Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Роль України в системі ООН

Название: Роль України в системі ООН
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 01:43:43 01 октября 2010 Похожие работы
Просмотров: 91 Комментариев: 8 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема : Роль України в системі ООН

План

Вступ

1 Україна, як один з засновників ООН

2 Незалежна Україна і ООН

3 Соціальні і економічні реформи в Україні

Література


Вступ

На даний час, в період швидкого розвитку науково-технічного прогресу, неможливе існування держав без їх взаємодії. Їх взаємодія може здійснюватися як через економічні, так і політичні відносини. В сучасному світі саме за допомогою міжнародних організацій здійснюється співпраця між державами.

Міжнародні організації не тільки регулюють міждержавні відносини, але і приймають вирішення по глобальних питаннях сучасності.

Рішення про створення ООН було ухвалене на Ялтинській конференції голів держав антигітлерівської коаліції (СРСР - Сталін, США - Рузвельт, Великобританія - Черчилль), яка проходила 4-11 лютого 1945р.

Конкретні пропозиції з цього питання були оголошені представниками цих країн ще 21 серпня 1944р. у Думбартон-оксе (США). Саме ця конференція сформулювала основні принципи ООН.

Керівники антигітлерівської коаліції ухвалили рішення 25 квітня 1945р. в м. Сан-Франциско(США) скликати конференцію Об'єднаних Націй для розробки статуту нової міжнародної організації - ООН. Її збори, ще до закінчення Другої Світової Війни, символічно означали, що союзники досягли взаєморозуміння по основних питаннях створення недержавної організації, створеної для збереження миру на планеті.

Статут ООН офіційно вступив в дію 24 жовтня 1945г. Саме цю дату рахують вдень народження ООН. По Статуту ООН налічує 6 головних органів. Всі вони знаходяться в Нью-Йорку, за винятком Міжнародного Суду, який знаходиться в Гаазі.

1. Головним органом ООН є Генеральна Асамблея. В ній представлені всі держави-члени ООН. Кожен з них має один голос.

2. Рада Безпеки - орган, який по статуту несе найбільшу відповідальність за підтримку миру і безпеки. При Раді діють воєнно-штабний комітет і міжнародні озброєні сили.

3. Економічна і Соціальна Рада діє під керівництвом Генеральної Асамблеї, координує економічну і соціальну діяльність ООН.

4. Рада Опіки створена для спостереження за територіями, які були колоніями.

5. Міжнародний Суд - головний судовий орган ООН. Складається з 15 суддів, яких обирає Генеральна Асамблея і Рада Безпеки.

6. Секретаріат - обслуговує решту всіх органів ООН і здійснює керівництво їх програмами.

В ході переговорів по створенню ООН, СРСР запропонував включити в неї всі радянські республіки - ця пропозиція була відхилена, але до гордості і радості українців і белоруссов було зроблено виключення, і 26 червня 1945р. УРСР підписала Статут ООН. Як член ООН УРСР брала участь в роботі декількох департаментів службових структур, а саме в Комісії прав людини, в статистичній, гуманітарно-культурній і інших. Перша сесія Генеральної Асамблеї ООН в 1946г. вибрала УРСР членом Економічного і Соціальної Ради ООН строком на 1 рік. У 1948г. її вибирають постійним членом Ради Безпеки. Представників України залучають до роботи Міжнародного Суду. (1, стр.26-27)


1 Україна як один із засновників ООН

Україна - молода незалежна держава на політичній карті світу, проте як колишня УРСР вона є однією з країн - засновників Організації Об'єднаних Націй.

Український уряд наполегливо і цілеспрямовано готувалося до конференції в Сан-Франциско, яка проходила в 1945р. Був складений меморандум, в якому всесторонньо освітлювали історико-культурний розвиток українських земель, спираючись на численні факти, доводили законне право України як держави, брати участь в створенні нової міжнародної організації.

6 травня 1945 року українська делегація на чолі з народним комісаром прикордонних справ УРСР Дмитром Мануїльським прибула спеціальним рейсом в Сан-Франциско. Делегація, до складу якої входило 12 чоловік, включилася в роботу конференції на вирішальному етапі, коли почалося обговорення Статуту майбутньої організації в комісіях і комітетах.

Представники України добивалися на конференції закріплення в Статуті ООН таких положень і принципів, які створювали б широкі можливості для всестороннього розвитку міжнародної співпраці в рамках ООН. Дмитро Маїуїльський очолював на цій конференції комітет, де були сформульовані преамбула, цілі і принципи Статуту ООН. За ініціативою України в Статут були включені ряд важливих положень, зокрема, положення про сприяння міжнародній співпраці у вирішенні економічних і соціальних проблем, про загальну пошану і дотримання прав і основних свобод людини незалежно від расової приналежності, статі, мови і релігії.

Дмитро Мануїльський також входив в Керівний комітет і брав участь в роботові першого комітету третьої комісії, де розглядалися структура і процедурне питання Ради Безпеки - головного органу майбутньої організації. Інші члени делегації активно працювали у всіх комісіях і комітетах Конференції.

Довгі роки українські представники в ООН і інших міжнародних організаціях захищали інтереси держави під уважним наглядом представників СРСР. Проте робота української делегації на конференції в Сан-Франциско була важливим кроком України по важкій дорозі до міжнародного визнання. 26 червня відбулося підписання засновницького акту ООН - Статусу ООН.

У числі перших підписала цей акт і Україна. 22 серпня 1945 року Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Статут ООН.

З цих пір і до дня проголошення незалежності України ООН була фактично єдиною трибуною, через яку мир отримував інформацію про наш народ, його історію і культуру.

Представники України неодноразово обиралися на високі пости в різних органах ООН. Так, у вересні 1945 року в Лондоні Мануїльський був вибраний віце-президентом Підготовчої комісії ООН.

10 січня 1946 року в Лондоні відкрилася Перша сесія Генеральної Асамблеї ООН. Україна була вибрана (разом з іншими 17 країнами) членом Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР).

Формування нової структури міжнародних організацій спричинила появу численних спеціалізованих органів і установсистеми ООН. Україна обиралася, приєднувалася до них або ж ставала однією з їх засновниць. Так, в 1946 році вона була вибрана членом декількох спеціалізованих органів ЕКОСОР: Статистичній комісії, Комісії з прав людини, Комітету у справах біженців, Комітету з проведення заходів, Комісії з народонаселення.

У 1947 році Україна стала членом Економічної Комісії для Європи, до якої увійшли всі європейські країни - члени ООН і США. Під час роботи Першої сесії Генеральної Асамблеї ООН в - грудні 1946 року делегат України був призначений (разом з делегатами Швеції і Канади) членом Ревізійної комісії ООН.

Окрім Економічної і Соціальної Ради ООН, Українська РСР обиралася також членом Комісії ООН по питаннях народонаселення, Комісії ООН з прав людини, Соціальній комісії ООН, Комісії ООН з положення жінок, Адміністративної ради. Міжнародної організації праці, Виконавчої ради ЮНЕСКО і інших органів міжнародних організацій.

2 Незалежна Україна і ООН

Безперечно, досвід і знання, здобуті українськими представниками за час роботи в міжнародних організаціях і особливо в ООН, стали засадами для розвитку української дипломатії після проголошення незалежності України.

З 24 серпня 1991 року починається новий відлік участі вже незалежної України в міжнародних організаціях. У цьому ж році, вперше за 45 років членства в ООН, делегація України беручи участь в роботі сесії ГА ООН, відстоювала національні інтереси своєї власної держави.

Велику роль в перші роки незалежності зіграло постійне представництво України при ООН. Будучи найважливішою серед нечисленних на час проголошення незалежності закордонних дипломатичних установ України, воно сприяло визнанню незалежності України і встановленню дипломатичних відносин з декількома десятками держав зі всіх континентів миру.

Зміцнюючи двосторонні відносини, наша молода держава не забуває і про багатобічну співпрацю. Зараз Україна є членом близько сорока міжнародних організацій. Свідоцтвом зростаючого авторитету нашої держави є її членство в ЕКОСОР, Комітеті ООН з внесків, Комітеті ООН з прав людини.

Нашу державу підтримує необхідність реформування ООН відповідно до нових реалій і потреб майбутнього з метою перетворення цієї організації в справжній центр загальних дій з врегулювання регіональних конфліктів мирними політичними способами, захисту прав людини, вирішенню таких глобальних проблем, як охорона навколишнього середовища, роззброєння, боротьба з наркоманією, СНІДом і тому подібне. Після структурних змін, які відбулися в світі, Україна розглядає ООН, як один з гарантів її національної безпеки і незалежності, територіальній цілісності і непорушності меж.

На офіційних засіданнях зроблено понад 50 виступів з викладом позицій нашої держави за окремими пунктами порядку денного сесій. Україна стала співавтором понад 40 прийнятих проектів резолюцій.

Українська делегація також шукала шляхи пом'якшення економічних проблем, які стали перед Україною і іншими країнами внаслідок виконання ними режиму санкцій Ради Безпеки ООН проти колишньої Югославії, і була співавтором резолюції про економічну допомогу державам, які постраждали в результаті цих санкцій.

Активну участь брала делегація України в обговоренні питань ядерного роззброєння, інтеграції країн з перехідною економікою в світову економіку, захисту прав людини, захисту прав національних меншин, забезпечення прав депортованих народів. Наполегливо зверталася увага міжнародного співтовариства до проблем, пов'язаних з наслідками викликаними аварією на Чорнобильській АЕС.

На пленарному засіданні 49-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН, Президент України Леонід Кучма виступив з пропозицією "Партнерство ради розвитку", закликаючи всі держави - і великі, і малі - відмовитися від підозр, недовір'я і взаємних претензій в ім'я стабільного економічного розвитку, проявити солідарність в справі зміцнення міжнародної безпеки, справедливості і рівноправ'я, підтвердити важливість партнерських і рівноправних зв'язків у всіх сферах. (2, стор. 8-11).


3 Соціальні і економічні реформи в Україні

Головною для розвитку України і майбутньої стабільності суспільства є дієздатність її економічних і соціальних установ, які з часів розпаду Радянського Союзу знаходяться в кризовому стані.

Широкомасштабне дослідження, профінансоване ООН і Міжнародною організацією праці, було проведено в 1994 році. Цей звіт підкреслює необхідність для України переглянути окремі програми у сфері зайнятості населення в світлі проведення економічних реформ і переходу до ринкової економіки. Кульмінаційною точкою цієї діяльності стала конференція з питань політики зайнятості для державних діячів, представників профспілок і працедавців. Слідами конференції провелося детальне вивчення програм соціального захисту. Рекомендації Міжнародної організації праці, які були передані уряду України, стали поштовхом до дебатів у сфері соціальної політики, які на сьогоднішній день проводяться в Україні.

Прагнучи допомогти Україні в проведенні економічних реформ, представництво ООН разом з Програмою розвитку ООН, Конференцією з питань торгівлі і розвитку ООН, а також Міжнародним торговим центром фінансували декілька заходів, покликаних сприяти зусиллям України інтегрувати свою економіку в світову. Проводились круглі столи і семінари, присвячені міжнародній торгівлі, торговому праву і приватизації. Велика підтримка надається зараз проекту, що фінансується спільно з ООН і представництвом Всесвітньої ради кредитних союзів, яка направлена на підготовку українців до управління місцевими кредитними союзами. Інший проект направлений на допомогу Міністерству фінансів справиться із зовнішнім боргом. Зусилля Міжнародного торгового центру направлені на допомогу в придбанні і установці необхідного програмного забезпечення і комп'ютерних систем для підготовки фахівців у сфері управління міжнародним боргом.

Соціально-економічні реформи підтримуються також через проект, який діє в Українській Академії державного управління при Президенті України, мета якого підсилити підготовку в області адміністрування, приватизації (через міжнародний Центр приватизації, інвестицій і менеджменту) і досліджень (через міжнародний Центр політичних студій).


Література

1. Т.В. Ладиченко “Історія України та всесвітня історія XX століття”, Київ, 1998 р. (174 стор.)

2. Украина и ООН, Киев, 1997г.(26 стр.)

3. Інтернет http://www.un.org/

4. Інтернет

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Организация объединенных наций.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU09:03:12 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей19:32:40 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:18:49 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:29:11 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:25:40 09 июня 2018

Смотреть все комментарии (8)
Работы, похожие на Реферат: Роль України в системі ООН

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(225176)
Комментарии (3056)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru