Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

Название: Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: реферат Добавлен 02:30:49 07 мая 2009 Похожие работы
Просмотров: 607 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Європейський університет

м. Києва

Реферат з психології на тему:

« Опрацюйте відомі методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу. Оволодійте якоюсь із ефективних методик і поділіться суб’єктивними враженнями»

Київ – 2008


План

1.Відомі методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

2.Мої враження


1. Відомі методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

Якщо розглянути методи, вживані нами для запам'ятовування текстового матеріалу, можна зробити висновок, що, або ефективність їх невисока («зубріння», лінійне конспектування, багаторазове повторне читання), або ми володіємо ними не досить добре (осмислення тексту з складанням плану, схеми або опорного конспекту; виписки окремих думок з тексту; переказ після прочитання). А якщо до цього ще додати лавиноподібно наростаючий потік потрібної інформації, від якого залежить наше фінансове благополуччя або успішне навчання в школі або вузі, то складаюча ситуація виглядає просто загрозливо. Ні для кого не секрет, що в учбових закладах озброюють всілякими знаннями, але при цьому не навчають тому, як правильно сприймати, запам'ятовувати і пригадувати отриману інформацію. Фактично методи обробки інформації залишилися ті ж, якими користувалися наші діди і прадіди. Сьогодні такий стан речей нікого вже не влаштовує, і тому з'явилася велика кількість різних програм і методик, направлених на збільшення швидкості засвоєння і запам'ятовування всілякої інформації.

Методи запам'ятовування текстової інформації:

1. логічні методи: «Алгоритм абзацу», «Карта тексту» і «Алгоритм тексту»;

2. образні методи: «Картинка», «Подорож» і «Пластилін»;

3. образно-логічний методи: «Павутина», «Малюнок» «Листівка»;

4. метод поетапного осмислення тексту – «Галочка»;

5. методи запам'ятовування правил, визначень, економічних і юридичних статей і т. п.: «Ерудіт»» «Опора», «Образ» і «Карта правила»;

6. мнемонічний метод запам'ятовування текстів – «Намиста»;

7. структурні методи: «Відмичка» і «Прогулянка».

Вибір методу запам'ятовування тексту здійснюється по наступних критеріях:

1. цілі відтворення (дослівно, близько до тексту або своїми словами);

2. наявність базових знань по темі, викладеній в тексті;

3. кількості нової – незрозумілої інформації.

4. домінуючий тип вашого мислення і особливості пам'яті;

5. стилю викладу тексту.

Оскільки вибір методу запам'ятовування тексту залежить від великої кількості чинників, то у автора немає можливості докладніше освітити це питання. Проте в кожному розділі будуть дани практичні рекомендації по використанню того або іншого методу.

Напевно, багато хто знає зі свого життєвого досвіду: «Щоб добре запам'ятати текст, його потрібно зрозуміти». Одним з перших вітчизняних психологів роль розуміння в запам'ятовуванні досліджував Н.А. Рибников (1923). Його досліди показали, що осмислене запам'ятовування в 22 рази успішніше механічного. Перевага запам'ятовування, заснованого на розумінні, виявляється на всіх сторонах процесу запам'ятовування: на його повноті, точності і міцності. Як вказує П.І.Зінченко, процеси розуміння, перш ніж стати способами довільного запам'ятовування, мають бути сформовані як спеціальні цілеспрямовані пізнавальні дії. Необхідною умовою перетворення процесів розуміння в логічні прийоми довільного запам'ятовування є їх вдосконалення, доведення до умінь і навиків. Основні прийоми логічної обробки матеріалу – вичленення певних смислових шматків, формування опорних пунктів, тобто складання плану, і співвідношення, тобто скріплення смислових шматків між собою і з раніше відомим. Формування прийомів смислової, логічної обробки матеріалу, що запам'ятовується, є основним засобом не лише підвищення ефективності роботи пам'яті, але і її розвитку» (Т.П.Зінченко, 2002). Тому логічні методи запам'ятовування текстової і мовної інформації не лише підвищують швидкість і якість запам'ятовування, але і розвивають пам'ять. До них відносяться методи «Алгоритм абзацу», «Карта тексту», «Алгоритм тексту».

«Як ви створюєте ваші прекрасні скульптури?»

– запитали Родена.

«Дуже просто: беру глибу мармуру і відсікаю все зайве», – відповів він.

2. Мої враження

Із опрацьованих методик я обираю – метод Алгоритм абзацу.

Метод Алгоритм абзацу – програма розумових дій і операцій в процесі читання тексту і сприйняття усної мови, що дозволяє економити сили і час, допомагає швидше і якісно засвоювати інформацію, а також довше її зберігати. Ця програма реалізується на основі установок, вибірковості психічних процесів і надмірності текстів на всіх етапах читання, пов'язаних з пошуком, відбором, сприйняттям, осмисленням і закріпленням інформації. Метод Алгоритм абзацу дозволяє активізувати мислення, виявити логико-семантичну структуру тексту і стиснути текст без втрати сенсу, що гарантує ефективне розуміння, а значить і якісне запам'ятовування даного матеріалу. Дія цього методу поширюється на один або декілька абзаців, об'єднаних однією головною думкою.

Сфера застосування методу Алгоритму абзацу:

1. запам'ятовування учбової літератури, наукових, науково-популярних текстів і публіцистики;

2. запам'ятовування усних доповідей і виступів;

3. підвищення швидкості читання (програма «Скорочитання»).

Ідея алгоритмізації читання не нова. Вона була реалізована на практиці ще в 20‑х рр. минулого століття при ліквідації неграмотності. Для того, щоб допомогти читачеві, навчити його правильно працювати з книгою і раціонально засвоювати її вміст, тоді пропонувалися анкети-отзиви. Одна з таких анкет-алгорітмів була розроблена в 1925 році відомим радянським бібліотекознавцем Би. Ст Банком.

Інші відомі алгоритми – «Інтегральний алгоритм читання» і «Диференціальний алгоритм читання» були створені О.А. Кузнецовим, Л.Н. Хромовим і О.А. Андрєєвим. М.А.Зіганов запропонував як алгоритм тексту «Структурний аналіз тексту».

Алгоритм абзацу відрізняється від перерахованих алгоритмів читання формою подачі і вмістом. Він представлений у вигляді просторового запису – схеми, що дозволяє швидко його засвоїти і застосовувати, що на практиці будь-якому бажає у віці від 12 років і старше. Вміст методу Алгоритму абзацу відрізняється:

1. кількістю і якістю етапів обробки інформації (1 етап – розділення істотної і неістотної інформації; 2 етап – відділення головної думки від другорядних думок в істотній інформації; 3 етап – «стискування» головної думки до слова-образа з метою формування «ключа» для подальшого відтворення інформації всього тексту);

2. наявністю питань, що направляють і активізують мислення (що допомагає чітко виявити істотну інформацію і сформулювати головну думку).

3. формою подачі (у вигляді схеми).

Алгоритм абзацу був створений після детального вивчення робіт Н.І.Жінкина, А.А. Леонтьева, А.А. Смірнова, М.А.Зіганова, В.А. Бородіной, Г.Я. Солганика, Л.М. Веккера і практично відпрацьовувався протягом трьох років.

Пропонований алгоритм дозволяє збільшити швидкість читання і сприйняття інформації, а також поліпшити запам'ятовування матеріалу в 2–3 рази. Метод «Алгоритм абзацу» розвиває логічність, повноцінність, активність, образність і емоційність мислення, що значно покращує пам'ять. «Алгоритм абзацу» буде корисний для школярів, старше 12 років, студентів і дорослих, прагнучих підвищити швидкість і якість інтелектуальної праці.

Перш ніж приступити до опису методу Алгоритму абзацу, потрібно зупинитися на питанні про розуміння тексту. Часто доводиться чути скарги на пам'ять від людей різного віку і, перш за все, їх турбує те, що забуває текстової інформації. Чому ж викликає труднощі запам'ятовування текстів? Річ у тому, що найчастіше ми запам'ятовуємо тексти механічно, без активного осмислення, що і приводить до того, що забуває матеріалу. Отже, щоб запам'ятати текст його потрібно осмислити. Осмислити текст – означає зрозуміти позицію автора, тобто відтворити в уяві ті думки, образи, відчуття, емоції, які випробовував автор при написанні цього матеріалу, збагативши їх своїм життєвим досвідом і знаннями. А це зробити не так просто.

Які ж труднощі стоять на шляху до розуміння автора? По-перше, читач сприймає текст у вигляді послідовності слів, які він читає з однаковою увагою і швидкістю. По-друге, в спільному ряду виявляється і важлива інформація (з точки зору позиції автора) і неважна (лінгвістична надмірність, яка в російській мові досягає 60–70%). Це приводить до розосередження уваги, «вихваченню» з тексту не завжди важливій інформації і, як наслідок, поганому розумінню і запам'ятовуванню тексту. У розмові таких труднощів не виникає, оскільки оратор виділяє важливі для розуміння слова жестами, мімікою і іншими невербальними підказками. Крім того, слухач у будь-який момент може перервати співбесідника і перепитати. Читач же позбавлений різних підказок, і можливості вступити в розмову з письменником. Він бачить перед собою лише ланцюжок слів, з яких йому самостійно (часто інтуїтивно і невірно!) доводиться відокремлювати важливу інформацію (з точки зору автора) від неважної, а, крім того, стиснювати, спрощувати і перекладати текст на мову власних думок. На жаль, не завжди цей процес протікає вдало, тому для усвідомленого і ефективного розуміння тексту я пропоную використовувати метод Алгоритм абзацу.


Література

1. Липкова И.Я. Ты и твоя книга. М., 1981.

2. Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий. Что мы знаем о памяти. М.
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух13:48:31 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:29:35 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:29:58 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199250)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru