Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Дипломная работа: Вибір ринкової ніши аптеки №27

Название: Вибір ринкової ніши аптеки №27
Раздел: Рефераты по медицине
Тип: дипломная работа Добавлен 08:25:26 20 сентября 2008 Похожие работы
Просмотров: 975 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

Вступ

1. Аналіз ринку фармацевтичної продукції в умовах України

1.1 Сучасний стан ринку фармацевтичної продукції.

1.2 Аналіз асортименту фармацевтичної продукції на ринку України.

1.3 Характеристика комерційного бізнесу в фармації і види фірм галузі України і тенденції розвитку.

2. Аналіз господарської діяльності аптеки №27.

2.1 Управлінське обслідування аптеки №27.

2.2 Економічний аналіз аптеки №27.

3. Вибір ринкової ніши аптеки №27 в умовах жорсткої конкуренції.

3.1 Аналіз конкурентних переваг аптеки №27.

3.2 Позиціонування аптеки на місцевому ринку.

Висновки

Перелік використаних джерел.

Додатки


РЕФЕРАТ

При написанні даної дипломної роботи на тему "Вибір ринкової ніши аптеки № 27 в умовах жорсткої конкуренції"" було використано таблиць 15, малюнків 8, додатків 3.

Уся дипломна робота містить 68 аркушів.

У дипломній роботі було використано джерел літератури.

Основні законодавчі акти:

1. Закон України від 04.04.96 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»;

2. Закон України від 07.02.91 р. № 698-ХІІ «Про підприємництво» (із змінами та доповненнями);

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1020 «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності»;

4. Наказ Ліцензійної палати України з медичної та мікробіологічної промисловості від 16.07.96 р. № ЛП-19/69, зареєстрований у Мін'юсті України 25.07.96 р. за № 380/1405;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.99 р. № 6 "Про розміри і порядок зарахування плати за видачу і переоформлення ліцензій на здійснення деяких видів підприємницької діяльності" (із змінами та доповненнями).


Вступ

На сьогоднішній день загальне становище ринку фармацевтичної продукції досить стабільне. Україна досягає приросту доходу від діяльності цієї галузі. Однак із поширенням розвитку фармацевтичного ринку значно швидше починає розвиватися конкурентна боротьба між вітчизняними та іноземними фармацевтичними компаніями на Україні. З одного боку, це дає змогу визначитись на ринку України могутнім фірмам, котрі пропонують медпрепарати і створити конкурентні переваги товару для покращення його конкурентних переваг, а з другого - зостається проблема поповнення українського ринку фармації поганими ліками, не пройшовши українську реєстрацію. Для створення конкуруючої бази компанії повинні використовувати усі способи для покращення свого положення на ринках фармації України. На сьогоднішній день ця галузь є одна з найприбутковіших, особливо якщо фірма міцно тримається на ринку медпрепаратів. Тому дана тема є актуальною.

Метою даної роботи є стратегічне прогнозування ринку фармацевтичної продукції й визначення, яким чином можна збільшити й укріпити конкурентну позицію фірми, якщо вона вже займає своє положення на ринку. Необхідно визначити, які зміни у діях фірми призведуть до укріплення своєї ринкової ніши.

Прибуткова робота підприємства, одна з основних задач керівника і не зважаючи на всі зусилля менеджменту, далеко не завжди вдається зробити діяльність ефективною. Для цього є ряд причин. По - перше, в підприємстві може не вистачати внутрішніх ресурсів, так як частично ефективність праці підприємства залежить від його внутрішніх можливостей. По друге, підприємство підлягає впливу зовнішнього середовища, так як сили, які діють за підприємством - це мікро середовище, постачальники, споживачі, посередники та інші. Макросередовище - економічне, політичне середовище, макросередовище політична, соціальна та економічна ситуація в країні. При цьому, саме підприємство в змозі впливати далеко не на всі перераховані чинники і щоб вести підприємство до вершини розквіту, а іноді і просто утримати своє місце на ринку керівникам необхідно володіти інформацією про останні зміни всіх сил, які так або інакше можуть впливати на дільність фірми.

Для цього відповідні спеціалісти повинні проводити аналіз ринку. Компанії в яких систематично проводять аналіз ринку, краще підготовлені до змін зовнішнього середовища. Зміни чинників можуть відкрити для компанії нові можливості, так і буде причиною серйозної погрози.

Метою даної роботи є дослідження основних тенденцій розвитку нових послуг у фармацевтичні галузі. Обслуговування являється однією з самих перспективних швидко розвиваючихся сфер економіки. В Україні сфера обслуговування випереджає сферу виробництва по темпам зросту і по явленню нових видів послуг та їх пристосування до споживачів. В сучасних умовах обслуговування дистрибуторами все більше впливає на торговлю товарами. Збут медикаментів потребує все більш розвинутої сітки. Метою роботи є вивчення розвитку дистрибуторської сітки аптеки № 27, розробка заходів для удосконалення політики фірми, що регламентує цей сектор економіки. Аналіз ринку фармації його асортименту і видів послуг.

Для вирішення задачі ми проаналізуємо як ведуть себе підприємства на ринку фармації. Нам також необхідно з'ясувати, яким чином вони витримують таку жорстку конкуренцію і яку позицію має кожне підприємство навколо ринкового середовища. На прикладі аптеки № 27 ми визначимо яким чином необхідно укріплювати свої позиції у своїй ринковій ніші в умовах жорсткої конкуренції і яким чином можна збільшити прибуток аптеки.


Розділ 1 Аналіз ринку фармацевтичної продукції

1.1 Сучасний стан світового і вітчизняного ринку фармацевтичної продукції

Об'єм фармацевтичного ринку України в 2001 році становив 571,8 млн. доларів США (виробництво - 298,4, імпорт - 321, експорт - 47, 6 млн. доларів США). В 2002 році знову просліджу ється здатність функціонування фармацевтичного ринку (рис. 1.1). Причому ріст обсягу ринку в грошовому вимірі відбувся за рахунок продукції вітчизняних виробників: +4,88% (-0,04%, відповідно, темп приросту обсягів продажу закордонних компаній). [ 43 ]

Рис. 1.1 Помісячна динаміка України фармацевтичного ринку в 2001 році

Розглядаючи співвідношення обсягів продажу між вітчизняних і закордонних виробників у динаміці, слід зазначити, що протягом третього і четвертого кварталів 2002 року питома вага продажу продукції іноземних компаній почала поступово збільшуватися (Рис. 1.2)

Рис. 1.2 Ринкові частки обсягів продажу вітчизняних і іноземних виробників на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України в 1999 і 2000 роках

Аналіз ринку показує, що темп приросту реалізації перевищив аналогічний показник обсягів продажу і склав +11,52% для вітчизняних виробників і +0,59% для іноземних (Рис. 1.3).

Рис. 1.3 Реалізація упаковок у роздрібному сегменті України

У таблиці 1.1 представлена структура імпорту, виражена у виді часткових внесків ведучих країн - виробників лікарських препаратів. Сформоване в 2000 році співвідношення обсягів продажу мало змінилося в 2001 році. Приблизно на 1% збільшилася питома вага засобів, зроблених у Німеччині, при збережені частки кількості реалізованих упаковок. Пропорційно в грошовому і кількісному вимірі скоротилися частки препаратів російського і польського виробництва. Звертає на себе увагу збільшення питомої ваги проданих упаковок індійських препаратів на тлі збережених обсягів продажу, що супроводжувалося появою на ринку України великої кількості нових недорогих препаратів цієї країни.

Таблиця 1.1

Частка продукції десяти ведучих країн-виробників готових лікарських препаратів на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку в 2000-2001 роках

Країна Доля продукції в загальній структурі імпорту
По обсягу продаж, %

По кількості

проданих упаковок, %

По обсягу продаж:, %

По кількості

проданих упаковок, %

2000 2001
Німеччина 14,0 7,3 15,1 7,5
Індія 10,5 15,4 10,4 17,2
Угорщина 8,5 6,7 8,5 6,4
Франція 7,9 4,2 8,2 4,0
Словенія 7,0 5,9 7,4 6,5
Австрія 6,8 3,1 6,6 зд
Польща 6,4 7,9 5,3 6,6
Росія 5,4 15,4 4,7 14,4
Болгарія 4,8 9,9 4,3 10,3
США 3,9 1,7 4,1 1,7

В таблиці 1.2 представлені передові фармацевтичні компанії по черзі зменшення рейтингової позиції і обсягів продажу (рейтинг 1). Перші 10 місць розподілилися між 5 вітчизняними і 5 закордонними виробниками. Інакше обстоїть ситуація з рейтингом по кількості проданих упаковок (рейтинг 2). Усі лідируючі позиції належать українським підприємствам.


Таблиця 1.2

Рейтинг виробників лікарських препаратів у 2001 році на фармацевтичному ринку України (роздрібний сегмент)

Фармацевтичні компанії Рейтинг 1 Рейтинг 2
2000 2001 2000 2001
Дарниця 1 1 1 1
Борщаговський ХФЗ 2 2 2 2
КМП Київмедпрепарат 5 3 5 5
Авентіс 3 4
Фармак 7 5 3 3
Здоров'є, ФФ 4 6 4 4
Гедеон Ріхтер 6 7
Санофі-Сінтелабо 8 8
КРКА 9 9
Лек 10 10
Галичфарм 6 6
Київский вітамінний завод 7 7
Ліктрави 9 8
Вітаміни 8 9
Біостимулятор 10 10

Темпи приросту кількості реалізованих упаковок у клініко фармакологічних групах перевищили аналогічні показники обсягів продажу.

Значний ріст був обумовлений, насамперед, зниженням їхньої відносної вартості. Найбільш високі темпи росту, у порівнянні з 2000 роком, відзначені в таких групах, як В (Засоби, що діють на систему крові і гемопоез).

У кількісному вираженні найбільше число проданих упаковок лікарських препаратів, як і в 2000 році, було в групах N (Засоби, що діють на нервову систему), А (Засоби, що діють на систему травлення і метаболізм), R (Засоби, що діють на дихальну систему) і J (Противоінфекційні засоби для системного застосування)- Рис. 1.4 ПУ - частковий розподіл клініко- фармакологічних груп по кількості проданих упаковок; ТП — темп приросту показника в 2001 році в порівнянні з 2000р.

Рис. 1.4 Кількість упаковок спожитих лікарських препаратів і темпи приросту в 2001 році на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України

Структура споживання лікарських засобів по клініко-фармакологічних групах з урахуванням належності до вітчизняних і іноземних виробників представлена на Рис. 1.5.

Рис. 1.5 Структура споживання лікарських препаратів вітчизняних і іноземних виробників на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку по фармакотерапевтическим групах АТС у 2000 і 2001 роках

Як видно з діаграми, збільшення обсягів продажу продукції вітчизняного виробництва в групах А, С, D, J, L, М, R, V супроводжувалося зменшенням обсягів реалізації лік закордонного виробництва. В інших групах показники темпів приросту мали одноіменний знак. Протягом 2000 року спостерігалось поступове зростання роздрібних цін на лікарські препарати (на тлі підвищення цін на продукти харчування, товари народного споживання). Збільшення середньої ціни на препарати склало 26% у порівняльних цінах грудня 1999 року (Рис. 6). При цьому внутрішня структура ціни змінювалася нерівномірно. Препарати закордонного виробництва подорожчали на 14%, а лікарські засоби вітчизняних виробників на \\%.[д4]

Рис. 1.6 Динаміка змін середньої роздрібної ціни на лікарські препарати (ЛП) вітчизняного і іноземного виробництва в порівняльних цінах грудня 2000 року

Таким чином, для фармацевтичного ринку України минулий 2001 рік можна вважати відносно стабільним, протягом якого практично не змінився склад основних учасників. Залишається сподіватися, що 2002 рік не буде для ринку і країни в цілому роком потрясінь і несподіваних змін у гіршу сторону. Це особливо важливо для бізнесу і для нас з вами. .[ 40]

Таблиця 1.3

Фармацевтичні компанії світу - лідери світового фармацевтичного ринку за обсягом реалізації рецептурних лікарняних препаратів в першому півріччі 2001 року

Компанія Обсяг реалізації в першому півріччі 2001 p., млн. дол. США. Збільшеня обсягу реалізації порівнянно з першим півріччям 2000 р., %
1 2 3
«Merck & Co» 8,376 + 19
«Pfizer» 7,706 + 21
«Glaxo Wellcome» 6,639 + 6
«Bristol-Myers Squibb» 6,070 + 15
«Roche» 5,504 + 11
«Johnson & Johnson» 5,188 + 22
«Novartis» 5,031 + 5
«Lilly» 4,597 + 8
«American Home Products» 4,540 + 5
«Hoechst Marion Russel» 3,893 + 7

Порівняння показників прибутковості провідних фармацевтичних компаній світу є цікавими для порівняння з такими вітчизняними. Це дозволяє оцінити прибутковість національної фармацевтичної індустрії з загальносвітовими показниками. Зважаючи на зазначене ми бачимо, що ринок фармації на Україні на сьогоднішній день відносно стабільний і для більш повного представлення про нього необхідно розглянути асортимент ринку фармацевтичної продукції на Україні.

1.2 Аналіз асортименту фармацевтичної продукції на ринку України

У 2002 р. зареєстровано/перереєстровано 140 субстанцій, що складає 16,2% від загальної кількості субстанцій, зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні за станом на 01.01.2000 p., і 10,4% від загальної кількості зареєстрованих (перереєстрованих) у 2001 р. лікарських засобів (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Розподіл у 2002 р. лікарських засобів, зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні, за лікарськими формами

Назва Кількість у тому числі
1 2 3
Тверді лікарські форми 543
Пігулки 415
Капсули 85
Драже 28
Гранули 15
Рідинні лікарняні форми 164
Каплі 52
Сиропи 28
Аерозолі 28
Бальзами 16
Настої 14
Суспензії 14
Олії 5
Емульсії 4
Шампуні 3
М'які лікарняні форми 120
Мазі 38
Гелі 34
Креми 25
Суппозиторії 23
Лікарняні форми для ін'єкцій 173
Аерозолі, спреї 35
Субстанції 140
Лікарняна рослина сировина 23
Інші 136
Всього 1334

Готові лікарські засоби представлені переважно у твердих формах і лікарських формах для ін'єкцій, на які приходиться 46,4 і 14,8% усіх препаратів відповідно. Аналіз розподілу зареєстрованих/перереєстрованих у 2002р. лікарських препаратів по фармакологічних групах свідчить про те, що 34,4% складають лікарські засоби, що впливають на систему травлення і метаболізм; 22,2% - засоби, що діють на нервову систему; 18% - протимікробні і противопаразитарні препарати; 10,4% - засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Серед зареєстрованих лікарських засобів переважають препарати-генерики, причому частка монопрепаратів складає 72,6%. Реєструється велика кількість препаратів, що містить ту саму діюче речовину. Так, зареєстровано (перереєстровано) відповідно 6 і 14 препаратів, що містять трамадол; 5 і 3 препарати на основі амоксициллина, 4 і 6 - на основі ацикловира; 4 і 5 монопрепаратов, що містять ципрофлоксацин і т.д. Ці дані свідчать, що зареєстровані (перереєстровані) в Україні лікарські засоби дублюються. Таким чином, насиченість ринку є в більшій мері кількісний, чим якісний, оскільки на українському фармацевтичному ринку багато сучасних лікарських препаратів або не представлені, або представлені одиничними препаратами. [ 7 ]

У 2001 році структура продажу у фармакотерапевтичних групах змінювалася нерівномірно (Рис.1.7). Найбільш високими темпами, у порівнянні з 2000 роком, йшов ріст споживання лік у групах В (Засоби, що діють на систему крові і гемопоез), G (Засоби, що діють на сечостатеву систему, полові гормони) і Н (Системні гормональні препарати, крім полових гормонів). Скоротилися, у порівнянні з попереднім роком, обсяги продажу лікарських препаратів у групі N (Засоби, що діють на нервову систему) і в групі Р (Противопаразитарні засоби, інсектициди і репеленти). Якщо розглядати структуру споживання в абсолютних величинах, то лідерами за обсягами продажу як і раніше залишилися групи А (Засоби, що діють на систему травлення і метаболізм), J(Протиінфекційні засоби для системного застосування), N (Засоби, що діють на нервову систему) і R(Засоби, що діють на дихальну систему).

Рис. 1.7 Структура споживання лікарських препаратів у 2001 році на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України

В Україні залишаються невирішеними проблеми, зв'язані з регулюванням обігу лікарських засобів. До їхнього числа відносяться, зокрема, експертиза і контроль реклами. Не вирішена також проблема реєстрації біологічно активних добавок, гомеопатичних препаратів, розмежування рецептурних і без рецептурних лікарських засобів, регулярного відновлення переліку життєво необхідних лікарських засобів і т.д. Дотепер не розроблений механізм виключення неефективних препаратів з реєстру лікарських засобів України. [52]

Фітопрепарати східної медицини поки що недостатньо знайомі вітчизняним лікарям, фармацевтам і пацієнтам, незважаючи на те, що велика їх частина присутня на фармацевтичному ринку України вже близько 8 років.

Медицина Сходу спирається на значно більш давні традиції, ніж медицина Європи. І, незважаючи на бурхливий прогрес сучасної фармакології, у світі дотепер користуються досвідом східної медицини. Так, у європейській медицині тільки недавно стали застосовувати препарати, що на Сході використовуються вже багато тисячоліть. Причому, якщо в західній фармації використовують екстракт листів рослини, то в східної - його насіння. Завдяки східній медицині загальновизнаними тепер стали женьшень, оленячі панти, корінь півонії й ін. Препарати східної фітотерапії користуються багаторічним успішним досвідом для лікування хронічних захворювань лор-органів у дітей, а також такі фітокомпозиції, як фіточаї, фітобальзами, фітомазі й ін.

Фітопрепарати і біологічно активні добавки (БАД) є невід'ємною частиною асортименту аптек і фармацевтичних фірм. Компетентність провізорів у питаннях обороту і застосування БАД дозволить квалифікаційно забезпечувати населення якісною продукцією. Сьогодні в Україні поширенням БАД займаються в основному дистрибьютори. \45\

Нераціональне харчування людини є причиною близько 40% захворювань. Лікування за допомогою спеціально розроблених раціонів харчування є одним з найбільш дорогих. Забезпечити фізіологічно повноцінне харчування покликані спеціальні харчові продукти: дієтичні продукти, продукти лікувально-профілактичного призначення, продукти дитячого харчування, продукти харчування для спортсменів, біологічно активні добавки до їжі. Реєстрацію і контроль якості БАД в Україні здійснює санітарно-епідеміологічна служба. Відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР вони проходять санітарно-гігієнічну експертизу — оцінку ймовірного негативного впливу на здоров'я населення небезпечних факторів, шляхом дослідження харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, у ході яких установлюються критерії безпеки (показники і їх гранично припустимі рівні, зміст, концентрація й ін.). На жаль, не всі БАД, реалізовані в Україні, проходять санітарно-гігієнічну експертизу. Тому говорити про якість і безпеку такої продукції не можна. Це насамперед характерно для БАД, що поширюються шляхом мережного маркетингу.

Клінічні дослідження БАД необхідні для підтвердження раціональності їхнього застосування в Україні. Адже імпортовані в Україну БАДи, а їх сьогодні на ринку більшість, були розроблені для доповнення раціону харчування визначеної популяції населення, а не українців. Також у результаті клінічних досліджень визначаються показання до застосування БАД, тому що анотації часто складаються виходячи з фармакологічної дії компонентів, а не результатів досліджень, що підтверджують визначену біологічну дію.

Створює проблеми і невпорядкованість нормативно-правової бази. Наприклад, ведення реєстру харчових і біологічно активних добавок покладене на Державний комітет з контролю за якістю і безпекою лікарських засобів і виробів медпризначення, не уповноважений вести такий реєстр. Тому визначити, чи дійсно пройшла БАД держконтроль, часом буває дуже складно. Необхідно розробити систему оцінки ефективності, контролю якості і правила проведення клінічних досліджень БАД.

Питання, що вимагає першочергового рішення - упорядкування потоку БАД, що надходять в Україну, розробку рекомендацій з їхнього прийому з обов'язковою вказівкою протипоказань до застосування. У вузах України немає жодної кафедри дієтології, тому лікарі-дієтологи - дуже велика рідкість. Але ж саме в їхній компетенції, з огляду на раціон харчування окремих пацієнтів, чи навіть категорій населення, розробляти рекомендації з застосування продуктів спеціального призначення, у тому числі і БАД. Більш 60 млн. американців не можуть обходитися без постійного вживання тих чи інших харчових добавок. У грошовому еквіваленті ринок БАД у США оцінюється в 14 млрд. дол., що складає близько 16% від загальних витрат на ліки. Щорічний приріст виробництва БАД у США досягає 20%. [46 ]

Тому що в Україні немає офіційно затвердженої класифікації БАД, буде цікаво зупинитися на класифікації, яка прийнята в Росії. Біологічно активні добавки умовно поділяють на дві великі групи — нутрицевтики і парафармацевтики.

Нутрицевтики — незамінні харчові речовини їхні близькі попередники (каротиноїди, полінасичені жирні кислоти, мікро- і макроелементи, деякі незамінні амінокислоти і їхні комплекси, деякі моно- і дисахариди, харчові волокна).

Функції нутрицевтиков - заповнення дефіциту незамінних харчових речовин, підвищення неспецифічної резистентності організму до дії несприятливих екологічних факторів, індивідуалізація харчування людини відповідно віку, статі, інтенсивності фізичного навантаження, його біоритмам, фізіологічному стану й екологічній обстановці, детоксикація і спрямована регуляція метаболічних процесів в організмі, застосування в комплексі оздоровчих заходів при ряді хронічних захворювань.

Парафармацевтики — продукти, що містять мінорні компоненти їжі: органічні кислоти, біофлавоноїди. дубильні, фенольні з'єднання. їх дія спрямована на активацію і стимуляцію функцій окремих органів і систем у межах фізіологічних границь, регуляцію метаболічних процесів, регуляцію мікро біоценозу кишечнику, поліпшення адаптації до екстремальних умов. Парафармацевтики здебільшого є джерелами природних компонентів їжі, що частіше не володіють живильною цінністю. Але по їх здатності м'яко регулювати функції окремих органів і систем вони також розглядаються як незамінні джерела харчування. [35 ]

У залежності від джерела одержання сировини БАД можна класифікувати:

• БАД, що містять продукти рослинного походження;

• БАД, що містять продукти тваринного походження;

• БАД, що містять продукти мікробіологічного синтезу (зубіотики);

• БАД, що містять продукти бджільництва;

• БАД, що містять продукти хімічного синтезу.

При продажі БАД деякі компанії намагаються вивести їх зі сфери дії законодавчих положень, що регулюють звертання лікарських препаратів. Іноді в рекламних заявах указують на явно лікарські властивості продукції, однак формулювання буває настільки ретельно продуманим, що важко вирішити, до якої категорії відноситься ця продукція. Наприклад, «ретельно підібране сполучення липотропних інгредієнтів, що спалюють жири», «для стабілізації рівня цукру в крові», «стимулює кровообіг» і ін. Подібні заяви є головним болем для представників контролюючих органів, фармацевтів і лікарів. Частина цієї проблеми знаходиться у визначені правового статусу БАД. В Україні до біологічно активних добавок відносять речовини чи їх суміші, що використовуються для додавання до раціону харчування спеціальних лікувальних чи лікувально-профілактичних властивостей. Обережне відношення до лікувальних чи лікувально-профілактичних властивостей БАД у країнах ЄС. Відповідно до постанови суду ЄС 1991 року продукція, яка володіє профілактичними чи лікувальними властивостями, є лікарським препаратом, відповідно до визначення ст. 1 Директиви Ради ЄС 65/65/ЕЕС, навіть якщо її звичайно вважають харчовим продуктом і якщо вона по сучасним науковим даним не має який-небудь відомий терапевтичний ефект.

При застосуванні БАД варто враховувати:

• можливість виникнення побічних ефектів;

• непередбачені взаємодії компонентів БАД з препаратами чи іншими БАД;

• ризик передозування;

• наявність у деяких БАД токсичних чи сильнодіючих речовин (відноситься до Бадів, які минули державну санітарно-гігієнічну експертизу);

• використання екзотичних рослин, дія яких на організм не вивчене;

• можливий вплив БАД на ембріон і плід;

• нечіткі рекомендації з прийому БАД;

• застосування самих якісних БАД вимагає медичного контролю. Основні вимоги при застосуванні БАД у дітей 1 -3 років - вони не повинні містити консерванти, ароматизатори, стабілізатори, біологічно активні речовини, заборонені до застосування у дітей до 3 років. Працівники санітарно-епідеміологічної служби не повинні допускати реалізацію через спеціалізовані магазини й аптеки БАД з минулим терміном придатності, при відсутності гігієнічного висновку.

Питання про застосування БАД залишається відкритим. Незважаючи на низьку купівельну спроможність населення, ринок БАД розвивається -споживач робить свій вибір на їх користь. Задача органів держконтролю забезпечити їх якість, а медиків і фармацевтів - правильне застосування^ 50]

Комерційні аптеки торгують тільки готовими лікарськими формами, що відпускаються як за рецептом лікаря (так називаними рецептурними формами), так і без рецепту. Аптеки сьогодні не поспішають самі готувати ліки - зараз існують безліч більш ефективних готових форм. Крім того, мороки з готуванням лік багато, а ціна таких препаратів настільки низька, що ледь покриває витрати на інгредієнти і роботу персоналу.

На відміну від кіосків, аптечні пункти можуть торгувати як безрецептурними препаратами ( що відпускаються без рецепта лікаря), так і рецептурними.

На ринку лікарських засобів, як і на ринку одягу, є поняття «мода». «Модний» препарат - це активно рекламований препарат (на жаль, не обов'язково ефективний). Ті чи інші ліки можуть бути «у моді» два - три роки чи два - три місяці - в залежності від того, коли лікарі і хворі переконаються в його порівняно слабкій ефективності (на жаль, це неминуче). Тому за рекламою необхідно стежити і поповнювати асортимент активно рекламованими в даний час ліками і засобами гігієни. За оцінками операторів, економічно обґрунтований асортимент аптеки - 1,52 тис. найменувань. Деякі вважають, що досить мати не менш 800 позицій. [ h4 ]

З одного боку, цього цілком достатньо для задоволення попиту більшості споживачів, з іншого боку - не приходиться заморожувати засоби, закуповуючи неходові позиції.

Не можна забувати, що в аптеку часто звертаються за дорогими препаратами для лікування специфічних хвороб (приміром, онкологічних захворювань, ендокринної патології), що пацієнт не ризикне здобувати в кіоску чи пункті. Тому такі ліки просто необхідно включити в асортимент.

В аптечному пункті (нагадаємо - він повинен розташовуватися при мед закладі) ліки, звичайно, купують після візиту до лікаря. Тому при формуванні асортименту необхідно враховувати профіль установи, у якому він розташований, і розширювати асортимент у цьому напрямку. Якщо, це хірургія, то крім лік, які можна купити в будь-якому кіоску, повинен бути добре представлений шовний і перев'язний матеріал, якщо кардіологія - то сердечнососудисті засоби і т.д. Оптимальний асортимент аптечного кіоску на думку завідуючих складає 1,3-1,5 тис. найменувань. Менш чим з 400-500 фармпрепаратами в асортименті працювати, на думку більшості, просто недоцільно.

В аптечному кіоску ліки часто купують мимохідь, по дорозі додому чи на роботу. Тому варто зробити акцент на препаратах для лікування найбільш розповсюджених захворювань, коли хворі, звичайно, не звертаються до лікаря, і купують ті ліки, назви яких добре відомі більшості споживачів, вітаміни, або загальзміцнюючі препарати.

Звідси ми робимо висновок, що в цілому ринок фармації на Україні достатньо повний по видах асортиментних позицій, однак, все ж мають місце незначні недоліки. Для з'ясування, як найбільш доцільно буде реалізувати ці позиції необхідно розглянути види бізнесу у цій галузі.

1.3 Характеристика видів комерційного бізнесу у фармацевтичній галузі України

Роздрібна торгівля медикаментами - досить прибутковий вид бізнесу, тому що попит є завжди, роздрібна націнка доходить до 40%, ПДВ платити не треба, сума офіційних платежів за дозвільні документи - усього біля 200дол.США, та й інші витрати невеликі. Але потрапити в ряди торговців здоров'ям не дуже просто. Цей бізнес пильно контролюється безліччю медичних і інших перевіряючих органів.. Іншими словами, «чужих тут не люблять» - якщо у вас немає знайомого чиновника від медицини, вам доведеться дуже важко. Однак спробувати свої сили варто.

Здавалося б, найпростіше почати з аптечного пункту чи кіоску. Але піти легким шляхом не вийде. Щоб відкрити, пункт чи кіоск доведеться спочатку відкрити аптеку. Цього вимагає існуюча дозвільна система.

Відповідно до досить значного переліку нормативних документів аптека - це самостійна структура, а аптечні кіоски і пункти - усього лише її структурні підрозділи. І тут вас буде очікувати не дуже приємний сюрприз. Витрати на відкриття дуже невеликої аптеки в 3-4 рази більше, ніж на відкриття пункту чи кіоску, а період окупності - біля двох років.

Велика аптека може окупитися як за два роки, так і ніколи. Але починати кожному прийдеться з відкриття аптеки, і тільки потім ви зможете розширювати свою роздрібну мережу за рахунок її підрозділів (кіосків і пунктів). Відкриття аптеки - це свого роду «вхідний квиток» в аптечний бізнес. Якщо стартових інвестицій досить лише для відкриття аптеки, свій перший пункт чи кіоск ви зможете відкрити приблизно через півроку після початку її роботи.

Але краще все-таки не чекати півроку і починати створювати мережу негайно. Деякі роблять ще радикальніше. Відкривають аптеку в місці, де вона свідомо не окупить навіть самі мінімальні інвестиції (при цьому заощаджують на оренді, ремонт робиться лише символічно). Відразу ж після цього створюють мережу аптечних кіосків, реєструють їх як структурні підрозділи аптеки, а саме «головне підприємство» негайно закривають на безстроковий ремонт. І спокійно працюють через кіоски.

За словами аптекарів, півроку після відкриття першої точки - дуже символічна дата. Це свого роду момент істини, крапка ухвалення рішення -бути бізнесу чи ні. Якщо за цей час виторг не досяг типових для регіону показників, то й у майбутньому вона навряд чи буде дуже рентабельною. А якщо аптека працює нормально, то приблизно через півроку її власник зможе, акумулюючи прибуток, відкрити аптечний кіоск. Відповідно, якщо в аптеці і кіоску справи підуть успішно, то наступну точку ви зможете відкрити вже через три наступні місяці. Цей «золотий ланцюжок» можна і потрібно продовжувати.

Але навіть якщо ви зупинитеся на аптеці і двох її структурних підрозділах (наприклад, кіоск і пункт), ваші сумарні витрати окупляться за півтора року (зазначте, сама по собі аптека окупиться в кращому випадку через два роки). Власне, витрати на відкриття аптеки - це усього лише одна зі статей витрат (правда, дуже значна) на відкриття аптечних пунктів і кіосків.

Витрати на оформлення документів, які дозволяють працювати у цій сфері залежать від того, що саме, як терміново, у якому районі і де конкретно ви хочете почати свій аптечний бізнес. Після того як ви знайшли приміщення, треба привести його у відповідність нормам і вимогам, перерахованим у наказі МОЗ України «Про твердження Інструкції із санітарно протиепідемічному режиму аптек» №149 від 14.06.93 м .[^6]

Наступний крок - одержати дозвіл від пожежної інспекції.

Потім угоду оренди необхідно затвердити для початку в міському територіальному медичному об'єднанні, а далі - у місцевому відділені фонду Держмайна. Якщо ви не поспішаєте з відкриттям і цілком можете почекати один - два роки, то послуги цих організацій для вас безкоштовні.

Потім необхідно одержати так називаний «Паспорт аптеки» стандартного зразка, який необхідно затвердити в трьох інстанціях: у санепідемстанції, і райвиконкомі. Послуги санепідемстанції платні, оскільки ці організації проводять лабораторні дослідження. Офіційно за ці дослідження треба заплатити по 85 грн. кожній організації. Звертаємо вашу увагу, що суми приведені зі слів працюючих фармацевтичних фірм, оскільки співробітники санепідемстанції категорично відмовляються розмовляти з представниками преси про фінансові питання.

Після цього необхідно одержати ліцензію на роздрібну торгівлю медпрепаратами в Державному департаменті по контролю за якістю, безпекою і виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (створений на базі ліквідованих Комітету медичної і мікробіологічної промисловості і Національного агентства по контролю за якістю лік, продуктів харчування і виробів медичного призначення).

Для одержання ліцензії необхідно подати наступні документи:

• копію свідчення про державну реєстрацію підприємства;

• копію статутних документів;

• копію довідки про внесення в ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України; усі копії повинні бути завірені нотаріально);

• наказ про призначення завідуючого аптекою;

• документи, що підтверджують рівень утворення і кваліфікації завідуючого (копія диплома і копія свідчення про підвищення кваліфікації за останні п'ять років (копії завіряються нотаріусом);

• санітарний паспорт на аптеку;

• угоду оренди чи документи, що підтверджують право власності на приміщення.

• Не забудьте і про неспецифічні процедури в податковій інспекції:

• довідка про постановку на облік як платника податків (безкоштовно);

• свідчення про реєстрацію ЕККА (безкоштовно);

• свідчення про реєстрацію касової книги (безкоштовно);

• торговий патент для торгівлі ліками і вирооами медназначення; патент пільговий, коштує він 25 грн. на рік).

Механізм одержання дозвільних документів для аптечного пункту такий же, щоправда з тією різницею, що угода оренди полягає з медичною установою. У цьому випадку мало просто «зацікавити» його керівництво -лікарям покладено турбуватися не тільки про себе, але і про інших. Тому, швидше за все, прийдеться зробити ремонт у деяких приміщеннях чи лікарні і поліклініці і (чи) закупити для неї лік на деяку суму. Потім договір необхідно затвердити в міському територіальному медичному об'єднанні: це безкоштовно, але може зайняти два - три тижні.

Крім стандартного сонму контролюючих організацій (податкова, товариство по захисту прав споживачів, пожежна інспекція) аптеки і їхнього підрозділу контролює санепідемстанція, інспекція по контролю за якістю лікарських засобів.

Крім того відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про твердження Порядку державної акредитації установ охорони здоров'я» №765 від 15.07.99 p., усі медичні установи, включаючи аптеки і їхні підрозділи, повинні пройти акредитацію.

Акредитацію проводить комісія Державного департаменту по контролю за якістю, безпекою і виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Умови акредитації визначені наказом вищевказаної організації №67 від 30.09.99 р. В результаті аптеці привласнюється одна з трьох категорій: вища, перша, друга (свого роду аналог кількості «зірочок» у готелях). Перевіряється і враховується усе: від правильності планування до якості обслуговування покупців. По оцінках операторів, таке задоволення обійдеться в 1,52 тис. дол. США (разом з послугами експертних організацій). Тому не дивно, що на сьогоднішній день, по неофіційним даним, акредитацію пройшли біля сотні з більш ніж 15 тис. аптек, що працюють в Україні.

• торговий патент (для торгівлі ліками і виробами медпризначення; патент пільговий, коштує він 25 грн. на рік).

Механізм одержання дозвільних документів для аптечного пункту такий же, щоправда з тією різницею, що угода оренди полягає з медичною установою. У цьому випадку мало просто «зацікавити» його керівництво -лікарям покладено турбуватися не тільки про себе, але і про інших. Тому, швидше за все, прийдеться зробити ремонт у деяких приміщеннях чи лікарні і поліклініці і (чи) закупити для неї лік на деяку суму. Потім договір необхідно затвердити в міському територіальному медичному об'єднанні: це безкоштовно, але може зайняти два - три тижні.

Крім стандартного сонму контролюючих організацій (податкова, товариство по захисту прав споживачів, пожежна інспекція) аптеки і їхнього підрозділу контролює санепідемстанція, інспекція по контролю за якістю лікарських засобів.

Крім того відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про твердження Порядку державної акредитації установ охорони здоров'я» №765 від 15.07.99 p., усі медичні установи, включаючи аптеки і їхні підрозділи, повинні пройти акредитацію.

Акредитацію проводить комісія Державного департаменту по контролю за якістю, безпекою і виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Умови акредитації визначені наказом вищевказаної організації №67 від 30.09.99 р. В результаті аптеці привласнюється одна з трьох категорій: вища, перша, друга (свого роду аналог кількості «зірочок» у готелях). Перевіряється і враховується усе: від правильності планування до якості обслуговування покупців. По оцінках операторів, таке задоволення обійдеться в 1,52 тис. дол. США (разом з послугами експертних організацій). Тому не дивно, що на сьогоднішній день, по неофіційним даним, акредитацію пройшли біля сотні з більш ніж 15 тис. аптек, що працюють в Україні.

Оператори повідомили, що поки ухилитися від акредитації по крайній мері, протягом трьох років після відкриття торгової крапки. Підкреслюємо, що хоча у вищевказаній постанові Кабінету міністрів №765 від 15.07.99 р. і сказане про те, що акредитацію необхідно пройти один раз протягом трьох років, але нічого не говориться з приводу того, коли починати процедуру — через день чи через місяць після відкриття. [32]

Таблиця 1.5

Кількість ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які діють в Україні, за станом на 01.01.2001 р.

Регіон Кількість ліцензій на Всього
Оптову реалізацію Роздрібну реалізацію Виготовлення ліків в умовах аптеки
1 2 3 4 5
Вінницька 27 152 21 200
Волинська 13 69 15 97
Дніпропетровська 181 432 39 652
Донецька 146 469 69 684
Житомирська 36 85 34 155
Закарпатська 14 59 11 84
Запорізька 55 141 39 235
Івано-Франківська 27 88 18 133
Київська 188 179 44 411
Кіровоградська 26 76 20 122
Кримська 79 123 12 214
Луганська 44 97 1 142
Львівська 15 263 79 447
Миколаївська 16 69 42 127
Одеська 81 139 9 229
Полтавська 36 142 46 224
Рівненська 18 40 14 72
Сумська 32 51 34 117
Тернопільська 17 87 26 130
Харківська 240 472 52 764
Херсонська 36 63 31 130
Хмельницька 19 103 14 136
Черкаська 29 98 35 162
Чернівецька 7 99 14 120
Чернігівська 17 34 14 65
м. Київ 532 801 85 1418
М. Севастополь 13 24 0 37
Всього 2034 4455 818 7307

Реальне становище аптек за два останніх роки відображено на Рис. 1.8

Рис. 1.8 Забезпеченість населення аптеками, аптечними пунктами та аптечними кіосками протягом 2000-2001 pp.

З даної таблиці можна зробити висновки, що найбільш популярний вид бізнесу у фармацевтичній галузі на Україні - це аптеки. Яким чином можна організувати злагоджену роботу торгівельного підприємства і на яких факторах слід зосередити увагу буде з'ясовано на прикладі аптеки № 27 міста


Розділ 2 Аналіз господарської діяльності аптеки № 27

2.1 Управлінське обстеження аптеки № 27

Аптека № 27 є філією фармацевтичної фірми «ФАРМАЦІЯ» Херсонської облдержадміністрації, основний профіль діяльності якої оптова і роздрібна торгівля медикаментами, а також надання сервісного обслуговування (консультації лікарів, виготовлення медикаментів під замовлення і доставка їх).

В умовах ринкової економіки і жорсткій конкуренції аптека № 27 початку активну діяльність по охопленню місцевого ринку, і вже має 6 кіосків і 4 медичних пунктів.

За допомогою використання сучасних методів і механізмів організації керування торговим процесом аптека має можливість ефективно функціонувати і доцільно використовувати ресурси. Завдяки вміло організованій роботі і глибокому участі персоналу аптеки змогла розширити свою діяльність:

Займається не тільки оптовою і роздрібною торгівлею, але і впровадить нові види послуг, що дозволило аптеці захопити нові сегменти ринку, збільшити кругообіг капіталу і створити нові робочі місця.

В аптеці зайнято 42 чоловік, мається відділ медичних консультантів, торговий відділ, рецептурно-виробничий відділ, плановий і бухгалтерія [додаток 1]. Будяка організація — це насамперед люди і робота, що самі виконують.

Однак набір людей і робіт ще не представляє в собі організації. Для того, щоб відбувся перехід від проектування роботи до проектування створення організації, необхідно певним чином з'єднати роботи (види діяльності) і працівників між собою. Способи взаємодії сторін характеризують певнім чином розглянуту систему і дозволяють судити, наскільки ефективно вона справляється зі своєю головною задачею - організацією гармонійної взаємодії між індивідом і зовнішнім середовищем. Дана взаємодія виражається насамперед в організаційній структурі. Структура організації відбиває сформоване в організації виділення окремих підрозділів, зв'язку між цими підрозділами й об'єднання підрозділів у єдине ціле.

Структура організації - це логічні взаємини рівнів керування і функціональних областей, побудовані в такій формі, що дозволяє найбільше ефективно досягти цілей організації. Однієї з основних концепцій, що мають відношення до структури є спеціалізований поділ праці. У більшості сучасних організацій Поділ праці зовсім не означає випадкового поділу робіт між наявними людьми. Характерною рисою є спеціалізований поділ праці - закріплення даної роботи за фахівцями, тобто тими, хто здатний виконати її краще усіх з погляду організації як єдиного цілого.

На даний момент у всіх організаціях, за винятком самих дрібних, має місце горизонтальний поділ праці по спеціалізованих лініях. Якщо організація досить велика по розмірі, фахівців звичайно групують разом у межах функціональної області. Як саме здійснити поділ праці в організації - одне з питань, що є істотним управлінським рішенням.

В аптеці № 27 здійснюється лінійна організаційна структура. Вона заснована на зосередженні усіх виробничих і управлінських функцій у керівника. Тут усі повноваження прямі (лінійні), вони виходять від вищої ланки керування до нижчого.

Характеристика для малих підприємств, головна її риса - єдність розпорядження. У числі переваг: відповідальність установлення, зобов'язання, чітке розподілу обов'язків і повноважень, оперативний процес ухвалення рішення, простота розуміння і використання. Цей тип керування структури звичайно сприяє формуванню. Структура звичайно сприяє формуванню стабільної і міцної організації. У числі недоліків лінійної

- публічна відповідальність і імідж організації;

- технічна ефективність, високий рівень прибутковості праці, мінімізація витрат виробництва і т.д.

Формулювання і повідомлення цілей організації в цілому і кожнім її підрозділів являє собою лише один з численних механізмів координування. Кожна функція керування відіграє визначену роль у координуванні спеціалізованого поділу праці. Керівник завжди винний ставити перед собою питання: які їхні зобов'язання по координації і що смороду роблять, щоб їх виконати.

Задачі. Ще одним напрямком поділу в організації є формування задач. Задача - це запропонована робота, серія чи робіт частина роботи, що повинна бути виконана заздалегідь обговорений термін. Кожна посада включає ряд задач, що розглядаються як необхідний внесок у досягнення цілей організації. Вважається, що, якщо задача виконується таким способом і в такі терміни, як це запропоновано, організація буде діяти успішно.

Задачі організації традиційно поділяються на три категорії. Це робота з людьми, предметами та інформацією. Наприклад в аптеці № 27 у шкірного працівника стояти свої задачі, які необхідно вирішувати в залежності від сформованої ситуації. Два важливих моменти в роботі - це частота повторення даної задачі і година, необхідний для її виконання. Для досягнення своїх цілей керівництво аптеки необхідно визначити задачі свого підприємства: зниження витрат, виділення засобів на маркетинг (реклама, вивчення ринку, пошук незайнятих сегментів), збільшення об'ємів продаж, розробка нових послуг стимулюючих реалізацію. Для їх виконання важливими являються забезпечення необхідної технікою стратегії. Відповідно до статуту аптеки № 27 самостійно визначає стратегію і тактику також переміні як: добра структура, досвідчений і кваліфікований персонал, свого розвитку. Зробивши оцінку стратегічних альтернатив, керівництво аптеки зупинило вибір на двох стратегіях: конкурентної і ціновий. Так установлення Загальним усебічним планом досягнення місії, цілей і задач є розробка цін на наявну в них продукцію нижче чим у конкурентів і забезпечує аптеці утримання визначеної частки ринку і можливість захоплення нових сегментів (підвищення якості послуг, розширення асортименту і т.д.)

Персонал. Персонал є основою будь-якої організації. Без нього немає організації. Люди в організації створюють її продукт, смороду формують культуру організації, її внутрішній клімат, від них залежить ті, чим є організація. Менеджер формує кадри, установлює систему відносин між, їм, включає їх у творчий процес спільної роботи, спаяє їх розвитку, навчанню і просуванню по роботі.

Люди, що працюють в організації, дуже сильно відрізняються друг від друга по багатьом параметрах: вік, утворення, національність, родиний стан, його здатності і т.п. Усі ці відмінності можуть впливати як на характеристики роботи і поводження працівника, так і на дії і поводження інших членів організації.

У зв'язку з цим завідуючий аптекою будує свою роботу з кадрами таким чином, щоб сприяти розвитку позитивних результатів поводження і діяльності кожної окремої людини і намагатися усувати негативні наслідки його дій. На відмінно від машин, людина має бажання, і для неї характерна наявність відносини до своїх дій і дій навколишніх. А це може серйозно впливати на результати його праці. У цьому зв'язку менеджеру приходитися вирішувати ряд надзвичайно складних задач, від чого у великому ступені залежить успіх функціонування організації.

В аптеці № 27 зайнято 42 чоловіка. З їх: завідуючий аптекою; бухгалтер; касир; зав. складом; медичні консультанти; завідуючий рецептурно-виробничим відділом; асистенти; продавці; санітарки; охорона; вантажники.

Усі зайняті в аптеці працюють за колективним договором. Уся повнота відповідальності працюючих залежить від створення ними своїх функцій і обов'язків.

Завідуючий аптекою виконує функції-ці загальне керівництво аптекою, включення угод, прийняття рішень по стратегію і концепції аптеки, контроль за діяльністю персоналу середнього рівня, прийняття рішення про направлення діяльності, встановлення задач, цілей, місії, формування іміджу, рішення конфліктів на рівні аптеки. Відповідальність і повноваження: лінійні повноваження; ефективна діяльність; рентабельність; своєчасне і точне виконування задач; за сприятливу обстановку в аптеці.

Начальник відділу медичних представників функції: робота з лікарями; проведення конференцій, лікарських п'яти хвилинок на тему нових препаратів; підвищення кваліфікації персоналу; координація роботи мед. Представників, а також з компаніями виробниками, медичними інститутами. Відповідальність і повноваження: отримання даних про нові розробки ліків від фірм виробників, а також від медичних інститутів; за своєчасну подачу відомостей керівництву; за виконання задач відділу й аптеки в цілому.

Начальник торгового відділ функції: відповідальність за продажів ліків; організацію постачань і від слідування грошів за реалізований товар; вивчення потреб ринка ліків; контроль за виконанням продажів і обслуговування. Відповідальність і повноваження: несе відповідальність за виповнення розумів догоди; за ефективну працю продавців ;виповнення цілей, задач.

Головний бухгалтер функції: несе відповідальність за фінансові результати і господарську діяльність аптеки і здійснює розрахунки з бюджетом.

Система заробітної платні в аптеці № 27 проводитися один раз у квартал. Максимальна виплата праці в аптеці складає 240 грн. у місяць, з вищою освітою, а з середньою освітою 194 грн.


Таблиця 2.1

Система заробітної платні аптеки № 27

Посадові особи

Посадовий

оклад

Премія

Розмір

місячної

з.п.

характер розмір
1 Зав. аптекою 210 За високі результати праці 30 240
2. Гл. бухгалтер 200 200

3. Начальник

Фармацевтичного відділка

200 200
4. Консультант 180 за відданість праці 10 190
5.Начальник торгового відділка 150 за виповнення плана 20 170
6.Фармацевт 190 за особистий характер праці 15 205
7. Продавець 100 За якість обслуговування 47 147
8.Грузчік 95 За тяжку фізичну працу 45 140

Працівники аптеки отримують заробітну платню кожний місяць без затримки але її розмір залежить не тільки від виду праці, але й від того яку освіту має працівник. Ці дані будуть відображенні в табл. 2.2

Таблиця 2.2

Кадровий склад аптеки №27

Кадровий склад аптеки №27 звітний рік поточний рік відхилення (-,+)
чоловік частка чоловік частка чоловік частка

адміністративно

управлінський

персонал

15 35,7 % 15 35,7 %
торгово оперативний 15 35,7 % 15 35,7 %
допоміжний 12 28, % 12 28,6 %
Всього 42 100% 42 100%

На основі даних табл.2.2 зробимо заключения о фактичній чисельності адміністративно-управлінського персоналу аптеки № 27.

Таблиця 2.3

Характеристика персоналу згідно з освітою

Вік

з вищою освітою чол.

з середньо

спеціальною чол.

з обще середньою чол.

Всього

чоловік

частка в общій

кількості

звіт. поточ. звіт. Поточ. звіт. поточ. звіт поточ. звіт поточ.

до 30

років

4 4 5 5 2 2 11 11 26,2% 26,6 %

від 30

до 45

2 3 8 8 4 4 14 14 33,3 % 33,3 %

від 45

до 55

3 3 4 4 6 6 13 13 30,9 % 30,9 %

Приб-

лизно

55

2 2 2 2 4 4 9,5 % 9,5 %
Разом: 11 11 19 19 12 12 42 42 100 % 100 %

Номенклатура, або товарний асортимент - це вся сукупність виробів реалізуючих підприємством. Вона включає різні вид товару. Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментної групи), глибиною (кількості позицій в кожній асортиментній групі).

Асортимент аптеки №27 дуже різноманітний як і по ширині так і по глибині.

Таблиця 2.4

Асортимент продукції аптеки №27

Найменування товарної

групи

Кількість найменування товару в групі

Засоби, що впливають

насистему травлення і

метаболізм

Вітаміни, антидеабетичні препарати,

мінеральні добавки, тонізуючи засоби,

анаболітичні засоби, засоби які підвищують

апетит, засоби вживає мі при ожирінні,

спазмалітики, засоби стимулювання

травлення, засоби стимулюючі

перистальтику,

Засоби впливаючи насистему

крові та гемопоез

Антітромботичні засоби, анті геморрагічні

засоби, кровозамінники, антианемічні,

кардіологічні препарати.

Дерматологічні препарати

Периферичні засоби, против грибкові

препарати, засоби для ран і виразкових

корозій, протизудні препарати, антибіотики,

хімічні терапевтичні препарати.

Засоби які впливають на

моче статеву та статеві

органи

Проти мікробні та антисептичні засоби,

гормони статевих желез і препарати при

патології статевої сфери.

Засоби які впливають на

опорно - руховий апарат

Против - запальні і против - ревматичні

засоби, анальгетики, засоби приймає мі при

подагрі, засоби приймає мі при захворюванні

кісток.

Засоби які діють на органи

чуття

Застосовує мі в офтальмології, отології,

діагностичні засоби, засоби при захворюванні

порожнини носа та горла, контрастні засоби.

Цінова політика підприємства. Цінова політика аптеки № 27 будується таким чином, щоб отримати прибуток, а ціна повинна відображати задачи аптеки. При розробці цінової політики аптека враховує слідуючи задачи:

- економічного зростання в умовах жорсткої конкуренції;

- отримання прибутку;

- завоювання лідерства шляхом представлення якісної продукції та обслуговування.

Роздрібна ціна в аптеці формується шляхом множення ціни заводу виробника чи митної ціни на торгову націнку. Есть ряд препаратів на які обмежена торгова націнка:

- інсулін і вакцина - 10%;

- протипухлинні, протитуберкульозні, цукрознижуючі і наркотичні засоби - 15% (згідно наказу МОЗ України від 1.08.1007 р. № 265/101), і згідно розпорядженню голови обласної державної адміністрації від 08.12.1999 року №879 на готові лікарські форми, переважно вітчизняного виробника - 30%. Стимулювання продажу своєї продукції аптека №27 здійснює шляхом представлення своїх товарів та послуг і не тільки фізичним особам, но і лікарням, стоматологічним і медичним центрам, поліклінікам.

Внутрішнє життя організації складається з великої кількості різних дій, процесів і під процесів. У залежності від типу організації, її розміру і виду діяльності окремі процеси і дій можуть займати в ній ведуче місце, деякі ж, широко здійснюванні в інших організаціях процеси, можуть або не існувати, або здійснюватися в дуже не великому розмірі.

У наш час зовнішнє середовище вивчається не менш ретельніше внутрішнє. Менеджер повинен знати стан зовнішнього середовища і вміти реагувати на його зміни, будь то дії конкурентів, зміни технології й інше.

Як і фактори внутрішнього середовища фактори зовнішнього оточення взаємо залежні. Під взаємозв'язком факторів зовнішнього середовища розуміється рішення сили, з яким зміна одного фактора впливає на інші фактори.

Якщо говорити про число зовнішніх факторів, на які організація змушена реагувати, то якщо на неї давлять державні постанови, часте переукладання угод із профспілками, кілька зацікавлених груп впливу, численні конкуренти і прискорені технологічні зміни, можна затверджувати, що ця організація знаходиться в більш складному оточенні, чим, на приклад, організація, заклопотана діями усього декількох постачальників,, декількох конкурентів. Подібним чином, коли мова йде про розмаїтість факторів, організація, що використовує усього кілька вихідних матеріалів, декількох фахівців і ведуча справи усього з декількома фірмами своєї країни, повинна вважати умови забезпечення менш складними, чим організація, у якої ці параметри інші. По показнику розмаїтості факторів у більш складних умовах буде знаходитися організація, що використовує чисельні і різні технології, що перетерплюють більш швидкий розвиток, чим організація, якій усе це не стосується.

Зовнішнє середовище не постійне, у ньому увесь час відбуваються зміни. Багато дослідників заважували, що оточення сучасних організацій змінюється з наростаючою швидкістю. Однак при тому, що ця тенденція є загальною, є організації, навколо яких зовнішнє середовище особливо рухливе. Наприклад, було виявлено, що швидкість змін технології і параметрів конкурентної боротьби у фармацевтичній, хімічній промисловості вище, ніж у машинобудуванні, виробництві запасних частин до автомобілів і кондитерської промисловості. Крім того. Рухливість зовнішнього оточення може буди вище для одних підрозділів організації і нижче для інших. З огляду на складність функціонуванні в умовах динамічного середовища, організація чи її підрозділи повинні спиратися на більш різноманітну інформацію, щоб приймати ефективні рішення щодо своїх внутрішніх перемінних. Це робить прийняття рішень більш важливим процесом.

Зовнішнє середовище включає: споживачів, конкурентів, постачальників, закони і органи державного регулювання. Аптека № 27 працює практично на всі сегменти ринку, незалежно від віку і положення клієнтів. Споживачами є не лише окремі фізичні особи, але також юридичні особи: поліклініки, лікарні, стоматологічні і діагностичні центри, а також санепідемстанції,

Конкурентами є державні і спільні приватні підприємства цього профілю. Важливо відмітити діяльність конкурентів і прийняти відповідні заходи для утримання частки ринку і завоювання нових сегментів.

Постачальники. Деякі організації залежать від безупинного припливу матеріалів, тобто тут виявляється залежність від цін, термінів, ритмічності, якості і т.д. Причому, залежність ця останнім часом зростає з поглибленням поділу праці і розвитку кооперації. Разом з тим, у відносинах між фірмами-покупцями і фірмами-постачальниками відбуваються зміни, що базуються на японській системі субпідряду, організації ефективної системи постачань. При цьому, постачальниками передаються додаткові повноваження і відповідальність, як в області проектування, так і в області виробництва продукції, що дозволяє говорити вже про керування постачальниками.

Постачальниками є фірми . що постачають сировину для виробництва ліків. Аптека №27 працює безпосередньо в більш, ніж 100 фірм постачальників по всій Україні. Це: "Меридіан", "Ба ДМ", фармацевтична корпорація "Херсонфарм", "Істочник - Плюс", "Дарниця", "Київмед-препарат", ТД "Вітаміни" та ін. Така кількість постачальників обумовлена тим, що компанія робить спеціалізовані постачання оптом і в роздріб: лікарської сировини, медикаментів, предметів санітарії та гігієни.

Споживачі. Необхідність задоволення потреб споживачів впливає на взаємодію організації з постачальниками матеріалів і трудових ресурсів. Багато організацій орієнтують свої структури на великі групи споживачів від яких вони в найбільшій мірі залежать.

Споживачами аптеки №27 є всі верстви населення міста Каховки, тому що аптека пропонує широкий вибір фармацевтичної продукції. У наш час важливого значення набувають різні асоціації споживачів, що мають вплив не лише на попит, але й на імідж фірми. Необхідно враховувати фактори, що впливають на поводження споживачів на їх попит. Також споживачами аптеки являються не тільки фізичні особи а і юридичні: лікарні, стоматологічні та діагностичні центри, санепідемстанція, поліклініки. Невідмінно від інших аптек які працюють в цій області, аптека має перевагу тим, що дозволяє встановлювати помірні ціни на різни види ліків так як аптека практично працює без посередників. Провидиця робота з лікарями, котрі дають безкоштовні консультації в визначенні дні, допомагають підібрати споживачам необхідний препарат і пояснюють його дію. Крім перелічуваного вище аптека має гнучку систему скидок пенсіонерам, інвалідам, учасникам війни, чорнобильцям, дітям до трьох років і онко хворим.

Конкуренти. Впливає на організацію також фактор як конкуренція неможливо заперечувати. У багатьох випадках не споживачі, а саме конкуренти визначають, якого роду результати діяльності можна продати і яку можна запросити.

Недооцінка конкурентів і переоцінка ринка приводять навіть найбільші компанії до значних втрат і до криз. Важливо розуміти, що споживачі - не єдиний об'єкт суперництва організації. Останні можуть також вести конкурентну боротьбу за трудові ресурси, матеріали, капітал і право використовувати визначенні технічні нововведення. Від реакції на конкуренцію залежать такі внутрішні фактори, як умови роботи, оплата праці і характер відносин керівників з підлеглими.

На основі вищесказаного можна скласти СВОТ - аналіз аптеки №27, що буде відображати поточне положення аптеки на ринку фармацевтичної продукції, її переваги і недоліки, а також погрози і можливості:

Сильні сторони:

- багаторічний досвід роботи;

- широка мережа постачальників;

- добра структура і бистрий обернений зв'язок;

- задовольняння потреби споживачів в ліках;

- широкий та різноманітний асортимент;

- кваліфікований персонал аптеки;

- достатній імідж;

- здобне місце розташування аптеки;

- діяльність не через посередників, що дає можливість утримувати порівняльно помірні ціни на деякі виду товару;

- налагоджена збутова мережа;

- швидке та якісне обслуговування покупців. Слабкі сторони:

- недостатки можливості точно прогнозувати майбутні проблеми із-за нестійкого економічного положення в країні;

- недоліки в рекламній політиці;

- не можливість знизити ціну на деякі дорогі ліки за великих витрат. Ризики:

- поява нових фірм на ринку;

- збільшення конкурентних переваг з боку конкурентів;

- ріст темпів інфляції. Можливості:

- удосконалення менеджменту;

- вихід на нові ринки і пошуки нових сегментів;

- збільшення товарів і послуг;

У закінченні можна зробити висновки, що аптека №27 має сильну позицію на ринку медичних препаратів. її слабкі сторони не мають вираженого негативного впливу на діяльність аптеки, а сильні сторони позитивні впливають на її роботу в цілому.

Для аналізу ефективної діяльності аптеки №27 необхідно розглянути економічні показники аптеки. Цей аналіз буде розглянутий у наступному пункті.

2.2 Економічний аналіз діяльності підприємства

Прибуткова діяльність любого підприємства визначає її економічні показники. Ці показники дають змогу як контролювати підприємство в цілому, так оперувати ними в цілях збільшення прибутку компанії.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання повної правдивої інформації про фінансовий стан, результатів діяльності і рух засобів підприємства. На основі даних бухгалтерського обліку підприємство зобов'язане скласти фінансову звітність, що підписує керівник і головний бухгалтер. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, про рух коштів, про власний капітал і приміткам до звітів. Аптека № 27 у звіті про фінансові результати вказує інформацію про свою діяльність по наступним статтям:

- доход (виторг) від реалізації продукції;

- ПДВ із вартості реалізованої продукції;

- чистий доход від реалізації;

- валовий (збиток) прибуток;

- адміністративні витрати;

- фінансовий результат і т.д.

Фінансова звітність складається як для внутрішнього вивчення так і для зовнішнього, тобто подається в статистичне керування. Частота складання періодично на регулярній основі, тобто один раз у квартал, шість місяців, дев'ять місяців і рік.

Господарська діяльність є ефективної, якщо підприємство

- раціональне використовує активи;

- вчасно погашає зобов'язання;

- рентабельно.

Використовуючи статті фінансової звітності балансу (форма № 1) і звіту про фінансові результати (форма № 2),проведемо аналіз ефективної господарської діяльності аптеки № 27. Метою аналізу є проста і наочна оцінка динаміки розвитку підприємства, його фінансовий стан. Аналіз із застосуванням коефіцієнтів полягає в тому. Що оцінку фінансового стану проводять за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників балансу і звіту про фінансові результати [додаток 2.3].

Ліквідності підприємства означає здатність перетворити актив у гроші і без зменшення його ринкової вартості.

Оцінюючи ліквідність аптеки № 27, аналізують достатність поточних активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової дебіторської заборгованості. Показник ліквідності характеризують три коефіцієнти: коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності.

1. Коефіцієнт покриття - (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності), він дає загальну оцінку ліквідності активів, показує скількох гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов'язань.

Коефіцієнт розраховується по формулі.

коэф. покриття = оборотні активи + витрати майбутніх періодів (2.1)

поточні зобов’язання +

+ доходи майбутніх періодів

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності. У відмінності від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш строгим показником ліквідності, тому що при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується по формулі:

коеф. швидкої ліквідності

=

оборотні активи + запаси +

+витрати майбутніх періодів

(2.2)
поточні зобов’язання + доходимайбутніх періодів.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена негайно, і розраховується по формулі:

коеф. абсолютної ліквідності = грошові засоби та їх еквіваленти (2.3)
поточні зобов’язання + доходи майбутніх періодів

Крім поточних зобов’язань підприємство має тож і довгострокові зобов’язання, строк погашення яких складає більше 12 місяців з дати балансу. У зв’язку з цим розглянемо наступну групу коефіцієнтів, з допомогою яких аналізується можливість погашення довгострокових зобов’язань і оцінюється здатність підприємства функціонувати довгий період часу. Джерелами засобів аптеки є власний і позиковий капітал.

Співвідношення між ними дозволить оцінити довгострокову платоспроможність.

Розглянемо наступні коефіцієнт, які можна використовувати для аналізу: коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, співвідношення позикового і власного капіталу.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, незалежності). Характеризує можливість фірми виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів, незалежність його функціонувати від позикових засобів, і розраховується по формулі:

коеф. концентрації власного капіталу = власний капітал (2.4)
активи підприємства

2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових засобів у загальній сумі засобів, вкладених у майно підприємства, і розраховується по формулі:

коеф. концентрації запозиченого капіталу = запозичений капітал (2.5)
активи підприємства

Співвідношення позикового і власного капіталу дає оцінку фінансової стійкості підприємства. Він розраховується по формулі:

співвідношення власного і запозиченого капіталу = запозичений капітал (2.6)
власний капітал

На короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність діставати прибуток. У цьому зв'язку розглянемо знаючий аспект діяльності підприємства.

Рентабельність, що є якісним показником ефективності роботи підприємства. Розглянемо показники рентабельності.

Рентабельність продаж. Він показує, яку прибуток з однієї гривні продажів одержало підприємство. Розраховується по формулі:

рентабельність продажу = чистий прибуток (2.7)
чистий доход(виручка) від реалізації продукції

Перш ніж розглянемо другий коефіцієнт рентабельності - рентабельність активів, розглянемо показник коефіцієнт оборотності з погляду обсягу реалізації. Чим вище оборот, тим ефективніше використовуються активи. Коефіцієнт визначається:

коефіцієнт обертання

активів

= чистий доход {виручка) від реалізації продукції (2.8)
активи на початок періоду + активи на кінець періоду

Рентабельність активів. Він характеризує, на скількох ефективне підприємство використовує свої активи для одержання прибутку, тобто показує, яку приносить кожна гривня, і визначається по формулі:

рентабельність

активів

= чистий прибуток (2.9)

активи на початок періода +

+ активи на коніц періода

Рентабельність капіталу. Характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Показник визначається по формулі:

рентабельність

капітали

= чистий прибуток (2.10)

власний капітал на початок періоду +

+ власний капіталу на кінець періоду

Фондовіддача. Показник характеризує, наскільки ефективно підпприємство використовує основні фонди. Збільшення фондовіддачі свідчіть про підвищення ефективности використання основних фондів. Цей показник порівнюється з середньогелузевими показниками. Розроховується за формулою:

фондовіддача

=

чистий прибуток від реалізації продукції (2.11)
основні фонди на начало періоду + основні фонди на кінець періоду

Розрахуємо для аптеки №27 коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності і всі інші показники з допомогою балансу підприємства та фінансової звітності за 2000- 2001 роки.

Коефіцієнт покриття = =1,47 (грн.)

значення коефіцієнта в межах 1-1,5 свідчіть про те, аптека вчасно погашає борги, це означає, що кожну гривну поточних зобов'язань аптека має 1,47 грн. активів.

==2,53

Значення даного показника означає, що на кожну гривну поточної заборгованості аптека має 2,5 грн. ліквідних активів.

==0,3

коефіцієнт повинен бути для підприємства не менше 0,2.

== 0,61

Підприємство вважається фінансово стійким за умови, що власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів складається не менше 50 %.у нашому випадку показник дорівнює 61 %. Це означає, що підприємство фінансово стійке.

==0,39

У такий спосіб чим нижчий цей показник тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення.

==0,64

Значення коефіцієнта показує, що на кожну гривну власних засобів вкладених в активи підприємству приходиться 0,64 грн.

Рентабельність продажу (2000р.)=х100%= 13,48%

Рентабельність продажу (2001р.) = х 100%= 15,2%

Показник 18,5 % означає, що вичіта з отриманого доходу усіх витрат залишається 18,5 коп. з кожної гривні продаж, зміна рентабельності в 2001 році в порівняні з 2000 роком показує, що рентабельність збільшилась у 2,9 %.

==2,43

==2,81

Дані розрахунки свідчать про збільшення обертання активів аптеки на 1,04 % тобто про їх більш ефективне використання.

=х100%=34%

=х100%=41%

Розрахунків видно, що кожна гривня активу принесла аптеці прибуток у 2000 році 0,32, а у 2001 році 0,39, це свідчить про збільшення рентабельності активів.

Рентабельність капіталу(2000р.) = х100%=54,4%

Рентабельність капіталу(2001р.) = х100%=68,7%

Данні розрахунку свідчать про збільшення коефіцієнта на 14,3% тобто збільшення рентабельності 2001 року в порівняні з 2000 роком.

З метою проведення економічного аналізу використовуємо дані зведені в табл і 2.5.

Таблиця 2.5

Дані для економічного аналізу за 2000-2001 pp.

Показники період відхилення
2000 рік 2001 рік абсолютні Відносне %
Чистий прибуток 81468,1 102375,61 20907,51 1,25
Виручка від реалізації 604083,33 673350,88 69267,55 1,11
Середньорічна вартість капіталу 246500 233900 -12600 0,9
Собівартість реалізованої продукції 487700 527100 39400 1,08
Середньорічна вартість капіталу 149800 148900 -900 0,99
Середньорічна вартість основних фондів 125300 120100 -5200 0,95
Валовий прибуток 116383 146250,88 29867,88 1,25

Таблиця 2.6

Вихідні дані економічного аналізу табл.2.^Г

Показники період відхилення (%)
2000 рік 2001 рік
Рентабельність продажу(%) 13,48 % 15,2% 1,12
Коефіцієнт обертання активів 2,43 2,81 1,15
Рентабельність активів(%) 34% 41% 1.20
Рентабельність капіталу(%) 54,4 % 68,7% 1,26
Рентабельність витрат(%) 23,8 % 27,7 % 1,16
Фондовіддача 4,75 5,49 1,15

Проаналізувавши табл. 2.6 можна зробити висновки, що для підприємства рентабільність продажу у 2001 році склала 15 коп. ц порівнянні з 2000 роком, коли вона була 12 коп. Це означає, що після сплати подадтків та всіх витрат залишається 15 коп. чистого прибутку від кожної гривні продажу. Для одержання прибутку підприємство використовує свої власні активи. На скільки ефективно воно здійснює свою діяльність свідчать коофіцієнти обертання активів та рентабельності активів. А саме, кожна

гривня, вкладена у активи підприємства приносить прибуток у сімі 34 коп. Зміна рентабельності активів за 2 роки роботи підприємства свідчить про підвищення корективності використання активів у 2001 році в порівнянні з 2000 роком.

Необхідно відмітити, що коофіцієнт рентабельності активів (ROA) об'єднує два показники: частку прибутку в одній гиривні реалізації і оборотність активів. Використовуючи цю залежність можна проаналізувати причини зміни рентабельності активів. З цією метою зробимо розрахунок коофіцієнта (ROA) з названих показників табл.2.6.


Таблиця 2.7

Роки Рентабельність активів ROA Рентабельність продажу Коефіцієнт обернення активів
2000 0,32 = 0,13 х 2,43
2001 0,42 = 0,15 х 2,8

З даних таблиці 2.7 видно, що на підвищення рентабельності активів у 2001 році вплинуло як зростання рентабельності продажу, так і зростання обернення активів.

Наступний показник рентабельності капіталу (ROE) характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Для підприємства коефіцієнт ROEсклав у 2000 році 0,54, а в 2001 році - 0,68, що свідчить про підвищення рентабельності капіталу у 2001 році на 0,4 у порівнянні з 2000. Для аналізу причин зміни коефіцієнту ROEдоцільно застосувати рівняння Дюпона:

ROE= ROAx(Активи : власний капітал)

Це рівняння складається з двух показників: з рентабельності активів і коефіцієнту фінансового ричагу (фінансовий леверидж). Тобто, з рівняння видно, що прибутковість власного капіталу залежить від прибутковості активів і фінансового левериджу.

Використовуючи цю залежність для аналізу причин зміни рентабельності капіталу складемо таблицю 2.8.

Таблиця 2.8

Роки Рентабельність капіталу ROE Рентабельність капіталу ROA Коефіцієнт фінансового левериджу
2000 0,25 0,32 х 1,64
2001 0,66 0,42 х 1,57

2000 р. =246,000 : 150,000 = 1,64

2001 р. = 233,000 : 148,000 = 1,57

З даних таблиці 2.8 видно, що незважаючи на зменшення коефіцієнту фінансового левериджу у 2001 році рентабельність активів призвело до зростання і рентабельності капіталу.

Необхідно визначити, що зменшення фінансового левериджу пов'язано з падінням частки позичкового капіталу. Тому підприємство, в разі необхідності, може дозволити собі залучення позичкових коштів для здійснення своєї діяльності.

Проаналізувавши аптеки № 27 м. Каховки, її внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності, а також фінансового стану можна прийти до висновку, що аптека № 27 займає стійку позицію на стійкому ринку, і має можливість для подальшого розвитку своєї діяльності і для утримання конкурентних позицій на місцевому ринку керівництво аптеки повинно розробити нові послуги для своїх споживачів.


Розділ 3. Вибор ринкової ніши в умовах жорсткої конкуренції

3.1 Аналіз конкурентних переваг в аптеці № 27

Діяльність аптеки № 27 була спрямована на використання національних та регіональних програм соціальної допомоги населенню, збереження і зміцнення здоров'я громадян, забезпечення життєво-необідними лікарськими засобами у визначеному відповідними регламентуючими органами обсягів. Нові організаційні правові та економічні умови, в яких формуються відносини на фармацевтичному ринку, вимагають подальшого удосконалення процесу державного регулювання діяльності фармацевтичної галузі.

Нові економічні умови вимагають подальшого розвитку та вдосконалення господарської діяльності, збільшення обсягів реалізації, у 2001 році обсяг загального товарообігу АО "Фармація" зріз на 9,3 % порівняно з 2000 роком. Приріст обсягу оптового товарообігу становив 50,2 %, реалізація ліків пільговим категоріям населення 8,5 %. Разом з тим, обсяг роздрібного товару обігу склав 97,3 %. Такого, у 2000 році, що пояснюється значним зростанням у м. кількості аптечних закладів інших форм власності. З метою підвищення конкурентоспроможності на 2,45 % (до 9,92 %) була знижена середня надбавка оплати. Постійно проводиться пошук реалізації для зменшення витрат обігу. Підприємству вдалося знизити середній рівень операційних витрат на 0,8 %, при цьому рівень витрат по аптеках у 2001 році склав 24,18 %, по аптечній базі - 10,26 %. Слід відзначити, що рівень рентабельності аптек, що входять до складу підприємства склав 0,4 %, до товарообігу і 1,62 % — до операційних витрат.

Позитивним у діяльності АО "Формація" - є прискорення обігу товарних запасів у 2001 році на 1-3 дня. У аптеках цей показник коливається від 16 до 59 днів. У минулому році значно зросла продуктивність праці. За звітній період продуктивність праці становила 83,5 тис. грн. Порівняно з 73,2тис. грн. у 2000 році. Аналіз використання орендованої площі свідчить про те, що навантаження 1 м становить в середньому по аптеках 2,7 тис. грн. на рік, що на 4,2 % більше ніж у 2000 році у порівняних цінах. В умовах конкурентної боротьби можуть вижити тільки ті підприємства, які постійно аналізують результати своєї діяльності і своєчасно вживають заходи щодо усунення недоліків.

У звітній період на вітчизняному фармацевтичному ринку з'явилися нові ефективні препарати. Зараз проводиться робота, спрямована на формування в оптовій ланці АО "Фармація" - аптечній базі - широкого спектра лікарських засобів і виробів медичного призначення.

За звітний період з виробниками лікарських засобів було укладено 204 угоди, на 60,7 більше, ніж у 2000 році. З вітчизняними виробниками укладено 61 угоду. Обсяг закупівлі лікарських засобів у 2001 році збільшився на 67 % порівняно з 2000 роком. Найбільша частка в ньому належить фармацевтичній фірмі "Дарниця", Борщагівському ХВЗ "Здоров'я", Київському вітамінному заводу.

Перелік найменувань лікарських засобів і виробів медичного призначення наявних на аптечній базі в минулому році сягав 4400, що приблизно у 2 рази більше ніж у 2000 році. Номенклатура вітчизняних фармацевтичних підприємств представлена на аптечній базі у повному обсязі (100%). Зросла номенклатура імпортних лікарських засобів, значно підвищився відсоток парафармацевтичної продукції. Що стосується останньої, то є всі підстави для подальшого нарощування номенклатури, просування на український ринок та збільшення обсягу продажу.

Слід відзначити, що частка реалізації лікарських засобів вітчизняного виробництва, становить 51% загального обсягу продажу, та 75% загальної кількості упаковок лікарських препаратів.

Належне функціонування аптеки дозволяє оперативно виконувати замовлення та протягом доби доставляти лікарські засоби покупцям.

Для підвищення ефективності роботи аптеки, а також зростання товарообігу, поліпшення обслуговування покупців було проведено роботу з удосконалення та розширення комп'ютерної бази та програмного забезпечення.

Нове програмне забезпечення дає змогу аптеці інтегруватися з локальними мережами постачальників для здійснення замовлень в електронному вигляді. Аналіз наявності на ринку фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва свідчить про те що. Роботу з планування та контролю за пропозицією препаратів сезонного попиту не завжди можна вважати задовільною. Це негативно відбивається на забезпеченні потреб охорони здоров'я громадян.

У минулому році аптека активно надавала інформаційні послуги населенню, фахівцям і суб'єктам підприємницької діяльності. Аптечним інформаційним центром "Інфомед" протягом 2001 р. було надано близько 950 тис. інформаційних послуг, в тому числі довідковою службою понад 850 тис. що, на 7% більше, ніж у 2000 р. Збільшилась кількість в АО "Фармація" кількість аптечних підприємств, які використовують у своїй діяльності сучасні методи електронного зв'язку ведення складського та бухгалтерського облік з використання комп'ютерних баз даних, що створює передумови для накопичення та опрацювання інформації в рамках єдиної центральної мережі. На сьогодні 93 % аптечних підприємств корпорації впровадження системи автоматизації. Виконання розпорядження міської державної адміністрації вимог регіональних програм "Турбота", "Діти України", "Здоров'я літніх людей", "Здоров'я херсонців" щодо надання допомоги пільговим та малозабезпеченим категоріям населення проводиться в основному в межах затвердженого формуляра лікарських засобів. У ході виконання програми "Цукровий діабет" одержано інсуліну на суму 9416678 грн. у тому числі 70,7 % інсулінів вітчизняного виробництва. Згідно з розпорядженням головного ендокринолога, інсулін, що містяться розподіляли між аптеками для подальшого відпустку хворим за рецептами.

Система обігу інсулінів автоматизовано, що дає змогу чітко та оперативно проводити аналіз обліку, розподілу забезпечення населення життєво-необхідним препаратом.

Результати комп'ютерного аналізу свідчать про те, що середня вартість ліків відпущених за пільговими рецептами у минулому році, становила 11,08 грн., виписаних для хворих онкологічного профілю - 16,93 грн., інвалідів Вітчизняної війни - 7,36 грн., постраждалих внаслідок на ЧАЕС - 14,97 грн., хворих на бронхіальну астму - 25,25 грн., психічно хворих - 16,6 грн. У всіх аптеках АО "Фармація" працювали ветеранські відділи "Лікарські засоби вітчизняного виробництва. Загальна сума знижок у 2001 році склала 36,6 млн. грн.

Центральна районна аптека № 27 розташована в центрі міста по вул. Леніна, 20. Біля неї неподалік розташований стоматологічний центр і поліклініка, що надає змогу аптеці збільшити кількість своїх споживачів.

На відміну від аптек, які займаються також фармацевтичною діяльність, аптека № 27 співпрацює з багатьма українськими фірмами-виробниками: "Дарниця", "Київмед-препарат", "Вітаміни" та інші без посередників, що дозволяє встановити помірні ціна деякі види ліків. Аптека проводить роботу з лікарями, які надають безкоштовні консультації в визначені дні допомагають підібрати споживачам необхідний препарат і розповідають його дію. Фармацевти виготовляють індивідуальні замовлення по рецептам як населення, так і лікарень, клінік, стоматологічних центрів, а також надає такі послуги як доставка на місце призначення ліків пенсіонерам та інвалідам які неспроможні зробити це самотужки. Крім переліченого вище, аптека має гнучку систему знижок пенсіонерам, інвалідам, учасникам війни, чорнобильцям, дітям до 3-х років та онкохворим, і покажемо конкурентні переваги в табл. 3.1.


Таблиця 3.1

Конкурентні переваги аптеки № 27

Показники Аптека № 27 Конкуренти Вага
№ 1 №2
Фінансова стійкість 10/1 9/0,9 8/0,8 0,10
Маркетинг-реклама 8/0,4 8/0,4 9/0,45 0,05
Менеджмент-управління персоналом 7/0,35 6/0,3 8/0,4 0,05
Виробництво аптеки 10/3,50 5/1,75 3/1,05 0,35
Імідж 9/0,45 8/0,4 8/04 0,05
Кваліфікація персоналу 7/0,3 10/0,5 7/0,35 0,05
Обслуговування клієнтів 10/1 10/1 9/0,9 0,10
Витрати 8/0,8 8/0,8 7/0,7 0,10
Якість виробництва продукції під заказ 10/1,5 7/1,05 5/0,75 0,15
Загальна оцінка 79/9,35 71/7,1 64/5,8 1

Дана таблиця 3.1 показує, що конкурентні перваги аптеки № 27 вище ніж у конкурентів 1 і 2, але в показниках маркетингу і менеджменту поступаються місцем конкуренту 2 і в показнику кваліфікація персоналу поступається конкуренту 1. Виходячи з цього висновку, аптеці необхідно підвищити кваліфікацію свого персоналу та менеджмент та маркетинг на підприємстві.

3.2 Позиціонування аптеки на місцевому ринку

З метою збереження стійких ринкових позицій і створення конкурентних переваг керівництво аптеки розробило нову послугу -дистрибуторство. З допомогою такого підходу аптека № 27 розширює своє коло споживачів, стане до них ближче, так як при цьому враховується індивідуальність потреби і очікування клієнтів. Також прогнозується, що збільшить обсяг збуту медикаментів надаваних послуг в аптеці, а також прискориться товарообіг.

Для вживання нової послуги як дистрибуторство необхідно аптеці зміни. Будуть притягнені нові кадри, які потрібно навчити дистрибуторській

роботі, врахувати всі витрати які будуть пов'язані з їхніми поїздками за місто по населеним пунктам, також треба буде врахувати відсотки від продажу. Дистрибуторства допоможе аптеці збільшити чистий прибуток і підвищити свою конкурентноздатність на місцевому фармацевтичному ринку. Кількість дистрибуторів спочатку буде 2 чол. В їх задачі входить: ознайомити споживачів сільської місцевості з асортиментом товару послуг надаваних аптекою, прогнозується, що дистрибуторство буде надавати біль 1480 послуг в місяць. З цього ми розрахуємо прогнозну виручку з реалізації:

=х(3.1)

Після цього розрахуємо суму податку на додану вартість:

=х 20% (3.2)

Після чого розрахуємо заробітну платню дистрибутора, яка буде складати 15 % від виручки ПДВ. І також врахуємо додаткові витрати на паливо, які будуть видаватися 1 раз в місяць в розмірі 100 грн.

= х 15% (3.3)

= 1480 х 1,9 = 2812 (грн.)

= 2812 – (2812 х 0,2) = 2249,6 (грн.)

= 2249,6 х 0,15 = 337,44 (грн.)

Таким чином на основі розрахунків можна одержати сукупні витрати з приводу введення дистрибуторської сітки

сукупні витрати = заробітна платня + додаткові витрати (3.4)

сукупні витрати = (337,44 +100) х 2 = 874,88

Далі розрахуємо який доход очікує одержати аптека № 27 за аналізований місяць. Стаття доходів передбачає одержання прибутку за рахунок продажу фармацевтичної продукції.

Спочатку розрахуємо валовий прибуток аптеки № 27 м. Каховки

валовий прибуток = виручка без ПДВ - сукупні затрати (3.5)

З цього ми знаходимо чистий прибуток за місяць

чистий прибуток =валовий прибуток - налог на прибуток (30 %) (3.6)

валовий прибуток = 2249,6-437,44 = 1812,16 грн.

чистий прибуток = 1812,16-(1812,16x0,3) = 1268,512 грн.

Далі знайдемо рентабельність чистого прибутку

= (3.7)

Рентабельність витрат

= х 100% (3.8)

= х 100% = 38,9

Виходячи з розрахунків можна сказати, що впровадження дистируторської сітки № 27 на фармацевтичному місцевому ринку є доцільним, так як підвищується чистий прибуток. Такий шлях підвищення конкурентноздатності в сучасних умовах дуже вигідний та економічно-обґрунтований.


Висновок

Сьогодні ми є свідками зросту українського фармацевтичного ринку. Зріст обмежений кількістю грошових коштів, які наші співвітчизники готові витратити на придбання лікарських засобів. Українські виробники лікарських засобів змушені працювати в умовах обмеженого фармацевтичного ринку. По мірі розвитку фармацевтичного розвитку у 2002 році можна очікувати збільшення долі зарубіжних лікарських засобів на ринку України. У 2002 році оператори ринку очікують збільшення грошових доходів населення. Відповідно що у 2001 році фармацевтичний ринок України буде зростати, але слід очікувати збільшення імпорту лікарських засобів країни з розвинутою економікою (Європейський Союз, США). Розуміється всі приведені вище оцінки і прогнози можуть бути справедливі і точні тільки за умови, що фінансово - економічна ситуація в країні буде залишатися стабільною.

У загальному ринок фармацевтичної продукції на Україні можна назвати відносно сприятливим. Обсяг роздрібного сегмента в минулому році досяг 392296000 доларів США.

Аптека №27 має стійку позицію на місцевому ринку, це видно з економічного та фінансового аналізу який показує, що аптека в 2001 році в порівнянні з 2000 роком збільшилася рентабельність продажу на 1,72%, коефіцієнт обертання активів 0,38, рентабельність витрат 3,7% і фондовіддача 0,7. Що дає можливість аптеці не тільки прибутково функціонувати, але і вводити нові послуги. А саме розвиток дистрибуторської мережі, що надасть можливість не тільки збільшити прибуток аптеки, а також укріпити свій імідж на місцевому ринку.

Відкриття дистрибуторської мережі в аптеці №27 на місцевому фармацевтичному ринку міста Каховки керівники прогнозують збільшення потенційних споживачів. На перше місце повинні вийти питання ефективного ведення бізнесу, надання послуги.

У зв'язку з цим рекомендується залучати більше професіоналів в області дистрибуторства. Головним персонажем на фармацевтичному ринку дистрибуторства повинен стати споживач. Основна задача якого задоволення потреби. Для цього необхідно підвищити рівень обслуговування, приділити більше уваги контакту (найскладніша характеристика товарів і послуг, поради фахівців), підвищити якість послуги, доставки, надавати покупцям більш широкий спосіб оплати. Розширювати асортимент, пропонувати товари і послуги, шукати найбільш оптимальну політику ціноутворенню. Перспективою для дистрибуторства може бути зайняття своєї ниші на основі ексклюзивності і пропонованого товару.

Найбільш цікавими стануть проекти: за якими стоїть реальний бізнес і є план розвитку на майбутнє, які уже мають реальні оберти і чітку стратегію розвитку й збільшення прибутку, результати фінансової діяльності.

Впровадження дистрибуторської мережі дозволяє головним чином здійснювати автоматизацію оптової торгівлі. Грамотно побудована дистрибуторська мережі дозволяє значно скоротити час і вартість торгової трансакції, Збільшити в такий спосіб рентабельність товарообігу, підвищення прибутку, а також обслуговування споживачів, а це означає посилення конкурентноздатності і зміцнення позицій аптеки №27 на фармацевтичному місцевому ринку. Таким чином відкриття дистрибуторської мережі на місцевому фармацевтичному ринку міста Каховки є доцільним і необхідним.


Список використаних джерел

1. Закон України від 04.04.96 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»;

2. Закон України від 07.02.91 р. № 698-ХІІ «Про підприємництво» (із змінами та доповненнями);

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1020 «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності»;

4. Наказ Ліцензійної палати України з медичної та мікробіологічної промисловості від 16.07.96 р. № ЛП-19/69, зареєстрованим у Мін'юсті України 25.07.96 р. за №380/1405;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.99 р. № 6 «Про розміри і порядок зарахування плати за видачу і переоформлення ліцензій на здійснення деяких видів підприємницької діяльності» (із змінами та доповненнями);

6. Пункти 3.2 і 3.6 ст. З Закону України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (із змінами та доповненнями);

7. Наказ МОЗ України «Про твердження Інструкції із санітарно протиепідемічного режиму аптек» №139 від 14.06.93р.

8. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 долі № 771/97-ВР.

9. Баканів МЛ., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М. Фінанси і статистика, 1998.

10.Бєлоус О.П., Панченко Е.Г. Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність. К.: «Знання України», 1992, -40с.

11.Рогов В. Реклама в мережі - новий напрямок у бізнесі. Економіка і життя. 1997. -35с.

12.Герасимчук В.И. Розвиток підприємства. Діагностика, стратегія, ефективність. К.: 1995.-268 с.

13.Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1994. -685 с

14.Гончарів В.В. У пошуках досконалості керування: Керівництво для вищого управлінського персоналу. М.: 1993. -сЗЗ.

15.Дикань В. Управління якістю як фактор конкурентноздатності підприємств. «Економіка України», 1996. -48с.

16.Економіка підприємств. Підручник за ред. С.Ф.Покропивного. - К.: «Хвиля -През», 1995. -400 с

17.3ав'ялов А.П. Конкурентноспособность и маркетинг. Екон. журнал. 1995. -78с.

18.Знітилося С.К. Керування продуктивністю, планування, вимір оцінка, контроль, підвищення. М.: «Прогрес», 1989. -71с.

19.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. К.: КНЕУ, 1998.

20.Крилов І. Інформаційні Технології: Теорія і практика реклами. «Центр», 1996.

21.Питер Вейал. Искусство менеджера. «Новини», М.: 1993. -153с Пластикова картка, як платіжний інструмент (основні поняття). В. Завалеев, Центр Інформаційних Технологій.

22.Уотармен P.M. Як зберігають конкурентоздатність кращі компанії. М.: «Преса», 1988. -368 с

23.Шеремет А.Д., Сайфулін М.С. Методика фінансового аналізу. М.: Інфра. 1995.

24.Яковлева С, Денисова Е. Сучасні фактори підвищення капіталістичної фірми. «Серія економіки», 1990. -79с.

25.Пєшкін.Ю. Управлять качеством или конкурентноспособностью // Стандартыи качества, январь, 2002 г. № 1 стр.43-45.

26.Ресін.А. Медичне обладнання медінвентар // Галицькі контракти, квітень, 1997рік, № 16, стор.27-28

27.Васильєв.А. Прибыль на кончике иглы // Бизнес, август, 1997 год, № 33 стр.35-39.

28.Арсеньева.Н. Будем здоровы // Бизнес, май, 1999 год, № 21, стр.51-55.

29.Арсеньева.Н. Аптекарей уплотили // Бизнес, ноябрь, 2001 год, № 48 стр.46-64.

30.Рубаков.М. Современное состояние рынков фармацеи // Бизнес, апрель, 2000год, № 11 стр.23-26.

31.Рубаков.М. Пилюля стала сладще // Бизнес, октябрь, 2001 год, № 41 стр.62.

32.Ковальчук.1. Прогноз поведінки основних ринків, 1998 рік // Галицькі контракти, січень, 1998 рік, № 1-2 стор. 18-22.

33.Ковальчук.І. Фармацевтичний ринок України // Галицькі контракти, грудень, 2000 рік, №51 стор.51-53.

34.Малиновський.Б. На ринку ліків сталися революційні зміни // Галицькі контракти, додаток, 2000 рік, № 15 стор.42-45.

35.Моргунський.М. За таблетку за монеточку // Бізнес, грудень, 2001 рік, № 3-1стор.55.

36.Моргунський.М. Дороботали напильником // Бизнес, июнь, 2001 год, № 24стр.54-55

37.Іванчук.П.Європейські банки і Україна // Галицькі контракти, квітень, 2001 рік, № 14-25.

38.Журнал «Провізор» № 43 1999 рік, стор.7.

39.Журнал «Провізор» № 42 1999 рік, стор. 12.

40.Журнал «Провізор» № 57 2000 рік, стор.3.

41.Журнал «Провізор» № 12 2000 рік, стор.6.

42.Журнал «Провізор» № 24 2001 рік, стор.3.

43.Журнал «Провізор» № 26 2001 рік, стор.5.

44.Щотижневик «Аптека» № 16, стор. 5.

45.Щотижневик «Аптека» № 18, стор. 12

46.Щотижневик «Аптека» № 32, стор. 10

47.Щотижневик «Аптека» № 68, стор. 2.


Додаток 1

Організаційна структура аптеки

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:17:37 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:03:53 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
17:11:34 25 ноября 2015

Работы, похожие на Дипломная работа: Вибір ринкової ніши аптеки №27

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199395)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru