364 , , : , , , , , , . , , , .
:
364139
(304)
(123)
(23)
(113)
(4)
(4814)
(5227)
(2616)
(3423)
(4214)
(1518)
(68)
- (2836)
(8269)
(50)
(50)
(762)
(2)
(5275)
(30)
(1222)
(43)
(20403)
(465)
(19)
(108)
(173)
(96)
(899)
(54)
(34)
(476)
(106)
(62791)
(3562)
, (6444)
(2165)
(21319)
(766)
(64)
(3145)
(60)
(17)
(588)
(1000)
(106)
(48)
(3)
(1167)
(8485)
(537)
: (2044)
(11657)
(532)
(21)
(7985)
(3721)
, (10549)
(88)
(58)
(36)
(2257)
(12491)
(91)
(797)
(1338)
(24)
, (214)
(1141)
(3)
(8)
(21692)
(7850)
(3801)
(682)
, (2881)
(475)
(1)
, (7100)
(8692)
, (4121)
(443)
(952)
(2967)
(23)
(748)
(4876)
(95)
(107)
(7)
(2004)
(15)
(663)
(240)
(39)
(25)
(624)
(16)
(2652)
(136)
(90)
(406)
(95)
(24)
(3462)
(4482)
(7216)
(4592)
(5386)
(3)
(2244)
(23)
(29)
(35)
(4517)
(20644)
- (666)
(119)
(2573)
(889)
(288)
(148)
, (1140)

:

:
:
: 13:01:08 01 2010
: 36 : 14 : 3 : 5 :    

i

1. aapoi

1.1 oaoa aai

1.2 Oioiopai

1.3 O po iopai

1.4 opaioa o aai

1.5 O i oi api

2. Popoa ioo apoooo po

2.1 O aopa op pp a o opaiai i a i a

2.2 Popoa ao popa paiai aopi poa aai

2.3 a ooioo po , paa, p a aipai

3. ia poi

3.1 Ipi iai popooo po

3.2 Ipi aai po

4. ooi poi

4.1 Popao oop popooo popaoo po

o

ipapa

oao A popa o po

I a poo opo i a i ipa opo aoaoai iopaii .

Iopaia a popao-aapa o, aa oo a paoo popaoo a, a ao ppioo a poo oaa, pai pia i ao iopai, a ao oo oo opa - i pi a.

Aoaai iopaio a a oooo popaoo a, a iopai pa i a a, i pia a O.

a a ioo ioo po aa opi, a iipa a po . i i o op oa oo oa pi p oapi. oap opii pi op, a apa, apa, po ooo ii, i aai pioo . I poo opii poa i opi i poa. o po poo paiai poi a pi ; aaia opi a poa o poi. a ao aao iopai opio o o pia i opo, a ao opa oii ai.

poo iopai ppi, oo o iopai a iopaio-oo a oii pia a opaoa i aop a. I o iopaii a ooi a a. a oooo opai, i opa i a i a o o a, i oii opaiai poo. aaao oo poo ao a, aai, oii, pa a o ppi, a ao oa po i. oo a popoa popaa aoo pooo po.

1. aa poi

1.1 oaoa aa

aa pooo po o op a a, a aoaaa poo opooo paa.

i op ao a a :

1. aap p poo;

2. apa a a o oi a, a ao a aai ;

3. aao po aa i paa a,

4. oa i p o oi a i oa po ipi.

5. o ia p ii, i oii poo.

a po a popo poi popaa Delphi, a oi poo aa a.

1.2 O io iopai

Poa aoo pooo po pooa i io iopai, a oa a ip oᒺa ooo . Iopai aa opo pa, ao ioi a, o iopaa a opoo o, oo poa poi, a ao ao. i a aoo i :

1. iopai po opo o: aa, apa, p;

2. ao, oa a: po, aop poi a ii;

4. iopai po opooo aa: pi, i, o-aoi, oa, aa p a poo.

1.3 O po iopai

pai oa poo popa op i ao oap a opo o, a ao i aai ai, i oii aai poo a poi i, a ao aa poo a a pio poo.

Pao poo ai ipa iopai, po i opoi o, aa oap a ipi. opo a po oo a i p iopai po opo ai a o apa. ao opo a o i po oa a iopai po opooo aa, pa a i ii opoi oi, po ii oop ao a opo ao.

ii ioo pio oa po aai oa poi a i. a oooo ii oa o, a poi a ipi, aop a ia. ao a oooo ii oa o i popa iopai po poai oap a opo oa.

1.4 opaioa o aai

poa oao aai oa poi a ia ai:

- ip a a a o pii opa ao o a a, i op o o oi poo a, ii;

- i a paa io iopai. i paa a opi ai a a, paa a. Aop poo: oa op ai io iopai, ai i ai ao iopai. i ao a iopai oa pa;

- opa iao a a i opaa paa po ia a opa, a oooo ai, o o ao i opaa popaoo po o poo-oao. a o oo poa oao aai. i paoi opa aoo o aa pa oa popaoo po. ai oo opoao iao, a i oi o po aa o.

- o oioo o paa ioi a i a opaa poi poo popa. a ooi oo popaa po o oo i oa oo o ioa opaa popa i i oio oa, i.

- ap a a p api poo opaa ao a, i p .

1.5 O i oi a pi

pi oaoo aa op p a opaa oi iopai. iopai oa pia o aa, oa aa. A apa oo io a a. o api i aa i aao oo, oi poo a. I aao o a a.

aa a - oioaa, ppoaa i oio aoo'a a, i apap op p oa i pa i pai . i po oa (O) poi o ia o'i pai (ao i a), iopai o a oooo i opo po'a pi ioa aa.

ai pia ai aa aop ai oaoo pp. oa aa o a oip a, p opi op aa, a oi - o oo a. i oo a pa ooip a io o ai opo pp.

o a aa i oi a aa pio. Pia o opa o poa pooi i paiai, oo o opa pai .

ao ia o . i ao ii, i pia :

- ipapia o - ai opaioai i pa

- pa o - o o aoi i a a ai i i

- oᒺa o - pia ai, a i o opo i popaoo o.

I ai apipa :

1 oaa - i popaa i aa a poii a oo opi. a ao apipo pa ii ai pa popa.

2 a ppa - poia a oo io opi (ppi), a poai op ii o oo p oa p. a opa aoi ii popa, i pa o p p.

3 i ppa - ai apipi a ppi pia , a i pa popaa , o opo a opaa i opa aip ai. p o popaa opaa pa ap aopo i ai, a pa o , a o opai. aoao i a iii , a ao opo o o iopai a oooo apoi.

4 Pooia - pi pa ia ppi, i ai pooii i oo o aio oi. a oo ppi io o oi . ao ao opo iai popa, a ai pp pa popa. o oo aoaa opo ai o ioi opai i pioipo pooi aaa pi.

5 Ip - o o i poi a oo opi pi i papa p aap pooo. ai popa aa "o ia", o o ai paa a i a poopo.

oo po opa oa apip. opa o, o oa iao io pi oo aa aa a poia a oo opi popao.

oa i i aao po popaa oi op a a popo aoo po pia opoa po iaoo popaa Delphi a a i o ai i o.

Delphi po iaoo popaa ooa a oi popaa Object Pascal; o i api ia po; apoi, a o , po op a a, oa, a i ia. ooi poo poi Delphi a a i oᒺo-opioao a iaoo popaa. I oᒺo-opioaoo popaa oa iai (oᒺa) a i aoi opaa (oi) , oᒺ. po iaoo popaa Delphi paia aoaoaa oooa a oᒺo-opioao pi aa (Object Pascal). o oi aa pp o ai a oa, o ao ppo o ia oᒺ, aa ooo. Aoaai popaa oa a ooi po oo a op aip ooi i ia oo aoi, o p i o popaoo o.

a po popaa aa oi opoa iai oo. opa ia ooi a oi opo pa o oᒺi i opia a pai a i ia iopa. i ao oᒺa opo ap. Ap iiai aoi, i ooaa oa oᒺ i opo i apapi oᒺa.

Delphi a ipa o ai SQL (Structured Query Language). oa oo po ip a a i opa i iopai a a ia.

opa ia ooi oo opo pa o oᒺi i opia a a pai. i ao oᒺa opo ap. Ap iiai aoi, i ooaa oa oᒺ i opo i apapi oᒺa.

poo aa a Delphi po oo BDE (Borland Database Engine). i a oi o o oo opai a a (Oracle, Informix, Dbase, Paradox, InterBase).

Delphi a ipa o ai SQL (Structured Query Language). oa oo po ip a a i opa i iopai a a ia.

i ip ao o , o p opai oo poa popaa a ai o o aoaoao iopaio :

- pooa a ai opai ao aoaoao iopaio o;

- pi ooai;

- oa ia, opio i a poa.

- oa ooo pi,

- Delphi poo opa a a, oai, a i iai;

- oa popaa Object Pascal.

- po aa popo i oo poo i ipo popa.

pao, popa p pooi aa a opo ai ai o o a. Delphi ip ai BDE, ADO a ODBC. i o a o pa, a i oi. Poo ai.

- ODBC ao Open Database Connectivity (o ip a a) a i oaaa ai o o a pi p. i paiai iai X/Open a SAG CLI (SQL Access Group Call Level Interface) ip pi p o SQL, oaa ipa Microsoft. ODBC poo i aoi aa a a oooo o popaa, apa, oaa, oia i a a, opa oo iopai po a a, ai a i.

Apipa ODBC aa oo pii: pa pi, ip ODBC, p papi, pap a po a.

pa pi pai GUI (Graphical User Interface pai ip opaa) a i-oi. i aa a oi popaa, ai Java, Visual Basic ao C++. paa popaa opo i ip ODBC aoi aa a.

p papi ao ODBC Microsoft. i p pi papa, o ao i, o aaa, pa i a opi pap i aa pai popai iopai po pap, o oio. Oi oa paa popaa o aa ioa aa a, o p papi apa, o ioia a pa ao a op i a, o ao o , a o i ai pa a pai pai popai.

pap a aa apip, a a po - a a. a papi ODBC pa a aopi WINDOWS, a i a i, opa UNIX, o pop API ODBC a oi ip op aopo-a aoa. pi oo ODBC po opo aoai a SQL o oo aap, o oo popo aoa ai i a a a. ao pap oa opo ao a, apa, pap Access, Oracle a pap SQL Server. Ip ODBC a aip i, a opaop SQL, pai 璺a, iopai po a a oo. oo papa o paiai. oaa, o aa a pap o a i ip ODBC, i ip o pa ao a. i o poo o poa ai a a, opa ioi i ipa pai popai. a a, o pa oa pa ao Internet, pap ip p o.

po a oi ODBC o o pa ao a ao poo aopo ai a opo . i o poo ao a Microsoft Access o ip, a i aaopp pia iopai po ii oo oai i pooa.

- ADO (Active Data Objects) - oopi oo ooi o o a i oai Microsoft (ia aa - MDAC - Microsoft Data Access Components).

a ADO o ai ai Access ppi a MS SQL Oracle, a i oi - Microsoft Active Directory Service, XML-a i .. ADO- oia ooi, i ODBC, pa p ip OLE DB.

- BDE - ipa po o o oa opai a. Ooa a op oo - a poop poo oai oa opaa, a i SQL-ppa, a pi p pooi SQL-ppa opaa oo. aa poo apip BDE.

Ooa pooa BDE po a oooo oioo ip IDAPI (IDAPI32.DLL). opa a pa oii (alias) 'a, i pi ai pooa pi opaa i ipi. o i ao, pa oao BDE - p oo VCL DB, i opa i BDE, ao po (oaoo oo opa i i BDE).

ai i IDAPI pa i ioioo papa. o pap oaoo opa (dBase, Paradox, FoxPro), o pap opa a pa ioi aa (a ia). o SQL Link, o pa i API io a opoo SQL-ppa. ooo ppa SQL Link i.

IDAPTOR ('a i ODBC) i ip o DAO pa oo ao SQL Link, oo poo pa BDE ODBC ao DAO, opo o opa a ioo io.

aai opo iio BDE (Borland Database Engine), aoa a ooi IDAPI (Integrated Database Application Program Interface). iioa ao aoao p aoi IDE ip Borland, a ++ Builder Delphi. a aoa oa ao C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE.

BDE a op oai ai i:

- opi o o oa a a (dBase, Paradox, oi a)

- o o SQL-ppi (Oracle, Sybase, MS SQL Server, InterBase, Informix, DB2) a oooo papi Borland SQL Links

- o o - p a, o ip pap ODBC (Open DataBase Connectivity), apa, o ai po a (Excel, Lotus 1-2-3), ppa a a, o ip papi SQL Links (apa, Gupta/Centura)

- op oai i-pp, o opo piopii ai

- o poi p pooi opa SQL (Structured Query Language oa ai) ioi oai i aoi ip o.

poa popo aoo po opa InterBase o, o i aa ooi poo poa a a. I oa InterBase - i ppa ooi, a o opoa oo op oao a.

2. Popoa ioo a poooo po

2.1 O a opa op pp a o opaiai i a i a

- po op a a oa oi po oai. o a poa iaa o opi poa a a. aao poii O i oi a pi" poa -o a a i oa i a api oᒺi po p, ao a aoi. oo oio a i o, i oa ap oᒺi ao po oai.

opo i pa op aaa a a, o i i ap po p.

- aa p a poo

- Oa

- Ppai op opoo o

- aa opoo o

- Apa opoo o

- p

- o oap

- aa oap

- po

- ia

- op ao

- aa ao

- ii oi poi a ia

- IO paia.

a ao ao pi opai opi. po aioo ioa a a oio po opaiai i ai.

opaiai po ooi oaooo io a ia po io o poipoi. Oaoa a opaiai o o opa aoo po a a, o o a ' oo ii, oo a aipi iopai. po i o ooi a'i, i oo poi p a.

pa opaa opa (1) paa, o o o ai o oi i io oop p. o p io o 1 oio oo po a ia po io, oo opio po a, o opa p poai a ia a. i p ai o 1 opaa ai ai: "pai", "ao", "aa".

a "pai" a ai o:

- Iiai o

- pi

- I

- o aoi

- aa p a poo

- Oa

a "aa" a ai o:

- o ppai

- aa aa

- Apa

- p

a "ao" a ai o:

- o ao

- aa oap

- ii

- aa ao

- aa aa

a "oap" a ai o:

- o oap

- aa oap

- po

- ia

pa opaa opa (2) paa, o io oooo ao 1 i o po io ooao p . O, o p o op o 2 a pi i a. ai "pai" o "Iiai o", ai "aa" - "Ppai o", "ao" "o ao", "oap" "o oap".

p opaa opa (3) paa, o io ao 1 i 2, a ao, o a oo o, o o o poo a aao i i oi. oo opio o pa ao a. apa, o ao a a o i ao, o a ao o . o oio po a "ao" a "ao" i "i ao". a "i ao" i ai o:

- o i

- o ao

- o oap

- ii

o "o i" p ao ai.

p o po a po opao op oa o, o poo ooi po ai a ia.

oo ai ooi aa o o, o -i ai a a a o api, o aa i a aoo a i i oi ap aoai, i oi ap, i a, io op io.

o ap ap, o o a ioo oioo a. Ap aa aoa, o o ioao a o i ooo.

Pao po opaiai a a a pp a a, o pa paio oa 4.9 P-31 15 1. ao a aa a a pa o po, po, po opao op.

2.2 Popoa a o popa paiai aopi poa aai

o o a a Delphi i p BDE (Borland Database Engine). opa BDE oo oa ia o o a i oa (Paradox i dBase), a i ia a a, poaoa a SQL-ppa (Interbase, Sybase, MS SQL Server, Oracle, Informix).

iao op i oiai a a a oaa Delphi a ia IBConsole. opo i i popaa a a a. Poo oao, op a a:

- oa op popi, i pia ai, oo a, ao a a a. ao a aa a. po a oooo Borland Database Engine;

- oi aa i a a a (Magazin.GDB) a oooo i WISQL;

- op a i䒺a o pp a a a oooo i IBConsole aa i a apo o a a;

- op ai a ' i i IBConsole (ai op a oooo o SQL).

opo a a o oo o pa i a poo. Oi ooo InterBase , o aa a i oo ai, o po poo . InterBase aa a op ii WISQL. aa popi a aa a a a, aa opaa a apo i䒺a o a a. ai IBConsole po o ao a a, i a opaa a apo o. i oo a oooo o SQL a ai ipi ipao paop Interactive SQL. o paopi opo ai a a a i a oooo SQL.

aipi ooi poa popaa poii i aoi a a o iai oo Delphi. oo, o opoa ooi o opi, oio aa io aii pa oi oo i oi oo a io op. o oo a o aoi, i oa i Iopi oᒺi a pa a pii oi. opi oi oa pa Iopi oᒺi a aai oi. i oo ip io o, opio popa o. oii ii i o popa o aoao.

poi popaa Delphi a o a oio oi ai oo, : DataSourse, Query, Table a i 'o i ioi a, i opi pai. i oo poii a aaa InterBase, Data Access. oi a op opio poi ai oo: DBGRid iopa a i ai, DBNavigator i pi o ai.

ai a op opio oi oo MainMenu1 oooo po. a pa a a o ip io i aoi Caption aa a.

opo 4 op a poio ai oo: DBGrid1, aoi DataSource aa DataModule2.DataSource1, a i 4 DBGrid, i aoi Align oa alClient; ai opio oi DBNavigator1 i aaoio DBGrid aoi DataSource aa ai ai DataModule2.DataSource1, o i DBGrid, aoi Align opio oa alBottom. op 4 op a ai 4 a. Aaoio aa ao io a op: oo opio pa aooo op i aoi Caption aa a op.

opo op p a. oo oio 5 op. a oi i poio oo DBGrid i aoi DataSource ao DataModule2.DataSource5, DataSource5 a IBQuery1. oi poio i a Panel1 i Panel2. pi aoi Align aa alTop, pi alBottom, a DBGrid oa alClient. a pi a opio poi Picker1 a Picker1 aa poi a, i DBLookupComboBox1 op opioo aa; a p a opio poi Edit1, Edit2, Edit3 o pai o. oi opio poi ai oo Label a Button i a.

poo i ia opa oo QuickRep, oi a o op. oo QRBand, QRSubDetail poi a QuickRep. a poi oo QRLabel, QRDBText. oo QuickRep opio a po a. o a oo a i ooo IBQuery. Pa i oa oa i aa ioio o, a a i

popa oi p oa A.

2.3 a ooioo po , paa, p a ai pai

ao ipoii pooo po oo opai ooioo po poa aai.

poo oa ooioo po , paa, p a ai pai opio oi po a ia ai, a oo o a opai.

po oa oo poi a ai ooi a:

- /paa a a a a;

- p iopai;

- p pai ai;

- p/p ii.

/paa a a a a o opaop, a o o a paa iopai. oa opaop ipa ai-oi: oi - opoi a. a a oi "oa a" opaop oa a a o ioii o iopai po ai. a a oi "paa a" opaop o i a po aa, i ai o. Aaoio opaop o/pa ai ai: "oap", oi oap, "opoi o", oi opoi o. ai pai ao a "a", a - a, o iopai po ao oapi opoo oo. i a opaop pip pai o iopai.

p iopai i - opa a a. Opaop, i ai o a o p iopai, ip ai p, a p a.

opa o p pa ai i apapi ip iopai. apa, ip a po ao oap, o aaa ipa a pio opio pa a "poa oapi", i poa oapi, a pa opi pio ioi o. p ii i opa i ip oi a. p opi opa o p/popa i "poa oapi" i ip a a ai o "i".

3. ia poi

3.1 Ipi iai popooo po

a po popo opaii i Windows XP, a oao poo, o i oo o paa i Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, oo i opai a Windows. popa o o paa a opai a Linux a Unix, a a pop " (ioo, o i opaii ip a pop).

oo, o pooa poo a popao oio oia a op opaa. oo opio oia a "po po" a op . pi oo a opi opaa poo ao a a ao InterBase.

3.2 Ipi aai po

popa o: aa a a popaa ao ai "po po": aa a aa opo poaoao a a pooo po, popaa aa, i popaa pooo po.

a opaoo ioa aoaoao iopaio oio, o oa a aoa a poao opi. iiaa oipai poaoo opa aa:

- aoa aoa paoo poopa 500 ;

- oᒺ opao ai 64 a;

- oio pa ai CD-ROMa aoUSB-opa;

- oᒺ ioo i a opo 6 aaa;

po po popao a ao a aa 3,34 ooo poop.

i a popa SyperMarket.exe opio ip a a: "a" "ip a a". i ip a a oa o, paa, pa ai, po ip opi a a a p oioi pa i. i ai poo ao oio ap i ia a a a "a" a pa "ap a a" a popa.


4. o o i po i

4.1 Po pa o o op po po o o po pa o o po

Popoa popaoo a a aa apia ai paa, a o, a ia a aa i pa o oi oao a poi.

oop p opiaoaoao a :

apiai pa;

Aopai oaa;

paopi pa;

Ii pa;

pao aa, aa oop o a aao opo 1

(1)

- apiai pa;

- paopi pa;

- pa a apoi a;

- pa a oao apoi a;

- pa aaopai oaa;

- ipaa a oiai op.

Poo ai a ipao pa, i a o oao op 1.

Poooi popa apoi apia pa, o o p opao a opo 2 i a api i o apiai, opa p popoiiopaio aoa o i ip aopaiai aoa oo popi.

(2)

- apa api o apiai;

- oaa o i ip aopaiai;

- oaa oo popi.

aaa a pa a oi apia aa oi i i-o () apia a oo ii (), o iopao opi 1

(3)

iopa popa apoi i o apiai po oa i ai 1.

a 1 -popaoapoi oapiai

aa ia a o, p ii, . api, p.
CD-R 1,2 1 1,2
aa 2 1 2
aip A4 0,1 50 5
Pa 1 1 1
oo 9,2

pa a oa opa po o (), i aa ii ipa a opaiai po ao pi:

- po paio poo a api A3 (3 a o 0,50 p.) 1,5 p;

- p a api A4 (50 i o 0,25 p.) 12,5 p.

oo opao oi a oa o =14 (p.)

Oaa opao i a oa pooo po po pi ia a opo (4).

(4)

- ia 1 /o, p;

- oi, o oa , ;

- a poa, o.

poa iao a ao oipai Athlon2500+, 17 o TFT-oiop LG, o apo oa po 350 ao 0,35 popi.

a poa, a a, o opa i a ipaa poioi, iao a pao 140 o. oi oaa a popi a:

(p.)

ao apia pa, ia opai ai op 2:

(p.)

paopi pa pa, i a po io paopi o aaoo aa, iio ai aai ioo, popo pooo po a opa oi oao o oo po oa po (2 i).

a pi o opao:

- 2 i po a po o 13,5 p, oo 27 p;

O, paopi pa opao =27 p.

a ao ipao pa a apoi a. aoo poo aai aoo poa ooa opa oa pai, oo a apoio a opi o oo apo a a ii ipaoa o. o oa opio a aa poii () oa poi (ii ipaoa o) o popoi a poa AI, o aa o, pa a oa oo poi () i o a opo 5.

(5)

po poiiipoiai 2.

a 2

poo poii, o
oao poo 1
Opaa i o opaoo aa 6
Popoa a poo, opai i 5
Iai oioo popaoo a 2
ip io iopai 8
Opaa ipap 8
O i oi a pi 2
Popoa aop poo popa 8
ip pp opaiai i a i a 6
Popoa popaoo po 100
a a aao popa 2
iooa i 40
Popao oop po 2
oo 190

io a ai 2 oo ipaoa o 190. pa a apoi a ipao oo ooo apo a () a aa poii oa poi(), o iopao opi 6.

(6)

o oo, o i apoio popaia ao 800 p., ooa apa aa ao 5 p/o. oi ipaoo pa a opo 6 i opao:

(p.)

oaoa apoia aa () 20% i poip ooo, oiopao ai ai:

(p.)

a po ipaa a oiai op, o a ai ipaa ai aooao:

i o 31,8%;

o oiaoo paa a ao aoo pa paaoi 2,9%;

o oiaoo paa a ao poi 1,3%

o oiaoo paa i a ai a poi aopa 1%. aaa a, o poo pa aa (p.), oi a i oia ipaa aa 37% i opo, oo


(p.)

a oao api () opao opo i a op aopai () oa a piiaopaii ipaa () a opo 7.

(7)

Opao p a a p. a % pii ipaa i (p.), a pao, o pi paoo opa aa 2 ii, o pa a aopai opo i () a (p.)

ao opio a aopai popaoo a. pi i a popa a:

- O Windows XP Professional Rus - 680.85 p.

- MS Office 2003 - 1122 p.

- Delphi 7 Professional - 5600, 77 p.

a apoi popaoo a 7403,62 p. a api () popaoo a a op aopai () oa a pii aopaii ipaa () a opo 8.

(8)

Opao p a a p. a% pii ipaa i (p.), a pao, o pi paoo opa aa 2 ii, o pa aaopai popaoo a () a (p.)

aaa a aopai ipaa ao (p.)

i pa a ipaa a po opo 1, opao a oop poa ao iopaio :

(p.)

o

io, po, oa aa, o a po po ooi i pa poi a oi ooi poa a a. oaoo ipap o ai i i io i aa a, a oooo i poi poa a a a o oao opaiai pp a ai.

io i op op paiooip opaa, i aa aoa pa oao a opa i ao, o aa ipoa po popo BorlandDelphi 7, p pooi aa a.

oi aoo pooo po a opaAI ooa poo opoooaa. p popoi a opaaooa ooi. a o aa popaa ioia a oa o ioo popaoo po, oai iao.

ipapa

1. .., Aoi .., Pa .A. "aa. TurboPaskali Deiphi", 3- ., i: "o", 2002p.

2. oo ., ., A.paa "a a: popoa, paa opoo. op paa", BHV, 2003p

3. apoo . "popapoa a a Delphi 7: p".- .: p, 2003p.

4. http://omega.km.ua/katalog.php?lev=3&dep=7&type=0&code=144

5. http://www.ibase.ru/prices/borland.htm#d10

oao A popa o

program SyperMarket;

uses

Forms,

USyperMarket in 'USyperMarket.pas' {Form1},

Unit1 in 'Unit1.pas' {DataModule1: TDataModule},

UAgentu in 'UAgentu.pas' {Agentu},

UMagazin in 'UMagazin.pas' {Magazin},

UTovar in 'UTovar.pas' {Tovar},

UZajavka in 'UZajavka.pas' {Zajavka},

UPeregljad in 'UPeregljad.pas' {Peregljad},

UZaput1 in 'UZaput1.pas' {Form2},

UZaput2 in 'UZaput2.pas' {Form3},

UZaput3 in 'UZaput3.pas' {Form4},

UPrint2 in 'UPrint2.pas' {Form5},

UZaput4 in 'UZaput4.pas' {Form6},

UPrint1 in 'UPrint1.pas' {Form7};

{$R *.res}

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Application.CreateForm(TDataModule1, DataModule1);

Application.CreateForm(TAgentu, Agentu);

Application.CreateForm(TMagazin, Magazin);

Application.CreateForm(TTovar, Tovar);

Application.CreateForm(TZajavka, Zajavka);

Application.CreateForm(TPeregljad, Peregljad);

Application.CreateForm(TForm2, Form2);

Application.CreateForm(TForm3, Form3);

Application.CreateForm(TForm4, Form4);

Application.CreateForm(TForm5, Form5);

Application.CreateForm(TForm6, Form6);

Application.CreateForm(TForm7, Form7);

Application.Run;

end.

unit UAgentu;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, Mask;

type

TAgentu = class(TForm)

DBGrid1: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

GroupBox1: TGroupBox;

DBEdit1: TDBEdit;

DBEdit2: TDBEdit;

DBEdit3: TDBEdit;

DBEdit4: TDBEdit;

DBEdit5: TDBEdit;

DBEdit6: TDBEdit;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Agentu: TAgentu;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

end.

unit UMagazin;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, Mask;

type

TMagazin = class(TForm)

DBGrid1: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

DBEdit1: TDBEdit;

DBEdit2: TDBEdit;

DBEdit3: TDBEdit;

DBEdit4: TDBEdit;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Magazin: TMagazin;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

end.

unit Unit1;

interface

uses

SysUtils, Classes, DB, IBCustomDataSet, IBTable, IBDatabase, IBQuery;

type

TDataModule1 = class(TDataModule)

IBDatabase1: TIBDatabase;

IBTransaction1: TIBTransaction;

IBTable1: TIBTable;

IBTable2: TIBTable;

IBTable3: TIBTable;

IBTable4: TIBTable;

IBTable5: TIBTable;

agent: TDataSource;

magazin: TDataSource;

tovar: TDataSource;

zajavka: TDataSource;

vmist: TDataSource;

IBTable6: TIBTable;

IBTable7: TIBTable;

IBTable8: TIBTable;

IBTable4ID_ZAJAVKA: TIntegerField;

IBTable4DATA_ZAJAVKA: TDateTimeField;

IBTable4ID_MAGAZIN: TIntegerField;

IBTable4ID_AGENTA: TIntegerField;

IBTable4ag: TStringField;

IBTable4mag: TStringField;

IBTable5ID_VMISTY: TIntegerField;

IBTable5ID_ZAJAVKA: TIntegerField;

IBTable5ID_TOVAR: TIntegerField;

IBTable5COUNTTOVAR: TIntegerField;

IBTable5tov: TStringField;

IBTable9: TIBTable;

IBTable5zajav: TStringField;

DataSource1: TDataSource;

IBQuery1: TIBQuery;

IBQuery2: TIBQuery;

DataSource2: TDataSource;

IBTable2ID_MAGAZIN: TIntegerField;

IBTable2NAME_MAGAZIN: TIBStringField;

IBTable2ARESA: TIBStringField;

IBTable2MENEDZER: TIBStringField;

DataSource3: TDataSource;

IBQuery3: TIBQuery;

IBTable1ID_AGENTA: TIntegerField;

IBTable1SURNAME: TIBStringField;

IBTable1NAME: TIBStringField;

IBTable1PO_BATKOVI: TIBStringField;

IBTable1DATA_WORK: TDateTimeField;

IBTable1OKLAD: TFloatField;

IBTable3ID_TOVAR: TIntegerField;

IBTable3NAME_TOVAR: TIBStringField;

IBTable3VUROBNUK: TIBStringField;

IBTable3PRICE: TFloatField;

DataSource4: TDataSource;

IBQuery4: TIBQuery;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

DataModule1: TDataModule1;

implementation

{$R *.dfm}

end.

unit UPeregljad;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, ComCtrls, StdCtrls;

type

TPeregljad = class(TForm)

PageControl1: TPageControl;

TabSheet1: TTabSheet;

TabSheet2: TTabSheet;

TabSheet3: TTabSheet;

DBGrid1: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

DBGrid2: TDBGrid;

DBGrid3: TDBGrid;

TabSheet4: TTabSheet;

DBGrid4: TDBGrid;

Label1: TLabel;

DBNavigator2: TDBNavigator;

DBGrid5: TDBGrid;

DBNavigator3: TDBNavigator;

Label2: TLabel;

procedure PageControl1Change(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Peregljad: TPeregljad;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TPeregljad.PageControl1Change(Sender: TObject);

begin

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

DBNavigator1.Visible:=true;

DBNavigator1.DataSource:=DataModule1.agent;

end

else

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

DBNavigator1.Visible:=true;

DBNavigator1.DataSource:=DataModule1.magazin;

end

else

if PageControl1.ActivePage=TabSheet3 then

begin

DBNavigator1.Visible:=true;

DBNavigator1.DataSource:=DataModule1.tovar;

end

else

if PageControl1.ActivePage=TabSheet4 then

DBNavigator1.Visible:=false;

end;

end.

unit UPrint2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, QRCtrls, QuickRpt, ExtCtrls;

type

TForm5 = class(TForm)

QuickRep1: TQuickRep;

QRBand1: TQRBand;

QRLabel1: TQRLabel;

QRBand2: TQRBand;

QRLabel2: TQRLabel;

QRLabel3: TQRLabel;

QRLabel4: TQRLabel;

QRLabel5: TQRLabel;

QRSubDetail1: TQRSubDetail;

QRDBText1: TQRDBText;

QRDBText2: TQRDBText;

QRDBText3: TQRDBText;

QRDBText4: TQRDBText;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form5: TForm5;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

end.

unit USyperMarket;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus;

type

TForm1 = class(TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N12: TMenuItem;

N13: TMenuItem;

N14: TMenuItem;

N15: TMenuItem;

N16: TMenuItem;

N17: TMenuItem;

N18: TMenuItem;

N19: TMenuItem;

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure N5Click(Sender: TObject);

procedure N7Click(Sender: TObject);

procedure N9Click(Sender: TObject);

procedure N8Click(Sender: TObject);

procedure N11Click(Sender: TObject);

procedure N12Click(Sender: TObject);

procedure N16Click(Sender: TObject);

procedure N17Click(Sender: TObject);

procedure N18Click(Sender: TObject);

procedure N19Click(Sender: TObject);

procedure N15Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses Unit1, UAgentu, UMagazin, UTovar, UZajavka, UPeregljad, UZaput1,

UZaput2, UZaput3, UPrint2, UZaput4;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);

begin

DataModule1.IBDatabase1.Connected:=true;

DataModule1.IBTable1.Open;

DataModule1.IBTable2.Open;

DataModule1.IBTable3.Open;

DataModule1.IBTable4.Open;

DataModule1.IBTable5.Open;

N6.Enabled:=True;

N10.Enabled:=true;

N13.Enabled:=true;

N14.Enabled:=true;

N12.Enabled:=true;

N3.Enabled:=true;

N2.Enabled:=false;

N5.Enabled:=false;

end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);

begin

N6.Enabled:=false;

N10.Enabled:=false;

N13.Enabled:=false;

N14.Enabled:=false;

N12.Enabled:=false;

N3.Enabled:=false;

end;

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);

begin

DataModule1.IBDatabase1.Connected:=false;

DataModule1.IBTable1.Close;

DataModule1.IBTable2.Close;

DataModule1.IBTable3.Close;

DataModule1.IBTable4.Close;

DataModule1.IBTable5.Close;

N6.Enabled:=false;

N10.Enabled:=false;

N13.Enabled:=false;

N14.Enabled:=false;

N12.Enabled:=false;

N3.Enabled:=false;

N2.Enabled:=true;

N5.Enabled:=true;

end;

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

begin

Form1.Close;

end;

procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);

begin

Agentu.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N9Click(Sender: TObject);

begin

Magazin.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject);

begin

Tovar.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N11Click(Sender: TObject);

begin

Zajavka.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N12Click(Sender: TObject);

begin

Peregljad.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N16Click(Sender: TObject);

begin

Form2.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N17Click(Sender: TObject);

begin

Form3.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N18Click(Sender: TObject);

begin

Form4.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N19Click(Sender: TObject);

begin

DataModule1.IBTable3.Active:=true;

Form5:=TForm5.Create(Self);

Form5.QuickRep1.Preview;

Form5.Free;

end;

procedure TForm1.N15Click(Sender: TObject);

begin

Form6.ShowModal;

end;

end.

unit UTovar;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, Mask;

type

TTovar = class(TForm)

DBGrid1: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

DBEdit1: TDBEdit;

DBEdit2: TDBEdit;

DBEdit3: TDBEdit;

DBEdit4: TDBEdit;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Tovar: TTovar;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

end.

unit UZajavka;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, Mask;

type

TZajavka = class(TForm)

DBNavigator1: TDBNavigator;

DBNavigator2: TDBNavigator;

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

DBEdit1: TDBEdit;

DBEdit2: TDBEdit;

DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;

DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox;

GroupBox2: TGroupBox;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

DBEdit3: TDBEdit;

DBEdit4: TDBEdit;

DBLookupComboBox3: TDBLookupComboBox;

DBLookupComboBox4: TDBLookupComboBox;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Zajavka: TZajavka;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

end.

unit UZaput1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids;

type

TForm2 = class(TForm)

DBGrid1: TDBGrid;

Panel2: TPanel;

Label2: TLabel;

Edit2: TEdit;

Button1: TButton;

Label1: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form2: TForm2;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

var i:integer;

sum:real;

begin

DataModule1.IBQuery1.Close;

DataModule1.IBQuery1.SQL.Clear;

DataModule1.IBQuery1.SQL.Add('select ID_agenta, Surname, Name, Po_batkovi, Oklad');

DataModule1.IBQuery1.SQL.Add('from torgovuj');

DataModule1.IBQuery1.Open;

sum:=0;

for i:=1 to DataModule1.IBQuery1.RecordCount do

begin

sum:=sum+DataModule1.IBQuery1.fieldbyname('Oklad').AsFloat;

DataModule1.IBQuery1.Next;

end;

Edit2.Text:=FloatToStr(sum);

end;

end.

unit UZaput2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls;

type

TForm3 = class(TForm)

DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Button1: TButton;

DBGrid1: TDBGrid;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form3: TForm3;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);

begin

DataModule1.IBQuery2.Close;

DataModule1.IBQuery2.SQL.Clear;

DataModule1.IBQuery2.SQL.Add('select id_magazin, name_magazin, aresa');

DataModule1.IBQuery2.SQL.Add('from torgovuj, zajavka, magazin');

DataModule1.IBQuery2.SQL.Add('where torgovuj.id_agenta=zajavka.id_agenta and magazin.id_magazin=zajavka.id_magazin and surname="'+DBLookupComboBox1.Text+'"');

DataModule1.IBQuery2.Open;

end;

end.

unit UZaput3;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Grids, DBGrids, DBCtrls, ExtCtrls;

type

TForm4 = class(TForm)

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;

Button1: TButton;

DBGrid1: TDBGrid;

Panel2: TPanel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Edit3: TEdit;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form4: TForm4;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject);

var sum:real;

i:integer;

begin

DataModule1.IBQuery3.Close;

DataModule1.IBQuery3.SQL.Clear;

DataModule1.IBQuery3.SQL.Add('select ID_zajavka, Vurobnuk, Name_Tovar, CountTovar, Price, (CountTovar*Price) as Syma from Zajavka, Magazin, Tovar, Vmist_zakazy');

DataModule1.IBQuery3.SQL.Add('where Name_Magazin="'+DBLookupComboBox1.Text+'" and Tovar.ID_Tovar=Vmist_zakazy.id_Tovar and Magazin.ID_Magazin=Zajavka.id_Magazin and Zajavka.ID_Zajavka=Vmist_zakazy.ID_zajavka');

DataModule1.IBQuery3.Open;

sum:=0;

for i:=1 to DataModule1.IBQuery3.RecordCount do

begin

sum:=sum+DataModule1.IBQuery3.fieldbyname('Syma').AsFloat;

DataModule1.IBQuery3.Next;

end;

Edit3.Text:=FloatToStr(sum);

Edit1.Text:=FloatToStr(StrToFloat(Edit3.Text)*StrToFloat('0,'+Edit2.Text)+StrToFloat(Edit3.Text));

end;

end.

unit UZaput4;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Grids, DBGrids, ComCtrls, ExtCtrls;

type

TForm6 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Picker1: TDateTimePicker;

Picker2: TDateTimePicker;

DBGrid1: TDBGrid;

Panel2: TPanel;

Label5: TLabel;

Edit3: TEdit;

Label1: TLabel;

Button3: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form6: TForm6;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject);

var sum:real;

i:integer;

begin

DataModule1.IBQuery4.Close;

DataModule1.IBQuery4.SQL.Clear;

DataModule1.IBQuery4.SQL.Add('select ID_tovar, Vurobnuk, Name_Tovar, CountTovar, Price, (CountTovar*Price) as Syma from Tovar, zajavka, Vmist_Zakazy');

DataModule1.IBQuery4.SQL.Add('where (Data_Zajavka between "'+DateToStr(Picker1.Date)+'"and"'+DateToStr(Picker2.Date)+'")and Tovar.ID_Tovar=Vmist_zakazy.id_Tovar and Zajavka.ID_Zajavka=Vmist_zakazy.ID_zajavka');

DataModule1.IBQuery4.Open;

sum:=0;

for i:=1 to DataModule1.IBQuery4.RecordCount do

begin

sum:=sum+DataModule1.IBQuery4.fieldbyname('Syma').AsFloat;

DataModule1.IBQuery4.Next;

end;

Edit3.Text:=FloatToStr(sum);

end;

end.

end.

unit UPrint1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, QRCtrls, QuickRpt, ExtCtrls;

type

TForm7 = class(TForm)

QuickRep1: TQuickRep;

QRBand1: TQRBand;

QRLabel1: TQRLabel;

QRLabel3: TQRLabel;

QRLabel9: TQRLabel;

QRLabel10: TQRLabel;

QRBand2: TQRBand;

QRLabel5: TQRLabel;

QRLabel6: TQRLabel;

QRLabel7: TQRLabel;

QRLabel8: TQRLabel;

QRSubDetail1: TQRSubDetail;

QRDBText8: TQRDBText;

QRDBText9: TQRDBText;

QRDBText10: TQRDBText;

QRDBText11: TQRDBText;

QRDBText2: TQRDBText;

QRBand3: TQRBand;

QRLabel11: TQRLabel;

QRLabel12: TQRLabel;

QRLabel4: TQRLabel;

QRDBText1: TQRDBText;

QRLabel13: TQRLabel;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form7: TForm7;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

end.

/
:
) ( ), FAST-REFERAT.RU , , ) , )
Olya14:01:29 25 2019
.
.14:01:28 25 2019
.
.14:01:28 25 2019
.
.14:01:27 25 2019
.
.14:01:26 25 2019

(14)
, :, ?

, .
, .
, .
, .
, .(283521)
(4127)
Copyright 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru

@Mail.ru