Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Наукове значення періодичного закону

Название: Наукове значення періодичного закону
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 22:42:38 24 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 165 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Конспект

уроку з хімії у 9 класі

“Наукове значення періодичного закону”

Тема . Наукове значення періодичного закону

Мета . Розкрити узагальнююче і прогностичне значення періодичного закону та

періодичної системи елементів, його значення для розуміння

взаємозв’язку хімічних елементів у Всесвіті, гармонії життя на Землі та

розвитку наук.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, газети, присвячені

періодичному закону.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Форма уроку: урок – змагання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного закону, що об’єднав у цілісну систему всі елементи. Періодична таблиця Д.І.Менделєєва прикрашає кожен хімічний кабінет у школі чи ВНЗ, кожен довідник з фізики або хімії. Відкрита у 1869 р., вона з успіхом застосовується і донині. Як ви думаєте, чому? (Міркування учнів)

Сьогодні ми з’ясуємо значення періодичного закону і тим самим відповімо на запитання, чи може він взагалі колись застаріти, втратити актуальність. Урок наш незвичайний. Ми проведемо змагання між трьома командами, і в дружньому спорі народиться істина. Зараз ви отримаєте різнокольорові картки із символами хімічних елементів і ми сформуємо команди за кольором карток.

ІІ. Конкурсна “Естафета”.

Учні поділені на три команди – “Меркурій”, “Елементики” і “Актиноїди”.

Усі члени команди відповідають кожен на своє запитання і з літер правильних відповідей утворюють слова. Перемагає команда, яка першою записує відповідь (слово) на дошці.

Команда “Меркурій”

1. У якого елемента 14 нейтронів:

а) Алюміній; к) Силіцій; л) Фосфор?

2. Елемент з протонним числом 17 має вищий оксид типу: з)R 2O5; і) RO3;

й) R2 O.

3. На зовнішньому енергетичному рівні має 2 електрони елемент з протонним числом: к) 19; л) 12; м) 16.

4. Розподіл електронів 2,8,8,3 характерний для елемента: ю) Скандій; я) Бор;

ь) Калій.

5. Будову зовнішнього рівня 3s3p має елемент з протонним числом: а) 17;

б) 18; в) 19.

6. У калію електронів: з) 17; і) 19; й) 39.

7. У Цинку енергетичних рівнів: м) 3; н) 4; о) 2.

8. В Алюмінію неспарених електронів: м) один; н) два; о) жодного.

9. Яка загальна формула гідрату вищого оксиду елемента №31: в) ROH;

г) R(OH)3; д) R(OH)2?

1 1 5 5 3 4 8 6 7 6 2 - 9 5 3 6 2
Е К А А Л Ю М І Н І Й Г А Л І Й

Команда “Елементики”

1. У яких елементів 20 нейтронів: з) Аргентуму; і) Калію; й) Скандію?

2. Яку загальну форму має вищий оксид елемента з протонним числом 16:

д) R2O5; е) RO3; є) RO2 ?

3. на зовнішньому енергетичному рівні має 5 електронів елемент з протонним числом: к) 15; л) 23; м) 17.

4. Розподіл електронів 2,8,4 характерний для: а) Si; б) C; в) Al.

5. Будову зовнішнього рівня 5s має елемент з протонним числом: г) 7; д) 38;

є) 12.

6. Яка кількість електронів в Оксигену: а) 16; б) 8; в) 6?

7. Скільки енергетичних рівнів у Магнію: о) 1; п) 2; р) 3?

8. В елемента з протонним числом 9 неспарених електронів: н) 1; о) 2;

п) жодного.

9. Загальна формула леткої водневої сполуки Фосфору: н) H2R; о) RH3; п) RH4 .

10. До IV періоду належить елемент: р) Карбон; с) Скандій; т) Стронцій.

2 3 4 6 9 7 - 10 3 4 8 5 1 1
Е К А Б О Р С К А Н Д І Й

Команда “ Актиноїди”

1. У якого елемента 12 нейтронів: і) натрій; й) Магній; к) Алюміній?

2. Елемент з протонним числом 6 утворює вищий оксид типу: д) RO; е) RO2; є) RO3.

3. Які з перелічених елементів мають 2 електрони на зовнішньому енергетичному рівні: л) Калій; м) Кальцій; н) Манган?

4. Розподіл електронів 2,8,4 характерний для: к) Силіцію; л) Фосфору;

м) Сульфуру.

5. Будову зовнішнього енергетичного рівня 4s має елемент з протонним числом: б) 17; в) 18; г) 19.

6. Летка воднева сполука типу RH4 характерна для елементів: д) Карбону;

е) Силіцію; є) Нітрогену.

7. У Барію енергетичних рівнів: а) 6; б) 2; в) 8.

8. В елемента з протонним числом 6 неспарених електронів: м) 1; н) 2; о) 3.

9. Гідрат вищого оксиду Сульфуру має загальну формулу: п) H2RO3;

р) H2 RO4; с) HRO4.

10. Елемент IV групи головної підгрупи: к) Цирконій; л) Титан; м) Германій.

2 6 7 4 9 6 10 8 1 1 - 5 2 9 3 7 3 1 1
Е К А К Р Е М Н І Й Г Е Р М А Н І Й

Учитель. Ми одержали слова: Екакремній – Германій, Екабор – Скандій, Екаалюміній – Галій. Хто пояснить утворені слова? (Пояснення команд)

А чи знаєте ви, хто і де відкрив ці елементи? (Відповіді учнів). Це були француз П. Лекок де Буабодран, німець К. Вінклер та швед Л. Нільсон.

На базі свого закону Д. Менделєєв не лише передбачив існування нових елементів, а й описав їх властивості. Так, Лекок де Буабодран помилково визначив густину галію 4,7. Ґрунтуючись на своєму законі, Д. Менделєєв попередив винахідника, що густина галію повинна бути 6. Повторні досліди підтвердили, що вона становить 5,96. Таким чином були виправлені й атомні маси деяких елементів.

ІІІ. Конкурс “Вгадай елемент”.

Учитель розповідає про елементи, а учні піднімають таблички з їх символами.

1. Ці елементи належать до великих періодів, розміщені в групі з найбільш електронегативними елементами періоду, але серед елементів групи виявляють найслабші неметалічні властивості або взагалі є металами. (Технецій, Реній – метали, Астат – найслабший неметал VІІ групи.)

2. Один із цих елементів є четвертим в особливій групі елементів, а наступний підтверджує, що ця група вже закінчилася. (Прометій і Гафній).

3. А от наступні елементи такі: перші є S – електронами з 7 енергетичними рівнями, а наступному бракує одного електрона для завершення 6р – підрівня (Францій, Радій, Полоній).

А це запитання для всіх команд. З іменами яких учених пов’язані назви останніх трьох елементів?

Це вчені – П’єр та Марія Кюрі. Саме вони, переробивши тонну уранової руди, добули 1г чистого радію і виділили з продуктів радіоактивного розпаду францій та полоній.

Такі назви ці елементи отримали не випадково. Вони названі на честь Польщі та Франції – батьківщини учених.

Під час аварії на Чорнобильській АЕС серед радіоактивних викидів був і стронцій. На який елемент, що входить до складу людського організму, він схожий? Передбачте його дію в організмі людини.

Стронцій схожий на кальцій, з якого утворені наші кістки. Однак він є більш активним металом, здатний заміщати кальцій у складі кісток і таким чином нагромаджуватися в організмі. Від такої заміни кістки стають крихкими, а головне – з’являється джерело внутрішнього радіоактивного випромінювання.

IV Конкурс “Мозкова атака”.

Кожна команда повинна перелічити якомога більше способів застосування періодичного закону “… періодичному законові майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудова і розвиток передбачають”. (Д.Менделєєв)

Ось перед нами дім стоїть,

Сім поверхів у ньому.

Фундамент дому закладав

Дмитро Іванович Менделєєв –

Нам хімік всім відомий

Та надбання науки нам

Примножувать годиться,

І кожен новий елемент

Тут може оселиться.

V. Підбиття підсумків змагання.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:51:14 21 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:39:07 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:43:41 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:02:52 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Наукове значення періодичного закону

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198875)
Комментарии (2163)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru