Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Анатомо фізіологічні аспекти вищої нервової діяльності

Название: Анатомо фізіологічні аспекти вищої нервової діяльності
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 16:29:06 07 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 4 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Анатомо фізіологічні аспекти вищої нервової (психічної) діяльності.

1. Структурно функціональні основи психічної діяльності людини (1-2 сигнальні системи).

2. Фізіологічні основи індивідуальної психічної діяльності.

3. Типи вищої нервової діяльності людини.

4. Форми та фізіологічні основи психічної діяльності (сон, пам'ять, мислення, свідомість, мова).

1. У людини та тварин існують схожі закономірності утворення та перебігу умовних рефлексів, що свідчить про наявність у них загальних механізмів індивідуального пристосування. Проте біологічний спосіб пристосування тварин так відрізняється від соціального способу життя людини, що слід припустити наявність у людини деяких особливих механізмів нервової діяльності, які зумовлюють її поведінку.

Дві сигнальні системи дійсності . Згідно з уявленнями І.П.Павлова, тварини мають лише одну – першу сигнальну систему, завдяки якій вони здатні безпосередньо реагувати на предмети дійсності за допомогою органів чуття. Перша сигнальна система – це система рефлекторних реакцій на конкретні подразники. Людина, крім першої сигнальної системи, тобто чуттєвого відображення дійсності, має ще другу сигнальну систему, яка дозволяє їй здійснювати мислення перш за все за допомогою загальних понять, що позначаються системою знаків або слів, які І.П.Павлов називав “сигналами перших сигналів”.

Найважливішим і основним компонентом другої сигнальної системи є членороздільна мова, за допомогою якої людина може вийти за межі власної особистості: давати назви предметам, розмірковувати про них, сприймати їх у контексті минулого та майбутнього, обмінюватися своїми думками. Мова людини складається зі звуків, організованих у певній послідовності, які створюються завдяки координованим діям спеціального мовного апарата.

У тваринному світі системи комунікації досить різноманітні: тварини спілкуються між собою за допомогою міміки, жестів, звуків, пахощів тощо. Всі ці системи спілкування є природними, сформованими в процесі еволюції виду. Особливе значення для нас мають звукові способи спілкування тварин.

Два елементи мають найважливіше значення для характеристики мови людини. Перший з них – це величезна різноманітність мовних форм, коли той самий об’єкт називається різними символами та записується абсолютно різними способами.

Другий елемент – це відсутність успадковування конкретних мовних форм. Відомо, що всі люди мають спільну генетичну здатність до спілкування словами-символами, проте, якою саме буде мова, визначає лише середовище та виховання. Діти кожного покоління будь-якої мовної групи засвоюють конкретну сучасну мову. Теоретично будь-яка дитина може засвоїти будь-яку мову.

Завдяки наявності другої сигнальної системи створюються умови для абстрактного мислення, яке значно розширює пристосовні можливості людини. Людина одержує вірне уявлення про зовнішній світ, не маючи з ним безпосереднього контакту. Це є основою всієї системи освіти. Крім того, за допомогою слід людина може одержати уявлення про “справи давно минулих днів”, які безпосередньо сприйняти неможливо, або прогнозувати майбутнє.

2. Методичні підходи до вивчення механізмів психічної діяльності людини. Велике значення у вивченні фізіологічних основ психіки людини має аналіз електричної активності мозку. З цією метою реєструють сумарну ЕЕГ або її окремі ритми, особливо альфа-ритм, який є одним з найбільш інформативних.

Згідно із сучасними уявленнями ЕЕГ відображає повільні коливання мембранного потенціалу нервових і гліальних клітин, викликані нейромодуляторами та медіаторами. Для виникнення ЕЕГ не потрібен, як вважали раніше, підкірковий (таламічний) пейсмейкер, оскільки ритмічні коливання потенціалу можуть виникнути в ізольованій корі і для цього досить надходження у кору лише певного мінімуму асинхронної імпульсації. Електроенцефалограма відображає процеси переробки інформації, яка надходить у головний мозок.

Ще один методичний прийом вивчення нейрофізіологічних основ психіки людини пов'язаний з безпосереднім котком з її мозком під час нейрохірургічних операцій, які стали можливими після впровадження в медичну практику стереотаксичної техніки. Під час цих операцій можна стимулювати або виключати різні мозкові утворення з лікувальною метою.

При подразненні різних структур мозку часто використовують різноманітні психологічні тести як елемент необхідної системи контролю за психікою людини. Наприклад, пред’явлення тестів на оперативну пам'ять під час електричного подразнення хвостатого ядра чи передніх ядер таламуса виявляє збільшення кількості помилок. Іноді внаслідок стимуляції хвостатого ядра виникає явище так званої “кауданої зупинки”, тобто тимчасового припинення поточної психічної діяльності. Це ще раз підтверджує активну участь глибоких (підкіркових) структур мозку в реалізації різноманітних складних психічних функцій.

Так, якщо після звукового подразника (клацання) піддослідний повинен натиснути на кнопку, щоб виключити ритмічні спалахи світла, що виникають через певний інтервал, то після застосування першого (умовного) подразника в лобних частках мозку виникає досить чітке негативне відхилення постійного потенціалу, яке триває до появи безумовного (імперативного) стимулу і різко припиняється в момент дії.

3. Через лабораторію І.П.Павлова пройшла велика кількість собак, і дослідники відмічали, що вони сильно відрізняються один від одного по своїй поведінці і темпераменту. Метод умовних рефлексів дозволив установити, що в основі нього лежить різновидність і властивості основних нервових процесів – збудженість і гальмування, і взаємодія з яких складається нервова діяльність.

Схема чотирьох типів вищої нервової діяльності (за І.П.Павловим)


4. Фундаментальне значення для всіх проявів життєдіяльності людини має циклічність станів сну та неспання.

Сон - особливий, генетично детермінований стан організму теплокровних тварин, який характеризується закономірним послідовним чергуванням певних циклів і стадій. Це – стан нерухомості, який виникає періодично і характеризується послабленим сенсорним контактом сплячої людини з довколишнім середовищем.

Пам'ять – це властивість будь-якої системи (зокрема й нервової) зберігати у закодованому вигляді інформацію, що за певних умов може бути виведена з цієї системи без порушення заппису. Пам'ять включає здатність мозку до збереження, відтворення і забування одержаної інформації.

Свідомість – це фундаментальна властивість психіки, яка забезпечує здатність людини виділяти себе з навкошишнього середовища та вктивно орієнтуватися в ньому. Інакше кажучи, свідомість – це функція людського мозку, сутність якої полягає у відображенні дійсності та цілеспрямованому регулюванні взаємовідносин особистості з навколишнім світом.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:49:28 21 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:38:57 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:43:46 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:02:52 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Анатомо фізіологічні аспекти вищої нервової діяльності

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194873)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru