Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Плід Будова і розвиток зрілого плода Розміри голівки і тулуба зрілого плода

Название: Плід Будова і розвиток зрілого плода Розміри голівки і тулуба зрілого плода
Раздел: Рефераты по медицине
Тип: реферат Добавлен 17:46:32 22 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 15 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

РЕФЕРАТ

на тему:

Плід. Будова і розвиток зрілого плода. Розміри голівки і тулуба зрілого плода.

ОЗНАКИ ЗРІЛОСТІ ПЛОДА

Про зрілість народженого немовля­ти роблять висновок за сукупністю ря­ду ознак.

1. Довжина (зріст) зрілого доноше­ного новонародженого в середньому дорівнює 50 см (коливається від 48 до 57 см); маса 3200—3400 г (коливає­ться від 2600 до 5000 г і вище). Дов­жина є сталішою величиною, ніж ма­са, тому вона правильніше відображає ступінь зрілості плода.

Новонароджені, що мають понад 47 см, облічуються як зрілі; новонаро­джені, що мають довжину менше 45 см, облічуються як незрілі. Зрі­лість або незрілість новонароджених, що мають довжину в межах від 45 до 47 см, визначається в кожному окре­мому випадку на підставі особливо старанного аналізу всіх ознак. Висно­вок про зрілість таких дітей роблять акушер і педіатр разом. Коли нема даних про зріст новонародженого, враховується маса його, причому но­вонароджений масою менше 2500 г вважається незрілим.

2. У зрілого плода груди опуклі,пупкове кільце є посередині між лобком і мечовидним відростком.

3. Шкіра зрілого новонародженого блідо-рожева, підшкірна основа добре розвинена, на шкірі залишки сировидного мастила; пушок є тільки на плечах і верхній частині спинки; довжина волосся на голівці досягає 2 см, нігті заходять за кінчики пальців.

4. Вушні і носові хрящі пружні.

5. У хлопчиків яєчка опущені в мо­шонку, у дівчаток малі соромітні губи і клітор прикриті великими сороміт­ними губами.

6. Рухи зрілого новонародженого активні, крик голосний, очі відкриті, він добре бере грудь.

ГОЛІВКА ЗРІЛОГО ПЛОДА

Вивчення форми і розмірів голівки плода має важливе значення в аку­шерстві. В більшості родів (96%) го­лівка першою проходить родовий ка­нал, роблячи ряд послідовних рухів (поворотів). При внутрішньому дослі­дженні на голівці плода визначаються кісткові шви і тім'ячка (мал. 60), за розміщенням яких можна зробити ви­сновок про перебіг родів.

Голівка зрілого плода має ряд особливостей. Лицеві кістки плода з'єднані міцно, але між кістками че­репної частини голівки є щілиновидні шви та тім'ячка. Коли голівка прохо­дить через родові шляхи, шви і тім'яч­ка дають можливість кісткам черепа взаємно зміщуватися, заходити одна за одну. Кістки черепа плода легко гнуться. Зазначені особливості будови кісток надають голівці плода плас­тичності, тобто здатності змінюва­ти форму, що має надзвичайно важ­ливе значення для проходження її че­рез родові шляхи. Череп плода складається з двох лобних, двох тім'яних, двох вискових і однієї потиличної, основної і решіт­частої кісток (мал. 1). В акушерстві особливе значення мають такі шви.

Стріловидний шов (suturasagittalis) проходить між тім'яними кістками; спереду шов переходить у велике тім'ячко, ззаду — в мале.

Лобний шов (suturafrontalis) міститься між лобними кістками; має такий самий напрям, як і стріловидний шов.

Вінцевий шов (suturacoranarіа) з'єднує лобні кістки з тім'яними, проходить перпендикулярно до стріло-видного і лобного швів.

Ламбдовидний (потиличний) шов (suturalambdoidea) з'єднує по­тиличну кістку з тім'яними.

У ділянці з'єднання швів розміщу­ються тім'ячка — простори, вільні від кісткової тканини. Практичне значен­ня мають велике і мале тім'ячка.

1. Велике тім'ячко (fonticulusmagnus) є на місці з'єднання стріло-видного, лобного і вінцевого швів, має ромбовидну форму. Від великого тім'ячка відходять чотири шви: напе­ред лобний, назад стріловидний, пра­воруч і ліворуч відповідні відділи він­цевого шва.

2. Мале тім'ячко (fonticulusparvus) являє собою невелику загли­бину, в якій сходяться стріловидний і ламбдовидний шви. Мале тім'ячко має трикутну форму; від малого тім'ячка відходять три шви: наперед стріловидний, праворуч і ліворуч від­повідні відділи ламбдовидного шва.

Важливо знати такі горби на голів­ці плода: потиличний, два тім'яні, два лобні.


Мал. 1. Череп новонародженого (вигляд збоку)

1 – лобна кістка, 2 – тім’яна кістка, 3 – вискова кістка; 4 – потилична кістка; 5 – великий косий розмір; 6 – малий косий розмір; 7 – середній косий розмір; 8 – прямий розмір; 9 – вертикальний розмір.

РОЗМІРИ ГОЛІВКИ І ТУЛУБА ЗРІЛОГО ПЛОДА

Розміри голівки зрілого плода в се­редньому такі (мал. 1).

1. Прямий розмір (diameterfronto-occipitalis)—від перенісся (glabella) до потиличного горба — дорів­нює 12 см. Обвід голівки за прямим розміром 34 см.

2. Великий косий розмір (diametermento-occipitalis) — від по­тиличного горба до підборіддя — дорівнює 13 см. Обвід голівки за цим розміром 35—36 см.

3. Малий косий розмір (dia­metersuboccipito-bregmatica) — від підпотиличної ямки до переднього ку­та - великого тім'ячка — дорівнює &,5 см. Обвід голівки, що відповідає даному розмірові, 32 см.

4. Середній косий розмір (diametersuboccipito-frontalis) — від підпотиличної ямки до межі волоси­стої частини лоба — дорівнює 10 см. Обвід голівки за цим розміром 33 см.

5. Прямовисний, або вер­тикальний, розмір (diameterverticalis, s. sublinguo-bregmaticus) — від верхівки тім'я (маківки) до під'­язикової кістки — дорівнює 9,5—10см. Обвід голівки, що відповідає цьому розмірові, 33 см.

6. Великий поперечний розмір (diameterbiparietalis) — найбільша відстань між тім'яними горбами — дорівнює 9,5 см.

7. Малий поперечний р о з -м і р (diameterbitemporalis) — від­стань між найвіддаленішими точками вінцевого шва — дорівнює 8 см.

Розміри тулуба такі:

1. Розмір плечиків — попе­речник плечового пояса (diameterbiacromialis) - дорівнює 12 см. Обвід плечового пояса 35 см.

2. Поперечний розмір та­зової ділянки (diameterbisiliacus) — дорівнює 9 см. Обвід 28 см.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem10:13:05 21 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух16:59:56 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:05:26 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:13:55 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Плід Будова і розвиток зрілого плода Розміри голівки і тулуба зрілого плода

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194543)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru