Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Сценарний метод прогнозування Методи генерування ідей

Название: Сценарний метод прогнозування Методи генерування ідей
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 04:58:44 29 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 32 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема: Сценарний метод прогнозування. Методи генерування ідей.

1. Сутність і призначення сценарного методу.

2. Сутність методів генерування ідей.

3. Метод "мозговоі атаки".

4. Метод морфологічного аналізу.

5. Метод "синектика".

1. Під сценаріім розумііться метод опису передбачуваного або можливого ходу подій в тій або іншій області, що стосуіться діяльності об'ікта. Сценарій може бути побудований на б-л іірархічному рівні управління. Основне призначення сценаріів - це визначення генеральноі лініі розвитку об'ікта прогнозування з урахуванням дій факторів (зовнішніх і внутрішніх), формування критеріів для оцінки кінцевих цілей.

Сценарій будуіться, як правило, для складних об'іктів, які формуються з окремих елементів. Тому побудові сценарію передуі оцінка окремих елементів, при чому бажано, щоб ці оцінки були кількісними. Досвід показуі, що відсутність прогнозних оцінок, навіть по незначним деталям, може негативно вплинути на ефективність прийнятих рішень.

Сценарій, т.ч. акумулюі систему прогнозів, яка використовуіться для оцінки майбутнього окремих елементів складного об'ікта.

Сценарій являіться в певній мірі відносно цілісною оцінкою можливого розвитку прогнозованого об'ікта, оскільки завжди будуіться в рамках припущень про майбутні умови розвитку, які, як правило, не завжди передбачувані.

Сценарний метод характеризуіться як метод багатоаспектних прогностичних оцінок, які випливають з необхідності прогнозування окремих елементів системи, і тому повинен розроблятися кваліфікованими спеціалістами широкого профілю з різними поглядами на прогнозовану систему.

Техніка побудови сценаріів виникла в семидесятих роках, коли виявилось, що органічно незв'язані між собою прогнози не в змозі в достатній мірі передбачити і тим самим запобігти несподіваним потрясінням об'іктів, позбавити іх від зростаючих проблем зовнішнього середовища, які характеризуються, як правило, повною невизначеністю.

Призначення сценарію полягаі в тому, щоб дати оцінки альтернативним варіантам розвитку об'ікта в майбутньому і не доводити його до кризового стану.

Кількість альтернатив розвитку визначаіться особливістю об'ікта прогнозування.

Для прогнозування "ідеального" напрямку розвитку можна надати максимально можливі значення параметрам, які характеризують фактори, що позитивно впливають на розвиток об'ікта і мінімальні значення тим факторам, які негативно впливають на розвиток об'ікту. В результаті отримують верхній рівень (верхню межу). Для отримання нижньоі межі, навпаки, факторам, які позитивно впливають на розвиток об'ікта надають мінімальне значення, які негативно впливають - максимальні. Разом з цим визначаються рівні, які знаходяться між максимальними і мінімальними значеннями.

Досвід свідчить, що прийняття ідиного варіанту майбутнього розвитку може призвести до непередбачуваних результатів через наявність фактору невизначеності. Задача сценарію полягаі в тому, щоб максимально зменшити ступінь невизначеності. Тому передові фірми світу використовують не один, а декілька варіантів розвитку, наприклад три: максимальний, оптимальний, мінімальний. Максимальний передбачаі сприятливі умови розвитку, оптимальний - найбільший очікуваний; мінімальний - несприятливі умови розвитку. Наявність трьох варіантів розвитку з розробкою тактики і стратегічних дій по кожному напрямку дозволяі апарату управління приймати своічасні раціональні заходи і рішення при екс-ситуаціях, які склалися.

При розробці сценаріів використовуються різноманітні методи прогнозування, зокрема: імітаційне моделювання; методи генерування ідей, ситуаційний аналіз; трендовий аналіз; експертні методи тощо.

Виходячи із сутності сценарного методу можна зробити висновок про те, що він створюі основу для:

o складання, за допомогою моделювання різних варіантів сценарію на ЕОМ; альтернативних економічних прогнозів;

o аналізу діяльності досліджуваного об'ікта по альтернативним прогнозам;

o аналізу альтернативних стратегій досліджуваного об'ікта;

o імовірноі оцінки факторів зовнішнього середовища, зокрема діяльності конкурентів.

із сказаного випливаі, що сценарій використовуіться не лише як інформаційна база для розробки прогнозів, а й як інструмент контролю при плануванні стратегіі досліджуваного об'ікта.

2. Методи генерування ідей

При розробці прогнозів доводиться мати справу з великою кількістю альтернативних варіантів, кожен із яких в свою чергу залежить від сукупності факторів. Крім того в б-л дослідженні неодноразові випадки, коли дослідники натикаються на "неподолану стіну" через недостатні знання в певній галузі.

Для вирішення зазначених та інших проблем на початку 40-х рр.ХХст. почали широко використовувати методи колективноі генераціі ідей.

Методи генерування ідей і різновид методів експертноі оцінки, хоча між ними і певні відмінності. Методи генерування ідей обмежуються, як правило, лише якісними оцінками без кількісного підтвердження.

Як і методи експертноі оцінки, методи генерування ідей входять в сукупність евристичних методів прогнозування.

Генерування ідей - це результат розумового процесу, творчих здібностей людини.

існуі декілька методів генерування ідей, кожен із яких сприяі досягненню певних результатів, зокрема:

1) Метод "мозговоі атаки" - автор Алекс Осборн (США);

2) Метод морфологічного аналізу - автор Ф.Цвіккі (Швейцарія);

3) Метод "синектика" - автор Уільям Дж. Гордон (США).

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:58:32 21 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:07:26 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:28:19 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:54:18 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Сценарний метод прогнозування Методи генерування ідей

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194375)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru