Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Фінансова звітність

Название: Фінансова звітність
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 23:01:03 14 мая 2009 Похожие работы
Просмотров: 70 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Додаток 11

до Порядку складання місячного та квартального фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до квартальної фінансової звітності

станом на 1 квітня 2009 рік

Коди

за ДКУД

Установа _Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області___ за ЄДРПОУ

21124290

Територія _м. Суми, вул. Перемоги, 4_____________________________ за КОАТУУ

5910136600

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ

Періодичність: квартальна.

Короткий опис основної діяльності установи

Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу.

Державний комітет ветеринарної медицини України

Місцезнаходження установи: 40002,

м. Суми,

вул. Перемоги,4.

Згідно кошторису на 2009 рік план асигнувань за1 квартал 2009 року складає 247350,00 грн.

Фактичні видатки перевищують касові видатки на загальну суму 14160,53 грн.: по КЕКВ 1131, 1135, 1138, 1171 фактичні видатки перевищують касові видатки відповідно на суми 867,22 грн., 6484,64 грн.3147,85 грн.2444,62 грн. тому що за 1 квартал 2009 рік були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя; паливно-мастильні матеріали, талони, запчастин до транспортних засобів, які використовуються для заміни непридатних; ваучери, поштові марки, конверти з марками та без марок, які знаходилися на обліку в установі станом на 01.01. 2009р.; по КЕКВ 1140 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 10,00 грн., тому що станом на 01.04. 2009р. був залишок у касі. По КЕКВ 1161 фактичні видатки перевищують касові видатки на суму 1226,20 грн. тому, що в установі рахується кредиторська заборгованість строк сплати якої не настав, яка виникла у зв’язку з недостатнім фінансуванням на відповідний період і буде погашена при надходженні коштів згідно плану асигнувань.


КЕКВ

Залишок коштів, грн.

1110

22888,29

Кошти не використані у зв’язку з економією

1111

22888,29

1120

8248,55

1130

4685,42

1131

462, 20

1135

2500,00

1137

300,00

1138

1200,00

1139

223,22

1160

1340,14

1162

185,00

1163

631,51

1165

523,63

Разом:

37162,40

Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2009р. відсутня.

Залишок коштів відкритих асигнувань програми загального фонду державного бюджету станом на 01.04. 2009р. по рахунку № 90757005000712 складає 37162,40 грн.

Керівник _____________ _О.А. Власенко ___

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _В.П. Славкова_______ (підпис) (ініціали і прізвище)

“____”_квітня__2009 р.

Додаток 11

до Порядку складання місячної та квартальної

фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до квартальної фінансової звітності

станом на 1 квітня 2009 рік

Коди

за ДКУД

Установа _Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області___ за ЄДРПОУ

21124290

Територія _м. Суми, вул. Перемоги, 4___________________________ за КОАТУУ

5910136600

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ

Періодичність: квартальна.

Короткий опис основної діяльності установи

Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу.

Державний комітет ветеринарної медицини України

1153

Місцезнаходження установи: 40002,

м. Суми,

вул. Перемоги, 4.

Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802010 мережа включає 25 підвідомчих установ, відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802020 мережа включає 67 підвідомчих установ та відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802030 мережа включає 42 підвідомчі установу.

Штатна чисельність працюючих в установах ветеринарної медицини в Сумській області за 1 квартал 2009 рік складає 1167,5 чоловік.

Згідно кошторису за загальним фондом на 2009 рік план асигнувань за 1 квартал 2009 року складає 5499400,00 грн.

Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802010 фактичні видатки перевищують касові видатки на загальну суму 42472,39 грн.

По КЕКВ 1131, 1135, 1138 фактичні видатки перевищують касові видатки на суми відповідно 2067,38 грн., 32416,01 грн., 8144,26 грн. тому, що за 1 квартал 2009 року були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливно-мастильні матеріали, талони на бензин, запчастини до транспортних засобів, які використовуються для заміни зношених, ваучери, поштові марки, конверти з марками та без марок, які знаходилися на обліку в установах станом на 01.01. 2009р.; по КЕКВ 1140 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 10,00 грн. тому що станом на 01.04. 2009р. був залишок у касі. По КЕКВ 1161, 1163 фактичні видатки перевищують касові видатки відповідно на суми 1226,20 грн., 28,54 грн. тому, що в установі значиться кредиторська заборгованість, строк сплати якої не настав, яка виникла у зв’язку з недостатнім фінансуванням на відповідний період і буде погашена при надходженні коштів згідно плану асигнувань. По КЕКВ 1166 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 1400,00 грн. тому, що станом на 01.04. 2009 р. на обліку в установах рахується не списані вугілля та дрова.

Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802020 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 276396,11 грн.: по КЕКВ 1132 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 299100,57 грн. тому що станом на 01.04. 2009р. на обліку знаходяться не списані медикаменти та перев’язувальні матеріали; по КЕКВ 1171 фактичні видатки перевищують касові видатки на суму 22704,46 грн. тому що за 1 квартал 2009 року були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливно-мастильні матеріали, талони на бензин, які знаходилися на обліку в установах станом на 01.01. 2009р.

Дебіторська заборгованості відсутні.

Залишок коштів відкритих асигнувань програми загального фонду державного бюджету станом на 01.04. 2009р. складає 958401,00 грн.:

КПК

КЕКВ

Сума, грн.

2802010

1111

40206,17

1120

13705,91

1131

744, 20

1135

2500,00

1136

300,00

1137

300,00

1138

1400,00

1139

223,22

1161

769,48

1162

356,40

1163

1461,04

1164

1201,86

1165

523,63

1166

600,00

Всього

64291,91

2802020

1132

819396,70

Всього

819396,70

2802030

1111

44156,25

1120

16016,48

1131

1400,00

1132

1000,00

1133

800,00

1135

7,80

1137

920,00

1138

1800,00

1139

1400,00

1140

1721,14

1162

2141,02

1163

1147,12

1164

2,58

1165

700,00

1166

1500,00

Всього

74712,39

Разом:

958401,00

У квітні 2009 року заплановано виплату грошової допомоги при досягненні граничного віку проходження державної служби в розмірі 10 місячних посадових окладів (надане подання на продовження терміну перебування на державній службі), кошти будуть використані згідно укладених договорів про надані послуги в квітні поточного року.

Керівник _______________О.А. Власенко______

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер ______________Н.Г. Рудик________ (підпис) (ініціали і прізвище)

“__”__квітня________2009 р.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:36:17 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:22:27 10 июня 2018
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух14:25:10 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:08:16 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:11:25 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Фінансова звітність

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201666)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru