Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Організація експлуатація автомобіля

Название: Організація експлуатація автомобіля
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 20:27:07 14 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 6 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

.


1. Автомобільні підприємства організовують перевезення вантажів і пасажирів.

За характером перевезень автомобільні підприємства поділяються н: а) вантажні; б) пасажирські; в) мішані. За приналежністю та призначенням вони бувають; загального призначення, які обслуговують клієнтуру незалежно від відомчої приналежності; відомчі, що здійснюють перевезення лише для організації, до складу яких вони входять.

Основні завдання автомобільних підприємств:

1.Організація і здійснення перевезень відповідно до плану;

2.Зберігання, технічне обслуговування й ремонт рухомого складу;

3.Добирання, розміщення й підвищення кваліфікації кадрів, організації праці;

4.Планування й облік виробничо-фінансової діяльності;

5.Утримання й ремонт будівель, споруд та обладнання.

Ці завдання на автомобільних підприємствах виконують такі служби: а) експлуатації; б) технічна; в) управління.

Функції служби експлуатації залежить від упровадженої системи керівництва автомобільними перевезеннями.

За децентралізованої системи автопідприємство само керує перевезеннями, а до складу служби експлуатації входять:

а) диспетчерська група (старший та чергові диспетчери);

б) лінійний персонал (лінійні диспетчери і контролери);

в) начальник автоколон (тільки на автотранспортних підприємствах, що мають понад 150 авто).

За централізованої системи завдання автотранспортного підприємства зводяться до утримання рухомого складу в справному стані та випускання на лінію, де його роботою керує центральна диспетчерська.

Технічна служба виконує такі функції:

1.Забезпечує утримання рухомого складу в справному стані й підготовку його до виконання перевезень;

2.Складає графіки технічного обслуговування рухомого складу й забезпечує виконання їх;

3.Веде облік автомобілів;

4.Здійснює технічне нормування;

5.Вживає щодо безаварійної роботи і техніки бе6зпеки;

6.Вивчає і упроваджує прогресивні методи праці;

7.Розробляє й реалізує плани впровадження нової техніки;

8.Веде технічну документацію.

Технічна служба має в своєму розпорядженні:

а) зону стоянки й технічного обслуговування рухомого складу;

б) зону ремонту, майстерні та інші виробничі дільниці;

в) відділ головного механіка, який відповідає за справність цього обладнання автотранспортного підприємства.

Технічну службу очолює головний інженер, який є також заступник директора автомобільного підприємства. До складу служби управління автомобільним підприємством входять: а) адміністративно-господарський відділ; б) бухгалтерія; в) плановий відділ; г) відділ постачання; д) відділ кадрів.

Адміністративно-господарський відділ віддає діловодством, архівам, вирішує господарські питання, стежить за додержанням правил внутрішнього розпорядження, здійснює протипожежні заходи тощо. Бухгалтерія здійснює розрахунки з клієнтурою, нараховує і видає заробітну плату, веде матеріальний та фінансовий облік усіх цінностей, складає місячні, квартальні, річні звіти про фінансово-господарську діяльність підприємства.

Плановий відділ здійснює планування й систематичний облік роботи автотранспортного підприємства, а також стежить за виконання плану й собівартість перевезень.

Відділ постачання забезпечує підприємство всіма потрібними експлуатаційними та іншими матеріалами, шинами, запасними частинами.

Відділ кадрів наймає й звільнює робітників та службовців, здійснює облік особового складу, займається підготовкою та підвищеннями кваліфікації робітників.

2.Автомобільним транспортом перевозяться найрізноманітніші вантажі.

Якщо вантаж розташовано неправильно, то зміщення центра ваги авто може стати причиною ДТП.

В авто, що перевозять рідкій сипкі вантажі, на поворотах вантаж у цистерні під дією відцентрової сили переміщується в бік, протилежний повороту. Таке явище особливо небезпечне, якщо цистерну заповнено лише частково, оскільки під час повороту не тільки зменшується стійкість авто через зміщення вантажу, а й відбувається гідравлічний удар рідини об бічну стінку цистерни, а це може спричинити перекидання авто. Перекиданню, як правило передує занос авто. Якщо відбувається поперечне ковзання авто і він упреться в якусь перешкоду, то швидкість ковзання через це різко знизиться. А внаслідок зменшення, або повної втрати швидкості поперечного ковзання різко зростають сили інерції, які досягають найбільшого значення, коли ковзний авто зупиняється. Прикладена ж у центрі ваги сила інерції перекинути авто.

Для підвищення стійкості авто потрібно, щоб колія його була якомога ширшою, а центр ваги розташовувався низько. Якщо ширина колії визначається конструкцією авто, то розташування центра ваги можна змінювати вкладанням вантажу, що перевозиться. Тому вантажі в авто треба розподіляти рівномірно по ширині кузова, найважчий розмістити знизу, а найлегший зверху.

Важкі вантажі слід укладати симетрично відносно повздовжньої осі машини і надійно закріпити.

Перевозити вибухівку, радіоактивні і інші небезпечні вантажі, а також тару з під них, слід суворо вимог інструкцій “Зазначені вантажі допускається перевозити лише на абсолютно справних авто, оснащених протипожежними засобами. Це мають бути вогнегасник і червоний прапорець в лівому передньому куту кузова.

Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів видається органами міліції за місцевим завантаженням авто.

Водіям, які перевозять небезпечні вантажі, забороняється палити в кабінах, кузовах і біля авто (10...15 м), залишати авто без догляду й перевозити пасажирів та вантажі, не зазначені в дорожньому листку.

За порушення правил перевезення небезпечних вантажів відповідальність нерівні з власниками вантажу та особами, що супроводжують, несуть водії автомобіля.

Як правило не можна, не можна виконувати вантажно-розвантажувальні роботи на проїзній частині. Складування будь-яких вантажів, у тому числі будівельних, на проїзній частині вулиць і доріг, тротуарах та узбіччях без письмового дозволу місцевих органів ДАІ забороняється.

Разове навантаження або вивантаження вантажів (крім будматеріалів) на проїзній частині чи тротуарі може бути дозволено в усній формі найближчим інспектором ДАІ або міліціонером який регулює рух.

Щоб запобігти пошкодженню вантажу, я й авто під час руху у вузьких місцях або під мостами, а також створенню перешкод для зустрічного транспорту й транспорту, який обганяє, встановлено граничні габарити завантаження авто:

а) для перевезення вантажів, висота яких перевищує 3,8 м (від поверхні дороги), а ширина – 2,5 м, чи таких, виступають за задній борт або край платформи більш як на 2м, потрібний письмовий дозвіл ДАІ за місцем одержання вантажу, а в разі міжміських перевезень ще й дозвіл відповідних дорожніх органів.

б) якщо ширина ТЗ перевищує 2,5 м, то вантаж може бути вкладений на всю ширину кузова.

в) вантаж або окремі частини механізмів, що виступають по ширині або довжині за габарити ТЗ, мають бути позначені з переду й ззаду червоними прапорцями, а в темряві – засвідченими ліхтарями.

г) так само має позначатися дишель, що виступає більш на 1м.

У кожному окремому випадку перевезення поза габаритних і веларованих вантажів поряд транспортування не визначається ДАІ.

3.Перед виїздом на лінію водієві видається дорожній листок із планом на зміну, який складає служба експлуатації виходячи із загального плану перевезень та з урахуванням зміни роботи водія, режимів роботи пунктів одержання й доставки вантажу, відстань перевезення, а також виду вантажу. Крім того, водій має бути проінформований про характер виконуваної роботи, стан дороги й під’їзних шляхів до пунктів навантаження та розвантаження, погодні умови, а в разі перевезення небезпечних вантажів – обізнаний із правилами поводження з вантажем і ліквідації ускладнень які можуть виникнути в дорозі.

Виїжджаючи на лінію, водій повинен узяти необхідний інвентар, повний комплект справного інструменту водія, а також перевірити:

1.Рівень палива в баці, оливи – в картері двигуна й охолодної рідини – в радіаторі;

2.Справність приладів освітлення. стоп-сигналу, звукового сигналу, покажчика поворотів, аварійної сигналізації;

3.Люфт рульового колеса та дію рульового механізму і привода.

4.Стан гальм, амортизаторів, шин;

5.Кріплення акумуляторної батареї;

6.Зовнішній вигляд автомобіля;

7.Роботу двигуна на всіх режимах.

Дію гальм, справність трансмісії та рульового керування необхідно перевірити також під час руху автомобіля.

Перевезення пасажирів дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою так щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезень.

Під час перевезення в автобусі, мікроавтобусі організованої групи дітей повинно бути не менше одного дорослого супровідника. при цьому спереду і ззаду обов’язково встановлюється розпізнавальний знак “Діти!”.

Перевезення пасажирів до 8 чоловік, крім водія у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування ТЗ більше трьох років і посвідчення водія категорії “С”, а у разі перевезення понад зазначену кількість (включаючи пасажирів у кабін) – категорій “С” і “Д”.

Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані н менш як 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3-0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.

Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного авто, не повинна перевищувати кількість обладнаних для сидіння місць.

Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов’язок та правила посадки, висадки розміщення і поведінки в кузові.

Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів.

Проїзд у кузові вантажного авто, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.

5.Правила безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Автомобіль, поставлений під навантаження (розвантаження), треба надійно загальмувати ручним гальмом з умиканням 1-ї передачі, або заднього ходу.

Відкривати й закривати борти авто мають одночасно не менш як дві людини, стоячи збоку від бортів.

Перш ніж відкривати борти, слід переконатися в тому, що вантаж розташований безпечно.

Для виконання навантаження чи розвантаження вантажу з платформи чи естакади слід покласти місток, об перехід вантажників у кузов авто був безпечний.

Під час виконання вантажних робіт водій зобов’язаний стежити за правильністю розміщення вантажу на авто й причепі, забезпечувати правильне міцне ув’язування вантажу й закріплення бортів або та причепа.

Якщо вантаж завантажується з бункера або за допомогою конвеєра, то авто треба встановити так, щоб центр кузова розташувався під центром отвору бункера або під кінцем стріли конвеєра. Піднімальними кранами й екскаваторами вантаж слід подавати збоку або ззаду авто (подавати вантаж через кабіну не дозволяється).

Коли сипкі вантажі навантажують вручну, вантажники мають стояти збоку авто; подавання авто до місця завантаження заднім ходом й навантаження через задній борт забороняється.

Для очищення кузова авто-самоскида слід використовувати лопати й скребки з довгими рукоятками. Вдаряти по днищу кузова, щоб очистити його, забороняється.

Поштучні вантажі, що підіймаються над бортами, треба ув’язувати канатами або мотузками, але не дротом чи тросом.

Перш ніж направляти автомобілі, вантажно-розвантажувальні механізми та робітників на місце виконання навантаження і розвантаження вантажів, адміністрація зобов’язана перевірити, чи відповідають умови роботи у відправників та одержувачі цих вантажів вимогам техніки безпеки.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem15:20:17 22 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:49:44 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:36:20 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:18:40 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Організація експлуатація автомобіля

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194486)
Комментарии (2139)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru