Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Название: Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Добавлен 03:51:06 17 февраля 2008 Похожие работы
Просмотров: 127 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСІТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет кібернетики

Кафедра теоретичної кібернетики

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

БАКЛАВРА

На тему : Швидкість обробки запитів

на SQL-серверах

Виконавець: студент 4 курсу

Дима Павло Костянтинович

Науковий керівник : ассистент Коваль Ю.В.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра

Рекомендована до захисту в ДЕК

Протокол № 10, від “25” травня 2000 р.

Зав.кафедри проф. Белов Ю.А

м Київ - 2000

ЗМІСТ

1.Вступ………..………………………………………………………….2

2.Швидкість роботи SQLсервера…………………………………….5

2.1 Технологія DAO…….………………………………………………6

2.2 Технологія ODBC…..………………………………………………6

2.3 JSCRIPT……………………………………………………………..7

3. Результати тестування..…………………………………………….17

Висновок………………………………………………………………..21

Список використаної літератури…………………………………….22

Частина 1 : ВСТУП

У світі сучасних інформаційних технологій особливо виділяє-ться всесвітня мережа Internet. Опорним елементом в цій мережі є сервера баз данних. Саме на сервері зберігається інформація до якої можуть отримати доступ користувачі. При роботі користувача з базою данних в Internet, він посилає запит до бази даннихю цей запит сформовано за правилами мови SQL (StructuredQueryLanguage) – мова структурованих запитів.

В мережах використовуються такі SQL–сервера як Oracle, MicrosoftSQLServer, Sybase, dbase, Informix, Progressта інші. Як приклад SQL – сервера візьмемо MicrosoftSQLServer 7.0 .

Система MSSQLServer - це багаторівнева система обміну данними від клієнта до сервера, дозволяє створювати і підтримувати бази данних.

На відіну від бази данних орієнтованих на великі комп”ютери та міні-комп”ютери, до серверної бази данних користувачі отримують доступ зі своїх комп”ютерів, а не з допомогою терміналів. При цьому механізми роботи SQL-сервера допомагає розв”язувати проблеми, що виникають у результаті звернень до бази данних багатьох комп”ютерів, кожен з яких може незалежно звертатись до різних частин бази данних, що зберігається на сервері.

Зв”язок системи клієнт/сервер з комп”ютерами-клієнтами забезпечу-ється через засоби передачі данних і базової операційної системи. Для цього система клієнт/сервер MSSQLServer 7.0 використовує вбудовані компоненти ОС WindowsNT.

Серверна СУБД MSSQLServer 7.0 добавляє до мережевих компонент окремі елементи сервіса, такі як OLE-DB відповідає за зв”язок та упровадження об”єктів баз даних і ODBC - відкритий інтерфейс баз даних. Ці компоненти забезпечують тісний зв”язок необхідного програмного забезпечення.

SQLServer 7.0 має багато інструментів, призначених для розробки зовнішнього інтерфейсу бази даних. Окрім мови SQL для зберігання, вибірки данних можна викоритовувати додатки [приложения] з графічним інтерфейсом користувача GUI. Це дуже спрощує розробку баз даних, таблиць і зв”язків між ними. Зручно використовувати SQLServer разом з програмами для роботи в Internet.

Центральним компонентом системи SQLServer є реляційна база даних та її структура. В реляційній базі даних інформація представляється в вигляді рядків та стовбців. Рядки не впорядковані, крім випадку, коли для таблиці створюється кластерний індекс. Сама структура операторів запитів, з допомогою яких проходять виборка даних з рядків таблиці, не залежить від того впорядковані рядки чи ні.

Частина 2 : ШВИДКІСТЬ РОБОТИ SQL SERVER 7.0

В процесі роззвитку SQLServer при розробці клієнтських додатків використовувалось декілька підходів. Ядром системи завжди був процессор обробки запитів, який працював на сервері. Запити писались на мові SQL вводились і опрацьовувались через утіліти типу QueryAnalyzer.

При написанні програмних додатків для взаємодії з SQLServer частіше за усе використовують :

1 DB-Library

2 ODBC і DAO

DB-Library являє собою специфічний для SQLServer інтерфейс прикладних програм . Він є менш зручний ніж ODBC, для переносу програмного додатку в іншу серверну систему але з точки зору працездатності він реалізовує самий швидкий доступ до інформації.

Це забезпечується не тільки тим, що він надає оптимізований інтерфейс API, але використовує в програмах особисту мову системиSQLServer. ODBC (як і SQL-OLE ) надають такий же рівень сервісу але створюють додатковий рівень абстракції між додатком і та процессором запитів SQLServer .

В DB-Lib не підтримується зв”язок таблиць або автоматичного оновлення значень. Це можна розглядати як позитив оскільки гарантується повний контроль над взаємодією програмного додатку з сервером і оптимізацією зв”язків. Додатково програмісту додається повний контроль над виявденням і обробкою помилок, пов”язаних з транзакціями.

2.1 ТЕХНОЛОГІЯ DAO

(DataAccessObject – об”єкти доступу до данних) приззначена для викоритання об”єктів, методів, властивотей, значно полегшшують роботу програмного додатку з базою даних. Для обміну інформацією з SQLсервером в об”єктах DAO викоритову-ються рівні дотупу Jet і ODBC, одна вони утворюють ще один рівень абстракції між додатками і викликами функцій ODBC, які використовуються при обробці запитів.

Технологія DAO для роботи з базами даних, таблицями, видами передбачає викоритання коллекцій об”єктів. Наприклад для створення нової таблиці легше викликати метод Add відповідного об”єкта, між використовувати стандартний підхід технології ODBC.

При роботі з базою даних можна використати стандартний підхід для доступу до майже будь-якого сховища даних, що підтриимується засобоми ODBC.

Але треба відмітити, що технологія DAO поступово витісняється більш прогресивною технологією ADO(ActiveX Data Object – об”єкти данх ActiveX) .

2.2ТЕХНОЛОГІЯ ODBC

З метою можливого встановлення зв”язку з різними СУБД фірмою Microsoft була розроблена технологія ODBC . Вона забезпечує створення додаткового рівня абстракції між програмним додатком і СУБД. Даний рівень дозволяє створити одну команду Select і використовувати її для виборки даних з будь-яких підтримуємих типів баз даних, враховуючи ті випадки, коли СУБД взагалі не підтримує мову SQL.

Служби ODBC являють собою окремий рівень доступу до файлів баз даних. ODBC бере на себе відповідальністьза отримання від до-датків запитів на вибірку інформації і переведення їх на мову, що використовує ядро база даних, для обробки запиту. Гарним прикладом використання ODBC технології є СУБД Access фірми Microsoft. Головна різниця між ODBC і BD-Lib полягає у тому, що ODBC вимагає побудови і передачі йому лише стандартних SQL команд, а BD-Lib вимагає особливого синтаксису при побудові у буфері команд, що напрравляються безпосередньо у серверне середовище.

Головним недоліком ODBC є необхідність в трансляції запитів. Проведення цієї додаткової роботи відповідно відображається на швидкості доступу до даних. При роботі з ODBC можна отримати суттєвий виграш у швидкості обробки даних, якщо в системі клі-єнт/сервер саме на сервері системи SQLServerбуде оброблятись запит, а не на клієнтському комп”ютері. Також приріст у швидкості роботи ODBC дає використання встроєнних процедур.

2.3JSCRIPT

Тепер перейдемо до процесів, що пов”язані з вимірюванням швидкості системи SQLServer 7.0 . У данній роботі прпонується написання програмного додатку на встроєнному shellOSWindowsNT - JavaScript . Сам програмний додаток це програма написана для інтерпритуюча мова. Файл з розширенням . js буде виконавчим для OSWindowsNT. Спочатку напишемо Script для створення бази даних :

// ADO Flags

var adLockOptimistic = 3;

var adOpenStatic = 3;

var SQL_DataBase = "DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt"

//var SQL_DataBase = "DSN=OTStt;UID=;PWD="

var oConn;

var oRs;

function db_Connect(){

// Create ADO Connection Object. Use IISSDK OBDC Souce with

// default sa account and no password

oConn = new ActiveXObject("ADODB.Connection");

oConn.Open(SQL_DataBase);

oConn.CommandTimeout=600;

}

function db_Record(SQL){

var oRs;

// Create ADO Recordset Component, and associate it with ADO

connection

oRs = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");

oRs.ActiveConnection = oConn;

// Get empty recordset

oRs.Source = SQL;

oRs.CursorType = adOpenStatic; // use a cursor

other than Forward Only

oRs.LockType = adLockOptimistic; // use a locktype

permitting insertions

oRs.Open();

return oRs;

}

function db_Close(){

oConn.Close();

}

function db_Requery(Rec,SQL){

Rec.Close();

Rec.Source = SQL;

Rec.Open();

}

db_Connect();

try {

oRs=db_Record("CREATE TABLE dbo.DBTEST ( String char (30) NULL, Number int NOT NULL DEFAULT (0), Random int NOT NULL DEFAULT (0))");

} catch (e) {

}

oRs=db_Record("SELECT * FROM DBTEST WHERE 0=1");

for(i=0;i<100000;i++){

oRs.Addnew();

oRs("String").value="User"+i;

oRs("Number").value=i;

oRs("Random").value=Math.round(100*Math.random());

oRs.Update();

if(i%10000==0)

WScript.echo("Now in base present "+i+" records");

}

WScript.echo("Completed");

База даних буде мати вид :

String Number Random
User1 1 34
User2 2 12
User3 3 75
. . . . . . . . . . . .

У наведеному Script функція Connect відповідає за регістрацію в SQLServer і утворення бази даних DBTest .

DSN – ім”я зв”язку, визначається при утворенні джерела даних ODBC.

UID – ідентифікатор користувача, використовується при регістрації на сервері, у SQLServerідентифікатор користувача завжди має починатись з “ sа ” .

PWD – або “ password ” кодове слово доступу , необхідний для регістрації на сервері. В даному випадку не використовуємо.

Функція Record проводить запис у всі рядки бази даних DBTest створені значення , у стовбчик Random – створені генератором випадкових чисел значення від 0 до 99 .

Кількість рядків у таблиці буде 10 000, створення займає 3,5 хвилин. Стовбчик Numberбуде ключем.

Напишемо ще один Script , для тестування швидкості роботи SQLServer . Щоб визначети час відповіді на запит як умога точніше будемо посилати на сервер не один запит , а декілька десятків однакових запитів, обрахувавши середній час відповіді отримаємо точний час обробки запиту і знаходження сервером результуючої множини елементів. Але треба враховувати такий випадок - якщо для підвищення точності послати декілька сотень однакових запитів, то SQLServer почне хешування таблиці для оптимізації своєї роботи

і результати роботи будуть не точні, оскільки при звичайному запиті хешування таблиці не робиться.

// ADO Flags

var adLockOptimistic = 3;

var adOpenStatic = 3;

var SQL_DataBase = "DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt"

//var SQL_DataBase = "DSN=OTStt;UID=;PWD="

var oConn;

var oRs;

function db_Connect(){

// Create ADO Connection Object. Use IISSDK OBDC Souce with

// default sa account and no password

oConn = new ActiveXObject("ADODB.Connection");

oConn.Open(SQL_DataBase);

oConn.CommandTimeout=600;

}

function db_Record(SQL){

var oRs;

// Create ADO Recordset Component, and associate it with ADO connection

oRs = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");

oRs.ActiveConnection = oConn;

// Get empty recordset

oRs.Source = SQL;

oRs.CursorType = adOpenStatic; // use a cursor other than Forward Only

oRs.LockType = adLockOptimistic; // use a locktype permitting insertions

oRs.Open();

return oRs;

}

function db_Close(){

oConn.Close();

}

function db_Requery(Rec,SQL){

Rec.Close();

Rec.Source = SQL;

Rec.Open();

}

function Test(TestNumber, Query, CountTests){

Max=0;

Min=1000000;

Delta=0;

Ave=0;

WScript.echo("Query #"+TestNumber);

for(i=0;i<CountTests;i++){

StartTime=new Date();

db_Requery(oRs,Query);

EndTime=new Date();

Delta=(EndTime-StartTime);

WScript.echo(" Probe #"+i+" Result="+Delta+" ms");

Ave=(Ave*i+Delta)/(i+1);

}

WScript.echo(" Result="+Ave+" ms");

}

db_Connect();

oRs=db_Record("SELECT * FROM DBTEST WHERE 1=0");

Test(1, " SELECT * FROM DBTEST " , 50 );

Test(2 , " SELECT * FROM DBTEST ORDER BY String",50);

Test( 3 ," SELECT * FROM DBTEST ORDER BY Number ",50);

Test (4,"SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY String",50);

Test(5 , " SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY

Random",50);

Test( 6 , " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number = 99999 " , 50);

Test(7 ," SELECT * FROM DBTEST WHERE String = 'User99999'",50);

Test(8,"SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT

Number FROM DBTEST ) " , 50 );

Test(9 ,"SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT

Number FROM DBTEST WHERE String < ' User50000 ' ) ",50);

Test(10 , " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT

Number FROM DBTEST WHERE String='User50000')", 50);

Test(11, " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT

Number FROM DBTEST WHERE String > ' User10000 ' ) " , 50);

Test(12 , "INSERT INTO DBTEST (String,Number)

VALUES('User30',30) " , 50 );

Test(13 , "DELETE FROM DBTEST (String,Number)

VALUES('User30',30) " , 50);

Test(14 ," DELETE FROM DBTEST " , 1);

db_Close()

Головна функція Test у циклі 50 разів посилає запит на сервер, обраховує різницю між початком обробки запиту і часом закінчення обробки :

StartTime=new Date();

« обробка запиту »

EndTime=new Date();

Delta=(EndTime - StartTime);

У останньому script маємо 14 тестів для тестування різних можли-востей SQLServer. Розглянемо їх докладніше .

Тести 12 і 13 характеризують швидкістьвставки і вилучення елементів у базі даних.

Тест 14 знищує усю таблицю.

Запити на вибірку інформації :

Тест 1:" SELECT * FROM DBTEST " - виділити всі елементи ;

Тест 2: " SELECT * FROM DBTEST ORDER BY String" -відсортувати усі елементи за значенням у стовбчику “String”;

Тест 3:" SELECT * FROM DBTEST ORDER BY Number"- відсортува-ти усі елементи за значенням у стовбчику “ Number ”;

Тест 4:"SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY String"

- скласти усі елементи стовбчика “ Number ” за значенням у стовбчи-ку “String”;

Тест 5:" SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY

Random" - скласти усі елементи стовбчика “ Number ” за значенням у стовбчику “ Random ”;

Тест 6:" SELECT * FROM DBTEST WHERE Number = 99999 " – визначити усі елементи, у яких значення у стовбчику “ Number ” = 99999;

Тест 7:" SELECT * FROM DBTEST WHERE String = 'User99999'" - визначити усі елементи, у яких значення у стовбчику “String “ = 'User99999' ;

Тест 8 : "SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST ) " - визначити усі елементи з множини чисел ;

Тест 9 :"SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT

Number FROM DBTEST WHERE String < ' User50000 ' ) " - визначити усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “String “ < ' User50000 ';

Тест 10 : " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String='User50000')" - визначити усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “String “ = ' User50000';

Тест 11 : " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String > ' User10000 ' ) "- визначити усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “String “ > ' User10000' ;

Частина 3 : РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

Для наведення прикладу універсальності при використанні написан-ного script при вимірюванні швидкодії, виміряємо швидкість обробки запитів у системі SQLServer 7.0 та MicrosoftAccess 97.

Щоб script сприймався системою Access без суперечень треба змінити параметри ідентифікації :

//var SQL_DataBase = "DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt"

var SQL_DataBase = "DSN=OTStt;UID=;PWD="

Отримані результати приведемо у таблиці :

Тест № SQL Server 7.0 Access 97
1 2,673 1,81
2 7,781 5,603
3 7,356 5,211
4 8,239 7,54
5 0,903 0,494
6 0,345 0,231
7 0,390 0,287
8 11,207 7,11
9 3,843 2,53
10 0,655 0,507
11 11,469 9,816
12 0,3 0,285
13 0,31 0,22
14 55,62 34,324

Як видно з результатів проведенного вимірювання запити на локальній базі даних Access опрацьовуються значно швидше ніж на сервері.

Аналізуючи запити 2 і 3, 4 і 5, 6 і 7 бачимо, що обробка елементів різних типів у однакових запитах має різний час.

Так наприклад сортувати усіх елементів за значенням у стовбчику “String” опрацьовується повільніше ніж у стовбчику " Number"- причина у розміру елементів цих типів.

Теж саме при обробці запитів 4 і 5 при сумуванні елементів стовбчика " Number" за елементами стовбчиків “ String ” і ” Random”.

Стовбчик “String ” зберігає значення типу String і стовбчик ”Random”

зберігає значення типу Integer, елементи типів мають різний розмір і обробляються з різною швидкістю.

Розглядаючи швидкість обробки множин елментів зазначимо, що чии більше елементів обробляє сервер у базі даних тим більше часу на це йде. Так наприклад запит 10 на пошук у базі даних елемента типу String - 'User50000' ззаймає набагато менше часу ніж пошук елементів, що менше 'User50000'. Таких елементів приблизно 50 тисяч і їх пошук займає досить довгий час. Пошук елементів, що більше 'User10000' займає у сервера ще більший час.

Запити 12,13 визначають час занесення до бази нового рядка і вилучення рядка з бази даних.

Проводячи наведені дослідження за роботою сервера ми отримуємо повну характеристику його роботи.

Використаємо наведені вище програмні додатки і проведемо виміри на інших SQL-серверах. Порівняємо швидкості роботи SQLServer 7.0 і Oracle 8 :

Тест № SQL Server 7.0 Oracle 8
1 2,673 2,71
2 7,781 8,06
3 7,356 8,09
4 8,239 8,75
5 0,903 1,041
6 0,345 0,4
7 0,390 0,432
8 11,207 11,917
9 3,843 4,05
10 0,655 0,78
11 11,469 12,021
12 0,3 0,295
13 0,31 0,291
14 55,62 43,134

Як видно з результатів SQL Server 7.0 працює швидше за Oracle 8 при обробці вибірок, а при вставці і вилученні елементів у Oracle краші результати. Це можна пояснити різною будовою ядер обробки запитів.

Проведемо такіж заміри і для SQL сервера Informix.

Тест № SQL Server 7.0 Informix
1 2,673 2,11
2 7,781 6,932
3 7,356 7,138
4 8,239 7,934
5 0,903 0,856
6 0,345 0,456
7 0,390 0,471
8 11,207 13,04
9 3,843 4,41
10 0,655 0,748
11 11,469 12,814
12 0,3 0,315
13 0,31 0,31
14 55,62 51,48

По результам видно, що SQL Server 7.0 працює повільніше за Informix при обробці простих запитів, а при пошуку і порівнянні елементів працює швидше. На запитах по вставці і вилученні елементів у Informix і SQLServer 7.0 майже однакові результати.

Таким чином ми досягли мети данної роботи - побудували програмні додатки, якими змогли визначити характеристики працездатності різних серверних баз даних.

ВИСНОВОК

В результаті проведенної роботи було розглянуто різні фактори, що впливають на швидкість роботи системи SQLServer 7.0.

Були написані дві програми, що дають змогу вимірювати швид-кість обробки запитів багаторівневою серверною системою MicrosoftSQLServer 7.0 і тим самим дають можливість досліджувати ефективність настройки параметрів системи, дають змогу оцінити оптимальність побудови бази даних, оптимальність використання індексів, правил, обмежень, ефективність роботи з транзакціями.

Були розглянуті сильні і слабкі боки технологій роботи з програмними додатками - DB-Libraryта ODBC з DAO.

Як приклад роботи програмних додатків отримані дані про швидкодію систем баз даних SQL Server 7.0 та Microsoft Access 97.

Порівняні результати застосування програмних додатків у системах SQL-серверів таких як Oracle та Informix з швидкістю роботи Microsoft SQL Server 7.0.

Використовуючи написані script-и програмісти і розробники систем баз даних типу клієнт/сервер можуть визначати характеристики створених ними систем з ціллю аналізу і удосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :

1. “Використання MicrosoftSQLServer 7.0” Стефан Вінкоп

вид. Москва 1999 р.

2. “ Teach Yourself Oracle 8 In 21 Days” Cary N. Prague

3. “ Секреты Access 97” Уильям Амо изд.Диалектика 1997р.

4. “ Технологія Java” Джо Вебер вид. “BHV” 1996 р.

5. Журнал “PCWorld” № 3,7,8 за 97 р., № 1,9 за 98 р.

6. www.techrepublic.com

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:59:20 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:36:47 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:52:43 24 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
13:26:00 24 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:40:33 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199015)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru