Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Як успадкувати майно

Название: Як успадкувати майно
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: учебное пособие Добавлен 05:42:33 25 апреля 2010 Похожие работы
Просмотров: 197 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема. Як успадкувати майно?

Мета : дати уявлення про поняття "спадкодавець" та "спадкоємець", "заповіт"; описувати порядок спадкування за законом, розповідати про порядок отримання спадщини; аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права; виховувати повагу до дотримання спадкового права.

Тип уроку : комбінований урок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Метод "Акваріум"

Обговорити в групах проблему й дати правову оцінку ситуації. Учень 5 класу пошкодив музичний центр, який залишився без догляду в актовій залі.

Робота за індивідуальними картками

1 картка

Проаналізуйте правову природу та види строків у договорах купівлі-продажу (гарантійні строки, строки придатності, строки служби, претензійні строки, строки оперативного захисту, позовна давність).

2 картка

Згідно з оголошенням в газеті "Реклама для всіх" громадянин М. прийшов до громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект та узгодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним транспортом і здійснить остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. З'явившись через два дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш вигідною ціною. М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 1000 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди.

Розв'яжіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?

3 картка

Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу житлового будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б.К. оселився в будинку разом із сім'єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. Під час судового засідання було встановлено, що під час укладання договору була порушена вимога ст.65 Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружися на відчуження нерухомого майна.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть справу.

4 картка

Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні оспорюваного договору купівлі продажу 12 січня 2004 р. громадянин К., що діяв на підставі її довіреності, продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною. Через цю обставину позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним. У зустрічному позові О. просила виселити Т. з належної їй по праву власності квартири. Під час судового засідання було встановлено, що "між представником позивачки К. та покупцем О. укладена злочинна угода, що передбачала продане квартири за відсутності згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною".

Розв'яжіть справу.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Однією з можливостей реалізації права власності є отримання майна у спадок (успадкування). Спадкодавець, тобто померла особа, що передала майно у спадок, разом з цим майном передає спадкоємцю, тобто людині, що отримує спадок, всі права та обов'язки, пов'язані з цим майном. Успадкування відбувається або за заповітом, або в разі його відсутності - за законом.

Завдання.

Спробуйте дати визначення поняттю "успадкування".

Учитель. Заповіт - це особиста воля особи на випадок її смерті. Право на заповіт реалізується безпосередньо тією особою, яка бажає його скласти. Згідно з цим правом спадкодавець може призначити своїми спадкоємцями будь-яку кількість осіб незалежно від їх сімейних зв'язків зі спадкодавцем, а також скласти заповіт щодо всього спадку або його частини і розподілити його між спадкоємцями за власним бажанням. Неповнолітні особи та повнолітні непрацездатні особи (діти, вдови батьки) отримують у спадок, незалежно від заповіту, половину того, щоб вони мали отримати за законом.

Робота з правовими документами

Цивільний Кодекс

Ст.1247. Загальні вимоги до форми заповіту.

Заповіт складається в письмовій формі із зазначенням місця та часу його складання.

Заповіт повинен бути підписаний заповідачем особисто.

Заповіт повинен бути засвідчений нотаріусом або іншими службовими особами.

Завдання

Назвіть вимоги, які висуває закон до складання заповіту.

Учитель. Особа може скласти заповіт у будь-який час і має право вносити до нього зміни. За законодавством України кожен громадянин має право на власний розсуд вирішувати долю належного йому майна, а також заповідати його.

Запитання

Чи стикалися ви вже хоча б раз із цим правовим фактом?

Учитель. Відповідно до ст.534 Цивільного кодексу (ЦК) кожен громадянин може залишити за заповітом усе своє майно або частину його (не виключаючи предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку) одній або кільком особам, як тим, що входять, так і тим, що не входять до кола спадкоємців за законом, а також державі або окремим державним, кооперативним та іншим громадським організаціям.

Заповідач також має право у заповіті позбавити права спадкоємства одного, кількох або всіх спадкоємців за законом. Треба зауважити, що складання заповіту не тягне за собою переходу права власності на заповідане майно, а є лише розпорядженням, яке заповідач робить на випадок своєї смерті. Тому особа, що склала заповіт, за життя не позбавлена можливості розпорядитися таким майном шляхом його продажу, дарування і таке інше. Зазначене є суттєвою різницею між заповітом та договорами відчуження майна (міни, дарування, купівлі-продажі), відповідно до яких особа, яка підписала такий договір, позбавляється права власності на своє майно, і вже його спадкоємці будуть позбавлені права на успадкування цього майна, навіть якщо щодо нього буде складений заповіт.

Крім того, заповідач на підставі ст.544 Цивільного кодексу вправі в будь-який час змінити або скасувати зроблений ним заповіт, склавши новий заповіт. Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в частині, в якій він йому суперечить. Скасування або зміна заповіту проводиться шляхом подання про це заяви нотаріусу, завідуючому державним нотаріальним архівом, а в населених пунктах, де немає нотаріусів, - посадовій особі виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, яка вчиняє нотаріальні дії.

Запитання

Які фактори можуть спричинити зміну заповіту?

Учитель. Деякі особливості мають питання спадкоємства вкладів, що визначені ст.564 Цивільного кодексу. Так, вкладник може залишити банківській установі заповідальне розпорядження щодо належного йому вкладу. У цьому випадку після смерті вкладника вклад видається вказаним ним особам без оформлення свідоцтва про право на спадщину.

Якщо вкладник не зробив банківській установі такого розпорядження, то в разі смерті вкладника його вклад переходить до спадкоємців на загальних підставах.

Закон визначає коло осіб, які користуються правом на обов'язкову частку в спадщині, незалежно від змісту заповіту. Зокрема, неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) й утриманці померлого успадковують, незалежно від змісту заповіту, не менше двох третин частки, яка б належала кожному з них в разі успадкування за законом (ст.535 Цивільного кодексу).

Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі із зазначенням місця і часу його укладення, підписаний особисто заповідачем і нотаріально посвідчений (ст.541 зазначеного Кодексу).

Заповіт може бути посвідчений як державним, так і приватним нотаріусом, що не впливає на його юридичну силу. У тих населених пунктах, де немає нотаріусів, право посвідчення заповітів, згідно зі ст.37 Закону України "Про нотаріат", мають посадові особи сільських, селищних, міських рад. Заповіти громадян України, що перебувають за кордоном, можуть бути посвідчені посадовими особами консульських установ України.

Заповіт - це угода, що безпосередньо пов'язана із особою заповідача. Відтак заповіт не може бути укладений через представника, що діє за дорученням або на підставі закону. Не допускається також посвідчення заповіту від імені кількох осіб.

Запитання

Чому не допускається посвідчення заповіту від імені кількох осіб?

Спадок відкривається з моменту смерті спадкодавця. З цього моменту, впродовж шести місяців, спадкоємці, що бажають прийняти спадок, подають заяви до нотаріальної контори. Спадкоємці з чотирнадцяти років мають право робити це особисто, за малолітніх заяву подають батьки або опікуни.

Практична робота

Учні мають скласти: Заповіт з умовою. Спільний заповіт подружжя. Секретний заповіт.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника і додатковий матеріал.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:53:52 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:15:47 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:12:29 09 июня 2018
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух11:03:34 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:12:25 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Учебное пособие: Як успадкувати майно

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201670)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru