Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Название: Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 12:03:50 15 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 76 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький державний університет

Кафедра обліку та аудиту

Науково-дослідницька робота

На тему:

„Особливості та проблеми використання системи електронних платежів „Клієнт-Банк” на підприємствах України”.


Систему „Клієнт-Банк” не можна назвати новинкою – цю послугу банки надають уже протягом 6-7 років. За оцінками самих банкірів, за цей час на систему перейшло близько 20 % клієнтів. Потенційних користувачів потенційно поділяють на дві категорії. Перша – регіональні підприємства, які не мають змоги постійно їздити до банку, хоча б тому, що вони віддалені від нього. Друга – підприємства, які розташовані у великих містах, але здійснюють дуже багато оперативних платежів.

„Клієнт-Банк” дає можливість не лише вчасно проводити платежі, але й інколи заощаджувати їх. Адже у вітчизняних банків різна цінова політика. Деякі не беруть плату за встановлення програмного забезпечення, інші при переході клієнта на систему „Клієнт-Банк” звільняють його від плати за обслуговування.

Немає одностайного підходу і до програмного забезпечення. При тому, що все-таки переважна більшість вітчизняних банків купує програмне забезпечення в розробників, деякі самі розробляють свої системи.

Враховуючи все вище наведене, слід зазначити, що розглядати особливості та проблеми використання системи „Клієнт-Банк” на підприємствах України необхідно за такими напрямками:

– що являє собою ця система;

– її функції;

– що може „Клієнт-Банк”;

– особливості розрахунків в електронних системах типу „Клієнт-Банк”;

– переваги системи;

– її недоліки;

– як стати користувачем „Клієнт-Банку”.

Що являє собою система „Клієнт-Банк”?

Система „Клієнт-Банк” належить до систем віддаленого банківського обслуговування (ВБО). Крім неї, сюди входять Інтернет-банкінг та телебанк.

„Клієнт-Банк” є програмно-технічним комплексом, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп’ютера, встановленого в офісі підприємства.

Система складається з клієнтської та банківської частини.

Клієнтська частина системи забезпечує автоматичне введення поточного стану рахунку клієнта в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі. Розрахункові документи в електронному вигляді, що надаються клієнтам у банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів Національного банку із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних осіб платника, яким згідно з установчими документами надане право підпису. Реквізити, які містить розрахунковий документ в електронному вигляді, що використовується в системі „Клієнт-Банк”, визначаються угодою між банком та клієнтом, але обов’язковими є такі:

– дата та номер розрахункового документа в електронному вигляді;

– назва, ідентифікаційний код (номер) платника та номер його рахунку;

– назва та код банку платника;

– назва, ідентифікаційний код (номер) одержувача та номер його рахунку;

– назва та код банку одержувача;

– сума розрахункового документа в електронному вигляді цифрами;

– призначення платежу.

Банківська частина системи „Клієнт-Банк” забезпечує перевірку наведених електронних підписів на кожному розрахунковому документі клієнта в електронному вигляді та за платіжним файлом в цілому. Вона є невід’ємною складовою частиною автоматизованої банківської системи і має забезпечувати безперервний захист клієнтських розрахункових документів в електронному вигляді під час їх опрацювання.

Програмне забезпечення клієнтської частини може розміщуватись на одному окремому комп’ютері або працювати в локальній мережі клієнта.

Оскільки зв’язок між комп’ютером клієнта і комп’ютерною мережею банку здійснюється за допомогою телефонних ліній загального користування, система „Клієнт-Банк” повинна відповідати вимогам НБУ щодо захисту електронних банківських розрахунків. Кожний програмний комплекс „Клієнт-Банк” проходить в НБУ перевірку на відповідність вимогам безпеки передачі інформації та іншим технічним вимогам, при успішному результаті якої розробник отримує сертифікат відповідності. Це потрібно для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до рахунку клієнта третіх осіб або доступу клієнта до інших банківських рахунків, крім тих, які зазначені в договорі на обслуговування. Під час використання системи „Клієнт-Банк” клієнт має дотримуватись всіх вимог, що їх встановлює банк, з питань безпеки опрацювання електронних розрахункових документів, а банк – періодично перевіряти клієнта щодо виконання ним вимог захисту інформації та зберігання засобів захисту в клієнтській частині системи і припиняти обслуговування клієнта за допомогою цієї системи в разі невиконання ним вимог безпеки.

Функції „Клієнт-Банку”.

Основною функцією „Клієнт-Банку” є надання можливості підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунка в банку, не відвідуючи банку, з офісу підприємства.

Крім того, система дозволяє:

¾ здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку, тобто уповноважений працівник підприємства (як правило, це особи, наділені правом першого та другого підпису на платіжних документах) може, не відвідуючи банку, контролювати рух коштів на поточному рахунку, з’ясовувати особу платника та призначення платежу. Завдяки цьому можна, наприклад, оперативно відвантажувати продукцію споживачам за фактом їх сплати;

¾ отримувати виписки з поточного рахунка;

¾ отримувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, які використовуються при бух обліку операцій;

¾ вести довідник своїх контрагентів за платежами та довідник призначення платежу. Ці довідники дозволяють значно швидше формувати платіжні документи, оскільки відпадає потреба заново заносити інформацію до кожного документа – готовий шаблон переноситься до платіжного документа з довідників;

¾ отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські послуги, поточні відсоткові ставки за кредитами, іншу інформацію, яку банк вважає за потрібне оперативно доводити до клієнтів. Можливе і звернення клієнтів до обслуговуючого банку. Ця функція дозволяє підприємству і банку оперативно обмінюватися інформацією.

Що може „Клієнт-Банк”?

Розглянемо основні можливості системи на прикладі головного меню її клієнтської частини.

За допомогою опцій „Входящие приходные”, „Входящие расходные”, „Исходящие расходные” можна розглянути рух коштів на рахунках за будь-який період, ввести платіжні документи, змінити статус введених документів, переглянути залишки на рахунках, надрукувати реєстр документів у будь-якому розрізі, надрукувати виписку руху коштів за будь-який період.

За допомогою опції „Входящие приходные” на екрані можна переглянути всі платежі, що надійшли на рахунок.

Для того, щоб здійснити зі свого поточного рахунка черговий платіж, користувачеві „Клієнт-Банку” треба увійти у пункт меню „Документы/Добавить”. Після цього на екрані з’явиться документ, який за своїм виглядом мало чим відрізняється від стандартного платіжного доручення. Окремі поля платіжного електронного документа можуть біти автоматично заповнені з бази шаблонів періодичних платежів. Це значно скорочує час на підготовку платіжного електронного документа.

Після підготовки на платіжний документ ставлять електронні підписи директора та головного бухгалтера і відправляють у банк засобами електронного зв’язку після виконання функції меню „Ок”.

Таким чином операціоніст банку отримує від підприємства готовий для відправлення по системі електронних платежів НБУ документ в електронному вигляді, а не на паперовому носії. Це, крім усього іншого, виключає помилку, якої може припуститися операціоніст банку при перенесенні інформації з паперового документа, наданого клієнтом, у комп’ютер.

Якщо виявиться , що працівник підприємства припустився помилки при формуванні електронного документа, який уже відправлено до банку, система дозволяє перевірити, чи банк відправив платіж за призначенням, чи кошти все ще перебувають на рахунку підприємства. Якщо платіж ще не відправлено, система дозволяє підприємству скасувати платіж, а потім внести корективи до платіжного документа і надіслати його до банку повторно.

Особливості розрахунків в електронних системах типу „Клієнт-Банк”.

Технологія опрацювання облікової інформації, додаткові регістри та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються операції банківської частини системи „Клієнт-Банк”, мають викладатися в „Положенні про облікову політику банку”.

Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то використання клієнтом системи не виключає можливості опрацювання банком документів клієнта на паперових носіях.

Під час здійснення розрахунків через „Клієнт-Банк” користуються розрахунковими документами в електронному вигляді.

Платник може формувати розрахункові документи в електронному вигляді за допомогою клієнтської частини системи на підставі належним чином оформлених платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, а також із використанням платіжних карток.

Коли на рахунку клієнта бракує коштів, банк повертає розрахунковий документ в електронному вигляді без виконання, якщо інше не передбачено угодою між банком та клієнтом.

Не дозволяється формування клієнтом розрахункових документів у електронному вигляді на підставі розрахункових документів, які мають додатки (реєстри чеків, реєстри документів за акредитивами тощо), а також формування стягувачем розрахункових документів в електронному вигляді на підставі платіжних вимог на примусове списання (стягнення коштів). Ці платіжні вимоги надсилаються клієнтом до банку в порядку, передбаченому для розрахункових документів на паперових носіях.

Під час використання системи „Клієнт-Банк” здійснюється звіряння (квитовка) файлів початкових і зворотних платежів між банківською і клієнтською частиною системи, підготовка виписки за платіжними операціями клієнта в банку протягом операційного дня та звіряння цієї інформації з інформацією із клієнтської частини системи наприкінці дня.

Після звіряння реєстру він роздруковується, його підписує відповідальний виконавець банку, засвідчує відбитком штампу банку і підшиває в документи дня. Як первинний документ, що надійшов від клієнта в банк, реєстр щоденно архівується і зберігається в банку протягом установленого строку. Реєстр має обов’язково містити відомості про дату і час подання власником рахунку розрахункових документів до виконання.

Після отримання від банку виписки з рахунка клієнт складає реєстр розрахункових документів, які відправлено в банк каналами зв’язку і прийнято банком до сплати.

Такий самий реєстр за кожним клієнтом складають у банку після формування балансу операційного дня.

Переваги системи „Клієнт-Банк”.

По-перше – зручність. Адже у „Клієнт-Банку” автоматизовано підготовку таких документів, як платіжне доручення, меморіальний ордер, заява на переказ валюти. Вигляд електронних документів, що відображені в інтерфейсі користувача, максимально наближено до паперових, що значно спрощує користування системою. Як і паперові, електронні платіжні документи, що надсилаються до банку, підписують посадові особи підприємства, але замість звичайного використовується електронний підпис, який зберігається на дискетах.

По-друге – оперативність. При користуванні „Клієнт-Банком” зростає швидкість проходження платежів (якщо операціоніст банку підтверджує електронний документ клієнта відразу при його надходженні до банку). Висока оперативність обумовлена тим, що, як зазначалося вище, платіжне доручення в електронному вигляді готують один раз, причому це робить не операціоніст банку, а працівник підприємства. Крім цього, відпадає потреба готувати первинні платіжні документи на паперових носіях. Замість них раз на тиждень готують реєстр електронних документів. Зрозуміло, що відпадає необхідність у щоденних візитах до банку для проведення безготівкових платежів. Це економить час і кошти.

По-третє – мобільність. Користування „Клієнт-Банком” робить спілкування з банком необмеженим у часі, оскільки технічні можливості більшості програмних комплексів дозволяють цілодобово відправляти документи до банку і проглядати отримані звідти.

Засоби інформаційної безпеки сучасних систем „Клієнт-Банк” при коректному їх використанні (тобто при обмеженні доступу до системи та використанні дискет з електронними підписами тільки уповноваженими особами) гарантують надійний захист системи від несанкціонованого доступу і модифікації, що передається телефонними каналами зв’язку.

Недоліки системи „Клієнт банк”.

Поряд з перевагами, що забезпечує система „Клієнт-банк2, вона має й істотні недоліки:

¾ прив’язка системи до певного ПК. Стається це тому, що для користування системою підприємство отримує в банку спеціальну програму, яку банківський фахівець установлює на конкретний ПК. Тільки на цьому ПК й можна буде працювати з системою „Клієнт-Банк”;

¾ необхідність постійної присутності осіб, наділених правом першого і другого підпису. Для здійснення руху коштів обов’язкове підтвердження з боку керівника у вигляді його електронного підпису. Його передання іншим особам підвищує небезпеку несанкціонованого доступу до поточного рахунка;

¾ можливе виникнення помилок при передачі інформації в банк. Таке може статися, якщо система „Клієнт-банк” й АБС створені різними розробниками.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана17:47:42 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:02:02 10 июня 2018
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух14:43:46 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:57:03 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:01:15 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201510)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru