Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Моделювання елементів і каналу системи збору даних

Название: Моделювання елементів і каналу системи збору даних
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 04:13:28 16 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 177 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

Вступ

1 Аналітичний огляд

2 Розрахунок основних блоків

2.1 Вибір мікросхеми підсилювача

2.2 Розрахунок операційного підсилювача

2.3 Розрахунок ФВЧ

2.4 Розрахунок ФНЧ

3 Частотний аналіз

3.1 Аналіз операційного підсилювача

3.2 Аналіз ФНЧ

3.3 Частотний аналіз всієї схеми

4 Вплив елементів

4.1 Вплив елементів на підсилювач

4.2 Вплив елементів на ФНЧ

4.3 Вплив елементів на ФНЧ

4.4 Багатоваріантний вплив на загльну схему

5 Еквівалентна модель

5.1 Еквівалентна модель підсилювача

5.2 Еквівалентна модель загальної схеми

5.3 Еквівалентна модель загальної схеми


ВСТУП

Моделювання електронних схем за допомогою персональних комп'ютерів є універсальним інструментом розробки й оцінки якості проектних рішень, тобто працездатність і коректність роботи будь-якої схеми.

Моделювання має ряд переваг перед фізичним макетуванням, у тому числі:

- повторюваність експерименту; відсутність можливості "спалити";

- гнучкість і швидкість одержання результатів;

- відсутність монтажних робіт і необхідних для цього інструментів і матеріалів (паяльника, припою, флюсу, монтажної плати, електрорадіоелементів і ін.);

- непотрібність дорогих контрольно-вимірювальних приладів.

За допомогою комп'ютерного моделювання можна "простежити" будь-який струм і напруга в схемі, оцінити вплив температури і технологічного розкиду параметрів електрорадіоелементів, розрахувати рівень власних шумів, зняти АЧХ, ФЧХ, простежити за перехідними процесами, дослідити схему заміщення і багато чого іншого, що чи неможливо вимагає значних зусиль при фізичному макетуванні.

Слід зазначити, що моделлю може бути як конкретна схема, так і абстрактний процесу, відображуючи натуру, а використання технічних засобів додає моделюванню експериментальний характер, а модельний математичний опис теоретично розкриває характер явища.

В даної курсової роботи буде проведене моделювання електричної схеми на базі пакета Micro-Cap


1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

Метою курсового проектування є розробка схеми, яка забезпечувала б коефіцієнт посилення вхідного сигналу К=3, мала б два фільтра високих частот з частотою зрізу F=10Гц (ФНЧ ) та низьких частот (ФВЧ) з частотою зрізу F=10кГц.

a) Посилювач Краз =3 або у КДБ =9.42 ДБ

b) ФВЧ 2-го рівня Fcp =10 Гц

c) ФНЧ 2-го рівня Fcp =10 кГц

Функціональну схема зображена на Рисунку 1.1


Рисунку 1.1 – Функціональна схема


2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ БЛОКІВ

2.1 Вибір мікросхеми підсилювача

В якості датчика було обрано фоторезистор, опір якого в робочому режимі змінюється від 15 кОм до 80кОм, напруга його живлення – 5В. В той же час, максимальна на вході кінцевого пристрою дорівнює 15В, тому необхідно забезпечити коефіціент посилення 3 з максимальною точністю. Виходячи з цього скористаємось операційним підсилювачем, оберемо К140УД14А (LM108), з такими параметрами:

- Uпит=2х15 В;

- Кu=1000 ;

- Uсм=0,05 мВ;

- dIвх=0,2 нА;

- Rвх=50 Мом;

- Uвых.макс=12 В;

- Iпот=2 мА;

- Iвх=0.5 нА;

Рисунок 2.1 - Цоколівка підсилювача К140УД14А.


2.2 Розрахунок операційного підсилювача

Коефіціент підсилення інвертуючого підсилювача обраховується як: К=Roc/Rвх. Максимальний коефіціент підсилення має скласти 3, тому врахувавши світловий опір датчика 15000 Ом, знайдемо Roc=45000 Ом. Оскільки операційний підсилювач має внутрішню корекцію напруги зміщення – підключемо неінвертуючий вивод до землі.

Рисунок 2.2 – Схема підсилювача К140УД14 (LM108)

В моделі в якості джерела живлення використаємо джерело синусоїдальної напруги, напругою 5В, і частотою 10 кГц.

2.3 Розрахунок ФВЧ

Проведемо розрахунок ФВЧ другого порядку на необхідну частоту зрізу, використавши наступні викладки. Використовується операційний підсилювач LM108. Графічне зображення схема ФВЧ другого порядку подана на рис. 2.3.


Розрахуємо параметри елементів схеми:

Визначимо частоту полюсів :

Задамося значенням конденсаторів:

C*1=C3=2 мкФ

Знайдемо чому дорівнюють конденсатори С1 та С2:

, за умови R1=R2

С1=С2=0.75 мкФ;

Знайдемо чому дорівнюють резистори R1 та R2:

Звідкіля: R1=R2=15923Ом;


Рисунок 2.3 – Схема ФВЧ другого порядку

2.4 Розрахунок ФНЧ

Проведемо розрахунок ФНЧ другого порядку на необхідну частоту зрізу, використавши наступні викладки. Використовується операційний підсилювач LM108. Графічне зображення схема ФНЧ другого порядку подана на рис. 2.4.

Розрахуємо параметри елементів схеми:

Визначимо частоту полюсів :

Задамося значенням резистрорів:

R*1=R3=1кОм


Знайдемо чому дорівнюють резистори R1 та R2:

Знайдемо чому дорівнюють конденсаторі С1 та С2

Звідкіля: C1=C2=1,02*10-8 =10,2нФ;

Рисунок 2.4 – Схема ФНЧ другого порядку


3 ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ

3.1 Аналіз операційного підсилювача

Частотна характеристика зображена у децибелах на рисунку 3.1

Частотна характеристика зображена у разах на рисунку 3.2

Рисунок 3.1 –АЧХ підсилювача у децибелах

Рисунок 3.2 –АЧХ підсилювача у разах


З графіку видно коефіціент підсилення дорівнює 3 або у 9.5Дб, як і було розраховано.

3.2 Аналіз ФВЧ другого порядку

Рисунок 3.3 –АЧХ фільтра високих частот другого порядку

На рівні 3Дб коефіціенту підсилення приходиться частота зрізу 10 Гц, що свідчить про вірність розрахунку ФВЧ.

3.3 Аналіз ФНЧ другого порядку

Рисунок 3.4 –АЧХ фільтра низьких частот другого порядку


На рівні 3Дб коефіціенту підсилення приходиться частота зрізу 10 кГц, що свідчить про вірність розрахунку ФНЧ.

3.4 Частотний аналіз всієї схеми

Графічне зображення всієї схеми зображена на рисунку 3.5

Частотна характеристика всієї схеми зображена на рисунку 3.6

Рисунок 3.5 – Графічне зображення всієї схеми

Рисунок 3.6 – Частотна характеристика всієї схеми


4 ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ

4.1 Вплив елементів на підсилювач

КДБ =9.42 ДБ;

Резистор R5=15000 Ом, змінюється на ±10%

Макс. зміна R5=45000+(45000*0.1)=49500 Ом;

Мін. зміна R5=45000-(45000*0.1)=40500 Ом;

Рисунок 4.1 – Вплив резистору зворотнього зв’язку на підсилювач


Спостерігається зниження Кп (8.62Дб) на 8.4% від запланованого, при збільшенні опору резистора R5, і збільшення Кп (10.36Дб) на 9,9% від запланованого, при збільшенні значення резистора.

Резистор R4=15000 Ом, змінюється на ±10%

Макс. зміна R4=15000+(15000*0.1)=16500 Ом;

Мін. зміна R4=15000-(15000*0.1)=13500 Ом;

Рисунок 4.2 – Вплив резистору входу на підсилювач

Спостерігається посилення Кп (10.455Дб) на 11,1% від запланованого при зменшенні резистора вхідного резистору R9, і послаблення на 7,5% від запланованого, при збільшенні значення опору (8.71Дб).


4.2 Вплив елементів на ФВЧ

Fcp =10 Гц;

Резистор R1=16000 Ом, змінюється на ±10%;

Макс. зміна R1=16000+(16000*0.1)=17600 Ом;

Мін. зміна R1=16000-(16000*0.1)=14400 Ом;

Рисунок 4.3 – Вплив резистору R1 на ФВЧ


Спостерігається пониження напруги (-8.96Дб) на 2,6% від запланованого на частоті зрізу при підвищені значення резистора R1 , а при зменьщені значення опору R1 – підвищення (8.79Дб) на 3.5%. В загальному випатку можно ствердити що зміни не відбулися.

Fcp =10 Гц;

Резистор R2=16000 Ом, змінюється на ±10%;

Макс. зміна R2=16000+(16000*0.1)=17600 Ом;

Мін. зміна R2=16000-(16000*0.1)=14400 Ом;

Рисунок 4.4 – Вплив резистору R2 на ФВЧ


Спостерігається пониження напруги (-9.5Дб) на 6,9% від запланованого начастоті зрізу при пониженіпідвищені значення резистора R2 , а при підвищені значення опору R2– підвищення (-8.08Дб) на 9.5%.

Fcp =10 Гц;

Конденсатор С3=2 мкФ, змінюється на ±20%;

Макс. зміна С3=2мкФ+(2 мкФ *0.2)=2.4 мкФ;

Мін. зміна С3=2 мкФ -(2 мкФ *0.2)=1.6 мкФ;

Рисунок 4.5 – Вплив конденсатору С3 на ФВЧ


Спостерігається пониження напруги (-8.28Дб) на 6,8% від запланованого на частоті зрізу при зменьшені значення конденсатора С3 , а при з підвищені значення конденсатора С3– підвищення (-9.34Дб) на 5.5%.

Конденсатор С2=0.75 мкФ, змінюється на ±20%;

Макс. зміна С2=0.75 мкФ +(0.75 мкФ *0.2)=0.9 мкФ;

Мін. зміна С2=0.75 мкФ -(0.75 мкФ *0.2)=0.6 мкФ;

Рисунок 4.6 – Вплив конденсатору С2 на ФВЧ


Спостерігається пониження напруги (-10.82Дб) на 11,36% від запланованого на частоті зрізу при збільшення значення конденсатора С2 , а при з зменьшенні значення конденсатора С3 – підвищення (-7.94Дб) на 9.7%.

4.3 Вплив елементів на ФНЧ

Fcp =10 кГц;

Резистор R6=1000 Ом, змінюється на ±10%;

Макс. зміна R6=1000+(1000*0.1)=1100 Ом;

Мін. зміна R6=1000-(1000*0.1)=900 Ом;

Рисунок 4.7 – Вплив резистору R6 на ФНЧ


Спостерігається пониження напруги (-9.25Дб) на 2,76% від запланованого начастоті зрізу при підвищенізначення резистора R6 , а при зменьщені значення опору R6– підвищення (-8.75Дб) на 2.6%.

Fcp =10 кГц;

Резистор R7=2000 Ом, змінюється на ±10%;

Макс. зміна R7=2000+(16000*0.1)=2200 Ом;

Мін. зміна R7=2000-(16000*0.1)=1800 Ом;

Рисунок 4.8 – Вплив резистору R7на ФНЧ


Спостерігається пониження напруги (-9.34Дб) на 2,86% від запланованого на частоті зрізу при зменшені значення резистора R7 , а при зменьщені значення опору R7 – підвищення (-8.73Дб) на 2.53%.

Конденсатор С4=10.2нФ, змінюється на ±20%;

Макс. зміна С4=10.2нФ+(10.2нФ*0.2)=12.24нФ;

Мін. зміна С4=10.2нФ-(10.2нФ*0.2)=8.16нФ;

Рисунок 4.9 – Вплив конденсатору С4 на ФНЧ


Спостерігається пониження напруги (-9.23Дб) на 3,5% від запланованого начастоті зрізу при зменьшені значення конденсатора С4 , а при з підвищені значення конденсатора С4– підвищення (-8.7Дб) на 2.5%.

Конденсатор С5=10.2нФ, змінюється на ±20%;

Макс. зміна С5=10.2нФ+(10.2нФ*0.2)=12.24нФ;

Мін. зміна С5=10.2нФ-(10.2нФ*0.2)=8.16нФ;

Рисунок 4.10 – Вплив конденсатору С5 на ФНЧ


Спостерігається пониження напруги (-9.07Дб) на 11,2% від запланованого начастоті зрізу при зменьшені значення конденсатора С5 , а при з підвищені значення конденсатора С5– підвищення (-7.72Дб) на 10.5%.

4.4 Багатоваріантний вплив на загальну схему

Тепер використовуємо багатоваріантний аналіз схеми (stepping). Багатоваріантний аналіз є процес варіювання різних параметрів схеми із заданим кроком для спостереження її реакції. Використовуємо шість параметрів, що змінюються. Це будуть R5,R4,R1,R7,C3,C4. Отриманий графік можемо використовувати для визначення впливу зносу компонентів на дану схему. Верхня і нижня межі показують можливі найсильніший знос компонентів, середина графіка - ідеальний випадок, тобто знос елементів відсутній.

Рисунок 4.11 – Вплив елементів R5,R4,R1,R7,C3,C4на загальну схему


5 ЕКВІВАЛЕНТНА МОДЕЛЬ

5.1 Еквівалентна модель підсилювача

Замінимо операційні підсилювачі на залежне джерело I(U+- ), Rвх і Rвих . Значення вхідного опору дуже велике (109 ), тому його можна проігнорувати, тобто виключити зі схеми. Вихідний опір дорівнює значенню 1 кОм, коефіцієнт операційного підсилювача 1000, тому можемо знайти значення S. Зробимо його розрахунки: S=Kп/Rвих. За паспортними даними, Кп=50000, тому :

S=50000/1000=5; однак після корекції отримаємо значення S=0.002

Рисунок 5.1 – Еквівалентна модель підсилювача


Рисунок 5.2 – АЧХ еквівалентної моделі підсилювача в децибелах

Рисунок 5.3 – АЧХ еквівалентної моделі підсилювача в разах


5.2 Еквівалентна модель ФВЧ

Використовуємо методику, як і для операційного підсилювача.

Рисунок 5.4 – Модель та еквівалента схема заміщення ФВЧ


Рисунок 5.5 – АЧХ Моделі та еквівалентої схема заміщення ФВЧ

Видно, що коефіціент підсилення 3Дб відповідає частоті зрізу 10 Гц, що свідчить про вірність еквівалентної моделі.


5.3 Еквівалентна модель ФНЧ

Рис 5.6 – Модель та еквівалента схема заміщення ФВЧ


Рис 5.7 – АЧХ Моделі та еквівалентої схема заміщення ФНЧ

Видно, що коефіціент підсилення 3Дб відповідає частоті зрізу 10 кГц, що свідчить про вірність еквівалентної моделі.


5.4 Еквівалентна модель загальної схеми.

Рис 5.8 – Еквівалентна модель загальної схеми.

Рис 5.9 – АЧХ еквівалентної моделі загальної схеми


ВИСНОВОК

В ході курсової роботи був досліджений канал перетворення аналогових даних, отримані характеристики роботи, виявлений вплив нестабільності окремих елементів як на окремі вузли пристрою, так і на весь пристрій взагалі. Виявлено, що похибка, на виході каналу може сягати 50% і навіть більше, загалом має нелінійну залежність від зміни елментів. Також підтверджено правомірність заміни операційного підсилювача за допомогою моделі джерела струму, керованого напругою.

Схема призначена для посилення вхідного сигналу та його фільтрації на заданих частотах. Може бути використана для фільтрації частот звукового діапазону в звуковідтворювальної апаратури акустичних систем.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:43:13 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:12:49 10 июня 2018
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:28:40 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:26:15 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:39:09 28 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Моделювання елементів і каналу системи збору даних

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201703)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru