Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Приватне життя і життя компанії з етичних поглядів

Название: Приватне життя і життя компанії з етичних поглядів
Раздел: Рефераты по этике
Тип: статья Добавлен 21:00:41 01 октября 2008 Похожие работы
Просмотров: 162 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

План:

1. Цінність приватності.

2. Сфери законного зацікавлення.

3. Засоби дослідження.


1. Цінність приватності.

Приватність є важливою цінністю, яка може виявитися у трьох вимірах:

- психічному;

- фізичному;

- соціальному.

Найголовніша – психічна приватність –– це приватність внутрішнього світу, думок людини, її ідеалів, прагнень, почуттів. Вона виявляється в людей особливим способом і вимагає особливої поваги. Більшості люди можуть бажати відкрити свої внутрішні почуття тим людям, які можуть допомогти і що їм можна допомогти.

Проте, більшість із нас приховує значну частину свого внутрішнього світу і навіть від близьких людей оскільки:

- така секретність захищає від експлуатації тих хто хотів би використати людей у власних цілях;

- розкриття секретності може зашкодити і самій особі.

Людина може бути зобов’язана розкрити своє внутрішнє життя психологу, якщо це необхідно для її душевного здоров’я. Бувають випадки, що роботодавець має право вимагати розкриття внутрішнього світу претендента на роботу. Проте, потреба в цьому має бути чітко встановлена.

Фізична приватність є необхідним засобом для засобу психічної приватності. Всі працівники будь-яких професій потребують захисту фізичної приватності для виконання своєї роботи. Деякі суди вирішили, що фізична приватність порушується лише у випадку прямого фізичного посягання. Згідно з таким поглядом, шпигування за допомогою бінокля або мікрофона з поза меж чиїхось володінь не є порушенням приватності. Таке судження є неправильним і неетичним, оскільки сучасна техніка може спричинити шкоду і без прямого фізичного посягання. Право особи на приватність не обмежується лише предметами її власності. Фізична приватність по суті може означати оберігання почуттів та особистих стосунків. Тому порушення фізичної приватності можливе навіть за відсутності правопорушення чи посягання на власність.

З погляду бізнесу, не є благом для старшого за посадою знати, що його підлеглі думають про свого керівника. Отже, фізична приватність –– це необхідний засіб, що дозволяє бути самим собою і підтримувати соціальні та ділові стосунки з іншими.

Соціальна приватність. Для ефективного функціонування суспільства, кожна людина грає декілька ролей: батько, мати, чоловік, адміністратор, громадянин. Часто це неможливо, якщо ролі не є подільними і не ізольовані одна від одної. Секретність і приватність у соціальному аспекті потрібна як підтримка різниці ролей. Фірма проявляє законну зацікавленість стосовно всього, що істотно впливає на виконання роботи. Пияцтво та азартні ігри осіб на посаді контролерів, невміння тримати язик за зубами провідних спеціалістів мають стосунок до роботи, а подружня вірність цих осіб чи участь у зустрічах нудистів –– ні.

Стосовно законного зацікавлення виникають серйозні проблеми тоді, коли справа стосується дій приватних осіб, які впливають на імідж компанії. З просуванням людей по кар’єрі, вплив їхньої діяльності на імідж компанії є часто визначальним.

Якщо робітник деякої фірми належить до комуністичної партії, то очевидно, суттєвого впливу цей факт не справляє на імідж компанії, а якщо віце-президент якоїсь компанії належить до нацистської партії, то ситуація є іншою, оскільки люди не захочуть мати справу ні з цією особою, ні з фірмою, де він працює.

Слід пам’ятати, що право особи є первинним і воно не може бути порушене кимось чи чимось шляхом шляхом необґрунтованого втручання. Проте така обґрунтованість не може бути встановлена в односторонньому порядку, а лише шляхом вироблення колективного договору. Сучасний бізнес передбачає тривалі відрядження і працівники сприймають це як частину умов праці, але потреба таких відряджень виправдовується лише тоді, якщо відрядження справді необхідне для компанії.

Якщо ж наслідки цього для дружини та дітей не беруться до уваги, то компанія діятиме так, ніби вона привласнила не лише працівника, а його сім’ю.


3. Засоби дослідження.

Не всі засоби дослідження, які використовує компанія до своїх працівників, є етичними. Приватність має свої вимоги і працівник, наймаючись на роботу, добровільно відмовляється від частини своєї приватності. Люди погоджуються на звичайний нагляд за своєю працею. Проблема виникає в тому, де межа між обґрунтованим і необґрунтованим втручанням в приватність. Мова іде про засоби, які використовує компанія: телеграфні повідомлення, приховані телекамери, тестування.

Якщо застосування спеціального устаткування для контролю працівників у виробничій зоні необхідне для запобігання крадіжкам, яких не можна контролювати за допомогою звичайних заходів, то можна вважати, що компанія мала для цього достатні підстави. Наприклад: робітники мають справу з невеликими за розмірами цінними речами.

Навіть у цих випадках, про існування спеціального контролю повинно бути відомо працівникам, щоб вони захистили свої законні секрети. Використання спеціального контролю на виробничій території та у невиробничій (кімнати відпочинку) вимагатиме значно серйозніших підстав. Зокрема потрібні санкції на обшук, повинна бути обґрунтована підозра того, що ця процедура дозволить отримати докази серйозного злочину скоєного раніше.

Підприємство, навіть коли використовує спец контроль, повинно захистити працівників від шкідливих побічних наслідків. Тому інформація про приватне життя і зібрані дані повинні бути знищені, забуті, чи проігноровані, оскільки компанія не має права збирати та використовувати таку інформацію.

Не етичним є також використання перевірки на детекторі брехні для випробовування претендентів, яким доведеться мати справу з великими сумами готівки, але існує обов’язок керівника компанії запрошувати висококваліфікованого працівника, який зможе розшифрувати результати співбесіди.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:32:34 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:24:48 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
14:40:19 25 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Приватне життя і життя компанії з етичних поглядів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199434)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru