Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Соціологічне дослідження Чи фарбуєте Ви волосся

Название: Соціологічне дослідження Чи фарбуєте Ви волосся
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 03:15:30 27 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 14 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Київський Національний Університет

Будівництва і Архітектури

кафедра історичних наук

Соціологічне дослідження

'' Чи фарбуєте Ви волосся ? ''

Виконав : студент IV курсу

СТФ, ОПЕБ-42

Альтер Томас

Перевірив: доц. Дьомкін П.О.

Київ-2001

Зміст

Зміст....................................................................................................

Вступ...................................................................................................

Опитування.........................................................................................

Аналіз опитування..............................................................................

Загальний висновок..........................................................................


Вступ

Інформація - відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи.

Система інформації - постйнодіюча система збору, класифікації, аналізу, зберігання й розповсюдження актуальних, своєчасних та точних відомостей, необхідних досліднику для досягнення поставленої мети.

Соціологічне дослідження - система визначення кола даних, необхідних у зв'язку з наявною ситуацією чи задачею.

Соціологічне дослідження проводиться у декілька етапів:

Одним з методів збору первинної інформації являється індивідуальне опитування (інтерв'ю) шляхом анкетування. Для цього необхідно:

· зформулювавши цілі, розробити анкету за всіма правилами анкетування;

· визначити інтерв'юера;

· точно встановити розмір та одиницю вибірки.

Вибірка - процес відбору найбільш типових представників серед споживачів даної продукції.

Опитування

Проблема :

Проведення дослідження щодо фарбування волосся серед конкретної групи людей.

Об'єкт :

Фарба для волосся, спосіб та мета фарбування волосся.

Мета :

Визначення стану справ з фарбуванням волосся, відношення до цього опитуваних, засобів фарбування та їх впливу на волосся.

Одиниця вибірки :

Студентки, незалежно від віку, соціального становища, уподобань.

Розмір вибірки :

Опитування проводиться у групах ОПЕБ-41 та ОПЕБ-42 санітарно-технічного факультету Київського Національного університету будівництва і архітектури. У потоці налічується сорок чотири дівчини та шість хлопців.

Опитування розраховано на тиждень без залучення сторонньої допомоги. У ролі інтерв'юера виступає сам автор соціологічного дослідження. Методом опитування було обрано анкетування. Форма анкети зображена на рис.1.

До складу анкети увійшли різноманітні питання щодо теми фарбування волосся. Серед них фігурували:

· замкнені (Так / Ні);

· відкриті (довільна відповідь на розсуд опитуваного);

· напіввідкриті (з деякою кількістю відповідей);

· питання з виставленням оцінки (об'єкт оцінюється за п'ятибальною шкалою);

· питання з класифікацією (розташування відповідей за мірою важливості).


Соціологічне дослідження

'' Чи фарбуєте Ви волосся ? ''

1) Чи фарбуєте Ви своє волосся?

? Так ? Ні

2) Якщо фарбуєте, то в який колір (пофарбували би) ?

______________________________________________

3) Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?

______________________________________________

4) Який натуральний колір Вашого волосся ?

? Біляве ? Темне

? Русяве ? Світло-русяве

? Руде ? Шатен

5) Для фарбування волосся Ви використовуєте (використали би) :

? Фарбу ? Мусс (пінка)

? Тон ? (Інше)___________________

6) Дайте оцінку фарбі для волосся за 5-и бальною шкалою :

? Impression ? Londa

? Wella ? Schwarzkopf

? Rilken ? (Інше)__________________

7) Як Ви фарбуєте (пофарбували б) волосся ?

? Частково (мелірування)

? Повністью

? Усюди

8) Ви підфарбовуєте своє волосся :

? Ніколи

? Раз на два тижні

? Раз на двадцять днів

? Частіше ніж раз на місяць

9) Пронумеруйте від 1 до 4 варіанти використання надлишку фарби,

починаючи з найбільш прийнятного :

? Пофарбуватись де-інде

? Пофарбувати кота

? Зробити ''коктейль Молотова''

? Випалити очі своєї суперниці

10) Як впливає фарбування волосся на їх якість ?

_____________________________________________

© tom-2001

Рис.1 Форма анкетного листа.

Аналіз опитування

У цьому розділі подається оцінка відповідей по кожному питанню проведеного анкетування.

Питання №1 : Чи фарбуєте Ви своє волосся ?

На дане питання було отримано 35 позитивних та 9 негативних відповідей.Це світчить про те, що більшість дівчат прагне змін.

Питання №2 : Якщо фарбуєте (пофарбували би), то в який колір ?

З представлених варіантів 6 осіб обрали ''руде'', 5- ''шатен'', 12- ''білявий'', 3- ''темний'', 7- ''русий'', та 11 дівчат віддали перевагу іншим кольорам. Отже найбіль популярним кольором на сьогодні є білявий.

Питання №3 : Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?

Найбільш сильною мотивацією для такого вчинку виявилося підтримання свого іміджу - 16 чол., через якість свого волосся на такий вчинок відважились (би)- 12 чол., просто так - 6 чол., та у 10-х опитуваних були інші мотивації. Звідси висновок, що виглядати модно - важливо.


Питання №4 : Який натуральний колір Вашого волосся ?

Переважний натуральний колір волосся серед опитаних - русявий -19 чол. Друге місце посідає темне волосся - 13 чол. Також досить багато серед опитаних шатенок - 7 чол. Білявий - 1 чол. Дівчат з рудим волоссям не спостерігалось. Отже такі справи.

Питання №5 : Для фарбування волосся Ви використовуєте (використали б) :

Найбільша кількість дівчат (у процентному відношенні) обрала фарбу - 31 чол., тон - 7 чол. Мусс використовують - 2 чол. Решта (4 чол.) віддали перевагу іншим засобам фарбування, таким як : хна, басма, зеленка тощо.

Питання №6 : Дайте оцінку фарбі для волосся за 5-и бальною шкалою.

В результаті опитування були отримані наступні данні:

Фарба impression londa wella schwarzkopf rilken
Оцінка кількість голосів
5 3 3 11 15 17
4 2 13 13 13 12
3 14 8 8 5 4
2 15 9 2 3 2

З вищенаведеної таблиці вимальовується наступна картина.

Кількість п'ятірок. Кількість четвірок.

Кількість трійок : Кількість двійок :

Опрацювавши данні графіки, ми побачимо, що найбільш сприятливий розподіл оцінок спостерігається у фарби ''rilken'', середнє значення яких становить - 4,28. На другому місці ''schwarzkopf'' - 4,11. Далі йдуть ''wella''- 4,00 ; ''londa'' - 3,3 ; ''impression'' - 2,8.

Питання №7 : Як Ви фарбуєте (пофарбували би) своє волосся ?

Серед відповідей домінує - повністю - 32 чол. 9 опитаних фарбуються частково (мелірування), та усюди - 1 чол. Двоє вигадали щось інше.

Питання №8 : Ви підфарбовуєте своє волосся ?

Пофарбувавши один раз своє волосся, відносна більшість дівчат (21 чол.) не підфарбовує його, а дає змогу відрости волоссю з природним кольором. Це звичайно ж не виключає можливість повторного фарбування через деякий період часу. Звичайно є й такі, що постійно слідкують за повнотою кольору свого волосся, підфарбовуючи раз у двадцять днів (10 чол.), один раз чи частіше ніж раз на місяць (13 чол.).З опитаних ніхто не підфарбовує своє волосся раз на два тижні.

Питання №9 : Пронумеруйте від 1 до 4 варіанти використання надлишку фарби, починаючи з найбільш прийнятного.

Судячи з характеру відповідей, першочерговою метою опитуваних у змодельованій ситуації є зміна зовнішнього вигляду домашнього улюбленця, що виказує на їх щиру ''любов'' до тварин. Також ідчуваючи потяг до самотортур, дівчата при цьому і не жаліють своїх суперниць.

Варіанти пофарбуватись де-інде пофарбувати кота ''коктейль Молотова'' випалити очі суперниці
Місце кількість голосів
1-е 14 24 1 5
2-е 12 15 10 7
3-е 9 3 18 14
4-е 9 2 15 18


Питання №10 : Як впливає фарбування волосся на їх якість ?

Реклама стверджує, що фарба для волосся не завдає шкоди волоссю, а навіть підсилює його. Але стосовно опитаних, можна сказати, що багатенько дівчат з цим не погодяться (15 чол.).Звісно ж, ефект залежить і від якості фарби, і від структури волосся; так вважає 14 опитуваних. Для 7-ох чол. цей ефект є посереднім, а для 5-ох - позитивним. Фарбування ніяк не впливає на якість волосся у 3-ох опитаних.

Загальний висновок

Проведене соціологічне дослідження на тему ''Чи фарбуєте Ви своє волосся'' показало, що опитані дівчата мають значний досвід у фарбуванні, є обізнаними з сучасними тенденціями, засобами та методами фарбування волосся, що їм не бракує відчуття гумору. Та і взагалі вони гарні дівчата.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:37:12 22 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:33:26 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:45:04 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:23:36 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Соціологічне дослідження Чи фарбуєте Ви волосся

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194420)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru