Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Название: Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 05:40:16 17 декабря 2008 Похожие работы
Просмотров: 63 Комментариев: 20 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

«Економічна сутність статистика зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів»

Статистика зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Міжнародна торгівля – це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівля всіх країн світу.

Як потужний фактор розвитку національного господарства окремих країн та міжнародної економіки в цілому, вона складається із зустрічних потоків – експорту та імпорту і характеризується торговельним сальдо та торговельним оборотом.

Об’єктом статистичного спостереження статистики зовнішньоекономічних зв’язків є не тільки товари, ай зовнішньоекономічні послуги. За сотанні роки значення зовнішньої торгівлі послугами для розвику світової економіки значно зросло. Все більшого значення набувають такі спеціалізовані послуги, як проектно-конструкторські , будівельні та монтажні роботи, підготовка програмного забезпечення і технічного обслуговування обчислювальної техніки, маркетинг та ін.

Послуги, що експортуються та імпортуються, не можуть підлягти митним процедурам, тому статистичне спостереження за цими операціями необхідно здійснювати шляхом введення статистичної звітності, опитування виробників та користувачв зовнішньоеокономічними послугами, реєстраційних записів валютно-фінансових органів. Статистичний відділ ООН рекомендує наступні методи отримання необхідних даних з послуг:

· опитування виробників та користувачів послуг про обсяги продажу особам (експорт) і закупока у осіб (імпор), які не мешкають в країні;

· реєстраційні записи валютно-фінансових органів про виплати, які були проведені за еордон та одержані з-за кордону у зв’язку з наданням послуг.

Експорт та імпорт послуг може здійснюватися в різних формах:

· споживач може приїхати в країну виробника (туризм);

· виробник може приїхати в країну споживача (консультаційні послуги);

· виробник і споживач можуть зустрітися з а межами своїх відповідних країн (транспортні послуги);

· послуга може забезпечуватися за допомогою міжнародних електрозв’язків (комп’ютерні послуги).

Транспортні послуги включають вантажні і пасажирські перевезення усіма видами транспорту, а також інші розподілені і допоможні послуги, включаючи оренду транспортного обладнання разом з екіпажем, транспортування трубопроводами, здійсненні резидентами однієї країни з метою обслуговування резидентів іншої країни. Основний обсяг перевезень як пасажирських, так і вантажних здійснюється транспортними компаніями шляхом експлуатації транспортних засобів і подібного обладнання.

Подорожі, як компонент платіжного балансу, охоплює ті товари та послуги, які були придбані у економіки даної країни приїжджими особами протягом терміну їх перебування на економічній території даної країни, що не перевищує 1 рік. У величину цього показника не включаються міжнародні перевезення іноземних туристів, які відображаються у компоненті перевезення пасажирським тарнспортом.

До категорії «інші послуги» відносяться операції сфери міжнародної торгівлі, що не увійшли в такі компоненнти як транспортні послуги та подорожі.

До послуг зв’язку відносять:

- телекомунікації, які включають передачу звукової інформації та образів за допомогою телефону, телеграфу, радіомовлення, електронної пошти і т. п.

- поштове обслуговування та службу кур’єрського зв’язку, куди включаються збір, транспортування і доставку листі, періодичних та інших друкованих видань, посилок та бандеролей.

Будівельні послуги включають спорудження будівельних об’єктів та монтаж обладнання, які викорнуються працівниками підприємства за межами економічної території, на якій воно знаходиться. Таке підприємство повинне мати повний набір окремих рахнків, платити прибуткові податки в країні, де ведеться ця діяльність.

Страхові послуги включають різноманітні види страхування, які здійснюються страховоми компаніями даної країни для зарубіжних партнерів і навпаки. До таких послуг відноситься страхування зовнішньоторговельних вантажів, інші види прямого страхування, а також перестрахування. Вартість страхування зовнішньоторговельних вантажів узгоджується з вартісною оцінкою експорту та імпорту рухомих товарів на умовах ФОБ.

Фінансові послуги включають посередницькі та допоміжні послуги, які надані резидентаи однієї країни резедентам іншої .

Комп’ютерні та інформаційні послуги охоплюють операції з наданням послуг між резидентами і нерезидентами з обраних даних та інформаційних повідомлень.

Авторські та ліцензійні платежі включають обмін потоками платежів між резидентами та нерезидентами за користування на законних підставах створеними нефінансовими активами нематеріального характеру.

Інші ділові послуги охоплюють різноманітні категорії міжнародних послуг, які не були розглянуті раніше. Вони включають перепродаж товарів за кордоном, операційний лізинг та інші ділові, професійні та технічгні послуги.

До державних послуг відносяться всі зовнішньоторговельні операції посольств, консульств, військових представництв і оборонних організаці, які знаходяться за кордоном і здійснюються з резидентами тієї економіки, де вони розташовуються і функціонують.

Статистика платіжного балансу

Платіжний баланс – це статистична система для відображення економічних операцій, що реалізуються між даною країною та іншими країнами протягом певного періоду часу.

У статистичному розумінні платіжний баланс – це таблиця, що систематизовано показує економічні операції між резидентами і нерезидентами національнохї економіки. Платіжний баланс дає докладну характеристика зовнішньоекономічного стану країни на макрорівні. Економічні операції здійснюються між інституційними одиницями. Інеституційні одиниці даної країни називаються її резидентами, а всі решта – нерезидентами.

Операція визначається як економічний потік, який є результатом взаємодії інституційних одиниць івідображає створення, перетворення, передачу або зникнення економічних цінностей. Наприклад, економічна операція може представляти собою зміну прав власності на товари чи фінансові активи, здійснення послуг тощо. Платіжний баланс, на відміну від бухгалтерського (стан активів і пасивів економічної одиниці на певну дату), відображає лише зміни в обсязі активів чи зобов’язань, які виникли внаслідок операцій.

Платіжний баланс складається Національним банком України. Длязабезпечення глобальної автоматизованої перевірки якості даних в Україні організовано замкнену систему збору інформації, згідно з якою рух коштів на рахунках у іноземних банках у розрізі статей платіжного балансу зіставляється із залишками на початку та кінець періоду. Щомісячно електронною поштою надходять звіти комерційних банків про залишки та рух коштів на кожному рухунку з іноземним банком у валюті з інформацією про рух коштів за статтями платіжного балансу та країнами – торговельними партнерами. Додатково за аналогічною схемою надходить інформація про рух коштів на розрахункових рахунках підприємств, які мають дозвіл НБУ для відкриття таких рахунків в іноземних банках. Платежі на суму вище 250 тис. доларів США декларується копією платіжного документа. Статистичні органи щомісячно проводять розрахунки торговельного балансу країни та надають його НБУ. Прямі інвестиції з України у 2004 р.

Всього У тому числі
В країнах СНД В інших країнах світу
Капітал резидентів в економіці інших країн, на початку року 165960,7 92413,9 73546,8
Збільшення капіталу резидентів за рахунок 4692,5 2466,1 2226,4
Грошових внесків 4620,1 2393,7 2226,4
Внесків у вигляді цінних паперів - - -
Внесків внаслідок скасування боргу - - -
Реінвестування доходів - - -
Внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна 72,4 72,4 -
Внесків у вигляді нематеріальних активів - - -
Інших видів здійснення інвестицій - - -
Зменшення капіталу резидентів за рахунок 783,6 681,8 101,8
Вилучення капіталу 757,7 655,9 101,8
З них
Грошових внесків 27,6 27,6 -
Цінних паперів - - -
Рухомого і нерухомого майна 730,1 368,3 101,8
Інших видів вилучення капіталу 26,0 26,0 -
Переоцінка капіталу -68,7 -68,7 -
Утрати капіталу 151,9 87,1 64,8
Перехід прав власності на капітал резидента за кордоном іншому резиденту - - -
Обсяги прямих інвестицій, які перейшли з категорій портфельних інвестицій - - -
Обсяги прямих інвестицій, які перейшли до категорії портфельних інвестицій - - -
Курсова різниця 6210,6 5406,1 804,5
Капітал резидентів в економіці інших країн, на кінець року 175859,6 99448,5 76411,1
Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн, включаючи позичковий капітал, на кінець року 175859,6 99448,5 76411,1

Як правило, платіжний баланс публікується за представленою в таблиці

Для відображення безкоштовних передач економічних цінностей 9товарів, послуг чи фінансових активів) вводиться «Трансферти».

Як і в інших статистичних схемах, в платіжному балансі розрізняють поточні операції і капітальні операції. Сальдо рахунку поточних операцій за абсолютною величиною повинно дорівнювати сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансовими активами й зобов’язаннями. Побудова платіжного балансу грунтується на принцпах:

- Подвійний запис. Кожна операція в платіжному балансі відображується двічі – по кредиту одного рахунку і по дебету іншого.

- Визначення вартостей операцій за риноквими цінами. Як правило для оцінки операцій використовуються ринкові ціни, або ціни, за якими реально проходив обмін економічних цінностей.

- Використання розрахункового обмінного курсу. МВФ рекомендує складати платіжний баланс у національній грошовій одиниці з подальшим перерахунком отриманих показників у розрахункову одиницю (долар США за вільним ринковим обмінним курсом).

Правила відображення операцій в платіжному балансі в узагальненому вигляді представлені у таблиці

Кредит платіжного балансу – це рух цінностей з країни, за які в подальшому її резиденти отримують виплати в іноземній валюті.

Дебет платіжного балансу – це надходження вартостей у країну, за які її резиденти повинні витрачати іноземну валюту.


Статистика валютних курсів

Валютний курс як інструмент міжнародних угод характеризує економічні системи, між якими відбувається рух товарів, послуг та капіталів.

Під валютним курсом розуміють ціну валюти однієї країни, яка вимірюється в одиницях ваалюти іншої країни; тобто це кількісне співвідношення двох валют, за якими здійснюється їх обмін.

Фіаксований курс – це офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає тимчасове відхилення не більше, ніж на 2,25%.

Обмежено гнучкий курс допускає незначні коливання валютного курсу згідно встановлених правил.

Плаваючий курс визначається на підставі зміни попиту і пропозиції без втручання держави в цей процес.

Спот-курс передбачає обмін валюти протягом двох робочих днів з моменту досягнення угоди.

Форвардний курс передбачає обмін валюти в майбутньому за період, більший ніж три дні з моменту досягнення угоди.

Номінальний курс розраховується між двома валютами, де ціна одиниці національної валюти визначається в одиницях іноземної валюти та визначається за формулою:

Реальний курс – це номінальний курс із врахуванням змін рівня цін у своїй країні а також у тій, до валюти якої котирується національна валюта. Розраховується за наступною формулою. Номінальний ефективний курс розраховується як співвідношення між національною валютою і валютними інших країн, зважених відповідно до питомої ваги цих країн у валютних операціях. Розраховується за наступною формулою: Реальний ефективний валютний курс – це ефективний валютний курсів поправкою на зміну рівня цін.

В аналізі валютних курсів використовуються наступні поняття:

Валютне котирування – це визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної. Котирування валют проводять державні (національні) та найбільші комерційні банк, де встановлюється як курс продавця, так і курс покупця.

Крос-курс означає певне співвідношення двох валют, яке випливаєз їхнього курсу відносно третоьї валюти.

Операція своп означає одночасну купівлю і продаж іноземної валюти на приблизно рівні суми за умови розрахунку за різними датами.

Маржа являє собою прибуток банку у валютних операціях, що виникає як різниця між курсами купівлі та продажу.

Девальвація – означає зниження курсу національної валюти відносно іноземних валют чи золота

Ревальвація означає підвищення курсу національної валюти відносно іноземних валют чи золота.


Список використаної літератури (бібліографічний список)

1. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навч. Посібник. – Львів: «Новий світ-200», 2004. 396 с. ISBN 196-7827-55-0

2. Вашків П.Г. та ін. С 78 Статистика підприємництва: Навч. посібник, П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач; за ред. П.І. Вашків, В. П. Сторожука. – К.: «Слобожанщина» 1999 – 600 ст.

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів, за ред. І.В. Крамченко, І. В. Багрової. – Київ, центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

4. Статистика зовнішньої торгівлі / В.С. Михайлов та ін., 2-ге видання перероблене і доповнене – К.: КНЕУ, 2000 – 467 с.

5. Методологічні проблеми побудови зведених індексів зовнішньої торгівлі // Статистика України. – 2000. - №1. – с. 24-29.

6. Державний комітет статистики України. «Україна у цифрах у 2005 році» Статистичний довідник. За ред. Осауленка О. Г. ISBN 966-8459-09-1

7. Державний комітет статистики України. «Україна у цифрах у 2004 році» Статистичний довідник. За ред. Осауленка О. Г. ISBN 966-8459-07-5

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита09:27:32 02 ноября 2021
.
.09:27:31 02 ноября 2021
.
.09:27:30 02 ноября 2021
.
.09:27:30 02 ноября 2021
.
.09:27:29 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Реферат: Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294379)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru