Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Показники діяльності банків

Название: Показники діяльності банків
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 04:40:36 21 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 8 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Основним принципом діяльності банків за умов ринкової економіки є комерційний розрахунок та самофінансування. Це означає, що банк за рахунок власних доходів здійснює кредитно-комерційну діяльність та соціальну програму, гарантує всім акціонерам єдиний рівень дивідендів.

Важливим показником діяльності банків є прибуток, який визначається як різниця між отриманими доходами і проведеними витратами. За умов комерційного розрахунку важливо, щоб банки були достатньо прибутковими. Прибуток стимулює діяльність банків щодо розширення і підвищення якості банківських послуг, забезпечення резервів та та страхових фондів на випадок непередбачених обставин або втрат.

У прибутковості банків зацікавлені також акціонери і клієнти. З одного боку, акціонери банків зацікавлені у прибутку, оскільки він є джерелом доходів на інвестований ними капітал. З іншого, акціонери як інвестори зацікавлені в зменшенні ризику при здійсненні інвестицій. Позичальники певною мірою також заінтересовані у прибутковості банків, оскільки здатність банку надавати кредити залежить від розміру і структури його капіталу. А тому при визначенні банку, в який будуть інвестуватись кошти, важливо мати інформацію про результати фінансово-комерційної діяльності банку. Для цього можна використовувати таку систему оціночних показників:

1. Абсолютний розмір (сума) прибутку (збитку) банку.

Цей показник має універсальний характер, дає уявлення як про зміст, характер, функціональну спрямованість та обсяг діяльності банківської установи, так і про результативність її роботи, що, в принципі, є головним у фінансовій справі. До того ж, цей показник є досить зручним у порівнянні, в оцінці економічної результативності банку.

2. Рентабельність капіталу (ROE ¾ return on equity)

ROE = П / К ,

де П ¾ сума прибутку банку,

К ¾ капітал банку.

Даний показник є узагальнюючим показником результативності діяльності комерційного банку.

3. Рентабельність активів (ROA ¾ retutn on assest)

ROA = П / А ,

де П ¾ сума прибутку банку,

А ¾ активи банку.

Аналогічний показник:

ROAд. = П / Ад.,

де Ад. ¾ доходні активи.

Даний показник відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його персоналу в підтримці оптимальної структури активів та пасивів з погляду на доходи та витрати.

Показник характеризує здатність банку забезпечити найбільшу віддачу активів, їхню прибутковість, на що, в свою чергу, впливає доходність активів та можливості банку мінімізувати витрати і тим самим максимізувати частку прибутку в доходах. Саме тому між показниками ПА, ДА та РВ діє такий взаємоз’язок:

ROA =ДА * РВ ,

Прибуток Доходи Прибуток

¾¾¾¾ = ¾¾¾¾x¾¾¾¾¾×Активи Активи Доходи

Аналогічним чином діє також взаємозв’язок між показниками:

ROE = ROA/ ПС ,

Прибуток Прибуток Капітал

¾¾¾¾ = ¾¾¾¾x¾¾¾¾¾×Капітал Активи Активи

У даному випадку показник ПО (Платоспроможність) можна розглядати як достатність капіталу ¾Д:

Д = ВК / ЗК ,

де ВК ¾ власні кошти банку,

ЗК ¾ залучені кошти, що відображають розмір зобов’язань банку.

Показник відображає фінансову стійкість банку, достатність власних коштів для забезпечення зобов’язань на залучені кошти.

4. Рівень витрат (частка прибутку в доходах)

РВ = Пр / Д ,

де Пр. ¾ сума прибутку банку,

Д ¾ сума доходу банку.

Показник відтворює результати роботи банку шляхом контролю та порівняння за розміром витрат.

5. Доходність активів

ДА = Д / А ,

де Д ¾ сума доходу банку,

А ¾ активи банку.

Показник відтворює ступінь доходності активів банку.

Аналогічний показник:

ДА = Д / Ад. ,

де Ад. ¾ доходні активи, які складаються із суми:

короткострокових та довгострокових кредитів;

кредитів, виданих в інвалюті;

кредитів, наданих іншим банкам;

кредитів, наданих філіям банку;

коштів, вкладених у спільну господарську діяльність, цінні папери, паї та акції.

6. Загальна рентабельність

Rent = Пр.ч. / В ,

де Пр.ч. ¾ чистий прибуток банку,

В ¾ витрати банку.

Показник демонструє, скільки прибутку (збитків) припадає на одиницю витрат банку.

7. Показник банківського ризику (індекс Кука)

ІК = К / ВБ ,

де К ¾ власний капітал банку,

ВБ ¾ валюта балансу банку.

Показник свідчить про ступінь захищеності операцій банку власним капіталом. Даний показник аналогічний до показників платоспроможності та достатності капіталу.

Показники ROE, ROA, індекс Кука, рекомендовані для банківських установ Базельським комітетом Всесвітнього банку, є загальновизнаними в світовій банківській практиці і почали використовуватися останнім часом в Україні при визначенні рейтингу комерційних банків.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:34:03 21 октября 2017
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:37:29 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:44:36 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:03:19 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Показники діяльності банків

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199133)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru