Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Логістика розподілення

Название: Логістика розподілення
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: учебное пособие Добавлен 16:12:02 04 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 94 Комментариев: 14 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема: Логістика розподілення

1. Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції

З погляду логістичного розуміння суті і змісту процесу дистриб`юції, функції, необхідні для ефективного розподілу, розділяють на три категорії: функції обміну, функції фізичного розподілу і допоміжні функції (функції забезпечення).

До функцій обміну відноситься широкий спектр дій, зв'язаних з купівлею-продажем, тобто необхідних для передачі власності.

Функції фізичного розподілу - це першоджерело того, що іменується логістикою. Основний зміст цієї діяльності — доставка потрібних продуктів у потрібне місце в потрібний час.

У категорію допоміжних функцій традиційно входять стандартизація, фінансування ринкових операцій, страхування від ризиків, а також інформаційне і наукове забезпечення маркетингу.

Реалізація функцій зв'язана з наступними поняттями:

1) Спеціалізація - це основний фактор ефективності розподілу. По суті, деякі фірми здатні привнести в логістичний процес ефект економії завдяки тому, що уміють виконувати важливі функції краще інших. І тому, навіть коли мова йде про головні функції розподілу, немає ніякої необхідності в тім, щоб ними займався кожен учасник каналу. Перевага одних перед іншими в окремих видах діяльності і складає економічну основу спеціалізації (поділу праці). Базові функції — приміром, транспортування — повинні виконуватися, незважаючи на те що якійсь фірмі вони обходяться занадто дорого. Ця проблема розв'яжеться, якщо дана фірма продасть свій транспортний підрозділ, а замість цього стане користуватися контрактними послугами спеціалізованого вантажоперевізника. У такий спосіб функція транспортування в розподільній мережі буде збережена. Спеціалізація утворить фундамент ефективного бізнесу.

На ринку логістичних послуг діє безліч різноманітних типів спеціалізованих фірм. Найбільш численну категорію складають компанії, що надають транспортні і складські послуги. Але крім них існують фірми, що спеціалізуються на вантажопереробці, посередницьких послугах у митних операціях, постачанні стандартних навантажувальних модулів (піддонів), дизайні упакування і т.д. За останні роки як на дріжджах виросла галузь допоміжних логістичних послуг, що складають фірми, що спеціалізуються на упакуванні по індивідуальних замовленнях, проведенні маркетингової кампанії стимулювання продажів, викупі товарів за пільговими цінами для перепродажу, наданні інших коштовних послуг з доданою вартістю. Економічний сенс існування таких фірм полягає в їхній здатності робити споживачам бажані послуги з більшою ефективністю, чим це могли б робити самі їхні партнери — основні учасники каналу розподілу.

Отже, в основі тенденції до перекладання частини або всіх логістичних операцій на плечи сторонніх фахівців лежать такі фактори, як економія за рахунок масштабів діяльності і накопичена компетентність. Спеціалізація, у свою чергу, є основою і найбільш ефективним механізмом забезпечення продуктового асортименту.

2) Асортимент. Типовий канал розподілу складається з безлічі незалежних компаній, чиї спільні і погоджені дії націлені на постачання належного асортименту продуктів і матеріалів у потрібне місце й у необхідний час. Розглянувши, як формується такий асортимент у роботі каналу розподілу, можна повною мірою оцінити значення логістичних зв'язків.

. Асортимент — це набір продуктів і послуг, створений і розміщений відповідно до потреб споживача. Процес створення і розміщення належного асортименту припускає, що зроблені продукти накопичуються у визначених стратегічно значимих пунктах маркетингового каналу, сортуються там, а потім поширюються серед інших пунктів збереження і використання. Стало бути, цей процес складається з трьох основних етапів:

- нагромадження продуктів (концентрації запасів),

- просування їх до споживача (додання продуктам споживчих властивостей),

- поширення.

3) Нагромадження запасів. Великі запаси одного або декількох продуктів накопичують в одному місці, щоб потім продати їх партією. Прикладом тому служить накопичувальний (консолідуючий) склад виробника. Великі відправлення продуктів, зроблених на різних заводах, надходять на такий накопичувальний склад. Після одержання замовлення від споживача з необхідних продуктів комплектують партію індивідуального асортименту. Така консолідована структура каналу розподілу скорочує загальне число необхідних угод, оскільки в споживача з'являється можливість подати єдине замовлення в накопичувальний склад, замість того щоб розміщати окремі замовлення на кожен продукт серед різних виробничих підприємств.

Альтернативна форма організації каналу припускає використання з тією же метою послуг галузевого дистриб'ютора або оптового торговця. Це дозволяє виробникам і роздрібним торговцям одержувати ті ж вигоди від консолідації, не виконуючи необхідні для цієї дії. Принцип, що лежить в основі нагромадження (концентрації) запасів, — мінімізація загального числа угод. При використанні фахівців кількість угод, потрібних для остаточного формування асортименту, скорочується

4) Просування до споживача. Цей процес зводиться до сортування і групування продуктів в унікальні партії відповідно до індивідуальних замовлень споживачів. У результаті кожна отримана партія продуктів повинна відповідати запитам споживача як по кількісному, так і по якісному складові. Часом виробники пропонують споживачам так називані змішані, або комбіновані, постачання по повній транзитній нормі (з повним завантаженням транспортних засобів), що дозволяють споживачам тримати мінімальні запаси продуктів, одержуваних від даного постачальника, і одночасно заощаджувати на транспортних витратах завдяки великому обсягові кожного вантажоперевезення.

Здатність фірми залучити і зацікавити споживачів є основою організації логістичної ланцюжка.

У сучасному бізнесі задача просування до споживача не обмежується сортуванням продуктів у стандартні набори. Найчастіше вона також містить у собі розробку індивідуального упакування, завдяки чому створюється унікальний продукт, призначений для продажу по особливих каналах. Ця тенденція одержує подальший розвиток з появою спеціальних великогабаритних упакувань, пристосованих до потреб практично всіх типів роздрібної торгівлі. Просуванню до споживача сприяє також такий сервіс з доданою вартістю, як установка особливих демонстраційних вітрин для стимулювання продажів. Подібні вітрини бувають різних видів і призначення: для сезонних розпродажів (наприклад, вітрина обгорткових і пакувальних матеріалів для святкових подарунків), для впровадження нового продукту, для ринкових тестів спробних моделей, для звичайного оформлення торговельних залів або для підтримки безлічі інших маркетингових заходів. Просування до споживача складає найважливіший етап процесу розподілу, на якому створюється додана вартість.

5) Поширення. Поширення — це заключний етап процесу розподілу, на якому індивідуальні позиції асортименту продуктів доставляються споживачам у зазначене місце призначення й у передбачений термін.

Отже, збутова або розподільна логістика – частина загальної логістичної системи, що забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції.

Відмінність логістики розподілу від традиційного збуту:

1) підпорядкування управління матеріальними й інформаційними потоками цілям і задачам маркетингу;

2) системний взаємозв'язок процесу розподілу з процесами виробництва і закупівель;

3) системний взаємозв'язок усіх функцій усередині самого розподілу.

Задачі розподільної логістики на мікрорівні:

1) планування процесу реалізації;

2) організація одержання й обробки замовлення;

3) вибір рішення про упакування, про комплектацію і т.п.;

4) організація відвантаження продукції;

5) організація доставки і контроль за транспортуванням;

6) організація післяреалізаційного обслуговування.

Задачі розподільної логістики на макрорівні:

1) вибір схеми розподілу матеріального потоку;

2) визначення оптимальної кількості центрів розподілу;

3) визначення оптимального місця розташування розподільного центра (складу) на території, що обслуговується.

2. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції

Сучасний бізнес з його високим рівнем спеціалізації, як правило, приводить до необхідності використання в розподільних каналах фірми логістичних посередників, що виконують різні функції.

Посередник — це фізична або юридична особа, що сприяє встановленню ділових зв'язків між виробниками продукції, продавцями цінних паперів, з одного боку, і споживачами — з іншої.

Посередниками в операціях фізичного розподілу є різні спеціалізовані транспортні, експедиторські, транспортно-експедиторські (логістичні) фірми, компанії фізичного розподілу, вантажні термінали і термінальні комплекси, вантажні розподільні центри, підприємства по сортуванню, упакуванню готової продукції, вантажопереробці та інші підприємства. Логістичні операції, що відносяться до фізичного розподілу, можуть виконуватися і торговельними посередниками.

Серед посередників удистрибуції, що виконують підтримуючі функції, можна назвати підприємства й установи фінансового сервісу (банки, фінансові компанії, клірингові і розрахункові центри і компанії і т.п.), підприємства інформаційного сервісу (інформаційно-диспетчерські центри, обчислювальні центри колективного користування, підприємства зв'язку і телекомунікації і т.п.), страхові компанії, установи стандартизації, ліцензування і сертифікації і т. д.

Центральне місце серед логістичних посередників у дистрибуції займають торговельні посередники, що крім безпосередньо функцій обміну (купівлі-продажу) товару можуть виконувати і багато інших функцій фізичного розподілу і підтримуючих (наприклад, транспортування, експедирування, страхування, вантажопереробка, управління запасами, кредитно-фінансове обслуговування, передпродажний і післяпродажний сервіс і т.д.).

Посередники в системі логістичного руху товарів виконують ряд дуже важливихфункцій :

- дослідницька робота — збір інформації, необхідної для планування і полегшення обміну;

- стимулювання збуту — створення і поширення інформаційних комунікацій про товар;

- установлення контактів — налагодження і підтримка зв'язків з потенційними покупцями;

- пристосування товару — припасування товару під вимоги покупців (це стосується таких видів діяльності, як виробництво, сортування, монтаж і упакування);

- проведення переговорів — спроби узгодження цін і інших умов для наступного акта передачі власності або володіння;

- організація руху товарів — транспортування і складування товару;

- фінансування — вишукування і використання засобів для покриття витрат діяльності по доставці товару до споживачів;

- форсоване створення мережі торгово-посередницьких фірм, що активно беруть участь у розвитку товарних ринків, що роблять рекламні, експедиторські, зовнішньоекономічні, виробничі й інші інфраструктурні послуги товаровиробникам і іншим оптовим покупцям товарів виробничого й особистого споживання.

Організаційні форми торговельних посередників виділяються в залежності від того, чи відокремлюються вони від виробничих підприємств економічно і чи здобувають вони право власності на товар при виконанні посередницької діяльності. У зв'язку з цим усе різноманіття торговельних посередників можна привести до декількох типових організаційних форм:

1) Посередники, що здобувають повне право власності на товар (незалежні посередники : дистриб'ютори, дилери);

2) Посередники, що здобувають часткове право власності на товар (посередники-представники : збутові філії; незалежні посередники : комісійні фірми, агентські фірми);

3) Посередники, що не здобувають право власності на товар (посередники-представники : брокерські представництва; незалежні посередники : брокерські фірми або просто брокери).

Спонукальним мотивом до координації й інтеграції в логістичному ланцюжкові служить підвищення загальної конкурентоздатності. Це обумовлено:

По-перше, співробітництво веде до скорочення ризику і значному ростові ефективності усього логістичного процесу. Для встановлення тісної взаємодії потрібний добре налагоджений обмін інформацією між ключовими учасниками. Причому він не повинний обмежуватися лише зведеннями про угоди, що укладаються. Не менш важливо, щоб фірми поділялися один з одним стратегічною інформацією, на основі якої вони могли б будувати спільні плани. Відповідно до цієї ідеї, співробітництво в області інформаційного обміну допомагає фірмам робити те, що потрібно, причому швидше і краще.

По-друге, співробітництво запобігає непродуктивним витратам, дублювання дій. Великі обсяги запасів, характерні для традиційних каналів розподілу, сполучені з високим ризиком. Інформаційний обмін і спільне планування сприяють усуненню (або ,принаймні, скороченню) такого ризику, зв'язаного з невиправданим завищенням рівня запасів. Фактично, при добре налагодженому інформаційному обміні і правильному використанні цієї інформації від більшої частини запасів на проміжних ділянках каналу — між завершенням виробництва і споживачем — можна позбутися.

3. Проектування дистрибутивних систем

Логістична концепція MRP може бути використана й у системах дистрибуції, що з'явилося підставою для створення зовнішніх мікрологістичних систем планування розподілу продукції/ресурсів (DRP1/ DRP 2 – distribution requirements / resource planning ). Системи DRP – це поширення логіки MRP на канали дистрибуції готової продукції.

Найважливішою функцією системи DRP 1 є контроль за станом запасів. Він полягає в розрахунку крапки замовлення, регулюванні рівнів запасів на базах і складах у власній збутовій мережі й у посередників. Для формування зв'язків виробництва, постачання, збуту й контролю запасів усередині виробничих підрозділів використовується комплекс, що забезпечує, MRP. Система DRP 1 вирішує комплекс задач :

- планування і координація логістичних і маркетингових функцій;

- прогнозування кон'юнктури ринку;

- оптимізація логістичних витрат збереження та управління запасами готової продукції;

- скорочення часу доставки готової продукції;

- планування транспортних перевезень і ін.

Наприкінці 1980-х р.р. у США і Західній Європі з'явилася розширена версія системи DRP - система DRP 2 . У системах DRP 2 використовуються більш сучасні моделі й алгоритми програмування, більш ефективні моделі прогнозування попиту, забезпечується управління запасами для середньострокових і довгострокових прогнозів попиту на готову продукцію. Тут комплексно вирішуються питання управління виробничою програмою, виробничими потужностями, персоналом, якістю перевізного процесу і логістичного сервісу.

Як модифікація системи MRP розроблялася система «реагування на попит»(demand-driven techniques, DDT ). DDT застосовується з метою максимального скорочення часу на зміну попиту шляхом швидкого поповнення запасів у тих точках ринку, де прогнозується ріст попиту. Переваги системи:

1) можливості одержання інформації про попит, процедури замовлень і графіків доставки продукції дозволяють краще керувати запасами;

2) знання обсягів продажів і запасів у роздрібній мережі допомагає виробникам точніше планувати постачання;

3) постачальники швидше реагують на зміну споживчого попиту;

4) установлюються тривалі партнерські відносини, що зменшує ризики і підвищує ефективність логістичних операцій.

Поширення одержали наступні варіанти концепції DDT:

1) Концепція визначення крапки замовлення (перезамовлення) (Reorder point – RОP). RОP використовує одну з найстарших методик контролю і управління запасами, засновану на крапці замовлення (перезамовлення) і статистичних параметрах расходу продукції. Сфера використання даної концепції – в основному регулювання рівня страхових запасів з метою вирівнювання коливань попиту. Рівень запасу на момент замовлення повинний бути достатнім для того, щоб забезпечити безперебійну роботу в період між оформленням замовлення на постачання товарів і доставкою замовленої продукції на склад споживача.

2) Метод швидкого реагування являє собою тісну взаємодію між торговельним підприємством і його постачальниками з метою поліпшення просування товарів у розподільних мережах. Метод припускає оптимізацію запасів торговельних підприємстві, його застосування дозволяє:

-зменшувати запаси готової продукції до необхідної величини;

- скорочується час реакції логістичної системи на зміну попиту;

- концентируются і поповнюються запаси в потрібних точках продажів;

- існує гнучка взаємодія партнерів у логістичної мережі;

- значно підвищується оборотність запасів.

3) Логістична концепція швидкого реагування або безперервного поповнення. Це концепція постійного (або з високою періодичністю) поповнення запасів готової продукції в роздрібних торговельних підприємствах на основі логістичного плану й угоди між постачальником, оптовими і роздрібними торговельними підприємствами про закупівлі, що усуває необхідність у замовленнях на поповнення запасів.

4) Логістична концепція автоматичного поповнення запасів, являє собою поліпшений варіант методу швидкого реагування і концепції безперервного поповнення, що додає визначену подібність усім трьом концепціям. Даний метод сприяє:

- підвищенню ефективності поновлення постачальниками запасів у роздрібній мережі;

- більш ефективному керуванню запасами торговельної мережі;

- підвищенню надійності постачання;

- відповідності запасів і попиту;

- установленню тривалих партнерських відносин.

Усі розглянуті системи спрямовані на встановлення альянсу між ланками логістичної системи, в основі якого лежить обмін інформацією і зменшення ризиків.

4. Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками в сфері обігу

Ефективність використання логістики при керуванні матеріальними потоками в сфері обігу виявляється в наступному:

По-перше, завдяки розширенню інформаційного потоку, створюваного замовленнями, їхніми коректуваннями і графіками відправлень, постачальник одержує більш достовірне представлення про стан і рух запасів у логістичної ланцюга. Виробникам і оптовикам легше планувати потреби, коли їм відомі дані про обсяги продажів і рівні товарних запасів у роздрібній торгівлі, у розподільних центрах і на заводських складах. Коли потік запасів робиться більш «прозорим», постачальник у стані визначити — чи відбиває ріст величини замовлень збільшення споживчого попиту або в логистическом каналі відбувається нагромадження запасів. Якщо в першому випадку йому потрібно швидко реагувати, то в другому він може вжити заходів для підтримки ефективності каналу, змінивши, скажемо, графік відвантаження. Прозорість логістичного каналу дає постачальникові можливість установити пріоритети у виробництві і розподілі, зосередивши зусилля на найбільш перспективних продуктах і споживачах.

По-друге, взаємодії в реальному часі й інформаційному обміні сприяють кращої координації дій всіх учасників логістичної ланцюжка. Союзи, засновані на обміні інформацією і поділі ризиків, відкривають можливості підвищення ефективності для обох сторін. Такі союзи формують довгострокові відносини між учасниками ланцюга постачань. При цьому роздрібні торговці можуть без побоювання перекласти частина своїх традиційних функцій на виробників і оптовиків. Надійне закріплення відповідальності збільшує стабільність логістичної ланцюжка. Удається швидко розв'язувати виникаючих проблемы. Таке тісне співробітництво веде до росту ефективності і зниженню витрат.

5. Причини удосконалення теорії логістики

Передумовою удосконалювання логістики є повна інтеграції ланцюга постачань . Логістика, керована на інтегральній основі, найбільш ефективна по наступних причинах:

По-перше, існує значна взаємозалежність між різного роду логістичними потребами, що фірма може використовувати як джерело конкурентних переваг. Ідея єдиної системи руху/збереження товарно-матеріального потоку досить плідна і володіє синергическим потенціалом. Всюди в логістичній системі керівники зіштовхуються із зростанням трудовитрат. Оскільки логістичні операції відносяться до числа найбільш трудомістких видів діяльності, менеджерам приходиться шукати способи замістити працю капіталом, тобто витиснути значну масу ручної праці капіталомісткими автоматизованими процесами. Комплексна інтеграція служить економічною підставою для заміщення праці капіталом.

По-друге, вузький і обмежений функціональний підхід може завдати шкоди загальної результативності системи. Нерідко концепції, придатні для окремо узятих функцій фізичного розподілу, матеріально-технічного забезпечення виробництва або постачання, породжують діаметрально протилежні пріоритети і цілі. Відсутність інтегрованої системи комплексного управління логістикою не дозволяє налагодити роботу на оптимальному рівні.

По-третє, на користь інтегрованої логістики говорить той факт, що вимоги до управління різними видами діяльності подібні. Головна задача логістичного менеджменту — узгодження операційних потреб на міжфункційній основі для досягнення загальної мети.

По-четверте, повсюдно росте усвідомлення важливих взаємозв'язків між економічними аспектами виробництва і потребами маркетингу, що можуть бути погоджені тільки в рамках надійної й інтегрованої логістичної системи. Виробництво традиційне випускає продукти різного розміру, кольору й у різних кількостях у чеканні майбутніх продажів. Відстрочка остаточної зборки або обробки виробів, а також початкових стадій розподілу продуктів на більш пізніше час, коли більш чітко проявляться переваги споживачів, знижує ризик і збільшує гнучкість ділового підприємства. Зараз з'являються нові прогресивні системи, що дозволяють використовувати логістичні можливості для збільшення чутливості компаній до ринкових сигналів і для зниження комерційного ризику за рахунок зменшення числа операцій, традиційно здійснюваних у чеканні продажів.

По-п'яте, складність логістики майбутнього зажадає новаторських організаційних форм і механізмів. У новому тисячоріччі прийдеться шукати нові способи задоволення логістичних потреб і вже не можна буде обмежитися просто модернізацією технологій для підвищення ефективності старих способів. У майбутньому варто очікувати, що ведучі фірми стануть нарощувати свою компетентність в інтегрованій логістиці для диференціації конкурентних переваг на цій основі. Неухильна прихильність інтегрованому логістичному менеджменту надовго залишиться передумовою цих прогресивних досягнень.

Успішне функціонування каналу розподілу вимагає виконання декількох важливих функцій. У результаті спеціалізації одним фірмам якісь дії вдаються краще, ніж іншим. Причому підвищений попит на закордонних ринках мають, як правило, фірми, що пропонують на ринку нові, більш повні, комплекси логістичних і інших видів послуг. До їхнього числа варто віднести, приміром, аутсорсинг -методику сервісу, обслуговування. Її суть – у максимальному звільненні підприємств-виробників від невластивих, трудомістких і малоефективних для них функцій по постачанню і збутові продукції.

Встановлення і підтримка ефективних господарських зв'язків вимагає серйозних перетворень у традиційній практиці управління. Керівники повинні освоїти методи управління на міжорганізаційному рівні. Уже накопичений значний масив знань, що можуть допомогти менеджерам розвивати успішне співробітництво.

У залежності від особливостей логістичної ланцюжка і зв'язаних з ними задач логістики виділяють чотири форми добровільних об'єднань:

- адміністративні системи,

- партнерства і союзи,

- контрактні системи,

- спільні підприємства.

Адміністративні системи. Найменш характерну форму добровільного об'єднання представляє адміністративна система. Цікава відмітна риса таких систем полягає в тім, що вони, як правило, не спираються на усвідомлену, формалізовану взаємозалежність сторін, що беруть участь. Звичайно ведуча фірма просто приймає на себе функції лідера і намагається налагодити співробітництво між торговельними партнерами і постачальниками послуг. Адміністративна система, хоча і подібна зі звичайним маркетинговим каналом, перейнята загальним розумінням того, що всі незалежні компанії, що беруть участь, виграють, якщо будуть працювати спільно і «випливати за лідером».

Партнерства і союзи. Коли фірмам потрібно більш прозора і довгострокова система зв'язків у порівнянні з типовою адміністративною системою, вони додають своїм відносинам з іншими компаніями більш упорядкований, формалізований характер. Розвиток організаційного оформлення взаємної залежності — це партнерства, що згодом переходять у союзи. У добровільних об'єднаннях цього типу кілька учасників відмовляються від деякої частки автономії у своїй господарській діяльності і з'єднують зусилля заради спільного досягненні визначених цілей.

Партнерства поряд з адміністративними системами розташовуються в нижній частині шкали взаємної залежності. Учасники партнерства чітко усвідомлюють свою взаємозалежність друг від друга, однак їхня схильність підкорятися єдиному керівництву мінімальна. Іншими словами, усвідомлена учасниками лояльність по відношенню друг до друга зміцнює основи для постійного поновлення спільного бізнесу, але лише доти, поки них задовольняють всі інші умови. Прихильність співробітництву звичайно не простирається настільки далеко, щоб учасники погодилися змінювати фундаментальні принципи і методи свого бізнесу у відповідь на потребі партнерів. Але в будь-якому випадку ступінь взаємозалежності в партнерстві вище, ніж в об'єднанні адміністративного типу.

Найважливіша риса союзу — готовність учасників вносити зміни в основні принципи свого бізнесу. Якщо менеджери розуміють, що загальна справа виграє від удосконалювання індивідуального бізнесу, і готові піти на перетворення, то це справжній союз. Створенням союзів рухають більш фундаментальні спонукання, чим просте бажання «спільно робити справу». Хоча прагнення налагодити поновлюваний спільний бізнес, зрозуміло, грає свою роль, більше значення учасники союзу додають удосконалюванню ділової практики, спрямованому на усунення дублювання операцій і зв'язаних з цим непродуктивних витрат, а також на підвищення загальної ефективності. Власне кажучи, ціль союзу — кооперація учасників на основі спільних ресурсів, спрямована на підвищення продуктивності, якості і конкурентоспроможності всього маркетингового каналу. Така кооперація вимагає широкого обміну інформацією і готовності спільно вирішувати виникаючі проблеми. У результаті очікується великий виграш для всіх учасників, особливо для споживачів, або кінцевих покупців.

Контрактні системи. Як випливає з назви, багато компаній воліють закріплювати свої господарські зв'язки документально оформленими угодами (контрактами). Найбільш типові форми таких контрактів у логістичних відносинах — франшизи, дилерські (представницькі) угоди, контракти між постачальниками спеціалізованих послуг і їхніх клієнтів. Наявність контрактів якоюсь мірою виводить цю форму відносин за межі повної добровільності, характерної для союзів. У контрактних системах на місце кооперації в чистому виді приходять узаконені взаємні зобов'язання.

Багато фірм віддають перевагу контрактним відносинам, оскільки така формалізація забезпечує деяку стабільність. Скажемо, франшизи і дилерські угоди наділяють фірми визначеними правами й обов'язками, зв'язаними з реалізацією продукту або послуги в конкретній географічній зоні. Компанія, що видає ліцензію на представлення її інтересів, одержує гарантію, що представник буде вести справи належним чином і забезпечить необхідний мінімум закупівель. Франшизи і дилерські угоди широко представлені на ринку автомобілів і в сфері швидкого харчування. У галузі логістичних послуг деякі складські компанії і фірми, що здають в оренду устаткування, об'єднані франшизами в єдину загальнонаціональну мережу.

Найпоширеніша форма добровільних об'єднань на контрактній основі — наймання транспортних фірм для вантажоперевезень. Прикладом може служити контракт на регулярне постачання відправнику вантажу визначеної кількості конкретних транспортних засобів (скажемо, двох рефрижераторів у тиждень). Відправник вантажу, у свою чергу, бере на себе завантаження цих транспортних засобів і розробку зручних рейсових маршрутів для грузопере возія. Такий контракт визначає зобов'язання сторін і взаємоприйняту ціну.

Контрактні відносини також широко поширені в галузі складських послуг. І постачальник послуг, і їхній покупець виграють від довгострокових угод, що обмовляють обов'язки сторін у різних оперативних ситуаціях. Усе велику популярність здобувають тут контракти типу «нагору/униз». Основне положення такого контракту визначає, що складська фірма поділяє зі споживачем вигоди від високої продуктивності в періоди інтенсивного завантаження складських потужностей, коли досягається максимальна економія за рахунок масштабів діяльності. Разом з тим у періоди найбільшого спаду в завантаженні складів споживач бере на себе зобов'язання виплачувати складській фірмі додаткові суми, щоб допомогти їй покривати свої постійні витрати. Ціль у тім, щоб сторони розділяли між собою як вигоди, так і ризики.

Багато форм контрактних відносин у логістиці диктуються необхідністю використання особливих транспортних засобів, комп'ютерної техніки, устаткування вантажопереробки, спеціалізованих приміщень і персоналу, програмного забезпечення або унікального пакувального устаткування. У тих випадках, коли споживачеві потрібне виняткове право користування спеціалізованими продуктами або послугами, формальний договір забезпечує постачальникові необхідні гарантії, що виправдують прийнятий їм ризик. Такий контракт служить свого роду заставою оплати приміщень і устаткування. Крім того, подібні договори звичайно містять положення, що визначають обставини й умови їхнього розірвання.

Спільні підприємства. Деякі логістичні взаємодії відрізняються занадто великою капіталоємністю, щоб них міг забезпечувати єдиний постачальник послуг. З цієї причини окремі фірми, зв'язані такими взаємодіями, іноді воліють інвестувати них спільно. Найбільш міцні спільні підприємства являють собою таке економічне об'єднання декількох фірм, що зрештою привело до утворення єдиного господарського організму. Подібна форма споконвічно не занадто характерна для логістики, однак існують усі можливості для її поширення в майбутньому.

6. Глобалізація і розвиток міжнародних постачань. Єврологістика. Глобальна логістика. Глобальні ланцюги постачань

Глобальна господарська діяльність — це поки ще освоювана «територія», для якої характерна зростаюча потреба в логістичному менеджменті. Компанії виходять на світовий ринок, спонукувані прагненням до ринкового росту, бажанням скористатися дешевими і/або високоякісними робочою силою, сировинними ресурсами, виробничими потужностями. З розширенням міжнародної торгівлі відповідно збільшуються і потреби логістики в міру подовження логістичної ланцюжка, росту невизначеності, збільшення обсягу необхідної документації. Але в той час як ці руйнівні сили спонукують компанії до подолання національних границь, логістичні менеджери як і раніше зіштовхуються з ринковими і фінансовими бар'єрами, перешкодами, обумовленими каналами розподілу. Усю сукупність подібних бар'єрів описує формула чотирьох «Д» — дальність перевезень, диктат споживчого попиту, розподіл культур, документація. Задача логістики — створити такі умови, що дозволили б компаніям витягати максимальні вигоди з глобального виробництва і маркетингу, підтримуючи ефективний рівень витрат і сервісу.

Підходи фірм до міжнародної діяльності варіюють від вузьконаціональної спрямованості до так називаної компанізації (орієнтації на створення «підприємства без громадянства»).

Фірми, що коштують на національних позиціях, розглядають будь-яку міжнародну діяльність тільки як експортно-імпортні операції, у яких беруть участь незалежні організації, навіть якщо останні знаходяться у власності одного власника. При такому підході компанії стурбовані тим, щоб прийняті ними виробничі і логістичні рішення були оптимальні для операцій у конкретній країні, але не для глобальної діяльності. Логістичні менеджери національно орієнтованих компаній обмежені у виборі джерел постачань, перевізників, партнерів для створення союзів.

Підхід до міжнародної діяльності з позицій «підприємства без громадянства», навпроти, означає, що компанія націлена на надання споживачам унікальних, ефективних по витратах послуг з доданою вартістю на усіх світових ринках. «Підприємства без громадянства» готові користуватися будь-якими світовими джерелами сировини і послуг, де б вони ні знаходилися. Вибір таких джерел визначається в даному випадку найбільш вигідної споживацькою вартістю. Підхід з позицій «підприємства без громадянства» збільшує нестаток у логістичному менеджменті, тому що вимагає аналізу більш широкого кола варіантів і менш централізованого прийняття рішень. Під впливом глобалізації економіки усе більше фірм переходить на позиції «підприємства без громадянства». Це ставить ще більш відповідальні задачі перед логістичним менеджментом.

У процесі глобалізації господарської діяльності компаній можна виділити п'ять етапів, або рівнів:

1-ий та 2-ий (збереження дистанції і самостійний експорт) у проведенні закордонних операцій компанії покладаються на сторонніх посередників. Ризик і потенційні вигоди міжнародної діяльності фірми на цих етапах мінімальні.

3-ій та 4-ий (самостійні закордонні операцій і укорінення бізнесу за рубежем) компанії починають розвивати місцеві підприємства на зовнішніх ринках.

5 (денаціоналізації) фірми створюють регіональні штаб-квартири, що відповідають за операції на окремих національних ринках і в той же час — за такий вибір джерел ресурсів і прийняття таких логістичних рішень, що приносили б оптимальні результати компанії в цілому.

Еволюція світової економіки привела до виникнення трьох регіональних торговельних об'єднань— ЄС, НАФТА й АФТА, призначених для розвитку регіональної торгівлі і підвищення конкурентоздатності відповідного регіону на світовому ринку. Програма ЄС 92 дозволила європейським країнам далі усіх просунутися на шляху інтеграції (аж до валютного союзу). Представникам Азіатського і Північноамериканського регіонів — хоча в них і не було такої історичної передумови інтеграції, як загальний ринок, — удалося швидко досягти угод про створення зон вільної торгівлі. Менш розвиті країни Східної Європи і Латинської Америки швидше за все згодом приєднаються до ЄС і НАФТА відповідно.

Глобальна логістика підкоряється тим же законам, що і внутрінаціональна, але світовий ринок висуває перед логістикою особливі задачі.

По-перше, функціональний цикл глобальної логістики більш тривалий через більш далекі відстані, які потрібно переборювати, більшого числа посередників і необхідності використовувати для багатьох вантажоперевезень повільний океанський транспорт.

По-друге, самі логістичні операції на світовому ринку складніше внаслідок більшої розмаїтості одиниць збереження і запасів у цілому, з якими приходиться мати справа, більш великої документації, більшого числа необхідних складських потужностей і щодо менш розвинутої системи логістичних послуг (зокрема, транспортних і складських).

По-третє, на глобальному рівні підвищуються вимоги до інформаційних систем, оскільки зростає потреба в протяжних каналах зв'язку, використанні різних мов і підтримці гнучкості логістичних процесів.

І по-четверте, на світовому ринку не обійтися без глобальних виробничих, логістичних і маркетингових союзів, створення і розвиток яких теж складає непросту задачу.

Такі союзи відкривають компаніям доступ до знань про місцеві ринки і забезпечують економію операційних витрат, однак установлення глобальних партнерських відносин і управління ними самі по собі вимагають значних зусиль. Створенню подібних союзів повинне сприяти розвиток інтегрованих розподільних і транспортних мереж. Перераховані задачі збільшують потреби в логістичному менеджменті, оскільки для їхнього рішення потрібні велика чутливість до запитів ринку й облік більш різноманітних альтернатив.

Глобальні маркетингові і логістичні операції дозволяють компаніям домогтися ринкового росту, значної економії за рахунок масштабів діяльності і підвищення прибутковості. На світовому ринку підсилюється роль логістики і зростає значення логістичного менеджменту. Логістика, у свою чергу, повинна відповідати на це зусиллями, спрямованими на виявлення всіх наявних ринкових можливостей і удосконалювання системи прийняття рішень.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya12:10:29 25 августа 2019
.
.12:10:28 25 августа 2019
.
.12:10:27 25 августа 2019
.
.12:10:27 25 августа 2019
.
.12:10:26 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Учебное пособие: Логістика розподілення

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(262156)
Комментарии (3542)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru