Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Автоматизований облік власників автотранспорту

Название: Автоматизований облік власників автотранспорту
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: контрольная работа Добавлен 11:17:27 12 октября 2010 Похожие работы
Просмотров: 16 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Вступ

Для більш швидкого та повного розслідування злочинів пов’язаних з автотранспортом потрібно володіти якомога більшими відомостями. Таким чином, якщо ми маємо транспорт який причетний до аварії чи злочину, за допомогою програми яка розробляється в темі даної курсової роботи ми будимо мати повні і необхідні дані про власника авто

Призначення даного продукту полегшення то швидкість доступу до інформації.

Я вибрав мову програмування TurboPascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування.


1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму – «водій» для збереження повноти інформування правоохоронних органів, та швидкості її надання.

- Введення і збереження інформації про власників автотранспорту в типізований файлі:

o ПІБ власника автотранспорту

o Назва та марка авто

o Паспортні дані водія;

o Адреса прописки.

- Можливість редагування даної бази по певним структурним елементам

- Можливість перегляду всіх існуючих документів

- Можливість видалення всієї бази.

- Зручний інтерфейс для користувача

- Швидкість та простота роботи в даній програмі

- Надійність та достовірність збережених відомостей

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Позначимо сукупність всіх даних, які будуть заноситись до бази даних через множину T, таким чином T={T1 , T2 , …, Tі }, де і=1..n, Tі – дані про власників авто.

Кожен власник має певні відомості про себе, що стосуються його особистості, отже маємо Ті ={Ті1, Ті2, …, Ті j }, j=1..4.

Таким чином ми маємо матрицю всіх відомостей які зберігаються в базі даних, та заносяться користувачем.

Результат:

Множина Рij , яка формуються з вхідних даних а саме множини Тij

Математична модель :

В k – критерій який використовується для пошуку, де k – номер критерія з зазначених чотирьох. Таким чином отримуємо множину Zij Aij , де Zij відповідає заданому критерію В k

1.3 Структура зберігаючих даних

B – структурована запис для занесення відомостей про власників авто до типізованого файлу.

· Av – поле запису строкового типу для занесення марки автомобіля власника.

· Fio – поле запису строкового типу для занесення прізвища, ім’я та по-батькові власника.

· Pas – поле запису строкового типу для занесення паспортних даних власника.

· Mg – поле запису строкового типу для занесення адреси проживання.

Ramka – процедура яка забезпечує прорисовку рамки.

Ris – процедура яка прорисовує основне меню програми.

Menin – процедура яка забезпечує управління головним меню

Punkt – процедура для зарисовки певної області

Vv – процедура для введення та збереження даних

Red – процедура для редагування збережених раніше відомостей

Udal – процедура для видалення всієї бази.

2. Вихідний код програми

usescrt, dos;

type b=record

av:string[10];

fio, pas, mg:string[15];

end;

var f:file of b; bas:b;

procedure ramka (x1, y1, x2, y2, a:byte);

var i:integer;

begin

textcolor(0);

window (x1, y1, x2, y2);

textbackground(a);

clrscr;

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1) – 1 do

begin

write('Н');

end;

write ('» ');

for i:=2 to (y2-y1) – 1 do

begin

gotoxy (1, i);

write('є');

gotoxy (x2-x1+1, i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1) – 1 do

begin

write('Н');

end;

write('ј');

end;

{–}

procedure newreadkey (var a {‘зЁвлў Ґ¬л© Є®¤ бЁ¬ў®»}:char;

var b {ђ §иЁаҐ­л© Є®¤ Є» ўЁиЁ}:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{–}

procedure ris;

begin

ramka (10,3,30,7,7);

ramka (10,6,30,10,7);

ramka (10,9,30,13,7);

ramka (10,12,30,16,7);

window (10,3,30,16);

gotoxy (1,4); write(#204);

gotoxy (1,7); write(#204);

gotoxy (1,10); write(#204);

gotoxy (21,4); write(#185);

gotoxy (21,7); write(#185);

gotoxy (21,10); write(#185);

end;

{–}

procedure menin (x1, y1, x2, y2, a:byte);

begin

window (x1, y1, x2, y2);

textbackground(a);

clrscr;

textcolor(1);

write (' Zapolnit');

window (x1, y1+3, x2, y2+3);

clrscr;

write (' Redaktirovat');

window (x1, y1+6, x2, y2+6);

clrscr;

write (' Udalit');

window (x1, y1+9, x2, y2+9);

clrscr;

write (' Vixod');

end;

{–}

procedure punkt (x, y, z, c, q:byte; s:string);

begin

window (x, y, z, c);

textbackground(q);

clrscr;

textcolor(10);

write(s);

end;

procedure pamka (x1, y1, x2, y2:integer);

var i, c:integer;

begin

gotoxy (x1, y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x1+i, y1);

write(#205);

end;

gotoxy (x2, y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x2, y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy (x2, y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x2-i, y2);

write(#205);

end;

gotoxy (x1, y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x1, y1+i);

write(#186);

end;

end;

procedure vv;

var i, n:integer;

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(2);

pamka (1,1,39,25);

window (2,2,38,25);

gotoxy (6,1);

textcolor(6);

writeln ('ZAPOLNENIE UCHOTA VODITELEY');

window (2,3,38,25);

textcolor(7);

write ('Vvedi kol-vo voditeley – ');

readln(n);

assign (f, 'd:\po');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

with bas do

begin

clrscr;

gotoxy (8,1);

writeln ('VODITEL-', i);

write ('Vvedi F.I.O voditela – '); readln(fio);

write ('Vvedi avto na kotorom on ezdiet – '); readln(av);

write ('Vvedi seriu i nimer pasporta voditela – '); readln(pas);

write (' Vvedi adres progivania – '); readln(mg);

seek (f, filesize(f));

write (f, bas);

end;

close(f);

end;

end;

procedure punkt (x, y, z, c, q:byte; s:string);

begin

window (x, y, z, c);

textbackground(q);

clrscr;

textcolor(10);

write(s);

end;

procedure pamka (x1, y1, x2, y2:integer);

var i, c:integer;

begin

gotoxy (x1, y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x1+i, y1);

write(#205);

end;

gotoxy (x2, y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x2, y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy (x2, y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1–1 do

begin

gotoxy (x2-i, y2);

write(#205);

end;

gotoxy (x1, y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1–1 do

begin

gotoxy (x1, y1+i);

write(#186);

end;

end;

{………………………………………….}

procedure red;

var i, j, p:integer;

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(7);

if FSearch ('po', 'd:\')='' then

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

pamka (10,10,35,15);

gotoxy (16,11);

textcolor(132);

writeln ('BASA NE SOZDANA');

textcolor(7);

end

else

begin

clrscr;

window (1,1,40,25);

textcolor(6);

pamka (1,1,39,25);

gotoxy (5,2);

textcolor(3);

writeln ('REDAKTIROVANIE UCHOTA VODITELEY');

window (2,3,38,25);

assign (f, 'd:\po');

reset(f);

gotoxy (13,1);

textcolor(4);

writeln ('VSA BASA:');

window (2,4,38,25);

for i:=0 to filesize(f) – 1 do

begin

seek (f, i);

read (f, bas);

with bas do

begin

clrscr;

textcolor(7);

writeln ('voditel-', i+1); writeln;

writeln ('F.I.O voditela-', fio); writeln;

write ('Avto na kotorom on ezdiet-', av); writeln;

write ('Seria i nomer pasporta voditela-', pas); writeln;

write ('Adres progivania-', mg); writeln;

for j:=1 to 30 do

delay(9999);

end;

end;

clrscr;

write ('Vvedi nomer voditela kotorogo budem redaktiovat – '); readln(p);

seek (f, p-1);

read (f, bas);

with bas do

begin

clrscr;

textcolor(7);

writeln ('voditel-', p); writeln;

writeln ('F.I.O voditela-', fio); writeln;

write ('Avto na kotorom on ezdiet-', av); writeln;

write ('Seria i nomer pasporta voditela-', pas); writeln;

write ('Adres progivania-', mg); writeln;

end;

writeln;

textcolor(4);

writeln ('Dla prestuplenia k redaktirovaniu nagmi «ENTER» ');

readln;

textcolor(7);

with bas do

begin

clrscr;

gotoxy (8,1);

writeln ('VODITEL-', p);

write ('Vvedi F.I.O voditela – '); readln(fio);

write ('Vvedi avto na kotorom on ezdiet – '); readln(av);

write ('Vvedi seriu i nimer pasporta voditela – '); readln(pas);

write (' Vvedi adres progivania – '); readln(mg);

seek (f, p-1);

write (f, bas);

end;

close(f);

end;

end;

{…………………………………………………}

procedure udal;

var s:string; i, j:integer;

begin

if FSearch ('po', 'd:\')='' then

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

pamka (10,10,35,15);

gotoxy (16,11);

textcolor(132);

writeln ('BASA NE SOZDANA');

textcolor(7);

end

else

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

window (10,10,35,15);

Writeln ('Dla udalenia nagmi – «ENTER» ');

if readkey=#13 then

begin

textcolor(4);

s:='UDALENO';

for i:=1 to length(s) do

begin

write (s[i]);

for j:=1 to 5 do

delay(9999);

end;

end

else

end;

end;

{:}

var i:byte;

key:char; k, p:byte;

begin

textmode(c40);

{vv;}

{red;}

{udal;}

repeat

window (1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

ris;

menin (11,4,29,5,7);

i:=1;

punkt (11,4,29,5,4,' Zapolnit');

repeat

newreadkey (key, k);

case k of

72: begin

if i=1 then

p:=4;

if i>1 then

p:=i-1;

end;

80: begin

if i=4 then

p:=1;

if i<4 then

p:=i+1;

end;

end;

i:=p;

if i=1 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,4,29,5,4,' Zapolnit');

end;

if i=2 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,7,29,8,4,' Redaktirovat');

end;

if i=3 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,10,29,11,4,' Udalit');

end;

if i=4 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,13,29,14,4,' Vixod');

end;

until key=#13;

case i of

1: vv;

2:red;

3:udal;

end;

until i=4;

end.

Висновок

В даній курсовій роботі буда розроблена програма «Водій», де зберігаються всі відомості про власників автомобілів і при необхідності їх можливо легко проглянути та використати для необхідних мір при розкритті злочинів чи ДТП.

Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CRT. Також в «Водій» використовуються процедури з модулю DOS. Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми.

Список використаної літератури

1.Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 188 с.

2.Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові TurboPascal. – X., 1995.

3.Немнюгин С.А. TurboPascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:27:38 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:27:46 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
14:45:52 25 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Автоматизований облік власників автотранспорту

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199515)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru