Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Деякі особливості різновидів австралійського варіанту англійської мови

Название: Деякі особливості різновидів австралійського варіанту англійської мови
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Добавлен 05:09:49 05 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 7 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

Деякі особливості різновидів австралійського варіанту англійської мови


Існують три основні різновиди AustralianEnglish: "Broad", "General" і "Cultivated". Ці категорії базуються на акценті, і часто, але не завжди, відображають соціальний клас чи рівень освіченості мовця. Різновиди AustralianEnglish (особливо BroadAustralian) багаті на елізії та асиміляції. Часто так багато звуків піддаються елізії, що здається, що ціле речення звужене до одного протяжного слова. Це пояснюється тим, що австралійці розмовляють швидко, нечітко, уникаючи чітких складів та пауз між словами. Ця тенденція слабша у містах, ніж у селах Австралії. Наприклад, " How are you travelling ?" може бути сформоване у " Ayatravlin ?" , а " It ' s going to rain " може звучати як " Scona rine " . Замість ' Are you going to have a shower ' у Австралії скажуть ' Yagunna avashowr ?', замість" Have a good weekend " – ‘A vagoodweegend . Вигук-підбадьорювання для спортсменів " G ood on you " звучить як G oo donya . Вислів " G ood day , how are you ?" перетворюється на G ' day owarya , How much is it ?’ стає ‘Emma Chissit , а ' Wadincha ?' насправді означає ' W hy didn ' t you ?'. Таким же чином міста Мельбурн (Melbourne ) і Сідней (Sydney ) завжди вимовляються як Melb n і ‘Sinny , а околиці Сіднея Seven Hills і Pendle Hills звучать як Sever Nills і Pender Lills .’ . Чим далі заглиблюватися у країну, тим ширшими, грубішими і різкішими стають акценти. У глибинці країни ' day ' звучить як ' die ' . З цієї причини BroadAustralian може бути важким для сприйняття неавстралійців. Таку усічену мову деколи називають "Strine". Інтонації австралійців притаманна тенденція до великих за розміром синтагм, що і надає їй дещо монотонного та сповільненого характеру.

До фонетичних особливостей AuE відноситься різниця в ступені відкритості передніх голосних RP та AuE, яка приводить до того, що слово six (RP) для австралійця звучить як sex , а слово sex – як sacks і т.п. До цього ж можна додати дію інших факторів, таких як схожість сусідніх звуків в артикуляції, оглушення, назалізація і весь комплекс етнічно орієнтованих особливостей розмовного мовлення. Проте ці фактори проявляються у прогресії, яка зменшується з мірою підвищення етико-стилістичного статусу мовлення від BrAu до CAu і з мірою посилення фактору офіційності мовлення. BrAu – тип вимови, який переважно асоціюється з менш освіченими колами населення, мешканцями “глибинки” (bushdialect). Основні типи вимови AuE не є регіональними варіантами вимови. Вони поширені і співіснують на території всієї країни. До того ж в Австралії практично не відмічені помітні діалектні відхилення. Тому слід визнати, що “мовна оболонка на території П’ятого континенту є унікальною, яка не має аналогій в жодній з англомовних країн” [1; 91].

Поділ AuE на GAu, CAu та BrAu певною мірою є умовним. Фактично картина вимови в Австралії складніша, бо існують зразки мовлення, у яких змішуються елементи, притаманні різним типам вимови, явища бідіалектизму та диглосії. Крім того незначна частина населення через вимоги до вимови деяких професій, родинні традиції, “бритоманію” намагається імітувати у мовленні британський стандарт, виявляючи певні риси австралійських типів вимови (GAu,CAu), наближаючись до ModifiedAustralian (MAu).

Достатньо складною та недослідженою є соціально-стратифікаційна картина AuE. Існує значна варіативність норм вимови в залежності від комунікативної ситуації, соціальних факторів (наприклад, якість та вид освіти, вік, стать, сімейні відносини та ін.).

Щодо питання кількості австралізмів вважають, що вона перевищує 10000 одиниць, і їх кількість безперервно збільшується. Процес демократизації спілкування приводить до помітного зниження етико-стилістичних норм та інтенсифікації процесу взаємовідношення літературної мови та субстандартів AuE. Про це свідчить висока частотність використання австралійцями знижених австралізмів в колись престижних комунікативних ситуаціях – в парламентських дебатах, в засобах масової інформації і т.д.

Спостереження доводять, що австралійський елемент в лексиці AuEтяжіє до створення розгалужених лексико-семантичних груп в сферах, пов’язаних з умовами життя австралійців. Сюди належать природа, флора, фауна, область географічних назв. ЛСГ стилістично та структурно гетерогенні у їх складі, наприклад, в ЛСГ, що означає “внутрішня частина країни”, можна знайти як універсальні нейтральні номінації (inland , bush ), так і мультивербальні експресивні утворення (right in the rear of back of outback – в чорта на куличках). ЛСГ “назва країни включає Australia , Aussieland , Aussie , the Land of the Wattle , Kangarooland , Down Under та ін. Особливо виділяються ЛСГ, пов’язані з номінацією ферм, що розводять овець (station , property , holdin g та ін.), “водного спорту” (surf , speedo , togs , teardrop та ін.) і т.д.

Виразними, структурно цікавими і досить часто застосовуваними є фразеологія і фразеоматика, кліше і стійкі словосполучення, колоквіалізми AuE. Прикладом фразеології є вислів to have Kangaroos in one’s top paddock - синонім відомих to have rats in the attic (BE), to have bats in the belfry (AE).

Більшість австралійських слів походять з англійських місцевих діалектів. З іншої сторони, в останні роки очевидним є вплив американського варіанту (зустрічаються американські truck , elevator , іfreeway поряд з британськими petrol , boot ( of a car ) іtap . До австралійського варіанту було запозичено багато аборигенних слів. Третина назв місцевостей походить саме з аборигенних мов, і їх кількість зростає у наші дні.

Ці та інші унікальні особливості австралійського варіанту дозволяють виокремити його у окремий національний варіант англійської мови.

Використана література:

1. Социальная лингвистика и общественная практика: Аспекты социокультурного варьирования полиэтничного английского языка. – К.: Вища школа, 1988. – 158 с.

2. Baker S.J. The Australian Language. – Sydney: Currawong, 1963. - 226 p.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem17:34:42 21 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:43:18 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:41:28 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:01:42 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Деякі особливості різновидів австралійського варіанту англійської мови

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(195055)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru