Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Теорія раціональних сподівань

Название: Теорія раціональних сподівань
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 09:35:58 21 января 2009 Похожие работы
Просмотров: 76 Комментариев: 10 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

Розділ 1. Теорія раціональних сподівань як елемент сучасної неокласичної теорії

1.1 Зміст теорії раціональних сподівань

1.2 Р.Лукас як фундатор теорії раціональних сподівань

Висновок

Список використаної літератури


РОЗДІЛ 1.

ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРИЇ

Теорія раціональних очікувань означає, власне кажучи, у більше широкому плані відродження неокласичних принципів, що базуються на методологічних посилках теорії загальної рівноваги Л. Вальраса, навчаннях А. Маршалла й Дж. Кларка, працях К. Векселя, И. Фишера, Ф. Хайкера.

Теоретики раціональних очікуваньповністю покладаються на механізм ринкового саморегулювання економіки. Ринкові зв'язкизаймають у їхніх побудовах особливе місце. Вони виходять із того, що ринки постійно перебувають у стані рівноваги. Приймається як незаперечний факт, що попит завжди дорівнює пропозиції, оскільки механізм ринкового саморегулювання оперативно усуває будь-які відхилення в їхньому співвідношенні. Так, якщо попит перевищить пропозиція - вступає в дію ріст цін, що приводить попит у відповідність із пропозицією. Падіння попиту на товари, навпроти, веде до зниження цін до необхідного рівня, що врівноважує попит та пропозицію. Концепція раціональних очікувань припускає, що в ході конкуренції приводяться в дію всі важелі саморегулювання, що ефективно самонабудовують економічну систему і які забезпечують її рівновагу. Прихильники цієї концепції виходять із того, що коливання виробництва або зайнятості найбільш характерні, як правило, для рівня фірми або галузі. У рамках національної економіки переважає тенденція до їхнього вирівнювання. Раціональні очікування сприяють розчищанню всіх видів ринків, приведенню їх у стан, що забезпечує стійкість економіки, оскільки господарські агенти можуть гнучко реагувати на будь-які відхилення економічної кон'юнктури, діяти відповідно до принципів оптимізації, орієнтуючись на реальні економічні показники й результати. Автори теорії раціональних очікувань не заперечують можливості циклічних коливань виробництва. Однак ігноруючи дійсну основу циклічних коливань, вони розглядають їх як результат помилок, що допускають економічними суб'єктами протягом короткострокового періоду. Причиною можливих помилок уважається неякісна, перекручена інформація, що заважає правильно оцінити кон'юнктуру й розробити реальні прогнози.

Одним з факторів, з якими необхідно вважатисягосподарським агентам при розробці на основі раціональних очікувань таких прогнозів свого економічного становища й доходів, автори нової класики називають державне втручання в господарський процес, дії урядових органів. Вони переконані в тім, що господарські агенти в стані вловлювати, раціонально очікувати й ураховувати у своїй діяльності будь-які міри економічної політики держави й відповідно реагувати на них своїми господарськимирішеннями. Прихильники концепції раціональних очікуваньвідкидають державне регулювання економіки, а міри економічної політики вважають неефективними й безперспективними. Більше того, що регулює втручання держави, представлене найчастіше непослідовної, а те й некомпетентною економічною політикою, вони розглядають як основу циклу, головної причини відхилень від природного рівня виробництва й безробіття. Кейнсіанська система антициклічного регулювання вважається причиною розв'язання в 70-і роки галопуючої інфляції й стагфляції.

Ще до того, як заявила про себе школа раціональних очікувань, М. Фридмен, включивши у свою модель адаптивні очікування, доводив неефективність кейнсіанського державного антициклічного регулювання. Це положенняобґрунтовувалося тим, що довгострокові значення зайнятості й випуску продукції в умовах ринкової економіки неминуче відповідають певним природним рівням, що залежать від інституціональних, структурних характеристик економічної системи й не підвладним державному регулюванню, політиці точного настроювання. Стосовно до короткострокових періодів положення, на його думку, міняється.

Тут економічна політика уряду в стані впливати на зайнятість і випуск продукції, що можливо, однак, тільки за рахунок нарощування темпів інфляції. У короткостроковому плані монетаристи допускають використання кривійФиллипса, хоча в довгостроковому плані, на їхню думку, вона губитьзміст, вироджується, перетворюючись у вертикальну пряму.

1.1. ЗМІСТ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ

Теорія раціональних очікувань. Представники цього плину (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес) намагаються створити модель, щоформализирует суб'єктивне поводження виробників і споживачів, прогнозуючи їхню реакцію на зміни політики й ринковийэкономической ситуації. Заперечуючи необхідність державного втручання в економіку, вони опираються на тезу про типовість економічногоповодження, щоврівноважує ситуацію й нівелює будь-які політичнірішення. Шанувальники теорії виділяють два підходи до оцінки очікувань: “адаптивні очікування” і “раціональні очікування”. “Адаптивні очікування” опираються на колишній досвід – знання наслідків певнихекономічних дій, облікколишніх помилок, – і визначаютьпристосувальні реакції фірм і споживачів доекономічної ситуації, стратегію їхнього поводження. “Раціональні очікування” базуються на наукових прогнозах, що враховують функціонування реальної економічної моделі: динаміку цін, витрат, рівень ставки відсотка, наслідку конкретної економічної політики, вплив урядових рішень на макроекономічні показники тощо.

Автором ідеї “раціональних очікувань” є Дж. Мут,у якому 1956 р. сформулював цей постулаті відобразив його в побудованій їм моделі. Лишечерездесять років до цієї ідеї повернувся й використовував її американський економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Лукас. Він став засновником “нової класичної школи економікс”, що в 70-х pp. взяла підсумнів справедливість багатьох положень як кейнсіанської, так і монетаристської доктрин, заперечувала будь-які форми державного втручання в економіку й базувалася на суб'єктивістському підході до аналізу економічних явищ.

Американські економісти Т. Сарджент і Н. Уоллесу загальному дослідженні 1975 р. на основі ідеї “раціональних очікувань” довели неефективність активної фіскальної й грошовоїкейнсіанської політики. Гіпотеза про раціональні очікування сталановим імпульсом для використання методу функціонального аналізу. Лукас побудувавфункцію пропозиції праці, що включав поточний і очікуваний рівень цін. Заперечуючиполітикові державної регуляції, новітні класики пропонують формувати економічну політику держави так, щоб вона забезпечувала стабільність рішень і законів, щоб нові правила набували чинності через достатній проміжок часу, щоб суб'єкти могли адаптуватий прогнозувати свої дії.

Теорія раціональних очікувань (РО) уперше з'явилася в 1961 р. у статті Дж.Ф. Мута, присвяченої ринкам товарів і цінних паперів. Мут задався питанням, чому жодне правило, жодна формула або модель ніколи не могли успішно прогнозувати рух цін на фінансових ринках, що дійсно нагадує те, що прийнято називати процесом "випадкових блукань", на який накладається "шум". Фактично його відповідь полягала в тім, що вся наявна інформація, здатна максимізувати точність цінових прогнозів, майже негайно інкорпорується в поточні рішення спекулянтів, так що їхнього передбачення, а отже, і очікування є "раціональними" у точному змісті слова. Традиційна кейнсианская політика керування попитом в 70-х роках виявилася порівняно неефективної в рішенні макроекономічних проблем американської економіки. І тоді одночасно ряду економістів, зокрема Р.И. Лукасу, Т.Дж. Сардженту й Н. Уоллесу, спало на думку, що причиною цього було те ж саме, чим Мут пояснював непередбачуваність руху цін на фінансові активи; економічні агенти формують свої очікування на основі тієї ж самої інформації, що є в розпорядженні політиків, і, отже, діють так, щоб нейтралізувати будь-яку спробу систематичного втручання в економіку. Насправді економічні агенти, формуючи прогнози цін й, отже, очікування цінових змін, роблять це таким же способом, якої цей ринок визначає фактичні ціни. Це не виходить, що очікування ніколи не бувають помилковими - передбачення не є зробленим, оскільки економіка піддається випадковим, непередбаченим шокам, але це означає, що імовірнісний розподіл суб'єктивних очікувань цінових змін завжди буде мати те ж середнє значення, або "математичне очікування", що й об'єктивний розподіл; раціональний прогноз, або очікування, має таку властивість, що його очікувана помилка все ще дорівнює нулю.

Із цього погляду індивіди являють собою раціонально максимізуючих агентів, а всі ринки миттєво розчищаються, забезпечуючи такий вектор рівноважних цін, при якому надлишковий попит зникає. Що ж тоді викликає відхилення від загальної рівноваги й повної зайнятості? Випадкові помилки, більше нічого. Однак випадкові помилки недостатні, щоб пояснити більш-менш регулярні циклічні коливання, які спостерігаються у всіх основних економічних тимчасових рядах, таких, як виробництво, інвестиції й зайнятість. Ці коливання можуть бути обумовлені якимсь рухом ковзної середньої випадкових помилок, а не просто випадковими помилками як такими. Звичайний спосіб, за допомогою якого прихильники теорії РО пояснюють економічний цикл, нагадує той, на основі якого Фрідмен пояснює короткострокові криві Филлипса. Він пояснює їхньою різною швидкістю, з якої пропонуючи товар довідаються про ціни, по яких вони можуть його продати, і цінах, по яких вони купують фактори виробництва: кожен помилково сприймає несподіваний ріст цін на товари й послуги, які він продає, як ріст відносних цін, а тому збільшує пропозицію; оскільки в середньому кожний робить ту ж помилку, сукупне виробництво росте. Але зрештою кожний розуміє свої помилки, і в цей момент сукупне виробництво падає до свого попереднього рівня. Інакше кажучи, економічний цикл, відповідно до цієї концепції, є власне кажучи наслідком обмеженості інформації, забезпечуваної ціновими сигналами. Важко трактувати це пояснення інакше як пояснення ad hoc і відхід від логіки теорії РО. Чи можемо ми повірити, що продавець арахісу, здатний пророчити ціну горіхів протягом усього періоду планування з очікуваною помилкою, рівної нулю, проте поплутає глобальну інфляцію з локальним збільшенням попиту на свої земляні горіхи?

Як би там не було, у цілому неважко вловити сутність теорії РО. Труднощі ж полягають у тому, щоб зрозуміти, яким чином перевірити раціональність очікувань. Оскільки очікування неможливо спостерігати безпосередньо й оскільки вони формуються, відповідно до цієї крапки зору, точно в такий же спосіб, яким визначаються змінні в економічній моделі економіки, те як же нам виявити, вірна теорія РО чи ні? Власне кажучи для того, щоб перевірити теорію, нам треба вивести з її перевіряють наслідки, що, і бути впевненими, що ці висновки не можна одержати на основі альтернативних теорій. Прикладом, один з висновків теорії РО говорить, що "реальні" змінні економічної моделі загальної рівноваги ні в якій мері не залежать від траєкторії руху регульованої змінної, такий, як пропозиція грошей. Інший висновок - тільки непередбачені зміни пропозиції грошей роблять якийсь вплив на рівень безробіття; тому зміни норми безробіття неможливо пояснити якоюсь стійкою політикою або оголошенням про проведення такої політики в області грошової пропозиції, процентних ставок бюджетних дефіцитів і т.п. Безліч подібного роду гіпотез було перевірено прихильниками теорії РО, але зі змішаними результатами; з одного боку, ніякого вирішального спростування дотепер не отримано, з іншого боку, факти дають лише слабке підтвердження концепції РО.

Однак всі ці перевірки мають справа не тільки з наявністю або відсутністю раціональних очікувань: вони мають сенс тільки при допущеннях:

(1) зробленої гнучкості цін у тому розумінні, що всі ринки розчищаються в будь-який момент часу;

(2) безкоштовній обробці всієї доступної інформації;

(3) відсутності нерівності в надходженні інформації політичним діячам і часткам економічним агентам.

Якщо хоча б одне із цих допущень порушується - якщо попит та пропозиція на ринках приходять у відповідність із запізненням, якщо необхідність витрат на інформацію є обмеженням поводження, якщо ті, хто робить політику, мають інформаційні переваги, - у всіх цих випадках перевірки моделей, заснованих на РО, зовсім не обов'язково підтверджують висновок теорії РО про нейтральність економічної політики: очікування можуть формуватися на раціональній основі, і проте керування попитом може робити тривалий вплив на реальні змінні.

Привабливість теорії РО багато в чому розуміється її "редукціонізм", а саме спробою трактувати формування очікувань подібно тому, як ми розглядаємо всяке економічне поводження, а саме як прагнення індивіда до максимізації корисності в умовах певних обмежень. Усяке інше пояснення очікувань, доводять нам, припускає, або що все постійно помиляються, або що одні агенти незрозуміло чому пророкують події гірше інших; у кожному разі подібні систематичні помилки породжують прибуткові можливості для пропозиції інформації” здатної поліпшити приватне прогнозування; таким способом помилки прогнозування можуть бути зведені до випадкового. Щодо цього прихильники теорії РО зовсім праві, назвавши її новою класичною макроекономікою: думка, що тільки непередбачені зміни грошової пропозиції, викликувані знецінюванням грошей, відкриттям нових золотих рудників і зовнішньою торгівлею, можуть впливати на реальний сектор економіки й тільки протягом короткого періоду часу, була головним догматом класичної грошової теорії; вона базувалася на неявній передумові, відповідно до якої всі повністю передбачувані зміни в державній політиці негайно дисконтуються економічними агентами й ураховуються при прийнятті поточних рішень. Так прихильники теорії РО з повним правом використають традицію з метою підтвердження своєї концепції: небажання визнати теорію РО стає саме по собі ірраціональним.

У результаті критика теорії РО зосередилася більше на передумові про гнучкість цін і ринковому розчищенню ринків, чим на самих РО. І можливо, у цьому таїться серйозна помилка. Кейнс дійсно ввів очікування безпосередньо в економічну теорію, але Кейнс ніколи не розвивав теорії очікувань: думка про те, що очікування мінливі й не піддаються раціональному поясненню, не є теорія очікувань. Фридмен вніс ряд певних міркувань щодо формування очікувань, а теоретики РО просто вивели з його аргументації логічні висновки. Тим часом підхід з погляду РО свідомо виключає всякі дискусії про те, як насправді формуються очікування на різних ринках: адже може виявитися, що люди не формують "раціональних" очікувань по абсолютно раціональній причині, наприклад через надмірний достаток суперечливої інформації. Розвиток альтернативних специфічно ринкових схем формування очікувань напевно є наступним логічним кроком макроекономічного теоретизування.

1.2. РОБЕРТ ЛУКАС ЯК ФУНДАТОР ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ

Американський економіст й економетрик Роберт Лукас - молодшийнародився в 1937 р. у містечку Якима, штат Вашингтон. Одержав економічне утворення в Чиказькому університеті. Займався викладацькою й науково-дослідною роботою.

Р. Лукас брав активну участь у розробці теорії раціональних очікувань. Ця теорія припускає, що суб'єкти економічного процесу поводяться, як правило, раціонально, збираючи й осмислюючи інформацію, що дозволяє їм як агентам ринкових відносин формулювати певніочікування в досягненні сумарної корисності у своїх діях, тобто в межах своїх інтересів (наприклад, власники цінних паперів можуть очікувати певних змін на фондовій біржі) - на мікроекономічному рівні. Але прихильники теорії раціональних очікуваньуважають також, що підприємці, робітники й навіть у цілому споживачі цілком усвідомлюють закономірності функціонування економіки в національному масштабі - на макроекономічному рівні - і намагаються використати наявну в них інформацію для прийняття найбільш вигідних для себе рішень із обліком державної економічної політики.

У збірнику наукових статей “Раціональні очікування й економетрична практика” Р. Лукас відзначив, що кейнсіанськіміри орієнтовані на досягнення невірно обумовленого рівня безробіття, викликають прискорення інфляції, але не знижують рівень безробіття. Американцям, наприклад, добре відомо, що спроби уряду “творити добрі справи” звичайно закінчуються невдачею зі значними витратами для суспільства. Недарма на побутовому рівні суть відкриття Р. Лукаса-молодшого й інших прихильників теорії раціональних очікувань звучать доситьвиразно: “Ніякі уряди не мають сил перехитрити платників податків ”.

Найбільший внесок у розвиток макроекономіки, у першу чергу теорії раціональних очікувань, Р. Лукас вніс тим, що узагальнив, систематизував і класифікував всі той достаток і різноманіття обчислювальниханалітичнихекономічних, економетричних і статистичних методик, інструментарію й механізмів, нескінченним і безладним, як броунівськийрух, і підвів до аналізу динамічно, що розвивається економіки.

Повідомляючи про присудження Р. Лукасу - молодшомуНобелівської премії - 1995, постійний секретар Шведської Королівської академії наук Карл-УлофЯкобсен сказав, що роботи лауреата вплинули на макроекономічні дослідження й привели “до швидкого росту й революційного розвитку в науці”. Гіпотеза раціональних очікувань, за його словами, “дозволяє постійно заглядати вперед і співвідносити ці очікуванняз інформацією, що змінюється, визначати найефективніші статистичні методи для оцінки економічних взаємин, у яких очікуванняє ключовим компонентом”.


ВИСНОВОК

Концепція раціональних очікувань є одним з наймолодших напрямків сучасної економічної теорії.

Широке застосування для побудови економічних моделей ця концепція одержала лише в 70-і рр. Внаслідок використання методологічних принципів класичної економіки теорія раціональних очікувань одержала також назву «нова класична економіка» (не плутати з неокласичною теорією).

Одна із центральних ідей неокласиків полягає в тому, що економічні агенти, використовуючи наявну інформацію, у стані самостійно прогнозувати економічні процеси й приймати оптимальні рішення. На основі доступної інформації економічні агенти ухвалюють рішення щодо поточному й перспективному споживанні, виходячи із прогнозів відносно майбутнього рівня цін на предмети споживання. При цьому споживачі прагнуть до максимізації корисності.

Іншим основним положенням теорії раціональних очікувань є ідея про те, що ринки товарів і факторів виробництва є висококонкурентними, і тому ставки заробітної плати й ціни на товари й фактори виробництва гнучко реагують на зміни в сфері виробництва й обміну. Масштаби пропозиції й рівноважних цін швидко пристосовуються до змін у технології виробництва, ринковим потрясінням і змінам в економічній політиці держави. Під впливом нової ринкової ситуації споживачі й підприємці приймають адекватні економічні рішення, і в результаті ціни на товари й ресурси змінюються.

Подібна реакція споживачів, підприємців і власників факторів виробництва зводить нанівець результати дискретної стабілізаційної політики. Наприклад, з метою стимулювання виробництва й збільшення зайнятості центральна кредитно-грошова установа проводить політикові дешевих грошей, чревату інфляцією. У відповідь основні економічні агенти вживають антиінфляційних заходів: робітники вимагають підвищення заробітної плати, підприємці підвищують ціни на товари й послуги, кредитори збільшують процентну ставку. У результаті збільшення сукупних витрат, стимулюється політикою дешевих грошей, поглинається ростом цін і заробітної плати, а реальний обсяг виробництва й зайнятості не розширюється. Таким чином, раціональне поводження споживачів, підприємців і власників факторів виробництва зводить до нуля ефективність дискретної стабілізаційної політики.

Однак економічні агенти можуть приймати й невірні рішення через неадекватну оцінку наявної інформації. Наприклад, виробники можуть сприймати загальний ріст цін за ріст попиту на конкретний товар і збільшити пропозицію товару. Оскільки ця помилка приймає повсюдний характер, через якийсь період часу сукупна пропозиція виявляється вище сукупного попиту. У міру того як це стає очевидним фактом, виробництво починає скорочуватися.

Невірна оцінка ситуації економічними агентами має місце, на думку неокласиків, у тому випадку, коли урядом приймаються несподівані рішення, що впливають на змінні, що беруть участь у визначенні обсягу сукупного попиту та пропозиції. Тому уряди повинні відмовитися від кон'юнктурної антициклічної політики. Така політика не в змозі забезпечити тривалу рівновагу в економіці. Це досягається шляхом прийняття оптимальних рішень господарюючими суб'єктами за умови стабільних законів, що регламентують господарське життя.

Не заперечуючи необхідності участі держави в економічних процесах, прихильники концепції раціональних очікувань уважають неефективної будь-яку економічну політикові, як кейнсіанську, так і монетаристську. Тому для забезпечення загальної рівноваги спочатку необхідно змінити спосіб політичного мислення.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агапова Т., Серегина С. Концепція раціональних очікувань йефективність макроекономічної політики\\Російський економічний журнал № 10-1996.

2. А. Алисов. Інфляція й криза. Шляхи виходу. // Питання Економіки, 1995р., №3.

3. Антологія Економічної Класики. Т.1,2.

4. М. Блауг. Економічна думка в ретроспективі.

5. Економіка: Підручник / под. ред. А.С. Булатова. - М.: БЕК, 1996.

6. Гуссейнов Р.А., Горбачова Ю.В. Иэу-тексты лекцій. Новоссибирск.-1994р. стор.129-130.7. Э. Долан, Д.Э. Линдсей. Макроекономіка. - М.: Справа, 1993р.

8. Економіка / под. ред. Камаева. - М.: Справа, 1997.

9. Політична економія. Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра економічних наук проф. К.Т. Кривенка- К.: КНЕУ, 2001.- 508с.

10. Введення в ринкову економіку / под. ред. А.Лівшиця М: Вища школа, 1994м

11. Лутченко В., Макаренко В. Премія пам'яті Альфреда Нобеля по економіці:Р. Лукас-младший.\\Маркетинг№2, №3-1996р.12. Макконелл, Кэмпбэлл Р. і Брю Стенлі Л. Экономикс: Принципи, проблеми, політика., М:”Республіка”.-1992, Т2, стр:331-332, 344-347.

13. Манвелов В., Бернаскони Е. Чому Шоу не любив Нобеля\\Луну планеты№44-1995.

14. Основи економічної теорії / За редакцією Предборського В.А.-К.:-Кондор.-2002.-621 с.

15. Політична економія. Навчальний посібнік вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова.- К.: Академвидав, 2004.- 672 с.

16. Д. Сакс. Макроекономіка. Глобальний підхід. - М.: Справа, 1996.

17. Силевесторов.С. Політика як бізнес\\Російський економічний журнал№2-1995.

18. Тимошенко Р. Раціональні очікування\\Финансист№134-1995.

19. С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р.Шмалензи. Макроекономіка. - М.: Справа, 1993.

20. Основи економічної теорії: навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 456 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Здравствуйте! Если Вам нужна помощь с учебными работами, ну или будет нужна в будущем (курсовая, дипломная, отчет по практике, контрольная, РГР, решение задач, онлайн-помощь на экзамене или "любая другая" работа...) - обращайтесь: VSE-NA5.RU Поможем Вам с выполнением учебной работы в самые короткие сроки! Сделаем все быстро и качественно. Предоставим гарантии!
Леопольд23:24:24 28 июня 2019
Ребятки, кто на FAST-REFERAT.RU будет заказывать работу до 26го мая - вводите промокод iphone, и тогда будете учавствовать в розыгрыше iphone xs)) сам только что узнал, что у них такие акции бывают (п.с. кстати не удивляйтесь что вас перекидывает на сайт с другим названием, так и должно быть)
FAST-REFERAT.RU18:26:50 22 мая 2019Оценка: 5 - Отлично
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU08:56:21 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей19:31:49 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:35:27 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично

Смотреть все комментарии (10)
Работы, похожие на Курсовая работа: Теорія раціональних сподівань

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(229923)
Комментарии (3142)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru