Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

Название: Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: статья Добавлен 23:48:45 06 мая 2010 Похожие работы
Просмотров: 872 Комментариев: 13 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Сушкова О.А., Іщенко А.Л.

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

Останнім часом в українських школах почали з’являтись інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами, наприклад SMART Board від компанії SMARTTechnologiesInc, офіційним представником якої на території України є київська компанія «ЛИТЕР». Такі дошки супроводжуються програмним забезпеченням, створеним спеціально для навчання, однак багато вчителів все ще не наважуються працювати з ними. Це пов’язано з тим, що проведення уроку з використанням інтерактивної дошки потребує певної підготовки і це займає чимало часу. Крім того багатьом вчителям не вистачає навиків роботи з такими дошками. Але не можна не погодитись із тим, що використання інтерактивної дошки на уроці має багато переваг, насамперед викладення матеріалу стає більш захоплюючим, наглядним та динамічним, і тому на таких уроках спостерігається більш активна робота учнів і краще засвоєння навчального матеріалу.

Аналізуючи проблему використання інтерактивної дошки на уроках ми прийшли до висновку, що вчителі не забезпечені дидактичними матеріалами та методичними рекомендаціями. На сьогоднішній день проблему досліджували І. Гонтаренко, Н. Агеєва, Л.Н. Кримова (Барнаул) та інші, їх праці можна знайти в періодичній літературі. На офіційних сайтах розробники проводять різноманітні курси та конкурси на кращий урок, але всі ці заходи не вирішують проблеми, тому метою нашої статті є розробка дидактичних матеріалів для роботи з інтерактивною дошкою на уроках математики, а завданням – розробка відповідних вправ і завдань з математики, зокрема з алгебри 7-го класу. Як відомо, для роботи з інтерактивною дошкою потрібне відповідне програмне забезпечення. Розробники дошок пропонують програму Notebook, її можна встановити на будь-який комп’ютер і за допомогою клавіатури та мишки учитель вдома може підготувати урок з використанням інтерактивної дошки. Потім створений і збережений файл вчитель переносить на комп’ютер підключений до інтерактивної дошки і проводить урок.

Нами розроблено декілька уроків та систем завдань з тем «Вивчення многочленів» та «Формул скороченого множення». За для цього спочатку ми відкрили програму Notebook і на вкладці «Колекція» вибрали фон, потім використовуючи спеціальний інструмент для введення тексту з клавіатури ввели текст завдання.

Слайд 1

Для зручного переходу на наступний слайд ми створили за допомогою гіперпосилання на іншу сторінку клавішу «Вперед», яка дозволяє швидко перейти до наступного завдання.


Слайд 2

При виконанні учнями даних завдань використовується можливість переміщення окремих об’єктів по робочій області інтерактивної дошки у відповідний стовпчик чи в певне місце. Після розв’язування кожного завдання можна швидко зробити перевірку нажавши відповідну кнопку, на яку вчитель встановив гіперпосилання на сторінку з розв’язаним завданням, наприклад:

Слайд 3

Можна підготувати і наступне завдання (слайд 4), яке часто зустрічається в збірниках, але для підготовки на звичайній дошці вчителю необхідно заздалегідь виділити місце на дошці і швиденько записати його, а якщо є ще й паралельний клас, то можливо повторити свою роботу двічі. Підготовлені завдання можна зберігати в електронному вигляді і використовувати в паралельних класах, або через певний час, наприклад наступного року.

Для виконання завдання наведеного у слайді 4 потрібен лише інструмент «Перо», чи іншими словами олівець для інтерактивної дошки.

Слайд 4

Велике значення на уроках математики має миттєва перевірка розв’язаного учнями завдання і виправлення ними допущених помилок, запам’ятовування яких дозволяє не допускати їх у майбутньому. Інтерактивна дошка надає таку можливість, але задля цього потрібно зробити гіперпосилання або використати таку функцію дошки як «Затемнення екрану». Як свідчить наш досвід велика кількість гіперпосилань створює певні труднощі для вчителя-предметника, тому ми пропонуємо використовувати де це можливо «затемненням екрану» яке ще називають «шторкою». Вона закриває всю сторінку або її частину. Цю шторку можна в процесі уроку відкривати або закривати у напрямках вниз чи праворуч або ліворуч.


Слайд 5

Переміщаючи, у даному випадку, «шторку» вниз можна побачити правильні відповіді:

Слайд 6

Наведені приклади демонструють лише кілька можливостей використання інтерактивної дошки, але її колекція має багато інших об’єктів та засобів, які можна використати на уроках математики. В будь-який час з колекції можна дістати калькулятор для перевірки виконаних обчислень, а також лінійку, транспортир, трикутники, які ми можемо не лише переміщати по дошці, а й повертати на необхідний нам кут. Напрями можливих подальших досліджень ми бачимо у застосуванні інших засобів та об’єктів інтерактивної дошки на уроках математики, наприклад, можливість запису та відтворення запису послідовності побудови перерізів многогранників та створенні власної колекції об’єктів, які легко можна добавити до вже існуючої.


Список використаної літератури

1. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Зодіак – ЕКО, 2007. – 304с.: іл.

2. Гонтаренко І., Агєєва Н. Розв’язування ірраціональних рівнянь. Динамічний урок алгебри у 9 класі з поглибленим вивченням математики //Математика.-2007.-№45.-с.1-6.

3. Колесникова Л. В., Коротіна Г. Й. Алгебра. Дидактичні матеріали: 7 клас: Навч. посібник. – Х.: Світ дитинства, 2001. – 64с.

4. Крымова (Барнаул) Л.Н. Интерактивная доска на уроках математики //Математика в школе.-2008.-№10.-с.31-39.

5. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Метод проектів. Комп’ютерні технології. Розвивальне навчання / Уклад. І.С. Маркова. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007.-144с.- (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 9(57)).

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya12:52:38 25 августа 2019
.
.12:52:37 25 августа 2019
.
.12:52:37 25 августа 2019
.
.12:52:36 25 августа 2019
.
.12:52:35 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (13)
Работы, похожие на Статья: Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258448)
Комментарии (3475)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru