Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Название: Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: контрольная работа Добавлен 12:18:07 05 октября 2009 Похожие работы
Просмотров: 69 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Перехід на МСФЗ – міркування для вашого бізнесу

Вступ

Перехід на МСФЗ є більш технічною бухгалтерською справою - це вплине практично на всі аспекти діяльності компаній. Для багатьох компаній прийняття МСФЗ має значний вплив на фінансову звітність і наслідки будуть далекоглядні. Стратегія бізнесу і політика може вимагати змін. Увагу необхідно приділити тому, яким чином ці зміни донести до зацікавлених осіб, аналітиків. Компанії повинні впевнитися в тому, що вони мають внутрішні процеси і системи для того, щоб відповідати вимогам нової звітності. Необхідно багато часу для того, щоб спланувати і зробити всі необхідні зміни, і в той самий час продовжувати ефективно управляти компанією.

На наступних сторінках ми розглядаємо деякі фактори, які компанії повинні почати розглядати.


Управління відносинами

Як Ви поясните вплив МСФЗ на інвесторів і аналітиків?

Значна увага за МСФЗ на справедливу вартість, означатиме вищу вірогідність несталості прибутків. Поки рух коштів залишатиметься головним критерієм ведення бізнесу, незрозумілі коливання у доходах можуь впливати на аналітиків, керівників фондів та рейтингові агенства. Без належного обміну інформацією та пояснення впливів МСФЗ, існує можливість несприятливої реакції ціни акцій. Поки аналітики усвідомлюватимуть вдосконалення МСФЗ, окремі компанії повинні впевнитися в тому, що їхня поведінка за певних обставини чітко зрозуміла.

Існує багато доказів того, що ринки не допустять несподіванок із заробітками. Притаманна несталість моделі визначення справедливої вартості за МСФС матиме постійний вплив на стосунки з інвесторами та обмін інформацією на ринку, який надзвичайно зосереджений на прозорості та точності фінансових звітів.

Які відносини слід підтримувати із працівниками і профспілками?

Необхідно взяти до уваги відносини з працівниками на випадок значних змін, і перехід до МСФЗ не являєься виключенням. Спілкування з працівниками та профспілками є дуже важливим для прийняття необхідних змін, особливо, якщо ці зміни пов'язані з обов'язками або угодами щодо оплати праці.

Який вплив матиме МСФЗ на нормативно-правові відносини?

Зміни до класифікації боргу/капіталу та впливи доходів від МСФЗ можуть вплинути на інформацію подану органам управління. Компанії повинні будуть перевірити їхнє дотримання, відповідно до МСФЗ, вимог оподаткування, таких як правила недостатньої капіталізації.

Корпоративна стратегія і формування політики

Для більшості компаній прийняття МСФЗ змінить їх результати діяльності. Зміни змінять їхні подані результати. Зміни в оцінюваннях, провірці на знецінення, визнанні та класифікації означатиме, що ті подані результати можуть бути іншими за МСФЗ. До того ж, частіше використання справедливої вартості може призвести до більшої несталості поданих результатів.

Чи слід Вам переглянути Вашу політику винагород?

Стимули і плани премій часто формуються на основі основних показників ведення бізнесу, таких як рентабельність. Без внесення поправок до цих механізмів, прийняття МСФЗ може призвести до того, що працівники отримуватимуть непередбачені доходи або зазнаватимуть певних збитків. Наприклад, з гудвілом, який більше не амортизовується, доходи будуть більшими, але у випадку уцінки такого гудвілу, подані доходи будуть меншими у рік уцінки. Чи впливатиме хоч один з цих факторів на суму виплачених премій? Як щодо впливу змін у справедливій вартості, яку необхідно віднести до прибутку? Чи необхідно коригувати механізми виплати премій, щоб взяти до уваги цю несталість? Кожна компанія повинна подумати над цими та іншими питаннями наперед, оскільки зміни у спілкуванні з працівниками та внесення необхідних змін до контрактів займуть певний час.

На даний час, поширеним є застосування опціону на акції як частина пакету наданого працівникам. Однак, із запровадженням МСФЗ, матимуть місце відрахування з рахунку прибутків та збитків, щоб відобразити “собівартість” цих опціонів. Можливо необхідно буде розглянути альтернативні шляхи мотивування та утримання персоналу.

[включіть будь-які місцеві міркування]

Чи Вам необхідно переглянути договора про виконання?

Договора про виконання дуже часто включають положення про заробітну плату, яка базуються на показниках якості робіт. Необхідно взяти до уваги вплив МСФЗ, щоб впевнитися у тому, що у результаті умов контракту робітники будуть вмотивовані.

Чи плануєте Ви купувати або продавати будь-який бізнес?

При злитті компаній необхідно брати до уваги МСФЗ, оскільки це структура, яка застосовується як до облікової політики при злитті так і до впливу результатів після злиття.

Питання, на які необхідно звернути увагу:

· Якщо фінансова звітність п-ва, яке купують, не готується у відповідності із МСФЗ, розуміння впливу на результати і звітні активи і зобов'язання.

· Спектр нематеріальних активів (не гудвіл), які необхідно визнати при злитті є набагато ширшим ніж це дозволено існуючими стандартами в багатьох країнах. Необхідно знати, що буде визнаватися окремо і .................... There needs to be both knowledge of what will be separately recognised and the extent to which assistance will be required with associated valuations.

· Імовірний залишок за гудвілем відповідно до МСФЗ у порівнянні з місцевим GAAP (загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку).

· Вартість запровадження МСФЗ у придбаній компанії.

Якщо планується ліквідувати компанію, необхідно буде подати план дотримання вимог ........ If planning to divest of a business consideration will need to be given as to how to meet the demands for IFRS information about the business.

Чи Вам потрібно буде змінювати стратегію виплати дивідендів?

Багато із коригувань, які можуть вимагатися при прийнятті МСФЗ, будуть опосередковано впливати на нерозподілені прибутки і майбутні прибутки можуть змінитися. Тому, для компаній буде важче отримувати запланований дивідендний дохід.

В багатьох державах компанії можуть сплачувати дивіденди лише із прибутків отриманих за рік і будь-яких нерозподілених прибутків. Якщо нерозподілені прибутки зменшені при переході на МСФЗ і майбутні прибутки передбачити важче, може стати важче виплатити наперед визначені суми дивідендів. Це вимагатиме уважного розгляду і моніторингу стратегій інших компаній в цьому секторі.

Внутрішні процеси і системи

Чи Ви матимете достатньо ресурсів для переходу на МСФЗ?

Збір додаткової інформації необхідної для реалізації переходу на МСФЗ та введення в дію нових супутніх процедур і методів може вимагати значних додаткових ресурсів. Не вистачатиме відповідно кваліфікованих кадрів і чим ближче до дати переходу, тим дорожчими будуть їхні послуги.

Чи плануєте Ви тренувати Ваш штат?

Для того, щоб гарантувати достатню кількість ресурсів як при переході так і після нього, належне навчання займає надзвичайно важливе значення. Складність певних стандартів і потреба у глибоких знаннях працівників фінансового відділу означає, що це може бути значним інвестуванням як з фінансової точки зору так і з точки зору затраченого часу на виконання. Чи ви дослідили наявне навчання? Чим ближче до кінцевого терміну переходу, тим дорожчим буде навчання.

Для навчання Вам потрібно буде якісний матеріал для посилання та частіше консультуватися з кваліфікованими консультантами.

Ви вирішили де потребуватимете допомогу експертів?

Навіть за умови хорошої програми навчання на місці, МСФЗ може вимагати більшого вкладу від іноземних експертів. Від актуаріїв вимагатиметься оцінити сальдо та дефіцит в окреслиних планах виплати пенцій. Потребуватиметься допомога експертів з оцінки у проведенні деяких більш комплексних оцінювань, які вимагаються МСФЗ (наприклад, опціон на акції) та для того, щоб пройти суворі тести на уцінку.

Які зміни системи будуть вимагатися?

В багатьох компаніях може виникнути потреба надати інформацію щодо МСФЗ раніше, ніж вони цього очікують. В деяких країнах від компаній вимагають надати інформацію про вплив МСФЗ в їх фінансовій звітності. Відносні показники у фінансових звітах підготовлених на час переходу повинні відповідати МСФЗ.

Необхідно уважно обдумати системні зміни, які необхідні для того, щоб це відбулося. Це може бути відносно простим завданням або може вимагати детального розгляду. МСФЗ може вимагати нову та значно більшу кількість зібраних даних. Наприклад, детальна документація, яка вимагається для обліку хеджування. Ці зміни необхідно буде включити не лише у зовнішню систему збору даних по фінансовій звітності, але й у систему бюджетної та адміністративної звітності. Необхідно буде розширити засоби та систему контролю, щоб охопити ці нові дані, більшість з яких необхідно буде взяти з відділів, які знаходяться далеко від головного офісу і це повинні зробити особи, які зазвичай не займаються збором та контролем такої інформації. Необхідно буде чимало часу, щоб перевірити всі процедури перед тим як почати функціонувати.

Чи достатньо грошей виділено у вашому бюджеті для переходу?

Багато компаній очікують, що витрати на перехід на МСФЗ можуть бути значні. В бюджеті повинні бути передбачені ці витрати.

Етап планування

Хороше планування є ключем до успішного переходу. Всі компанії повинні розуміти різниці в обліковій політиці і розкриття інформації між МСФЗ і місцевими загальноприйнятими принципами бухобліку і можливий вплив. Існує необхідність в плані проекту, в якому розглядаються такі питання як відношення до зацікавлених осіб, зміни і системи, вимоги оцінки, перегляд контрактів і схем заохочувальних винагород. План вимагає вкладу із багатьох дисциплін в межах компанії і ці особи повинні пройти належне навчання.

Перехід до МСФЗ є також ймовірною можливістю для реструктуризації ліній звітності, підвищення інтеграції і вирішення довготривалих операційних питань.

[Місцеві контакти і досвід]

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух14:42:56 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:57:33 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:01:44 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199326)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru