Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

Название: Міжнародний розподіл праці Ізраїлю
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 10:11:07 14 января 2010 Похожие работы
Просмотров: 38 Комментариев: 16 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат:

МІЖНАРОДНИЙ РОЗПОДІЛ ПРАЦІ ІЗРАЇЛЮ


Вступ

Для того, щоб визначити місце Ізраїлю в системі міжнародних економічних відносин, необхідно вивчити різні сфери участі країни в міжнародних процесах. Логічно почати з найбільш відчутної області зовнішньоекономічної співпраці – міжнародної торгівлі. Нас цікавить об'єм міжнародної торгівлі Ізраїлю, тенденції її розвитку останніми роками і найбільш значущі статті експорту країни.

У перші роки після створення Держави Ізраїль (1948 р.) влади вважали, що якнайкращий метод забезпечення високої зайнятості - протекціоністська політика на користь вітчизняних виробників. Впродовж 50-х років уряд виступав головним захисником місцевих виробників за рахунок споживачів, які були вимушені набувати товарів по високих цінах, оскільки продукція, що імпортується, обкладалася високими митними зборами. Імпорт був дозволений тільки із США і Західної Европи, що відрізнялися високими цінами. У ці роки діяла заборона на імпорт продукції з країн Східної Європи, Латинської Америки і Далекого Сходу. Лібералізація зачалася на початку 60-х років і полягала в заміні адміністративних перешкод до імпорту введенням високих митних бар'єрів. Але і ці половинчасті реформи були перервані на початку 80-х років у зв'язку з економічною кризою, одним з наслідків якого з'явилося загрозливе зростання зовнішніх боргів і різке зростання торгівельного дефіциту. У 1985 році була задіяна надзвичайна програма по стабілізації економіки. У тому ж році був підписаний договір про вільну торгівлю між Ізраїлем і США, що передубачав поступове зниження митних бар'єрів і, кінець кінцем, повну їх відміну. У 1991 році була розроблена програма лібералізації зовнішньої торгівлі відносно країн третього світу. У 1994 р. Ізраїлем був вибраний курс на лібералізацію зовнішньої торгівлі, який був успішно втілений в життя на початку 21 століття. Сьогодні Ізраїль знаходиться на 49-м місці по мірі економічної свободи по одному з основних критеріїв - втручанню уряду в економіку.

1. Місце Ізраїлю в міжнародному розподілі праці

Не важко відмітити, що впродовж всього періоду 1998-2005 рр. зовнішньоторговельний оборот Ізраїлю зростав, за винятком 2001 р. Це легко пояснитимайже постійним економічним зростанням протягом всього періоду і спільним розвитком світової торгівлі. Що ж до 2001 року, то причини, що вплинули на зниження обороту зовнішньої торгівлі, також пов'язані з економічним зростанням, вірніше із зниженням його темпів. Крім того, сильний вплив зробило загострення палестино-ізраїльських стосунків в першому півріччі 2001 р., що спричинило скорочення притоки туристів. Також, обмеження на пересування палестинців викликали скорочення виробництва у ряді галузей, оскільки оплата праці палестинських робітників значно нижча, ніж ізраїльських. Нарешті, кінець 2000, початок 2001 р. були пов'язані з уповільненням розвитку американської економіки. У зв'язку з тим, що США є крупним торгівельним партнером Ізраїлю, це не могло не позначитися на торгівельному балансі країни.

Найбільш жваве зростання зовнішньоторговельного обороту спостерігалося в 2004-2005 рр., коли були найвищі показники темпів економічного зростання за останнє десятиліття (6,6%). Нагадаємо, що стрімкий розвиток економіки Ізраїлю в ці роки був пов'язаний із зростанням обсягів виробництва у високотехнологічних областях, а також збільшенням особистого споживання. Збільшувалося виробництво у сфері послуг і в державному секторі, що дозволяло скоротити рівень безробіття і збільшити особисте споживання. Всі ці процеси викликали збільшення як експорту, так і імпорту держави.

Найбільш нестримно зростав експорт у сфері послуг – на 10,8%. Велику частку цього зростання склав туризм, що збільшив експорт своїх послуг на 26,3%, причому багато в чому це було викликано збільшенням потоку російських туристів у зв'язку з відміною в'їзних віз для росіян в жовтні 2003 р. Стрімке зростання вивозу продукції також спостерігалося в сільському господарстві (на 11,6%), що в значній мірі забезпечувалося сильними засухами в Іспанії і Португалії – принциповими конкурентами Ізраїлю в експорті сільськогосподарських послуг в Європу. Експорт продукції Ізраїлю в ЄС виріс на 11%, в США – на 10%, в решту світу – на 4%. Очікується, що в 2006 р. темпи зростання експорту знизяться до 4,4%, зважаючи на очікуване уповільнення в темпах зростання міжнародної торгівлі в цілому і зниження об'єму туристичних послуг.

Зростання імпорту в 2005 р. було досить стриманим і склав всього 3,9%, тобто був нижче, ніж в 2004 р., коли зростання склало 4,1%. Зростання імпорту в 2005 р. складається із зростання імпорту готової продукції на 3,3% і зростання імпорту послуг на 5,8%. Значне зростання спостерігалося в імпорті продукції оборонного комплексу – близько 19%, що пояснюється все ще напруженою політичною ситуацією і загрозою військового положення в стані. У 2006 р. очікується зростання імпорту на 4,4%, причому в 1 кварталі року план Міністерства фінансів Ізраїлю реалізований.

На малюнку добре видно, що не дивлячись на те, що дефіцит торгівельного балансу то зменшувався, то збільшувався, тренд має негативний нахил. Це говорить про те, що дефіцит торгівельного балансу Ізраїлю поступово скорочувався, торгівельні умови країни покращувалися, і експорт мав вищі темпи зростання, чим імпорт. Це, безумовно, хороша і багатообіцяюча тенденція, так саме експорт здатний забезпечити державі вигідне положення в системі міжнародних відносин і спільне підвищення добробуту нації.

Корисно визначити, завдяки співпраці з якими країнами забезпечувалося спільне зростання зовнішньої торгівлі Ізраїлю. Інакше кажучи, необхідно з'ясувати, торгівля з якими державами зростала найбільш високими темпами.

Згідно даним, опублікованим 26 жовтня ізраїльською газетою "Глобс", найбільш значні темпи зростання спостерігаються в торгівельних стосунках Ізраїлю з Китаєм і США, основними торгівельними партнерами Ізраїлю. Особливо наголошується, що економічні взаємини з Китайською Народною Республікою продовжують успішно розвиватися, не дивлячись на кризу, пов'язану з відмовою Ізраїлю (під тиском США) від контракту по модернізації для армії Китаю безпілотних літальних апаратів класу "Гарпія" (що привело до зниження рівня експорту до Китаю ізраїльських товарів).

За даними Федерації торгівельних палат Ізраїлю, в січні-серпні 2005 року об'єм торгівлі (без врахування алмазів) склав 41.2 мільярда доларів США, що на 4.7 мільярдів доларів (13%) більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Імпорт зріс на 15%, досягнувши рівня 23.7 мільярдів доларів, експорт – на 1%, до 17.5 мільярдів доларів. Для порівняння, якщо експорт ізраїльських товарів в США складає 531 мільйон доларів, а до Китаю – 342 мільйонів доларів, то експорт товарів до Росії (за січень-серпень 2005) склав всього 69 мільйонів доларів. До основних його статей імпорту Ізраїлю відносяться предмети споживання: сировина, військове устаткування, інвестиційні товари, грубі алмази і нафта, тобто сировинні товари. Виходячи з цієї інформації, ми з повною упевненістю можемо віднести Ізраїль до високо розвинених країн, здатних зайняти вигідне положення в міжнародному розподілі праці. Основними експортерами продукції до Ізраїлю є США і країни Європи: імпорт із США склав в 2005 р. 19% всього імпорту Ізраїлю, з Німеччини – 9%, Великобританії – 8%, Італії – 7% і з Швейцарії – 6%.

До сировинних галузей традиційно відносять гірську, харчову і текстильну промисловості. Не важко відмітити, що частка ці галузей в експорті Ізраїлю не велика: у сумі не більше 10%. Найбільшу частку в експорті Ізраїлю мають такі галузі, як електроніка (більше 10%), хімічна промисловість (більше 22%) і високоточне устаткування (більше 22%). Тобто найбільш значну частку експорту держави складає готова продукція і продукція наукоємних галузей, що говорить про розвиненість економіки і зовнішньої торгівлі Ізраїлю. Готова продукція і програмне забезпечення склали в 2004 р. 97% експорту Ізраїлю. Така структура експорту здатна забезпечити вигідне положення в міжнародному розподілі праці.

Трохи насторожує те факт, що зачинаючи з 2004 р. об'єми експорту електроніки і високоточного устаткування почали знижуватися. Але це пов'язано не з скороченням об'ємів продукції, що експортується, а із зниженням світових цін на цю продукцію. Тому зниження експорту в даних галузях спостерігається лише при дослідженні номінальних величин, в реальному ж або натуральному вираженні торгівля даною продукцією не знижується, а, навпаки, декілька зростає.

Корисно розгледіти окремі найбільш важливі для економіки і експорту Ізраїлю галузі. Однією з найбільш стабільних статей експорту Ізраїлю є діаманти. Це підтвердилося і в 2006 р., оскільки в лютому чистий імпорт діамантів виріс на 66.2%, до 242.1 млн. дол., а чистий експорт збільшився на 29.5%, до 505.4 млн. дол.

Особливо сильно виріс експорт до Гонконгу і Бельгії – відповідно на 46% і 52%; зростання експорту в США склало тільки 9% (466 млн. дол.). Проте збільшення об'єму експорту діамантів не було підкріплене відповідним зростанням імпорту сирих алмазів – він збільшився всього на 0.4%, до 310.6 млн. дол., а по вазі – навіть знизився на 0.6%, склавши 1072 млн. кари. Цей дисбаланс створив брак сировини на внутрішньому ринку Ізраїлю і викликав підвищення цін на сировині в останніх 4 місяці, що може негативно позначитися на експорті даної продукції в подальші місяці.

Експорт сирих алмазів за лютий виріс на 51%, склавши 338.8 млн. дол. Зростання експорту діамантів, супроводжується зростанням експорту сирих алмазів свідчить про міграцію гранувального виробництва в країни з низькою вартістю робочої сили, – такі, як Індія і Китай.

Іншою галуззю, що лідирує, в Ізраїлі є сфера високих технологій. Зовнішня торгівля продукцією даної галузі зачала розвиватися лише в кінці 90-х, коли в достатній мірі лібералізувала зовнішня торгівля і продукція, вироблювана в Ізраїлі, стала конкурентоздатною на зовнішньому ринку.

Потрібно відмітити, що ця галузь зачала розвиватися багато в чому завдяки ізраїльсько-палестинському конфлікту і необхідності в поліпшенні військової бази країни. Пізніше висококваліфіковані інженери і техніка почали переходити в цивільні галузі, багато хто створював власні старт-ап компанії. Сьогодні ізраїльські фахівці хай-тек мають заслужений авторитет в світі. Вони здобули репутацію першокласних професіоналів, старанних і відповідальних працівників, що відрізняються до того ж оригінальним, нестандартним мисленням. У 2003 р. американський журнал “News Week” включив Тель-Авів в десятку провідних світових центрів в області наукоємних технологій.

Орієнтовані на експорт високотехнологічні галузі господарства Ізраїлю розвиваються, в основному, під впливом світового попиту. Виробництво в таких галузях найменш чутливо до геополітичних подій в країні і світі. Частка експорту інформаційних технологій складає значну частку всього експорту Ізраїлю. Експорт електронних компонентів, електронне і супутникове устаткування в 2005 р. склав 23% всього експорту держави. Нагадаємо, що експорт високотехнологічної продукції відноситься до способів технологічного обміну. Тому саме завдяки стрімкому розвитку хай-тека Ізраїль дістав можливість брати участь в міжнародному обміні технологіями, і, завдяки цьому, виходити на значні місця в самій торгівлі.


Висновок

У Ізраїлі існує некомерційна організація MATIMOP, що діє під егідою міністерства промисловості і торгівлі Ізраїлю. Її основне призначення — сприяти просуванню науково-дослідних проектів і технологій, а також забезпечувати обмін досвідом між ізраїльськими і зарубіжними підприємствами.

В даний час успіхи цієї організації в наявності. Робота високоточного виробництва в Ізраїлі багато в чому зв'язана з військово-промисловим комплексом. Так, Ізраїль брав участь в спільних військових розробках з різними країнами:

спільний російсько-ізраїльський проект по створенню високоефективної моделі бойового вертольота на базі машин конструкторського бюро Камова;

розробку і виробництво для льотчиків-асів американських ВВС спеціальних шлемів, що дозволяють управляти сучасним винищувачем-бомбардувальником мало не рухом голови;

численні проекти по модернізації систем електронного устаткування в танках ВС Турції, винищувачах колишнього радянського і нинішнього російського виробництва для країн Европи, і не лише;

системи радіоелектронного захисту цивільних літаків від атак ракетами "земля-повітря".

І тому сьогодні вже нікого не дивує, що ізраїльська компанія Check Point є світовим лідером по виробництву продуктів захисту комп'ютерної інформації, що ізраїльська розробка компанії Mirabilis давно стала звичною "Аськой" російського і усесвітнього Інтернету, що ECI поставляє устаткування для бельгійської телекомунікаційної компанії Belgacom.

Головним імпортером високотехнологічної продукції Ізраїлю, у тому числі військовою, є США. Наприклад, розроблена в Ізраїлі суперсучасна система, що дозволяє проводити інтерактивні мультимедійні конференції,, і особливий комутатор, що передає звук, зображення і комп'ютерні дані, були куплені недавно Об'єднаним комітетом начальників штабів озброєних сил США, а також Міністерством фінансів і держдепартаментом Сполучених Штатів. Фахівці з хай-теку як в США, так і в самому Ізраїлі зробили вивід, що ідеальним поєднанням є співпраця ізраїльських розробників і американських фахівців з маркетингу.


Література

1. Гражданское законодательство Израиля / перевод с иврита М.С. Хейфец. - СПб: Юр. Центр Пресс, 2003. - 631 с.

2. Дубинский А. Экономика Израиля 1992-2002 // Взгляд на Израиль. - 2003. - №8. - С. 10-14.

3. В Израиле с бедностью борются пайками /http://www.cursoinfo.ru/pressa/ 2005/09.

4. Израиль и Оккупированные территории: непрекращающийся кризис прав человека

/http://amnesty.org.ru/pages/isr-index-rus.

5. Израильский хай-тек // Взгляд на Израиль. - 2004. - №8. - С. 24-31.

6. Израиль - в поисках оптимального курса в сфере экономики // БИКИ. - 2001. - №45. - С. 4.

7. Израиль - страна миллионеров / http://www.dmkiev.ua.

8. Израиль страхует инвестиции России // БИКИ. - 2001. - №109. - С. 3.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya11:57:35 25 августа 2019
.
.11:57:34 25 августа 2019
.
.11:57:33 25 августа 2019
.
.11:57:33 25 августа 2019
.
.11:57:32 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Реферат: Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258369)
Комментарии (3470)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru