Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Органогенні елементи

Название: Органогенні елементи
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 08:46:27 27 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 13 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Р еферат з хімії

Органогенні елементи

Органогенні елементи – це перша група хімічних елементів живих організмів (кисень, водень, вуглець, азот).

Подібність елементарного хімічного складу клітин всіх організмів свідчить про єдність живої природи з ним немає природного хімічного елементу, живих організмів які б на зустрічалися в тілах живоїт природи. Цим підтверджується спільність живої і неживої природи.

Найбільши процентний вміст в клітині складають 4 елементи: кисень(65-70%), водень(8-10%), вуглець(15-18%), азот (2-3%). Це так звані органогенні елементи, у цілому вони складають 95-98% загальної маси живого організму, інші елементи (макроелементи) десяті долі процента, а мікроелементи – у кількостях менших 0,01%.

Кисень – найпоширеніший хімічний елемент на Землі. Масова частка його в оболонці Землі (атмосфера, гідросфера, літосфера) становить приблизно 52%. У вільному стані, тобто як проста рівновага, кисень є в повітрі »21%, міститься в природних водах. Біохімічне самоочищення річкової і морської води відбувається з використанням розчиненого у воді О2 . Зв‘язаний (тобто як хімічний елемент) кисень входить до складу води, піску, глини, гірських порід і мінералів, а також до складу живих органімів (в організмі людини міститься »65% кисню) .

Кисень відіграє особливу роль у природі, він виступає одночасно, як будівникЮ, і як руйнівник. Окислюючи органічні речовини, кисень підтримує дихання, а отже і життя. Енергія що при цьому вивільняється , забезпечує життєдіяльність організмів. Проте, за участю кисню в природі постійно відбуваються і руйнівіні процеси: іржавіння металів, горіння речовин, гниття рослиних і тваринних решток.

Фізіологічна дія: атмосферний кисень є життєво важливим для всіх живих організмів (вийняток становлять анаеробні бактерії). Він бере участь у у процесах дихання. Крізь легені кисень потрапяєу кров, розноситься з нею по всьому організму і вклітинах забезпечує перебіг реакції окислення. Реакції окисленя відбуваються і в рослинах які також поглинають кисень у час дихання.

В медичній практиці багачені киснем газові суміші використовуються для вдихання при станах, що супроводжуються кисневою недостатністю: при захворюваннях дихальних шляхів (пневмоніях, набряку легень та інше) серцево-судинні системи (декомпенсація серцевої діяльності, коронарна недостатність та ін.), при хірургічних пераціях, що проходять в умовах гіпербаричної ксигенозі, при отруєннях вуглекислим газом, синильною кислотою, хлором фасгеном, при травмах і ураженнях, що супроводжуються порушенням функції дихання і окислих процесів.

В анестезіології кисень широко використовують в суміші із засобами для інгаляційного наркозу , а також призначають в післяопераційний період. Кисень ефективний для лікування гальмінозів, аскаридозу, трихоценофельозу. Кисень володіє аетисептичними властивостямивін використовується для анеробної інфекції, але тривале вдихання чистого екисню, особливо при його плину (якщо первищухє 1атм. викликає запалення слизових оболонок дихальних шлхів: інші патологічні зміни в організмі).

Медичний кисень , використовується всуміші з повітрям в концентрації 20-80%. Використовувана по спеціальних показах для інгаляції суміші кисню (95%) з вуглекислим газом (5%) носить назву карбоген.

Випускають медичний кисень в сталевих герметичних балонах, пофарбованих в синій колір. Зберігають в прохолодному місці. Стиснений кисень не має контактувати із жирними речовинами, оскільки швидке окислення їх пролтікає екотермічно і може привести до спалаху і вибуху. В аптеках кисень відпускають в спеціальних шкіряних подушках.

Водень (або гідроген, тобто той, що породжує воду) – найпоширеніший хімічний елемент у космосі. У міжзоряному просторі атоми водню трапляються в кілька сотень разів частіше, ніж атоми всіх інших елементів разом узяті. Значення водню у всесвіті винятково велика. Він відіграє роль “космічного палива”, що дає енергію зіркам, у тому числі й Сонця. На Землі водень трапляється в основному в хімічнозв‘язаному вигляді. Він входить до складу води, органічних речовин, з яких складаються всі живі організми , до складу нафти, вугілля, багатьох мінералів природного газу. В організмі людини міститься біля 10% водню.У вільному стані водень на землі трапляється лише у вулканічних газах. Вільний водень міститься в горючих газах, що виділяються з землі. Він утворюється при гнитті і бродінні органічних речовин і тому міститься в шлункових газах людини і тварин. Вміст водню у гідросфері та літосфері Землі становить 1% за масою.

Вуглець – хімічний елементголовної підгрупи 4 групи періодичної системи Д.І. Менделєва, важливий біологічний елемент, що стоїть в основі всього живого і підтримує його життєдіяльність.

Із атомів вуглецю складається скелет молеку білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ліпідів, вітамінів,гормонів різних різних матеріалів та ін. Джерелом вуглецю на Землі служить метан і ціонистий водень (синильна кислота) первинної атмосфери. З виникненям життя єдиними джерелом вуглецю для утворення органічної речовини біосфери являється вуглекислий газ біосфери.

В залежності від хімічних форм вуглець використовується живими організмами, остенні ділять на на аутотрофні і етеротрофні.

Земні рослини здійснюють фотосинтез – утворення із атмосферною формою СО2 органічних речовн завдяки променевій енергії Сонця.

Використання в медицині.

Вмедицині вуглець використовується під назвою “вугілля активоване” чи карбоген, використовують при дисперсії, метеоризм, харчових та інших отруєннях в якості лікарського засобу. Сполуки елементарного вуглецю, наприклад, його діонид, використовують в анестезіології та ін галузях медицини.

Азот ( Nitrogenium , N ) – хімічний елемент п‘ятої групи періодичної системи Менделєєва.

Загальний вміст азоту в земній корі складає біля 0,016%. Основна його маса знаходиться в повітрі у вільному вигляді. У в окремих кількостях вільний азот знаходиться в розичненому стані в водах океанів.

Життя життя нерозривно пов‘язане із властивостями азотичних речовин – білків. В склад білкі в середньому входить 15-17% А. При відмиранні організмів вони в процесі кругообігу перестворюються в у білки прості.

Основна масавільного азоту використовуться в промисловостіф для синтезу аміаку, цинарізіну, кальцію і азотичної кислоти, які являються вихідними речовинами для одержання азотисттих обрив.

В 1787 році знаменитий вчений А. Лавіазьє разом з іншими вченими запропонував термін “азот”, що означає “безжиттєвий”, “такий, що заперечує життя”. Та не пройшло й піввіку, як з‘ясувалося, що “безжиттєвий азот” – це один з елементів життя, бо є складовою білків, завдяки яким здійснюється найважливіші життєдіяльні процеси.

Застосування. Аміак (сполука азоту і водню) застосовують для виробництва азотної кислоти і азотичних добрив. Його використовують для добування аміачної води (розчин аміаку у воді), яку застосовують у с/г (як добриво), в медицині і в повсякденному житті. Аміачну воду іноді називають гідрооксидом амонію, а в побуті – нашатирним спиртом.

Ф.Г. Фельдмані Г.Є Рудкі. хімія

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:14:10 21 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:35:32 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:45:39 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:03:53 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Органогенні елементи

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198732)
Комментарии (2160)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru