Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Дипломная работа: Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Название: Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
Раздел: Рефераты по маркетингу
Тип: дипломная работа Добавлен 05:49:34 06 сентября 2008 Похожие работы
Просмотров: 1365 Комментариев: 3 Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать

ВСТУП

Серед сучасних матеріалів, які використовуються при виробництві різноманітних товарів народного споживання, важливе місце займають пластичні маси. Це новий самостійний клас матеріалів, які виготовляють головним чином з продуктів переробки нафти та природних газів. Вони мають характерний комплекс цінних властивостей, завдяки чому широко застосовуються при виготовленні товарів широкого вжитку.

Мета данної дипломної роботи-дослідження ринку виробів з пластичних мас в Україні.

Світове середньорічне виробництво пластмас складає біля 94 млн. тон. Приріст обсягів їх виробництва порівняно з 1999 роком досяг 37%.

Що стосується України, то виробництво пластмас в 1999 році скоротилось в 7,7 разів порівняно з 1985 роком. Такий стан пояснюється рядом причин, що привели до занепаду економіки держави.

Але не зважаючи на значний спад виробництва пластмас в Україні вони широко використовуються при виготовленні господарчих товарів народного споживання.

Виготовлення з пластмас господарських, галантерейних, канцелярських товарів, штучних взуттєвих матеріалів, а також іграшок стало вже традиційним.

Одни з них, зокрема посуд, іграшки, гребінці та інше, повністю виготовлено з пластичних мас, в інших пластмаси використовують для виготовлення окремих деталей виробів, наприклад, в де яких господарських виробах (ручки столових та перочинних ножів та ін.), в електро- та радіоапаратурі (корпуси рахувальників, штепсельні розетки, радіодеталі, корпуси і панелі радіоприймачів та ін.) .

Деякі товари народного споживання виготовляють з плівкових, листових та шарових пластиків, а також з тканин з полімерним покриттям. Широко застосовуються пластмаси при виробництві електропобутової техніки (пилососи, пральні машини, холодильники тощо). Тара і упаковка з полімерних матеріалів задовольняють високим вимогам з точки зору транспортабельності, портативності, вартості і гігієнічності, дають можливість скоротити втрати товарів при їх транспортуванні, зберіганні та реалізації, підвищити культуру торгівлі та ширше впроваджувати прогресивні методи обслуговування населення.

Поєднання багатьох корисних властивостей пластичних має дозволяє використовувати їх для виробництва легких, міцних, зручних, красивих і також дешевих предметів повсякденного вжитку, різноманітних по формі та кольору.

По багатьом показникам пластичні маси володіють безперечними перевагами по зрівнянню з традиційними матеріалами, поступово витісняючи з виробництва дерево, метал, скло, що дає значну економію коштів і матеріалів. Готові вироби з пластмас майже ніколи не потребують декоративних покриттів, бо як правило, мають гладку блискучу поверхність, яка надає їм красивий зовнішній вигляд. Трудомісткість виготовлення навіть самих складних деталей із пластмас дуже мала по зрівнянню з трудомісткістю виготовлення виробів з інших матеріалів механічною обробкою.

З появою полімерів і пластичних мас відкрились широкі перспективи для розвитку нових галузей промисловості, створення різних предметів та виробів. Розширення асортименту й швидке зростання виробництва синтетичних смол і пластичних мас пояснюється такими чинниками:

- економічною вигідністю ( багато виробів з пластичних мас дешевші, ніж такі самі вироби з традиційних матеріалів, вартість їх постійно знижується) та малою питомою вагою (деякі пластмаси в 25 разів легші за коркове дерево, у 100 разів легші за воду і в 800 разів за сталь);

- механічною міцністю багатьох пластмас, яка перевищує міцність дерева, скла і навіть металів та хімічною стійкістю до сильних хімікаліїв, води, кисню та біологічної дії;

- високими термо-, світло-, звуко- та електроізоляційними властивостями та стійкістю до зміни температур, опадів, сонячної радіації і т.д.

В даній дипломній роботі, на прикладі ЗАТ «Юність» м.Прилуки та ВАТ “Пластмас-Прилуки” будуть розглянуті питання щодо формування асортименту товарів з пластичних мас господарського призначення, їх оцінка якості, вивчення попиту населення на ці товари, будуть проведені санітарно-гігієнічні дослідження виробів з пластичних мас, дана характеристика їх споживчих властивостей і структури асортименту, а також організація просування цієї групи товарів на ринок.

На сьогодні асортимент виробів з пластичних мас українських і особливо зарубіжних виробників дуже швидко поширюється, але, на жаль, не завжди за рахунок якісної продукції. Зараз на ринок України за більш низькими цінами потрапляють вироби, які не відповідають діючим нормам і, преш за все, санітарно-гігієнічним. І саме тому в торговельних стосунках набуває важливого значення сертифікація продукції, яка є дійовим механізмом управління якістю.


Літературний огляд

Розділ 1

СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРІВ З ПЛАСТМАС ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА УКРАЇНІ

1.1. Стан виробництва та реалізація товарів з пластмас господарського призначення на Україні

Виробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основі набуло розвитку, як в Україні так і в усьому світі в останнє 30-ти річчя. На сьогоднішній день світове середньорічне виробництво цих матеріалів складає приблизно 93,8 млн.т, в тому числі:

в країнах західної Європи - 29,5 млн.т,

в країнах північної Америки - 29,4 мнл.т,

в країнах Азії - 17,8 млн.т,

в країнах східної Америки - 11,3 млн.т,

в країнах Латинської Америки - 3,8 млн.т,

в країнах Африки і близького сходу - 2,0 млн.т.

Що стосується України, то за останні роки в цьому секторі хімічної промисловості спостерігається значний спад обсягів виробництва.

Рис. 1.1 Обсяги виробництва синтетичних смол і пластичних мас на України

Тобто ми бачимо, що в порівнянні з 1985 р. виробництво скоротилось в 7,7 разів , а в порівнянні з 1997 р. - на 13%. Крім того, значно скоротилось виробництво і багатотонажних полімерів.

Таблиця № 1

Виробництво багатотонажних полімерів

1995 1999
Поліетилен 218 тис.т 2,3 тис.т
Полівінілхлорид і сополімерів вінілхлориду 116,2 тис.т 60,5 тис.т
Полістирол і сополімерів стиролу 137 тис.т 8,3 тис.т

В Україні значно зменшився обсяг виробництва пластмас і на душу населення. Так в 1990 році цей показник становив 15,9 кг, в 1995 р.- 3,4 кг, а в 1999 р. - 2,7 кг, що майже в п’ять разів менше ніж в 1990 р. Для того, щоб чіткіше уявити собі ситуацію згідно наведених вище даних можна скористатися такою додатковою інформацією. Перше місце по споживанню пластичних мас на душу населення займає Німеччина - 128 кг. Далі йде США -108 кг, Австрія -99 кг, Швейцарія -95 кг, Японія, Канада і Іспанія -50 кг.

Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів в Україні пов’язаний з впливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів, це:

- відсутність дешевої сировини;

- неспроможність розрахуватись за енергоресурси;

- несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юнктури ринку;

- відсутність корпораційних зв’язків з підприємствами, партнерами і споживчими.

Крім цього знизилась рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на 20%, а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%) .

Крім зазначеного вище ряду факторів на спад виробництва виробів з пластичних мас мають вплив і проблеми в галузі переробки полімерів. Переробка полімерів є кінцевою стадією в ланцюгу фізико-хімічних перетворень, які проходить вихідна сировина до отримання готового виробу і саме на цій стадії визначається рівень споживчих властивостей виробів. Ситуація, яка на сьогоднішній день склалась в цій галузі суперечить світовим тенденціям. А саме, в галузі переробки полімерів на підприємствах зайнято науково-технічних працівників в 7 разів менше ніж в галузі синтезу полімерів. Технічних рівень існуючого обладнання ще на початку 90-х років в більшості випадків відповідав рівню аналогічного обладнання закордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65% обладнання було введено в дію ще 1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускались некомплектно, з низьким рівнем автоматизації і не достатньою точністю підтримки необхідних технологічних параметрів.

Слід зауважити, що на даному етапі виробництва полімерних матеріалів має місце використання наповнювачів мінерального походження, що дає можливість здешевіти сировину, підвищити міцність, тепло- та світлостійкіть виробів з них.

Кріт того, важливе значення мають збільшення випуску виробів з полімерізаційних пластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцних плівкоутворюючих марок, поліпропілену та інших поліолефінів; широке використання сополімерів з цінними споживчими властивостями.

Загальна сума офіційно імпортованої продукції з пластичних мас в Україну в 2000 році склала 21,73 млн. доларів.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих і небезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем, який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції бере початок в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.

Рис. 1.2. Обсяг товарів з пластичних мас господарського

призначення на Україні

Якщо з розвинутих європейських країн здійснюються офіційні постачання, то ввезення в Україну турецького і частково польського (не кажучи вже про Китай і Корею) товара здійснюється так званими «човноками». По оцінкам фахівців, приблизно 40-50% товара з пластичних мас потрапляє на вітчизняний ринок нелегально.

Ще одна особливість цього ринку полягає в тому, що залежність між «національністю» виробів і їх якістю не суттєва.

З однаковим успіхом можна придбати недорогий і високоякісний товар виробництва Туреччини або Польщі і недоброякісний з Німеччини.

Рис. 1.3. Нелегальний імпорт виробів з пластичних мас господарського призначення на ринок України

На сьогоднішній день пропозиція на ринку виробів з пластичних мас господарського призначення має наступний вигляд: 20% - товари українського виробництва, 80% - імпортні. Нажаль, вітчизняні виробники в меншості. Це в основному невеликі спільні, орендні та приватні підприємства. Не великі по потужності лінії є при заводах виробниках полімерних матеріалів («Стирол» м.Горлівка, «Тореласт» м.Славянськ, «Строб» м.Северодонецьк, ВАТ «Пластмас-Прилуки», «Завод полімерних матеріалів» м. Київ). Але приємно відмітити, що по зрівнянню з 1996-1998 роками їх збільшилось приблизно в 2,3 рази і вони починають твердо ставати на ноги. Спостерігається тенденція щодо розширення асортимента і постійного його поновлення. І це не дивно, адже по оцінкам фахівців рентабельність виробництва товарів з пластичних мас господарського призначення дорівнює 15-20 %.

На українському ринку на сьогоднішній день представлені побутові товари з пластичних мас під торговельними марками Dom Plast, AGD, OSP, Bentom, Karo Plast, Lamela, Bisk, Mulltiplast і деякими іншими.

Вважається, що основний «розділ» ринку відбувся в 1996-1997 роках і з тих пір значних змін ні в складі вагомих імпортерів, ні в представлених торгових марках не було. Проміжною ланкою між виробниками і кінцевими реалізаторами виступають оптові посередники. Тут також вже сформувався постійний склад учасників. Середня статистична оптова фірма працює в даній галузі 2-3 роки. Великим вважається оптовий посередник з річним обертом реалізації виробів з пластичних мас побутового призначення в 2-2,5 млн.грн.

Всі оптовики відмічають, що з початку їх роботи конкуренція в цьому сегменті ринка збільшилась , хоча і не досягла ще критичного рівня (представники київських фірм називають не більше двох-трьох фірм (компаній) в якості конкурентів).

Витрати на рекламу складають, як правило 0,5 -1,5% обігу.

Ємкість ринка оцінюється трейдерами мінімум в 20-25 млн. доларів. Але недавня криза досить суттєво відобразилась на попиті і пропозиції цих товарів і відповідно на ємкості ринку. Так по оцінкам суб’єктів ринку в хід пішла вітчизняна продукція, яка орієнтована на середньо- і малозабезпеченого споживача. До кризи багато оптовиків самі замовляли товар, тепер його приходиться «нав’язувати». Продаж господарських виробів з пластичних мас (крім одноразового посуду) знизився в 3 рази. До кризи через одну дрібну торговельну точку в день продавалось до двадцяти невеликих предметів і шість-сім крупніших. Тепер покупець звертає увагу лише на дрібнички. Вироби більш великі (універсальна підставка для посуду) купують вкрай рідко (частіше за для подарунку). Від кризи не постраждали лише ті підприємства, які пропонують дорогі елітні вироби.

Реалізація господарських товарів з пластичних мас підпадає під вплив сезонних коливань - це також одна з особливостей цього ринку - пік попиту припадає на весну - початок літа. В зимові місяці попит майже відсутній.

Фахівці вважають, що нинішній стан ринку господарських товарів з пластичних мас результат непродуманої економічної політики держави. Коли приблизно 40-50% товарів завозяться «човноками». Тиск з боку «човночних» поставок відчувають всі діючі суб’єкти цього ринку - від трейдерів до лоточників. Але саме роздрібна торгівля страждає більше всього - якщо на ринку в цілому співвідношення легально імпортованого і «човночного» товару оцінюється як 50/50, то на міських базарах, вулицях справжнє засилля «лівої» пластмаси.

До кризи все більше споживачів починали купувати подібні вироби в спеціалізованих магазинах - адже асортимент там значно ширший. Крім того, обов’язковою умовою права продажу господарських виробів з пластичних мас через торговельну мережу є наявність сертифіката якості. Також в магазині можна отримати кваліфіковану консультацію, а в разі придбання неякісного товару - провести його заміну. Сьогодні покупець знову віддає перевагу базарам, товари там хоча і не набагато, а все ж дешевші.

Розглядаючи сучасний стан ринку господарських товарів з пластичних мас, оператори вважають, що пропонуємий асортимент можна умовно поділити на три групи: товари для господарства, аксесуари для ванних кімнат та посуд.

В середині цих груп товари розрізняються ціною та строком експлуатації, що безпосередньо відображається на обсягах їх реалізації.

До товарів для господарства відносяться відра, корзини для білизни і сміття, етажерки, різноманітні ящики (для інструментів, розсади та ін.) . В середині цієї групи виділяють щітки і совки. Ці товари відрізняються невеликим строком служби (щітки доволі швидко зношуються, а совки під час прибирання ламаються і тріскаються). Отже, обсяги їх реалізації значно більші за інші вироби цієї групи і реалізують їх де це тільки можливо: в універмагах, магазинах господарських товарів, на базарах, а ларьках, підземних переходах. Продаються товари для господарства в основному по 4-7 грн. за 1 шт. (дорога продукція не пропонується).

В іншому є товари цієї групи важко віднести до тих, що часто купують - вони розраховані на значний строк експлуатації.

На ціни етажерок рішучий вплив має «етажність» (від двох до п’яти ярусів) і «мобільність» (деякі моделі мають коліщатка). Так, трьох-поличкова етажерка Bartek виробництва «Polimer» в опті реалізується по 13,89 грн., п’яти поличкова - по 17,98 грн. (продукція «Polimer» - одна з самих дешевих с своїй групі). Трьох’ярусна етажерка від Rubermaid (на коліщатках) оптом пропонується по 24, 32 грн., а чотирьохрусна (стаціонарна) - по 29,42 грн.

Роздрібна націнка, як правило, дорівнює 30-50% оптової ціни. Наприклад, при оптовій ціні кутової етажерки на коліщатках Rubermaid 16,51 грн. в магазинах їх можна придбати вже за 21,34 грн.

Ящики для інструментів розрізняються між собою розмірами - від 12 до 24 дюймів. А в тім, ціна в основному залежить не від розміру, а від фірми-виробника. Наприклад, 16-дюймовий Polimer в опті пропонується від 21,20 грн., а 14-дюймовий Rubermaid вже від 45,35 грн. основна причина такої різниці криється в тому, що при виробництві цих товарів використовуються різні матеріали і, відповідно, виріб може бути розраховано на різну вагу.

Товари цієї групи (крім ящиків для інструментів, сюди можна віднести корзини для білизни і сміття, відра та інш.) з погляду на досить великі габарити реалізуються в більшості в господарських і спеціалізованих магазинах.

Аксесуари для ванних кімнат та туалетів включають мильниці, полички, вішалки та гачки для рушників, сидіння для унітазів і щітки для них (можуть продаватися в роздріб і в комплектах). Цікаво, що при ціноутворенні товарів цієї групи різниця в ціні одноіменних виробів не завжди відповідає різниці в якості. Наприклад, набір для ванної кімнати китайського виробництва (поличка, вішалка для рушників, мильниця і стаканчик для зубних щіток) в магазинах пропонується по 29-32 грн. аналогічний польський набір Karo Plast продається вже по 60-63 грн. в даному випадку більш ніж дворазова різниця свідчить про якість і тривалість строку служби. А от при порівнянні такого ж Karo Plast з таким самим набором фірми Bisk (110-160 грн.) яку небудь різницю (зокрема цінову) помітити вже доволі складно. Нелегко також зрозуміти і суть різниці між кришкою для WC від EKA Plast за 30-34 грн. і набором від Karo Plast за тіж 30-34 грн. (кришка, щітка типу «Єрш», тримач для туалетного паперу).

Пояснюється це престижем товарів Bisk та EKA Plast, розрахованих на заможних покупців, згодних платити за елітність товару.

Доречі, в прайс-листках майже кожної фірми, яка реалізує подібні товари, можна знайти вироби без вказання фірми-виробника. Такі товари звичайно об’єднані в розділі «Різне» - всередньому по 2,05 грн.

Мильниці в опті пропонують по 0,98-3,3 грн за 1 шт. - недорого, 3-7 грн за 1 шт. - середньої вартості. Товар дорожчий за 7 грн., на думку реалізаторів, можна сміливо віднести до дорого. Більше всього в роздрібній торгівлі пропонуються дешеві мильниці по 1,8-10 грн за 1 шт. «нічійних2 фірм і продукція фірми Lamela. Більш дорогі вироби, наприклад, мильниці «Містраль» від Bisk по 50-80 грн., продаються в фірмових магазинах, як правило, у відділах супутніх товарів сантехмаркетів і т.п. ). По оцінкам реалізаторів, краще за все розкуповуються товари середньої цінової групи. .

До пластмасового посуду можна віднести найрізноманітніші ємкості: тазики, відерка, ванночки, миски. До цієї ж групи оператори ринку відносять дощички для розділу, сушилки для посуду, різні кухонні дрібнички, на зразок ситечка для раковини, а також одноразовий посуд.

Товари цієї групи відрізняються, по-перше, добре вираженою сезонністю продажу, і по-друге, відсутністю пропозицій елітних виробів.

Пік попиту приходиться на початок весни і восени (що пов’язують з активністю дачно-городньої діяльності). Особливо ходовими товарами весною є ящички для розсади і квітів, відра, друшляки, лійки. Балконні ящики дляквітів пропонують в опті по 2,8-6,3 грн. (залежть від довжини - від 40 смдо 1 м). Роздрібна наінка на них складає 45-55%. Відра оцінюються від об’ємаі наявності (або відсутності) кришки. Наприклад, 10-літрове відро без кришки в опті коштує 4-6 грн., якщо з кришкою - 5-7 грн. слід відмітити, що в роздріб торгувати відрами зараз досить вигідно - роздрібна націнка досягає ста відсотків. Але тут є одне «але», якщо таке відро нормально експлуатувати, то воно може прослужити багато років. Так, що по мірі насичення ринку даним товаром, попит на нього знижується, чого, доречі, не можна сказати про інші міцні конструкції, наприклад, ситечка для раковини. Оптом їх можна придбати по 12-18 коп., а от продати в магазинах - не менше чим за 50-65 коп. Роздрібна націнка в цьому випадку досягає 400-500%. В інших сегментах націнки не такі високі./5/.

Цікава ситуація склалася з одноразовим посудом. Спостерігачі відмічають, що обсяги реалізації цієї продукції зростають щорічно в арифметичній прогресії. Це пов’язують з розширенням мережі різноманітних бліц-кафе та закусочних, які користуються пластиковими столовими приборами і введенням в дію законів України «Про охорону здоров’я» (1993 р.) та інших нормативних актів, які регламентують роботу закладів громадського харчування і торгівлю харчовими продуктами. Одже, вартість одного предмета (стакан, тарілка, виделка, ніж і т.д.), який пропонується в партії з 100 шт. - 0,05-0,09 грн.

Розглянувши питання стану ринку виробів з пластичних мас в Україні можна зробити наступні висновки.

В основному переважає реалізація продукції, яка розрахована на середню і нижче середньої купівельну спроможність.

В 95% випадків споживач орієнтується не на конкретну марку товару, а на його ціну. Таким чином, можна відмітити, що продукція незнайомих на вітчизняному ринку торгових марок господарських виробів з пластичних мас має абсолютно рівні (по зрівнянню з «продвинутими» виробниками) шанси бути реалізованою.

Відмічають також можливість просування на український ринок дорогих товарів відомих фірм, але з урахуванням того факту, що коло споживачів цієї продукції поки що обмежене.

Вітчизняні виробники починають нарощувати обсяги виробництва господарчих виробів з пластичних мас, постійно оновлюючи і розширюючи асортимент (поки що це здебільшого недорогі вироби).

Сьогодні виробникам цього сектору хімічної промисловості необхідно:

- освоїти виробництво, головним чином, конструкційних полімерних матеріалів;

- значно підвищувати якість виробів;

- збільшувати термін їх служби;

- вдосконалювати технологію виробництва та переробки пластмас у вироби, в тому числі за допомогою лазерного променя;

- розширювати асортимент товарів народного споживання, зокрема, виробів пластичних мас з цінними споживчими властивостями.

Основними напрямками оптимізації асортимента виробів з пластичних мас господарського призначення має бути створення нових перспективних моделей і розширення функціональних можливостей випускаємих виробів, збільшення долі в виробництві господарських виробів удароміцних і термостійких пластиків (полікарбоната, поліакрилатів, АБС-пластиків та ін.), широке використання нових методів декорування виробів з пластмас (шовкотрафаретна печать, тиснення фольгою, декорування тканиною або папіром та ін.), збільшення випуску комплектних виробів.

На сьогоднішній день світове середньорічне виробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основі складає приблизно 93,8 млн.т. Приріст обсягів виробництва по зрівнянню з 1999 р. склав 38 %. За останні роки на Україні в цьому секторі хімічної промисловості спостерігається значний спад обсягів виробництва.

В Україні значно зменшився обсяг виробництва пластмас і на душу населення. Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів пов’язаний з впливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів: відсутність дешевої сировини; неспроможність розрахуватись за енергоресурси; несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юктури ринку; відсутність корпораційних зв’язків з підприємствами, партнерами і споживчими.

Знизилась також рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на 20%, а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%) .

Крім цього, на спад виробництва виробів з пластичних мас мають вплив і проблеми в галузі переробки полімерів. Переробка полімерів є кінцевою стадією в ланцюгу фізико-хімічних перетворень, які проходить вихідна сировина до отримання готового виробу і саме на цій стадії визначається рівень споживчих властивостей виробів. Ситуація, яка на сьогоднішній день склалась в цій галузі суперечить світовим тенденціям. А саме, в галузі переробки полімерів на підприємствах зайнято науково-технічних працівників в 7 разів менше ніж в галузі синтезу полімерів. Технічних рівень існуючого обладнання ще на початку 90-х років в більшості випадків відповідав рівню аналогічного обладнання закордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65% обладнання було введено в дію ще 1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускались некомплектно, з низьким рівнем автоматизації і не достатньою точністю підтримки необхідних технологічних параметрів.

Важливе значення має збільшення випуску виробів з полімерізаційних пластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцних плівкоутворюючих марок, поліпропілену та інших поліолефінів; широке використання сополімерів з цінними споживчими властивостями.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих і небезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем, який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції бере початок в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.

На українському ринку на сьогоднішній день представлені побутові товари з пластичних мас під торговельними марками Dom Plast, AGD, OSP, Bentom, Karo Plast, Lamela, Bisk, Mulltiplast і деякими іншими.

На сьогоднішній день пропозиція на ринку виробів з пластичних мас господарського призначення має наступний вигляд: 20% - товари українського виробництва, 80% - імпортні. Нажаль, вітчизняні виробники в меншості. Це в основному невеликі спільні, орендні та приватні підприємства.

Нинішній стан ринку господарських товарів з пластичних мас результат непродуманої економічної політики держави. Коли приблизно 40-50% товарів завозяться «човноками». Тиск з боку «човночних» поставок відчувають всі діючі суб’єкти цього ринку - від трейдерів до лоточників. Але саме роздрібна торгівля страждає більше всього - якщо на ринку в цілому співвідношення легально імпортованого і «човночного» товару оцінюється як 50/50, то на міських базарах, вулицях справжнє засилля «лівої» пластмаси.

Розглядаючи сучасний стан ринку господарських товарів з пластичних мас, пропонуємий асортимент можна умовно поділити на три групи: товари для господарства, аксесуари для ванних кімнат та посуд. В середині цих груп товари розрізняються ціною та строком експлуатації, що безпосередньо відображається на обсягах їх реалізації.

Цікава ситуація склалася з одноразовим посудом. Спостерігачі відмічають, що обсяги реалізації цієї продукції зростають щорічно в арифметичній прогресії. Це пов’язують з розширенням мережі різноманітних бліц-кафе та закусочних, які користуються пластиковими столовими приборами і введенням в дію законів України «Про охорону здоров’я» (1993 р.) та інших нормативних актів, які регламентують роботу закладів громадського харчування і торгівлю харчовими продуктами. Одже, вартість одного предмета (стакан, тарілка, виделка, ніж і т.д.), який пропонується в партії з 100 шт. - 0,05-0,09 грн.

Розглянувши питання стану ринку виробів з пластичних мас в Україні можна зробити наступні висновки.

1. Ми бачимо, що переважає реалізація продукції, яка розрахована на середню і нижче середньої купівельну спроможність.

2. Можна відмітити, що продукція незнайомих на вітчизняному ринку торгових марок господарських виробів з пластичних мас має абсолютно рівні (по зрівнянню з «продвинутими» виробниками) шанси бути реалізованою, так як у 95% випадків споживач орієнтується не на конкретну марку товару, а на його ціну,

3. Існує можливість просування на український ринок дорогих товарів відомих фірм, але з урахуванням того факту, що коло споживачів цієї продукції поки що обмежене.

4. Вітчизняні виробники починають нарощувати обсяги виробництва господарчих виробів з пластичних мас, постійно оновлюючи і розширюючи асортимент (поки що це здебільшого недорогі вироби).

Для досягнення успіху на цьому ринку необхідно врахувати сезонність попиту на різні вироби, доступність ціни для споживача, якість товару, постійне оновлення асортименту, особливо дешевого «пластика» (це пов’язано з невеликим строком експлуатації) і добре продумане зовнішне оформлення виробу і упаковки.

1.2. Характеристика споживчих властивостей товарів з пластичних мас господарського призначення

Споживчі властивості товарів і їх показники визначають ефективність використання виробів по призначення, їх соціальну значимість, практичну корисність, надійність і зручність використання, естетичну досконалість, безпечність для людини і оточуючого середовища. Виявлення споживчих властивостей, з одного боку, залежить від речовинно(матеріально)-морфологічних, технічних і інших властивостей товарів (розмірів, конструкції, матеріалів і т.д.) а з іншого - від виду і характеру потреб, на задоволення яких вони спрямовані - утилітарних, естетичних і т.д.

Споживчі властивості поділяють на соціальні, функціональні, ергономічні, естетичні, екологічні, надійність і безпеки виробів.

Споживчі властивості підрозділяють на групи, підгрупи і ніші категорії класифікації. На нижчих ступенях класифікації знаходяться природні властивості (хімічні, фізичні, фізико-хімічні) і показники конструкції, які можуть бути безпосередньо змірені. Від природних властивостей багато в чому залежать показники вищележащих рівнів класифікації.

Показники властивостей і їх значення залежать від особливостей і призначення товарів, тому особливо важливо виділити з усього комплексу споживчих властивостей основні, які мають найбільше значення для конкретного товару.

Так, для таких виробів з пластичних мас господарського призначення, як вази і горщики для квітів, головними є естетичні властивості, а для посуду і виробів для приготування їжі - це вже показники безпеки (хімічні і біологічні), а для дитячих стільців і виробів для сервіровки столу - ергономічні (антропометричні). Тобто різним за призначенням виробам притаманні певні споживчі властивості.

Функціональність виробів з пластичних мас характеризує відповідність складу пластмаси та конструкції виробу своєму призначенню (кліматичні умови, район експлуатації, область застосування, температурний інтервал, контакт х харчовими продуктами, мильними розчинами, повітрям, нафтопродуктами, жирами, маслами тощо). Так, наприклад, розміри кришок поліетиленових повинні чітко відповідати кресленням, затвердженим у встановленому порядку, бо від цього залежить можливість виробу виконувати свої функції, а саме така властивість, як герметичність - кришка повинна щільно надіватись на банку або пляшку і рідина не повинна просочуватись через неї. Це один з показників досконалості виконання основних функцій.

Показник універсальності застосування визначає діапазон умов і можливостей застосування конкретного виробу за його призначенням з урахуванням допоміжних функцій. Так, терки з пластичних мас випускають як для овочів, фруктів і інших продуктів окремо, так і комбінованими: двох- і чотирьохсторонніми з отвірами різних видів, і універсальними з лотком. Це стосується і висічок для печива, вони також бувають одно-, двох- і чотирьохсторонніми.

Надійність виробів з пластичних мас господраського призначення обумовлена такими їх властивостями, як міцність, стійкість до різних впливів (до миючих засобів, хімікаліїв та інших агресивних середовищ, до гарячої води, світла, багаторазових деформацій тощо), міцністю декоративно-захисного покриття (до сухого тертя, миючих засобів) та інше.

Так, майже всі вироби з пластичних мас побутового призначення міцні до удару ( в межах розумного). При падінні вони не деформуються, не б’ються (особливо вироби з поліолефінів - поліетилену і поліпропілену) і не втрачають герметичності (каністри, фляги, бідони). Такі вироби, як овочерізки, терки, висічки для печива достатньої тверді. Ріжучі грані впродовж тривалого строку експлуатації лишаються гострими, що обумовлено, в першу чергу складом пластичної мас і способом формування. Це стосується і скалок та дощичок для розділу.

Предмети гігієни побуту (щітки, пиловибивальники, єрші тощо) відрізняються високими показниками стійкості до багаторазових деформацій. А стійкість до навантажень притаманна різноманітним вішалкам для рушників і білизни, кронштейнам і держателям, корзинам, ящикам та інш., це обумовлено в першу чергу відповідністю пластичної маси конструкції виробу.

Майже всі вироби з пластичних мас мають відмінні показники стійкості до різного роду агресивних середовищ. Це вироби для зберігання харчових продуктів (бочки, ящики для овочей, контейнери для ягід і т.д.) і для зберігання сухих хімікатів та нехарчових рідин, і вироби для розведення рослин та догляду за ними (граблі, лопати, сапки і т.д.). Вони не кородують, не вступають в взаємодію з контактними середовищами і не підпадають під вплив гнилісних бактерій. А вироби для гарячих харчових продуктів (блюда, друшлаки, кружки та інш.), які виготовлено з полікарбонату і термостійких сополімерів стиролу мають достатню термостійкість (мінімум 70+ 50 С ).

Показники гігієнічних властивостей характеризують гігієнічність, зручність і комфорт експлуатації виробу в системі «людина - виріб - середовище». Що стосується гігієнічних властивостей виробів з пластичних мас, то вони, нажаль, не завжди знаходяться на відповідному рівні. Деякі вироби здатні накопичувати на своїй поверхні заряди статичної електрики, що може негативно впливати на стан здоров’я людини і погіршувати загальний стан організму. Це також приводить до частого забруднення поверхні виробів (притягуються частки пилу), що може негативно впливати на стан здоров’я людини і погіршувати загальний стан організму. Це також приводить до частого забруднення поверхні виробів (притягуються частки пилу), що призводить до певних незручностей при їх експлуатації. Але можливість утримання виробів залежить не тільки від природи матеріалу, але й від форми виробу і характеру його поверхні. Вироби з пластичних мас господарського призначення, крім прямолінійної форми з гладкою блискучою поверхнею, яка вважається найраціональнішою з точки зору гігієнічних властивостей, можуть бути й складної форми з рифленою або складчастою поверхнею.

Антропометричні показники дуже важливі для таких виробів, як дитячі стільці ( в т.ч. туалетні) і горщики, корзини і відра та виробів для приготування їжі.

Стосовно фізіологічних показників, то вироби з пластичних мас, так би мовити, знаходяться на висоті, тому, що за рахунок свої невеликої маси вони не створюють жодних проблем навіть для дитини.

Естетичні властивості виробів з пластичних мас оцінюють по їх формі, кольору, малюнку, розмірам, які в сукупності характеризують такі комплексні властивості, як зовнішній вигляд, раціональність форми, цілісність композиції, інформаційну виразність, досконалість виробничого виконання. Вироби можуть бути ажурними, плетеними, з малюнком чи без нього, пофарбованими та інше. Поверхня виробів повинна бути гладкою або рельєфною, блискучою або матовою, без надливів, вздуть, тріщин, раковин, грат, гострих пружків і повинна відповідати вимогам стандартів. Форма, розміри і колір повинні відповідати зразкам-еталонам. Форма виробів повинна бути по змозі обтічною, кути та грані закругленими, а вигравірувальні та рельєфні малюнки - чіткими і ясними. В виробах, які складаються з декількох частин (наприклад, чашка і підставка тощо), ці частини повинні бути правильно підібрані по кольору та відтінку, добре пригнані по розмірам. Комплектні вироби (з декількох предметів) повинні мати однотонне забарвлення, за виключенням тих випадків, коли різне забарвлення передбачено завчасно. Можливості художньої обробки пластмас найрізноманітніші. А завдяки пластичності при виготовленні виробів, прозорості ( в деяких випадках), різноманітності забарвлень та гладкій блискучій поверхні, вони мають і необмежені декоративні властивості. Особливості конструкції виробів повинні підкреслювати ці характерні переваги пластичних мас. Наприклад, колір матеріалу виробів повинен бути в певній відповідності з характером їх поверхні. При твердій та блискучій поверхні полістирола більш доцільними будуть насичені, яскраві кольори, а от поліетиленовим виробам з їх матовою та відносно м’якою поверхнею, навпаки, краще підходять неяскраві, слабонасичені тона та полутона.

Оздоблення виробів з пластичних мас господарського призначення, може бути за рахунок двокольорового лиття або видування, декорування (шовкотрафаретний друк, декольманія, тиснення фольгою, запресовка паперу і тканини, гравіровка, оздоблення кольоровою плівкою).

Безпечність виробів з пластичних мас побутового призначення, а в особливості посуду (для сипучих, холодних і гарячих продуктів і одноразового) і виробів для приготування їжі (для кухонних робіт, для сервіровки столу, для зберігання продуктів) обумовлені такими їх властивостями, як хімічна, біологічна, механічна і пожежобезпечність 9особливо для виробів по благоустрою домівки) Так, вироби, які контактують з харчовими продуктами повинні бути фізіологічно нешкідливими. Міграція забарвника не допускається, а наявність запаху і шкідливих речовин, які виділяються в модельні середовища не повинні перевищувати встановлених Міністерством охорони здоров’я норм.

Показники механічної безпеки враховують, наприклад, затупленість країв виробів тощо.

Показники пожежобезпечності важливі для таких виробів, як предмети обставлення і благоустрою домівки (різні полички, шкафчики, табуретки, дитячі стільці тощо). Це обумовлено тим, що пластичні маси з яких можуть бути виготовлені ці вироби в процесі горіння можуть виділяти суміші шкідливих речовин, які мають дуже шкідливий вплив на організм людини.

Екологічні показники (дуже важливі для цієї групи товарів) виробів з пластичних мас господарського призначення характеризують вплив, а точніше забруднення оточуючого середовища відходами, які не піддаються хуткому розкладанню. Ці питання дуже хвилюють світову громадкість. В наукових журналах і офіційних зверненнях ООН постійно повідомляється про накопичення в світовому океані і грунті різного роду пластичного сміття і насамперед це звалище побутових та промислових відходів. На привеликий жаль вони не зникають і кількість їх катастрофічно зростає. В Атлантичному океані вже кілька років знаходять кулеподібні часточки полістиролу діаметром 0,2-1,7 мм і поліетилену діаметром 1,7-4,9 мм. На сьогоднішній день питання про утилізацію пластичних відходів стоїть на першому місці. Але досягнення в цій галузі поки що невеликі. Одними з найпривабливіших методів є руйнування пластичних мас під дією мікроорганізмів (але нажаль кількість полімерів схильних до біологічного руйнування обмежена - альфатичні полімери та їхні похідні) та переробка їх в паливо ( з 10 тон полімеру можна одержати 10 000 л палива, яке дешевше від такого самого за якістю палива, виробленого з нафти).

Розглянувши споживчі властивості товарів з пластичних мас господарського призначення ми можемо зробити висновок, що на формування споживчих властивостей може вплинути - склад пластмаси, вибір і додержання технологічного регламенту її переробки у виріб, конструкція виробу, обробка і оздоблення уже відформованих виробів.

1.3. Вимоги до якості товарів з пластичних мас господарського призначення

Якість виробів з пластичних мас залежить від виконання вимог до властивостей сировини та складу пластичної маси, від правильності вибору конструкції і відповідно до його призначення виробу, дотримання технологічних режимів переробки пластмаси.

Основою якості виробляємого товару є рівень вимог нормативно-технічної документації, які висуваються до виробів з пластичних мас господарського призначення. І недотримання одного з показників приводить до погіршення якості товару, а тобто і зниження їх конкурентоспроможності. Тому виробляємий товар повинен відповідати всім вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТу, ТУ), щоб задовольнити потребу споживачів.

Тому до якості виробів з пластичних мас пред’являють вимоги у відношення виду та складу пластмаси, конструкції виробу, його зовнішнього вигляду, якості оздоблювання.

Склад пластмаси і конструкція виробів визначають усі їх основні споживчі властивості - ергономічні, естетичні, гігієнічні, надійність. Тому при оцінці якості виробів дуже важливо правильно встановити природу пластмас, яку використовують для їх виготовлення. Встановивши вид пластмаси та її властивості, можна скласти досить вичерпне уявлення про властивості виробів, умовах і можливостях його використання.

Номенклатура і якість сировини (смол, пластифікаторів та інш.), а також правильність складу пластичної маси регламентується і гарантується заводами-постачальниками. Останні зобов’язані підтверджувати якість та основні характеристики пластмаси у відповідних сертифікатах, зокрема, при поставці нових видів виробів, і особливо харчової посуди та тари.

Від правильного вибору конструкції виробу залежить надійність його використання впродовж тривалого часу. Конструкція виробу повинна бути раціональною, зручною для тривалого використання, а форма - простою і гарною. Форма і розміри виробів повинні відповідати технічному опису, кресленням та зразка-еталонам.

У виробах, які складаються з кількох частин (наприклад, чашка і підставка ваз), ці частини повинні бути правильно підібрані по кольору і відтінку, добре підігнані по розмірах. Комплектні вироби (з кількох предметів) повинні мати однотонне фарбування, за винятком тих випадків, коли неоднакове фарбування передбачено композицією виробу.

Критерієм правильності конструкції виробу є можливість його виготовлення по найбільш простій технології і за найменшу кількість пластмаси. Товщина перетину у всіх частинах виробу повинна бути приблизною, а перехід повільним. Цим забезпечується рівномірність охолодження і менша схильність виробу до короблення та розтріскування.

Найбільш раціональною товщиною пресованих виробів є товщина від 1 до 5 мм, литих - від 0,5 до 4 мм. При більшій товщині виникає короблення і раковіни. При цьому різнотовщеність не повинна перебільшувати у пресованих виробах 2:1, у литих - 2,5:1.

Форма виробів повинна бути по можливості обтікаємою, кути та грані закруглені, а гранування в рельєфні малюнки - чіткими і ясними. Овальна форма і закруглені кути і грані забезпечують більш високу міцність вироба чи його деталі. Навпаки, гострі зовнішні кути легко піддаються сколам, сприяють появі тріщен. Різкі переходи від однієї поверхні до іншої ри однаковій товщині викликають появу внутрішньої напруги, які призводять до короблення.

У виробах не припускаються слідуючи дефекти тріщини, недопресовка, крупні інородні включення, взуття, раковини, стикові шви, сильне короблення. Завусениці від облою повинні бути добре зачищені та заполіровані, після чого вироби не повинні мати царапин і вищербин. Кромки виробів повинні бути рівними, гладкими, без гострих граней, терщін і завусениці. Місця сочленіння прес-форм повинні бути добре зачищені. Вироби, як виробляються механічною обробкою, не повинні мати, крім того, царапин від образівних матеріалів і сколів, як утворюються при обробці на станках (наприклад, при просврелюванні отворів у гудзиках).

Естетичні вимоги до побутових і художнім виробам з пластичних мас кінцево ще не сформульовані. Оданк, можливості художньої обробки пластмас різноманітні, так як дякуючи пластичності при виготовленні виробів, прозорості, разіноманітності фарбування та гладкої блускучої поверхні пластмаси мають широкі декоратичні можливості. Особливо конструкції виробів повинні підкреслювати ці характерні переваги пластмас. Наприклад, кольор матеріалу виробів повинен бути в певній відповідності з характером їх поверхні. При щільній та блускичій поверхні полистиролу більш пригожими є яскраво насичені кольори, поліетиленовим виробам з їх матовою і відносно м’якою поверхнею, навпаки, краще підходять неяскраві слабонасичені тона і напівтона.

Особливі додаткові вимоги пред’являються до якості пластмасових виробів харчового та будівничого призначення. Вироби харчового призначення повинні бути фізіологічно нешкідливими, а будівничі матеріали з пластичних мас - пожежобезпечними. Тому питання про випуск виробів харчового призначення завжди погоджується з органами Державної санітарної інспекції МОЗ України, а щодо випуску будівничих матеріалів з пластичних, крім того, з органами Державної санітарної інспекції та Державного пожежного нагляду.

Специфічні вимоги пред’являються до якості таких виробів, як гудзики, мильниці. Вони повинні володіти високою міцністю, особливо до удару при падінні. Достатньою механічною міцністю повинні володіти глазки та вушки гудзиків. Футляри для окулярів, підсигари повинні бути достатньо стійкими до тиску їх при носінні у кишенях та у сумках. Тому для їх виготовлення застосовують пластичні маси, як володіють вказаними властивостями (фенопласти, амінопласти).

Вироби з пластичних мас, особливо господарчі, у процесі експлуатації чи при митті підлягають діянню води та мильному розчину. Тому до таких виробів пред’являються певні вимоги стійкості до дії гарячої води та мильних розчинів. До гудзиків, виробів з тканин з покриттям і т.п. пред’являються , крім того, вимоги стійкості до різних атмосферних дій (до морозу, сонячних променів і інш.).

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють проблеми формування асортименту товарів. Формування асортименту - це складний виробничо-економічний процес, який направлений на приведення товарної пропозиції в залежності від попиту населення по натурально-речовому складу. Ціленаправлене формування з урахування розвитку суспільних потреб, купівельного попиту, досягнень науково-технічного прогресу.

На сучасному етапі формування асортименту це раціональність структури асортименту товарів, забезпечення достатньої широти, глибини, довжини, гармонійності асортименту, забезпечення оптимального асортименту, оновлення асортименту товарів, створення таких товарів і з такими споживчими якостями, які б задовольняли специфічні замовлення певних контингентів споживачів.


Експериментальна частина

Розділ ІІ.

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Об’єкти дослідження

Об’єктом дослідження дипломної роботи є вироби з пластичних мас господарського призначення на прикладі ЗАТ «Юність». Особлива увага буде приділена вивченню споживчих властивостей, асортименту, сертифікації і санітарно-гігієнічним дослідженням виробів з пластичних мас господарського призначення вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Закрите акціонерне товариство «Юність» є роздрібним підприємством. Асортимент пропонуємої підприємством продукції представлений групами непродовольчих товарів. Пропонуємі товари і продукція знаходять застосування як в побуті так і на підприємствах громадського харчування, готельних і торговельних господарствах і інше.

Підприємство є юридичною особою, і здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Основними напрямками діяльності підприємства є:

- роздрібна торгівля;

- організація власних торговельних підприємств;

- здійснення орендної діяльності, в тому числі лізингових операцій;

- організація та прийняття участі в проведенні виставок-ярмарок, аукціонів, виставок-продаж;

- спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності з проведенням спільних господарських операцій;

- операції з цінними паперами;

- інші види діяльності, які не заборонені прямо у виключній формі чинним законодавством України.

Асортимент побутових виробів з пластичних мас господарського призначення класифікують у відповідності з їх призначенням на господарчі, галантерейні і культурно-побутові товари. Подальшу класифікацію виробів проводять по більш вузькому призначенню, виду пластичних мас, способу виготовлення, розміру і формі, іноді по декоруванню (оздоблюванні)/16/.

Вид використаної пластмаси залежить від призначення виробу. Наприклад, посудогосподарчи товари виробляють з таких пластмас, як амінопласти, поліетилен, поліпропілен та ін. Взагалі, вироби господарського призначення, виробляють головним чином з поліетилену (високого та низького тиску), поліпропілену, полістиролу і сополімерів стиролу, амінопластів, фенопластів, етрола АЦ, полікарбоната і поліметилметакрилата.

Фасони виробів визначаються їхньою конструкцією та формою.

За конструкцією вироби з пластичних мас бувають цільними і розбірними. Наприклад, із з’єднанням на різбі, на ніжці, піддоні, з кришкою або без неї і т.д.

За формою вироби з пластичних мас бувають - овальні, прямокутні, циліндричні, конічні, форми кола та ін.

Розміри виробів вказують по їх емкості в літрах, а також по діаметру, ширині і висоті в міліметрах (розміри плоских виробів у формі кола - по діаметру , а овальної і прямокутної форми - по довжині, ширині і висоті).

Основними видами декору виробів з пластичних мас є гравіровка, гравіровка під «кришталь», деколь, живопис, металізація, шовкотрафаретна печать (відбиток), двокольорове лиття, декорування (обклеювання) липкою стрічкою, декорування (запресування) тканиною або папером.

Вироби з пластичних мас можуть бути одиничними і комплексними (прилад для гоління з стаканчиком, чашкою та тацею, прилад для штопки, набір келихів, набори для спецій та ін.) випускають як цільні, так і роз’ємні ( на різбі) вироби. Кожний вид одноіменних виробів з пластичних мас, як правило, випускають в декількох різновидах, які відрізняються один від одного матеріалом, призначенням, конструкцією (формою, розміром та ін.) і характером поверхні. Ці відзначені особливості, звичайно, впливають на ціну виробу .

Господарські вироби з пластичних мас по призначенню підрозділяють на слідуючі групи: посуд, вироби для приготування їжі, предмети гігієни побуту, вироби для зберігання предметів побуту і хімікатів, предмети для обставлення та благоустрою домівки, вироби для розвішування та сушіння одягу, вироби для виробничо-господарських робіт (див.додаток 1)

Найменування посуду розрізняються за видом пластмас, конструкцією і формою, характером оздоблення і розмірами. Виробляють посуд з тих пластичних мас, які не виділяють шкідливих для організму речовин.

За призначенням і характером використання розрізняють посуд з пластмас для сипучих харчових продуктів, для холодних харчових продуктів і для гарячих харчових продуктів.

В асортимент посуду для сипучих харчових продуктів входять вироби для зберігання і дозування крупи, борошна, солі, спецій та інших продуктів: банки господарчі, чайниці, стакани мірні, сахарниці, солонки, вази для цукерок та печива, перечниці та ін. Виробляють цей посуд головним чином з амінопластів, полістирола, поліметилметаккрилата.

Посуд для холодних харчових продуктів - це штучний і комплектний посуд для зберігання і подачі до столу холодної їжі. Асортимент цього посуду включає глечики, молочники, соусники, масленки, алатниці, сирниці, компотниці, бутербродниці, тарілки для оселедців, рюмки, чашки з блюдцями, розетки для варені, ковші, тарілки десертні, сифони, фляги і т.д. випускають комплектну посуду в вигляді наборів для салату, варення, ягід та ін.

Асортимент посуду для гарячих харчових продуктів поки що обмежений і представлений мисками, бульйонницями, блюдами і супницями. Виготовляють їх з полікарбоната і рідше з металіта.

Вироби для приготування їжі підрозділяють на вироби для кухонних робіт, вироби для сервіровки столу і для зберігання продуктів.

Асортимент виробів для кухонних робіт: воронки, сита, овочерізки, терки, мутовки, соковижималки; висічки для печива, пельменів, скалки, доски для розділу, совки для сипучих продуктів та ін.

До виробів для сервіровки столу відносять різноманітні виделки, ложки, лопатки для торта, ножі, щіпці для льоду.

В асортимент виробів для зберігання продуктів входять бідони, бочки, бочечки, пляшки, фляги, ящики для овочей, контейнери для ягід, корзини для грибів та ін.

Предмети гігієни побуту ділять на слідуючі підгрупи: предмети для догляду за одягом та взуттям (рожки, щітки, зволожнювачі білизни), предмети прибирання та гігієни приміщень (совки для сміття, скрбеки і засоби для чистки та миття вікон, пиловибивальники, швабри, зволожувачі повітря та ін.), предмети догляду за посудом (щітки, мочалки і губки для миття посуду, єрші, різноманітні сушилки), санітарно-гігієнічні вироби (коврики, рукомийники, гартки для мійки, вантузи, горщики та стільця туалетні для дітей та ін.).

Група виробів для зберігання предметів побуту та хімікатів включає вироби для зберігання інструментів (коробки, планшети, підставки, футляри, корзини, короба), сухих хімікатів і нехарчових рідин (нафталінниці, масленки для технічного масла та ін.).

Асортимент предметів обставлення і благоустрію домівки представлений різними поличками (для кухні, взуття, вітальні, телефону та ін.), шкафчиками, табуретками, стільцями дитячими та інше.

В групі виробів для розвішування та сушіння одягу, рушників та інших предметів виділяють дві підгрупи: пристосування для сухих рушників та одягу (вішалки для рушників та сухої білизни, кронштейни, гачки, сушарки для білизни і трикотажа та ін.) і вироби для підвішування різних дрібниць (зажими і кільця для штор, тримачі і кишені для туалетного паперу та ін.).

Група виробів для виробничо-господарських робіт поєднує вироби для розведення рослин і догляду за ними (вази для квітів, лійки, зрошувачі, оприскувачі, граблі, лопати, сапки, підбірки для гослин і т.д.) і предмети для технічної творчості (стрічки профільні, листи виробничі, плитки виробничі та ін.) .

2.2.Методи дослідження

Методами дослідження, які будуть розглядатися в експериментальній частині є:

- методи санітарно-гігієнічних досліджень;

- методи аналізу торговельного асортименту;

- методи збору первинної інформації.

При санітарно-гігієнічних дослідженнях виробів з пластичних мас чи полімерних матеріалів використовують багато методів випробувань, головними з яких є: органолептичні і аналітичні. На усі зазначені методи випробувань існують стандарти і методичні вказівки

Метод визначення запаху і присмака . Принцип метода зайвого зразка полягає в тому, що дегустаторам пропонують понюхати і попробувати три рідини в однакових склянках (колбах) з різними номерами для виявлення серед них витяжки (екстракта) з полімерного матеріала.

Визначення окислювання полягає у загальному вмісті відновлювачів (неорганічних і органічних), які реагують з сильними окислювачами.

Біхроматний метод. Метод засновано на тому, що біхромат калія в розчині сірчаної кислоти діє як сильний окислювач (розбавлення 1:1, тобто 18 г розчин по вмісту сірчаної кислоти).

Хлорід-йони окислюються кількісно до вільного хлора, тому з отриманого в аналізі результата, при наявності в водній витяжці хлорід-йонів, необхідно врахувати поправку: на 1 мг хлорід-йонів витрачається 0,23 мг кисню.

Хроматографія заснована на розподілі компонентів суміші між двома фазами, одна з яких нерухома, інші - рухома.

Полярографія заснована на здатності хімічних речовин відновлюватися на ртутному капельному катоді або окислюватись на аноді.

Ультрофіолетова спектрофотометрія з астосовується для вивчення міграції хімічних речовин (стирола, оловоорганічного стабілізатора, метилметакрилата).

Інфрачервона спектроскопія застосовується для визначення обмеженої кількості мігруючих з пліметра речовин ( частіше для підтвердження).

Мас-спектрометрія застосовують для визначення незначних кількостей речовин, які мігрують з полімерного матеріала в різні середовища.

Анкетування - це інструмент збору первинних даних. Відомо, що анкети складаються з питань, які адресовані респодентам для відповіді на них. У ході підготовки необхідно визначити інформацію, яку слід отримати, тип анкети і метод дії, визначитись з питаннями.

За типами запитання можна розділити на дві основні групи (відкритті і закриті) запитання.

Відкритими - запитання без заданої структури відповіді. Опитуваному надається можливість висловити свою думку з питання, що вивчається в довільній формі (запитання без заданої структури; підбір словесних асоціацій; завершення пропозиції відповіддю; завершення розповіді та інш.).

Перевагою відкритих запитань є широкий спектр відповідей та відсутність впливу на відповідь. Недоліками - велика різноманітність відповідей, вимагає багато часу для опитування, важко опрацьовувати відповіді.

Закриті запитання передбачають вибір одного із запропонованих варіантів відповіді (альтернативне запитання - дозволяє зробити вибір варіанта з двох або трьох альтернативних; запитання з вибірковими твердженнями - дозволяє зробити вибір твердження найбільш вірного на думку опитуваного; запитання за шкалою Лайкерта - надає можливість опитуваному висловити ступінь згоди чи незгоди з твердженням (цілком згоден, згоден, згоден певною мірою, незгоден); оцінююча шкала - опитуваному пропонується дати кількісну оцінку ( у балах) твердженням).

Запитання в переліку повинні переходити від загальних до конкретних, від простих до складних. Загальна кількість запитань не повинна бути великою, тому що це ускладнює сприйняття дослідження в цілому.

Основні вимоги до формулювання запитань:

- при складанні запитань необхідно використовувати прості, та зрозумілі слова, не рекомендується використовувати спеціальні або технічні терміни;

- не можна використовувати слова, які мають різні значення для різних груп споживачів;

- не слід ставити запитання, які можуть мати подвійний зміст.

Існують також вимоги до структури анкети. Вона складається з трьох основних частин: вступу, основної частини і відомостей про опитуваного. У вступі вказується мета дослідження, і заклик надати допомогу в реалізації поставленої мети. У другій частині викладаються запитання. У тертій - містяться відомості про респондента, тому, щоб уникнути небажання відповідати слід ставити закриті питання про вік та фінансове становище.

Розділ ІІІ .

Дослідження ринку товарів з пластичних мас (на прикладі зат “юність”)

3.1. Товарознавча характеристика асортименту товарів з пластичних мас господарського призначення на ЗАТ «Юність»

Асортимент виробів господарського призначення з пластичних мас, який пропонує ЗАТ «Юність» широкий. Основні - це посуд (в т.ч. одноразового користування), вироби для приготування їжі, предмети благоустрою і обставлення квартири, а також вироби для зберігання білизни, гігіени побуту, предмети по догляду за квітами і інше.

Проаналізуємо структуру асортименту цих виробів на основі звітних даних ЗАТ «Юність» за чотири квартали 2000 р.

В таблиці 3.1 наведено динаміку надходжень виробів господарського призначення з пластичних мас різних торгових марок і виробників. Протягом всього року найбільшу частку по обсягу поставок займають вироби торговельних марок «POLARCUP» (Польща) та «PLASTEX» і «LORDOS» (Кіпр). Це обумовлено давно налагодженими зв’язками з цими фірмами (одні з перших постачальників), досить відомими торговельними марками на ринку виробів пластичних мас, високою якістю продукції і дуже широким її асортиментом, своєчасністю поставок, зручними умовами розрахунків, гнучкими системами знижок, а також ідеальним порядком у супровідних документах. І майже вся їхня продукція розрахована на середню і нижче середньої купівельну спроможність, тобто вона по цінах доступна практично всім прошаркам населення.

Найменшу долю в обсязі поставок займають торговельні марки EKA PLAST і ВІSK. Це пояснюється престижем цих торговельних марок на світовому ринку. Вироби цих фірм розраховані на заможних покупців, які згодні платити за елітність товару. Тобто, за рахунок дуже високих цін, продукція цих виробників користується дуже помірним попитом.

Не високі показники по вітчизняним виробникам пояснюються не великими потужностями виробництва, адже обладнання технологічних ліній великих підприємств застаріле, а нові лінії спроможні купити лише комерційні структури, але вони малотужні за рахунок своєї відносної дешевизни. Хоча треба відмітити, що аналогічні вироби вітчизняних виробників дешевші приблизно на 10-15%. Необхідно зауважити, що показники по вітчизняним виробникам сягають середнього рівня лише за рахунок постачання одноразового посуду. Асортимент інших виробів майже відсутній, його доля дорівнює приблизно 2%.

Найбільшу питому вагу в закупівлі та реалізації мають такі групи виробів, як посуд, в тому числі і одноразовий, вироби для приготування їжі, предмети обставлення і благоустрою домівки, підгрупи виробів для зберігання білизни, гігієни побуту.

Треба зауважити, що одноразовий посуд ми виділили в окрему підгрупу, тому що по-перше, питома вага в закупівлі і реалізації цих виробів складає 51,96% всього асортименту, і по-друге, по зрівнянню з іншими групами виробів ця підгрупа не так сильно підпадає під вплив сезонних коливань. Для одноразового посуду цей показник становить приблизно 18% (зима-весна) і 26% (осінь-зима), для інших груп виробів (за виключенням щіток, губок, мочалок) він дорівнює 65-95%. Тобто, якби не зробили це відокремлення, то показники по групі посуду з пластичних мас не відповідали б дійсності.

Ця таблиця також дає уяву про оптимальність асортименту на ЗАТ «Юність». Якщо надходження прийняти за встановлену кількість необхідні продукції, а реалізацію за раціональний показник асортименту, то в середньому коефіцієнт оптимальності буде дорівнювати 0,85. Це доводить, що структура асортименту виробів з пластичних мас господарського призначення на підприємстві «Юність» достатньо оптимальна і пропозиція задовольняє попит.

Ступінь оновлення асортименту в залежності від груп виробів коливається від 0,01% - група виробів для зберігання предметів побуту та хімікатів, до 5,82 % - предмети гігієни побуту. Взагалі нові вироби надходять майже з кожною поставкою при цьому приблизно 5% - це принципово нові вироби і 95% - це вироби з суттєво покращеними споживчими властивостями. Рівень реалізації дорівнює в середньому 49,7%. Це дуже гарний показник, враховуючи те, що споживачі ще мало знайомі з цими виробами.

Зважаючи на те, що питома вага одноразового посуду в обсязі закупівлі і реалізації виробів з пластичних мас господарського призначення дорівнює 51,69 %, то розглянемо структуру асортимента цих виробів більш детально. В таблиці наведено структуру асортименту одноразового посуду за видами.

Хоча в цій таблиці наведені лише основні види виробів, ми бачимо, що асортимент достатньо широкий, а коефіцієнт одноразового посуду характеризується і непоганою зіставленністю (гармонійністю), в основі якої лежить співвідношення між запропонованими асортиментними групами (виробами) з позиції спільності кінцевої реалізації. Так, тарілки і виделки характеризуються приблизно однаковими частками в реалізації (відповідно 18,6% і 16,5%). Теж саме можна сказати про чашки і ложки (відповідно 6,57% і 7,12%).

Найбільшу питому вагу в закупівлі та реалізації одноразового посуду мають такі види виробів як стакани, тарілки, виделки, чашки і ложки, тобто ті вироби, які застосовуються при обслуговуванні населення в місцях громадського харчування.

Попит на вироби для напоїв залежить від ємкості виробу, наприклад, стакану - це 200, 250, 500 мл. І це зрозуміло, адже традиційно склалось так, що майже всі напої в місцях громадського харчування відпускаються в об’ємі 200 мл (це найбільш оптимальна кількість рідини для разового споживання). Ми бачимо, що попит на стакани різко посилюється в другому та третьому кварталах. Це пояснюється тим, що влітку деякі види напоїв (квас, пиво) реалізуються саме в такій кількості. Стакани ємкістю 250 мл посідають друге місце по обсягам закупівлі та реалізації. Їх закупають з метою запобігання випадковому переливу напоїв через края, як це досить часто буває із стаканами ємкістю 200 мл (саме цією причиною і пояснюються «недоливи» деяких продавців).

Асортимент предметів обставлення і благоустрою домівки представлений всіма найменуваннями виробів, тобто він має максимальну довжину, а також він досить глибокий і стійкий. Але характерною особливістю цієї групи виробів є те, що майже половина цих виробів розрахована на заможних покупців. І якщо коефіцієнт оптимальності виробів вартість яких не перевищує п’ятдесяти гривень дорівнює в середньому 0,81, то для виробів, вартість яких перевищує двісті гривень він становить 0,28. І хоча надходить цих виробів не так багато, попит на них майже відсутній.

Таблиця дає уяву про структуру асортименту виробів господарського призначення з пластичних мас за кольором. Найбільшим попитом користуються вироби білого, червоного, бежевого, коричневого кольорів і під мармур. Відповідно закупки виробів забарвлених в ці кольори найбільші. Але попит інколи буває непрогнозованим. Так, в другому кварталі попит на вироби червоного та бежевого кольорів зріс майже в два рази і задовольнити його вдалось лише за рахунок товарних запасів. В свою чергу відділ закупок, проаналізувавши становище, зробив певні висновки, і на початку третього кварталу виробів цих кольорів надійшло в 1,5 разів більше ніж в попередніх. Але в третьому кварталі попит на них різко знизився (майже в два рази по зрівнянню з другим кварталом і в три рази по зрівнянню в першим). В результаті чого підприємство було змушене сплатити 21.34 тис. грн. податку за перевищення товарних запасів.

Не зрозуміла ситуація склалася і з виробами синього кольору. Протягом всього року спостерігається невідповідність надходження і реалізації (надходження перевищувало реалізацію майже в два рази), в наслідок чого також відбулось затоварення виробами цього кольору.

Одже, проаналізувавши структуру асортименту виробів господарського призначення з пластичних мас на підприємстві «Юність», можна зробити наступні висновки.

1. Асортимент цих виробів достатньо широкий, довгий і глибокий (велика кількість видів і різновидів виробів за конструкцією, формами, розмірами та кольором).

2. Ступінь оновлення асортименту задовільний і він лишається сталим протягом всього року.

3. Реалізація виробів у більшості випадків зростає в залежності від часу року і максимальне своє значення має в весняно-літній період, що свідчить про сезонність товару.

В зв’язку з сезонними коливаннями, кількість надходжень відповідно змінюється, зменшується або збільшується в залежності від пори року і мінімальне значення має в осінньо-зимовий період. Але коливання ні в широті, ні в довжині, ні в глибині асортименту не спостерігаються, тобто пропозиція всіх видів і різновидів виробів протягом року лишається однаковою, що свідчить, про сталість асортименту на підприємстві «Юність».

3.2. Порівняльна характеристика споживчих властивостей товарів з пластичних мас господарського призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Аналізуючи асортимент господарських виробів з пластичних мас, яки пропонує ЗАТ «Юність» очевидно, що значна кількість виробів - це вироби іноземного виробництва (Польща, Німеччина, Італія, Кіпр, Голландія - 80 %). Відрізняються вони від вітчизняних виробів значно кращими і нетрадиційними формами, оригінальністю конструкцій, широкою кольоровою гамою, насиченістю і яскравістю кольорів, різноманітністю відтінків, виразними в привабливими малюнками, великою кількістю комплектних виробів, шириною, довжиною, глибиною і постійним оновленням асортименту і т.д. В усіх виробах просліджується органічний зв’язок між формою, зовнішнім оформленням і призначенням виробів, який є важливою умовою відповідності товару естетичним показникам.

Так, якщо подивитися на асортимент вітчизняних виробів, то він дуже вузький. Деякі групи і підгрупи представлені від сили одним двома найменуваннями виробів. Наприклад, предмети прибирання та гігієни приміщень - тільки совки, вироби для зберігання білизни - тільки корзини, вироби для розведення рослин і догляду за ними - горщики для квітів. А деякі групи виробів зовсім відсутні. Це посуд для гарячих харчових продуктів, вироби для сервіровки столу, вироби для зберігання столових приборів.

Що стосується асортименту виробів закордонного виробництва, то він дуже і дуже широкий. Представлені всі групи і підгрупи товарів. Найменша кількість найменувань в підгрупі виробів для зберігання сухих хімікатів і нехарчових рідин, вона дорівнює 15. А найбільша - до 250 - в групі посуду ( в т.ч. одноразовий). Різновид асортименту вітчизняних виробів майже всіх груп товарі в кращому випадку дорівнює різновидам виробів 5-7 розмірів (відра - 4 розмірів, горщики для квітів - 3). Хоча, треба зауважити, що одноразовий посуд має досить непогану довжину і глибину, а по деяких видах таку саму, як і вироби зарубіжного виробництва (стакани, тарілки, виделки). І тільки каністри з поліетилену характеризуються вичерпним різновидом асортименту - 9 розмірів (1,2,2.5,3,5,8,10,20,25 л).

Що стосується зарубіжної продукції, майже всі види виробів мають мінімум два різновиди, а максимум - 150 (горщики для квітів німецької фірми «Хості»).

Також треба зауважити, що продукція вітчизняного виробництва більшості випадків обмежується, нажаль, лише виробами традиційної форми. Вона дуже проста і далеко не приваблива. Це обумовлено тим, що еталони-зразки, згідно яких виробляється ця продукція, були розроблені і затверджені ще на початку 90-х років. Певна річ, що естетичні вимоги за цей час вже встигли змінитись ( і не один раз), і тому ці форми попросту морально застаріли. Споживач в свою чергу встиг звикнути до таких виробів і вони йому в певній мірі вже набридли. Тому він прагне придбати щось нове і оригінальне. І саме такі вироби пропонують зарубіжні виробники, які враховують науково-технічні досягнення, слідкують за стильовими напрямками і відповідним дизайном свої продукції. Для них пошук і створення нових та оригінальних форм - повсякденна робота.

Враховуючи те, що асортимент виробів зарубіжного виробництва значно ширший і глибший, то буде зроблена порівняльна характеристика лише тих виробів, які на сьогоднішній день представлені як зарубіжними так і вітчизняними виробниками.

Якщо взяти для прикладу такі вироби як відра (закордонного виробництва), то видно, що вони можуть бути як круглими, так і овальними, як квадратними, так і прямокутними з закругленими кутами, як з кришками, так і без них. Причому, кришки можуть бути різних форм і конструкцій (традиційні - з’ємні, на держатилях і такі, які самостійно (знизу вверх) закриваються за допомогою пружини, також з лійками і відціжувачами). Це стосується і корзин та коробів для зберігання білизни. Крім квадратних , круглих, овальних, прямокутних і багатогранних по основі, вони можуть бути кутовими: трикутними і у вигляді сектора кола і квадранта. Вироби вітчизняних виробників обмежуються, нажаль, лише 2-3 різновидами.

Майже те саме можна сказати і про етажерки. Вітчизняний асортимент представлений двома різновидами, це 2- і 3-поличкові етажерки прямокутної форми. Зарубіжні ж виробники пропонують 2,3,4,5 поличкові. Вони можуть бути простими, змішаними і багатофункціональними; прямокутними, квадратними, круглими і кутовими (трикутними і у вигляді сектора кола і квадранта по основі), і кожна з них може бути ще й на коліщатках. Деякі етажерки обладнанні механізмом за допомогою якого вони обертаються навколо власної осі.

Горщики для квітів зарубіжного виробництва, характеризуються різноманіттям їх форм, чисельністю, оригінальністю, цілісністю композицій і відповідністю майже всім стильовим напрямкам. А кількість їх форм і розмірів (від великих підлогових місткістю - від 30 л до найменших - 110 мл). і кольорова палітра здається необмеженою. Вони можуть мати як складний силует так і прості та цільні форми. Горщики і вази випускають з стінками і дном звичайної товщини і потовщенням, а також на піддоні (виступ або уступ в нижній частині виробу) і на ніжках. Ніжки можуть бути різної висоти, форми (пряма або фігурна) і обробки (гранена і рівна). Характер краю може бути рівним або вирізним. Їх форма може нагадувати квітку (тюльпан, дзвоник, ландиш, троянду), бокал, кубок, піалку, вазочку і т.д.

Якщо порівняти кольорову гаму вітчизняних і зарубіжних виробів пластичних мас господарського призначення, то видно, що на при великий жаль, вітчизняні вироби знаходяться в значно програшному становищі. В кращому, випадку можна нарахувати 5-6 кольорових різновидів. Це як правило, вироби білого, синього, зеленого і червоних кольорів. І, в більшості випадків, вони доволі тьм’яні і непоказні, в наслідок чого не привертають увагу споживачів. Вироби зарубіжного виробництва відрізняються широкою гамою кольорів і відтінків - від пастельних до яскравих і насичених, а також і цікавими фактурними рішеннями. Також вироби можуть бути і пістрявими, і під мармур, і під інші природні матеріали (малахіт, дерево, камінь, пісок). Вони відрізняються як соковитістю так і чистотою кольору, і як правило колір завжди знаходяться у відповідності до призначення виробу, підкреслюючи його поверхню і форму. Якщо це набори для ванних кімнат, то вони вже мають переважно пастельні тона, а якщо полички для дитячих кімнат, то вони вже яскравого і насиченого кольору.

Це можна сказати і про малюнки та їх тематику. На виробах вітчизняного виробництва переважають малюнки рослинного характеру (квіти), на закордонних - малюнки будь якої тематики. Якщо вироби призначено для дітей, то це можуть бути різноманітні казкові сюжети, або зображені окремі персонажі.

Також треба відмітити, що в останній час з’явились яскраві вироби єдиного стильового напрямку, які водночас є рекламоносіями окремих відомих фірм або торговельних марку (ПЕПСІ, КОКА-КОЛА).

Серед продукції зарубіжного виробництва велика кількість комплектних виробів. Це набори для ванних і туалетних кімнат, посуд: для сервіровки столу - перичниці, солонки, для інших спеціїв, для кухонних робіт, для зберігання продуктів.

За рахунок широкого асортименту виробів з пластичних мас зарубіжного виробництва споживач без ускладнень може придбати будь яку необхідну кількість виробів взаємоузгоджених між собою по розмірам, формі, стилю, конструкції, кольору, фактурі поверхні та оздобленню із збереженням єдиного гармонійного ансамблю.

Треба відмітити, що продукція закордонного виробництва відрізняється цікавим рішенням і оригінальністю упаковки, за рахунок якого багато виробів розкуповується як подарункові. Також, всі іноземні виробники обов’язково забезпечують захист елементів форми і поверхні від ушкоджень (стирання і зміну декоративних покриттів). Якщо це малюнок, чи якийсь інший вид оздоблення, то на них обов’язково нанесено прозору липку плівку, яка захищає його не тільки від механічних пошкоджень, але й від атмосферних впливів (температури, світла, вологи), тим самим зменшуючи втрати при транспортуванні і зберіганні.

Вироби закордонного виробництва дуже добре задовольнять і ергономічним вимогам. У чашок, наприклад, ручки можуть бути будь яких розмірів і конфігурацій. Це стосується і досок для розгляду, і різноманітних щіток для одягу. Їх ручки можуть бути овальні, круглі, прямокутні інші.

Такий показник, як досконалість виробничого виконання, також не багато кращий у виробів закордонного виробництва. Це і відсутність подряпин, і добре зачищені литники, немає слідів формуючих інструментів, відсутні видимі дефекти виготовлення, ретельно оброблена поверхня, а сліди по місцю змикання форм ледь помітні.

Що стосується безпеки виробів і в першу чергу хімічної і біологічної, то однаковим успіхом небезпечною може бути продукція як вітчизняного так і зарубіжного виробництва. Тому всі вироби, які мають потрапити до споживача через прилавок торговельного закладу обов’язково повинні мати Гігієнічні висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Також в останній час з’явилось дуже багато виробів з досить оригінальними і нетрадиційними конструкціями, це сахарниці, солонки, перечниці, прибори для спеціїв. Широко застосовується комбінація різних пластичних мас і кольорів. Так, наприклад, безпосередньо ємкість сахарниці може бути вироблена з поліметилметакрилата, а оправа з кришкою із полістиролу, який до речі забарвлюється в будь яки колір (червоний, синій, білий).

Взагалі порівнювати вироби з пластичних мас господарського призначення закордонного і вітчизняного виробництва дуже важко, адже кількість аналогів катастрофічно мала. А що стосується товарів-новинок, то вони майже відсутні, що інколи з’являються скоріше нагадують копію вже тривалий час пропонуємих закордонними виробниками виробів, і в більшості випадків далеко не кращу.

Одже, зробивши порівняльну характеристику виробів закордонного і вітчизняного виробництва видно, що вітчизняні вироби значно програють закордонним, як по ширині так і по глибині асортименту, по ступіню його оновлення, а також і по багатьом споживчим властивостям, таким як ергономічні, естетичні (колір, форма, оздоблення), по їх соціальній значущості, практичній корисності, досконалості виробничого виконання; по різноманіттю матеріалів, які застосовуються при виробництві цих виробів; наявністю великої кількості комплектних виробів; оригінальною, яскравою і привабливою упаковкою та іншим.

3.3.Виявлення споживчих переваг, щодо асортименту та якості товарів з пластичних мас

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють проблеми формування асортименту товарів.

Товарний асортимент - це сукупність асортиментних позицій товарів, що пропонує підприємство.

Асортиментна група - сукупність асортиментних позицій товарів з пластичних мас господарського призначення.

Товарний асортимент характеризується :

шириною, яку визначає кількість запропонованих асортиментних груп;

глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі;

насиченістю, яка визначається загальною кількістю запропонованих товарів;

зіставлюваністю, яка відображає , наскільки тісно пов’язані між собою окремі асортиментні групи з огляду на кінцеве споживання, канали розподілу, діапазон цін тощо.

Формування асортименту - це складний виробничо-економічний процес, який направлений на приведення товарної пропозиції в залежності з попитом населення по натурально-речовому складу. Ціленаправлене формування асортименту з урахуванням розвитку суспільних потреб, купівельного попиту, досягнень науково-технічного прогресу складає сутність асортиментної політики.

На сучасному етапі асортиментна політика повинна бути направлена на створення таких товарів і такими споживчими якостями, які б задовольняли специфічні замовлення певних контингентів споживачів. В зв’язку з цим виникає необхідність пошуку і впровадження в практику нових, більш ефективних форм і методів регулювання асортименту.

Основним завдання щодо поліпшення формування асортименту товарів є посилення координації їх виробництва. Для вирішення цих проблем застосовуються асортиментні концепції.

Асортиментна концепція уявляє собою направлене будування оптимальної асортиментної структури товарної пропозиції, при визначені яких за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги конкретних соціально-демографічних груп населення, з іншого - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання сировинних, фінансових, технологічних і інших ресурсів. Ця концепція виражається у вигляді системи відповідних показників, які характеризують оптимальний розвиток виробничого асортименту даного виду товарів. Наприклад, різноманітність видів та різновидностей товарів з урахуванням типології споживачів; рівень і співвідношення цін на товари даного виду; рівень і частота оновлення асортименту і т.і.

Оптимальна структура асортимента складається з таких етапів:

1. Типізація споживачів товарів з пластичних мас господарського призначення.

2. Виявлення вимог певних типів споживачів до асортименту та якості товарів. Вданому випадку вимоги споживачів - це бажання споживачів мати можливість вибору товарів з такими властивостями, які б задовольняли не тільки платоспроможну , але і натурально-речову сторону потреб.

Вивчення вимог споживачів основане на застосуванні спостереження, опросів, анкетування, експериментів. Мета - виявлення найбільш переважних, але реальних параметрів, з урахуванням платоспроможності, вимог до асортименту товарів різних груп споживачів.

3. Оптимізація асортименту конкретних груп товарів.

4. Визначення перспективності оптимальної структури асортименту.

Факторами, що впливають на асортименту політику є темпи науково-технічного прогресу; зміни у структурі ринкового попиту; фінансові можливості підприємства; зміни в асортиментній політиці конкурентів і т.і.

З поняттям асортименту зв’язане поняття оновлення товарної пропозиції. Проблема випуску на ринок нових товарів на теперішній час дуже актуальна. Це пов’язано з тим, що нові товари все більш набувають значення не тільки як засіб задоволення платоспроможних потреб населення, але і як фактор активізації попиту. Якщо споживчі властивості нових товарів відповідають вимогам споживачів, новий товар займає міцне місце на ринку.

При формуванні асортименту товарів за пластичних мас господарського призначення необхідно враховувати мотиви поведінки не тільки споживачів, зорієнтованих на придбання виробів, але і осіб, які відмовляються по різним причинам від його покупки і використання.

Основними принципами асортиментної політики підприємства з продажу товарів з пластичних мас господарського призначення є:

- раціональність структури асортименту товарів;

- забезпечення достатньої широти, глибини, довжини, гармонійності асортименту;

- забезпечення оптимального асортименту;

- оновлення асортименту товарів;

- забезпечення сталого асортименту.

Асортимент товарів повинен класифікуватися у відповідності з фактичним асортиментом і затвердженою номенклутаурою.

Кожен товар повинен мати фіксоване місце продажу. Коли один і той же товар продається в різних кутках магазину, покупець повинен спочатку відвідати ці секції, щоб ознайомитися з асортиментом, а потім зробити свій вибір.

Вимоги стабільності товару у залі зобов’язують підприємство в усі дні тижня і на протязі всього робочого часу мати в усіх секціях стабільний широкий асортимент товарів.

Більшість сезонних товарів в нашій торгівля є круглий рік. Це приводить до того, що в несезонний період реалізується найбільш ефективна частина асортименту і до початку сезону торгівля не може запропонувати споживачам сезонні товари в повному обсязі. Використання частини площі для продажу несезонних товарів приводить до зниження ефективності використання торгової площі магазину. Для цього потрібне впорядкування торгівлі сезонними товарами.

Потрібне наведення чіткого порядку в спеціалізації торгових секцій і затвердження переліку товарів, якими буде торгувати кожна з них.

Групування товарів по їх призначенню підсилює вплив торгівлі на формування попитом споживачів, пропагандує застосування в побуті більш широкого кола товарів.

Потрібно застосовувати нетрадиційний метод формування асортименту.

Можна зробити наступний висновок.

Для того, щоб забезпечити необхідний рівень обслуговування покупців та рот головних економічних показників діяльності підприємства у значній мірі залежить від вірного формування асортименту на підприємстві.

Формування асортименту уявляє собою процес підбору для реалізації в магазині груп товарів , їх видів та різновидів, згрупованих за усіма відмінними ознаками.

Раціональна структура асортименту товарів на торговому підприємстві передбачає комплексне задоволення попиту споживачів, в межах обраного сегменту ринку.

Асортимент виробів з пластичних мас на ЗАТ «Укрпластик» дуже широкий і нараховує біля 800 найменувань товарів різного признання.

Основними групами товарів, які реалізує підприємство є:

посуд; вироби для приготування їжі, предмети гігієни побуту; вироби для зберігання предметів побуту; предмети для обставлення і благоустрою домівки; вироби для розвішування; вироби для виробничо-господарських робіт.

Групування товарів по їх призначенню підсилає вплив торгівлі на формування попитом споживачів, пропагандує застосування в побуті більш широкого кола товарів. Тому на підприємстві товари згруповані по ознаці призначення.

Посуд: посуд для сипучих харчових продуктів; посуд для холодних харчових продуктів;

Вироби для приготування їжі: вироби для кухонних робіт; вироби для сервіровки столу; вироби для зберігання продуктів;

Предмети гігієни побуту: предмети для догляду за одягом та взуттям; предмети прибирання та гігієни приміщень; предмети для догляду за посудом; санітарно-гігієнічні вироби;

Вироби для зберігання предметів побуту: вироби для зберігання інструментів, вироби для зберігання столових приборів; вироби для зберігання білизни;

Предмети обставлення і благоустрою домівки;

Вироби для розвішування: пристосування для сухих рушників та одягу; вироби для підвішування різних дрібниць;

Вироби для виробничо-гоподарських робіт: вироби для розведення рослин і догляду за ними; предмети для технічної творчості.

Перевага відвідувачів віддається товарам іноземного походження.

Асортимент виробів з пластичних мас господарського призначення, який пропонує ЗАТ «Юність» широкий і глибокий. Серед виробів велика кількість видів і різновидностей за конструкцією, формами, розмірами і кольорами. При цьому переважають вироби закордонного виробництва. Слід відзначити, що серед побутових товарів обсяг поставок вітчизняного виробництва складає лише 6%, одноразовий посуд складає - 51%. Необхідно також відзначити, що рівень реалізації товарів по ЗАТ «Юність» досягає 85,3%, що свідчить про оптимальність асортименту. В той час, як оновлення асортименту незначне і дорівнює дорівнює 5% (з яких 5% - принципово нові вироби і 95 % з покращеними споживчими властивостями).

Слід відзначити, що реалізація виробів з пластмас в більшості випадків коливається в залежності від пори року і максимально зростає у весняно-літній період, що свідчить про особливості виготовлення сезонних товарів.

Асортимент виробів з пластичних мас, який пропонує підприємство необхідно розділити на традиційний і нову продукцію. Характерними особливостями, притаманними традиційній продукції, яку пропонує підприємство є: перш за все - це широкий , глибокий і гармонійний асортимент і задовільна якість. Що стосується нових, перспективних і елетіних видів продукції то позиції підприємства перспективні. Перспективність полягає в тому, що підприємством будуть найближчим часом заключені договори з виробниками на поставку нових товарів. А також встановлення і випуск нових і з покращеними властивостями товарів (наприклад, виробів для догляду за посудом, санітарно-гігієнічних виробів, предметів для прибирання та гігієни приміщень, посуду для гарячих харчових продуктів, предметів для технічної творчості і інш.)

Перспективними з асортименту на ЗАТ «Юність» є такі групи товарів як посуд, вироби для сервіровки столу, зберігання продуктів, предмети для прибирання та гігієни приміщень і нші.

Для розширення і оптимізації асортименту товарів з пластмас, що виготовляють підприємства України слід використовувати приоритетні напрямки розвитку асортименту за рахунок нових торгових марок, впровадження сучасного стилю і дизайна виробів, випуск елітних виробів, а також виготовлення нових виробів і відмови від застарілих, які вже не відповідають вимогам споживачів.

З метою забезпечення реального попиту населення на товари з пластмас побутового призначення та досягнення успіху збуту необхідно враховувати якість товару, доступність ціни для споживача, сезонність попиту на різні вироби, постійне оновлення асортименту, добре продумане оформлення виробу і упаковки.

На підприємстві при формуванні асортименту вирішують такі задачі:

визначення переліку і пріоритетності показників оцінки асортименту і якості товарів, які безпосередньо виявляються у процесі вибору і покупки;

оцінка повноти відповідності виробів чи їх окремих параметрів вимогам різних типових груп споживачів(відповідає, не дуже відповідає, повістю відповідає) і визначення причин неповної відповідності товарів споживчому попиту;

визначення потреб ринку у нових та з поліпшеними якостями виробів при заміні асортименту;

оцінка імовірного впливу економічного становища (розширення та обновлення) асортименту на продаж виробів-аналогів з урахуванням пріоритетності споживчих переваг.

На формування асортименту впливають ще такі фактори. Так, як «Юність» розташований поруч з автобусною лінією, а це показник того, що до магазину завітає дуже багато відвідувачів. І поруч з цим підприємством не має конкуруючого підприємства.

Для підприємства ЗАТ «Юність» розширення асортименту повинно проходити за рахунок використання нових видів пластичних мас з цінними споживчими властивостями та виготовлення конкурентоспроможних недорогих виробів сучасного дизайну. Для оперативного вивчення поглядів споживачів щодо асортименту і якості товарів необхідно забезпечувати безперервність, систематичність, потрібну повноту та своєчасність отримання інформації про стан ринку товарів з пластичних мас, перспективи та розвиток виробництва, обсяги реалізації цих товарів, забезпечувати виставки-продажи товарів для більшої інформованості споживачів про новинки товарів.

З метою забезпечення реального попиту населення на товари з пластмас побутового призначення та досягнення успіху збуту необхідно враховувати якість товару, доступність ціни для споживача, сезонність попиту на різні вироби, постійне оновлення асортименту, добре продумане оформлення виробу і упаковки.


3.5. Дослідження споживчих властивостей товарів з пластичних

мас господарського призначення на ВАТ”Пластмас-Прилуки”

Фізико-механічні властивості товарів з пластичних мас проводять згідно з методикою, передбаченою нормативно-технічними документами на вироби з пластичних мас. По величині цих показників встановлюються відповідні умови транспортування і зберігання виробів, передбачені заходи щодо догляду за ними та інше.

На підприємстві ВАТ «Пластмас-Прилуки» були проведені дослідження фізико-механічних властивостей виробів вітчизняного виробництва згідно ОСТ 6-19-435-82 «Посуд з пластичних мас» на прикладі кружки, тарілки

Згідно НТД проводять такі методи дослідження виробів:

Стійкість цих виробів до гарячої води перевіряється шляхом поглинання вищезазначених виробів на 10 хвилин до води з температурою 70+ 50 С. Потім вироби виймають, охолоджують і протирають насухо. Після чого вироби повинні залишитися без видимих змін по зрівнянню з зразком-еталоном. Перевіривши ці вироби на стійкість до гарячої води видно, що вони зберегли колір, залишилися без змін, не деформувалися та не потріскалися при температурі 70+ 50 С. Можна зробити висновок, що вироби, які досліджувались по стійкості відповідають вимогам п. 4.4 стандарту.

Міграція фарбувача перевіряється п’ятикратною протиркою виробу білою тканиною-відходами х/б матеріалів ГОСТ 4644-75, змоченою водою, температура якої 30-400 С. При цьому на тканини не повинно залишатися слідів фарбувачів. Перевіривши вироби на міграцію фарбувачів видно, що на тканині не було слідів фарбувачів. Міграція фарбувачів у виробах з пластичних мас не допускається.

Хімічна стійкість перевіряється шляхом поглинання виробу на 10 хвилин до нагрітого до температури 60+ 50 С 1 % розчину оцетової кислоти ГОСТ 61-75 . При цьому колір виробу не повинен змінитися, а розчин повинен залишитися безкольоровим, прозорим, без осадку. Потім вироби промивають холодною водою, протирають насухо та занурюють на 20 хвилин у нагрітий до температури 60+ 50 С 2% мильно-содовий розчин (сода кальцинірована ГОСТ 5100-73, мило туалетне ОСТ 18-326-78). Вироби повинні бути стійкими до розчинів кислот та дії мильних лужних розчинів. Перевіривши вироби на хімічну стійкість видно, що вони не набухли і не деформувалися по зрівнянню з зразком-еталоном, а розчин - не пофарбувався.

Перевірка короблення виробів проводиться щупом по ГОСТ 882-75. Вироби,які перевіряються кладуться на перевірочну плиту ГОСТ 10905-75 стороною, яка немає декоративних елементів, випуклого маркування. До центру прикладають вантаж масою 2+ 0,1 кг. Щупом перевіряють зазор між виробом і плитою. Для виробів з реактропластів короблення допустиме до 0, 5%, а з термопластів - до 1%.

Міцність малюнку вакуумної чи хімічної металізації перевіряється по методу штахетного надрізу ГОСТ 15140-78. Вироби рахуються витримавшими дослідження, якщо відслаювання покриття впродовж лінії надрізу не більш 35% поверхні з кожного штахету, тобто не нижче третього балу.

Покриття повинно бути рівним, без пропусків та відслаювань. Гравіровочний малюнок повинен бути виконаний рельєфно та мати чітке зображення, без зміщення. Якщо малюнок друку, тиснення і деколю повинен бути чітким без викривлення та пропусків.

Міцність малюнку, нанесеного будь-яким способом декорування, крім вакуумної та хімічної металізації, до тертя (сухому тертя) проводиться за допомогою прибору ІМР.

Прибор складається з повзуна з кривошипно-шатунним механізмом і пуансоном вагою 0,5 кг, встановленого у направляючому патроні вертикально до плоскості повзуна. У нижній частині повзуна вставляється чорнильна гумка, по якості, яка відповідає нормативно-технічний документації, затвердженій в установленому порядку.

Для перевірки береться виріб з малюнком, нанесеним будь-яким методом декорування, крім вакуумної і хімічної металізації. Закріплюється виріб на плоскості повзуна. Пуансон з чорнильною гумкою опускається на дослідний виріб і прибор включається до роботи.

Міцність відтисків до сухого тертя визначається по кількості циклів зворотньо-поступового руху повзуна потрібного до стертя малюнку до його основи. Кількість циклів, відповідних цьому моменту, являється показником міцності малюнку до тертя.

Перевіривши кружку на міцність малюнку можна зробити висновок, що малюнок нанесений на виріб міцний до тертя і витримує до 30 циклів.

Міцність малюнку до миючих засобів перевіряється на тому ж приборі і зразку.

На пуансон вагою 0,5 кг надівається фланелева тканини, яка відповідає ГОСТ 7259-77 з прокладкою товщиною 3-5 мм з пенополіуретану по НТД, затвердженого в установленому порядку. Пенополиуретан та фланелева тканини рясно змочується 2% мильним розчином. Дослідний зразок закріплюють на плоскості повзуна. Пуансон з фланелевою тканиною, змоченою 2% мильним розчином, опускається на дослідний відтиск і прибор починає працювати.

Перевіривши малюнок на кружці на міцність до миючих засобів видно малюнок міцний до цих засобів і витримує до 50 циклів.

Стійкість до удару виробів з пластичних мас перевіряють згідно стандарту на приборі типа Динстат (ГОСТ 14235-69). Зразок руйнується під дією удару маятнику, який падає з визначеної висоти. Дослідний зразок встановлених розмірів має вигляд бруска прямокутного перетину з надрізом і без нього. Зразок кладуть на опір копри так, щоб був на стороні, протилежній удару. Встановивши стрілку шкали в початкове положення, визволяють маятник. При падінні з висоти маятник розбиває зразок і підіймається на деяку висоту.

ПРОТОКОЛ

дослідження виробів з пластичних мас господарського призначення

(Кружка, тарілка)

ОСТ 6-19-435-82

Дата досліджень 14.06.2000 р.

КРУЖКА

з партії № 20 в пачці з обгорткового паперу

ГОСТ 8273-75 від 4 до 40 штук

№ п/п Найменування показників Вимоги НТД Дані дослідження

1. Матеріал поліетилен ВД ГОСТ 16337-77 відповідає

2. Марка матеріалу 10803-020 10803-020

3. Шифр 6 відповідає

4. Місткість 0,250 мл відповідає

5. Щільність 918,5 кг/м3 відповідає

6. Стійкість до гарячої води згідно ОСТ 6-19-435-82 по п.4.4 даного стандарту стійка при максимальній температурі 750 С

час 10 хв 10 хв

температура води 70+ 50 С 750 С

деформація немає відповідає

фарбування темно-червоне відповідає

компоненти титан двуокись пигментна марка Р-02 відповідає

7. Короблення згідно ОСТ 6-19-435-82 по п. 4.8 даного

стандарту

виріб з термопласту 1,0 % 1,0%

Висновок: кружка з поліетилену ВД відповідає вимогам НТД


ТАРІЛКА

з партії № 79 в пачці з термоусадкової плівки

ГОСТ 12303-72 від 20 до 80 штук

№ п/п Найменування показників Вимоги НТД Дані дослідження

1. Матеріал полістирол загального призначення ГОСТ 20282-74 відповідає

2. Марка матеріалу ПСМ ПСМ

3. Шифр 433 відповідає

4. Місткість 0,250 мл відповідає

5. Щільність 1060 кг/м3 відповідає

6. Стійкість до гарячої води згідно ОСТ 6-19-435-82 по п.4.4 даного стандарту стійка при максимальній температурі 750 С

час 10 хв 10 хв

температура води 70+ 50 С 75 0 С

деформація немає відповідає

фарбування натуральне відповідає

7. Короблення згідно ОСТ 6-19-435-82 по п. 4.8 даного

стандарту

виріб з термопласту 1,0 % 1,0%

Висновок: тарілка з полістиролу відповідає вимогам НТД

Розглянувши фізико-механічні властивості виробів з пластичних мас, на прикладі посуди, можна зробити наступні висновки. Всі вироби з пластичних мас мають нормативно-технічний документ на його виготовлення, в якому чітко визначені типи, параметри, основні розміри, технічні вимоги, який матеріал застосовується для виготовлення виробу, методи дослідження, правила прийомки, маркування, упакування, транспортування та зберігання. Вироби повинні відповідати вимогам стандартів, кресленням та зразкам-еталонам, затвердженим в установленому порядку.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Вивчивши стан виробництва, , споживчі властивості, структуру асортименту, якість та особливості сучасної класифікації побутових товарів з пластичних мас господарського призначення, представлених на ринку України,а також організацію просування їх на ринок, можна зробити наступні висновки:

Ринок товарів з пластичних мас господарського призначення формується в умовах спаду виробництва вітчизняних товарів цієї групи, що викликано економічними труднощами перед якими зараз опинилися вітчизняні виробники.

Обсяг виробництва пластичних мас катастрофічно скорочується. Рентабельність виробництва знизилась в галузі з 50,7% в 1990 р. до 21,2% в 1999 році. Це обумовлено такими факторами як:

- відсутність дешевої сировини і коштів на її придбання

- неспроможність розрахуватись за енергоресурси

- несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юктури

- невідповідність технологічного обладнання світовому рівню

- невідповідність споживчих властивостей цих виробів вимогам споживачів.

В даний час український ринок товарів з пластичних мас побутового вжитку в основному розширюється за рахунок товарів іноземного виробництва.

Таким чином, темпи виробництва виробів з пластичних мас на Україні знаходяться в диспропорції з темпами їх споживання, тому українські споживачі задовольняють свій попит за рахунок імпортної продукції. В даний час ринок України на 80% заповнений виробами закордонного виробництва та лише 20% - виробів вітчизняного виробництва.

Наряду з цим кількість нелегально імпортованої продукції в Україні становить приблизно 50%, а це вироби, як правило сумнівної якості, які мають безліч дефектів, але дешевші і тому користуються попитом.

Асортимент виробів з пластичних мас господарського призначення, який пропонує ЗАТ «УКРПЛАСТИК» широкий і глибокий. Серед виробів велика кількість видів і різновидностей за конструкцією, формами, розмірами і кольорами. При цьому переважають вироби закордонного виробництва. Слід відзначити, що серед побутових товарів обсяг поставок вітчизняного виробництва складає лише 6%, одноразовий посуд складає - 51%. Необхідно також відзначити, що рівень реалізації товарів по ЗАТ «Укрпластик» досягає 85,3%, що свідчить про оптимальність асортименту. В той час, як оновлення асортименту незначне і дорівнює дорівнює 5% (з яких 5% - принципово нові вироби і 95 % з покращеними споживчими властивостями).

Слід відзначити, що реалізація виробів з пластмас в більшості випадків коливається в залежності від пори року і максимально зростає у весняно-літній період, що свідчить про особливості виготовлення сезонних товарів.

Порівняльна характеристика господарських виробів з пластичних мас, показала, що вироби іноземного виробництва відрізняються від вітчизняних значно кращими і нетрадиційними формами, оригінальністю конструкцій, широкою кольоровою гамою, яскравістю кольорів, великою кількістю відтінків і стильових напрямків, привабливими малюнками з різноманітною тематикою, різноманіттям матеріалів, які застосовуються при виробництві цих виробів, постійним оновленням асортименту.

В усіх виробах просліджується зв’язок між формою, зовнішнім оформленням і призначенням виробів, що являється важливим для експлуатації, а також відповідності товару естетичним показникам, досконалості виробничого виконання.

З метою забезпечення високої якості виробів з пластмас побутового призначення організовується постійний контроль за якістю товарів, як в процесі виробництва так і при підготовці для реалізації.

Вироби господарського призначення нажаль не входять до переліку товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації. Але враховуючи потенційну небезпеку, яку несе в собі ця група виробів для здоров’я людини і з метою запобігання потрапленню через прилавок торговельних закладів до споживачів не якісної продукції, ця група виробів увійшла в перелік продукції, яка підлягає санітарно-гігієнічним дослідженням, які затверджені наказом МОЗ України № 190 від 20 жовтня 1995 р. Також цим наказом був затверджений Порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи, порядок видачі гігієнічного висновку і список установ та організацій, яким надано право проводити ці дослідження.

При вивченні попиту споживачів на різні вироби з пластмас за допомогою анкетування було встановлено, що більша частина відвідувачів це люди віком до 50 років. Літні люди віддають перевагу послугам ринків, за рахунок більш низьких цін. Частіше всього попитом користується посуд, а саме для холодних і сипучих харчових продуктів, вироби для кухонних робіт та зберігання харчових продуктів, предмети гігієни побуту та вироби для зберігання білизни.

Спостерігається тенденція купівлі більш дешевих товарів. Перевага також віддається ергономічним, естетичним властивостям та показникам безпеки. Стосовно кольорів та відтінків перевага віддається яскравим, насиченим і пастельним тонам. Дуже популярні вироби червоного, коричневого та білого кольорів і під мармур переважно з гладкою та глянцевою поверхнею.

Встановлено також, що перевага віддається виробам іноземного походження.

При купівлі товарів переважна більшість споживачів, особливо похилого віку, майже не обізнані призначенням виробів внаслідок відсутності достатньої інформації про вироби на етикетках, або і відсутність їх самих. Це значно знижує якість послуг і покупну ініціативу споживачів.

Досліджуючи теоретичні і методичні підходи до просування товарів на ринок можна стверджувати, що реклама є немаловажною частиною збуту товарів. А дослідження питань просування товарів на ринок ЗАТ «Укрпластик» дозволяє відзначити ефективність залучення професіоналів до роботи по формуванню іміджа підприємства і окремих марок товарів. Важливим являється єдиний стиль оформлення всіх рекламних звернень, масовість рекламних акцій, а також збільшення коштів на просування товарів на ринок і інше.

Слід відзначити, що недостатня кількість коштів на рекламу і неоперативність в прийнятті рішень позбавляє підприємство певних пільг і знижок при розміщенні рекламних звернень, а також недостатнє планування акцій по зв’язкам з громадкістю, що гальмує просування товарів на ринки.

Крім цього організація планування комунікацій на підприємстві також має певні недоліки. Це велика кількість ланок на шляху руху інформації; значна кількість перешкод в каналах комунікацій; а також нераціональне використання робочого часу і інше.

Не дивлячись на це при розрахунку ефективності просування товарів на ринок на прикладі товарів - новинок та аналізі коефіцієнту росту продаж решти товарів можна відзначити, що заходи, які застосовують по їх просуванню досить ефективні. Це статті і рекламні звернення в діловій пресі, споживчій пресі, на радіо, на ТВ, учать у спеціалізованих виставках і ярмарках, зовнішня реклама, реклама у каталогах, презентації.

Проаналізувавши результати дослідження та вище сказане можна рекомендувати наступні напрямки по вдосконаленню виробництва пластичних мас, а також торгівлі ними та просування їх на ринок.

Виробникам хімічної промисловості необхідно вдосконалювати технологію виробництва та переробки пластичних мас у вироби, за допомогою лазерного променю; освоїти виробництво конструкційних полімерних матеріалів; підвищувати якість виробів та збільшувати термін їх служби; розширювати та вдосконалювати асортимент товарів господарського призначення.

Розширення асортименту повинно проходити за рахунок використання нових видів пластичних мас з цінними споживчими властивостями та виготовлення конкурентоспроможних недорогих виробів сучасного дизайну. Це вироби з поліакрилату, полікарбонату, АБС-пластиків. Вони повинні бути ударостійкими та термостійкими (посуд, вироби для сервіровки столу, вироби для кухонних робіт, для прибирання проміщення та інш.)

Основними напрямками оптимізації асортимента виробів з пластичних мас господарського призначення має бути створення нових перспективних моделей з урахуванням сучасного стилю і дизайну, а також розширення функціональних можливостей виробляємих виробів. Крім цього широке використання нових методів декорування виробів з пластичних мас таких як шовкотрафаретна печать, тиснення фольгою, декорування тканиною або папером. Перспективним являється збільшення випуску комплектних виробів.

Для розширення і оптимізації асортименту товарів з пластмас, що виготовляють підприємства України слід використовувати приоритетні напрямки розвитку асортименту за рахунок нових торгових марок, впровадження сучасного стилю і дизайна виробів, випуск елітних виробів, а також виготовлення нових виробів і відмови від застарілих, які вже не відповідають вимогам споживачів.

З метою забезпечення реального попиту населення на товари з пластмас побутового призначення та досягнення успіху збуту необхідно враховувати якість товару, доступність ціни для споживача, сезонність попиту на різні вироби, постійне оновлення асортименту, добре продумане оформлення виробу і упаковки.

Вдосконалювати методи контролю за якістю товарів і приділяти достатню увагу прийому товарів, щоб зменшити ризик придбання споживачами неякісного і небезпечного товару. При цьому слід організовувати поопераційний контроль якості виробів.

Збільшити кількість перевірок Комітетом по захисту прав споживачів на предмет відповідності запропонованих споживачам виробів гігієнічним висновкам і сертифікатам якості та впровадження обов’язкової сертифікації виробів господарського призначення з пластичних мас.

Систематично проводити анкетування і усне опитування споживачів допоможе оптимізувати асортимент товарів з пластмас побутового призначення і краще задовольнити потреби споживачів

Для підвищення ефективності просування товарів на ринок необхідно збільшити бюджет рекламних компаній; розміщувати рекламні звернення на місцевих радіостанціях; застосовувати засоби прямої поштової розсилки; використовувати регіональні засоби масової інформації; організовувати святковий розпродаж по зниженим цінам і т.д.

Керівництву ЗАТ «Укрпластик» необхідно вдосконалювати організаційну структуру управління процесом просування товарів на ринок. Для цього посилити оперативне регулювання інформаційних потоків; налагодити систему зворотнього зв’язку шляхом проведення коротких зустрічей з працівниками, а також випуску інформаційних листків, збору і обробки пропозицій рядових співробітників підприємства. Можна рекомендувати створення окремого відділу реклами.

Мною запропонована програма просування товарів на основі проведення аналізу попередніх рекламних акцій і з урахуванням побажань, а також організаційна структура управління цим процесом. Очікувана ефективність запропонованих заходів по збільшенню ефективності маркетингової діяльності, за допомогою експертних оцінок, принесе підприємству збільшення обсягу на 8,1%.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильева В.Г. Лишь один только раз.// Бизнес. - 1998.-№ 15(274).- 61 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України . Про стандартизацію і сертифікацію.// Голос України. - 1993. - № 99 (599).

3. Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленых из полимеров и других синтетических материалов, предназначеных для контакта с пищевыми продуктами - М.: Министерство здравоохранения СССР, 1971. № 880-71.

4. Исследование непродовольственных товаров // Под редакцией Голубятниковой А.Т. - М.: Экономика, 1982 .

5. Каневский Е.М. Эффект рекламы. - М.: Экономика, 1980. - 175 с

6. Котлер Филип. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1991. - 736 с.

7. Кус Альфред . Основи маркетингу. - К.: Нічлава, 1999. - 223 с.

8. Кутянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары. - М.: Экономика, 1988. - 207 с.

9. Максимова С.Н. Совковый бизнес по европейски. //Бизнес. -1998. - № 50 (309). - с. 95

10. Методические указания 1.1.037-95. Биотестирование продукции из полыимерных и других материалов. - М.: Госкомнадзор России, 1995. - 9 с.

11. Мороз А.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. - Львів: Інтелект, 1999. - 243 с.

12. Наказ МОЗ України. Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров’я людини. - 1995. - № 190

13. Рынок товаров. // Под редакцией Орлова А.В. - М.: Экономика, 1986 -262 с.

14. Санитарно-химический анализ пластических масс. // Под редакцией Данишевского С.Л.- Л.: Химия, 1987. - 272 с.

15. Сахаренко В.О. Новий ринок і пластичні маси. //Хімічна промисловість, 1996, № 12. стор. 11-15.

16. Товароведение непродовольственных товаров. // под редакцией Михаленко В.Е. - М.: Экономика, 1989.- 495 с.

17. Шефтель В.О. вредные вещества в пластмассах. Справочник. - М.: Химия, 1991. - 544 с.

18. Шефтель В.О. Полімери та здоров’я. - М: Здоров’я, 1984 - 63 с.

19. Справочник товароведа. Непродовольственные товары. - М.: Экономика, 1989-1990. т 1-3.

20. Черныш И.Г. Товароведение полимерных материалов и изделий на их основе. Учебное пособие. - М.: Экономика, 1977. - 48 с.

21. Энциклопедия полимеров. - М.: Советская энциклопедия, 1978-1985. - т 1-3

22. Эрнс Ю.Г. Кризис отрасли. //Химическая промышленость. 1999. - № 2. - с. 21-24


Таблиця 1

Асортимент виробів з пластичних мас

Посуд
Посуд для сипучих харчових продуктів Вироби для зберігання і дозування крупи, борошна, солі, спецій та інших продуктів: банки господарські, чайниці стакани мірні, сахарниця, солонки, вази для цукерок та печива, перечниці та ін.
Посуд для холодних харчових продуктів Штучний і комплектний посуд для зберігання і подачі до столу холодної їжі: глечики, молочники, соусники, масленки, салатниці, сирниці, компотниці, бутербродниці, оселедниці, рюмки, чашки з блюдцями, розетки для варення, ковші, тарілки десертні, сифони, фляги і т.д. Випускають комплектну посуду в вигляді наборів для салату, варені, ягід та ін.
Вироби для приготування їжі
Вироби для кухонних робіт Воронки, сита, овочерізки, терки, мутовки, соковижималки; исічки для печива, пельменів, скалки, доски для розділу, совки для сипучих продуктів та ін.
Вироби для сервіровки столу Різноманітні виделки, ложки, лопатки для торта, ножі, щіпці для льоду
Виробів для зберігання продуктів Бідони бочки, бочечки, пляшки, фляги, ящики для овочей, контейнери для ягід, корзини для грибів та ін.
Предмети гігієни побуту
Предмети для догляду за одягом та взуттям Рожки, щітки, зволожнювачі білизни
Предмети прибирання та гігієни приміщень Совки для сміття, скребки і приспособи для чистки та миття вікон, пиловибивальники, швабри, зволожувателі повітря та ін.
Предмети для догляду за посудом Щітки, мочалки губки для миття посуду, єрші, різноманітні сушилки
Санітарно-гігієнічні вироби Коврики, рукомийники, гратки для мійки, вантузи, горшики та стільця туалетні для дітей та ін.
Група виробів для зберігання предметів побуту та хімікатів
Вироби для зберігання інструментів Коробки, планшети, підставки, футляри ящики
Вироби для зберігання столових приборів Коробки, лотки, підставки, ножки
Вироби для зберігання білизни Ящики, корзини, короба
Вироби для зберігання сухих хімікатів і нехарчових рідин нафталінниці, масленки для технічного масла та ін.
Предмети обставлення і благоустрою домівки Різні полички (для кухні, взуття, вітальні, телефону та ін.), шкафчики, табуретки, стільці дитячі та ін.
Вироби для розвішування
Пристосування для сухих рушників та одягу Вішалки для рушників та сухої білизни, кронштейни, гачки, сушарки для білизни і трикотажа та ін.
Вироби для підвішування різних дрібниць Зажими і кільця для штор, тримачі і кишені для туалетного папіру та ін.
Вироби для виробничо-господарських робіт
Вироби для розведення рослин і догляду за ними Вази для квітів, лійки, зрошувачі, оприскувачі, граблі, лопати, сапки, підбірки для рослин і т.д.
Предмети для технічної творчості стрічки профільні, листи виробничі, плитки виробничі та ін.

Таблиця 3.2

№ з/п Найменування Надійшло Реалізо-вано

Рівень реалізації

%

всього товарів-новинок тис.шт

тис.шт

тис.шт %
1. Посуд
посуд для сипучих харчових продуктів 1 323.36 19.32 1.46. 10.12 52.38
Посуд для холодних харчових продуктів 1 139.61 13.11 1.15 8.32 63.48
Посуд для гарячих харчових продуктів 59.46 0.08 0.14 0.04 48.05
Одноразовий посуд 9 002.67 191.76 2.13 100.32 42.32
ВСЬОГО 11 525.10 224.27 4.88 118.80 52.97
2. Вироби для приготування їжі
Вироби для кухонних 1 168.41 25.12 2.15 17.36 69.11
Вироби для сервіровки 71.20 0.60 0.84 0.35 58.52
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:33:47 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:17:04 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
16:47:21 25 ноября 2015

Работы, похожие на Дипломная работа: Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199392)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru