки Юстиніан замінив цю складну процедуру простим заявою перед судом. Тепер цей вид усиновлення здійснювалося шляхом занесення в судовий протокол угоди колишнього господаря всиновлюється з усиновлювачем у присутності всиновлюється. До Юстиніана adoptio, як і arrogatio, вводила усиновленої вагнатичну сім'ю усиновителя, але Юстиніан ослабив її значення: вона не знищувала patria potestas кровного батька, лише встановлюючи право успадкування усиновленої після усиновлювача. Можна виділити загальні необхідні умови усиновлення:

Усиновляти міг, як правило, чоловік;

Усиновлювач має бути persona sui iuris

Усиновлюваних повинен бути молодше усиновителя на 18 років і більше.

Особисті права і обов'язки батьків і дітей корінним чином були різні на різних етапах римської історії. Влада батька сімейства передбачала наступні права відносно дітей: право розпоряджатися життям дитини в будь-якому віці до досягнення нею повноліття, але це право регулювалося звичаями, а також вимагало участі сімейного ради; право залишити новонародженого бездоглядними; право-обов'язок відповідати за правопорушення, скоєних дітьми. Відповідальність могла бути особистої або ж батькові надавалося право видати дитини позивачеві головою; продати сина чи дочку в рабство; право на віндікаційний позов відносно утримують його дітей. З плином часу настільки сувора влада пом'якшилася. Врешті-решт влада батька звелася до його праву застосовувати домашні міри покарання дітей, до обов'язки дітей надавати повагу батькам. У сфері майнових відносин діти були, мабуть, рано допущені до скоєння угод від свого імені, тобто володіли ius commercium. Алевсі права з таких угод виникали для paterfamilias. Обов'язки ж з цих угод для нього не виникали. Одночасно з послідовним обмеженням влади чоловіка над дружиною і розширенням кола юридичних наслідків з угод рабів здійснюється процес поступового визнання право-і дієздатності підвладних дітей. У Римі увійшло у звичай виділяти підвладному синові, а так само і для раба майно в самостійне управління. Таке майно називалося peculium. Слід підкреслити, що пекулій-майно, надане підвладно тільки в управління та користування; власником пекулія залишається господаря. Пекуліарні відносини батька і сина багато в чому схожі на відносини з приводу рабської пекулія. Так само треті особи, вступили в угоди з підвладними, мали до господаря такі ж додаткові позови, які давалися з угод рабів. У разі смерті підвладного пекулій не переходить у спадок, а просто повертається в безпосереднє володіння батька. У разі смерті господаря пекулій переходить до його спадкоємців поряд з усім іншим майном. Якщо підвладний син звільняється від батьківської влади, і батько при цьому не зажадав пекулій, то останній вважається подарованим синові. У зв'язку з виділенням пекулія підвладному відбулися і деякі інші зміни. У зв'язку з цією практикою було визнано можливимвстановлення "натуральних" зобов'язальних відносин між членами однієї сім'ї. З плином часу поряд з цим видом пекулія з'явилися інші, значно розширили майнову самостійність підвладних і зробили їх повноцінними учасниками громадянського обороту. Наприклад, військовий пекулій складався не тільки у фактичному управлінні підвладного, але і належав йому на праві власності за деякими обмеженнями і виключеннями. З початку 4 століття н. е. юридичне положення військового пекулія було поширено на всякого роду придбання сина, зроблені на державній, придворної, духовної службі, а також на службі в якості адвоката. Нарешті, звизнанням права спадкування дітей після матері, що складалася у шлюб іsine manu, неможливо було не захистити від домагань з бокуpa terfamilias майно, успадковане дітьми від матері. У 4 в. н. е. це майно було оголошено належить дітям з правом paterfamiliasна довічне користування і керування їм. Розвиток завершилося постановою, що paterfamilias зберігає право власності лише нато складається у володінні дітей майно, яке або придбано на кошти батька, або отримано від третьої особи, яка бажає створитивідому вигоду для paterfamilias, а також на майно, яке батько передав підвладним, бажаючи подарувати його, Але яке залишилося власністю батька в силу недійсності угод між ним і підвладними дітьми. Всі інші майна належать підвладно. Батьківська влада над дітьми припинялася тільки із смертю господаря або за допомогою особливого вивільнення з-під влади. Вивільнення було або добровільним актом господаря (manumissio), який прирівнювався до вивільнення раба на свободу; або примусово-правовим (за порушення обов'язки батьків стосовно дітей); або по силі приватного права. Після emantipatio батько зберігав право на користування половиною майна сина. Нарешті, варто коротко розповісти про опіку і піклування. Особа sui iuris у зв'язку з віком, станом здоров'я або деяких особливим становищем може потребувати допомоги та охороні при здійсненні своєї цивільної правоздатності. Цим цілям служили в римському праві Опіка (tutela) над неповнолітніми, над гультяями, а також рано втратила практичне значення опіка над жінками (, і піклування (Cura) над божевільними, над мінору, над гультяями. Різниця між опікою і піклуванням виражалося в порядок діяльності опікуна і попечителя. Опікун формальним актом згоди надає юридичну силу операціях, до вчинення яких підопічний нездатний; попечитель ж висловлює свою згоду неформально, можливо навіть неодночасно з угодою. Наприклад, жінка, яка залишалася в залежності від опікуна, не може складати заповіту без його згоди; в іншому випадку, заповіт її з цивільного права, буде недійсна.

Таким чином найвищу владу у римській мав батько і його влада поширювалась на всіх членів родини.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:56:22 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:17:06 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:13:48 09 июня 2018
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух11:02:23 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:13:05 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Контрольная работа: Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201492)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru