Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

Название: Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 03:57:37 03 февраля 2009 Похожие работы
Просмотров: 20 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат:

Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії


План

Вступ............................................................................................................. 3

1. Регионалізм і місцеве управління у Великобританії............................. 5

Висновок.................................................................................................... 7

Література.................................................................................................. 8

Вступ

Зачинаючи починати з із середини 70-х рр., у Великобританії загострилися загостряли проблеми державного пристрою устрою, регіонального управління і місцевої автономії. До складу держави входять Уельс, Шотландія, Північна Ірландія і власне Англія. Частки частини країни розрізняються по національному складу, мові язику, рівню соціально-економічного розвитку. Кожна з цих часток частин формально користується адміністративною, а Північна Ірландія до введення вступу в 1972 р. прямого правління Лондона і законодавчою автономією. Фактично управління здійснюється з із центру через відповідного міністра.

Рух за самоврядність самоврядування відбувається походить в Шотландії і Уельсі. Народи, що проживають тут, висувають вимогу про створення створіння власних парламентів з із тим, щоб аби шотландці і валлійці могли управляти своїми внутрішніми справами речами. Законом 1977 р. було передбачено проведення подібних реформ. Оскільки в ході референдуму, як вже було сказано, вони не отримали одержували підтримку необхідної кількості виборців, реформа не була проведена.

Прибережні острови і острів Мен також входять до складу Великобританії. Вони мають власні законодавчі збори зібрання, законодавчі і адміністративні системи, їх закони набирають чинності після отримання королівської санкції; оборона, стабільність положення становища і представництво в міжнародних відносинах здійснюються урядом Великобританії. Монарх представлений уявляти тут лейтенант-губернаторами.

Актом про місцеве управління 1972 р. була встановлена установлена двухзвенная система органів місцевого управління. Територія Англии і Уельсу була поділена на графства (39 в Англії і 8 в Уельсі), а графства на округи (всього 339 з із них 296 - в Англії; 37 - у Уельсі і 26 - в Північній Ірландії) 6 найбільш крупних міст отримали одержували статус метрополитенских графств. У Шотландії в 1975 р. було утворено 9 регіонів, в яких створено 53 округи. Остання реформа місцевого управління пов'язана з ухваленням прийманням акту від 16 липня 1985 р., якою скасовувалися ради поради Великого Лондона (управляв столицею Великобританії), і шести метрополитенских графств. Їх функції були передані окружним радам порадам (їх 33), а в деяких випадках - іншим органам. Так, транспортна, протипожежна і поліцейська служби передавалися у ведення спеціальних служб, що призначаються державним секретарем. У результаті була створена досить достатньо уніфікована децентрализованная система місцевої самоврядності самоврядування. В той же час разом з тим вилучення певних функцій з із ведення місцевих органів і передача їх урядовим органам підсилювали посилювали вплив уряду, можливість спроможність втручання його в справи речі місцевої самоврядності самоврядування. Іншими словами, для реформи було характерне поєднання двох протилежних тенденцій в розвитку місцевої самоврядності самоврядування - централізації і децентралізації.

1. Регионалізм і місцеве управління у Великобританії

Низовою ланкою місцевого управління є з'являються приходи прибутки (у Уельсі - общини); всього більше 11 тисяч. Якщо населення приходу прибутку не перевищує 150 виборців, рішення вирішення ухвалюються на спільних загальних зборах зібраннях жителів мешканців.

Ради поради всіх рівнів формуються шляхом прямих виборів строком на 4 роки і включають голову і радника. Голова обирається на щорічних зборах зібраннях з числа радників, склад радників щороку кожен рік оновлюється обновляє на одну третину. Вони займаються управлінням поліцією, пожежними і дорожніми службами, музеями, соціальними службами і піклуванням старезних.

Місцева самоврядність самоврядування у Великобританії побудована спорудити по англо-саксонской муніципальній системі. Але та відсутність на місцях чиновників, що призначаються урядом, не означає, звичайно, що місцева самоврядність самоврядування повністю цілком вільно від урядового контролю. Обгрунтування такого контролю виводиться англійськими юристами з із принципового положення становища спільного загального права про те, що монарх - єдине джерело всієї влади, "гілки" якої підконтрольні йому, міністри ж, контролюючі муніципалітети, є з'являються слугами корони.

Форми контролю центральної влади за місцевою самоврядністю самоврядуванням досить достатньо різноманітні всілякі. Однією з найважливіших форм є з'являється регулювання. Центральні департаменти не уповноважені здійснювати юридичний контроль за діяльністю місцевих органів вище за ті межі, які встановлені установлені законом. Але та статути, як правило, містять утримують лише норми-принципи, визначають повноваження муніципалітетів, їх систему і основи взаємин з із урядовими і судовими органами. Тому статутне регулювання доповнюється міністерським, яке закріплює форми і методи роботи підконтрольних центральним органам служб, що здійснюють на місцях галузеве управління. Всі акти, що направляються скеровують останнім, обов'язкові для виконання ними.

Інша форма урядового контролю - затвердження відповідними центральними департаментами чиновників апарату місцевої влади, що обираються муніципалітетами.

Найбільш оперативною і широко поширеною формою керівництва є з'являється інспекція. Відповідними повноваженнями наділені міністерства освіти і науки, внутрішніх справ речей (поліцейська і протипожежні служби) по питаннях своєї компетенції.

Наприклад, відповідно до закону про поліцію 1964 р. інспекція поліцейської служби проводиться міністерством внутрішніх справ речей щорік щорічно. Незадовільні результати інспекції можуть бути причиною призначення урядовими органами такої санкції, як передача (як правило, тимчасова) повноважень і служб муніципалітетів іншим місцевим органам або чиновникам, що призначаються міністрами. Втім, ці заходи є з'являються надзвичайними і до них прибігають рідко.

Крім того, урядові органи мають право вимагати проведення розслідування діяльності місцевих органів, якщо виявлений обман або які-небудь шахрайські дії. Розслідування проводиться відповідними міністерствами відносно підконтрольних місцевих служб.

Висновок

Особливу відповідальність за організацію місцевої самоврядності самоврядування несе міністерство навколишнього середовища. Саме воно узагальнює інформацію про перебування достаток справ речей на місцях, координує контрольну діяльність інших центральних департаментів.

Специфічною формою контролю є з'являється заснований установлений законом про місцеве управління 1974 р. комісар у справах ад министрации місцевого управління. Цим же законом засновано установлений 2 комісії з питань місцевої адміністрації: для Англії і Уельсу, Комісари в Англії діють в трьох районах - Великий Лондон, Мідленд і Південна Англія. Комісар кожного району щорік щорічно представляє уявляє звіти в комісію, яка на їх основі складає офіційні послання і направляє скеровує їх місцевим органам як спільної загальної, так і спеціальної компетенції.

У фінансовій сфері контроль центральної влади за місцевою самоврядністю самоврядуванням здійснюється аудиторами. Ця посада передбачена Актом про місцеве управління 1972 р. Кандидатури аудиторів висуваються місцевими органами і затверджуються міністром навколишнього середовища. Вони діють в кожному окрузі і зобов'язані контролювати законність витрачання грошових коштів, виділених на суспільні громадські потреби нужду. Щорік щорічно аудитори складають висновки ув'язнення, які прямують муніципалітетам і міністрові навколишнього середовища. Інформацію про незаконну діяльність муніципальних властей аудитор направляє скеровує до суду.

Література

1. ²íîçåìíå êîíñòèòóö³éíå ïðàâî/×åð³íü ðåäàêö³ºþ ²67 ïðîô.Â.Â. Ìàêëàêîâà. - Ì.: Þð³ñò', 1996. - 512 ç ³ç.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:43:18 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент04:45:05 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент22:41:38 09 июня 2018
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух11:31:26 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:56:06 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201540)
Комментарии (2210)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru