Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Американський федералізм

Название: Американський федералізм
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 16:38:41 08 февраля 2009 Похожие работы
Просмотров: 82 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат:

Американський федералізм


План

Вступ............................................................................................................. 3

1. Американський федералізм...................................................................... 4

Висновок.................................................................................................... 8

Література.................................................................................................. 9

Вступ

Конституція 1787 р. перетворила Сполучені з'єднані Штати із Конфедерації у федерацію. Конституція і нині продовжує служити правовою основою американського федералізму. Федерація була утворена з метою посилення державної влади шляхом її централізації і, як сказано в конституції, для "забезпечення внутрішнього спокою". Спочатку федерація включала 13 штатів, а потім шляхом завоювань, на основі покупки купівлі і за допомогою інших способів розширилася до 50 штатів. Розвиток американської федерації минає проходить в безперервному протистоянні двох тенденцій - централізації і децентралізації.

Державно-територіальне устрій США володіє всіма ознаками федерації: населення розподілене по державних утвореннях - штатах, суб'єктами федерації, що є з'являються ; повноваження федеральних органів влади визначає союзна конституція; суб'єкти федерації мають свої конституції, на основі яких створюються законодавчі і старанні виконавчі органи штатів; легіслатури штатів ухвалюють закони; союзний парламент складається з двох палат, одна з яких представляє уявляє інтереси штатів; суб'єкти федерації володіють своєю системою права і судовою системою; проголошується подвійне громадянство (союзне і штатів). Конституційно США гарантує штатам республіканську форму правління (разд. ст. IV).

Конституція США проводить жорстке розмежування предметів ведення Союзу спілки і штатів: у розділі 8 статей 1 визначаються предмети ведення федерації, що виражаються виказують в повноваженнях Конгресу. До цього слід доповнити право Конгресу США "приймати в Союз спілку нові штати" (разд.3 ст. IV). Далі конституція в розділі 9 статей 1 встановлює певні обмеження влади Конгресу і уряду. У розділі 10 статей I конституція записала в конкретній формі розпорядження приписи, що обмежують предмети ведення штатів.

1. Американський федералізм

Штатам заборонено укладати договори з із іноземними державами і з із іншими штатами, вести війну, створювати озброєні сили, вступати в союзи спілки, чеканити монету, випускати кредитні квитки, обкладати оподатковувати імпорт і експорт митними зборами або іншими митами, ухвалювати закони про опалу немилість і що мають зворотну силу, дарувати дворянські титули.

Решта всіх предметів ведення згідно конституційної поправки X (1791 р) належить штатам. Отже, конституція США зарезервувала за штатами залишкову компетенцію. Проте однак, повноваження" Конгресу, що "маються на увазі, сформульовані розділом 8 статей 1 (видавати закони, "які будуть необхідні і доречні"), дозволяють федеральним властям втручатися в сферу "залишкової компетенції" штатів.

Штати, як суб'єкти федерації, не володіють державним суверенітетом; вони не мають права виходу з із союзу спілки. В той же час штати можуть встановлювати своє громадянство (поправка XIV). Всі штати равноправны. "У кожному штаті повинні користуватися пошаною повагою і повною цілковитою довірою довір'ям публічні прилюдні акти, офіційні документи і судові вирішення всякого усякого іншого штату" (разд.1 ст. IV). Конституція США встановила рівноправ'я рівноправність громадян різних штатів: "Жоден штат не повинен видавати або виконувати закони, що обмежують привілеї привілегії або недоторканість недоторканність громадян Сполучених з'єднаних Штатів" (разд.1 поправка XIV).

Штати мають свої конституції. У деяких з них діють конституції, прийняті в XVIII ст ст. (Массачусетс - 1780 р., Вермонт - 1783 р), а в інших - нові (Мічіган - 1962 р., Джорджія - 1976 р). Конституції визначають предмети ведення штатів: організація проведення виборів, утворення виборчих вибіркових округів, встановлення виборчих вибіркових цензов, регулювання внутрішньої торгівлі, визначення системи місцевої самоврядності самоврядування, управління охороною здоров'я, освітою утворенням, землекористуванням, підтримка громадського порядку, затвердження поправок до конституції США і ін. Конституції деяких штатів проголошують рівноправ'я рівноправність жінок (17 штатів), право законодавчої ініціативи виборців (21), проведення референдумів по законах і петиціях громадян (37), право відгуку відкликання чиновників з державної служби (15).

Закони федерації володіють верховенством відносно законів в штатах. Закони в штатах ухвалюються двопалатними легислатурами (у штаті Небраска - однопалатна): нижні палати - палати представників, верхні, - сенати. Вони створюються на основі загальних рівних прямих виборів строком від двох до чотирьох років. Законодавча процедура, як і в Конгресі, в легислатурах вельми дуже складна. Правом законодавчої ініціативи володіють члени легислатур і в 21 штаті - також виборці. Великими правами наділені спікери нижних і голови верхніх палат. Практично доля законопроекту вирішується розв'язується в комітетах палат. Закон ухвалюється обома палатами, після чого передається на твердження затвердження губернаторам.

Розділами штатів є з'являються губернатори, що обираються на основі загальних рівних прямих виборів на два-чотири роки (у Міссісіпі губернатор обирається вибірниками виборцями). Повноваження губернаторів систематично розширюються. Губернатори безпосередньо керують всією виконавчо-розпорядчою діяльністю органів штатів: видають нормативні акти і розпорядження, стежать за виконання законів, призначають і зміщують невиборних чиновників, під їх керівництвом складаються проекти бюджетів штатів. Губернатори є з'являються головнокомандуючими національною гвардією, користуються правом помилування. Зростання управлінської діяльності привело до того, що при губернаторах почали стали створюватися кабінети (у 36 штатах); це ще більш підсилило посилювало роль губернаторів. Вони володіють значними повноваженнями відносно законодавчих органів штатів: скликають легіслатури на спеціальні сесії, направляють скеровують їм послання і доповіді про положення становище справ речей в штатах, наділені правом відкладального вето на закони, схвалені легислатурами (виключення виняток - Північна Кароліна). У всіх штатах (окрім крім штату Орігон) конституції передбачають можливість спроможність зсуву зміщення губернаторів з посади в порядку імпічменту. У 45 штатах існують посади заступників губернаторів (лейтенант-губернатор), які обираються разом з губернаторами. Вони головують у верхніх палатах легислатур штатів.

У американському федералізмі виявляються кризові явища. У зв'язку з розвитком всіляких зв'язків кордону межі штатів не відповідають економічним регіонам, що склалися. У цих умовах соціально-економічні чинники фактори паралізують застарілі форми управління штатами. Перекладання федеральними властями на штати багатьох соціальних програм (за освітою, охороні здоров'я) привело до того, що вони опинилися у фінансовій кризі. Вони не мають достатніх грошових доходів і вимушені змушені звертатися за позиками, позиками позичками, кредитами до федеральних властей, що ще більш підсилює посилює їх залежність від останніх. Тенденція до централізації все більш виразно чіткий виявляється в американському федералізмі.

У американській федерації є наявний територія, яка не володіє статусом штату, - це федеральний округ Колумбія. "Батьки-засновники фундатори " конституції вирішили, що місцеперебування федеральних органів не повинне знаходитися перебувати в межах якого-небудь штату, щоб аби не залежати від властей штату (разд.8 ст. I). З цією метою штати Меріленд і Віргінія поступилися часткою частиною території, на якій утворився федеральний округ Колумбія (в межах міста Вашингтон). Конгресу конституція надала виняткові законодавчі повноваження відносно федерального округу Колумбія. Жителі мешканці Вашингтона наділені правом самоврядності самоврядування. Вони обирають міську раду пораду і мера міста. Конгрес має право відмінити скасовувати будь-яке вирішення міської ради поради і мера. У 1961 р. поправка XXIII надала жителям мешканцям столиці обирати трьох вибірників виборців на президентських виборах. У 1970 р. виборці Вашингтона отримали право обирати одного делегата з із правом дорадчого голосу в палату представників.

У розділі 3 статті IV конституція зарезервувала право Конгресу "розпоряджатися територією або іншою власністю, що належить Сполученим з'єднаним Штатам". На підставі угод про "вільну асоціацію" з із островами Пуерто-Ріко і Гуам їм був наданий статус держав, що "вільно приєдналися". Населення Пуерто-Ріко (3,4 млн) і Гуама (110 тис) обирають законодавчі збори зібрання і губернаторів. В той же час на територію цих островів поширюються розповсюджуються закони Конгресу США, причому вони володіють верховенством по відношенню до місцевих законів.

Острови Східне Самоа (30 тыс. чел) і Віргінські (70 тис) знаходяться перебувають в прямому управлінні США. Що раніше знаходилися перебували в договірних стосунках про "вільну асоціацію" з із США острова Мікронезії, Маршаллови і Палау нині придбали набули статус незалежних держав і є з'являються членами ООН.

Висновок

Федеральна форма державно-територіального пристрої устрої США і у зв'язку з цим децентралізація влади на місцях, швидке зростання зріст урбанізації, кризисні кризові явища в крупних містах, суперництво між підприємцями Сходу і Заходу, суперечності протиріччя на місцевому рівні між дрібним мілким і крупним бізнесом - все це привело до того, що місцева самоврядність самоврядування в США грає значну роль в обществен- но-политической життя країни. У США на службі в органах місцевої самоврядності самоврядування зайнято позичати більше 55% всіх працівників управлінського апарату, муніципальних бюджетів припадає на частку близько 40% бюджетних доходів держави.

Система органів місцевої самоврядності самоврядування будується на основі адміністративно-територіального ділення поділки. Конституція США (поправка X) відносить до компетенції штатів питання адміністративно-територіального ділення поділки і установи місцевої самоврядності самоврядування. Конституції 50 штатів встановили вельми дуже різноманітне всіляке адміністративно-територіальне ділення поділка і різні системи місцевої самоврядності самоврядування.

Штати (окрім крім штатів Коннектікут і Род-айленд) діляться на графства (всього 3042), в яких населення обирає ради поради (комітети) графства, а також управління і деяких посадових осіб (шерифа, прокурора, коронера, скарбника і ін). Графства існують поза зовні міськими поселеннями.

Література

1. Іноземне конституційне право / Черінь редакцією 167 проф. В.В. Маклакова. - М.: Юріст, 1996. – 512.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:24:11 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:30:51 10 июня 2018
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух22:21:12 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:10:44 19 марта 2016
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:38:43 18 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Американський федералізм

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201618)
Комментарии (2211)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru