Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Продуктивнiсть праці

Название: Продуктивнiсть праці
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 21:57:42 23 августа 2010 Похожие работы
Просмотров: 23 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

1 Аналіз продуктивності праці

2 Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу

3 Резерви збільшення суму прибутку

Список літератури


1 Аналіз продуктивності праці

Задача.1 За умов ринкового господарювання розрахувати якісний показник використання трудових ресурсів способом відносних різниць (продуктивність праці) підприємства для внутрішніх інформаційних потреб оперативного управління виробництвом (вихідні дані наведені у наступній таблиці).

Таблиця 1.1

Остаточні данні для факторного аналізу продуктивності праці підприємства.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Абсолютне

Відхилення

1. Вартість валової продукції, тис. грн.

1250,0

1650,0

400

2. Чисельність працівників, чол.

з них робітників

560

448

590,0

490,0

30

42

3. Питома вага робітників в загальній чисельності працівників, %

80

83

3

4. Відпрацьовано днів одним робітником за рік, днів.

250,0

248,0

-2

5. Середня тривалість робочого дня, год.

7,9

8,0

0,1

6. Виробіток одного робітника:

середньорічний

середньодобовий

середньогодинний

2,8

0,0112

0,00141

3,367

0,0135

0,00168

0,567

1,167

0,00027

Зробіть висновок щодо змін даних показників та яким чином вони вплинули на вартість валової продукції.

Розв’язання

Середньорічний виробіток знаходиться за формулою:


(1.1)

где це виробіток одного робітника;

ВП - вартість валового продукту;

ЧР - численність робітників;

1250\448=2,8 тис. грн.

1650 \ 490 = 3,367 тис. Грн.

Середньодобовий виробіток знаходимо за формулою:

(1.2)

де Д – це відпрацьовано днів одним робітником;

2,8\250=0,0112 тис. Грн

3,367 \ 248 = 0,0135 тис.грн

Середньорічний виробіток знаходимо за формулою:

(1.3)

где Т - тривалість робочого дня,

0.0112\ 7,9 = 0,00141 тис. Грн

0,0135 \ 8 = 0,00168 тис. грн.

Далі знайдемо абсолютне відхилення і занесемо данні у додатковий стовбець табл. 1.1

ВП=1250-1650=400 тис. грн.. то що.

За даними табл.. 1.1 середньорічний виробіток працівника підприємства за звітний рік піднявся на 1,167 тис. грн.. він зріс у зв’язку зі збільшенням частки робітників на 42 чол. У загальній численності промислово-виробничого персоналу на 400 тис. грн.. за рахунок підвищення середнього динного виробітку робітників. Але негативно на його рівень вплинуло зменшення за рік днів на 2 . таким чином було втрачено 2 · 0,0135 · 490,0 =13,23 тис. грн.

Що стасується середньогодинного виробітка то тут ми маємо прибуток у відношенні з минулим роком тому що продлився час тривалості робочого дня на 0,1 годинни., токим чином ми маємо суму 0,1 · 0,00168 · 248 · 490 =20,415 тис. грн.

Обчислимо вплив цих факторів за способом абсолютних різниць:

1. Знайдемо абсолютну різницю валового прибутку якщо працівників буде більш у звітному року на 30 працівників, а робітників на 42. Чи вигідно буде чи ні.

Обчислемо за формулою:

ВП = ЧП ПВ Д Т ГВ. (1.4)

Де ЧП – численність працівників;

ПВ - питома вага робітників;

ГВ - Виробіток одного робітника

Минулий рік:

ВП = 560 80 ·250 7,9 2,8 = 247 744 000 тис. грн.

Звітний рік:

ВП = 590 83 248 8 3,367 = 327 125 868,16 тис. грн.

Абсолютна різниця у валової продукції становило 79 381 868,16 тис.грн.

2. Вичислимо вплив численність працівників (ЧП)

(1.5)

тис. грн.

тис. грн.

3. Питома вага (ПВ)

(1.6)

тис. грн..

тис. грн.

4. Відпрацьовано днів

(1.7)


тис. грн..

тис. грн

5. Тривалість робочого дня (Т)

(1.8)

3 400476,8

тис.грн

2 Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу

ЗАДАЧА. Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 11500 виробів, які бажають продати за ціною 230 грн. Заплановані витрати на випуск продукції наведені у наступній таблиці (треба враховувати, що заробітна плата робітників вданому випадку відрядна). Обсяг виробництва продукції дорівнює обсягу реалізації.

Таблиця 2.1

Витрати на виробництво продукції тис. грн.

Показники

СУМА

Елементи витрат :

1. Матеріальні витрати

226320,0

2. Заробітна плата

208610,0

3. Відрахування у соціальний фонд

62445,0

4. Амортизація основних засобів

52164,0

5. Інші витрати

42604,05

ВСЬОГО ВИТРАТ

592143,05

6. Комерційні витрати

51646,5

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

у тому числі:

змінні витрати за од. продук

постійні витрати

643789,55

43,25

146414,55

Обсяг виробництва продукції, вироби

11500,0

Розрахувати:

а) беззбитковий обсяг продажу, при якому забезпечується покриття постійних витрат підприємства (на основі даних побудувати графік);

б) обсяг продажу, який гарантує підприємству необхідну суму прибутку;

в) запас фінансової стійкості.

Розв’язання

Для початку знайдемо: повну собівартість та змінні і постійні витрати для чого скламо спочатку комерційні витрати з всього витратами і получимо повну собівартість продукції.

Далі треба скласти змінні витрати:

1. Матеріальні витрати

2. Заробітна плата

3. Відрахування у соціальний фонд

ЗВ = 226320,0 + 208610,0 + 62445.0 = 497375,0 тис. грн..

а) Знайдемо точку беззбитковості (ТБ) – Це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Розрахуємо її за формулою:

(2.1)

где ПВ – сума постійних витрат підприємства, тис. грн..

- ціна одиниці продукції, грн..

- змінні витрати одиниці продукції, грн..


шт.

Знайдемо маржинальний дохід на одиницю продукції – це різниця між ціною реалізації продукції та змінними витратими:

(2.2)

= 186,35

Для розрахунку точки беззбитковості у грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу.

(2.3)

где - коефіцієнт маржинального доходу.

тис. грн..

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржиналького доходу від реалізації одиниці продукту до її ціни.

(2.4)

б) Постійні витрати разом з прибутком (або різниця виручки та суми змінних витрат) складають маржинольний дохід. Значення маржинального доходу полягає у тому, що перед тим, як одержати прибуток, підприємство мусить покрити свої постійні витрати.

Для визначення запасу фінансової стійкості аналітичним методом використовують наступну формулу:

(2.5)

Або у вартісному вираженні

(2.6)

Запас фінансової стійкості відображає граничну величину можливого обсягу продажу без ризику зазнати збитків.

3 Резерви збільшення суму прибутку

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, тре­ба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто ре­зерви зростання. Резерв — це кількісна величина. Резерви вияв­ляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибут­ку базується на науково обгрунтованій методиці розроблення за­ходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

1) аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оці­нюють резерви;

2) організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

=> за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

=> за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

=> за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

=> за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Резерв зростання прибутку (р30 ) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:

рз0 = (3.1)

где П — планова сума прибутку на одиницю г'-'ї продукції;

Р — додатково реалізована продукція (тис. грн).

Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то сума резер­ву його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації ви­значатиметься за формулою:

Р30 =(рз), (3.2)

где — фактичний прибуток від реалізації продукції;

Рф — фактичний обсяг реалізації;

Р(рз) — резерв збільшення реалізації продукції.

Визначити резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації.

Резерви збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації всіх видів продукції стано­витимуть 16,95 тис. грн.

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію про­дукції.

Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за ра­хунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, користуючись методом порів­няння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрун­тованими нормами і нормативами за видами витрат (сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів), нормативами вико­ристання виробничих потужностей, обладнання, нормами непря­мих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо.

Кількісна величина резервів визначається порівнянням досяг­нутого рівня з нормативною величиною:

(3.3)

где — резерв зниження собівартості продукції за рахунок

i-го виду ресурсів;

— фактична величина використаного i-го виду ресурсу;

— нормативна величина використаного і-го виду ресурсу. Тоді загальна величина виявлених резервів зниження собівартості продукції визначатиметься за такою формулою:


(3.4)

Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас і резервами збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку проводять за формулою:

, (3.5)

где— резерв зростання прибутку;

— можливе зниження витрат на 1грн продукції;

— реалізована продукція за звітом;

— можливе зростання обсягу реалізації.


Список використованої літератури

1 . Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1993. - 288 с.

2. Герасименко Т. Бухгалтерська звiтнiсть: до мiжнародної системи облiку.// Дiло - 1995. - №86 - с. (додаток “Дос’є пiдприемця” )

3. Житна I.П., Нескреба А.М. Економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємств.-К.:Вищi шк.,1992.

4. Є.К. Бабець, М.І. Горлов, С.О. Жуков, В.П. Стасюк. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 384 с.

5. Яцкiв Т.I. Теория економiчного аналiзу.- Львiв:Свiт, 1993.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:58:59 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент04:49:52 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент22:46:00 09 июня 2018
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:35:56 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:27:45 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Контрольная работа: Продуктивнiсть праці

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201362)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru