Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

Название: Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 21:53:35 15 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 567 Комментариев: 4 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: Автоматизовані системи управління технологічними процесами

На тему: Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

Виконав :

студент IV-го курсу

Факультет ПМ і КІС

Спеціальності АУТП-1

Жук Юрій

Перевірив :

Пастушенко В.Й.

Рівне-2005

Зміст

Вступ

1. Коротка характеристика об'єкта автоматизації і технологічного процесу,що протікає в ньому

2. Технологічний процес як об'єкт автоматизації

3. Вибір основних задач керування і регулювання

4. Вибір структури і типу АСКТП, засобів автоматизації і мікропроцесорної техніки, опис функціональної схеми

4.1Управляючий контролер I-7188

4.2І-7060 модуль цифрового вводу/виводу з реле

4.3 І-7017 - аналогові модулі вводу-виводу

4.4Схеми підключення даних модулів

5. Надходження сигналів в АСКТП і їхня обробка. Спосіб реалізації керуючих впливів

5.1Розроблення бази каналів

5.2Проектовання каналів

5.3FBD-програми симуляції відкриття – закриття клапанів виконавчих механізмів

6. Розробка переліку задач АСКТП, способу їхньої реалізації і схеми взаємодії цих задач

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Автоматизація-це застосування комплексу засобів,що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини,ала під її контролем.Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску,зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції,зменшує чисельність обслуговуючого персоналу,підвищує надійність і довговічність машин,дає економію матеріалів,поліпшує умови праці і техніки безпеки.

Автоматизація звільняє людину від необхідності безпосереднього керування механізмами.В автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налагодження,регулювання,обслуговування засобів автоматизації і спостереженню за їхньою дією.Якщо механізація полегшує фізичну працю людини,то автоматизація має мету полегшити так само і розумову працю.Експлуатація засобів автоматизації жадає від обслуговуючого персоналу високої технічної кваліфікації.

1. Коротка характеристика об'єкта автоматизації і технологічного процесу, що протікає в ньому

Розглянемо схему автоматизації регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбента.

Адсорбція - цехімічнийпроцеспоглинаннякомпонентагазупариаборозчинутвердимпористимпоглиначем , тобтопроцесрозділенняякийхарактеризуєтьсяізгазовоїаборідкоїфази. Рідкою фазою називається процес дисорбції , який проводиться після адсорбції і використовується для регенерації поглинача.

Адсорбери цього типу відносяться до періодично діючих апаратів. Для керування їми встановлюється програмний пристрій, котра по жорсткій часовій програмі здійснює наступні операції: відриває клапани 1 і 2 і закриває клапани 1 і 8 ( операція адсорбції ); відкриває клапани 3 і 6 і закриває клапани 1, 2, 4, 5, 7, 8 ( операція десорбції ); відкриває клапани 1 і 7 і закриває клапани 1, 2, 3, 5, 6, 8 ( операція сушки адсорбенту ) , відриває клапани 5 і 7 і закриває клапани 1- 4, 6, 8 ( операція охолодження адсорбенту ); відриває клапан 8 і закриває клапан 1-7 (операція зливу конденсанта).

2. Технологічний процес як об'єкт автоматизації

Розглянувши схему автоматизації регулювання адсорбентів з нерухомим шаром адсорбентата прийнявши до уваги умовні позначки регулятора , що використовуються у схемі автоматизації (див. нижче) можна дійти висновку що для автоматизації процесу потрібно:

- прилад за часовою програмою;

Умовні позначення на схемі автоматизації процесу відстоювання:

KS – прилад для управління процесом за часовою програмою , встановлений на щиті.

3. Вибір основних задач керування і регулювання

Основною задачею керування даного технологічного процесу являється відкриття і закриття клапанів виконавчого механізму за наперед заданою часовою програмою.

4. Вибір структури і типу АСКТП, засобів автоматизації і мікропроцесорної техніки, опис функціональної схеми

Розробку АСКТП і її підсистем будемо здійснювати в рамках SCADA- системи Trace Mode (ТМ) яка призначена для розробки , настройки і запуску в реальному часі систем керування технологічними процесами.

З засобів мікропроцесорної техніки використаємо:

І-7060 - модуль цифрового вводу/виводу з реле.

І-7017 - аналогові модулі вводу-виводу

Управляючий контролер I-7188

Перевага надана модулям збору даних І-7000 по ряду причин, а саме:

Функція самонастроювання:

Існуючі 2-провідні мережі RS-485 використовують конвертори інтерфейсу, що переключаються вручну, RS-232 хост-компьютера в сигнали інтерфейсу RS-485. В реальних системах з розподіленою структурою можуть використовуватися різні джерела сигналів, такі як модулі збору типу ADAM-4000, NuDAM-6000, DATAFORTH-9B, різні PLC і т.д., що можуть мати обмеження на швидкість передачі і формат переданих даних. У таких випадках приходиться використовувати мінімальні значення для швидкості передачі даних для всієї мережі, а іноді будувати рівнобіжні мережі з різними форматами даних. Модулі ICP CON 7000 мають вбудовану систему самонастроювання для автоматичного вибору максимально можливої швидкості роботи й автоматичного вибору формату даних, що дозволяє використовувати в системі компоненти різного типу і швидкодії.

Функція здвоєного контролю, що стежить:

Апаратна функція системи спостереження за живленням (watchdog) модулів I-7000 спроектована таким чином, щоб автоматично здійснювати скидання модулів при короткочасних відхиленнях від припустимих умов експлуатації. У деяких випадках відбуваються збої й у хост-компьютерах. Вбудована функція програмного спостереження контролює стан хост-компьютера й у разі потреби переводить усі виходи модуля у вихідний безпечний стан для їхнього захисту. Така здвоєна функція спостереження значно збільшує надійність і живучість систем у реальних умовах експлуатації.

Зменшена вартість:

У порівнянні з представленими на ринку України аналогами - серіями модулів ADAM і NuDAM, модулі I-7000 мають меншу вартість

4.1 Управляючий контролер I-7188

Вбудований PC-сумісний контролер, з ROM-DOS, 512кб

Flash PC-сумісний контролер, що вбудовується з 7-сегментними індикаторами, ROM-DOS, 512кб Flash

Процесор: AMD 80188, 40МГц

Архітектура: PC-сумісна на рівні операційної системи

Оперативна пам'ять: 256кб

Енергонезалежна перепрограмувальна пам'ять:

Flash:512кб EEPROM даних: 1кб

Постійна пам'ять: 256кб

Операційна система: ROM-DOS, сумісна з MS DOS 6.2

Послідовні інтерфейси: 4 COM порти:

COM1: RS-232/RS-485, переключається перемичкою

COM2: RS-485

COM3: RS-232

COM4: RS-232

Цифрова індикація:

I-7188D/DOS: 5 розрядний 7-сегментний індикатор

Годинник реального часу: убудовані

Сторожовий таймер: убудований

Конструкція: пластиковий корпус, роз'ємні гвинтові клемні колодки для підключення зовнішніх сигналів, монтаж на панелі чи на DIN напрямну

Напруга живлення: +10В…+30В

Контролер легко програмується, має вбудований процесор 80188 (40 МГц, АМD), 256 Кбайт SRAM-пам'яті, 256 Кбайт флэш-пам'яті (170 Кбайт якої вільні для збереження прикладних програм), 4 послідовних порти, вбудовані годинник реального часу і подвійний сторожовий таймер. Опитуючи модулі і відповідаючи на запити від основного комп'ютера, контролери I-7188 забезпечують самостійне функціонування системи і можуть практично замінити основний комп'ютер чи PLC-пристрій у роботі з модулями. Наявність у контролера стандартних COM-портів (СОМ1 — повний RS-232, що переключається на RS-485; СОМ2 — двухпровідної RS-485; СОМ3 і СОМ4 — двухпровідної RS-232) дозволяє організувати взаємодію практично з будь-якими пристроями з послідовним інтерфейсом і створювати різні додатки з інтенсивним обміном даних по 4-м каналах зв'язку.

Локальний буфер даних для “ланцюжків” модулів, перетворювач інтерфейсів і форматів даних, сервер для декількох вилучених терміналів (дисплеї з Touch Screen чи MMI-CON), керування системою на будь-якій відстані по телефону — от трохи з численних прикладів застосування контролерів I-1788.

Конструктивно I-7188 має два варіанти виконання — зі світловим індикатором і без нього. Індикатор дозволяє користувачу виводити один рядок з п'яти символів.

ПО, встановлене в I-7188, містить операційну систему ROM-DOS, функціонально еквівалентну MS-DOS 6.0, що працює не з жорсткого, а з ROM (Read Only Memory) диска. Для збереження даних, необхідних при ініціалізації модуля, використовується 1 Кбайт EEPROM-пам'яті.

Прикладні програми для I-7188 можна створювати на будь-якому PC-сумісному комп'ютері, використовуючи загальнодоступні мови Сі, Сі++, Pascal чи Basic. Необхідно тільки при компіляції коду відключити підтримку інструкцій 286 процесора. Запис програми в Flash-пам'ять контролера I-7188 проходить за допомогою утиліти, що поставляється в комплекті з модулем, ROMDISK.EXE. У комплект постачання також входять 100 прикладів програмування і бібліотеки для Quick Basic, TC, MSC Language.

4.2 І- 7060 модуль цифрового вводу/виводу з реле

Ліній дискретного вводу: 4 канали з гальванічною розв'язкою 3750В;

рівень логічного 0:0…+1В;

рівень логічної 1: +3.5В…+30В

Ліній дискретного виводу: 4 реле (2 двухконтактних, 2 трьохконтактних з перекидним контактом);

Параметри контактів:

AC: 125В @ 0.6А; 250В @ 0.3А

DC: 30В @ 2А; 110В @ 0.6А

Час замикання: 3 мс

Час розмикання: 1 мс

Загальний час переключення: 10 мс

Вхідний інтерфейс: RS-485 (двухпровідний)

Напруга ізоляції: 3750В

Конструкція: пластиковий корпус, роз’ємні гвинтові клемні колодки для підключення зовнішніх сигналів, монтаж на панелі чи на DIN напрямну

Напруга живлення: +10В…+30В

Споживана потужність: 0.8Вт

Умови експлуатації: -20°С…+70°С

Умови експлуатації: -20°С…+70°С

4.3 7017 - аналогові модулі вводу-виводу

8 канальний модуль аналогового вводу

Каналів аналогового вводу: 6 диференціальних / 2 із загальною землею або 8 диференціальних (вибирається перемикачем)

Розрядність АЦП: 16 біт

Частота виборок: 10Гц, смуга пропускання 15.72Гц

Діапазони вхідних напруг: +/-150мВ, +/-500мВ, +/-1В, +/-5В, +/-10В

Діапазон вхідних струмів: +/-20мА

Ізоляція: 3000В

Вхідний інтерфейс: RS-485 (двухпровідний)

Конструкція: пластиковий корпус, роз’ємні гвинтові клемні колодки для підключення зовнішніх сигналів, монтажну панелі або на DIN напрямну

Напруга живлення: +10…+30В

Споживана потужність: 2Вт

4.4Схеми підключення даних модулів

Підключення модуля І-7060.

Підключення модуля І-7017

Підключення модулів до комп’ютера:

5. Надходження сигналів в АСКТП і їхня обробка. Спосіб реалізації керуючих впливів

Надходження сигналів і їх обробка здійснюється в запрограмованих каналах Scada системи TraceMode.

В редакторі бази каналів ТМ створюється математична основа системи керування: описується конфігурація робочого контролера і пристроїв зв’язку з об’єктами, узгоджуються інформаційні потоки між ними. Тут же описуються вхідні і вихідні сигнали і їх зв’язок з пристроями збору даних і керування задаються періоди формування сигналів, настроюються закони первинної обробки технологічної інформації і керування, технологічні границі, структура математичної обробки даних.

5.1 Розроблення б ази каналів

Розроблена база каналів має вигляд:

Вигляд баз и каналів

5.2 Проектовання каналів

Розробка складних алгоритмів обробки інформації і керування в рамках ТМ здійснюється за допомогою мови функціональних блоків ( ТехноFBD ), яка реалізує міжнародний стандарт програмування контролерів МЭК-1131. Мова функціональних блоків є мовою візуального програмування, програма в якій розробляється шляхом розміщення стандартних чи розроблених користувачем функціональних блоків в полі редагування, настройка їх входів і виходів і зв’язків між ними в діаграму, яка реалізує бажані функцію обробки чи керування.

5.3 FBD-програми симуляції відкриття – закриття клапанів виконавчих механізмів

FBD-програма відкриття – закриття клапанів регулюючих органів подачі газової суміші і виходу збідненої газової суміші. .

FBD-програма відкриття – закриття клапанів виконавчих механізмів:

· подачі перегрітої пари і виходу паро - газової суміші;

· подачі гарячого повітря і виходу повітря в атмосферу;

· подача холодного повітря і виходу повітря в атмосферу;

· вихід конденсату.

6. Розробка переліку задач АСКТП, способу їхньої реалізації і схеми

взаємодії цих задач

Задачі АСКТП які були поставлені, в даному проекті це регулювання почергового включення і виключення подачі потрібного компонента для виконання процесу адсорбції FBD - програми (показано вище), а також в редакторі представлення даних ТМ в якому створюється людино-машинний інтерфейс для автоматизованих робочих місць операторів і технологічного персоналу АСК ТП. Тут розроблена графічна частина проекту системи керування яка включає динамічну мнемосхему об’єкту керування, окремі вікна візуалізації параметрів технологічного процесу, керування клапанами.

Динамічна мнемосхема об’єкта керування з основними параметрами технологічного процесу представлена далі:

Динамічна мнемосхема об’єкта керування.

На інших малюнках представлені екрани з редактора представлення даних на яких зображені графіки технологічного процесу поетапно, а саме: операція адсорбції ,операція десорбції, операція сушки адсорбенту,операція охолодження адсорбенту,операція зливу конденсанта..


Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів

Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції адсорбції

Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції десорбції

Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції сушки адсорбера

Екран регулювання відкриття – закриття клапанів регулюючих органів при операції охолодження адсорбента

Екран регулювання відкриття – закриття клапану регулюючого органу при операції зливу конденсата


Висновок

Розроблений проект АСКТП відстоювання в SCADA системі TraceMode дає змогу повністю автоматизувати процес відстоювання рідин що мають грубодисперсні домішки, даний проект може використовуватись на станціях очистки стічних вод, на очисних спорудах заводів. Проект розроблений в SCADA системі TraceMode дає змогу постійно слідкувати за процесом відстоювання при необхідності швидко вносити зміни, коригувати параметри. З економічної точки зору використання запропонованих мікропроцесорних систем є доцільним, з погляду на їх дешевизну, надійність і простоту в використанні.


Використана література

1. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. – М.: Химия, 1991.

2. Артамонов В.В., Т.В. Вижевська Процеси і апарати технології водоочистки: Навч. посібник.- Рівне: Рівненський державний технічний університет, 1999 – 127с.:іл.

3. Кравченко В.С. Водопостачання і водовідведення: Навч. посідбник. – Рівне: Українська державна академія водного господарства, 1997. 237с.:іл.

4. Трегубенко Н.С. Водоснабжение и водоотведение: Примеры расчетов: Учеб. пособие для строит. вузов. – М.: Высшая школа. 1989. 352с. ил.

5. Смирнов Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных вод. М., Стройиздат, 1974. 256 с.

6. Попкович Г.С. Гордеев М.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: учебник для вузов М., Высшая школа 1986. 391

7. Блюмин А.А. Эгильский И.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами городского водоснабжения. М., 1978

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:25:15 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:54:13 19 марта 2016
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:41:11 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
13:23:05 25 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199173)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru