Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

Название: Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 08:01:36 04 февраля 2010 Похожие работы
Просмотров: 74 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Курсова робота

з дисципліни

«Обчислювальні методи та програмування»

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВВЕДЕННЯ ОБМЕЖЕНИХ ОБСЯГІВ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕОМ

Перевірив: асистент, к.т.н.

Посвятенко В.П.

Виконав: ст. гр. 1АМ-06

Ігнатенко В.О.

Вінниця 2008


Зміст

Анотація

Вступ

1. Загальні відомості та функціональні призначення

2. Аналіз методів розв¢язання задачі

3. Опис логічної структури програми

4. Вибір технічних засобів

5. Порядок роботи з програмою

5.1 Вхідні дані

5.2 Вихідні дані

6. Інструкція користувачеві

Додатки

Анотація

В даній курсовій роботі проведено дослідження методу введення обмежених обсягів текстової інформації в ЕОМ. Дослідження проводилося на прикладі розробленої програми, що дозволяє вводити довільний текст в файл.

Розроблена програма передбачає можливість запису текстової інформації до файлу, а також завантажити текст з файлу.


Вступ

Використання сучасних персональних комп’ютерів охоплює майже всі сфери людської діяльності і поступово підпорядковує собі всі інформаційні технології. В останній час головний аспект застосування комп’ютерів зсувається з галузей, де комп’ютер був самостійним інструментом – обчислення при наукових дослідженнях та проектуванні, зберігання та обробка статистичної інформації тощо, у бік галузей, де комп’ютер розглядається як складова частина більш масштабних систем – систем автоматичного, та автоматизованого управління, інформаційно-вимірювальних систем, систем мультимедії тощо. Сьогодні практично всі фахівці у цих галузях повинні вільно володіти комп’ютерними технологіями.

За декілька десятиліть світової комп’ютерної індустрії було створено безліч різноманітних мов програмування, проте переважна їх більшість або не дуже вдало копійована, або створена для деякого вузького спеціалізованого застосування. Внаслідок своєї еволюції отримали визнання невелика кількість мов програмування, серед яких і добре відома мова Сі. Мова Сі була створена на початку 70-х років Денісом Річчі, який працював в компанії Bell Telephone Laboratories. Родовід мови Сі бере свій початок від мова Ангол. Сі є мовою функції, типів даних, операторів присвоєння і керування послідовністю обчислень. З 80-х років мовою Сі розробляють програми практично для всіх типів комп’ютерів, а також для різних операційних середовищ. MS DOS, UNIX, Windows, Linux та інших.

Створюються системи програмування С, до складу якої входять бібліотеки, з широким набором різноманітних функцій та інтегровані середовища розробки (IDE – Integrated Development Environment). IDE – призначені для швидкого та наочного запису й редагування текстів програм, їх компіляції та налагодження. Мова С стала основою створення і розвитку низки мов об’єктно-орієнтованого програмування, зокрема С++, Java, С#. Саме тому їй віддають перевагу при вивченні програмуванні у школах і університетах.

1. Загальні відомості та функціональні призначення

Розроблена програма призначена для введення обмежених обсягів текстової інформації в ЕОМ, дає змогу записувати обсяги текстової інформації до файлу, а також завантажити текст з файлу.

Програма досить зручна та проста у користуванні. За допомогою клавіатури ми можемо вибрати необхідну нам дію. Текст файлу виводиться безпосередньо на екран монітора тоді як створений файл можна віднайти та відкрити за допомогою текстового редактора або процесора. В разі потреби ми можемо вийти з програми за допомогою введення ключового слова exit.

Програма дає змогу швидко опрацювати дані і вивести результати на екран. Вона є універсальною в тому плані, що ми можемо вибирати необхідну нам дію без певної послідовності і повторювати її як завгодно довго.

Завдяки даній програмі можна швидше віднайти потрібний файл і відкрити його.


2. Аналіз методу розв¢язання програми

Для початку аналізу відкриємо програму. За допомогою клавіш Ctrl-F9 запускаємо її на виконання. Серед запропонованих варіантів ми вибираємо необхідний. Так, якщо ми вибрали варіант запису тексту до файлу, то правильність виконання програми ми можемо перевірити за допомогою текстового редактора Блокнот. При цьому текст введений з клавіатури повинен з точністю відповідати з показниками текстового редактору Блокнот. Так, якщо ви ввели: vustava “Mazepa” vidbydetsia o 19:00 goduni, тоді і це ж саме повинен вивести текстовий редактор Блокнот.

Вразі вибору варіанта відкриття програми, то правильність виконання програми ми провіряємо безпосередньо на екрані Вашого монітору. Тобто відкриваючи файл у якому міститься текст: laskavo prosumo, він повинен з’явитися на екрані вашого варіанту. Кількість символів які може містити програма є обмеженою, проте їхню кількість можна змінювати, шляхом корегування програмного коду. Проте незважаючи ці нюанси дана програма може допомогти учням і студентам у вивченні програмування.


3. Опис логічної структури програми

Дана програма пропонує зробити вибір серед трьох запропонованих варіантів. Програма провіряє який варіант ми ввели. Якщо це варіант під номером 1, тоді вона виконує наступні дії:

а) просить ввести назву файлу;

б) при введені слова exit - програма завершує своє виконання;

в) програма відкриває створений файл;

г) записує до створеного файлу введений текст;

Якщо варіант відповідає номеру 2 дії будуть наступні:

а) просить ввести назву файлу;

б) відкриває вже створений файл;

в) виводить на екран її вміст;

При введенні цифри 3 програма завершить своє виконання;

Якщо не буде введений жоден із запропонованих варіантів програма або завершить своє виконання при введенні слова exit, або чекатиме варіанту який є серед перерахованих.

4. Вибір технічних засобів

Програма, що дозволяє вводити довільний текст до файлу, а також зчитувати інформацію з файлу написана на мові програмування Microsoft Visual C++ 6.0. Для використання програми необхідні такі системні параметри:

· Процесор типу Pentium-2;

· 256 Мb ОЗУ;

· Операційні системи MS-Windows 98/95/ХР

· Video пам’ять 32 Мб.


5. Порядок роботи з програмою

5.1 Вхідні дані

в) номер вибраного варіанту;

5.2 Вихідні дані

а) текст, що містить вже існуючий файл;

б) створений файл з текстом, що ввели до нього;

Результат виконання програми буде такий:

Enter choise:

1)New file

2)Open file

3)Exit

Enter file name: document

Enter :exit for exit...

Radi vas bachutu

:exit

Enter choise:

1)New file

2)Open file

3)Exit


6. Інструкція користувачеві

Програма дуже проста у користуванні. Робота даної програми починається з підключення стандартного модуля введення-виведення stdio та модуля string для підключення функції strcmp, яка виконує порівняння. Далі задаються кількість символів, які максимально може містити назва файлу, і текст файлу. Потім програма дозволяє зробити вибір: перше – це створити новий файл, наступне – відкрити вже існуючий файл і третє – це завершити виконання програми. Дана програма працює в циклі, що дозволяє відкривати або створювати файл стільки разів, скільки необхідно. У будь який час можна завершити виконання програми введенням ключового слова exit.

Скомпільована програма не вимагає наявності середовища Windows та не потребує великих системних ресурсів. Щоб забезпечити нормальне функціонування програми, необхідна наявність в робочому каталозі, звідки виконується завантаження програми, стандартних бібліотек мови С ++.

Результати програми виводяться на монітор, що не потребує додаткових ресурсів пам’яті. Також результат виконання програми ми можемо перевірити за допомогою текстового редактора Блокнот.


Висновок

В даній курсовій роботі було проведене дослідження методу введення обмежених обсягів текстової інформації в ЕОМ. На прикладі розробленої програми, що дозволяє вводити довільний текст в файл і передбачає можливість зберігання і завантаження тексту з файлу.

Алгоритм методу є досить простим. Для його реалізації потрібно мати текстовий редактор або процесор і створений файл.

В курсовій роботі, для перевірки результатів обчислень, я використовував текстовий редактор Блокнот.

Сподіваюсь ця програма допоможе людям, що мають справу з вивченням мови програмування С++, підвищити свої знання та вміння.


Література

1. В.М. Дубовий, Р.Н.Квєтний. Програмування комп’ютеризованих систем управління і автоматики. - В.: ВДТУ, 1997. – 5с.

2. В.М. Дубовий, Р.Н.Квєтний Методичні вказівки до лабораторних робіт з програмування та застосування ЕОМ . Навчальне видання. – Вінниця, ВПІ, 1992.

3. В.Х. Власюк, Л.М. Круподьорова. Програмування мовою Сі навчальний посібник. 5; 8; 19-26; 34-36; 39-41 с.;

4. Л.М. Круподьорова, А.М. Пєтух. Технологія програмування мовою Сі. 37-46; 142-143; 79-84 с.

5. В.С. Проценко, П.Й. Чапенко, А.В.Ставровський. Техніка програмування мовою Сі. 158-161; 17-21 с.

6. З.Я. Шпак. Програмування мовою Сі. 85-101, 311-314 с.

Додатки

Додаток А

Блок-схема програми


Додаток Б

Лістинг

#include <stdio.h>

#include <string.h>

void main()

{

int exit=1;

while(exit)

{

int command=0;

char name[12];

char buffer[255] = "";

puts("-----------------------------------------------------------");

puts("Enter choise: \n 1)New file\n 2)Open file\n 3)Exit\n ");

scanf("%d",&command);

switch(command)

{

case 1:

char name[12];

char command[255] = "";

printf("Enter file name: ");

scanf("%s",name);

printf("Enter :exit for exit... \n");

FILE* file = fopen(name,"w");

do

{

if(strcmp(buffer,""))

fprintf(file,"%s \n",buffer);

gets(buffer);

}while((strcmp(buffer,":exit")));

fclose(file);

break;

case 2:

printf("Enter file name: ");

scanf("%s",name);

FILE* f = fopen(name,"r");

printf("%s",buffer);

while(!feof(f))

{

printf("%s",buffer);

fgets(buffer,255,f);

}

fclose(f);

break;

case 3:

exit = 0;

break;

default:

printf("Invalalid coomand");

}

}

}

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух22:29:04 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:06:11 19 марта 2016
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:34:14 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:41:36 25 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199408)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru