Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

Название: Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: контрольная работа Добавлен 17:59:06 07 мая 2010 Похожие работы
Просмотров: 38 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

1. Педагогічні конфлікти, способи їхнього попередження і вирішення

Взаємодія вчителя з учнями відбувається в різних ситуаціях. Найчастіше ці ситуації моделює і створює вчитель і застосовує їх в педагогічних цілях для організації учбової діяльності, для науково обґрунтованої структуризації взаємної діяльності вчителя. Такі ситуації називаються педагогічними. Нерідко вони можуть носити конфліктний характер.

Конфліктна ситуація - це ситуація, в якій учасники (опоненти) відстоюють свої не співпадаючі з іншими цілі, інтереси і об'єкт конфлікту. Опоненти (супротивники в спорі) відрізняються один від одного позицією, “силою” або рангом. Ранг опонента - це соціальна характеристика людини. Наприклад, опонент першого рангу - людина, переслідуюча тільки власні інтереси і цілі; опонент другого рангу - людина, що відстоює якусь групову мету і інтереси і т.д. Людина вищого (другого) рангу має і розвиненіші індивідуальні і особові якості.

Об'єкт - це елемент конфлікту, що викликає до життя конфліктну ситуацію. Об'єкт може бути еквівалентний призовому місцю в спорті, грошовій премії, праву на контроль, праву на людську гідність. Якщо об'єкт неподільний, то він є однією з умов існування конфліктної ситуації. Якщо об'єкт ділимий і спосіб ділення визнається справедливим всіма учасниками, то і конфліктної ситуації може не бути, вона не повинна виникати. Об'єкт може бути як матеріальним, так і духовним - як наслідок бажань, інтересів і т.д. Відносини між об'єктом і опонентами можна сформулювати як доступність об'єкту для опонента. Таким чином, конфліктна ситуація включає опонентів, об'єкт, цілі і відносини між ними. Кожний з опонентів характеризується рівнем мети і інтересів, доступністю для нього об'єкту і рангом. Зміна одного з них приводить до зміни всіх інших складових конфліктної ситуації.

За нашими даними, дві третини старших класів, що вчаться, в об'єктом конфлікту є існуюча суперечність, що виявляється в невідповідності поглядів учнів і педагога на суть дисципліни (“Я тільки обернувся і попросив олівець у друга, а вона вже зауваження в щоденник пише ”), в не оптимально вироблених і не узгоджено з учнями критеріях оцінювання результату учбової роботи (“У чверті виходило 4, а поставили 3”), у відсутності у вчителів викладацьких умінь і навиків (“ Вчитель розповідає нецікавий матеріал, на уроці нудно, хочеться хоч з сусідом поговорити ”), педагогічної етики і такту (“ Трохи що не по ній, то відразу починає кричати і лаятися ”), в прихильності традиційної авторитарної педагогічної філософії (“ Моя справа вивчати, а ваша - мовчати і слухати ”), яка вступає в суперечність з домінуючими потребами віку старших школярів, - не тільки брати, але і віддавати, не тільки виконувати, але і вести і т.д., з соціальними вимогами сьогоднішнього дня - творчій активності, відповідальності, самостійності індивіда.

Серед потенційно конфліктогенних педагогічних ситуацій можна виділити ситуації діяльності, поведінки і відносин.

Ситуації діяльності можуть виникати з приводу виконання школярем тих або інших завдань, успішності, учбової і не учбової діяльності. Конфліктні ситуації тут можуть виникнути у випадках відмови виконати завдання. Це може відбуватися з різних причин: стомлення, труднощі в засвоєнні учбового матеріалу, невдале зауваження вчителя.

Ситуації поведінки виникають, як правило, у зв'язку з порушеннями школярами правил поведінки. Такі ситуації можуть набувати характеру конфліктних у випадках, якщо вчитель, не з'ясувавши мотивів, зробить помилковий висновок про вчинки кого-небудь з учнів. Вчитель не завжди знає обставини дитячого життя, лише здогадується про мотиви вчинків, не завжди представляє відносини між дітьми, тому помилки при оцінці поведінки або завищені вимоги викликають конфронтацію його діям з боку учнів.

Ситуації відносин виникають тоді, коли зачіпають емоції і інтереси учнів і вчителів в процесі спілкування або діяльності. Якщо педагогічна ситуація викликає у її учасників негативні емоції, що породжують неприязнь один до одного, то така ситуація також набуває конфліктного характеру. Вона виникає в тих випадках, коли ділові відносини підміняються між особовими, коли невиправдано даються негативні оцінки не вчинку школяра, а його особовим якостям. Конфліктна ситуація може перейти з сфери ділових відносин в сферу чисто особову.

Чи можливо працювати з учнями без конфліктних ситуацій? Ні! Конфліктні ситуації властиві процесу навчання і спілкуванню вчителя і учнів.

Можна зробити висновок, що сама посада вчителя припускає можливість конфліктних ситуацій, де об'єктом можуть виступати право вчителя вимагати від учнів виконання учбових завдань, дотримання правил поведінки, право учнів і вчителя на відчуття власної гідності, тобто можливість конфліктної ситуації закладена в його посадових функціях. Але, щоб виник конфлікт, однієї конфліктної ситуації недостатньо: конфліктна ситуація може існувати задовго до того, як відбудеться пряме зіткнення опонентів.

Конфлікт - зіткнення протилежно направлених цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. Звернемося до шкільної практики.

Щоб відбувся конфлікт, потрібні дії з боку опонентів, направлені на досягнення їх мети. Такі дії називаються інцидентом. Таким чином, конфлікт - це конфліктна ситуація, що супроводжується інцидентом. У певному значенні конфліктна ситуація і конфлікт поводяться незалежно.

Розглянемо приклад однієї з конфліктних ситуацій, яка нерідка в наших школах, це зірваний урок.

Головна помилка вчителів полягає в тому, що з солідарності з колегою вони зруйнували те, що довго створювалося і що повинне бути основним правилом педагогічного впливу на дитину. Якщо ця хвиля вчительської “ солідарності ” проти учня вчасно не зупиниться, то мабуть, що підліток швидко стане об'єктивно важким.

Легше конфлікт попередити, чим вирішити. Завдання вчителя - попередити виникнення конфліктної ситуації (де це можливо).

Можливе виникнення інциденту як з боку учня, так і з боку вчителя. Це стосується перш за все емоційної сфери (роздратування, гнів, образа). У таких випадках і учневі, і вчителеві можуть допомогти навики мислення і поведінки.

Нарешті, якщо попередити конфлікт не вдалося, то його доведеться вирішувати. У педагогіці не розрішені конфлікти особливо небезпечні як для педагогів, так і для учнів. Вирішення конфлікту - тривалий процес, але при правильному його розвитку виховний успіх вам забезпечений.

Конфліктні ситуації і конфлікти можуть бути створені об'єктивними обставинами незалежно від волі і бажання людей (із-за транспорту школяр запізнився на урок), але можуть виникати і за ініціативою опонентів (прояв, наприклад, грубості), тобто можуть бути об'єктивними і суб'єктивними або тими і іншими одночасно.

Сторонами конфлікт може сприйматися по-різному. Від того, наскільки правильно і повно сприймають опоненти природу конфліктної ситуації і інциденту, в дуже великому ступені залежить процес розвитку конфлікту і його дозвіл.

Отже, можна виділити такі основні причини конфліктів

•Порушення одним з членів колективу трудової співпраці.

•Більшість конфліктів пов'язана з порушенням норм ділової взаємодії, тобто обумовлені функціональними причинами: несумлінність, недисциплінованість.

•Якщо норми співпраці чітко зафіксовані, то менше умов для його виникнення.

Можливість виникнення конфліктів знижується, коли керівник уміє правильно сприймати критику. Також знижується при простоті і скромності спілкування керівника з підлеглими, умінні переконувати людей, радитися з підлеглими, прислухатися до їх думки; при обгрунтованості вимог, що пред'являються керівником підлеглим, ясності і послідовності, умінні керівником організувати трудову діяльність підлеглих.

Для попередження конфлікту серед вчителів необхідно:

•Уміння враховувати інтереси один одного.

•Сприймати критику своїх колег.

•Проявляти ввічливість, тактовність, пошану по відношенню один до одного.

•Дисциплінованість в роботі.

Для зниження конфліктності з підлеглими керівникові необхідно:

1.Об'єктивно оцінювати працю своїх підлеглих.

2.Проявляти турботу, по відношенню до ним.

3.Не зловживати офіційною владою.

4.Ефективно використовувати метод переконання.

5.Удосконалювати стиль своєї організації.

Емоційне благополуччя в колективі визначається стилем керівництва даним колективом з боку адміністрації.

Способи рішення конфліктів:

1.Перш ніж реагувати на дію іншої особи необхідно з'ясувати: чому дана людина поступила так, а не інакше.

2.Спонукати учасників конфлікту на встановлення прямого контакту один з одним, на відкрите обговорення конфліктної ситуації.

3.Створити умови для роботи конфліктуючим людям, щоб вони тривалий час не контактували один з одним.

4.Інформувати всіх вчителів при розподілі премій, надбавок до заробітної плати ( соціальна справедливість і гласність ).

5.Керівники повинні удосконалювати стиль організаційної роботи підлеглими.

6.Не зловживати офіційною владою.

2.Фізіологічні основи психіки і здоров’я людини

Психіка — функція мозку, що полягає у віддзеркаленні об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму.

Вивченням мозку займаються різні науки. Його будову досліджує анатомія, а його складну діяльність з різних боків вивчають нейрофізіологія, медицина, біофізика, біохімія, нейрокібернетика.

Психологія вивчає ту властивість мозку, яка полягає в психічному віддзеркаленні матеріальної дійсності, в результаті якого формуються ідеальні образи реальної дійсності, необхідні для регуляції взаємодії організму з навколишнім середовищем.

Змістом психіки є ідеальні образи об'єктивно існуючих явищ. Але ці образи виникають у різних людей своєрідно.

Вони залежать від минулого досвіду, знань, потреб, інтересів, психічного стану і т.д. Інакше кажучи, психіка — це суб'єктивне віддзеркалення об'єктивного світу. Проте суб'єктивний характер віддзеркалення не означає, що це віддзеркалення неправильне; перевірка суспільно-історичною і особистою практикою забезпечує об'єктивне віддзеркалення навколишнього світу.

Отже, психіка — це суб'єктивне віддзеркалення об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється взаємодія людини із зовнішнім середовищем.

Зміст психіки включає не тільки психічні образи, але і внеобразниє компоненти — спільні ціннісні орієнтації особи, сенси і значення явищ, розумової дії.

Психіка властива людині і тваринам. Проте психіка людини, як вища форма психіки, позначається ще і поняттям “свідомість”. Але поняття психіки ширше, ніж поняття свідомості, оскільки психіка включає сферу підсвідомості і надсвідомості .

Можливість підтримувати своє психічне здоров'я залежить від механізмів психологічного захисту, які допомагають людині якщо не запобігти, то хоч би пом'якшити конфлікт .

Досягнення повного володіння собою, спокою, який не порушується ніякими життєвими хвилюваннями, є ознака найвищого психічного здоров'я і з погляду Марка Аврелія, який говорив: "Вважай за ознаку повного розвитку, якщо тебе не бентежитиме ніякий шум, не хвилюватимуть ніякі голоса, чи чуються в них влесливі слова, або погрози, або просто пусті звуки".

Література

1. Василюк Ф.Б. Психологія переживання. – М., 1989.

2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990.

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

4. Історія психології / М. Г. Ярошенко - М.: Думка. 1976.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:25:00 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент09:22:32 10 июня 2018
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух13:41:59 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:33:22 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:32:31 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201752)
Комментарии (2214)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru