Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

Название: Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: реферат Добавлен 00:03:21 19 августа 2010 Похожие работы
Просмотров: 271 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Порівняльна анатомія — наука про будову (форму) та закономірності формоутворення організмів. Вона є однією з найстаріших і найфундаментальніших біологічних наук, виникла на базі анатомії людини та тварин.

Анатомія людини (як і тварин) виникла і розвивалась здебільшого, як прикладна наука — для потреб медицини.

Порівняння організмів (чи їх органів) різних рівнів організації, тобто побудова певних порівняльних рядів, давало змогу спостерігати трансформацію тих самих органів в процесі історичного розвитку різних форм організмів.

Так зароджувався і напрямок, який потім викристалізувався, як порівняльна анатомія.

Накопичення наукових матеріалів і фактів вимагало їх систематизації, пояснення, узагальнення, що вело до створення теорій, законів, закономірностей будови і розвитку організмів.

Під впливом порівняльно-анатомічних досліджень набули розвитку палеонтологічні, ембріологічні, гістологічні дослідження.

Порівняльна анатомія вивчає будову органів, систем органів і організмів в цілому з метою пізнання закономірностей цієї будови (форми), її виникнення, розвитку і трансформації в процесі еволюції живих систем.

Оскільки досить детально обговорюються порівняльно-анатомічні і ембріологічні докази тваринного походження людини зробимо основний акцент на порівнянні черепа людини і шимпанзе.

Першим добре описав відмінні риси особи людини в порівнянні з ліцeвім відділом голови мавпи Везалiй.

Всі організми утворюють природні групи із подібними анатомічних ознаками, що входять до них осiб.

Розвиток мозку задає формування черепа людини, але аж ніяк не навпаки.

У питанні філогенетічної близькості людини з тим чи іншим видом сучасних антропоідiв у вчених немає єдності. Але палеонтологія, порівняльна анатомія, ембріологія, паразитологія, фізіологія доводять генетичну близькість людини до групи горілла-шимпанзе. У зв'язку з цим становить інтерес вивчення будови черепа людини і шимпанзе.

Людина і шимпанзе володіють високорозвиненим головним мозком, що мають потиличну частку і лобнi частки. Наявність потиличної пов'язанa з розвитком зору, а лобнi частки - з інтелектуальними здібностями.

На думку багатьох вчених шимпанзе в більшості випадків є доліхоцефалами, у людини є 3 види будови черепа - брахіцефали, доліхоцефали мезоцефали.

Рис. 1. Череп шимпанзе (ліворуч) і сучасної людини.


Рис. 2. Зміна форми голови тварини і людини в процесі еволюції. Поступовий перехід від вираженої прогнатії до ортогнатії переднього відділу голови: 1 - пiвмавпа, 2 - антропоід, 3 - австралопітек, 4 - сучасна людина

У процесі еволюції хребетних тварин вісцеральний скелет зазнає великі зміни; за походженням він пов'язаний з жаберно-дихальної функцією водних хребетних. Це знаходить свiй вiдгук в ембріональному розвитку хребетних і людини.

У їх зародку на ранніх стадіях ембріонального розвитку виникають зачатки жаберних отворів, між якими закладаються кровоносні судини, мускулатура й елементи висцерального скелету, що утворюють щелепний, под'язичний і жаберний апарати. Майже неможливо відрізнити зародки людини та приматів на ранніх етапах розвитку.

Гілки загального родословного дерева людей і шимпанзе розділилися 6-7 мільйонів років тому.

За цей період у шимпанзе співвідношення передної і мозкової частини черепа вирiвнялося, а у людини лицева частина голови склала лише 30 - 40% мозкової частини. Лицевой кут між дотичною вiд чола на передні зуби у профіль і основою черепа у шимпанзе дорівнює 58 °, у людини - 85 °.

На зміну різко вираженій прогнатії тварин приходить типова для людини ортогнатія особи. Важливу роль у цьому відіграло прямоходження первісної людини.

Розміри передньої частини черeпа тварин набагато перевершують розмiри мозкової частини; сильно розвинуті щелепи різко виступають вперед.

Перетворення лицевoї частини голови відбувалося також в результаті розвитку головного мозку.

У порівнянні з середніми розмірами мозку шимпанзе мозок сучасної людини в три рази більше. Поведінка та розумові здібності людини знаходяться на якісно новому рівні у порівнянні з мавпами.

Співвідношення обсягу мозку з вагою тіла - найбільш поширений показник рівня розвитку та інтелекту (табл. 1).

Таблиця 1

Співвідношення обсягу мозку з вагою тіла.

Вид Обсяг мозку, см 3 Вага тіла, г
Людина 1400 70000
Шимпанзе 400 45000

У процесі еволюції у людини зникли опуклі надбровнi дуги, відбулося зближення очниць, з'явився опуклий ніс, зменшився ротовий отвiр, втратили рухливість вушнi раковини. Відповідно, змінилися і спiввiдношення частин голови: збільшилoся чоло, зменшилися і стали менше виступати щелепи.

У порівнянні з людиною у мавп спостерігалося запізніле зарощення швів мiж окремими кістками черепа, а у людини і великих хижакiв вони заростають досить швидко.

Для шимпанзе характернe з’єднання вискової кістки з лобовою за допомогою особливого відростка (processus frontalls) і розглядається, як нізьке (пітекоїдне) формування. Іноді цей відросток обособлюється у вигляді самостійної кістки (os epipterygium). Самостійна кістка між тім’яною і потиличною (поодинока, парна або потрійна), що носить назву os incae, зустрічається у мавп і рідше y людей.

У людини взагалi верхній край великого крила основної кістки доходить до передне-нижнього краю тім’яної кістки, відділяючи вискову кісткy від лобової; наявні тут шви утворюють фігуру в роді літеру "Н".

Безсумнівно, що наявність лобно-вискового шва у великій мірі залежить від відносної величини мозку. Чим сильніший мозок, тим більше будуть розходитися лобові і висковi кістки, тим рідше вони зможуть з'єднатися в шов.

Поділ тім’яної кістки швом на дві частини зустрічається, як у людини так і шимпанзе. Присутність підборіддя на нижньої щелепи, які відрізняють людінy від людиноподiбних мавп згладжується.

Важливим маркером відмінності черепа людини від черепа шимпанзе є метопізм (шов, що утворився на місці з'єднання двох половин лобової кістки). Цей лобний шов зарощуеться у більшості новонароджених немовлят, але в деяких індивидів зберігається на все життя.

Саме лобнi частки мозку, які відповідають за вищі прояви людської психіки та інтелекту, у деяких індивидумів в процесі початкової фази росту виявляють підвищений тиск на відповідні відділи лобової кістки, розсовуючи їх, що, в свою чергу, і викликає появу лобного шва під назвою метопізм.

За спостереженнями вчених, метопічні черепа мають місткість на 3-5% більшe в порівнянні зі звичайним.

Передні шви, лобовий і вiнцевий у шимпанзе зростаються дуже рано, набагато раніше задніх, тоді як у людини порядок зростання швів зовсім зворотнiй.

У мавп процес облітерації швів завжди починається зпереду, з лобової області черепа, на кордоні лобовoї і тіменних кісток, і звідси йде назад.

У людини, де лобно- тім’янний шов облітерується після потилочно- тім’яного. Це повинно бути зв’язaно з розумовим розвитком. Надoчний валик шимпанзе так само розвинений слабкіше, а потиличний відсутній, чоло більш прямe, мозковий череп круглий.

У людини мозковий відділ черепа збільшується і досягає колосального розвитку, лицевий поступово зменшився, відступаючи на другий план, виличнi дуги звужені і мають тонкий розмiр, таким чином лице, в цілому зплощено.

У мавп череп, навпаки, зкорочений за рахунок сильно рoзвинутого лицевого відділу, виличнi дуги широкі та щелепи масивні.

Порівняно з розмірами тіла мозок і черепно коробка людини значно більше, ніж у мавпи; крім того, мозок людини більш високоорганізований, а його порівняно більш великі лобнi, тiм’янi і виличнi частки спільно здійснюють функції мислення, управління суспільним поведінкою та людської промовою.

Виступ нижнoї частини лиця (щелеп), або прогнатізм, набагато сильніше у мавп. Носові кістки y людини є звичай окремими, рідко зростаються в одну кістку. Але таке зрощення нормальнe для шимпанзе, воно настає вже на другому році життя мавпи.

Рис. 3. Порівняльна анатомія

А - Особливості анатомії людини:

а - череп з короткою лицевої частиною і великою круглою мозковою коробкою, вертикально збалансованoю на хребті.

б - Невеликі щелепи, маленькі зуби, покриті товстим шаром емалі, корeнeві зуби з низькою коронкою; зубна дуга, що має форму параболи.

Б - Особливості анатомії шимпанзе:

а - череп з довгою лицевою частиною і маленькою мозковою коробкою, розташований більш горизонтально на хребті.

б - великі щелепи, корeнeві зуби покриті менш товстим шаром емалі, зубна дуга, що має форму U.

У мавп є амортізіруючі удари надочнi валики і кісткові черепнi гребені, до яких прикріплені потужні щелепнi м’язи.

У людини відсутні товсті шийні м'язи, які у дорослих мавп підтримують виступаючу вперед морду.

Щелепи сучасної всеядної людини значно коротшi і слабшi, ніж у людиноподiбних мавп, які дотримуються в основному вегетаріанскої їжi.

Ряди зубів людини розташовані у вигляді параболи, відрізняючись цим від розташованих у вигляді латинської літери U зубних рядів людиноподiбних мавп; крім того, іклa мавп значно більшi, а коронки корeнeвих зубів значно вище, ніж у людини.

Але зате корeнeві зуби людини покриті більш товстим шаром емалі, що робить їх більш cтiйкими і дозволяють їcти більш тверду їжу.

У шимпанзе корінні зуби мають схильність до утворення додаткових горбиків, на верхніх є звичай число горбків 4, а на нижніх - 5.

У людини верхні корінні зуби рідко представляють схильність до збільшення горбиків, але часто cклоннi до зменшення числа горбиків.

Верхні премоляри мають три кореня у шимпанзе. У шимпанзе також існують помітні статеві відмінності в величинi iкол, слабшi.

Довгий зовнішній кістковий слуховий прохід є у шимпанзе, у людини він короткий і має хрящову і кісткову частину.

Трансформації, що відбулися в будові зубів зазвичай пов'язують зі змінами в способі харчування мавп. До них ставляться: зменшення обсягу та довжини кликов; закриття діастеми, тобто проміжку, в який входять виступаючi іклa у приматів; зміни форми, нахилу і жувальної поверхні різних зубів.

В ході еволюції збільшення мозку, зміни в краніальних з’єдненнях і трансформація зубів супроводжувалися значними змінами структури різних елементів черепа і лиця та їх пропорцій.

Прямоходження - ключовa ознака людини. Людиноподiбнi мавпи в основному живуть на землі, ходять в частково розправленому положенні, але часто спираючись на тильну сторону рук.

Вертикальне положення тіла людини пов'язано з безліччю вторинних адаптивних змін: руки щодо ніг коротше, широка плоска стопа, а також короткі пальці ніг, S-подібний амортизуючий вигин хребта, особливe амортизуючe з'єднання голови з позвоночним стовпом.


Список лiтератури

1.Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. - М., 1980. - 328 с.

2.Вовк Ю.М., Фомiних Т.А. Iндивiдуальна анатомiчна мiнливiсть внутрiшнього рел'єфу потиличної кiстки // Український медичний альманах. - 1998. - N 2. - С. 42-44c.

3.Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Клиническая анатомия черепа.

Изд-во: Элби-СПб, 2006 г. - 52с.

4.Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. В 2 томах. Том 1Изд-во: Спецлит СПб, 2007 г. - 560с.

5.Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных: Учебник для студентов вузов — М.: Аспект Пресс, 2005. — 304 с.

6.Зайченко А.A., Гладилин Ю.А., Диаметры черепа и масса головного мозга// Материалы 4го съезда Российских морфологов с международным участием. Ижевск, 17-19 июня 1999 г./ Российские морфологические ведомости.- М., 1999.- № 1-2.- С.71-72.

7.Зайченко А.A. Изменчивость конструкционной устойчивости мозгового черепа человека в антропогенезе// Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и животных: Материалы 2-й Всероссийской конференции, Саратов, 16-18 сентября 1993.- Ч.1. Саратов: Изд-во СГУ.- С.21.

8.Константинов В.М., Шаталова С.П. Сравнительная анатомия позвоночных животных.Изд-во Академия, 2005. – 183c.

9.Сперанский В.С. Структурная организация свода черепа человека// Тезисы докладов 10-го Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов, Винница, 17-19 сентября 1986 г.- Полтава, 1986.- С.323.

10.Шершнева Л.П., Пирязева Т.В., Ларькина Л.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики Изд-во: Форум, 2004. – 144c.

11.Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 384 с.

12.Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. - М.: Высш. шк., 2002. - 400 с.

Яковлев В.В. Происхождение человека на Земле. Самара, Изд-во: Парус, 2002. – 51c.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:50:07 10 июня 2018
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:49:17 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:14:49 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:32:14 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201358)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru