Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Призначення пакету Forecast Expert

Название: Призначення пакету Forecast Expert
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: контрольная работа Добавлен 13:17:38 29 мая 2009 Похожие работы
Просмотров: 319 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Приватний навчальний заклад

Інститут ділового адміністрування

Кафедра інформатики

та вищої математики

Контрольна робота

з дисципліни

«Прикладне програмне забезпечення»

Кривий Ріг


Зміст

1. Призначення пакету ForecastExpert та його використання для прогнозування одно факторної залежності та оцінка її довірчого інтервалу

2. Завдання 1

3. Завдання 2

4. Завдання 3

5. Завдання 4

Використана література


1. Призначення пакету Forecast Expert та його використання для прогнозування однофакторної залежності та оцінка її довірчого інтервалу

Застосування Forecast Expert дозволяє проаналізувати дані і побудувати прогноз з встановленням довірчого інтервалу та вільно обраний період часу, який не більше довжини вихідного ряду. Модель визначає вплив сезонних факторів і при будуванні прогнозу враховує їх.

Застосування Forecast Expert дозволяє при прогнозуванні ряду відстежувати відношення між отриманими значеннями і деяким рядом порогових значень. Цим рядом може бути, наприклад, світова ціна аналогу при прогнозуванні ціни продукту внутрішнього ринку. Прогноз виконується у цінах експорту і перераховується при бажанні у відповідності до курсу валюти.

Висновки розрахунків оформлюються в звіті, в якому використані ряди можуть буди представлені у табличному вигляді або графічному за бажанням. Отче може бути виведений в друк.

Зібрані і підготовлені дані мають відповідати двом вимогам: достовірність та спів ставність.

Відносно довжини ряду, що аналізується треба відмітити, що для одержання корисних оцінок параметрів, тобто моделі Бокса-Дженкінса для прогнозу – необхідно не менше 30 спостережень.

2. Завдання №1

Тема: Аналіз та прогнозування на основі трендів за допомогою однофакторної таблиці «що, якщо».

Мета: навчитись самостійно використовувати універсальну комп'ютерну технологію для рішення задач прогнозування тенденцій розвитку на основі моделювання рядів динаміки (за допомогою Excel).


1. Показники: непрямі податки на підприємства за 1985–1995 рр.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
62,5 67,9 71,3 79,6 84,4 94 107 110,7 118,5 107 131,9

Використовуючи майстер діаграм, побудую графік залежності (по осі Х – роки, по осі У – податок).

Беремо Точечку діаграму в стандартному списку. В правій частині вибираю підтип, кнопка «далее». Задаю діапазон, уточнюю яким чином будуть представлені дані, кн. «далее». Заповнюю такі параметри як заголовки, осі, підписи даних. Та переходжу до наступного етапу. Де вказую місцеположення графіку. Готово.

На одержаному графіку виділяю криву показника лівою кнопкою «миші», натискаю праву кнопку «миші», та вибираю «Добавити лінію тренду».

І у відкритому вікні обираю перший тип тренду, в параметрах виставити «флажки» на надписи «показувати рівняння на діаграмі» та «Помістити на діаграмі величину достовірності апроксимації R2 ».

Так будуємо всі 6 типів трендів, за тим же принципом.

а) Лінійний


б) Логарифмічний

в) поліноміальний

г) Експоненціальний


д) Степеневий

ж) Лінійна фільтрація

Тренд у якого величина R2 найбільше наближається до 1, бачимо в графіку г) Експоненціальний = 0,9493, тому на ньому через вікно лінія тренду, вибираємо вкладку параметри і вказую період прогнозу, наприклад на 2 роки.

Висновок: Так, цей графік найкраще показує величину податків і їх прогноз.

Тип тренду ж) лінійна фільтрація у графіку і д) степеневий нам не підходять.

3. Завдання №2

Тема: Використання пакету ForecastExpert для прогнозування одно факторної залежності та оцінки її довірчого інтервалу.

Мета: здобути навички в роботі з пакетом ForecastExpert при прогнозуванні зміни одно факторної залежності.

Завантаживши систему Windows заходимо у ForecastExpert. Створюю новий документ через головне меню. І за варіантом вношу до системи свої дані.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Індекси цін виробників 2,5 12,1 7,3 6,7 3,8 1,3 11,5 12,5 15,0 18,1 14,7

1. Заходжу в (данные) → (опции) → (название проекта) → (интервал отсчетов) → (дата первого наблюдения).

Виділити позначкою: (запускать после «ProjectChart» расчетов)(вероятность доверительных интервалов) → (Ок).

2. (Данные) → (пороговые значения)

Виділяю позначкою: (Учитывать при прогнозировании пороговые значения), та (Пороговые значения являются: верхними, нижними).


3. Так заповненооригінальний ряд з таблиці, а порогові значення самостійно.

4. (Файл) → (записать как…) → (Ок)

5. (Данные) → (пороговые значения) → (получить прогноз) → (Ок).

6. Визвати «ProjectChart» для відображення рядів.

Отримано графік залежності:


Висновок: Графік показує, що ціни будуть постійно зростати і лише на деякий час знижуватись.

4. Завдання №3

Тема: Створення фінансової моделі підприємства за допомогоюProjectExpert (РЕ).

Мета: Одержати практичні навички роботи з ProjectExpert, вміти розробити детальний фінансовий план та виявити потреби фірми в грошових засобах на перспективу; формувати фінансові документи; провести аналіз ефективності поточної та перспективної діяльності підприємства.

Виконання роботи:

1) Завантажити ОС Windows.

2) Завантажити ProjectExpert.

3) Створюю новий документ через головне меню: (файл → новий).

За варіантом заношу дані до системи ProjectExpert:

Спочатку назва проекту


Потім список послуг

Далі відображення даних

Настроювання розрахунків

Деталізація – усі.


Заповнюю баланс (активи та пасиви)

Також розділи валюта та інфляція

Тепер календарний план і потім створюю план збуту та виробництва, план по персоналу.Заносимо наявні матеріали

4) Роблю розрахунок (F9).

5) Відкриваю «кеш-фло» і по сальдовому рядку виділяю і отримую графік.


Графік має вигляд

За отриманими розрахунками проект ефективно працює і не потребує термінового інвестування, але воно все ж необхідне. Також необхідно працювати з цінними паперами. Треба вкладати гроші, вони мають працювати, а не створювати мінуси у фінансовій діяльності. В основному фірма добре спрацювала, без збитків.

5. Завдання №4

Тема: Побудова бізнес-плану за допомогою програми «Бізнес-прогноз 2.0».

Мета: здобути практичні навички в побудові бізнес-планів за допомогою програми «Бізнес-прогноз», та навчитися робити висновки.

Виконання:

Завантажити ОС Windows.

Завантажити «Бізнес-прогноз 2.0».

Створюю новий документ через головне меню: (файл → новий).

Заповнюю дані свого варіанту в картки:

Порядок введення даних наступний:

1) Відкриваю нову картку і заношу до неї наступну інформацію:

До чого відноситься етап [Доход]

Виставлю [Условия]=>[0.0]=>[начало проекта]=>[Добавить]=>[Ok]

Назва події [Отримання кредиту]

Підсумок [S:]=>[180000]=>[Ok]

Верогідність [P:]=>[0,9]=>[Ok]

2) Закриваю заповнену картку.

3) Відкривши нову картку заношу до неї наступну інформацію:

До чого відноситься етап [Расход]

Виставить [Условия] => [1.1] => [если получение кредита] => [Добавить] => [Ok]

Назва події [Купівля товару]

Підсумок [S:]=>[171000]=>[Ok]

Верогідність [P:]=>[0,7]=>[Ok]

4) Закрити заповнену картку.

5) Відкриваю нову картку і заношу до неї інформацію:

До чого відноситься етап [Доход]

Виставить [Условия] => [2.1] => [если купівля товару] => [Добавить] => [Ok]

Назва події [Продаж товару]

Підсумок [S:] => [222300] => [Ok]

Верогідність [P:] => [0,8] => [Ok]


6) Закрити заповнену картку.

7) Відкриваю нову картку і заношу до неї наступне:

До чого відноситься етап [Расход]

Виставить [Условия] => [3.1] => [если продаж товару] => [Добавить] => [Ok]

Назва події [Повернення кредиту]

Підсумок [S:] => [201600] => [Ok]

Вірогідність [P:] => [0,95] => [Ok]

8) Закрити заповнену картку.

Отримано бізнес-план.


9) Переглянути рейтинг:

[Рейтинг]=>[окончательный]

10) Побудувати діаграму:

[Діаграма] => [по событиям] => [по вероятности].


Зберегти інформацію.

Я навчилась будувати бізнес-план за допомогою програми «Бізнес-прогноз 2.0», за моїм варіантом даних рейтинг бізнес-плану хороший, вірогідність отримання кредиту та його повернення реальні.


Використана література

1. http:/www.iteam.ru/soft/economic_analysis/255/

2. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник для студ. Вузів/ за ред. В.С. Пономаренка.‑К.:Вид.центр «Академія», 2002.-544 с.

3. Устинова Г.М.Информационные системы менеджмента.‑С.-Петербург, 2000. – 357 с.

4. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие / Под ред. Проф. Хомоненко А.Д.Авторы Артамонов Б.Н., Брякалов Г.А., Гофман В.Э. и др.– СПб.:КОРОНАпринт, 1998.-448 с.

5. В.Ф. Ситник, О.С. Олексюк, В.М. Гужва, С.П.Ріппа, В.М. Олейко. Системи підтримки прийняття рішень. К.: Техніка, 1995.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:21:21 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:30:25 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:44:43 28 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:43:42 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Призначення пакету Forecast Expert

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199328)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru