Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Бізнес-план підприємства по наданню послуг

Название: Бізнес-план підприємства по наданню послуг
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: курсовая работа Добавлен 05:48:27 16 июля 2010 Похожие работы
Просмотров: 140 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

Вступ

1. Резюме

2. Характеристика підприємства

3. Маркетинг-план

4. План виробництва

5. Організаційний план

6. Фінансовий план

Список використаної літератури

Вступ

Успіх будь-якої справи у тому числі і вихід підприємства з новим продуктом чи послугою, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької діяльності, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товарів та послуг на ринок, а коли будуть одержані перші прибутки – як зменшити ризик, вижити, перемогти у конкурентній боротьбі, саме тому на підприємстві складається бізнес план. Він є поширеним у ринковій економіці інструментом менеджменту, основою конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної та кадрової політики ведення бізнесу.

У сучасні швидко змінюваній економічній ситуації неможливо досягти позитивних результатів, не плануючи своїх дій, не прогнозуючи наслідків. Планування потрібне будь-якій організації, яка збирається здійснювати певні дії в майбутньому. Вони змушені шукати такі форми та моделі планування, які б забезпечували максимальну ефективність рішень, які приймаються.

Оптимальним варіантом досягнення таких рішень є прогресивна форма плану – бізнес-план.

Бізнес-план включає розробку цілей та задач, які ставить перед собою підприємство на найближчий період та на подальшу перспективу, оцінку поточного стану економіки, сильних та слабких сторін виробництва, аналіз ринку та інформацію про клієнтів. У ньому дається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції.


1. Резюме

В даний час ринок фото послуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фото підприємств починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користуватися популярністю, тому що фотографії стали невід’ємною частиною будь-якої родини.

Аналіз діяльності підприємств цієї сфери за звітний рік показав необхідність введення нових видів фото послуг, що суттєвим чином відрізняються від попередньої діяльності.

Підприємство створює підрозділ для надання послуг фоторобіт (зйомка індивідуальних кольорових фотопортретів).

На підприємстві за планом буде працювати 7 осіб, із них 4 основних робітника, 1 службовець та 2 допоміжних робітники.

Обсяг виробництва та реалізації планується в обсязі 42000 замовлень на рік.

Розрахований плановий чистий прибуток 283000 грн., при рівні рентабельності 30 %.

Якість послуг фірми буде високою, оскільки фірма забезпечена компетентними, освіченими працівниками, відповідними матеріалами і технічними засобами для ефективного обслуговування клієнтів.

Фірма зобов’язується повністю забезпечувати сподівання клієнтів щодо рівня і якості надання послуг.

Фірма забезпечена відповідними технічними засобами і матеріальним забезпеченням для високоякісної роботи.

Основною метою фірми стане задоволення потреб населення якісними фото послугами, поповнення асортименту, що передбачає одержання прибутку, сприяння прискоренню розвитку підприємства та його розширення.

Крім вищеназваних послуг в нашому підприємстві можна буде придбати такі аксесуари:

· фотоапарати різних типів.

· фотоальбоми різних розмірів і видів.

· фотоматеріали, плівки кольорові та чорно-білі.

· елементи живлення для фотоапаратів.

· рамки для фотографій.

· спалахи

· штативи

На майбутнє підприємство планує збільшити перелік послуг, що надаватимуться і включити до нього такі види послуг, як цифрове фото, пересилання фото через електронну почту, запис фотографій на компакт диски, обробка цифрового фото та його подальший друк.

Для розширення номенклатури послуг та підвищення якості продукції планується купівля та впровадження нового устаткування для друку з цифрових носіїв, розширення мережі пунктів прийомів замовлень на всі види робіт.

Крім цього вводиться додаткова посада виїзного фотографа.

2. Характеристика підприємства

Фірма "Весна" є приватною фірмою, головною метою діяльності якої є надання всіх видів побутових послуг клієнтам, що звернулися за допомогою у фірму.

Підприємство є індивідуальним комерційне приватним підприємством.

Метою діяльності фірми є отримання прибутку

Фірма розрахована на надання послуг не лише фізичним, але і юридичним особам.

Фірма забезпечує високоякісне, ефективне, швидке обслуговування своїх клієнтів, яке здійснюється висококваліфікованим персоналом.

В даний час на ринку фотопослуг в обраному нами мікрорайоні працюють кілька фірм, що надають послуги по проявленню і друку кольорових негативних фотоплівок. Одна з них має можливість друкувати фотографії з цифрових носіїв. А послуги зйомки індивідуальних портреті та інші види які виконує фотограф взагалі відсутня в даному мікрорайоні тому наше підприємство буде мати досить суттєву перевагу серед конкурентів. Крім того якість друку у конкурентів не є високою і немає прямого зв’язку з оператором якому можна висловити свої побажання щодо якості друку фотовідбитків та можливо врахувати якусь специфіку яка була використана при зйомці.

Таким чином наша фірма займає на ринку фотопослуг незалежну від фірм конкурентів.

Важливим є чотирьох позиційний підхід до загальної структури ринку, а саме з позицій його суб’єктивного складу, продуктово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв’язків і територіально-просторової організації.

3. План маркетинга

На розвиток фото підприємства може вплинути економічний стан країни, тіньова економіка, не спроможність підприємства виробляти конкурентноспроможну продукцію, не правильний вибір місця розташування фотоательє, відсутність фінансової підтримки, неправильна орієнтація на споживачів.

Конкурентноздатність товару – це сукупність якісних та вартісних характеристик, які забезпечують задоволення конкретних потреб. Конкурентноздатність – це відповідність товару вимогам ринку за своїми технічними, комерційними, іншими характеристиками.

Наше фото підприємство запропонує широкий спектр товарів та послуг для своїх клієнтів. І тому можна впевнено сказати що наші послуги будуть задовольняти потреби споживачів і відповідатимуть вимогам ринку, ми займемо свою нішу в ринку і будемо мати змогу розширювати підприємство і перелік послуг і надалі.

Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку – ціна виробленого фірмою продукту має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного допустимого рівня. З іншого боку, надмірно висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме а послуги не замовлятиме. З цього випливає що головними чинниками під впливом яких формується ціна є:

- собівартість продукції;

- виняткові якості, відмінності, особливості, що приваблюють покупця (наприклад якість);

- ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами – конкурентами.

Наше підприємство обрало метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” але в різних ситуаціях ціна може гнучко коливатися в залежності від замовника. Я маю на увазі метод встановлення цін зі знижками для приваблення постійних клієнтів і оптових замовників.

Встановлення ціни на підставі результатів закритих торгів є різновидом методу „за рівнем поточних цін” і застосовується з метою одержання замовлення на виготовлення певної продукції (торг за вигідний контракт).

Фірма пропонує систему знижок за послуги:

інвалідам І,ІІ групи - 20% вартості послуги;

одиноким матерям - 10% вартості послуги;

постійним клієнтам (залежно від виду послуг) - до 15% вартості послуги.

Плата за послуги проводиться як готівкою, так і в безготівковій формі.

Реклама це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товару чи послуг на ринок збуту.

Фірма використовує рекламу для поширення інформації про послуги, відповідно до реклами, постійно підтримує всій імідж висококласного обслуговування клієнтів.

Організовує пряму пропозицію послуг через своїх клієнтів, які поширюють інформацію про фірму.

Фірма рекламує свою діяльність, використовуючи пресу, телебачення, радіо.

Організовує рекламу поштою, шляхом безплатного розповсюдження через громадян своїх рекламних буклетів.

Середній вік клієнтів фірми необмежений.

Чоловіки і жінки серед клієнтури співвідносяться як 1:1.

Середньорічний дохід наших клієнтів в межах від 300 до 1000 грн.

Конкуренція

Фірма Послуги Ціна Способи реклами Клієнти
ТОВ "Едем" Фотозйомка, друк Порівняно високі ціни Газета, зовнішня реклама Клієнти з високим рівнем достатку
Фотоательє Фотозйомка, друк Доступні ціни Зовнішня реклама Особи від 18 років

Конкурентами нашого ательє можуть бути крупні фото підприємства, такі як ТОВ „Едем” та Фотоательє. Всі ці підприємства приділяють велику увагу рекламі, періодично міняють старе обладнання на саме нове. Всі вони дійсно слідкують за якістю, але в них дуже невеликий індивідуальний підхід до клієнта і ціни на їх продукцію досить завищена за рахунок гарної реклами і відомості. Об’єми їхні зростають а якість потихеньку зменшується. Наше підприємство в мікрорайоні має всі переваги серед існуючих на даній території, а саме:

- великий асортимент послуг;

- вдале місце розташування;

- привабливі ціни для клієнтів;

- великий асортимент товарів та аксесуарів;

- краща якість;

- індивідуальний підхід роботи з клієнтом.

Конкурентна фірма Переваги Недоліки
ТОВ "Едем" Досвід роботи Високі ціни
Фотоательє Швидкість обслуговування Надання послуг лише фізичним особам

Прогнози на майбутнє.

Фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства Як саме дані фактори вплинуть на підприємство
1. Економічний занепад Внаслідок економічних негараздів важко буде отримати кредит під розвиток
2. Збільшення кількості конкурентів Необхідно сильнішого контролю за якістю роботи персоналу, зниження цін
3. Інфляція Внаслідок інфляції важко буде вчасно виплачувати заробітну плату персоналу

4. План виробництва

Всі матеріали підприємство купує на ринку у оптових підприємств основними з яких є „Контракт” та „Інтер-фото” Вони в свою чергу беруть товари та матеріали безпосередньо у виробників товарів, тобто організація за прямими зв’язками, має ті переваги, що у цьому випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції та оформлення. За прямими зв’язками поставляються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які потрібні постійно і у великій кількості а також вироби та індивідуальне замовлення, складне устаткування.

Коло основних постачальників нашого фото підприємства є досить стабільною, особливо за умов масового виробництва, коли існує постійна потреба в одних і тих же матеріалах у великій кількості. Але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-технічних ресурсів і нових постачальників(освоєння нової продукції, заміна і удосконалення устаткування) Може настати потреба замінити окремих постачальників чи розширити їх коло.

Таблиця 4.1. Передбачувані обсяги виробництва і реалізації послуг.

Зйомка індивідуального портрету та виготовлення відбитків Питома вага в замовленому обсязі виробництва % Обсяг реалізації послуг у натуральному виразі Ціна замовлення Обсяг реалізації послуг з ПДВ, грн Обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн
Замовлень за рік, шт. Відбитків у замовленні відбитків на рік, шт.
10х15 60 25200 10 252000 50 1260000 1050000
13х18 40 16800 6 100800 36 604800 504000
Всього: 100 42000 352800 1864800 1554000

Розрахунок витрат на виробництво та реалізацію послуг допомагає визначити розмір відпускної ціни, розмір запланованих прибутків та рівень рентабельності. На комплексні статті калькуляції складають окремі кошториси (табл. 4.2, 4.3) При розрахунку кошторису кожний економічний елемент який має місце у кошторисі розраховується за допомогою нормативів. Ці нормативи є середньозваженими статистичними даними, які характеризують відсоток даного елементу від обсягу виробництва послуг.

Таблиця 4.2 Кошторис Загальновиробничих витрат.

Статті витрат Норматив % Методика розрахунку Сума, грн.
Амортизація обладнання 13,5 АВ = N а * Q овф/100 54000
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 2 В мшп = N мшп * Q р без ПДВ/100 31080
Утримання споруд 2 В сп = N сп * Q р без ПДВ/100 31080
Поточний і капітальний ремонт приміщень 3 В рем = N рем * Q р без ПДВ/100 46620
Інші 4 В ін = N ін * Q р без ПДВ/100 62160
Всього 224940

Умовні позначення:

АВ – сума амортизацій відрахувань, грн.;

N а – норм амортизацій, %;

Q овф – вартість основних виробничих фондів, грн;

Q овф – 400000 грн.

В мшп – знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

В сп – вартість утримання споруд, грн.

В рем – вартість поточних і капітального ремонту.

В ін – інші цехові витрати.

N мшп – норматив зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, %

N сп – норматив вартості утримання споруд, %

N рем – норматив вартості поточного і капітального ремонту приміщень, %

N ін – нормативи інших цехових витрат, %

Таблиця 4.3. Загальногосподарські витрати

Статті витрат Норматив % Методика розрахунку Сума, грн.
Комунальні платежі 1,0 В кп = N кп * Q р без ПДВ/100 15540
Зв’язок 0,5 В тел = N тел * Q р без ПДВ/100 7770
Орендна плата 3 В оренд = N оренд * Q р без ПДВ/100 46620
Інші 2 В ін = N ін * Q р без ПДВ/100 31080
Всього 101010

Умовні позначення:

В кп – вартість комунальних платежів, грн.

В тел – витрати за користуванням телефоном, грн.

В оренд – орендна плата, грн.

N кп - норматив вартості комунальних платежів, %

N тел – норматив витрат користування телефоном, %

N оренд – норматив орендної плати, %

Розрахунок вартості сировини здійснюється на основі відомого нормативу витрати сировини та матеріалів, встановленого на діючому підприємстві. Розрахунок здійснюємо в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Розрахунок вартості матеріалів

Обсяг реалізації послуг без ПДВ Одиниці виміру Вартість матеріалів Транспортні витрати Вартість матеріалів з урахуванням транспортних витрат, грн
Норматив % сума, грн Норматив % сума, грн
1554000 грн 25 388500 7 108780 497280

Методика розрахунку

В м = Nвм * Q р без ПДВ/100

де В м – вартість матеріалів, грн.

Nвм – норма витрат на матеріали, %

В тр = Nтр * В м/100

де В тр – витрати транспортні, грн.

Nтр – норма транспортних витрат, %

Розраховуємо повну собівартість послуг.

Умовні позначення

N ел – норматив витрат енергії на технологічні потреби, 4%;

N зп – норматив нарахування на заробітну плату 37,8%;

N ц – Норматив поза виробничих витрат, 11 %;

В ел – витрати електроенергії на технологічні потреби, грн.;

В ц – цехові витрати, грн.;

В зг – загальногосподарські витрати, грн.;

Н зп – нарахування на заробітну плату, грн.;

В пв – поза виробничі витрати.

Таблиця 4.5. Розрахунок повної собівартості послуг

ВИТРАТИ Вихідні данні або спосіб розрахунку Сума, грн
Сировина та матеріали Таблиця 4.4. 497280
Електроенергія на технологічні потреби Q р без ПДВ * Nел /100 62160
Загальновиробничі витрати Таблиця 4.2. 224940
Річний фонд заробітної плати Таблиця 5.5. 126753.60
Нарахування на заробітну плату РФЗП * N н 47912,63
Всього виробнича собівартість Вм+Вел+Вц+Взг+РФЗПп+Нзп 1060055
Загальногосподарські витрати Таблиця 4.3. 101010
Поза виробничі витрати С в * N ц /100 116606,05
Повна собівартість С в+ В пв 1176661,05

5. Організаційний план

Чисельність працівників розраховується на базі трудомісткості робіт та корисного фонду робочого часу, який вказаний в балансі робочого часу одного середньооблікованого робітника на плануємий рік (табл. 5.1.) До складу основних робітників включаються – 2 оператори, 2 фотографа, службовців – 1 директор, допоміжних робітників -1 приймальник і 1 механік на півставки.

Директор буде виконувати по сумісництву бухгалтером.

Відбір робітників проводитиметься на конкурсній основі після опублікування пропозиції в сфері масової інформації.

Так як проектоване підприємство відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 20.00 та у літній період з 9.00 до 21.00 Таким чином, відповідно до вимог „ Кодексу про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день без перерв. Режим роботи фотографа та оператора – з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи управлінського персоналу з 9 до 18 годин з перервою на обід, п’ять днів на тиждень.

Розраховуємо баланс робочого часу одного середньо облікованого робітника на 2006 рік.

Розраховуємо прямий фонд заробітної плати основних робітників. Встановлена відрядно-преміальна система праці. Використання цієї форми оплати праці потребує встановлення обґрунтованих норм виробітку, чіткого обліку їхнього виконання, що особливо важливо, воно не повинно призводити до погіршення якості послуг, порушень технологічних режимів, техніки безпеки, а також до перевитрачання сировини, матеріалів, енергії.

Таблиця 5.1. Баланс робочого часу

Показники План
дні години %
1. Календарний фонд часу 365
2. Кількість вихідних та свят 114
3. Кількість робочого часу підприємства (режимний фонд робочого часу) 251 2004 100
4. Загальна кількість неявок 32 256 12,79
4.1 чергові та додаткові відпустки 25 200 9,99
4.2 відпустки по навчанню 3 24 1,2
4.3 відпустки по хворобі і у зв’язку з пологами 3 24 1,2
4.4 виконання державних обов’язків 1 8 0,4
5. Ефективний фонд робочого часу 219 1734 87,2
6. Пільгові години підлітків 12 0,6
7. Корисний фонд робочого часу 1734 86,87
Тривалість робочого дня 7,98

Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників здійснюємо у вигляді таблиці (табл. 5.2)


Таблиця 5.2. Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників.

Найменування посади Кількість робітників Робочий обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн

Норматив оплати праці,

%

Прямий фонд заробітної плати (одного робітника), грн.. Прямий фонд заробітної плати, грн..
Фотограф 2 1554000 1 15540 31080
Оператор 2 1554000 1 15540 31080
Всього 4 62160

Розраховуємо річний фонд заробітної плати основних робітників.

Таблиця 5.3. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників.

Елементи фонду заробітної плати Вихідні данні або спосіб розрахунку Сума, грн
1. Прямий фонд заробітної плати основних робітників Таблиця 5.2 62160
2. Премія (ЗПпф * Nп )/100 21134,4
3. Додаткова заробітна плата ЗПосн * Н/100 8323,2
Річний фонд заробітної плати основних працівників ЗПпФ + ЗПосн + ЗПдод 91617,6

Умовні позначення:

ЗПпФ – прямий фонд заробітної плати, грн..

Nп – норматив преміювання, %

Nп = 37%

ЗПосн – основна заробітна плата, грн.

Д – доплати до основної заробітної плати, грн.

ЗПдод – додаткова заробітна плата, грн.

Н – питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду заробітної плати, %.


Н = Н1 – Н2 + Н3 , де

Н1 – загальна питома вага невідпрацьованого часу (розраховується в балансі робочого часу одного середньо облікового робітника, табл. 5.1.), %

Н2 – питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду соціального страхування (відсутність у зв’язку із хворобою, відпустка у зв’язку з пологами тощо). %

Н3 – витрати робочого часу у зв’язку із скороченням робочого дня (пільгові години підлітків), %

Н = 13,39%

Річний фонд заробітної плати службовців і допоміжних робітників розраховується на базі схем посадових окладів і штатних розкладів (табл. 5.4)

Таблиця 5.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців та допоміжних робітників.

Найменування посади Кількість штатних одиниць Місячний оклад, грн. Премія Місячний оклад з премією, грн. РФЗП др., грн.
% Сума, грн.
Завідуючий 1 1200 35 420 1620 19440
Приймальник 1 840 20 168 1008 12096
Механік-електронщик 0,5 250 20 50 300 3600
Всього: 2,5 1730 35136

Методика розрахунку:

1. Премія:

П = (МО * Нп ) /100

Де МО – місячний оклад, грн.

Нп – норматив преміювання, %.

2. Річний фонд заробітної плати:


РФЗП др. = (МО + П) * 12 * N

Де N – кількість штатних одиниць, осіб.

Розраховуємо зведений план по заробітній платі (див табл. 5.5)

Таблиця 5.5. Зведений план по заробітній платі

Найменування показників Одиниці виміру Вихідні данні або спосіб розрахунку Планові показники
1. Річний обсяг реалізації послуг з ПДВ грн. Таблиця 4.1. 1864800
2. Річний обсяг реалізації без ПДВ грн. Таблиця 4.1. 1554000
3. Чисельність персоналу
А. Всього осіб Чп = Ч ор + Ч др 6.5
Б. Робітників основних осіб Таблиця 5.2. 4
В. Службовців і допоміжних робітників осіб Таблиця 5.4 2.5
4 Середньомісячний виробіток
А. Одного основного робітника грн. Qр з ПДВ/(12*Чор) 38850.00
Б. Одного працюючого грн. Qр з ПДВ/(12*Чп) 23907.69
5. Річний фонд заробітної плати персоналу грн. РФЗП п = РФЗП ор + РФЗП др 126753.60
6. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого грн. РФЗП п/(12*Ч п) 1625.04
7. Питома вага річного фонду заробітної плати в загальному обсязі реалізації послуг % РФЗП п * 100/ Qр без ПДВ 8.16

Умовні позначення:

Ч п – чисельність персоналу загальна, осіб.

Ч ор – чисельність основного персоналу, осіб.

Ч др. – чисельність службовців і допоміжних робітників, осіб

РФЗП п –річний фонд заробітної плати персоналу, грн.

РФЗП ор - річний фонд заробітної плати основних робітників, грн.

РФЗП др річний фонд заробітної плати службовців і допоміжного персоналу, грн.


6. Фінансовий план

Визначення та розподіл прибутку:

Таблиця 6.1. Розподіл прибутку.

Назва показників Спосіб розрахунку або вихідні дані Сума, грн.
1. Балансовий прибуток Q р без ПДВ – С п 377338,95
2. Відрахування у державний бюджет П б * N вб/100 94334,73
3. Чистий прибуток П б – В б 283004,22
в тому числі:
а) Резервний фонд П ч * N рф/100 56600,84
б) Поповнення статутного фонду П ч * N фс/100 28300,42
в) Інші напрямки використання П ч * N ін/100 198102,95

Умовні позначення в таблиці 6.1

П б – балансовий прибуток.

N вб – норматив відрахувань у державний бюджет, 25%

В б – відрахування у бюджет

П ч – чистий прибуток

N рф – норматив резервного фонду 20 %

N фс – норматив поповнення статутного фонду, 10 %

N ін – норматив інших напрямків, 70%

Розрахунок здійснюється за формулою:

П = Q р без ПДВ – С п

де П – прибуток від реалізації послуг

С п – повна собівартість послуг;

Рентабельність це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів)


Р = (П/С) *100

де Р- рівень рентабельності

П – прибуток

С – собівартість

Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:

- ріст прибутку;

- Зменшення вартості основних фондів та залишків нормованих оборотних засобів;

Основні техніко економічні показники діяльності планує мого підприємства оформлюємо у вигляді таблиці

Таблиця 6.2.

Найменування показників Одиниці виміру Вихідні дані або спосіб розрахунку Величина показника
1. Обсяг реалізації з ПДВ грн. Таблиця 4.1 1864800
2. Обсяг реалізації без ПДВ грн. Таблиця 4.1 1554000
3. Річний фонд заробітної плати грн. Таблиця 5.5 126753.60
4. Чисельність персоналу всього осіб. Таблиця 5.5 6,5
4,1 основних робітників осіб. Таблиця 5.5 4
4,2 службовців та допоміжних робітників осіб. Таблиця 5.5 2,5
5. Виробіток
5.1 одного основного працівника грн. Таблиця 5.5 38850.00
5.2 одного працюючого грн. Таблиця 5.5 23907.69
6 Середньомісячна заробітна плата одного працюючого грн. Таблиця 5.5 1625.04
7 Питома вага з пл.. в загальному обсязі реалізації % Таблиця 5.5 8,16
8 Повна собівартість грн. Таблиця 4.5 1176661,05
9 Балансовий прибуток грн. Таблиця 6.1 377338,95
10 Чистий прибуток грн. Таблиця 6.1 283004,22
11 Витрати на 1 грн прибутку грн. С п/Qр без ПДВ 0,76
12 Рівень рентабельності % Р = П б/ /Сп*100% 32,0

Список використаної літератури

1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. Учбово-методична допомога. М.: Фінанси й статистика, 2003.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2006

3. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 2002

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 2003

5. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств. Київ, “Знання”, 2009

6. Пономарьов В. Прийняття рішень при плануванні діяльності підприємства. Бюджети та їх місце в системі фінансово-економічного планування та управління // Економіка, фінанси, право. 2008. № 9. с. 3.

7. Фінанси підприємств: Підручник / За наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 3-те вид. К.: КНЕУ. 2000. с. 339.

8. Гратовый П.Г., Петрова С.Н., Б.Б. Хрусталь “Риски в современном бизнесе”, Москва, 2004

9. Романов А.Н., Лукашевич И.Я.“Оценка коммерческой деятельности предпринимательства”, Москва, 2008

10. Чеблоков А.Т. “Финансовое планирование на предприятиях” “Финансист” №5 2007

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU09:22:36 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей19:35:13 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:28:51 10 июня 2018
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:02:57 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:28:43 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Курсовая работа: Бізнес-план підприємства по наданню послуг

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(225240)
Комментарии (3056)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru