Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Особливості теорії позитивної психотерапії

Название: Особливості теорії позитивної психотерапії
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: реферат Добавлен 10:22:05 19 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 225 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

План

1. Розкрийте особливості теорії позитивної психотерапії у психосоматичній медицині

2. Застосування когнітивної медицини

3. Декларація по психотерапії


1. Розкрийте особливості теорії позитивної психотерапії у психосоматичній медицині

Сучасна ситуація в психотерапії вимагає розвитку методів, які були б і ефективні, і економічні. Превентивна медицина і психотерапія мають потребу в образі дій, при якому замість розладів початковою крапкою служать можливості розвитку і здатності. Якщо ці здібності відстають в своєму розвитку, ігноруються або формуються односторонньо, це приводить — прихований або явно — до підвищеної готовності до конфлікту. Багато вчинків, звичок і установок в різних культурних кругах часто оцінюються по-різному. Аналогічним чином культурно-обумовленою відносністю характеризуються і інші психосоціальні норми, симптоми і самі захворювання. Транскультурний аспект червоною ниткою простежується у всій концепції позитивної психотерапії і психосоматики: погляд з міжкультурних позицій сприяє кращому розумінню індивідуальних конфліктів.

Техніка лікування, заснована на теорії виникнення захворювань. Ядром терапевтичного втручання в позитивній психотерапії і сімейній терапії є п'ятиетапна стратегія лікування. Точка її терапевтичного додатку — актуальні і базові здібності.

Теорія позитивної психотерапії в психосоматичній медицині.

а) Позитивне бачення людини - кожний, без виключення, людина володіє двома базовими здібностями: до пізнання (когнітивна) і до любові (емоційність). Здібність до пізнання означає: здатність вчитися і учити. Здібність до любові означає: здатність любити і бути улюбленим. Первинні і вторинні здібності - актуальні здібності. Здібності до пізнання і любові властиві кожній людині. Всі інші здібності можуть бути розвинутий з цих двох базових або розглядатися як прояви їх різних комбінацій і застосовуватися до багатоманітних життєвих ситуацій. Обидві базові здібності знаходяться у функціональному взаємозв'язку: відповідний розвиток одній з них підтримує і полегшує розвиток іншій. Залежно від фізичного стану, навколишнього середовища і часу, в яких живе людина, ці здібності диференціюються і утворюють незмінну структуру сутнісних рис (неповторність).

б) Актуальні здібності і концепції (внутрішня динаміка конфлікту) На їх основі був розроблений диференціально-аналітичний опитувальник як відносно всеосяжна система понять. Актуальними ці здібності є тому що вони постійно фігурують в повсякденному житті в різних ситуаціях. Актуальні здібності є психодинамічно діючими. Вони взаємозв'язані з такими психодинамічними категоріями, як Зверх-Я і Я-ідеал, і такими глибинно-психологічними категоріями, як відчуття самоцінності і комплекс неповноцінності, а також “бажаною і “небажаною” поведінкою” в поведінковій терапії. Актуальні здібності дають нам додаткові диференціально-діагностичні вказівки і на основі пізнання змісту конфліктної сфери відкривають нові можливості виховання, самодопомоги, психогігієни і конфліктоцентрованної психотерапії. В повсякденних описах і оцінках, а також в обопільній партнерській оцінці вторинні актуальні здібності грають вирішальну роль.

в) Чотири форми переробки конфліктів (фізіологія і психосоціальна ситуація напруги) - моделюються в конкретній життєвій ситуації за участю конкретних концепцій.

1) Тіло (відчуття): на передньому плані стоїть тіло-Я-сприйняття. Як людина сприймає своє тіло? Як переживає він різні відчуття і інформацію з навколишнього світу? Сприймана у відчуттях інформація проходить через цензуру придбаного масштабу оцінки. Окремі характеристики відчуттів можуть бути конфліктними в зв'язку з подібного роду переживаннями. За допомогою своїх відчуттів дитина з самого початку розвитку встановлює контакт з навколишнім світом. Загальна активність контролюється відчуттями. Ритми сну і живлення можуть стати найважливішими.

Ураження того або іншого органу у пацієнта з психосоматичним захворюванням стає зрозумілим при погляді на концепції, яких він дотримується у відношенні до тіла в цілому, окремим його органам і їх функціям, а також до здоров'я і хвороби. Вони визначають в загальному взаємозв'язку із змістом конфлікту, чому одна людина реагує своїм серцем, інший — шлунком, органами дихання, шкірою і т.д.

2) Діяльність (розум): вимірювання цього має особливе значення в індустріальному суспільстві, перш за все в американо-европейских кругах. Сюди ж відносяться способи становлення норм діяльності і їх включення в концепцію Я. Думання і розум роблять можливим систематично і цілеспрямовано вирішувати проблеми і оптимізувати діяльність. Можливі дві різно-направлені реакції втечі: а) “втеча” в роботу; б) “втеча” від вимог діяльності. Типові симптоми — проблеми самооцінки, перевантаження, стресові реакції, страх звільнення, порушення уваги і “дефіцітарні симптоми”, такі як пенсійний невроз, апатія, зниження активності і т.д. Концепції: “Якщо ти щось можеш, тоді ти щось з себе представляєш”; “Кінчив справу — гуляй сміливо” і Без праці не витягнеш і рибки із ставка”; “Час — гроші” і т.д.

3) Контакти (традиція): ця сфера має на увазі здатність встановлювати і підтримувати відносини з самим собою, партнером, сім'єю, іншими людьми, групами, соціальними шарами і чужими культурними кругами; відношення до тварин, рослин і речей. Соціальна поведінка формується під впливом досвіду і отриманого спадку (традиції), що придбавався, особливо це торкається становлення наших можливостей налагоджувати контакти. Існують соціально обумовлені критерії вибору, які ними управляють: наприклад, людина чекає від партнера ввічливості, щирості, справедливості, акуратності, спільності певних інтересів і т.д. і вибирає собі партнера відповідно до цих критеріїв.

4) Фантазія (інтуїція): можна реагувати на конфлікти, активізуючи фантазію, уявляючи рішення конфліктів, представляючи в думках бажаний успіх або караючи і навіть вбиваючи в мріях людей, на яких нагромадилася злість через те, що хтось був невірний, не має рації або дотримується інших переконань. Фантазія і інтуїція можуть, наприклад, порушувати і навіть задовольняти потребу при творчих дослідженнях і сексуальних фантазіях. Як “особистий світ” фантазія відгороджує від травмуючих і хворобливих втручань дійсності і створює тимчасово комфортну атмосферу (наприклад, алкоголь, токсикоманія).

Чотири сфери переробки конфлікту можуть вже тут вказати терапевту на істотні аспекти розладу, які звичайно непомітні в круговерті звичайної медичної діагностики і терапії.

Застосування чотирьох форм переробки конфлікту. Ця “четвірка” порівнянна з якимись терезами, на чашах яких завжди повинне бути по 25 %, щоб зберегти душевну рівновагу. Вирішальною для урівноваженого душевного стану є здатність мислити позитивно творчо. Ця якість майже втрачена багатьма людьми, але його дуже легко відновити. В особовій сфері однобічність в чотирьох якостях життя виявляється зовні у відкритих формах чотирьох реакцій “втечі” - ця “втеча” в хворобу (соматизація), в активну діяльність (раціоналізація), в самотність або спілкування (ідеалізація або знецінення) і у фантазії (заперечення).

г) Чотири моделі для наслідування (ранній розвиток)

Чотири сфери переробки конфліктів співвідносяться з когнітивною, тобто з тими областями, за допомогою яких ми вступаємо у відносини з реальністю. Для розуміння конфліктної ситуації необхідне розуміння її фону і визначаючих її концепцій. Розвиток особи вирішальним чином залежить від первинних відносин людини:

— батьки і брати або сестри (а також ровесники) по відношенні до дитини (Я);

— батьки між собою (.ТЫ);

— батьки до навколишнього світу (МИ);

— батьки до релігії/світогляду (Пра-МИ).

Ці моделі для наслідування є можливості реалізації всіма людьми своєї здатності встановлювати відносинами. Актуальні здібності можуть бути представлений тут як фільтр соціальних відносин.

д) Дев'ять тез позитивної психотерапії

1) Позитивна психотерапія враховує позитивні аспекти кожної хвороби. На практиці це виглядає таким чином: ми питаємо про те значення, яке має симптом для людини і його соціальної групи, виділяючи при цьому “позитивне значення”: які позитивні аспекти має почервоніння? Які переваги забезпечує заторможеність? Які функції виконують порушення сну? Що значить для мене той факт, що у мене є страх або депресія? і т.д.

2) Теорія мікротравм враховує зміст конфлікту і його динаміку.

3) Транскультурне мислення є основою позитивної психотерапії. Воно включає множину індивідуально, сімейно і культурно обумовлених явищ і припускає єдність в різноманітті.

4) Концепції, міфологія і східні притчі цілеспрямовано включаються в терапевтичну ситуацію. Притчі сприяють ліквідації внутрішнього опору і полегшують здійснення самодопомоги, доповнюючої психотерапевтичні заходи.

5) Кожна людина неповторювана. Лікування відповідає потребам хворого.

6) Члени сім'ї як індивідууми і соціальні чинники як визначальні умови включаються в терапевтичний процес.

7) Поняття позитивної психотерапії доступні кожному: мовні бар'єри усунені (рівність шансів в психотерапії).

8) Позитивна психотерапія пропонує базову концепцію для роботи з будь-якими хворобами і розладами; вона визначає три відправні крапки: профілактика, власне лікування і реабілітація (універсальність застосування).

9) Позитивна психотерапія пропонує своїм змістовним процесом таку концепцію, в рамках якої можуть раціонально застосовуватися і доповнювати один одного різні методи і спеціальні напрями (метатеоретичні і метапрактичні аспекти).

Актуальні здібності у відносинах лікар— пацієнт

Актуальні здібності є змістовними складовими психодинамічних процесів і психотерапевтичних уявлень. Вона говорить про конфлікти самоцінності, комплексів неповноцінності, фобії, депресії або багато в чому невизначені Зверх-Я; пропонує конкретний зміст (актуальні здібності) внутрішньо особових і між особових процесів.

б) Три стадії взаємодії

1) Стадія прихильності: ґрунтується на біологічній залежності дитини, що ще не народилася, від своєї матері. Після народження вона зміняється соціальним симбіозом. Дитина стає залежною від дій соціального середовища. Він вимагає терпіння, часу, турботи і потребує фізичному і соціальному контакті. Батьки, з свого боку, випробовують прихильність до дитини у вигляді любові, надії і відповідальності. Потреба в прихильності супроводжує людину протягом всього його життя. На цьому грунтуються в істотній мірі пошук партнера, бажання бути разом з іншими людьми і згуртованість тієї групи, якою є сім'я.

— На стадії прихильності терапевт є приймаючим гостей для сім'ї пацієнта. Він приймає її такій, яка вона є, він ідентифікується з сім'єю і її членами, не втручаючись, проте, в кухню її конфліктів. При цьому він прагне зрозуміти, чому сім'я була вимушена вдатися до цього симптому і яке значення він має для учасників конфлікту. За допомогою технік позитивної сімейної терапії терапевт структурує інформацію, одержувану від сім'ї.

— Прихильність відноситься до конфліктної теми, яка досліджується в методиках позитивної психотерапії. Ця тема буде в певний момент часу сприяти поверненню в сферу взаємної ідентифікації і спробі членів сім'ї встановити зв'язок з власним минулим (регресія).

2) Стадія диференціації. Диференціація є основним принципом як фізичного, так і душевного розвитку. В процесі соціалізації ця стадія визначається придбанням соціально бажаної поведінки; диференціюються здібності до пізнання і до прояву вторинних здібностей.

3) Стадія відділення - характеризує дозріваючу і зрілу особу. Відділення означає не тільки усунення від якогось об'єкту або особи: одночасно з цим воно є зверненням до іншого об'єкту, до іншої особи. Ця послідовна зміна відділень і прив’язаностей полегшує встановлення контактів з іншими особами і групами, тобто розширює кругозір і сприяє новій диференціації, проте, можливою переоцінкою колишньої.

— На стадії відділення справа доходить до зростаючого дистанцірування між сім'єю пацієнта і терапевтом (все більшою мірою спостерігач).

Практичне застосування “позитивних перетворень” — психоаналіз і позитивна психотерапія

Позитивна психотерапія дотримується відносно позитивного бачення людини тієї думки, що обставини навколишнього світу впливають на індивідуума скороминущий і мікротравми від попередніх подій створюють умови для наступних переживань, причому психологічна дія надає не тільки раннє дитинство, але і кожний етап розвитку. Ця точка зору стає зрозумілою тільки у аспекті, який психоаналіз враховує лише частково. “Воно” психоаналізу в позитивній психотерапії виявляється в категоріях тіло і відчуття, причому тут враховується не тільки інстинктивно-динамічна точка зору, але і фізичні функції, і тіло як органічна основа поведінки. “Зверх-Я” змістовно описується за допомогою психосоціальних норм і актуальних здібностей. Актуальні здібності мають при цьому декілька значень: в одному випадку вони є суспільними правилами поведінки, в іншому — діючими в первинних групах нормами, інтеріоризірованним індивідуумом цінностей, цільовими уявленнями і, нарешті, властивими людині здібностями. “Я” має в позитивній психотерапії відповідну подвійну задачу: воно не тільки зв'язує витиснені суспільні прагнення і індивідуальні інстинктивні спонуки. В протилежність класичному психоаналітичному напряму, який старається у відносинах терапевта і пацієнта знову пережити минулу ситуацію батьківсько-дитячих відносин і потрактував інші впливи навколишнього світу переважно як перешкоди, ми беремо до уваги особливо соціальну дійсність хворого. Звідси стає зрозумілим чотирьохетапний диференціально-аналітичний процес: виховання — самодопомога — психотерапія — транскультурний підхід.

2. Застосування когнітивної медицини

Когнітивна терапія ефективна при роботі з багатьма особовими проблемами: тривожністю, невпевненістю в собі, труднощами в встановленні відносин, харчовими порушеннями. Допомагає тим, хто пережив насильство, стрес. Метод когнітивної терапії може застосовуватися як в індивідуальній роботі, так і в роботі з сім'ями.

Видатний американський психолог Арон Бек (Aaron Веськ), засновник когнітивної психотерапії, об'єднав в своєму методі ідеї психоаналізу про вплив несвідомого на наші думки і вчинки і біхевіористів (Біхевіоризм (від англ. behaviour — поведінка) — один з напрямів в сучасній психології, яке вивчає поведінку, реакції організму, що виникають у відповідь на зовнішні стимули) про те, що новому типу реакцій на зовнішні події людини можна навчити. Арон Бек вважав: психологічні проблеми виникають через те, що ми робимо невірні висновки, які можуть сильно спотворювати реальні події. Крім того, кожний з нас не тільки сприймає і оцінює ситуацію, але і в думках безперервно коментує те, про що думає, що відчуває. Такі коментарі Бек називав «автоматичними думками» і вважав, що вони також можуть бути джерелом наших переживань і неадекватної поведінки. Всі пристрасті і хворобливі емоції виникають від неправильних висновків. Ми будуємо причинно-наслідкові зв'язки, але вони — всього лише гра нашого розуму, і тому можуть бути помилковими. Справа не в тому, що мир поганий, затверджував Арон Бек, а в тому, що ми бачимо його таким.

Сьогодні когнітивна терапія Арона Бека — один з головних методів когнітивно-біхевіорального підходу в психотерапії, який ефективний в роботі з багатьма психологічними проблемами.

То, як ми мислимо, у результаті визначає те, що ми відчуваємо, як відносимося до себе і іншим людям, як ухвалюємо рішення і як діємо. Наприклад, знайшовши, що новий знайомий неговіркий, одні пояснять це небажанням спілкуватися і відмовляться від спроб налагодити контакт. Інші сприймуть мовчазність як свідоцтво соромливості і прагнутимуть підбадьорити співбесідника. А треті взагалі не додадуть значення тому, як говорить людина, а більше звернуть увагу на його зовнішній вигляд. Якщо людина бачить в ситуації тільки одну грань, вихоплює в потоці подій тільки звичні риси, це обідняє його життя, позбавляє свободи вибору і може привести до неприємних непорозумінь.

Клієнт разом з психотерапевтом досліджують, за яких обставин виявляється проблема: як виникають «автоматичні думки» і як вони впливають на його уявлення, переживання і поведінку. Він вчиться пом'якшувати жорсткі переконання, бачити різні грані проблемної ситуації. Домашні завдання — вправи, пропоновані психотерапевтом, дозволяють клієнту закріпити нові навики. Так поступово він вчиться вже без підтримки терапевта жити відповідно до нових, більш гнучких, поглядами.

Когнітивна терапія, як правило, короткострокова (від 5—10 до 24 сесій 1—2 рази на тиждень). Кількість зустрічей залежить від готовності клієнта працювати, від складності проблеми і умов його життя.

22-річна Світлана відчувала сильну образу на всіх, з ким спілкувалася. Одного разу свекор помітив: «Яка ти блідувата!» Ці слова показалися образливими: для неї вони означали, що співбесідник її не поважає — «же з жінками так не розмовляють». І в інших ситуаціях вона ображалася кожного разу, коли думала, що до неї віднеслися без належної пошани. Продавець в магазині не посміхнувся, викладач не поставив залік «автоматом» — Світлана немов спеціально шукала, на що можна образитися, і, зрозуміло, знаходила. Їй знадобилося декілька місяців роботи з психотерапевтом, щоб перестати бачити в чужих вчинках злий намір і почати реагувати більш спокійно.

Одностороння інтерпретація подій, спотворення мислення, як правило, супроводяться неприємними переживаннями — страхом, роздратуванням, образою, відчуттям вини. Необґрунтовані узагальнення: «Якщо друг образив мене, значить, всі чоловіки — зрадники» і поляризоване мислення: «Або пан, або пропав», (або ідеально добре, або катастрофічно погано) обмежують наше сприйняття. Персоніфікація — ще один спосіб сприйняття (коли людина приймає те, що все відбувається на свій рахунок: «Вона хмуриться — це я щось зробив не так.»), який робить життя нестерпним. В той же час, кожний з нас, позбулися подібні стереотипи мислення, здатний поглянути на подію з різних точок зору, побачити його в всій повноті.

В дитинстві, коли ми вивчаємо мир, деякі висновки і зв'язки стають для нас найважливішими і надалі визначають наші уявлення про те, як повинні поводитися люди, як нам інтерпретувати їх вчинки, як варто поступати в тих або інших ситуаціях. Коли ці переконання дуже загальні і категоричні (наприклад, «Всі люди повинні бути добрими» або «Якщо я не можу зробити краще за всі, то я невдаха»), вони обмежують свободу вибору, позбавляють нас можливості реально оцінювати себе і навколишніх людей і не дозволяють нам бути самими собою. Когнітивному терапевту в своїй роботі важливо зрозуміти: як, під впливом яких подій, подібні переконання сформувалися? Для цього він аналізує минуле клієнта, у тому числі його дитячий досвід.

Проаналізувавши те, що з нами відбувається в проблемній ситуації, ми можемо навчитися реагувати інакше.

Розкресліть лист паперу на п'ять колонок. В першій опишіть суть проблеми, наприклад: «Я боюся виступати на публіці». В другій відзначте, які відчуття у вас виникають в цій ситуації (тривога, сором). Постарайтеся уловити виникаючі «автоматичні думки» («Я не умію говорити чітко і виразно») і запишіть їх в третю колонку. В четвертій колонці напишіть, на підставі яких переконань у вас виникли такі «автоматичні думки». Наприклад, ви упевнені, що «всі люди сміються над тими, хто невпевнений в собі». Після цього занесіть в п'яту колонку міркування «проти» — короткі і ємкі вислови, які оспорюють твердження з четвертої колонки. Наприклад, «Якщо я і помилюся, не трапиться нічого жахливого» або «Я в змозі пояснити іншим, чого хочу». Використовуйте ці твердження як опору для нового способу інтерпретації проблемної ситуацій. Повторюйте ці фрази про себе, щоб зупинити потік «автоматичних думок».

32- літня Марина фізично відчувала себе дуже крихкій, турбувалася через будь-кого, самого незначного нездужання. В дитинстві вона перенесла звичайний набір дитячих хвороб. Звідки ж взялася тривога? Під час психотерапії з'ясувалося, що педіатр в поліклініці всякий раз зустрічав її словами: «Тут у нас прийшов букет хвороб.» З часом мама кинула роботу і присвятила себе лікуванню дочки. Довгий годинник, проїдений у лікарів, нескінченні відвідини процедурних кабінетів примусили Марину повірити в те, що вона дійсно важко і безнадійно хвора. Одного разу вона почула, як тато говорив, що хоче другої дитини, а мама голосно закричала: «Ти збожеволів, у нас і так дитина інвалід!» З таким уявленням про себе вона і жила. Їй вдалося знов знайти сили і відчути себе здоровою людиною лише після того, як в ході психотерапії вона поступово побачила своє життя інакше: Марина закінчила математичну і музичну школи, потім — складний вуз. Вона змогла, нарешті, відмовитися від дитячих переконань про свою хворобливість і перестала ігнорувати свій величезний енергетичний ресурс.

Втім, наші переконання можуть бути вельми стійкий (ригідні): в роботі з когнітивним психотерапевтом ми не завжди здатні їх повністю змінити, але можемо стати відкритішими до альтернативних ідей, навчитися поводитися більш гнучко.

Когнітивний терапевт із самого початку «грає з відкритими картами»: він не тільки обговорює з клієнтом його проблему, але і розказує про можливі її причини, про те, як з нею можна справитися. 44-річна Катерина, що звернулася по допомогу з приводу депресії і упевнена в винятковості своєї проблеми, за завданням психотерапевта стала шукати зведення про знаменитих людей, що страждали від цього розладу. В списку опинилися мало не половина класиків російської культури. Цей факт її потішив, розказуючи про нього, вона вигукнула: «Щось забагато нас таких!» Усвідомлення того, що її випадок не є екстраординарним, стало поворотним моментом в терапії і дало Катерині можливість справитися з депресією.

Терапевт — терплячий і доброзичливий партнер — разом з клієнтом досліджує, як невірна інтерпретація подій породжує емоційну, фізіологічну і поведінкову реакції, тобто, як виникає проблема. І перш за все вірить в те, що кожна людина здатна поглянути на ситуацію інакше.

Мета когнітивної терапії, по виразу філософа Бертрана Рассела (Bertrand Russell), — «звільнитися від тиранії ранніх переконань». Адже вони не визначені біологічно (як, наприклад, колір очей), а значить, ми можемо змінитися, освоїти нову поведінку, стати більш гнучкими в сприйнятті себе і інших людей. Звичайно, не можна зовсім виключити з життя неприємні події і переживання. Задача когнітивної терапії саме в тому, щоб навчити людину розуміти, як він осмислює ситуацію, інтерпретує її, що помічає, а що ігнорує, чому така оцінка викликає у нього певні відчуття і дії. Це дозволяє справлятися з собою, не відрізуючи шляху до рішення проблеми, не позбавляючи себе контактів з іншими людьми.

3. Декларація по психотерапії

Діяльність ЄАП спрямована на захист інтересів професії та частини суспільства, яка користується її послугами шляхом забезпечення відповідного рівня освіти та практичної діяльності фахівців. Одним з безпосередніх завдань ЄАП є розробка Європейського Сертифікату з Психотерапії, який би забезпечив освіту психотерапевтів у відповідності до стандартів ЄАП та гарантував би можливість вільного пересування спеціалістів в межах Європейської Спільноти.

1. Страсбурзька Декларація з Психотерапії 1990 р.

Страсбурзька Декларація з Психотерапії є колискою, в якій плекалася ідея ЄАП про впровадження єдиної і незалежної професії в межах всієї Європи.*

1.1. Психотерапія є незалежною науковою дисципліною, практична діяльність в якій являє собою незалежну та вільну професію.

1.2. Психотерапевтична освіта здійснюється на високому кваліфікаційному та науковому рівні.

1.3. Гарантується та забезпечується різноманіття методів психотерапії.

1.4. В психотерапевтичному процесі освіта здійснюється в повному обсязі і передбачає теорію, власний досвід, практичну діяльність під супервізією. Набуваються необхідні знання подальших психотерапевтичних процесів.

1.5. Доступ до освіти надається спеціалістам, які мають попередню підготовку в різноманітних галузях гуманітарних та суспільних наук.

2. Умови надання Європейського Сертифікату з Психотерапії (ЄСП)

2.1. Європейський Сертифікат з Психотерапії (ЄСП) буде надаватися практикуючим психотерапевтам, які мають завершену освіту.

2.2. Він буде надаватися Європейською Асоціацією Психотерапії у відповідності до критеріїв, встановлених ЄАП згідно з рекомендацією Національних Атестаційних Організацій, визнаних ЄАП і зі схвалення Загальноєвропейської організації, яка репрезентує відповідні напрямки психотерапії.

2.3. Звичайно умови надання ЄСП встановлюються Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів Правління ЄАП і посилання в цьому документі на ЄАП при відсутності інших вказівок в дійсності означає Європейський Комітет з Освітніх Стандартів від імені ЄАП.

2.4. На початку сертифікати будуть надаватись на п`ятирічний період.

2.5. Передбачається встановлення оплати за надання ЄСП, яка буде розподілятися між національними Спілками і ЄАП для покриття адміністративних видатків.

3. Визнані органи, які залучаються до надання ЄСП.

3.1. Національні Атестаційні Організації

3.1.1. Обов`язковою є наявність Національної Спілки, тобто єдиної організації в межах країни, визнаної ЄАП, як безсумнівно найбільшої організації, що репрезентує найширше коло різноманітних підходів до психотерапії в цій країні; АБО при відсутності Національної Спілки обов`язковою є наявність організації - члена ЄАП, яка базується у відповідній країні і визнається ЄАП здатною діяти в ролі Національної Атестаційної Організації.

3.1.2. Обов`язковим є дотримання Національною Атестаційною Організацією етичних принципів, процедур заскарження, освітніх стандартів, методів викладення освіти і діючих процедур перехідного періоду, які відповідають критеріям, встановленим ЄАП.

3.2. Загальноєвропейська Організація

3.2.1. Обов`язковою є наявність організації - члена ЄАП, визнаної ЄАП як єдиної організації, що репрезентує напрямок психотерапії, який відповідає критеріям ЄАП (див. Розділ 4).

3.3. Освітні Організації

3.3.1. Для надання Європейського Сертифікату з Психотерапії Освітні Організації повинні відповідати критеріям ЄАП, критеріям визнаної Національної Спілки, і, при наявності, Загальноєвропейської Організації,яка представляє цей напрямок освіти. Вони повинні відповідати етичним та адміністративним стандартам, визначеним Національною Спілкою.

3.4. Європейська Асоціація Психотерапії

При відсутності інших вказівок, посилання на ЄАП повинні означати Правління ЄАП або будь-який інший орган ЄАП, уповноважений Правлінням, переважно - Європейський Комітет з Освітніх Стандартів.

4. Напрямки психотерапевтичної освіти, що дають право на надання ЄСП

4.1. Метод (напрямок) повинен бути добре визначеним і мати чітке теоретичне обгрунтування гуманітарними науками.

4.2. Теорія повинна бути поєднана з практикою, бути прикладною до широкого кола проблем та її ефективність доведена.

4.3. Методи повинні бути науково визнаними як валідні з боку ЄАП та в декількох європейських країнах відповідними фаховими організаціями.

5. Тривалість та зміст психотерапевтичної освіти

5.1. Загальна тривалість освіти повинна бути не менше ніж 3200 годин, розподілених на 7 років, з яких щонайменше 4 роки мають бути присвячені спеціалізованій психотерапевтичній фаховій освіті. ЄАП спільно з Національними Атестаційними Організаціями та Загальноєвропейськими Організаціями буде визначати пропорцію освітніх елементів, якими необхідно оволодіти для надання ЄСП.

5.2. Освіта повинна бути підтверджена і науково визнана Національною Атестаційною Організацією, відповідною Загальноєвропейською Організацією, якщо вона є членом ЄАП, та будь-якими іншими професійними органами, призначеними Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів для цієї мети.

5.3. Супервізія і навчальна терапія забезпечуються практикуючими психотерапевтами, чия освіта відповідає критеріям ЄСП та іншими особами, яких може призначити ЄАП.

5.4. Освіта відповідає критеріям ЄАП для базової професійної підготовки і включає наступні елементи:

5.4.1. Особистий Психотерапевтичний Досвід або його еквівалент

5.4.2.Вивчення теорії

5.4.2.1. Теорія розвитку людини протягом всього життєвого циклу, включно з сексуальним розвитком.

5.4.2.2. Розуміння інших психотерапевтичних підходів.

5.4.2.3. Теорія особистісних змін.

5.4.2.4. Розуміння соціальних аспектів психотерапії.

5.4.2.5. Теорії психопатології.

5.4.2.6. Теорії діагностики та інтервенції.

5.4.3. Практична підготовка

5.4.4. Робота в умовах установ охорони психічного здоров`я або еквівалентний досвід

6. Завершення освіти

6.1. На завершення семи років навчання кандидати повинні продемонструвати особисту, соціальну та професійну зрілість і зобов`язаність працювати згідно етичних вимог їх Національної Атестаційної Організації. Національна Атестаційна Організація повинна визначити процедуру, згідно якої це буде оцінюватись навчальними організаціями.

6.2. Повинна проводитись оцінка як теоретичної, так і практичної роботи.

6.3. Психотерапевт повинен бути членом професійної організації, визнаної Національною Спілкою, дотримання етичних стандартів та процедур оскарження в якій вважається задовільним.

6.4. Психотерапевт повинен завершити базову професійну підготовку в одній з акредитованих організацій і поглиблене навчання в тій же або іншій акредитованій організації в рамках того ж напрямку (методу).

7. Процедура апеляції

7.1. У випадку, якщо Національна Спілка відмовиться подавати для надання Сертифікату окремих кандидатів, які проходили навчання у методі (напрямку), науково визнаному ЄАП і тих, хто виконав всі вимоги освіти, Європейська акредитаційна організація, яка відповідає за цей метод (напрямок), може вимагати розгляду цього питання в ЄАП. У випадку, якщо Національна Спілка діяла без достатніх підстав, ЄАП може позбавити її статусу Національної Спілки.

7.2. У випадку, якщо Загальноєвропейська Організація не визнає методи (напрямки) Освітньої Організації, визнаної Національною Спілкою, остання може вимагати розгляду цього питання в ЄАП. У випадку, якщо Загальноєвропейська Організація діяла без достатніх підстав, ЄАП може позбавити її статусу Загальноєвропейської Організації.

7.3. Освітні організації, не висунуті для акредитації Національною Спілкою, можуть, при відсутності відповідної Загальноєвропейської Організації, апелювати до Європейського Комітету з Освітніх Стандартів, який може висунути цю організацію для акредитації правлінням ЄАП при дотриманні всіх умов.

8. Процедури визнання Європейського Сертифікату з Психотерапії

8.1. Визнання ЄСП здійснюється в наступній послідовності.

8.2. Національна Спілка, або у випадку її відсутності, відповідна конституйована національна організація, зголошуються до Європейського Комітету з Освітніх Стандартів ЄАП для отримання офіційного визнання в ЄАП як Національна Спілка.

8.3. Європейський Комітет з Освітніх Стандартів передає клопотання Національної Спілки в Правління ЄАП, яке остаточно затверджує це клопотання.

8.4. Національна Атестаційна Організація представляє в Європейському Комітеті з Освітніх Стандартів відповідні матеріали на кожку освітню установу, в яких вказуються ті напрямки (методи) психотерапії, визнані ЄАП, і яка має на меті підготовку кандидатів в психотерапевти для надання ЄСП. Подані матеріали повинні свідчити про відповідність навчальної програми критеріям, встановленим в ЄАП.

8.5. Подані матеріали освітньої програми, як правило, узгоджуються Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів з Загальноєвропейською організацією, яка курує відповідний напрямок (метод) психотерапії, і яка може вимагати спеціального незалежного наукового дослідження представлених критеріїв.

8.6. Європейський Комітет з Освітніх Стандартів, при дотриманні всіх необхідних умов, рекомендує освітню установу для акредитації Національною Атестаційною Організацією.

8.7. Кваліфіковані і визнані в кожній країні психотерапевти, які хочуть клопотати про надання ЄСП, зобов`язані офіційно звернутися в Національну Спілку з заявою, до якої необхідно додати копію документа, що підтверджує освіту у відповідній освітній установі, внесок та фотографію.

8.8. Якщо Національна Спілка вважає правомірним клопотати про надання кандидату ЄСП, то в цьому випадку Національна Спілка зобов`язана передати свою рекомендацію в ЄАП. У цьому випадку ЄАП може:

8.8.1. уповноважити Національну Спілку визнати надання ЄСП

8.8.2. відхилити клопотання

8.8.3. вимагати додаткову інформацію, як, наприклад, документацію, що підтверджує освіту кандидата.

8.9. В короткі терміни будуть представлені спеціальні умови надання ЄСП офіційно визнаним практикуючим психотерапевтам.

9. Внесення і усунення імені посідача ЄСП в/із списку

9.1. Правління ЄАП впроваджує процедуру, згідно якої всі необхідні дані про психотерапевта - посідача ЄСП будуть точно і з повною відповідальністю зареєстровані в списку.

9.2. ЄАП опублікує загальний список психотерапевтів, або ж може розповсюдити його електронними або іншими засобами, зробити його доступним за вимогою.

9.3. Національні Спілки зобов`язані негайно повідомити ЄАП у випадку усунення психотерапевта з реєстру, для відповідної оперативної модифікації списку.

10. Умови перехідного періоду

Введення нової професійної кваліфікації означає, що необхідно визнати статус діючих практикуючих осіб. Це особливо важливо ще й тому, що при впровадженні ЄСП, посідання якого дає очевидні привілеї у професійному визнанні, йдеться про особливу професійну якість.

Відповідним може бути наполягання, щоби деякі практикуючі психотерапевти довели, що набута ними освіта відповідає критеріям ЄСП, але це було би недоцільним у випадку практикуючих психотерапевтів, які вже визнані фахівцями в своїй галузі, але набули свою майстерність завдяки професійній діяльності. Це є звичною ситуацією в нових напрямках (методах) або в країнах, де психотерапія знаходиться у фазі інтенсивного розвитку, як це має місце на даний момент в більшості східноєвропейських країн.

Психотерапевти, що отримали свій професійний досвід завдяки безпосередній практиці, а не на основі фахової освіти, визначаються як психотерапевти перехідного періоду (“grandparents”), а процес визнання їх фахових знань, набутих на практиці, називається перехідним періодом (“grandparenting”). Практикуючі психотерапевти на стадії набуття освіти або одразу ж по її завершенні не підпадають під умови перехідного періоду, але можуть клопотати про ретроспективне визнання їх у ЄАП.

10.1.Перехідні умови базуються на основі наступних принципових положень:

10.1.1. дотримання високого стандарту Європейського Сертифікату

10.1.2. Національні Спілки підтримуватимуть ЄСП

10.1.3. ЄАП за посередництвом Європейського Комітету з Освітніх Стандартів є найвищим органом в наданні Сертифікату

10.1.4. визнається експертна роль Загальноєвропейської Організації по контролю стандартів освіти в окремих напрямках (методах) психотерапії

10.1.5. приймаються до уваги внутрішні інтереси і домовленості на рівні Національних Спілок

10.1.6. країни, що не мають відповідної Національної Спілки, не повинні бути позбавленими можливості надання Європейського Сертифікату

10.2. Критерії перехідного періоду

10.2.1. щоб практикуючий психотерапевт мав відповідні фахові знання в напрямку (методі) психотерапії, визнаному ЄАП

10.2.1.1. визнання напрямку (методу) психотерапії здійснюється на підставі рекомендації відповідної Загальноєвропейської Організації або відповідного наукового комітету, або обох

10.2.1.2. щоб практикуючий психотерапевт був рекомендований Національною Організацією, визнаною ЄАП, при умові розробки нею національних процедур, які підпадають під означення “перехідний період”, і зі схвалення Загальноєвропейської Організації, яка репрезентує метод (напрямок), у якому працює психотерапевт

10.2.1.3. щоб необхідні теоретичні знання та практичні вміння практикуючого психотерапевта в даному напрямку (методі) психотерапії були розглянуті національною організацією на підставі вимог, прийнятих в ЄАП

10.2.1.4. така процедура може включати: його перевірку, як наприклад, інтерв`ю визначеними для цього відповідальними особами з числа членів професійної асоціації або ж обрання його цими особами в професійне товариство

10.2.1.5. беруться до уваги публікації, які могли б підтвердити теоретичні знання

10.2.1.6. щоб практикуючий психотерапевт мав певний стаж самостійної фахової діяльності протягом часу, відповідного до вимог перехідного періоду, який встановлюється ЄАП

10.2.2. щоби практикуючий психотерапевт осягнув ступінь фаховості, рівноцінний ступеню практикуючого психотерапевта, який отримав освіту за стандартами Європейського Сертифікату

10.2.3. щоби практикуючий психотерапевт дотримувався етичних положень, встановлених ЄАП

10.2.4. щоби було доведена недоцільність вимоги до практикуючого психотерапевта проходження ним атестаційної процедури, або ж отримання подальшої освіти.

10.3.Процедура

Якщо напрямок психотерапії визнано, а Національну Атестаційну Організацію акредитовано згідно до критеріїв, означених в п.3.1., а процедури “перехідного періоду” узгоджені, то Національна Спілка може подати список кандидатів для надання їм Європейського Сертифікату “перехідного періоду”. З цього моменту кожній національній організації надається дворічний термін, протягом якого організація зобов`язана опрацювати всі документи по поданому списку своїх кандидатів “перехідного періоду” (Відлік цього часу ведеться з моменту внесення в списки ЄАП першого кандидата від Національної Спілки, тобто першого подання). Наступні кандидати “перехідного періоду” по завершенні вказаного часу не будуть розглядатися ЄАП. Тому Національним Спілкам рекомендується не подавати списків кандидатів “перехідного періоду” до того часу, поки всі національні процедури для цього не будуть достатньо відпрацьовані.


Використана література

1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн., 1981. – 383 с.

2. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. - К., 2000. – 216 с.

3. С.Л. Рубинштейн “Основы общей психологии” Питер, 1999.

4. “Психологический словарь” под редакцией В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова Москва: Педагогика-Пресс, 1999.

5. Журнал Психологическое обозрение №1, 1998

6. "Остров Психологии" - студенческий сайт "Высшей школы психологии" www.psy-island.narod.ru

7. http://www.psyberia.ru/

8. «Социальная психология» учебное пособие для ВУЗов под редакцией А.Л. Журавлёва, Москва 2002г.

9. «Хрестоматия по социальной психологии» Т.В. Кутасов, Москва 1994г.

10. Краткий психологический словарь/Под ред. А.В. Петровского, Н.Г. Ярошевского. -М.

11. Киричук О.В., Роменець В.А.: Основи психології (підручник),

12. К-1997;

13. Богословский В.В., Ковалёва А.Г., Степанова А.А.: Общая психология, М-1981

14. Немов Р.С.: Психология (учебник): Кн.1. М-1994, разд.1

15. Психология: Словарь. – М-1990

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух13:41:48 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:33:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:32:35 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Особливості теорії позитивної психотерапії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199515)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru