Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Обв язки фармацевта і його робоче місце

Название: Обв язки фармацевта і його робоче місце
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 17:03:09 19 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

План

1. Обв’язки фармацевта і його робоче місце.

2. Паспорт письмового контролю.

3. Наказ №139.


І.Фармацевт має такі обов’язки:

1.Додержуватись санітарного режиму на робочу місці;

2.Приготовляти лікарські форми по рецептах лікарів і вимогах лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ);

3.Забезпечувати зберігання комплектацію замовлень ЛПЗ з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей;

4.Проводити розфасовку отруйних і наркотичних речовин у відповідності з діючими правилами і відповідність за точність їх розважування;

5.Приготовлю вати медикаменти до відпуску;

6.Видавати фасувальні лікарські засоби для розфасування і контролювати їх по питаннях розфасовки і оформлення лікарських форм.

7.Вміти користуватись ваговимірювальними приладами, апаратами, засобами малої механізації;

8.Проводити відпуск готових лікарських засобів і інших медичних виробів, без рецептів;

9.Приймати участь в реалізації міроприємств по підвищенні продуктивності праці.

Перед початком роботи фармацевт зобов’язаний приготувати свої робочу місце. Протерти стіл розчином перекису водню 3%, терези – спиртно-ефірною сумішшю, прибрати лишні штанг лази та інші предмети з зі столу, перевірити точність ваг і апаратів, вимити і продезинфікувати руки.

Перш ніж приступити до приготування лікарської форми фармацевт зобов’язаний уважно прочитати рецепт, перевірити правильність дозування і сумісність медикаментів. При приготуванні лікарських форм необхідно додержуватись правил, технологій і зберігання лікарських засобів. При приготуванні лікарських форм фармацевт слідкує за роботою фасування і відповідає за якість його і своєї роботи. Фармацевт виконує вказівки провізора. В усіх випадках коли фармацевт сумнівається в правильності виготовлення ліків він повинен консультуватись з провізором. При роботі декількох фармацевтів в зміні провізор повинен роз приділити обов’язки між ними.

Всі штанг лази, що звільнились фармацевт повинне передати своєчасно для заповнення. Особливо уважним треба бути фармацевту при виготовленні ліків, що мають в своєму складі наркотичні і сильнодіючі речовини. Фармацевт їх отримує від провізора і повинне відразу їх використати, для виготовлення ліків.

ІІ. При виготовленні лікарських форм по індивідуальних прописах і вимогах ЛПЗ заповнюється паспорт письмового контролю. Вказується дата, номер рецепта, взяті лікарські засоби і їх кількість, число доз і ставиться підпис того хто виготовив ліки і перевірив. У випадку виготовлення лікарської форми практикантам ставиться підпис практиканта і особи, що проводить практику. Запис в паспорті письмового контролю проводиться на латинській мові, по пам’яті негайно після виготовлення лікарської форми. При використанні напівфабрикатів, концентратів, вказують їх концентрацію і кількість. При виготовленні порошків, свічок вказується маса окремих доз і їх кількість. При виготовленні пілюль і свічок вказують кількість маси. При виготовленні розчинів для ін’єкцій і крапель очних вказують кількість ізотонцючих і стабілізуючих речовин. В паспорті також вказують коефіцієнт водопоглинання ЛРС, коефіцієнт збільшення об’єму водних розчинів при розчинні речовин. Якщо лікарська форма виготовлена і відпущена однією і тією ж особою ведення паспортного контролю обов’язково в цьому випадку паспорт заповнюється в процесі виготовлення. Виготовлені ліки, рецепт і паспорт письмового контролю передаються провізору-технологу для перевірки. Перевірка заключається в тому що перевіряється відповідність запису в паспорті письмового контролю пропису рецепта, перевіряється правильність розрахунків. Якщо провізор-аналітик провів певний хімічний контроль то на паспорті ставиться номер аналізу і підпис провізора-аналітика. При виготовленні розчинів для ін’єкцій записи ведуться в журналі по стадійно контролю виготовлення лікарських форм. При виготовленні концентратів, напівфабрикатів, внутріаптечної заготовки і фасовка всі записи проводяться в книгах обліку лабораторних і фасувальних робіт.

ІІІ. Наказ №139 від 14 червня 1993 року “Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек”. Цей наказ встановлює вимоги до приміщень та устаткування аптек.

1.Виробничі приміщення – це приміщення, в яких виготовляються, контролюються, упаковуються та етикетуються у ході технологічного процесу і зберігаються лікарські засоби.

Розміщення виробничих приміщень відповідно до їхнього функціонального призначення повинно виключати можливість зустрічних виробничих потоків.

Обробка стін і стель виробничих приміщень повинна допускати вологе прибирання з використанням деззасобів. Як обрані матеріали можуть бути використані водостійкі фарби, емалі або кахельні глазуровані плитки світлого холодного тону, які мають високий коефіцієнт відбиття світла.

Підлога покривається керамічними неглазурованими плитками, лінолеумом або ремнем з обов’язковим зварюванням швів та повинна бути утеплена в усіх приміщеннях. Всі матеріали для покриття стін, стелі, підлоги повинні застосовуватись з “Переліку матеріалів...”, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

2.Поверхня виробничого устаткування як зовні так і у середині повинна бути гладенькою, виготовленою із матеріалів, стійких до дії медикаментів, а в необхідних випадках і до хімічних реактивів, витримувати обробку дезрозчинами. Устаткування та аптечні меблі розташовуються таким чином, щоб не залишали місця недоступні для прибирання та не загороджувалися джерела світла.

Забороняється розміщувати у виробничих приміщеннях устаткування, яке не має відношення до виконування робіт.

3.У літній період, при необхідності, вікна та вітрини, розташовані на сонячному боці, повинні бути забезпечені сонцезахисними пристроями.

4.Віконні фрамуги або кватирки, що використовуються для провітрювання приміщень, захищаються змінними металевими або пластиковими сітками з розміром гарунки не більше не більше 2х2 мм.

5.У виробничих приміщеннях не дозволяється вішати завіси, розстеляти килими, розводити квіти, вивішувати стінні газети.

Інформаційні стенди та таблиці, які необхідні для роботи у виробничих приміщеннях, повинні бути виготовлені з матеріалів, що допускають вологе прибирання та дезинфекцію.

6.Перед входом в аптеку повинні бути обладнані пристосування для очищення взуття від бруду.

7.Робочі місця персоналу аптеки в залі обслуговування населення повинні бути оснащені пристроями, які охороняють працівників від прямої крапельної інфекції. Окрім того в період поширення гострих респіраторних захворювань, співробітники аптеки повинні носити на обличчі марлеві пов’язки.

8.Перед входом в асептичний блок, заготовку, асистентську кімнату, в тамбурі туалету на підлозі повинні були гумові килимки оброблені дезинфікуючими засобами.

9.Для миття рук персоналу в шлюзах асептичного блоку, заготовчій, асистентській, мийній і туалеті повинні бути установлені раковини, які доцільно обладнати педальними кронами або кранами з ліктьовими приводами. Перед з умивальником установлюються ємності з дезрозчинами, повітряні електросушки. Користуватися раковинами у виробничих приміщенням особам, які не зайняті виготовлення і фасуванням ліків, забороняється.

10.В мийній кімнаті повинні бути виділені і промарковані речовини для миття посуду, що призначається для приготування ін’єкційних розчинів і очних крапель, ліків для внутрішнього вживання, зовнішніх лікарських форм. В цих же раковинах миється посуд, що використовується при виготовленні ліків для внутрішнього і зовнішнього вживанні в одній раковині.

Забороняється користуватися цими раковинами для миття рук.

11.Вживання їжі у виробничих приміщеннях забороняється.

Вимоги до особистої гігієни персоналу аптеки:

1.Персонал аптек повинен дотримуватися таких правил:

- прийшовши на роботу, зняти верхній одяг і взуття в окремій гардеробній;

- перед початком роботи у другій гардеробній зняти особисті речі, розвісити їх в індивідуальних шафах і вимити руки;

- надіти технологічний одяг (халат, шапочку, фартух) і спеціальне взуття, які зберігаються в окремих шафах під бактерицидним опромінюванням, вимити і продезинфікувати руки.

Обробку рук необхідно проводити до початку і в процесі роботи, але не більше 3 разів за зміну.

Дезинфікуючі суміші необхідно чергувати кожні 5-6-днів:

- перед відвідування туалету знімати залах, а після відвідування - ретельно мити і дезінфікувати руки;

- не виходити за межі аптеки в технологічному вбранні.

2.Виробничому персоналу забороняється зберігати на робочих місцях і в кишенях халатів речі особистого користування, окрім чистої носової хусточки.

Особи, що займаються виготовленням, контролем, фасуванням ліків, повинні коротко стригти нігті, не покривати їх лаком і не носити на пальцях каблучки.

3.Технологічний одяг і взуття видається працівникам аптек у відповідності з діючими нормами. Заміна технологічного одягу повинна проводитися н рідше двох разів на тиждень, а при необхідності і частіше. Для цього кожен співробітник аптеки повинне бути забезпечений не менше, ніж двома комплектами одягу.

4.Працівникам, що зайняті виготовленням і фасування ліків, перед початок зміни повинні видаватися чисті рушники для особистого користування.

5.Працівникам аптек, що займаються виготовленням і контролем якості ліків, фасовкою медикаментів і обробкою аптечного посуду, а також ті, що стикаються з готовою продукцією, влаштовуючи на роботу, проходять медичний огляд, а в подальшому періодичний медичний огляд в відповідності з діючими вимогами. Результати обстеження заносяться в медичну книжку, яка надає право на допуск до виготовлення, контролю і фасування ліків, миття аптечного посуду та інших виробничих процесів.

6.Особи у яких виявлені хвороби, а також бактеріоносії направляються на лікування. Допуск цих осіб до роботи, що пов’язана з виготовленням, контролем якості, фасовою ліків проводиться тільки при наявності довідки лікувально-профілактичного закладу про видужання або негативні результати на бактеріоносії. Щоб уникнути поширення мікроорганізмів, про всі випадки захворювань персонал аптеки повинен негайно доводити од відома адміністрації аптек.

7.Працівники аптеки зобов’язані систематично брати участь у заняттях на тему “Особиста гігієна та додержання санітарно-протиепідемічного режиму”, які організовуються адміністрацією аптеки щороку.

8.Працюючи в аптеці її співробітники повинні дотримуватися діючих правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem11:30:42 21 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:08:05 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:00:52 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:11:38 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Обв язки фармацевта і його робоче місце

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198933)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru