Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Організація податкової служби в Великобританії

Название: Організація податкової служби в Великобританії
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 15:54:13 09 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 6 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

Організація податкової служби в Великобританії

В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової системи проблема подвійного оподаткування вирішується в односторонньому порядку, як правило, для фінансових органів країни, в якій знаходиться власник доходів іноземного походження, ці доходи юридично недоторкані. Таким чином, доходи корпорацій, компаній, фірм, які реалізують свою діяльність в межах різних фірм, де податкові системи, побудовані виходячи із територіального принципу походження доходу не попадають під подвійне оподаткування. Але на практиці таке трапляється дуже рідко в зв‘язку з реальними відмінностями є пояснення джерел доходу національними законодавствами.

В 1973 році Англія прийняла іншу систему оподаткування. В рамках цієї системи не пред‘являються податкові скидки вітчизняним інвесторам за кордоном. З точку зору податкових інтересів власнику капіталу із країни, яка має роздільну систему обкладення, більш цілеспрямовані інвестовані свої засоби в країнах з частково звуженою сферою подвійного оподаткування. Базою для гармонізованої моделі обкладення рахується система, яка полегшує податки на акціонерів.

Апарат податкової служби України зосереджений у державних податкових адміністраціях різних рівнів. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Законом України “Про державну податкову адміністрацію”, Рішенням ВРУ та місцевих Рад народних депутатів. Очолює роботу податкових служб держави Головна державна податкова адміністрація.

Державні податкові адміністрації усіх рівнів координують свою роботу з фінансовими органами, банківськими установами, органами внутрішніх справ, суду прокуратури, арбітражу, іншими контролюючими органами.

Головну державну податкову адміністрацію України очолює голова, якого призначає Президент України, начальників державних податкових, адміністрацій по областях, та містах Києва, Севастополя призначає начальник Головної державної податкової адміністрації, а начальників державних податкових інспекцій по районах, містах і районах у містах – начальники вищих податкових адміністрацій за поданням відповідних виконавчих комітетів Рад народних депутатів.

Державні податкові адміністрації є юридичними особами, мають самостійний кошторис видатків, поточні рахунки в установах банків і печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Для працівників державних податкових адміністрацій встановлюються такі персональні звання: головний державний радник податкової служби; державний радник державної податкової служби І-ІІІ рангів; радник податкової служби І-ІІІ рангів; інспектор податкової І – ІІІ рангів.

В органах державної податкової служби введені такі посади: інспектор державної податкової адміністрації; ревізор – інспектор державної податкової адміністрації; старший державний податковий ревізор – інспектор; головний державний податковий інспектор і ревізор – інспектор; начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник державної податкової адміністрації, заступник начальника. В Головній державній податковій адміністрації є посади: начальник головної податкової адміністрації України, його заступники, начальники управлінь і відділів, головні, старші податкові інспектори, а також головні та старші державні ревізори-інспектори.

Працівники державної податкової служби мають формений одяг, їм встановлено доплату за персональні звання та вислугу років.

Службові особи державних податкових адміністрацій суворо зобов‘язані дотримуватися Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств та установ, організацій, що охороняються законом за невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових адміністрацій своїх обов‘язків, вони притягаються до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Суми податків та інші обов‘язкові платежі, неправильно стягнені державними податковими організаціями полягають поверненню в триденний термін, а збитки, завдані неправомірними діями їхніх службових осіб і відшкодованих за рахунок коштів державного бюджету та коштів службових осіб державних податкових адміністрацій.

Службові особи державних податкових адміністрацій забезпечують дотримання комерційної та службової таємниці. Скарги на дії службових осіб державних податкових адміністрацій подаються до тих державних податкових адміністрацій, яким вони безпосередньо підпорядковані.

Скарги розглядаються і рішення щодо них приймаються не пізніше місячного строку з моменту надходження скарги. Рішення по скаргах можуть бути оскаржені до вищої державної податкової адміністрації. В разі незгоди громадян з прийнятим рішенням дії службових осіб можуть бути оскаржені в судовому порядку. Суд зобов‘язаний розглядати їх протягом місяця.

Подання скарги не припиняє оскарженої дії службових осіб державних податкових адміністрацій, пов‘язаних з накладенням адміністративного стягнення, проводиться відповідно до чинного законодавства України про адміністративні правопорушення.

Працівники правоохоронних органів зобов‘язані сприяти працівникам державних податкових адміністрацій у виконанні ними службових обов‘язків та припиняти дії службових осіб і окремих, громадян, які перешкоджають виконанню працівниками державних податкових адміністрацій покладених на них функцій.

Працівниками державних податкових адміністрацій при виконанні службових обов‘язків є представниками держави і охороняються законом на рівні з працівниками правоохоронних органів. Збитки, завдані працівникові державної податкової адміністрації або його майну, пов‘язані з виконанням ними службових обов‘язків, компенсуються в установленому чинним законодавством порядку.

Посада

Хто призначає

Голова державної податкової адміністрації

Президент України

Начальник державної податкової адміністрації по містах і областях

Начальник головної державної податкової адміністрації

Начальник державних податкових інспекцій по районах і містах

Начальники вищих податкових адміністрацій

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem02:24:22 22 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:32:50 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:17:23 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:45:10 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Організація податкової служби в Великобританії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198970)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru