Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Стратегічна самоорганізація

Название: Стратегічна самоорганізація
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: реферат Добавлен 04:28:32 13 апреля 2009 Похожие работы
Просмотров: 20 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Вирішення завдань стратегічного управління може бути здійснене на основі принципів самоорганізації, під якими автор розуміє властивість системи набувати просторову, функціональну, логічну або іншу структуру без специфічної дії ззовні. При цьому велику роль має формування і розвиток горизонтальних зв'язків (зв'язків між елементами одного рівня, заснованих на спільності інтересів)

Вплив зовнішніх чинників, наприклад, динаміки розвитку ринку і поява нових ринків, зміни управлінських парадигм, підвищення комплексності самих проектів, розвиток менеджменту проектів, як стратегічної управлінської культури і професійної області діяльності і інш. вимагають розробки нових підходів до діяльності по проектах, що відрізняються технологічністю, раціональністю і ефективністю. У свою чергу, зміна макро- і мікросередовища проектної діяльності принципово змінює внутрішнє середовище проекту і вимагає використання адекватних відомих і створення нових інструментів в менеджменті проектів.

Потреба в тій, що технологізувала деяких компонентів проектної діяльності, що раніше є предметом «мистецтва», «майстерності», «ноу-хау (know-how)» і інтуїції «зрілих» професіоналів. визначається розширенням вживання менеджменту проектів і, як слідством, недоліком у високопрофесійних менеджерах проектів.

Зведення до «технології» тих компонентів професійної діяльності «зрілого» менеджера проектів, які завжди були характеристикою його класу і «ноу-хау» роботи, вимагає великої обережності, хорошого досвіду і зваженого підходу. Проте, переосмислення і розвиток сучасного менеджменту проектів, як управлінської інтеграційної культури, стратегії діяльності в ринкових умовах і командної «гри», дозволяють вирішувати завдання, що раніше не стояли на порядку денному.

Одним з таких актуальних завдань є самоорганізація проектних команд для ефективного виконання проекту. Актуальність завдання і готовність до її рішення визначається:

- стратегічним характером сучасного менеджменту проектів і відповідного підходу до діяльності компаній в ринкових умовах

- різноманіттям типів проектних команд (самоуправляємиє, такі, що самомотівірующиеся і тому подібне), їх культурою і сучасним підходом до створення і діяльності команд проектів

- суттю сучасної команди менеджменту проектів і її многопозіционностью в проекті (як суб'єкта управління, як елементу технології здійснення проекту і як групи індивідуумів)

- загальним трендом до стандартизації проектної діяльності і уніфікації вимог до професіоналізму і майстерності менеджерів проектів.

У загальному випадку, під «технологією самоорганізації розуміється взаємозв'язана сукупність норм і правил, інструментів і дій, використовуваних з метою забезпечення процесів саморегулювання, самонавчання і самоорганізації, як елементу метатехнологиі здійснення проекту.

Якщо використовувати системний підхід до формування і використання такої «технології самоорганізації» (ТСО), то доцільно:

- розглянути КМП, як систему;

- визначити область і умови застосовності ТСО КМП;

- сформулювати метатехнологию самоорганізації КМП з погляду систем, що самоорганізовуються;

- визначити можливі набори інструментів Project Management для розробки і реалізації ТСО КМП.

Даний підхід також застосовний, зокрема, для проектів, в яких вся команда проекту не перевищує 10-12 чоловік і формування окремої КМП недоцільно. Проте, в цьому випадку, сама ТСО повинна включати не тільки управлінські компоненти, але і враховувати особливості професійної діяльності по проекту інших членів команди.

Мета і технологія самоорганізації

У реальному проекті технологія самоорганізації створюється самою командою, можливо, за допомогою професіоналів з даного питання. Сам процес її розробки є могутнім інтегрірующим чинником в діяльності КМП. Вона розробляється на стадії ЖЦ команди «Нормалізація діяльності (normalizing)» і коректується в подальшому виходячи з реальних умов. Тому говорити про єдину «технологію самоорганізації» для всіх типів і видів проекту некоректно. Проте, можливо говорити про рівень метатехнологиі для чималого числа проектів, що характеризуються схожими параметрами. На базі такої метатехнологиі самоорганізації команди, наприклад, для IT-проектів, створюється своя «технологія самоорганізації команди конкретного проекту», що враховує ресурсні можливості, особливості проекту, організаційну культуру компанії, рівень професіоналізму членів команди, стандарти (міжнародні, національні, корпоративні) по менеджменту і управлінню проектами і багато що інше. Метатехнологию можна сформулювати для достатньо широкого спектру проектів. Вона є базою (організаційною моделлю і моделлю діяльності) для створення адекватною конкретному проекту і конкретному набору членів команди ТСО. Інакше, готових рецептів немає. Більшість спроб звести управління сучасним проектом до роботи по операціях і до управління в технічних системах не увінчалися успіхом.

Таким чином, метатехнология є базою і сукупністю інструментів для побудови ТСО команди під конкретний проект.

Область застосовності

На початковій стадії проекту (start-up) використовується практика проведення стартових семінарів, тренінгів або інтеграційних процедур для створення і організації роботи команди (Team Building). На цій стадії поняття «самоорганізації» не застосовне і не має сенсу. На стадії розформування і/або реорганізації команди сам термін «самоорганізація» виглядає дивно. Тому «технологія самоорганізації» застосовна тільки до процесу розвитку команди (Team Development). Починається її розробка на стадії «Нормалізація діяльності (normalizing)» життєвого циклу КМП. На цій стадії члени команди приходять до взаємної згоди в результаті переговорів і ухвалення компромісів і розробляють норми і правила, на підставі яких буде побудована їх подальша робота.

Сама технологія «працює» на стадії «Виконання планів по виконанню проекту (performing)», тобто вже після того, як мотивація членів команди визначена і орієнтована на успішне виконання проекту, процес здійснення проекту стабілізується, ефективність роботи команди зростає, кожен член команди знає свою роль і т.п.

Слід також врахувати, що при фазових переходах в проекті (перехід від однієї фази або стадії ЖЦП до іншої) завжди необхідно проводити коректування діяльності КМП з урахуванням проектної ситуації, що змінилася. Як наслідок, потрібно також провести і ревізію деяких елементів використовуваної технології самоорганізації. Недооцінка потреб в змінах може привести до неадекватності використовуваної технології самоорганізації і КМП, що змінилася.

Умови застосовності

Самоорганізація можлива за певних умов:

- зведення «мистецтва управління» до виконання операцій;

- обмеження на самостійність дій члена КМП на рівні постановки завдання; інакше: «що робити?» - задається в рамках інтегрованого контексту проекту і цілей проекту;

- вільний вибір інструментів для вирішення питання «як робити?» в рамках обмежень на ресурси, тимчасові параметри і вимоги до результатів проекту

- узгодження і координація проміжних результатів - за проектом, його фази (стадії), по завданню.

Іншими словами, в рамках ТСО КМП:

- рівень і межі здійснення стратегії проекту задаються і координуються в рамках командних дій;

- здійснення тактичних дій припускає ухвалення самостійних рішень і вільний вибір інструментів в рамках обмежень на вирішувану задачу.

Процес. Статичність процесу визначається управлінською культурою команди, що включає систему цінностей, ментальність і образ командних дій для даної сукупності індивідуумів, створюючих команду, і цілями (завданнями) проекту.

Інтегрований контекст проекту, що змінюється, і хід проекту визначає динаміку змін самої команди. Сам процес самоорганізації є динамічним. На його вході – КМП, яка повинна бути вже побудована, тобто проведений процес Team Building, інтегрований контекст проекту і метатехнология ТСО. На виході – успішне завершення проекту і КМП, що змінилася.

Технологія. Визначається самим проектом, сукупністю індивідуумів – членів Команди, сукупністю управлінських ролей КМП і їх вагою для конкретного проекту і/або його життєвої фази, професійним і людським сукупним потенціалом членів команди і, у ряді випадків, інших учасників проекту. Слід врахувати, що сукупний професійний і особовий потенціал членів КМП повинен перевищувати потрібний для здійснення ТСО (вимога надмірності системи).

Вид проектної команди. Уявлення про самоорганізацію застосовано до управлінської ланки проекту (команді або групі менеджменту проекту) або коли вся команда проекту не перевищує 10-12 чіл.

Вимоги до членів команди. Для кожного члена КМП, що свідомо бере участь в процесах самоорганізації командної і особистої діяльності по проекту, необхідними початковими умовами є:

- адекватність культурі команди менеджменту конкретного проекту;

- розуміння кожним своєї ролі, як елементу цілого під назвою «команда проекту»;

- знання і ухвалення вироблених в результаті узгодження між членами КМП норм, правив і процедур спільної роботи в рамках конкретного проекту.

Для кожного члена КМП в самому процесі виконання проекту при використанні технології самоорганізації необхідними умовами є:

- дотримання вироблених норм і правил (формально оформлених і неформальних);

- проходження прийнятим процедурам;

- постійний моніторинг прогресу проекту з метою коректування норм, правив і процедур.

Запуск процесу самоорганізації

Сама по собі самоорганізація не відбувається. Природним чином відбувається тільки підвищення ентропії, розвиток безладу, хаосу і розвал роботи. Тому процес треба «запустити» і свідомо «силовим» способом підтримувати систему регуляторів цього процесу (регулювати межі процесу самоорганізації КМП).

Для запуску потрібно мати:

* Сформовану КМП, що пройшла етап start-up і Team Building.

* Задані формати і форми повторюваних (циклічних) дій.

* Задані правила: їх наявність, ухвалення членами КМП і дотримання.

* Дії: обов'язкові періодичні і регулярні.

* Комунікації: формальні, неформальні, особові.

* Інформація: інтегрований інформаційний контекст проекту.

Самоорганізація є другою гранню стратегічного управління підприємством стратегічного управління можна представити як філософію бізнесу і менеджменту, завдяки якій підприємство на основі законів організації і самоорганізації зможе добитися зниження хаосу (ентропії) і збільшення порядку (синергиі). У системах, що самоорганізовуються, впорядкованість виникає в результаті утворення коопераційних процесів з безладу, властивого нерівноважному, нестійкому стану На підприємстві, де діють люди, що володіють свідомістю, самоорганізація доповнюється зовнішньою організацією, керованою свідомістю і волею людей. Таке моделювання розвитку системи, на наш погляд, визначається базовими основами (філософією) існування будь-якого бізнесу в сучасних умовах розвитку цивілізації.


Список літератури

Круглов М.И. Стратегічне управління компанією. - М.: Російська ділова література, 1998.

Тренев Н.Н. Стратегічне управління: навчальний посібник для вузів. - М.: «Видавництво ПРІОР», 2000

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU09:18:19 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей19:34:39 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:14:41 10 июня 2018
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:15:52 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:21:10 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Стратегічна самоорганізація

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(224730)
Комментарии (3048)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru