Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Рушноихо

Название: Рушноихо
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Добавлен 06:43:43 08 июля 2005 Похожие работы
Просмотров: 3629 Комментариев: 11 Оценило: 5 человек Средний балл: 3.8 Оценка: неизвестно     Скачать

МУАЙЯН КАРДАНИ НИШОНДИХАНДАИ ШИКАСТИ РУШНОИ ДАР ШИША БО ЁРИИ МИКРОСКОП

Лавозимот: микроскоп бо винти микрометри, микрометр манбаъи рушнои, лавхаи хамвори шишагин, ки дар хар ду сатхаш раххои солбишакл дорад.

Максади кор: шиносои бо микроскоп, за бар кардани усули микроскопи андозагирии нишондихагдаи щикасти шиша.

Тафсири дастгох

Агар бо ягон предмет бо самти амуд аз кабати шиша газары афканем, тавре зохир мегнардад, ки гуё прелмети ба мо наздиктар чойгир бошад. Ин ходиса дар натичаи гикасти шуох дар зудуди моддаи шаффоф ва хаво гуи медихад. Бузургии тагйироти масофа ба гафсии шиша Н ва нишондихагдаи гикасти он n вобаста аст. Хар кадар ин бузургиихо калон богал, замон кадар дарачаи тагйироти масофа зиёдтар мешавад.

Бигузор шуоъи рушнои ба нуктаи А-и сатхи поёнии ММ1 – и лавхаи гигашин хамвору руяхояш ба хам параллели афтад. Дар ин гукта сатх кадре харошида дорад ва онро чун манбаъи пароканиши шуъоъо кабу кардан равост. Рафти яке аз ба нуктаи D-и сатхи мукобили лавха афтида, дар худуди гигаву хаво мегинанд ва аз шиша мебарояду ба чашми мо омада мерасад.

Чашм онро тавре дарк менамояд, ки гуё на аз нуктаии А, балки аз нуктаи Е баромадааст. Яъне нуктаи Е тасвири зохирии нуктаи А мебошад.

Акнун ба эътибор мегирем, ки барои шуъохои ба нормали сатх наздик синуси кунчхоро бо тангенси ин кунчхо иваз кардан равост. Аз ин ру мувофики конуни шикасти рушнои.

мешавад, ки дар ин чо Н-гафсии хакикии шиша, h – гафсии зохирии он. Гафсии Н-ро тавассути микрометр, h – ро бошад бо ёрии микроскопи микрометри чен мекунад.

Тартиби ичрои кор

1. Бо ёрии микрометр гафсии хакикии лавхаи шишаги Н-ро дар нукате, ки ба мо лозим аст, якчанд маротиба чен карда кимати миёнаан Нм-ро муайян месозем.

2. Лавхаи шишагинро ба болои мизчаи микроскоп чунон мегузорем, ки нуктаи бурриши раххо дар маркази сохаи биниш чойгир шавад.

3. Винти микрометри микроскопро бо равиши акси харакати акрабаки соат то истодан эхтиёкорона менардонем.

4. Ба воситаи винти возеху равшани рахи дар болои лавхаи шишагин кашидаро дар сохаи биниш пайдо мекунем.

5. Кимати нишондоди винти микроскопро ба кайд гирифта, онро хамчун сархисоб кабул менамоем.

6. Винти микрометрии микроскопро ба рафти акрабаки соат гардиш дода, тасвири рохи поёнии лавхаи шишагинро хосли менамоем. Адади пурраи гардишхо N ва хиссаи нопурраи гуриш m-ро кайд менамоем. Як гардиши винт ба 0,1 км-и кучиш тубус ва як таксимоти винти ба кадри 0,002 мм баробар буданашро ба эътибор мегирем. Хамин тавр гафсии зохирии лавхаи шишагин h= (n.0,1+m.0,002) мм мебошад.

7. Нишондихандаи шикасти рушнои дар шишаро тавассути формулаи (1) муайян менамоем.

8. Ченкуни набояд аз 3 маротиба кам бошад. Киматхои хосилшуда ва ч енкадаро дар чадвал гирд оваред.

ЧАДВАЛИ 1.

№m/б

Н,мм

Хисоботи винти микрометри

h, мм

n

/\n

Nм+/\h

/\м км

N

m

1

2

3

4

5

Кимати миёна

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений21:45:45 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
13:48:04 24 ноября 2015
бойгарии точикистон иншо илтимос
17:22:19 16 ноября 2015
реферат дар бораи вахдати милли
hasan08:51:24 21 апреля 2013
iltimos ba man dar borai "zabon doni jahon doni" 1-2 insho navised. Rahmat!
Saidov18:12:59 26 сентября 2012

Смотреть все комментарии (11)
Работы, похожие на Реферат: Рушноихо
Таърих
ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДОНИШГОХИ ТЕХНИКИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ М. С. ОСИМЙ КАФЕДРАИ "ФАНХОИ ГУМАНИТАРЙ" РЕФЕРАТ Мавзуъ: "Точикон дар ...
БА НОМИ М. С. ОСИМЙ
Вакте ки волии Бухоро бо кўшуни худ ба тарафи Самарканд равона шуд, Шайбонихон аз муѭосира бархоста, ба мукобили ў шитофт ва дар роѭ ин кувваи аскариро торумор намуда, ба сўи ...
Давлати хонии Хуканд дар миёна ва нимаи асри XVIII давраи хеле сахти ѭангу ѭидолѭои байнихудиро аз сар мегузаронд, ба замми ин дар солѭои 60-ум саросари онро гуруснагї ва вафо фаро ...
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Просмотров: 2375 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 7 человек Средний балл: 4.1 Оценка: 4     Скачать
100 Задач по Физике со вступительных экзаменов
Решебник задач По Физике Динамика, кинематика, законы сохранения, механические колебания Гидростатика, идеальный газ тепловые явления Электростатика ...
(M+m)gh ; h=uu/2g; h=(Vm/(m+M)) / 2g=700*0.01 / 5.01*20=1095/20=0.97 м
Q==-Ап=PT-m(ct+
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 12079 Комментариев: 11 Похожие работы
Оценило: 10 человек Средний балл: 4.4 Оценка: 4     Скачать
Харакатхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Ин раккосак аз ду диск (курс) - и радиусхояшон гуногун иборат аст, ки ба он чорто милаи таксимоти сантиметридор нисбат ба якдигар тахти кунчи рост чойгирбуда (салабшакл) васл карда ...
Бо ин максад а платформа бо навбат якчанд борчахои массааш маълум (аз чумла платформаи холи, ки массааш 0,053 кг) - ро чойгир карда, пунктхои аз 4 то 8-ро дар яке аз дискхо хар ...
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 626 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Гармигунчоишхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Ба ибораи дигар, температураи гази массааш m-ро ба кадри =T дар харду поцесс (V = const ва p = const) баланд бардоштан микдори гармихои гуногун, аз чумла дар процесси изобари гарми ...
ар ин чо Ро - фишори атмосфери, h1 - фишори иловагиест, ки аз руйи фарки савияхои моейи манометр мукаррар карданаш имконпазир аст (дар ин формула ва чанд фаормулаи минбаъд фишорхо ...
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 396 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Ракосакхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
есмонхо ба навард печони-дашуда имкон медиханд, ки раккосак бо таъсироти кувваи вазнини ба харакат даромада хамзамон намудан ба поён мефурояд ва дар гирди мехвари аз маркази ...
ва хангоми аз баландии h - ба поён фуромадани раккосак куввахои Р ва Т - ро доими пиндошта харакати пешравии маркази массахоро собитшитоб кабул кардан равост,
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 110 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Харакатхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Баробари ба платформаи поёни, ки дар он датчики дигари фотоэлектрии 12 чойгир карда шудааст, расидани руяи поёни бори 8 ва буридани мехвари оптикии ин датчик импулси электрие ...
Барои хар як чуфти h ва S андозагирихоро на камтар аз 5 маротиб такрор ба чо оваред, ки аз руйи онхо каматхои миёнаи ввакт t, суръат ва шитоб а -ро муайян кардан мумкин гардад.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 641 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4.5 Оценка: неизвестно     Скачать
Традиційні зимові календарні обряди як об"єкт етнолінгвістичного ...
Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра української мови Номінація традиційних календарних ...
Весь ритуал супроводжувався танцями, сміхом, жартами: у\с`е стойі\мо круго\вуйу, ж\д`ем ко\го об\мазат` \сажоi, ро\гочомо, тан\цуйемо, теi \йед`е на кочер\зме да \каже йа ўку\с`у ...
- корж, кал`і\та, кочер\га, к\вач, со`лома, \з`еркало, \чобот, \туф"ел` ба\лабушк"і, пам\пушк"і, д\рова, мл`ін\ци, бл`ін\ци, з`ер\но, ста\кан, \в"ен`ік- як назви реалій обряду;
Раздел: Рефераты по краеведению и этнографии
Тип: дипломная работа Просмотров: 1599 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Оборудование летательных аппаратов
Практическая работа N12-6 СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ СВС-72-3 (Продолжительность практической работы - 4 часа) I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы ячвляется ...
F=m?g (m - масса гиромотора, g - ускорение силы тяжести).
Датчики ° Вычисл.-коммутац. устр-ва ° Исполнит. устр-ва
Раздел: Рефераты по авиации и космонавтике
Тип: реферат Просмотров: 11186 Комментариев: 8 Похожие работы
Оценило: 9 человек Средний балл: 3.7 Оценка: 4     Скачать
Литература - Другое (книга по генетике)
Этот файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or ...
лекулярная медицина, преподование азов которой все еще явно
прохождения через материнский или отцовский гаметогенез (Ба-
Раздел: Рефераты по медицине
Тип: реферат Просмотров: 2000 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Рушноихо (620)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(157019)
Комментарии (1886)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru