Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Політична система Великовританії

Название: Політична система Великовританії
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 11:12:49 07 февраля 2009 Похожие работы
Просмотров: 201 Комментариев: 3 Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат:

Політична система Великобританії

План

Вступ

1. Політична система Великобританії

Висновок

Література

Вступ

Двопартійна система, що існує|наявний| у Великобританії, склалася в кінці XVII століття, коли були утворені партії торі і вигов|.

Зачинаючи|починати| з|із| першої світової війни, фаворитами виборців є|з'являються| Консервативна і Лейбористська партії, що поперемінно змінюють один одного біля керма державної влади. Всього ж в парламентських виборах зазвичай|звично| бере участь більше 10 партій. З середини 70-х років намітився процес перегруповування сил:

розшарування традиційних партій, утворення нових партій, їх об'єднання один з|із| одним і з|із| часткою|частиною| старих партій. Ці процеси спричинили деякі зміни традиційної зовнішності|подоби| класичної двопартійної системи. Так, в 1977-1978 рр. парламентська фракція Ліберальної партії знаходилася|перебувала| в союзі|спілці| з|із| лейбористами, що не мали більшості в палаті общин. Після|потім| створення|створіння| на початку 80-х років виборчого|вибіркового| блоку Ліберальної і Соціал-демократичної партій, що виступали|вирушали| на парламентських виборах 1982 і 1987 рр. під назвою "Альянсу" (зібрав|повизбирував| відповідно|відповідно до| 25,4% і 23% голосів) існувала можливість|спроможність| перетворення двопартійної системи в багатопартійну. В ході передвиборної кампанії 1992 р. ліберальні демократи, чиї шанси оцінювалися досить|достатньо| високо, виражали|виказували| готовність вступити в урядову коаліцію з|із| будь-якою партією, яка прийме їх умови (перехід до пропорційної|пропорціональної| виборчої|вибіркової| системи і збільшення витрат на освіту|утворення|). Вказаного об'єднання, проте|однак|, не сталося, консерватори перемогли з|із| помітним відривом від своїх противників|супротивників|. Можна передбачити|припускати|, таким чином, що з часом|згодом| двопартійна система Великобританії перетвориться в багатопартійну або (найімовірніше) в двух-с-половиной| партійну німецького зразка|взірця|. Найбільш впливовими у Великобританії є|з'являються| декілька політичних партій.


1. Політична система Великобританії

Консервативна партія - найбільша партія країни, насчи|

тывает| близько 2 млн. членів. Офіційно оформилася в 1867 р. на базі партії торі, що виражала|виказувала| інтереси поміщиків і вищого духівництва|духовенства|. Оскільки метою|ціллю| партії є|з'являється| участь в роботі парламенту і сформирование| уряду, то головну|чільну| роль у виробленні політики і керівництві цієї організації грає парламентська фракція на чолі з лідером. Лідер обирається самій фракцией*|. Два інших структурних елементу - місцеві асоціації виборців в округах і партійна конференція - не мають значного впливу. У післявоєнний період партія орієнтується на найбільш масовий "середній шар" суспільства|товариства|.

Партія має 11 регіональних організацій, в кожній з яких створюється рада|порада|, виконком, апарат, що складається з центрів звільнених|визволяти| працівників, що призначаються. У виборчих|вибіркових| округах діють асоціації і місцеві органи Союзу|спілки| молодих консерваторів, жіночою, профспілковою організацій і консервативного політичного центру. В середньому кожна місцева асоціація налічує|нараховує| 2400 чіл. Партія не має статуту|уставу| і чіткої довготривалої програми (замість неї перед черговими парламентськими виборами видається передвиборний маніфест, що містить|утримує| програму діяльності уряду, якщо партія отримає перемогу на виборах).

Усередині|всередині| партії існує декілька політичних течій. "Нові" торі тэтчеровского| періоду виражають|виказують| інтереси більшості тієї частки|частини| населення, яка виступає|вирушає| за розвиток особистої|особової| ініціативи і приватного підприємництва, обмеження державного регулювання, забезпечення правопорядку, законності, за захист "національної гідності|достоїнства|" і скорочення неефективного виробництва. Реалізовуючи ці інтереси, уряд, М.Тетчер, що очолювалося, здійснило часткову денаціоналізацію і перетворення інститутів державного регулювання економіки на користь бізнесу, в два з гаком разу зменшило максимальний рівень податків (з 83% до 40%), провело|виробляло| розпродаж частки|частини| муніципальних будинків|домів|, обмежило лаву|низку| прав профспілок. Новий урядЗ|із| 1974 р. обрання повинна затверджувати партконференція, що скликається щорік|щорічно|. Вона включає депутатів палати общин і 340 членів палати лордів від консервативної партії, 150 місцевих представників. На конференції, в принципі, будь-який член консервативної фракції, заручившись рекомендацією двох депутатів, може виставити свою кандидатуру на пост|піст| лідера партії. очолюване Дж. Мейджором, в цілому|загалом|, продовжує цю політику. Зокрема, в Цивільній|громадянській| хартії, представленій|уявляти| урядом на розгляд парламенту, передбачена денаціоналізація британських залізниць, лондонській автобусній компанії, створення|створіння| альтернативних поштових служб. Вказані заходи були викликані|спричиняти| декількома причинами. Не останнє місце серед них - неефективність роботи цих служб.

Лейбористська партія є|з'являється| другою за значенням партією в країні. Створена в 1900 р. за ініціативою профспілок і лави|низки| соціалістичних організацій для підтримки обрання представників робітників|робочих| до парламенту. Головну|чільну| роль в керівництві партією також грає парламентська фракція, що обирає свого лідера, - по суті, лідера всієї партии*|. Структура лейбористської партії більш децентрализована| в порівнянні з партією торі, лідер партії має менший вплив. Сама фракція в палаті общин розділена на лівих (група "Трібюн"), правоцемтристов| (група "Маніфест") і профспілкових "працівників". Роль партійної конференції у лейбористів вища, ніж біля|в| торі: вона обирає Національний виконком, який по статуту|уставу| є|з'являється| "адміністративним органом партії". На місцевому рівні діють організації у виборчих|вибіркових| округах, керовані виборними генеральними комітетами. Вони є відділеннями|відокремленнями| партії, вирішують|рішають| місцеві питання і відбирають кандидатів на щорічну конференцію.

Партія налічує|нараховує| близько 6,5 млн. членів, у тому числі 6,2 млн. - колективних членів (профспілки, кооперативні суспільства|товариства|). Індивідуальних членів близько 277 тис. чоловік (в кінці|наприкінці| 70-х рр. їх було понад 620 тис.). Після|потім| ураження|поразки| на парламентських виборах 1979 р. процес розмежування в партії загострився|загостряв|. Лівому крилу удалося добитися позитивних рішень|вирішень| по питаннях внутрішньої і зовнішньої діяльності: встановлений|установлений| новий лад|порядок| обрання лідера партії, закріплений обов'язок парламентарів|парламентаріїв|-лейбористів звітувати|звітуватися| перед місцевими партійними організаціями, закріплене обов'язкове

Колегія вибірників|виборців| складається з представників профспілок (40 голосів), окружних партійних організацій (30%) і членів палати общин (30%). Право вирішального|ухвального| голосу при відборі кандидатів мають місцеві партійні організації. Лідер зобов'язаний звітувати|звітуватися| на щорічній конференції лейбористів про роботу парламентської фракціїзатвердження всіх кандидатів до парламенту партійними організаціями виборчих|вибіркових| округів.

Британські лейбористи виступають|вирушають| за збереження|зберігання| державного регулювання економіки при збільшенні капіталовкладень в розвиток промисловості, підвищення ролі державного сектора і планерування|планування|, розширення програми соціальних послуг, націоналізацію лави|низки| найбільших монополістичних об'єднань, залучення профспілок до управління підприємствами.

Партія социал-либеральных| демократів утворилася в березні 1988 р. в результаті|внаслідок| об'єднання ліберальної партии*| і частки|частини| членів соціал-демократичної партії, які з|із| 1981 р. примикали до лібералів. Політична платформа - центристська. Чисельність партії близько 60 тис. членів. В області економіки партія в багатьох питаннях примикає до консерваторів. ПСЛД виступає|вирушає| за проведення лави|низки| реформ: посилення ролі парламенту, введення|вступу| пропорційної|пропорціональної| виборчої|вибіркової| системи, встановлення гарантій індивідуальних свобод громадян.

Соціал-демократична партія утворилася весною 1981 р. в результаті|внаслідок| розколу лейбористської партії. У нинішньому|теперішньому| вигляді|виді| існує з|із| 1988 р., після|потім| власного розколу. Включає тих членів партії, які є|з'являються| противниками|супротивниками| об'єднання з|із| ліберальною партією. Займає|позичає| правоцентристські позиції. Політична платформа мало чим відрізняється від програми консерваторів.

Останнім часом у зв'язку із зростанням|зростом| національної самосвідомості активізувалася діяльність націоналістичних партій. У Шотландії - Шотландська національна партія, виступаюча за незалежність Шотландії, налічує|нараховує| близько 80 тис. чоловік. У Уельсі - Плайд кимру| ("Вільний Уельс") - бореться за надання самоврядності|самоврядування| Уельсу, налічує|нараховує| близько 30 тис. чоловік. З середини 70-х рр. у Великобританії з'явилася|появлялася| партія "зелених", виступаюча за охорону навколишнього середовища. Число її членів і прихильників|прибічників| постійно зростає|росте|. Зростаючі труднощі "зелених" пов'язані з тим, що провідні партії вносять до своїх програм поправки, що враховують інтерес виборців до цих проблем.

Ліберальна партія утворилася в 1877 р., об'єднувала частку|частину| дрібних|мілких| і середніх підприємців, інтелігенції. До першої світової війни була нерідко|незрідка| партнером торі по двопартійній коаліції.

Комуністична партія Великобританії - створена в 1920 р. як партія робочого класу, що стоїть на позиціях марксизму-ленінізму. Переживає організаційна і ідеологічна криза, яка відбивається на зменшенні чисельності її членів; що колись налічувала|нараховувала| понад 40 тис. членів, в даний час|нині| об'єднує в своїх лавах|низках| мало чим|небагато чим| більше 6 тис. прихильників|прибічників|. На 42-му (1990 р.) з'їзді прийнята резолюція, що націлює на переосмислення концепції соціалізму, створення|створіння| відкритішої організації, заснованої на синтезі марксизму-ленінізму з|із| іншими напрямами|направленнями| політичній думці. Вирішено про перетворення партії, розробці нового статуту|уставу|, відмові від принципу демократичного централізму і зміні назви партії.

Комуністична партія Британії утворена в квітні 1988 р. з числа членів КПВ, не приголосних з|із| лінією нинішнього|теперішнього| керівництва. Налічує|нараховує| близько 1,6 тис. членів.

Профспілки Великобританії об'єднують близько 40% трудящих|працюючий|, відрізняються високим ступенем|мірою| згуртованості. Близько 90% (8,7 млн.чел.) всіх членів профспілок входять в Британський конгрес тред-юніонів, що діє з|із| 1868 р. і об'єднуючий 78 профспілок. БКТ має традиційні зв'язки з|із| лейбористською партією, полягаючи в ній на правах колективного члена. Реформа спеціальних комітетів палати общин парламенту, проведена в середині 80-х років, дала можливість|спроможність| представникам профспілок брати участь в їх роботі нарівні з делегатами підприємців і уряду.

У 80-х роках сталося скорочення чисельності профспілок, викликане|спричиняти| відносним зменшенням чисельності промислового пролетаріату і збільшенням числа працівників розумової праці і сфери обслуговування, у меншій мірі організованих в профспілки; безробіттям, посилюванням законодавства відносно профспілок, що заборонило, зокрема, так звані страйки-підтримку.

Підприємці створюють свої економічні організації - союзи|спілки| підприємців. Головне|чільне| їх завдання|задача| - вироблення єдиної економічної політики і доведення її до державних органів, ведення переговорів з|із| профспілками про шляхи|дороги| і засоби|кошти| її рішення|вирішення|. Остання реформа спеціальних комітетів парламенту значно полегшила це завдання|задачу|. Головним об'єднанням є|з'являється| Конфедерація британської промисловості - охоплює 10 центральних союзів|спілки| предпринимателей| і близько 2000 місцевих союзів|спілок|. До БКП відносяться 300 тис. компаній, на яких трудиться|працює| майже 50% активного населення. Вона офіційно представлена|уявляти| в парламенті, уряді і опозиції, має свої представництва майже в ста країнах.


Висновок

Засоби масової інформації Великобританії представляють|уявляють| досить широку палітру поглядів і інтересів. Окрім багаточисельних|численних| щотижневих і щоквартальних газет і журналів|часописів| виходить 111 щоденних газет. Є|наявний| як загальнонаціональні і регіональні (шотландські, ірландські) видання, так і місцеві, освітлюючі події і факти свого міста або округу. Одночасно издаются^| партійні і профспілкові газети і журнали|часописи|. Через об'єктивні обставини відбувається|походить| концентрація ЗМІ. Так, на долю 9 щоденних газет приходить близько 60% сумарного накладу|тиражу|. Близько 50% спільного|загального| числа газет у Великобританії належить 5 газетним концернам. Значна частка|частина| капіталу в них належить акціонерам і окремим дрібним|мілким| видавничим групам. Найвищі наклади|тиражі| мають загальнонаціональні газети "Сан", "Ньюс оф| уорлд|", що належать тресту Мердока

У Великобританії діють три інформаційні агентства|агенції|. Найбільше з|із| них - агентство|агенція| Рейтер - спеціалізується на поширенні|розповсюдженні| іноземної інформації, входить в п'ятірку світових інформаційних агентств|агенцій|. Воно контролюється Асоціацією газетних видавців і агентством|агенцією| Прес Ассошиейшн, яке спеціалізується на поширенні|розповсюдженні| внутрішньої інформації, є|з'являється| кооперативним об'єднанням видавців). Близько 20% акцій належить співробітникам Рейтер. Забезпечує інформацією більше 15 тис. газет, інформаційних агентств|агенцій|, теле-| і радіостанції 158 країн світу.

Література

1.Іноземне конституційне право/Черінь редакцією І67 проф|. В.В. Маклакова. - М.: Юріст', 1996. - 512 з|із|.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух12:05:48 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:31:43 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
21:09:28 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Політична система Великовританії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199318)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru