Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Дипломная работа: Інформаційна система Бібліотека університету

Название: Інформаційна система Бібліотека університету
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: дипломная работа Добавлен 04:02:34 10 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 35 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Курсова робота

по курсу "ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ"

Тема "Інформаційна система "Бібліотека університету"

Зміст

Вступ

1. Постановка задачі

2. Проектування бази даних

2.1 Відповідно до вимог поставленими в п.1 визначимо набір суті

2.2.Визначимо типи зв’язків між сутностями

2.3 Визначимо атрибути сутностей та їх типи

2.4. Вигляд інформаційної моделі

2.5 За даною інформаційною моделлю створюємо запити на створення таблиць

3. Програмна реалізація

3.1 З’єднання з базою даних

3.2 Обзор основных методов

4. Інструкція користувача

5. Контрольний приклад

Висновки

Список літератури

7

Вступ

Дана курсова робота має перед собою мету створення бази даних для бібліотеки університету. Кінцевий результат має бути створеною базою даних і програмною оболонкою, що полегшує використання цієї бази даних. Для реалізації поставленого завдання мною була вибрана СУБД POSTGRESQL, а для створення оболонки - мова програмування PHP.

На сьогоднішній день випущена версія POSTGRESQL v8 (19 січня 2005 року), яка є значною подією в світі баз даних, оскільки кількість нових можливостей доданих в цій версії, дозволяє говорити про виникнення інтересу крупного бізнесу як у використанні, так і його просуванні. Так, найбільша компанія в світі, Fujitsu підтримала роботи над версією 8, випустила комерційний модуль Extended Storage Management <http://www.fastware.com/postgresql.html>. Ліберальна BSD-лицензия дозволяє комерційним компаніям випускати свої версії POSTGRESQL під своїм ім'ям і здійснювати комерційну підтримку. Наприклад, компанія Pervasive оголосила про випуск Pervasive Postgres <http://www.pervasivepostgres.com/>.

POSTGRESQL підтримується на всіх сучасних системах (34 платформи) Unix, включаючи найбільш поширені, такі як Linux, FREEBSD, NETBSD, OPENBSD, SUNOS, Solaris, DUX, а також під Mac OS X. Зачинаючи з версії 8.X POSTGRESQL працює в "native" режимі під MS Windows NT, Win2000, WINXP, Win2003. Відомо, що є успішні спроби працювати з POSTGRESQL під Novell Netware 6 і OS2.

Основні можливості і функціональність POSTGRESQL.

Надійність POSTGRESQL є перевіреним і доведеним фактом і забезпечується наступними можливостями:

Продуктивність POSTGRESQL грунтується на використанні індексів, інтелектуальному планувальнику запитів, тонкої системи блокувань, системі управління буферами пам'яті і кешування, чудовій масштабованості при конкурентній роботі.

Розширюваність POSTGRESQL означає, що користувач може набудовувати систему шляхом визначення нових функцій, агрегатів, типів, мов, індексів і операторів.

Підтримка SQL, окрім основних можливостей, властивих будь-який SQL базі даних, POSTGRESQL підтримує:

Багатий набір типів даних POSTGRESQL включає:

Символьні типи (character (n)) як визначено в стандарті SQL і тип text з практично необмеженою довжиною.

Numeric тип підтримує довільну точність, дуже затребувану в наукових і фінансових застосуваннях.

Масиви згідно стандарту SQL: 2003

Великі об'єкти (Large Objects) дозволяють зберігати в базі даних бінарні дані розміром до 2Gb

Геометричні типи (point, line, circle,polygon, box.) дозволяють працювати з просторовими даними на плоскості.

ГИС (GIS) типи в POSTGRESQL є доказом розширюваності POSTGRESQL і дозволяють ефективно працювати з тривимірними даними. Подробиці можна знайти на сайті проекту PostGis <http://postgis.refractions.net/>.

Мережевих типів (Network types) підтримують типи даних inet для IPV4, IPV6, а також cidr (Classless Internet Domain Routing) блоки і macaddr

Композитних типів (composite types) об'єднують один або декілька елементарних типів і дозволяють користувачам маніпулювати з складними об'єктами.

Тимчасові типи (timestamp, interval, date, time) реалізовані з дуже великою точністю

POSTGRESQL має дуже багатий набір вбудованих функцій і операторів для роботи з даними, повний список яких можна глянути в документації <http://www.postgresql.org/docs/current/static/functions.html>.

Підтримка 25 різних наборів символів (charsets), включаючи ASCII, LATIN, WIN, KOI8 і UNICODE.

Підтримка NLS (Native Language Support)

Інтерфейси в POSTGRESQL реалізовані для доступу до бази даних з лави мов (C,C++,C#,python,perl,ruby,php,Lisp та інші) і методів доступу до даних (JDBC, ODBC).

Процедурні мови дозволяють користувачам розробляти свої функції на стороні сервера, тим самим переносити логіку додатка на сторону бази даних, використовуючи мови програмування, відмінні від вбудованих SQL і C

Простота використання завжди була важливим чинником для розробників.

phpPgAdmin <http://phppgadmin.sourceforge.net/> (ліцензія GPL) представляє можливість за допомогою веб-сервера браузера адмініструвати POSTGRESQL кластер.

pgAdmin III <http://www.pgadmin.org/> (GNU Artistic license) надає зручний інтерфейс для роботи з базами даних POSTGRESQL і працює під Linux, FREEBSD і Windows 2000/XP.

PgEdit <http://www.pgedit.com/> - програмна середа для розробки додатків і SQL-редактор, доступна для Windows і Mac.

Безпека даних також є найважливішим аспектом будь-якої СУБД. У POSTGRESQL вона забезпечується 4-мя рівнями безпеки:

POSTGRESQL не можна запустити під привілейованим користувачем - системний контекст

SSL,SSH шифрування трафіку між клієнтом і сервером - мережевий контекст

Складна система аутентифікації на рівні хоста або IP адреси/підмережі.

Деталізована система прав доступу до всіх об'єктів бази даних, яка спільно з схемою, що забезпечує ізоляцію назв об'єктів для кожного користувача, POSTGRESQL надає багату і гнучку інфраструктуру.

1. Постановка задач і

За завданням необхідно скласти базу для університетської бібліотеки, яка повинна забезпечувати збереження всіх необхідних даних. Створення інформаційної системи дозволить автоматизувати процес автоматичної роботи бібліотеки, збереження інформації про студентів, викладачів, книги, час видачі екземплярів. Це істотно заощадить час бібліотечних працівників.

Вся інформація буде систематизована і представлена в зручному і звичному для користувача вигляді.

2. Проектування бази даних

2.1 Відповідно до вимог поставленими в п.1 визначимо набір суті

Об’єкт

Опис об’єкту

Книги

Інформація о всіх книгах на складі

Студенти

Студенти в бібліотеці

Вчителя

Вчителя університету

Мови

Інформація про мови, на якій написана книга

Видачі

Інформація о выдачі и возвраті книг

Статистика

Інформація о кількості книг

2.2. Визначимо типи зв’язків між сутностями

Сутність 1

Ступінь зв’язку

Сутність 2

Книги

N: 1

Мови

Студенти

N: 1

Видачі

Вчителя

N: 1

Видачі

Статистика

1: 1

Книги

Книги

N: 1

Видачі

2.3 Визначимо атрибути сутностей та їх типи

Сущність

Атрибут

Тип даних

Knigi

number

Ключове поле, цілий

nazva

Символьний

avtor

Символьний

izdatel

Символьний

otdel

Символьний

kol

Цілий

kost

Дробний

god

Целый

id_lang

Цілий

Students

number_s

Ключевое поле, Символьний

fio

Символьний

address

Символьний

telephone

Символьний

grupa

Символьний

Teachers

number_t

Символьний

fio

Символьний

address

Символьний

Vzat_knigi

Id_data_vidachi

Ключевое поле, Цілий

data_vidachi

Символьний

Data_vozvrata

Символьнийв

number

Цілий

number_a

Символьний

Languages

Id_lang

Ключевое поле, Цілий

lang

Символьний

Сущність

Stat

Атрибут

Тип даних

id

Ключове поле, Цілий

nazva

Символьний

kol

Цілий

kil

Цілий

ost

Цілий

2.4. Вигляд інформаційної моделі

2.5 За даною інформаційною моделлю створюємо запити на створення таблиць

Створюємо таблиці (Knigi, Students, Teachers, Vzat_knigi, Languages, Stat) и сразу делаем связи между ними:

CREATE TABLE languages

(

id_lang int PRIMARY KEY NOT NULL,

lang char (30) NOT NULL

);

CREATE TABLE knigi

(

number int PRIMARY KEY NOT NULL,

nazva char (200) NOT NULL,

avtor char (100),

izdatel char (100),

otdel char (50) NOT NULL,

kol int,

kost float,

god int,

id_lang int NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_lang) REFERENCES languages (id_lang)

);

CREATE TABLE vzat_knigi

(

id_data_vidachi int PRIMARY KEY NOT NULL,

data_vidachi date NOT NULL,

data_vozvrata date,

number int NOT NULL,

number_a char (10) NOT NULL,

FOREIGN KEY (number) REFERENCES knigi (number)

);

CREATE TABLE students

(

fio char (200) NOT NULL,

number_s char (10) PRIMARY KEY NOT NULL CHECK (number_s like 's-%'),

address char (200) NOT NULL,

telephone char (15),

grupa varchar (10) NOT NULL

);

CREATE TABLE teachers

(

fio char (200) NOT NULL,

number_t char (10) PRIMARY KEY NOT NULL CHECK (number_t like 't-%'),

address char (200) NOT NULL

);

CREATE TABLE stat

(id int PRIMARY KEY NOT NULL,

nazva char (200),

kol int,

kil int,

ost int

);

3. Програмна реалізація

3.1 З’єднання з базою даних

Для з’єднання з базою використовуються методи в PHP. Це робить наступна строка:

$connect_str="host=localhost user=postgres password=RESKATOR dbname=biblioteka";

где host=localhost - локалхост, до котрого приєднуються,

user=postgres password=RESKATOR - им’я та пароль користувача,

dbname=biblioteka - назва бази даних.

Щоб приєднати iншi вкладенi в папку файли з базою прописується строка:

$db=pg_connect ($connect_str);

3.2 Обзор основных методов

Для нормальної роботи бази даних були використані наступні запити:

1) Виведення двох таблиць (книги і мови) в одній

$query="Select knigi.number,knigi.nazva,knigi.avtor,

knigi.izdatel,knigi.otdel,knigi.kol,knigi.kost,knigi.god,

languages.lang from knigi inner join languages on languages.id_lang=knigi.id_lang

where knigi.number like '%".$_POST ['number']."%' and

knigi.nazva like '%".$_POST ['nazva']."%' and

knigi.avtor like '%".$_POST ['avtor']."%' and

knigi.izdatel like '%".$_POST ['izdatel']."%' and

knigi.otdel like '%".$_POST ['otdel']."%' and

knigi.kol like '%".$_POST ['kol']."%' and

knigi.kost like '%".$_POST ['kost']."%' and

knigi.god like '%".$_POST ['god']."%' and

knigi.id_lang in (select id_lang from languages where lang like '%".$_POST ['id_lang']."%'); ";

2) Видалення інформації з таблиці

$query='DELETE from vzat_knigi where number='.$_POST ['number'].'; ';

$res=pg_query ($db,$query);

$query='DELETE from knigi where number='.$_POST ['number'].'; ';

$res=pg_query ($db,$query);

$query="DELETE from stat where id='".$_POST ['number']."'; ";

$res=pg_query ($db,$query);

3) Редагування даних в таблиці

"UPDATE knigi SET

nazva='".$_POST ['nazva']."',

avtor='".$_POST ['avtor']."',

izdatel='".$_POST ['izdatel']."',

otdel='".$_POST ['otdel']."',

kol='".$_POST ['kol']."',

kost='".$_POST ['kost']."',

god='".$_POST ['god']."',

id_lang='".$_POST ['language']."'

where number='".$_POST ['number']."'; ";

4) Додавання даних в таблицю

"INSERT into knigi values

('".$_POST ['number']."',

'".$_POST ['nazva']."',

'".$_POST ['avtor']."',

'".$_POST ['izdatel']."',

'".$_POST ['otdel']."',

'".$_POST ['kol']."',

'".$_POST ['kost']."',

'".$_POST ['god']."',

'".$_POST ['id_lang']."'

)";

4. Інструкція користувача

Запустив програму, бачимо наступне вікно:

Рис.1 Стартове вікно

Для підключення до бази необхідно запустити сервер Denwer, в теці www знайти файл config.php і прописати правильне ім'я користувача і пароль для з'єднання з POSTGRESQL. У адресній стоці браузера ввести www.lib.ru. Далі, натискуючи на будь-яке заслання в меню зліва, ми отримуємо відповідні її назві запити. Наприклад, можна проглянути таблицю студенти:

Рис.2 Таблиця Студенти

В кінці кожної таблиці додані кнопки для роботи з таблицею. Її можна редагувати, видаляти рядки або додавати нові. Також реалізована функція пошуку в таблиці:

Рис.3 Пошук в таблиці студенти

5. Контрольний приклад

При натисненні кнопки "Edit", ми можемо редагувати дані в заданому полі. Підзапит дозволяє також змінити дані в інших зв'язаних таблицях:

Рис.5 Контрольный пример

Після порівняння отриманих даних з таким же під запитом, виконаним в програмі pgAdminIII, робимо висновок, що програма працює правильно, оскільки дані збігаються.

Висновки

Виконана робота дозволила набути навичок розробки баз даних від поставленого завдання до кінцевого програмного продукту, придатного до використання. В ході роботи розгледіли і освоєні навики використання мови SQL для роботи з базами даних, отриманий досвід організації баз даних в середі СУБД POSTGRESQL, зокрема використання запитів. Також освоєні прийоми звернення до баз за допомогою сервера Denwer, придбаний досвід програмування на мові PHP.

Список літератур и

1. Малахов Є.В. "Основи проектування баз даних. Конспект лекцій"

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem11:45:07 21 октября 2017
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:09:34 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:00:01 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:11:08 29 ноября 2015

Работы, похожие на Дипломная работа: Інформаційна система Бібліотека університету

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194913)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru