Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Автоматичні засоби перекладу

Название: Автоматичні засоби перекладу
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: реферат Добавлен 20:20:06 14 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 156 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти й науки України

Херсонський державний університет

Інститут філології і журналістики

Реферат:

"Автоматичні засоби перекладу"

Херсон – 2009

Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів виникла ще на початку появи обчислювальної техніки. Для автоматичного перекладу документів з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм. Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно проблему перекладу ще не вирішено. Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає змогу ефективно використовувати їх на практиці. Це пов'язано з тим, що в наукових, технічних, економічних та інших текстах, на відміну від художніх, використовується обмежена кількість мовних конструкцій, які більше орієнтовано на однозначну інтерпретацію.

Програми автоматичного перекладу документів доцільно використовувати:

- при абсолютному незнанні іноземних мов;

- у разі необхідності одержання перекладу швидко, наприклад, при перекладі Web-сторінок;

- для створення підрядкового перекладу – чернетки, що використовуються для повноцінного перекладу;

- у разі пересилання документів іноземним партнерам.

До засобів автоматизації перекладу можна віднести два типи програм: електронні словники й програми перекладу.

Електронні словники – це засоби для перекладу окремих слів і виразів документа. Деякі з них забезпечують звуковий супровід перекладених слів. Серед найпопулярніших програм даного класу слід відзначити НБАРС – новий великий англо-російський словник, Контекст 3.51, ABBYY Lingvo та ін.

Програми перекладу забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад на іншу мову, редагування, форматування й збереження перекладеного тексту. Прикладами програм перекладу можуть бути PROMT та Language Master.

Програма PROMT

Цю програму (її більш ранні версії відомо під назвою Stylus) розроблено російською фірмою PROMT. Програма є додатком до операційних систем, таких як Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 і може бути інтегрована в комплект програм Microsoft Office, зокрема, у програми Microsoft Word та Excel.

Можливості програми PROMT:

- забезпечення перекладу документів з англійської, німецької та французької мов на російську і навпаки;

- до неї можна підключати кілька десятків спеціалізованих словників, що забезпечує правильний переклад термінів, які стосуються певної області знань;

- динамічне відслідковування напрямку перекладу, тобто визначення мови оригіналу і перекладу;

- переклад вмісту буфера обміну, поточного параграфа, виділеного фрагмента тексту або всього тексту;

- забезпечення будь-якого з можливих напрямків перекладу, підключення й відключення словників, доповнення та виправлення їх, складання списку зарезервованих слів, які не перекладаються;

- робота безпосередньо з програмами розпізнавання текстів, наприклад, FineReader;

- не виходячи з програми можна використати відомі способи редагування й форматування оригіналу та перекладу;

- забезпечення перевірки орфографії оригіналу і перекладу після встановлення прикладних програм для перевірки правопису (LingvoCorrector, Пропис, Орфо, Hugo).

Головне вікно програми складається з трьох частин: дві призначені для відображення оригіналу тексту і його перекладу, третя – утворює інформаційну панель, де відображаються інформація про перекладений документ і спеціальні настройки. Вікно має стандартні елементи керування вікна Windows –

Для швидкого запуску всіх програм, що входять до складу PROMT, призначений Інтегратор PROMT у вигляді окремої панелі робочого стола Windows. Кнопки панелі Інтегратора, а також пункти контекстного меню, яке викликається клацанням правою клавішею миші на значку Інтегратора, що є на панелі задач, дають змогу вибрати такі функції програми PROMT:

Переклад Clipboard (вміст буфера обміну).

Відкрити файл.

Відкрити WWW-вузол.

Пошук у WWW.

Запустити програму PROMT.

Запустити File Translator – програму перекладу файлів у пакетному режимі.

Запустити WebView – броузер-перекладач, що забезпечує синхронний переклад Web-сторінок при навігації у Internet.

Запустити Quick Translator – програму швидкого перекладу тексту, набраного з клавіатури.

Переклад окремих слів і виділених фрагментів можна здійснити прямо в тексті, навівши на них вказівник миші. Окремі фрагменти тексту можна перекласти без попереднього запуску програми PROMT. Для цього досить, знаходячись в будь-якому текстовому редакторі, наприклад, Notepad або Microsoft Word, скопіювати виділений фрагмент у буфер обміну і викликати функцію Переклад Clipboard Інтегратора PROMT.

Переклад документа за допомогою програми PROMT передбачає проведення кількох етапів:

Введення документа, який необхідно перекласти. Документ може бути завантажений з файлу. Для цього слід виконати стандартну операцію відкриття файлу. Текст для перекладу може також бути набраний на клавіатурі у власному редакторі програми. Для цього треба спочатку створити новий документ за допомогою відповідної команди. Для перекладу введеного з клавіатури тексту без виклику основного вікна програми PROMT можна також скористатися функцією Quick Translator Інтегратора PROMT. У вікні програми Quick Translator, крім перекладу, можна виконати також інші дії з оригіналом і перекладеним текстом: скопіювати переклад у буфер обміну, змінити напрямок перекладу, підключити додаткові словники тощо.

Уточнення параметрів перекладу. Після того, як підготовлено оригінал тексту, що підлягає перекладу, слід визначається напрямок перекладу, тобто з якої мови на яку мову буде здійснюватися переклад, а також уточнити формат тексту оригіналу (формат файлу тексту оригінала, наприклад MS Word файл, форматований текст RTF і т.д.).

Підготовка тексту до перекладу. Вибраний документ відображається в області тексту оригіналу. Перед початком перекладу доцільно перевірити орфографію, оскільки неправильно написані слова будуть сприйматися програмою як невідомі і залишаться без перекладу. У разі необхідності текст можна зберегти для подальшої роботи як документ PROMT. У документі можуть бути слова і словосполучення, які не повинні перекладатися, наприклад, прізвища, назви програмних продуктів (Windows 98, Microsoft Word 2000 тощо). Іноді застосовують транслітерацію – запис із використанням іншого алфавіту, що відповідає написанню або вимові мовою оригіналу (наприклад, прізвище Brown бажано перекласти не як Коричневий, а Браун).

Програми автоматичного переводу розглядаються, як засоби отримання простої чернетки. Якщо подібні потреби є, то використовують подібні програми. Кваліфіковане редагування тексту отриманого автоматичним шляхом, проводиться в декілька раз дорожче, ніж послуги спеціальних перекладачів.

Програмні засоби автоматичного переводу можна умовно розділити на дві основні категорії. Першу категорію представляють комп’ютерні словники. Призначення комп’ютерних словників такі ж, як і в звичайних словників: дати відомості про значення невідомого слова. Перевага комп’ютерних словників складається з швидкості доступу і вигоди автоматичного пошуку виділеного слова. Автоматичний словник дає змогу перекладу слова по написанню виділеної комбінації кнопок. До другої категорії відносяться програми, які дозволяють виконувати автоматичний переклад тексту. Вони сприймають текст на одній мові і видають текст на іншій мові. В ході роботи програма використовує обширні словники, набори граматичних правил та інші засоби, що забезпечують найліпшу (з точки зору програми) якість перекладу. Словник може складатися не тільки з виділеного слова, але й зі словосполучення. Використовуючи ці засоби, програма аналізує граматичну структуру тексту, знаходить зв’язок між словами і намагається побудувати правильний переклад фрази на іншій мові. Чим коротша пропозиція, тим більше шансів на те, що таке речення буде правильним. В довгих реченнях і складних граматичних конструкціях будь-яка система перекладу може дати збій. В Росії найбільш широке розповсюдження отримали програми автоматичного перекладу з англійської на російську, із російської на англійську мову. Це пояснюється головною роллю англійської мови в сфері міжнародного спілкування. Англійська мова досить проста для вивчення, однак її простота несподівано створює допоміжні проблеми для систем автоматичного перекладу. Справа в тім, що однаково написані слова в англійській мові часто відносяться до різних частин мови. Це ускладнює граматичний аналіз речення і призводить до виникнення грубих помилок в автоматичному перекладі.

Автоматичний переклад

Простий переклад вихідного файлу, що містить текст, за допомогою програми Promt 98 виконується дуже легко. Спочатку потрібно завантажити файл з вихідним текстом. Це виконують командою Файл в відкрити або за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів Стандартна. Після вибору імені вихідного файлу програма відкриває діалогове вікно, потім – конвертувати файл. В цьому діалоговому вікні автоматично вибирається формат файлу і необхідний напрям перекладу. Користувачу лишається тільки переконатись в тому, що параметри зазначені вірно і клацнути на кнопці ОК. Вихідний документ завантажується в програму і одночасно відображається, як в області оригіналу, так і в області перекладу. Для виконання перекладу треба дати команду Переклад – весь текст або використати кнопку на панелі інструментів Переклад.

Переклад являє собою складну і повільну операцію. Під час перекладу в основному вікні програми можна дивитись прокручування вихідного документу і заміну прикладів вихідного тексту на іншій мові. До кінця документ можна продивитися, як вихідний текст і текст перекладу, а також виконати їх редагування. Якщо в оригіналі вносяться зміни, можна повторити переклад абзаців. Для цього використовують команду Перекласти поточний абзац або кнопку поточний абзац на панелі інструментів Переклад. В такому випадку всі абзаци перекладу залишаються незмінними.

Переклад Web-сторінок

Більшість користувачів розглядають Web-сторінки Інтернету, як документи, для яких потрібен швидкий переклад, між іншим, без особливих вимог до якості. Абсолютна більшість Web-сторінок написано англійською мовою, і програма Promt 98 має спеціальне положення для швидкого перекладу Web-сторінок – програму Web View . Програму Web View запускають так як інші прикладні Promt 98 – через головне меню або з використанням спеціального значка на панелі індикації. Web View представляє собою браузер, який проводить синхронний перевід Web-сторінок під час роботи в Інтернеті. Функціональні можливості Web View, як засоби перегляду Web відповідає можливостям Інтернет. На відміну від традиційних браузерів вікно програми розбито на дві області. На верхній області відображається вихідна сторінка взята з Інтернету, а в нижній її перевід. У переводі зберігаються гіперпосилання, зображення, побудовані об’єкти. Обидві області абсолютно рівноправні у використанні гіперпосилань присутності документа. Переклад сторінки виконують автоматично вході загрузки. Режим автоматичного перекладу можна відключити. В тому випадку для перекладду сторінки використовують команду Переклад – перевід сторінки. Важливою особливістю програми являється також автоматичний перевід головних слів, використаних при пошуку потрібної інформації в мережі. Коли дають команди Перевід – пошук або клацнути на кнопку пошук в Web, відкривається діалогове вікно пошук в Інтернет, дозволяє сформувати запит до пошукового серверу. Запит формується за заданими правилами.

Головні слова запиту автоматично переводяться в заданому направленні перекладу. Сформований запит відображається на екрані. Цей запит можна направити в любу із декількох доступних програм пошукових систем.

Збереження перекладених документів

Переклад документів звичайно являє собою проміжну операцію, тому система пропонує багато різних варіантів збереження документа. Вибір варіанта збереження залежить від того, як пропонують використати документ в майбутньому.

1. Команда Файл – зберегти документ і кнопка збереже на панелі інструментів. Основна, яка зберігає весь документ у внутрішньому форматі програми. Команда файл – зберегти документ зберігає документ у внутрішньому форматі, але дозволяє вибрати ім’я файлу.

2. Якщо потрібно зберегти тільки результати переводу, треба використовувати під меню файл Збереження. Цим способом зберігають тільки вихідний текст або перевід. У відкритому діалоговому вікні можна вибрати любий із доступних форматів збереженого тексту.

3. Якщо в подальшому редагування переводу в одному із розповсюджених текстових процесорів, вигідно використовувати збереження в режимі білінгви, то це є двох мовний текст.

В цьому режимі записують у файл абзаци оригінала і переводи почергово. Таким чином при послідовному редагуванні оригінала і перевід весь час знаходиться перед очима одночасно. Правда при збереженні білінгви форматування тексту може перетворитися в помилку, тому більша частина даних про форматування відкидається і набір допустимих форматів файлу для збереження скорочений. Другі можливості підменю зберегти включають окремі збереження списків незнайомих слів і списків зарезервованих слів. Список зарезервованих слів можна в подальшому підключити до другого тематично подібного документу.


Висновок

Одна із задач, яка стоїть перед інформатикою, як наукою стоїть в переводі документообігу із паперової в електронну форму. Цю задачу вирішують шляхом розробки і впровадження апаратних і програмних засобів і методів електронного документообігу. Одним із основних прийомів переводу паперових документів в електронну являється сканування. В результаті сканування створюється графічний образ текстового документа. Для сканування використовують спеціальний прилад, який називається сканером, хоч графічний образ документа можна дістати за допомогою других засобів вводу інформації.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:27:32 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:27:48 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
14:46:00 25 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Автоматичні засоби перекладу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199297)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru