Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Моделювання економічних та виробничих процесів

Название: Моделювання економічних та виробничих процесів
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа Добавлен 19:46:47 18 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 1242 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж

Контрольна робота

з дисципліни

“Моделювання економічних та виробничих процесів”

(варіант №12)

Виконала:

студентка групи Пзс-604

Побережний Дмитро Валерійович

Перевірив:

викладач

Тростянський Борис Геннадійович

м. Бердичів

2007 р.


Завдання 1

Процес виготовлення двох видів промислових виробів складається в послідовній обробці кожного виробу на трьох верстатах. Час використання цих верстатів для виробництва цих виробів обмежений 10 – ю годинами на добу. Час обробки та прибуток від продажу одного виробу наведені у таблиці:

Виріб Час одного виробу, хвил. Прибуток, гош.од.
Верстат 1 Верстат 2 Верстат 3
1 10 6 8 2
2 5 20 15 3

Найти оптимальний обсяг виробництва виробу кожного типу.

Розв'язок:

Записуємо математичну модель задачі.

Позначимо відповідно х1, х2 кількість виробів кожного виду.

Система обмежувальних умов має наступний вигляд:

2*х1+3*х2+5*х3<=4000

4*х1+2*х2+7*х3<=6000

х1<=1500

x2<=3000

x3<=4500

x1>=200

x2>=200

x3>=150

Цільова функція має вигляд F=30*х1+20*х2+50*х3 → max

Модель даних у MS Exel має вигляд:

Викликаємо “Поиск решений” та заносимо усі обмеження:

Після чого знаходимо рішення:

Відповідь: максимальний прибуток (330000 гр. од.) буде досягнуто при випуску виробів трьох моделей у кількості 1500, 3000, 4500 відповідно.


Завдання 2

Є n робітників та m видів робіт. Вартості Ci,j виконання i – тим робітником j – тої роботи наведені в таблиці, де робітнику відповідає рядок, а роботі стовпчик. Потрібно скласти план робіт так, що б всі роботи були виконані, кожний робітник був зайнятий тільки на одній роботі, а вартість виконання всіх робіт була мінімальною.

№ робітника Вартість виконання кожної роботи
1 2 3 4
1 1 3 6 5
2 5 2 7 8
3 3 5 1 9
4 6 4 2 10

Розв'язок:

Для складання плану робіт у MS Exel визначимо область даних того ж розміру що й таблиця вартості робіт кожним робітником:

В цій області відображатиметься яку роботу буде виконувати кожний працівник. «Одиниця» робота виконується, а «нуль» - ні.

Так як необхідно щоб всі роботи були виконанні та кожен робітник був зайнятий тільки на одній роботи, то суми у кожному стовпчику і рядку мають дорівнювати 1:

$A$10 : $D$10 = 1;

$E$6 : $E$9 = 1.

Це буде першим обмеженням.

Друге обмеження полягає в тому, що значення середині області можуть бути 1 або 0, отже:

$A$6 : $D$9 = 0;

$A$6 : $D$9 = 1;

$A$6 : $D$9 = целое.

Цільова функція у MS Exel матиме вигляд:

F11 = СУММПРОИЗВ(A1:D4;A6:D9) → min.

Викликаємо “Поиск решений”, вказуємо цільову комірку та заносимо усі обмеження:

Після чого знаходимо рішення:

Відповідь: 1 робітник робить 4 роботу;

2 робітник робить 2 роботу;

3 робітник робить 1 роботу;

4 робітник робить 3 роботу.

При цьому витрати на виконання всіх робіт будуть мінімальними. Вони становитимуть 12 грошових одиниць.


Завдання 3

Є n пунктів виробництва та m пунктів розподілу продукції. Вартість перевезення одиниці продукції з і-го пункту виробництва і j-й центр розподілу сіj приведена в таблиці, де під рядком розуміється пункт виробництва, а під стовпчиком – пункт розподілу. Крім того, в цій таблиці в і-му рядку вказано об’єм виробництва в і-му пункті виробництва, а в j-му стовпчику вказано попит в j-му центрі розподілу.

Необхідно розробити математичну модель та план перевезень по доставках необхідної продукції в пункти розподілу, який мінімізує сумарні транспортні витрати.

Варіант 2 Вартість перевезення одиниці продукції Об’єми виробництва
2 7 7 6 20
1 1 1 2 50
5 5 3 1 10
2 8 1 4 20
Об’єми використання 3 2 1 5 10

Розв'язок:

Переносимо данні вартості перевезень одиниці продукції з умови у MS Exel. Виділяємо область даних для знаходження плану перевезень:

Напроти кожного рядка та стовпчика виділяємо по комірці, у яких відображатиметься сумарна кількість продукції по пунктам виробництва та обсягам виробництва для подальшої перевірки можливості розподілу.

Використовуємо функцію СУММ із завданням діапазону комірок відповідного рядка та стовпчика - =СУММ(A6:D6):

У наступних, за цими, комірками вносимо значення об’ємів виробництва та використання:

Комірку F11 виділяємо для цільової функції, у яку записуємо формулу: =СУММПРОИЗВ(A1:D4;A6:D9):

Обмеженням для вирішення цієї задачі буде те, що значення комірок у яких підраховується сума по рядкам і стовпчикам має дорівнювати значенням занесеними з умови задачі.

Крім цього, звісно, область виділена для плану перевезень має бути більшою нуля.

Викликаємо “Поиск решений”, вказуємо цільову комірку та заносимо усі обмеження:

Натискаємо кнопку «Выполнить» та отримуємо рішення нашої транспортної задачі:

Відповідь: розроблений план перевезень дає можливість отримати мінімальні витрати у розмірі 237,5 грошових одиниць


Завдання 4

Побудувати лінійну модель регресивного аналізу для економічного показника, зміни якого спостерігалися в певному інтервалі часу.

Контрольний термін 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення показника 9 16 20 27 34 39 44 52 58 64

Розв'язок:

Заносимо Контрольний термін і Значення показника у комірки MS Exel

На основі даних умови будуємо графік:

Додаємо до графіка лінію тренда різних типів та записуємо величину достовірності:


Лінійна лінія тренду:

R2 = 0,9975;

Логарифмічна:

R2 =0,9001;

Поліноміальна:

R2 =0,9975;

Степенева:

R2 =0,9948;

Експоненціальна:

R2 =0,93.

Проаналізувавши величини достовірності, визначаємо що найбільша точність при лінійній та поліноміальній лінії тренда (R2 =0,9975). Так як функція при лінійній лінії тренду легша для сприймання та підрахунку ніж при поліноміальній, то використовувати будемо саме її:

y = 6,0848х+2,9333.

Це і є лінійна модель регресивного аналізу для економічного показника, зміни якого спостерігалися в певному інтервалі часу.

За «х» приймаємо Контрольний термін. Записуємо функцію комірки MS Exel з посиланням на Контрольний термін замість «х».

Продовжуючи зростання значення Контрольного терміну і використовуючи цю функцію отримуємо наступні значення показника:

Відповідь: лінійна модель регресивного аналізу: y = 6,0848х+2,9333.


Список використаної літератури

1. Гарнаев А., «Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах».

2. А.И. Ларионов, «Экономико-математические методы в планировании».

3. Конспект лекцій.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух22:37:51 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:01:02 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:39:05 25 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Моделювання економічних та виробничих процесів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199254)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru