Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Шифрувальник та дешифрувальник

Название: Шифрувальник та дешифрувальник
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 23:10:20 25 декабря 2008 Похожие работы
Просмотров: 32 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство вищої освіти України

Запорізький Національний Технічний Університет

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОГО

ПРОЄКТУ З ДИСЦИПЛІНИ “ОП та АМ”

Шифрувальник та дешифрувальник

2003


РЕФЕРАТ

Об’єкт дослідження – вивчення середи програмування TURBOPASCAL 7.0 на прикладі створення програми.

Мета роботи – написати програму, за допомогою якої можливо було б шифрувати інформацію та розпізнавати шифровану.

Програма працює з машинописом англійського тексту, який відповідає стандартам ASCII. Кирилиця програмою розпізнається не чітко, завдяки розходженню її кодування зі стандартами ASCII.

Програма може здійснювати шифровку та розшифровку інформації,яка знаходиться у файлах з розширенням .doc , .txt .

Принцип дії – це зміна коду символу за мировим стандартом завдяки ключу, який має знати лише користувач. Цей числовий ключ і буде зміщенням коду символів. Він не повинен бути кратним 256, тобто він не повинен приймати значення 0, 256, 512 та інші.

Простий і наглядний інтерфейс програми лише полегшує її використання.


ЗМІСТ

Реферат

Варіанти кодування знакогенераторів ПК

Робота з програмою, її інтерфейс

Основні процедури і їх функції

Текст програми

Рисунок 1.1 – Меню програми

Рисунок 1.2 – Файл, який шифрується програмою

Рисунок 1.3 – Шифрування інформації програмою

Рисунок 1.4 – Файл, який містить зашифровану інформацію

Рисунок 1.5 – Розшифровка інформації програмою

Рисунок 1.6 – Файл, який містить розшифровану інформації


Варіанти кодування знакогенераторів ПК

Стандартний знакогенератор ПК ІВМ складається з двох частин: символи з кодами від 0 до 127, утворюючі першу половину символів знакогенератора, будуються за стандартом ASCII і однакові на всіх ІВМ – сумісних ПК. Друга половина символів (коди 128...255) можуть відрізнятись на ПК різного типу. У стандартному знакогенераторі фірми ІВМ символи псевдографіки займають три суміжні області (коди 176...223). Область з кодами від 128 до 175 та від 224 до 239 використовується для розміщення деяких символів національного алфавіту різних європейських мов, а остання (коди 240...255) – для розміщення спеціальних знаків. З розрахунку цього рас положення символів розроблюється подальша множина програм зарубіжного походження.

Стандартний вітчизняний знакогенератор будується на рекомендаціях Міжнародного Консультаційного Комітету По Телеграфії і Телефонії (МККТТ). Розміщення символів у другій половині таблиці цього знакогенератору різко відрізняється від прийнятої фірмою ІВМ, що затрудняє користування зарубіжного програмного забезпечення на вітчизняних ПК. У зв’язку з цим, стандартний (ГОСТовий ) варіант кодування часто замінюється альтернативним, головна риса якого – розміщення символів псевдографіки ні тих же місцях, що й в знакогенераторі ІВМ. Недолік такого знакогенератора міститься у тому, що символи Кирилиці утворюють розривний масив. Саме на цей варіант розраховані всі програми вітчизняного виробництва. Він став фактичним стандартом для зарубіжних фірм, які виготовляють ПК для експорту до нашої країни.


Робота з програмою, її інтерфейс

Для початку роботи з програмою необхідно запустити її, клацнувши два рази лівою кнопкою миші по ярлику KYRSOVIK.BAT . Після цього на екрані монітора з’явиться меню програми (Рисунок 1.1 – Меню програми, с.).

Клавішами “догори” і “донизу”необхідно вибрати дію, яку буде виконувати програма: “Шифровка Информации”, “Расшифровка Информации” або “Выход”.

При виборі “Шифровка Информации” з’явиться запит на параметри, які повинні бути введені (Рисунок 1.3 – Шифрування інформації програмою, с.): файл, інформацію якого буде шифрувати програма (Рисунок 1.2 – Файл, який шифрується програмою, с.), файл, який буде містити шифровану інформацію та код шифрування. Шифрована інформація буде міститись в текстовому файлі (Рисунок 1.4 – Файл, який містить зашифровану інформацію). Після введення цих даних з’явиться заново меню.

При виборі “Расшифровка Информации” з’явиться вікно

(Рисунок 1.5 – Розшифровка інформації програмою, с. ), у якому повинні бути введені файл, інформацію якого потрібно розшифрувати , файл, в який буде поміщена розшифрована інформація (Рисунок 1.6 – Файл, який містить розшифровану інформації) та відповідний код шифрування.

При виборі “Выход”програма завершує свою роботу.


Основні процедури і їх функції

Алгоритм програми складається з роботи двох процедур: процедури шифрування (Zashifr) і дешифрування (Racshifr).

В процедурі Zashifr (сторінки 7, 13) вказується путь розташування (name_otkyda) файла (f), інформацію якого необхідно зашифрувати, та новій файл (f_new) і путь до нього (name_kyda), в який необхідно помістити зашифрований текст .

В строкову змінну (s) заноситься інформація файла, який шифрується, а потім ASCII код кожного символу цієї строкової змінної зміщується в сторону зростання на величину ключа коду (sdvig). Потім в іншу строкову змінну (ss) заносяться всі кодовані символи і ця змінна записується до файлу, який має містити шифрований текст.

В процедурі Racshifr (сторінки 8, 13) навпаки, код строкової змінної (s), в яку було занесено шифровану інформацію, зменшується на величину ключа коду (sdvig). І також інша строкова змінна (ss), яка вже буде містити розшифровану інформацію, поміститься вже у новий файл, який буде містити розкодовану інформацію.

Складання інтерфейсу будується на використанні стандартних модулів CRT і GRAPH середовища компілятора TURBOPASCAL 7.0 .

Стандартне перебування ПК після включення, а також у момент запуску відкомпільованої програми відповідає роботі екрана у текстовому режимі, тому програма ініціалізує графічний режим роботи дисплею адаптера. Після роботи програми ПК вертається в текстовий режим.


Текст програми

UsesCRT,GRAPH;

labela;

vargd,gm,k:integer;

ch:Char;

bool:boolean;

{--------------------------------------}

Procedure Zashifr;

var name_otkyda,name_kyda,s,st,ss:string;

f,f_new:text;

sdvig,i,j:integer;

begin

writeln(' Введите путь к текстовому файлу,');

writeln(' содержимое которого необходимо зашифровать:');

readln(name_otkyda);

assign(f,name_otkyda);

reset(f);

writeln(' Введите путь к текстовому файлу,');

writeln(' содержимое которого будет шифровкой предыдущего:');

readln(name_kyda);

assign(f_new,name_kyda);

rewrite(f_new);

writeln(' Введитесдвигкодасимвола:');

readln(sdvig);

writeln(' Результат шифровки данных:');

while not Eof(f) do

begin readln(f,s);

ss:='';

for i:=1 to length(s) do

begin

for j:=0 to 255 do

begin

if j=ord(s[i]) then

begin

st:=CHR(sdvig+j);

ss:=ss+st;

write(st);

end;

end;

end;

writeln;

writeln(f_new,ss);

ss:='';

end;

close(f);

close(f_new);

end;

{--------------------------------------}

Procedure Racshifr;

var name_otkyda,name_kyda,s,st,ss:string;

f,f_new:text;

sdvig,i,j:integer;

begin

writeln(' Введите путь к текстовому файлу,');

writeln(' содержимое которого необходимо расшифровать:');

readln(name_otkyda);

assign(f,name_otkyda);

reset(f);

writeln(' Введите путь к текстовому файлу,');

writeln(' содержимое которого будет расшифровкой предыдущего:');

readln(name_kyda);

assign(f_new,name_kyda);

rewrite(f_new);

writeln(' Введитесдвигкодасимвола:');

readln(sdvig);

writeln(' Результат расшифровки данных:');

while not Eof(f) do

begin

readln(f,s);

ss:='';

for i:=1 to length(s) do

begin

for j:=0 to 255 do

begin

if j=ord(s[i]) then

begin

st:=CHR(-sdvig+j);

ss:=ss+st;

write(st);

end;

end;

end;

writeln;

writeln(f_new,ss);

ss:='';

end;

close(f);

close(f_new);

end;

{--------------------------------------}

begin

clrscr;

bool:=false;

gd:=detect;

a: InitGraph(gd,gm,'');

clearDevice;

SetBkColor(9);

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

Rectangle(200,300,420,350);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

k:=3;

repeat ch:=readkey;

case ch of

#72:begin

k:=k+1;

if k=4 then k:=1;

case k of

3:begin

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

Rectangle(200,300,420,350);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

end;

2:begin

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

end;

1:begin

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

end;

end;

end;

#80:begin

k:=k-1;

if k=0 then k:=3;

case k of

3:begin

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

Rectangle(200,300,420,350);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

end;

2:begin

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

end;

1:begin

Rectangle(200,100,420,150);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,120,White);

OutTextXY(235,125,'ШифровкаИнформации');

Rectangle(200,200,420,250);

SetFillStyle(1,8);

FloodFill(220,220,White);

OutTextXY(225,225,'РасшифровкаИнформации');

SetFillStyle(1,6);

FloodFill(220,320,White);

OutTextXY(280,325,' Выход');

end;

end;

end;

#13:begin

case k of

3:begin

ClearDevice;

CloseGraph;

Zashifr;

readln;

goto a;

end;

2:begin

ClearDevice;

CloseGraph;

RacShifr;

readln;

goto a;

end;

1:begin

ClearDevice;

CloseGraph;

bool:=true;

end;

end;

end;

end;

until bool;

end.


ІЛЮСТРАЦІЇ

Рисунок 1.1 – Меню програми


Рисунок 1.2 – Файл, який шифрується програмою


Рисунок 1.3 – Шифрування інформації програмою


Рисунок 1.4 – Файл, який містить зашифровану інформацію


Рисунок 1.5 – Розшифровка інформації програмою


Рисунок 1.6 – Файл, який містить розшифровану інформації

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:56:02 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:41:08 10 июня 2018
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:02:59 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:45:54 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:51:47 28 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Шифрувальник та дешифрувальник

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201611)
Комментарии (2211)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru