Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Організація функціонального управління Відкрите акціонерне товариство Славутський солодовий завод

Название: Організація функціонального управління Відкрите акціонерне товариство Славутський солодовий завод
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: курсовая работа Добавлен 03:45:53 25 февраля 2010 Похожие работы
Просмотров: 36 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Організація як об´єкт управління

2. Аналіз організації як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

2.2. Діагностика ділового оточення організаці

3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуванні результати .

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Різні за своїми підходами і змісту теорії і школи значно розширили уявлення про управління як самостійної області знань і про можливості її використання. Тому принципи, форми і методи менеджменту поширилися зі сфери організації бізнесу на заклади науки, освіти, охорони здоров’я, релігії; вони активно використовуються в мистецтві, політиці, що зовсім недавно вважалося практично неможливим. Одночасно підвищується визнання того, що менеджмент являється сферою професійно підготовлених людей, які володіють мистецтвом управління.

Найважливішою складовою успіху є правильний підхід в організації управління компанією. Нині більшість фірм постійно вдосконалюють управлінську діяльність і це перш за все спричинено ускладненням системи збуту продукції, а також прискоренням науково-технічного прогресу.

Глибоке вивчення і знання теорії з управління компанією, а також її функціональними підрозділами зумовлено широким виходом вітчизняних компаній і об’єднань на світові ринки. Крім того, багато іноземних компаній починають відкривати свої філії та представництва на території України, тим самим створюючи конкуренцію нашим підприємствам.

Для того, щоб організація змогла досягти реалізації своїх цілей, задачі повинні бути скоординовані, а їх виконання повинно завжди бути під контролем. Тому управління являється суттєво важливою діяльністю для організації.

В сучасному світі поняття менеджменту як мистецтва базується на тому, що організації – це складні соціально-технічні системи, управління якими потребує великої кількості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Прийняття управлінських рішень в цих умовах – це дійсно мистецтво, що базується на знаннях, вміннях, інтуїції і досвіді людей, які керують організаціями.

Апарат управління являє собою складову частину кожної організації і асоціюється з поняттям її менеджменту. Особи, які задіяні в ньому повинні забезпечувати ефективне використання і координацію всіх ресурсів організації для досягнення встановлених цілей.

Мистецтво управління (менеджмент) проявляється у творчому підході до справи, здатності керівника до аналізу, оцінки територія синтезу, до прийняття неординарних, але ефективних рішень. Творче мислення, мистецтво аналізу територія інтерпретації при практичному врахуванні об‘єктивних законів у процесі управління – ці головні якості сучасного менеджера можливо виховувати в процесі навчання.

Як правило, під організацією розуміють структуру (склад), у межах якої проводяться свідомо координуючі заходи, спрямовані на досягнення цілей. Організація – це своєрідна анатомія підприємства, управління – його фізіологія. Можна сказати інакше: організація – статика справи, управління – її динаміка. Разом з організацією і управлінням можна говорити й про організацію як орган, суб’єкт управління, а також про управління організацією, яку розглядають як об’єкт управління. Термін „менеджмент” в такому розумінні застосовують в обох випадках.

У даній Курсовій роботі ми будемо досліджувати підприємство ВАТ «Славутський солодовий завод». Робота складається з 8 розділів та містить додатки. Розглядатиметься організаційна структура підприємства, як здійснюються функції менеджменту, основна діяльність, системи оплати та преміювання праці, які методи управління застосовуються, як і з яких питань здійснюється прийняття рішень, як здійснюється делегування повноважень і відповідальності, реалізацію комунікаційного процесу, організацію управлінської праці, операційний менеджмент, тощо.


1. Організація як об´єкт управління

Повне найменування Товариства:

1) українською мовою – Відкрите акціонерне товариство „Славутський солодовий завод”

2) англійською мовою – Open Joint-Stock Insurance Company “Slavuta Malt House”;

3) російською мовою – Открытое Акционерное Общество „Славутский солодовенный завод”.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 30000 м.Славута Хмельницької області вул.Кірова 138.

ВАТ „Славутський солодовий завод” введено в експлуатацію в грудні 1989 року як підприємство з державною формою власності.

У 1993 році підприємство набрало орендної форми власності. Статутом вказано, що Орендне підприємство „Славутський солодовий завод” було створене на добровільних засадах рішення загальних зборів трудового колективу заводу та регіональним відділенням фонду державного майна по Хмельницькій області, які уклали між собою угоду про оренду.

У 1995 році орендне підприємство „Славутський солодовий завод” перетворилося у відкрите акціонерне товариство, яке стало його законним правонаступником. Згідно з статутом ВАТ „Славутський солодовий завод” від 1996 року: метою діяльності товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

Предметами діяльності товариства є: виробництво та реалізація солоду та інших товарів споживання; виконання будівельних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт; виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; проектування будинків та споруд, будівництво яких здійснюється власними силами; зовнішньоекономічна діяльність; благодійна і спонсорська діяльність; комерційна, посередницька, торгова та інші види діяльності та інші види комерційної та некомерційної діяльності.

Згідно статуту товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у відповідності до законодавства України. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

• експорт та імпорт товарів, капіталів;

• надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, у т.ч.: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, брокерських, агентських, консигнаційних;

• виробничу, учбову та іншу кооперацію з іноземними суб’єктами господарської діяльності, організацію навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі у відповідності до закону України « Про освіту »;

• спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

• підприємницька діяльність на території України, пов’язана з виданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності;

• організація та здійснення діяльності у сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, з участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

• організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках;

• товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб’єктами господарської діяльності.

Рік 2004-ий для Славутського солодового заводу, найбільшого в Україні виробника солоду, відзначився приходом нового потенційного інвестора – компанії „Суффле”. Компанія, заснована ще у 1897 р., вже багато років поспіль займає провідні позиції на світовому ринку агро продукції. Її підприємства розташовані у Франції, Великій Британії, Бельгії, Іспанії, Італії, Угорщині, Румунії, Польщі, Росії, Казахстані тощо. Компанія „Суффле” є власником 24 солодових заводів у 8 європейських країнах і на сьогодні є найбільшим світовим виробником солоду.

ВАТ „Славутський солодовий завод” займає визначне місце у виробничо-господарському комплексі України як на регіональному, так і на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Сьогодні пивоварна галузь промисловості разом з солодовою її частиною набула значного розвитку на теренах України і закордоном. Це одна з не багатьох галузей, які зосереджують іноземні інвестиції.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

Місія – це чітко виражена причина існування товариства

В звязку з тим, що на Українському ринку існує велика кількість пивоварень, а також великий інтерес покупця до пивоварного солоду виникла необхідність в створенніпідприємства по виробництву та реалізації солоду.

Цілі товариства формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років ) і короткострокові ( до 1 року)

Дане підприємство має конкретні цілі:

– збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів по співпраці;

– реалізовувати максимальну кількість солоду;

– ввести нові сучасні технології (комп’ютерна діагностика і т.д. ) ;

– якісно і своєчасно доставляти продукцію до покупців;

– підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і т.д. );

– збільшення потужності підприємства.

Імідж (образ, зображення) – це сформований і постійно підтримуваний стабільний образ певного середовища клієнтів ринку про послуги, яке надає підприємство. Поняття іміджу фірми та іміджу її керівника тісно пов’язані, тобто керівник створює імідж організації згідно своїх принципів, освіченості, виховання, поглядів і головних цілей.

Щодо ВАТ „Славутський солодовий завод” можна сказати, що підприємство зарекомендувало себе як надійне та стабільне. Йому довіряють споживачі та ділові партнери. З кожним днем зростає імідж товариства в ділових колах.

Товариство відповідно до цілей та предмету своєї діяльності, визначеному цим Статутом, користується всіма правами юридичної особи у порядку, визначеному законодавством України та, зокрема, має право:

=>володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені усім своїм майном, відповідно до його призначення, а також укладати договори, придбавати, орендувати та відчуждати майно юридичним та фізичним особам, виступати від свого імені в усіх державних та недержавних органах, установах, організаціях;

=> відкривати в установленому порядку свої філії, представництва та дочірні підприємства на території України та за її межами;

=> відкривати в установленому порядку магазини, займатися фірмовою торгівельною діяльністю;

=> залучати для участі у своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на підставах договорів (контрактів) з обумовленою оплатою;

=> реалізовувати продукцію та послуги по цінам та тарифам, установлюваним самостійно, або по регульованим цінам у випадках, передбачених законодавством;

=> укладати угоди в українській та іноземній валютах на внутрішньому та зовнішньому ринках;

=> користуватися кредитами в українській та іноземній валютах;

=> на добровільних засадах вступати в спілки, господарські асоціації, інші об’єднання в цілях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основі,

Товариство несе відповідальність по своїм обов’язкам в межах належного йому майна, на яке, згідно законодавства України, може бути накладено стягнення.

Життєвий цикл підприємства зображено на рис.1.1.

Рис.1.1. Життєвий цикл ВАТ «Славутський солодовий завод»

У всіх випадках власник здійснює управління підприємством через генерального директора, якому делегує свої повноваження.

Генеральний директор Товариства є керівником Дирекції, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції в період між Загальними зборами акціонерів та засіданнями Спостережної Ради.

Генеральний директор Товариства за посадою приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.

Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово - економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій персоналу Товариства.

Генеральний директор призначається Спостережною Радою Товариства на термін, визначений Контрактом.

Один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це, від імені Товариства підписує з Генеральним директором трудовий Контракт, в якому визначаються його права та обов’язки, а також умови оплати праці, та заохочення за результати господарської діяльності та межі відповідальності за збитки, вчинені за його провиною Товариству.

Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати, у межах своєї компетенції, всі дії від імені Товариства, представляти Товариство в усіх організаціях, установах та підприємствах, як на Україні так і за кордоном.

Генеральний директор:

=> укладає від імені Товариства будь-які угоди та розпоряджається його майном в межах щорічного бюджету Товариства, за виключенням укладення всіх договорів та здіснення розміщення майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;

=> призначає членів Дирекції після узгодження їх Спостережною Радою Товариства;

=> укладає трудові контракти з членами Дирекції, посадовими особами та працівниками Товариства;

=> розподіляє обов’язки між членами Дирекції та надає їм повноваження на виконання певних юридичних дій від імені Товариства;

=> організує роботу Дирекції, головує на її засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань;

=> затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення та інструкції;

=> забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради, зобов’язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не протирічить діючому законодавству;

=> затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції робітників;

=> користується правом найму на роботу та звільнення всіх робітників Товариства, приймає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

=> забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди;

=> організує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність;

=> керує розробкою та представленням Спостережній Раді та Загальним зборам річного звіту та балансу Товариства;

=> визначає, на засіданні Дирекції, розмір прибутку, для виплати його частини по акціям Товариства;

=> приймає рішення про пред’явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задовільнення претензій, пред’явлених до Товариства;

=> здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

=> забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

=> забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

=> приймає рішення про купівлю цінних паперів інших юридичних осіб, за узгодженням з членом Спостережної Ради, уповноваженим нею на це;

=> встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

Згідно своєї компетенції Генеральний директор видає накази, інструкції та розпорядження, обов’язкові для виконання всім персоналом Товариства.

Порядок роботи Дирекції, призначення та звільнення її членів, а також їх права, відповідальність та інші аспекти роботи Дирекції викладені в « Положенні про Дирекцію ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Спостережною Радою Товариства.

Отже, з вище наведеного можна вважати, що стиль управління даного підприємства є демократичним

Керівник-демократ орієнтується на можливості підлегло­го, на його природне прагнення до самовираження свого інтелек­туального і професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття ним цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і самоконтролю. При такому підході функціо­нальна діяльність керівника вдало поєднується з його роботою з вихо­вання працівників, між ними зміцнюються почуття довіри і поваги.


Таблиця 1.1.

Загальна характеристика Відкритого акціонерного товариства „Славутський солодовий завод”

№ п.п Параметр, який характеризується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій Законодавча база заснування та функціонування організації Участь у зовнішньо-економічній діяльності
1 Форма підприємства ВАТ

Участь іноземного

інвестора

Закон України «Про підприємництво»

Спільне підприємство з іноземним

інвестором

2 Профіль Пивоварна промисловість Розширення кількості постійних клієнтів

Закон про валютне

врегулювання

Купівля ячменю за кордоном та Україні, реалізація солоду на Україні та закордоном
3 Види діяльності Виробництво та реалізація пивоварного солоду Співпраця з іноземним и підприємствами Статут товариства Продаж солоду іноземним пивоварням
4 Форма власності Приватна власність

Закон про

спільне підприємство

Спільна з іноземним капіталом

2. Аналіз організації як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

Таблиця.2.1.

№ п.п Фактор

Од.

Виміру

Стан фактору по рокам Тенденції зміни
2005 2006 2007
1. Економічні
1.1. Валовий внутрішній продукт млн.грн
- Україна 441452 544153 * 102701
- Хмельницька обл. 7958 9603 * 1645
1.2. Валовий внутрішній продукт на одну особу тис.грн.
- Україна 9372 11630 * 2258
- Хмельницька обл. 4549 5764 * 1215
1.3. Дебіторська заборгованість млн.грн
- Україна 421820 534038 * 112218
- Хмельницька обл. 3815,7 3618,1 * -197,6
1.4. Кредиторська заборгованість млн.грн
- Україна 545105 661755 * 116650
- Хмельницька обл. 5200,1 4661,3 * -538,8
1.5. Рівень безробіття населення %
- Україна 7,2 6,8 * -0,4
- Хмельницька обл. 3,7 3,7 * 0
1.6. Обсяг реалізованої промислової продукції млрд.грн
- Україна 468,6 551,7 * 83,1
- Хмельницька обл. тис.грн. 5127475 6340151 8972830 2632679
1.7. Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлених НБУ, на кінець року грн.
100 доларів США 505,00 505,00 505,00 -
100 Євро 597,16 665,09 741,95 76,86
10 російських рублів 1,75 1,92 * 0,17
1.8. Дефіцит (профіцит) Державного бюджету України млн.грн. 7806,3 3700,8 * -4105,5
2. Соціально-демографічні
2.1. Зайнятість населення тис.осіб
- Україна 20680 20730,4 20904,7 174,3
- Хмельницька обл. 586,0 585,0 589,1 4,1
2.2. Безробіття населення тис.осіб
- Україна 1600,8 1515,0 1417,6 -97,4
- Хмельницька обл. 55,9 55,2 52,0 -3,2
2.3. Витрати та заощадження населення млн.грн
- Україна 381404 472061 614984 142923
- Хмельницька обл. 8486 10239 * 1753
2.4. Житловий фонд
- Україна млн.м 1046,4 1049,2 * 2,8
- Хмельницька обл. тис.м 32234 32306 * 72
3. Екологічні:
3.1. Викиди шкідливих речовин у атмосферу повітря тис.т.
- Україна 6615,6 7027,6 7380,0 352,4
- Хмельницька обл. 52,5 57,9 87,5 29,6
3.2. Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки тис.т.
- Україна 2411,8 2370,9 2585,2 214,3
- Хмельницька обл. 1,02 1,21 1,75 0,54
4. Науково-технічні:
4.1. Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки Шт.
- Україна 1510 1452 1404 -48
- Хмельницька обл. 6 6 7 1
4.2. Чисельність науковців Осіб
- Україна 105512 100245 96820 -3425
- Хмельницька обл. 140 140 140 0
4.3. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації %
- Україна 8,2 10,0 11,5 1,5
- Хмельницька обл. 6,5 6,5 7,3 0,8

Проаналізувавши вплив макросередовища на діяльність підприємства, можна відмітити до позитиву – це ріст ВВП,зростання обсягу реалізованої промислової продукції , зниження рівня безробіття. Серед негативних факторів – це збільшення шкідливих викидів, зменшення чисельності науковців .

2.2. Діагностика ділового оточення організації

Ділове середовище (мікросередовище) безпосередньо охоплює ті елементи середовища підприємства, з яким воно перебуває в прямому контакті, тобто сукупність факторів, обставин, що зовні впливають на діяльність підприємства однак організація може їх частково або повністю проконтролювати.

Особливості взаємодії із споживачами.

Розповсюдження клієнтів SMH

(В залежності від об’єму відвантаженого солоду)

Славутський солодовий завод Суффле на даний час має 3 основних клієнта (75% усіх поставок), з них:

Славутич (Запоріжжя) споживає 25 % продукції, що виробляється,

Славутич (Київ) – 30 %,

Львівська Пивоварня – 20 %.

Серед інших клієнтів Славутського солодового заводу Суффле (25 % усіх поставок) є: Сармат, Оболонь, Котайк (Вірменія), Баку-Кастел (Азербайджан).

Взаємодія із конкурентами.

ВАТ "Славутський солодовий завод" на ринку України має 3 найголовніших конкуренти. В таблиці 2.2. згідно проведеного дослідження зовнішнього середовища було визначено ступінь взаємодії між аналізованим підприємством та конкурентами. Варто також зазначити, що в даний час на ринку України спостерігається нестача солоду, як сировини для пивної промисловості, тому сильного впливу дані утворення не мають.

Таблиця 2.2.

Основні конкуренти ВАТ "Славутський солодовий завод"

Підприємство Ступінь конкуренції
Високий Середній Низький
Бердичівський солодовий завод *
Харківський солодовийзавод ТОВ "Східноукраїнська компанія "МАЛТЮРОП" *
Солодовня ВАТ "САН Інтербрю Україна" *

Особливості взаємодії з постачальниками.

ВАТ “Славутський солодовий завод” повним ходом використовує вітчизняну сировину, а також співпрацює з іноземними постачальниками, як з ближнього (Росія, Литва), так і з дальнього ( Данія, Англія) зарубіжжя.

2.3. Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище - частина загального середовища, що перебуває в межах організації, яка інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації й об’єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, фінанси, кадри, дослідження і розвиток. Основні техніко-економічні показники діяльності.

Таблиця 2.3.

Основні техніко-економічні показники діяльності

№ п/п Показник Одиниці виміру 2006 2007
1 2 3 4 5
1 Дохід від реалізації продукції тис. грн. 141141,5 219429,2
2 Прибуток (збиток) тис. грн. 30034.5 49717.6
3 Необоротні активи тис. грн. 75401.2 130723.8
5 Оборотні активи тис. грн. 103219.5 227533.9
6 Власний капітал тис. грн. 53207 64691
7 Середньооблікова чисельність персоналу чол. 246 193

Виробництво передбачає процес перетворення предметів праці за допомогою засобів виробництва та працівників у готову продукцію.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво та реалізація солоду пивоварного.

Інфраструктура та виробниче середовище

Інфраструктура включає в себе в основному інформаційну систему, будинки, обладнання та матеріали, що описані в спеціальних журналах, які зберігаються у виробничо - технічному відділі.

Вони використовуються в якості технічного обґрунтування на випадок придбання або зміни обладнання. Будинки, обладнання та матеріали обслуговуються Технічним департаментом підприємства за допомогою:

- профілактичних мір і ремонту у випадку поломки,

- суб - підрядників, умови роботи яких описані в окремому контракті.

Відбувається окрема робота с запасними частинами та інструментом. Заводська лабораторія має відповідну акредитацію згідно з ГСТУ 18.39-2001 та Правил акредитації вимірювальної лабораторії агропромислового корпусу № КНД МВ У 18.46.22.081-2002, що підтверджує технічну компетенцію лабораторії виконувати аналізи солоду і ячменю.

- Модифікація та придбання нового обладнання

Рішення про придбання нового обладнання приймається по результатам виявлення поломок, що повторюються, погіршення показників всієї системи, або з метою підвищення ефективності. Обладнання закуповується в рамках поточних закупок або питання розглядається в рамках запиту інвестицій згідно процедури Групи. Якщо рішення про придбання може відобразитися на якості продукції або наданої послуги, придбання або модифікація обладнання описується в спеціальному проекті, в якому враховується в залежності від ситуації аспекти Гігієни/ Чистоти та Безпеки. Ефективність проекту вимірюється по закінченню його виконання.

- Обстановка на робочому місці

Аналіз робочої обстановки відбувається для інфраструктури, що існує, або при внесенні змін або придбання нових матеріалів за допомогою документу «Мінімально необхідні умови праці».

На SMH почато впровадження плану по забезпеченню Безпеки споруд і персоналу у відповідності з побажанням Керівництва Групи і Керівництва Солодового Департаменту скоротити кількість нещасних випадків на виробництві. Для зниження ризику виникнення нещасного випадку був проведений попередній аналіз небезпечних факторів і ризиків.

- Гігієна/ Чистота

У внутрішній інструкції групи Суффле описані основні положення, яких слід дотримуватися у питаннях Гігієни, Чистоти та Харчової безпеки при зборі врожаю, зберіганні, транспортування та виробництві. Цей документ повинен посилити контроль харчових ризиків з метою надання кожному споживачу і кожному нашому клієнту той рівень харчової безпеки, який йому потрібен. У відповідності з цим документом відбувається підтримка санітарного стану споруд та обладнання за допомогою затверджених планів прибирання. Загальний контроль та проведення внутрішніх аудитів дозволяє оцінити ефективність процесу і, за результатами аналізу, дій по вдосконаленню.

- Очистка стічних вод

На SMH є власні очисні споруди. Очищені стічні води зливаються в річку Горинь.

Аналіз маркетингу

Маркетинг – це вид підприємницької діяльності, який спрямований на доведення продукції від виробника до споживача. Він актуальний в будь-якій сфері діяльності.

Особливе місце в діяльності повинно відводиться маркетингу — методу дослідження ринку і впливу на нього з метою отримання підприємством якомога більшого прибутку.

Маркетинг визначає загальну спрямованість підприємницької діяльності. Використання маркетингу – надійний засіб підвищення конкурентоспроможності фірми в ринкових умовах.

Всі компоненти маркетингової політики витримуються керівництвом Товариства: проводиться і аналіз ринку, клієнтів, рівня обслуговування, цінова та рекламна політики тощо. Для поєднання маркетингу в руках однієї особи достатнім буде створення окремого маркетингового відділу.

Для досягнення мети, поставленої підприємством перед постачальниками сировини, з метою забезпечення солодовні якісним пивоварним ячменем на підприємстві було створено Департамент постачання сировини, куди було прийнято спеціалістів з досвідом роботи в агрономічному секторі. Керівництво заводу зробило все можливе для створення сприятливих умов для роботи молодих агрономів. Так для ефективної роботи спеціалістів було придбано спеціальні машини, оскільки робота у них роз’їзного характеру і на протязі тижня їм треба відвідати найвіддаленіші кутки регіону де є постачальники ячменю на солодовню.

Аналіз персоналу

Успішне функціонування економіки підприємства в системі підвищення конкурентоспроможності залежить від рівня його забезпеченості економічними та виробничими ресурсами. Праця поряд із засобами та предметами праці є необхідним елементом виробництва. Трудові ресурси підприємства відіграють провідну роль у розв’язанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань щодо досягнення поставлених результатів господарювання. Рівень забезпеченості підприємства робочою силою і її раціональне використання значною мірою визначає організаційно-технічний рівень виробництва, ступінь використання техніки та технології, предметів праці.

Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі виробництва багато в чому залежать показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість і, як наслідок, конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. Тому аналіз використання трудових ресурсів є важливим розділом системи комплексного економічного аналізу діяльності підприємства.

Для характеристики забезпеченості трудовими ресурсами та використання їх застосовують таку систему показників: чисельність персоналу і його склад за кваліфікацією, плинність кадрів, використання робочого часу.

Проаналізуємо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за таблицею 2.4.

Таблиця 2.4

Оцінка забезпеченості ВАТ “Славутський солодовий завод” трудовими ресурсами

№ з/п Показники Одиниця виміру Рік Приріст
2005 2006 2007 Абсол. Відн., %
1. Усього персоналу, у т.ч.: чол. 329 291 277 -52 -15,81
2. Працівники основної діяльності, з них: 317 276 256 -61 -19,24
робітники 247 216 198 -49 -19,84
службовці 70 60 58 -12 -17,14
з них:
керівники 5 6 4 -1 -20,00
спеціалісти 65 54 54 -11 -16,92
3. Невиробничий персонал 12 15 21 9 75,00

З таблиці 2.4 можна зробити висновок, що за окремими категоріями відбулося скорочення чисельності персоналу підприємства. Загальна чисельність працюючих зменшилася на 52 чол. (15,81%). Кількість працівників основної діяльності зменшилася на величину чисельності робітників, як її складової частини – 49 осіб та службовців – 12 осіб. Чисельність службовців змінилась також і у якісному складі: на 1 особу зменшилась кількість керівників та на 11 чоловік ‑ спеціалістів. Незначного збільшення зазнав невиробничий персонал – за 2005-2007 рр. було найнято 9 осіб (75%).

Таблиця 2.5.

Структура трудових ресурсів підприємства

Категорії персоналу Одиниця виміру Рік Відхилення пунктів структури
2005 2006 2007
чол. % чол. % чол. %
Працівники основної діяльності, у т.ч: чол. 317 100,0 276 100,0 256 100,0 -
Робітники 247 77,9 216 78,3 198 77,3 -0,6
Керівники 5 1,58 6 2,2 4 1,56 -0,02
Спеціалісти 65 20,5 54 19,6 54 21,1 0,6

Поряд з аналізом забезпеченості та наявності трудових ресурсів досліджується структура персоналу основної діяльності (таблиця 2.5.).

З таблиці 2.10. можна зробити висновок про зниження виробничого потенціалу на підприємстві, адже частка робітників знизилась на 0,6% структури у 2007 відносно 2005 року. Фактично спостерігається ріст частки спеціалістів на 0,6% та зменшення керівників на 0,02% структури. Загалом же така ситуація відображає політику керівництва підприємства до скорочення чисельності робітників у зв’язку з реорганізацією та вдосконаленням (модернізацією, механізацією) виробничого процесу. Зміна питомої ваги робітників за таких умов спричиняє відповідне зростання продуктивності праці.

Також важливим об’єктом аналізу є рух робочої сили. Передумовою зростання продуктивності праці та ефективності виробництва є стабільність складу персоналу. Щоб оцінити рух робочої сили на ВАТ “Славутський солодовий завод” розрахуємо наступні показники:

1. Коефіцієнт плинності кадрів – відношення чисельності працівників, які вибули за період до середньоспискової чисельності працюючих за той же період. Тобто, у період 2005-2007 рр. цей показник склав – 0,21.

2. Коефіцієнт постійності кадрів – відношення чисельності працівників, які пропрацювали весь період до середньоспискової чисельності працюючих за той же період. У 2005-2007 рр. – 0,89.

Аналіз економічних показнків

В процесі аналізу діяльності підприємства чільне місце просідає оцінка фінансових результатів від основної (виробничої) та операційної діяльності. Основна діяльність ВАТ “Славутський солодовий завод” – це здійснення операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції (зокрема солоду, як основного продукту).

Фінансовий стан підприємства – це показник його конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання інших зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану є: баланс підприємства (форма 1), дані фінансового плану, показники таких звітів: «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про наявність та рух основних коштів і амортизаційного фонду», «Звіт про основні показники фінансової діяльності підприємства (організації)», «Зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства».

Аналіз фінансових показників, а саме показників фінансової стійкості, показників ділової активності, рентабельності та ліквідності проведемо у таблицях.

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність та передбачає, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечуватиме самофінансування та незалежність підприємств від зовнішніх джерел формування активів.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних джерел фінансування покриває засоби, які вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, розраховується в строк за своїми зобов’язаннями.

Суть фінансової стійкості підприємства полягає у співвідношенні вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позичених джерел їх фінансування.

Таблиця 2.6

Аналіз показників фінансової стійкості.

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік

Абсолютне

відхилення

Висновок
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал

Пасив

0,13 0,186 +0,056 Оскільки коеф. автономії є меншим ніж 0,5 (нормативне значення), то це свідчить про не можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності

Пасив

Власний капітал

3,327 5,37 +2,049 Коефіцієнт є вищим ніж 2 ( нормативне значення) і означає, що за 2007 рік на одиницю власного капіталу припадає 5,37 одиниць сукупних джерел.
Коефіцієнт фінансування

Власний капітал

Позичкові кошти

0,429 0,228

-0,20

Коефіцієнт фінансування не досягає нормативного значення ( більше 1), тому можна зробити висновок, що підприємство не є фінансово стійким, тобто перевищення позикових коштів над власними
Коефіцієнт фінансової стійкості

ВК + ДЗ

Пасиви

0,43 0,26 -0,17 Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,85-0,9), спостерігається негативна тенденція до зменшення даного показника.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ПП

Пасиви

0,814 0,699 +0,11 Коефіцієнт не відповідає нормативному значенню (менше 0,5) і показує, що за 2007 рік на одиницю сукупних джерел припадає 69,9 % позикового капіталу.

Отже, оцінивши показники фінансової стійкості можна зробити висновок про те, що підприємство не є фінансово стійке, тобто спостерігається перевищення позикових коштів над власними і підприємство не має можливості виконувати свої зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів.

Наступним кроком ми оцінимо показники ділової активності, вони характеризують ступінь ефективності використання наявних активів з погляду виробництва та реалізації готової продукції. Вони дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів і виражаються в оцінці оборотності активів.

Таблиця 2.7

Аналіз показників ділової активності

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік Абсолютне відхилення Висновок
Оборотність активів

Чистий дохід

Активи

0,672

0,513

-0,15 Напрямок змін – зменшення, що відхиляється від нормативу, економічний зміст даного показника полягає в тому, що на одиницю коштів, інвестованих в актив ми отримуємо 513 грн. виручки.
Фондовіддача

Чиста виручка від реалізації продукції

Основні виробничі фонди

3,27 5,28 2,001 Напрямок змін – збільшення, що є нормативом
Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Чиста виручка від реалізації продукції

Обігові кошти

1,16 0,808 -0,35 Напрямок змін – зменшення, що є негативним фактором; обігові кошти за період (2007 рік) здійснюють 0,208 обороту. Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти, тим вища ефективність їх використання.
Період одного обороту обігових коштів (днів)

360

К о

310 445 +135 Збільшення даного показника, що є відхиленням від нормативу; середній період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію за 2007 рік становить 445 днів.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації продукції

Середня дебіторська заборгованість

7,45 6,80 -0,65 Показник зменшується що є відхиленням від нормативів
Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

360

К об.дз

48 53 5 Період погашення збільшується, що є негативним, у порівнянні з 2006 роком у 2007 він збільшився на 5 днів.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)

Чиста виручка від реалізації продукції

Власного капіталу

2,24 2,76 +0,53 Показник збільшується що є позитивним явищем
Коефіцієнт оборотності запасів

Собівартість реалізації

Середні запаси

1,24 0,81 -0,44 Показник зменшується що є відхиленням від нормативів

Отже, охарактеризувавши показники ділової активності можна зробити висновок про те, що спостерігається негативна тенденція практично всіх показників до зменшення, а саме зменшується оборотність активів, період обороту збільшується, період погашення дебіторської заборгованостей зріс, позитивними є зміни показників: фондовіддачі та коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Далі оцінимо показники рентабельності, вони характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі від вкладених коштів.

Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства дозволяє визначити наскільки ефективно працює його управлінський персонал. Результати аналізу ефективності діяльності відображають ефективність роботи керівництва підприємства.

Таким чином без ефективної роботи персоналу підприємства, особливо управлінського, неможлива ефективна робота підприємства загалом. Узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства є рентабельність – відносний показник ефективності роботи підприємства, який у загальному обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів).

Таблиця 2.8

Аналіз показників рентабельності

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік

Абсолютне

відхилення

Висновок
Рентабельність активів

Чистий прибуток

Активи

0,041 0,032 -0,009 Показник зменшується, що є негативним
Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Власний капітал

0,137 0,178 +0,041 Показник збільшується, що є позитивним явищем.
Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток

Виробничі фонди

0,079 0,065 -0,014 Незначне зменшення показника у порівнянні з 2006 роком, негативна тенденція
Рентабельність реалізації за чистим прибутком

Чистий прибуток

Виручка від реалізації

0,061 0,062 +0,002 Показник має позитивний характер зміни
Період окупності капіталу

Активи

Чистий прибуток

25 31 6 Показник зростає
Період окупності власного капіталу

Власний капітал

Чистий прибуток

7,305 5,633 -1,671 Показник зменшується, що є позитивним явищем показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком

Отже, проаналізувавши показники рентабельності зробимо висновок про те, що спостерігається позитивна тенденція показників до збільшення, що пояснюється збільшенням чистого прибутку.

Далі проаналізуємо показники ліквідності. Ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко перетворювати активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості.

Таблиця 2.9

Аналіз показників ліквідності

Показники Формула для розрахунку 2006 рік

2007

рік

Абсолютне відхилення Висновок
Коефіцієнт поточної ліквідності

Поточні активи

Поточні пасиви

1,016 0,85 -0,158 Спостерігається незначне зменшення, показник відхиляється від нормативу (більше 1), що характеризує не достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.
Коефіцієнт швидкої ліквідності

Поточні активи + запаси

Поточні пасиви

0,303 0,230 -0,073 Показник відхиляється від нормативних значень (0,7-0,8). 0,303 одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні пасиви

0,057 0,001 -0,056 Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,2-0,35), що характеризується не готовністю підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Отже, роблячи висновок про аналіз показників ліквідності можна сказати про те, що коефіцієнт абсолютної ліквідності значно відхиляється від нормативу, що пояснюється недостатністю грошових коштів в національній та іноземній валюті.

3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуванні результати.

Як показав аналіз техніко-економічних показників ВАТ “Славутський солодовий завод” діє досить ефективно. Але неможливо зробити висновки про ефективність діяльності не розуміючи особливостей технології процесу виробництва.

По-перше, виробництво солоду передбачає використання єдиного виду сировини: ячменя, що одразу ж вказує на сезонність роботи підприємства. Отже, прийом сировини на підприємстві відбувається в обмежений у часі період, коли ячмінь достиг. Цей процес відбувається цілодобово з липня по листопад, при цьому використовуються 2 авто-вагоно-розвантажника. Практика показує, що ВАТ “Славутський солодовий завод” не в змозі забезпечити своїм постачальникам нормальні умови та об’єми прийому ячменя, оскільки черга машин дуже довга і водій в ній годинами рухаються по під’їзній дорозі.

Оскільки це відбувається літом і восени, то це створює значні незручності по-перше, для водіїв автотранспорту, які годинами знаходяться за кермом, та по-друге, це впливає на якість сировини через високу температуру і вологість. Солод – це специфічна продукція з рядом показників, що визначають її якість. А якість солоду прямо залежить від сировини – ячменю, а саме від показників вологості, білковості та кислотності (табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.

Нормативні якісні показники солоду

№ з/п Показники Значення
1. Вологість, % Не більше 5,2
2. Екстрактивність, % Не менше 79
3. Розчинність, % Не більше 2,5
4. Білок, %, не більше 11,0
5. Кислотність, % 1,1
6. Колір, не більше Не більше 0,35
7. Фриабілітивність (мучнистість), % Не менше 78
8. Скловидних зерен, % 6
9. Час оцукрювання, хвилин Не більше 20
10. Число Кольбаха, % Не менше 36

Таким чином, ячмінь може змінювати свої властивості, якщо буде довго знаходитись під дією великої температури та високої вологості. Тому планується провести деякі заходи, які допоможуть підвищити ефективність, об’єми та якість прийому сировини. Отже, пропонується зробити стоянку, на якій би машини розміщувалися в чергу в упорядкованому вигляді. Під час перебування на стоянці водіям буде пропонуватися відпочити і почекати, поки не буде проаналізовано ячмінь. На стоянці буде встановлено переговірний пункт, звідки буде повідомлятися про номер машини, якій потрібно проїхати на один з авто-розвантажних комплексів. Стоянку буде розташовано в 20 метрах від заводу і вона буде вміщувати до 300 машин.

Практика показує, що за наявної системи прийому сировини ВАТ “Славутський солодовий завод” має можливість прийняти до 100 машин на день. Тому пропонується побудувати ще два авто-розвантажних комплекси на території заводу, що дозволить збільшити обсяги прийому ячменя в два рази.

Таким чином потрібно скласти кошторис витрат на будівництво:

1) автостоянки площею 3600 м2 біля під’їзної дороги безпосередньо біля заводу (додаток А);

2) двох авто-розвантажувальних комплексів на території заводу

Відповідно до таблиці наведеної у додатку А, вартість будівництва автостоянки складає 356 тис. грн. В таблиці 3.2. вказано кошторис на будівництво двох авто-розвантажувальних комплексів.

Таблиця 3.2.

Кошторис на будівництво двох авторозвантажників

№ з/п Найменування робіт і затрат Кількість Вартість один., грн. Загальна вартість
Заробітної плати Експлуатація машин Всього
1. Перевезення матеріалів та комплектуючих, м/год 10,0 13,8 59,5 59,5 594,7
2. Доставка мотокотка та бітумного котла до місця виконання робіт і назад, м/год 9,0 1,6 35,1 35,1 315,6
3. Перевезення людей та інструмента до місця виконання робіт автомобілем НЗАС, м/год 28,0 10,8 32,6 32,6 911,4
4. Проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт, м/год 112,0 7,3 40,7 40,7 4558,4
5. Підведення передавальних ліній, м/год 16,0 6,3 35,2 35,2 563,2
6. Вартість авторозвантажника, грн 2,0 210000 420000,0
7. Разом 426943,3

Зведений кошторис представлено у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Зведений кошторис на проведення будівельних робітна ВАТ “Славутський солодовий завод”

№ з/п Найменування робіт і затрат Загальна вартість
1. Вартість будівництва автостоянки 356069,1
2. Вартість будівництва двох авторозвантажників 426943,3
3. Разом 783012,44

Отже, сумарна вартість запропонованих нами заходів складає 783 тис. грн. Потрібно також розрахувати показники ефекту від їх впровадження на підприємстві.

Розрахуємо обсяг можливого прийому сировини за умови, що ячмінь приймається 5 місяців по 1000 тон в день:

(тон).

Таким чином, збільшення обсягів прийому сировини становить 130 тис. тон на рік. Розрахуємо збільшення обсягів виробництва солоду, за умови що коефіцієнт використання ячменя – 0,85%, а коефіцієнт виходу солоду – 1,38%.

(тон).

Маючи збільшення обсягів виробництва солоду, ВАТ “Славутський солодовий завод” отримає додатковий валовий дохід у розмірі грн. (з ПДВ). грн. (без ПДВ). Далі розрахуємо величину додаткового прибутку:

,

де – додатковий прибуток від впровадження;

– додатковий прибуток на 1 грн. обсягу реалізації;

– обсяг реалізації.

Додатковий прибуток від впровадження становить (грн.).

Приріст продуктивності праці за рахунок впровадження складає (грн.).

Для розрахунку річного економічного ефекту від впровадження скористаємося формулою:

,

де – додатковий прибуток від впровадження;

– капітальні затрати на впровадження;

– коефіцієнт економічної ефективності.

Таким чином річний економічний ефект від впровадження для ВАТ “Славутський солодовий завод” буде ЕЕК = 27242118,88–783012,44×0,25 = 27046365,77 (грн.).

Строк окупності становить: ТОК = 783012,44/27242118,88 = 0,03 року, тобто 1 місяць.

Висновки

У Курсовій роботі ми досліджували діяльність ВАТ «Славутський солодовий завод». Товариство є юридичною особою, тобто має права та обов’язки і здійснює свою діяльність згідно Статуту та чинного законодавства. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установі банків, печатку зі своєю назвою, круговий штамп, бланки, інші реквізити. Головним завданням підприємства є виробництво та реалізація високоякісного пивоварного солоду.

На підприємстві існує певна система управління персоналом. Аналізуючи його можна сказати, що організація праці знаходиться на досить високому рівні, цілі організації доведені до безпосередніх виконавців робіт, проводяться різноманітні заходи по підвищенню кваліфікації робітників та АУП. Порівняно високий рівень заробітних плат забезпечує високий рівень продуктивності праці та загальної задоволеності працівників результатами своє роботи. Крім того, підприємству характерна висока спеціалізація персоналу по здійсненню видів робіт.

Існує система фінансової звітності, яка забезпечує постійні розрахунки затрат та доходів.

На підприємстві є новітня комп’ютерна база, комп’ютерне обладнання постійно оновлюється і модернізується. Оцінка технічного рівня підприємства здійснюється щороку. Хоча інвестицій в НДДКР мало, ця база оновлюється за рахунок власних резервів підприємства. Планування і організація на підприємстві здійснюється на високому рівні, тому що існує чіткий розподіл відповідальності та високий рівень контролю поставок сировини.

Місією ВАТ «Славутський солодовий завод» є виробництво та реалізація пивоварного солоду.Стратегія - це вихід на більш широкий ринок.

Досконало розроблена організаційна система підприємства дає свої результати та забезпечує необхідний рівень співвідношення децентралізації та централізації підприємства, розуміння працівниками своїх обов’язків, делегування повноважень, тощо.

Мотивуючим фактором на підприємстві є розроблена система оплати праці (тарифних ставок, посадових окладів, тарифних коефіцієнтів, схема преміювання, надбавок, тощо). Це забезпечує зацікавленість робітників своєю роботою, якісного її виконання.

Безумовно реалізуються усі види контролю, в залежності від рівня : тактичний, стратегічний, оперативний.

На товаристві використовуються різноманітні методи: економічні (розробляються різно-строкові плани), адміністративні ( накази, розпорядження, догани), соціально – психологічні (створення сприятливого психологічного мікроклімату в організації).

У Курсовій роботі ми також розглянули як здійснюється делегування повноважень, розподіл обов’язків, порядок здійснення комунікаційного процесу, інших процесів на підприємстві, розробили посадову інструкцію бухгалтера фінансового департаменту .

Для нормальної роботи працівників необхідне створення відповідних умов праці. Тому на підприємстві існують стандарти та нормативи з охорони праці та техніки безпеки.

Отже, розроблена таким чином система менеджменту дає змогу підприємству пристосуватися до зовнішнього середовища (вести самостійну зовнішню політику) в умовах розвитку ринкової економіки України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. – Житомир.: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

2. Економічний аналіз: Навч. посіб. / за ред. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

3. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навч. посіб. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

5. Тарасенко Н.В. Економіка промислового підприємства. – 2-ге видання. – К.: Алеута, 2003. – 485 с.

6. Форма №1 ВАТ “Славутський солодовий завод”

7. Форма №2 ВАТ “Славутський солодовий завод”

Додаток А

Кошторис на будівництво автостоянки

№ з/п Найменування робіт і затрат Кількість Вартість один., грн. Затрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин, людино-годин Загальна вартість
Заробітної плати Експлуатація машин Всього
На одиницю Всього
1. Планування узбіччя автогрейдером ДЗ-122Б, км. прох. 0,62 5,96 33,20 39,16 0,38 0,24 24,44
2. Перевезення навантажника ПТС-77 на трейлері трактором Т-150К, м/год 3,00 16,19 60,61 76,80 1,33 3,99 230,40
3. Навантаження ґрунту в автосамосвали тракторним навантажником ПТС-77, м/год 5,00 13,15 38,64 51,79 1,29 6,45 258,95
4. Перевезення грунту з завищених узбіччях в відвал автомобілем КАМАЗ, м/год 8,00 13,79 59,47 73,26 1,69 13,52 586,08
5. Перевезення асфальту на відстань 90 км, тон 75,00 9,40 41,31 50,71 0,90 67,28 3803,25
6. Холодне фрезування асфальтного покриття із застосуванням фрези 9901-2 на базі трактора МТЗ-82, 1000м2 3,60 1,61 7378,05 7379,66 124,44 447,98 26566,78
7. Доставка мотокотка та бітумного котла до місця виконання робіт і назад, м/год 9,00 1,55 35,07 36,62 1,33 11,97 329,58
8. Перевезення людей та інструмента до місця виконання робіт автомобілем НЗАС, м/год 9,00 10,81 32,55 43,36 1,33 11,97 390,24
9. Застилання асфальтного покриття товщиною 50 мм, м2 3600,00 13,45 33,50 46,95 0,86 3096,00 169020,00
10. Асфальтне покриття, т/м2 3600,00 42,00 151200,00
11. Разом 356069,11

ДодатокВ

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Славутською райдержадміністрацією

“_____”_____________2002 р.

№_________

Голова райдержадміністрації

________________Р.О. Білик

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням Загальних зборів

акціонерів Відкритого акціонерного

товариства “Славутський солодовий

завод”

Протокол № 1 від 16 травня 2002 р.

Голова зборів

________________ Р.М. Білий

СТАТУТ

Відкритого акціонерного товариства

“Славутський солодовий завод”

(четверта редакція)

який є невід’ємною частиною установчих документів, зареєстрованих Рішенням Славутської райдержадміністрації

реєстраційний № 30 від 15 липня 1997 р.

Розроблений згідно з Законами України “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про підприємства в Україні”,

“Про підприємництво” та іншими законодавчими актами України

місто Славута

2002 р.


Таблиця 2.6

Аналіз показників фінансової стійкості.

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік

Абсолютне

відхилення

Висновок
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал

Пасив

0,13 0,186 +0,056 Оскільки коеф. автономії є меншим ніж 0,5 (нормативне значення), то це свідчить про не можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності

Пасив

Власний капітал

3,327 5,37 + 2,049 Коефіцієнт є вищим ніж 2 ( нормативне значення) і означає, що за 2007 рік на одиницю власного капіталу припадає 5,37 одиниць сукупних джерел.
Коефіцієнт фінансування

Власний капітал

Позичкові кошти

0,429 0,228

-0,20

Коефіцієнт фінансування не досягає нормативного значення ( більше 1), тому можна зробити висновок, що підприємство не є фінансово стійким, тобто перевищення позикових коштів над власними
Коефіцієнт фінансової стійкості

ВК + ДЗ

Пасиви

0,43 0,26 -0,17 Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,85-0,9), спостерігається негативна тенденція до зменшення даного показника.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ПП

Пасиви

0,814 0,699 +0,11 Коефіцієнт не відповідає нормативному значенню (менше 0,5) і показує, що за 2007 рік на одиницю сукупних джерел припадає 69,9 % позикового капіталу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.

1.1 Відкрите акціонерне товариство « Славутський солодовий завод », яке далі іменується Товариство, створено на підставі наказу регіонального відділення Фонду дежавного майна України по Хмельницькій області від 16 листопада 1995 року № 1098 шляхом перетворення орендного підприемства Славутський солодовий завод у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 57/ 93 Про особливості приватизаціі майна в агропромисловому комплексі.

1.2. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, створено на невизначений строк та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту,

Товариство має самостійний баланс, розрахункові, валютний та інші рахунки в установах банків, товарний знак, печатку із своєю назвою та штампи,

1.3. Назва Товариства:

Повна: українською мовою - Відкрите акціонерне товариство « Славутський солодовий завод », російською мовою: Открытое акционерное общество «Славутский солодовенный завод ».

Скорочена: українською мовою - ВАТ « Славутський солодовий завод », російською мовою ОАО «Славутский солодовенный завод »,

1.4 Місцезнаходження Товариства: Україна, 30000 м.Славута ХмельницькоЇ області вул.Кірова 138.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

2.2. Предметами діяльності Товариства є:

=> виробництво та реалізація солоду та інших товарів споживання;

=> виконання будівельних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт;

=> виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

=> проектування будинків та споруд, будівництво яких здійснюється власними силами;

=> зовнішньоекономічна діяльність;

=> благодійна і спонсорська діяльність;

=> комерційна, посередницька, торгова та інші види діяльності;

=> створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного виробництва та інших виробників;

=> розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукціі виробничо-технічного та науково-технічного призначення;

=> вирощування, виробництво, переробка , закупка у фізичних та юридичних осіб та реалізація сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, лікарських рослин;

=> організація та утримання ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;

=> надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, консалтінгових, лізінгових, виробничих, побутових, рекламних, транспортно-експедиторських, ділерських, медичних, фізкультуро-оздоровчих та інших послуг;

=> ремонт та сервісне обслуговування легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування;

=> здійснення внутрішніх та міжнародних /в межах України, країн СНД, зарубіжжя/ перевезень пасажирів, вантажів різними видами транспорту та зберігання вантажів по замовленню підприємств, організацій, населення, для власних потреб;

=> організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів та інших подібних заходів на комерційній основі;

=> організація роботи наукових, учбових, консультаційних установ та закладів, надання інформаційно-консультаційних послуг;

=> інвестиційна, біржева та брокерська діяльність;

=> товарообмінні /бартерні/ операції;

-переробка деревени, промислових відходів та відходів сільськогосподарської сировини;

-проведення семінарів, тренінгів, консультацій.

2.3. На види діяльності, які вимагають спеціального дозволу (ліцензії), якщо Товариство здійснює дільність по цих видах, після державної реєстрації цієї редакції Статуту, оформлюються такі дозволи (ліцензії) в установленому законодавством порядку.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у відповідності до законодавства України.

3.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами.

3.3. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

=> експорт та імпорт товарів, капіталів;

=> надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, у т.ч: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетінгових, експортних, брокерських, агентських, консігнаційних;

=> виробничу, учбову та іншу кооперацію з іноземними суб’єктами господарської діяльності, організацію навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі у відповідності до закону України « Про освіту »;

=> спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

=> підприємницька діяльність на території України, пов’язана з виданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності;

=> організація та здійснення діяльності у сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, здійснюємих на комерційній основі, з участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

=> організація та здійснення оптової, консігнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках;

=> товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

=> орендні операції з участю іноземних суб’єктів господарської діяльності.

3.4. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з діючим законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках,


3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство відповідно до цілей та предмету своєї діяльності, визначеному цим Статутом, користується всіма правами юридичної особи у порядку, визначеному законодавством України та, зокрема, має право:

=>володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені усім своїм майном, відповідно до його призначення, а також укладати договори, придбавати, орендувати та відчуждати майно юридичним та фізичним особам, виступати від свого імені в усіх державних та недержавних органах, установах, організаціях;

=> відкривати в установленому порядку свої філії, представництва та дочірні підприємства на території України та за її межами;

=> відкривати в установленому порядку магазини, займатися фірмовою торгівельною діяльністю;

=> залучати для участі у своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на підставах договорів (контрактів) з обумовленою оплатою;

=> реалізовувати продукцію та послуги по цінам та тарифам, установлюваним самостійно, або по регульованим цінам у випадках, передбачених законодавством;

=> укладати угоди в українській та іноземній валютах на внутрішньому та зовнішньому ринках;

=> користуватися кредитами в українській та іноземній валютах;

=> на добровільних засадах вступати в спілки, господарські асоціації, інші об’єднання в цілях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основі,

4.2. Товариство несе відповідальність по своїм обов’язкам в межах належного йому майна, на яке, згідно законодавства України, може бути накладено стягнення.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також матеріальних та іншіх цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

=> майна, у тому числі одержаних доходів, переданих йому Засновниками у власність;

=> продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

=> прибутків, одержаних від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

=> іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом,

6 ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновниками Товариства є:

=> Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

=> Орендне підприємство ”Славутський солодовий завод”.

6.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти України, які набули права власності на акції Товариства, у тому числі іноземні інвестори, які здійснили інвестиції у грошовому та майновому вигляді, шляхом придбання акцій Товариства

Для акціонерів-іноземних інвесторів застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій згідно законодавства України.

6.3. Акціонери мають право:

=> брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;

=> брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством України;

=> брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

=> вийти в установленому порядку з Товариства;

=> отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

=> вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом,

6.3.1.У разі ліквідації Товариства акціонери у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством України, мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій.

6.3.2.Всі відомості про акціонерів Товариства повинні бути занесені до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, який веде незалежний Реєстратор іменних цінних паперів (надалі Реєстратор), з яким Товариством укладена відповідна угода.

6.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

=> додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

=> виконувати свої обов’язки перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченому цим Статутом;

=> не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

-виконувати інші обовязки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

6.5. Акціонери відповідають за зобов’язання Товариства тільки в межах належних їм акцій.

7. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний фонд Товариства становить 6176480 /шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят/ гривень.

7.2. Статутний фонд Товариства поділено на 24705920 прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривні.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду.

7.4. Розмір Статутного фонду, після повної оплати всіх раніше.випущених акцій, може бути збільшено шляхом:

=> випуску нових акцій;

=> обміну облігацій на акції;

=> збільшення номінальної вартості акцій.

7.5. Підписка на додатково випущені акції провадиться у порядку, передбаченому законодавством України.

Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.

У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції

7.6. Рішення про збільшення Статутного фонду більше, як на 1/3 приймається вищим органом Товариства, а не більше, як на 1/3 – Дирекцією.

7.7. Розмір Статутного фонду може бути зменшений шляхом:

=> зменшення номінальної вартості випущених акцій;

=> зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення Статутного фонду приймається вищим органом Товариства, Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

7.8. Зміни Статуту, пов’язані із збільшенням, або зменшенням Статутного фонду повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства.

8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ

8.1. Акції.

8.1.1.Акція, згідно законодавства України, є цінним папером без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у Статутному фонді Товариства, підтверджує членство в Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

8.1.2.Товариство випускає прості іменні акції у розмірі свого Статутного фонду згідно законодавства України.

8.1.3.Проста іменна акція дає 1 голос при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів та приймає участь у розподілі чистого прибутку після поповнення резервів.

8.1.4.Акції неподільні, У випадках, коли та сама акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним акціонером та здійснюють свої права, по узгодженню між ними, через одного з них або через загального представника.

8.1.5.Акції можуть бути придбані:

=>шляхом купівлі;

=> шляхом дарування;

=> шляхом спадкоємництва та іншого правонаступництва;

=> іншими способами, передбаченими законодавством.

8.1.6. Акції оплачуються особами, які бажають їх придбати: грошовими коштами в національній або іноземній валюті, цінними паперами, шляхом передачі Товариству майна, майнових або особистих немайнових прав (за рішенням Загальних зборів акціонерів). Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в гривнях.

8.1.7. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку.

8.1.8. При додатковому випуску акцій Товариством, акції (сертифікати акцій) видаються особам, які на них підписалися, тільки після повної оплати їх вартості, До цього моменту Товариство видає особам, бажаючим придбати акції:

=> письмове зобов’язання продати відповідну кількість акцій - після попереднього внеску у розмірі не менше 10 % вартості акцій, на які вони підписалися;

8.1.9. Після повної оплати акцій, на які підписалася особа, їй безкоштовно надається сертифікат акцій.

8.1.10.Видача сертифіката акцій, а також здійснення передачі сертифіката від одної особи до іншої здійснюється Реєстратором.

У випадку загублення акціонером сертифіката, йому видається дублікат за відповідну платню.

8.1.11.Передача (продаж, дарування, спадкування та інше відчудження) акцій або частини акцій по одному сертифікату супроводжується його анулюванням та видачею нових сертифікатів Реєстратором, за установлену платню, з внесенням відповідних змін до реєстру.

8.1.12.При додатковому випуску акцій, особа яка на них підписалася, повинна сплатити їх повну вартість Товариству не пізніше одного року з дати видачи письмового зобов’язання Товариства про продаж акцій особі.

У разі несплати у встановлений строк, особа сплачує за час прострочки 10% річних від несплаченої суми.

При несплаті протягом 3 - х місяців, після встановленого строку, Товариство може реалізувати акції самостійно, як не зв’язаних підпискою у порядку, встановленому цим Статутом.

8.1.13.Товариство має право викупати у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

8.1.14.Акції, які випускаються Товариством забезпечуються всім його майном.

8.1.15.При реорганізації Товариства всі обов’язки по випущеним акціям переходять до його правонаступників.

8.2. Облігації.

8.2.1. Товариство має право, з метою залучення додаткових коштів, випускати облігації з розповсюдженням їх серед юридичних та фізичних 6сіб на суму не більше 25 % від Статутного фонду лише після повної оплати усіх випущених акцій, та покриття збитків.

Випуск облігацій для формування та поповнення Статутного фонду Товариства не дозволяється.

8.2.2. Облігація дає право на відшкодування власнику її номінальної вартості в передбачений в ній термін, на одержання щорічно передбачених в ній відсотків, на переважне задовільнення їх вимог при ліквідації Товариства.

8.2.3. Права на участь в управлінні Товариством облігації не дають.

8.2.4. Рішення про випуск облігацій приймається Спостережною Радою Товариства та оформлюється протоколом у якому повинні бути вказані відомості, передбачени Законом України « Про цінні папери та фондову біржу ».

8.2.5. Облігації можуть бути іменними та на пред’явника.

8.2.6. Облігації можуть бути обмінені на акції Товариства. При цьому Статутний фонд Товариства збільшується.

8.2.7. Рішення про обмін облігацій на акції приймається Спостережною Радою з подальшим затвердженням, зв’язаним з цим збільшенням Статутного фонду, на Загальних зборах акціонерів.

8.2.8. При обміні облігацій на акції держателям облігацій видається письмове зо-бов’язання Товариства про передачу їм відповідної кількості акцій. Датою погашення облігацій вважається дата видачі держателю облігацій відповідної їм кількості акцій, або сертифікату акцій, після чого вносяться зміни до Реєстру власників цінних паперів Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

=> вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

=> Спостережна рада;

=> Дирекція;

=> Ревізійна комісія.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.2.У Загальних зборах мають право брати участь та голосувати всі акціонери або їх представники, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

9.2.3.Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер, Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів у день проведення Загальних зборів Дирекцією, або незалежним Реєстратором, на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

9.2.4. Реєстрація акціонерів здійснюється на підставі пред’явлення ними сертифікатів акцій (акцій) або виписки із рахунку цінних паперів, доручення (для представника) та посвідчення особи. Право участі у Загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції, беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

9.2.5.Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний термін.

Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

Довіренність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути

посвідчена Реєстратором або Генеральним директором Товариства.

9.2.6.3агальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 % голосів, Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

9.2.7. До компетенції вищого органу Товариства належить:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про збільшення Статутного фонду Товариства більше ніж на 1/3;

4) обрання та відкликання членів Спостережної ради Товариства;

5) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;

6) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію та іншіх положень, пов’язаних з діяльністю Загальних зборів акціонерів крім тих, затвердження яких віднесено до компетенціїї виконавчого органу та Спостережної Ради, а також затвердження розміру та порядку отримання винагороди членами Спостережної Ради та Ревізійної комісії;

7) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його представництва, філії та дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, строк, розмір та порядок розподілу частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

8) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

9) прийняття рішення про передачу реєстру власників іменних цінних паперів Товариства незалежному Реєстратору;

10)прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання, що стосуються діяльності Товариства

9.2.8.Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

=> зміна Статуту Товариства;

=> припинення діяльності Товариства;

=> створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

9.2.9. Ініціатором скликання чергових Загальних зборів акціонерів є Дирекція. Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у письмовій формі, кур’єром, телефаксом або по телефону, Крім того, загальне повідомлення друкується в обласній пресі та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу, і місця проведення зборів та порядку денного.

9.2.10.Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного фонду Товариства, то одночасно з порядком денним друкується наступна інформація:

1) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення Статутного фонду;

2) проект змін до Статуту Товариства, пов’язаних із збільшенням або зменшенням Статутного фонду;

3) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

4) відомості про нову номінальну вартість акцій;

5) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

6) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

7) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами Статутного фонду.

9.2.11.Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів акціонерів, У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.

9.2.12.Порядок денний попередньо узгоджується із Спостережною Радою.

9.2.13.Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймаються Спостережною Радою Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш ніж 10% голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів.

9.2.14.3агальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

9.2.15.Позачергові збори акціонерів скликаються у слідуючих випадках:

=> у разі неплатоспроможності Товариства;

=> на письмову вимогу Спостережної Ради;

=> на письмову вимогу Ревізійної комісії

=> на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів;

9.2.16. Дирекція Товариства зобов’язана протягом 20 днів, з моменту отримання письмової вимоги, прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з порядком денним, запропонованим ініціатором позачергових зборів.

9.2.17.Якщо Дирекція не скликала Загальні збори на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, вони мають право самі скликати Загальни збори, відповідно до вимог п.9.2.9 цього Статуту.

9.3. СПОСТЕРЕЖНА РАДА

9.3.1. Спостережна Рада є органом управління Товариства, що створюється з числа акціонерів та представляє їх інтереси у період між проведенням Загальних зборів та, в межах своєї компетенції, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

9.3.2. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Спостережній Раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

9.3.3. Голова та члени Спостережної Ради є посадовими особами цього органу.

9.3.4. Спостережна Рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників (якщо акціонер - юридична особа) у кількості осіб, визначеної Зборами, строком на 2 (два) роки.

9.3.5. Член Спостережної Ради не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Товариства та членом виконавчого органу (Дирекції, Правління).

Засідання Спостережної Ради проводяться в міру необхідності, але не менш ніж 4 рази на рік.

9.3.6. На першому засіданні Спостережної Ради, з числа її членів, обираються Голова, Заступник Голови та Секретар.

9.3.7. Голова Спостережної Ради:

=> керує роботою Спостережної Ради;

=> скликає засідання Спостережної Ради;

=> головує на засіданнях Спостережної Ради;

=> здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної Ради в межах її повноважень.

9.3.8. Заступник Голови Спостережної Ради надає допомогу Голові, а під час його відсутності - виконує функції Голови.

9.3.9. Секретар Спостережної Ради веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Спостережної Ради.

9.3.10.До компетенції Спостережної Ради належить:

=> призначення та відкликання Генерального директора, заключення з ним Контракту який з боку Товариства підписує один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це;

=> затвердження членів Дирекції за поданням Генерального директора, а також дострокове відкликання членів Дирекції за поданням Генерального директора або за власною ініціативою;

=> затвердження умов угоди, укладеної Товариством в особі Генерального директора з незалежним Реєстратором;

=> затвердження Положень про Дирекцію Товариства та інших положень, пов’язаних з діяльністю Товариства крім тих, затвердження яких віднесено до компетенціїї Загальних зборів акціонерів та Дирекції Товариства;

=> прийняття рішення про випуск облігацій Товариства, обмін облігацій;

=> затвердження щорічного бюджету Товариства, затвердження всіх контрактів Товариства та розміщення його майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;

=> прийняття рішень про вступ Товариства до асоціацій, косорціумів, корпорацій, концернів, товариств та інших добровільних об’єднань та про вихід з них, участь у біржах;

=> попередній розгляд звітів Генерального директора, та попередній розгляд та затвердження річного балансу Товариства, форми 2, 3 фінансового звіту, після обов’язкової перевірки їх аудитором;

=> попередній розгляд розміру дивідендів для виплати по акціям Товариства для затвердження його на Загальних зборах акціонерів;

=> винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії;

=> організація проведення, у разі необхідності, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства ;

=> попередній розгляд питань по визначенню порядку денного Загальних зборів акціонерів, розгляд пропозицій акціонерів, які володіють менше ніж 10 % акцій Товариства, до порядку денного та прийняття рішень про їх включення або не включення цих пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

-здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора.

9.3.11.Члени Спостережної Ради беруть участь у засіданні особисто.

9.3.12.Спостережна Рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менш як 2/3 її членів.

9.3.13.Кожен член Спостережної Ради має при голосуванні один голос. Член Спостережної Ради може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену Спостережної Ради, що оформлюється дорученням.

9.3.14.Генеральний директор Товариства приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.

9.3.15.Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Спостережної Ради. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Спостережної Ради дає перевагу.

9.3.16.Протокол засідання Спостережної Ради підписується всіма її членами на слідуючому засіданні Спостережної Ради.

9.3.17.Права та відповідальність членів Спостережної Ради, а також інші аспекти її роботи викладені в « Положені про Спостережну Раду ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

9.4. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА.

9.4.1. Дирекція є виконавчим органом Товариства. Вона здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю безпреревно без посереднім керівництвом Генерального директора.

9.4.2. Дирекція складається з Генерального директора та директорів. Число членів Дирекції визначається структурою Товариства та штатним розкладом, які визначає Генеральний директор.

9.4.3. Члени Дирекції призначаються Генеральним директором за погодженням Спостережною Радою Товариства на термін, визначений контрактом.

9.4.4. 3 кожним членом Дирекції та Товариством, в особі Генерального директора, укладаються трудовий Контракт, регулюючий внутрішні взаємовідносини між членом Дирекції і Товариством (розміри оплати праці, підстави для розірвання Контракту та інші права і обов’язки).

9.4.5. Управління справами здійснюється Дирекцією, як правило, під єдиноначальну відповідальність Генерального директора. У разі прийняття Дирекцією рішення, згідно із засадами колективної відповідальності, вони приймаються простою більшістю голосів.

9.4.6. Розподіл обов’язків серед членів Дирекції здійснюється Генеральним директором з урахуванням посадових функцій кожного члена Дирекції, визначених його трудовим Контрактом та виданим йому дорученням.

Якщо між членами Дирекції виникає розбіжність в поглядах про розподіл обов’язків, то це питання розв’язується Генеральним директором.

9.4.7. Дирекція, як колективний орган приймає обов’язкові для виконання працівниками Товариства рішення по всім питанням, що мають особливу важливість для Товариства, його філіалів, представництв та дочірніх підприємств, зокрема:

=> з розробки річного звіту та балансу Товариства;

=> прийняття рішення про збільшення Статутного фонду Товариства не більше ніж на 1/3, з подальшим затвердженням змін у Статуті, пов’язаних із зміною розміру Статутного фонду на Загальних зборах акціонерів.

=> питанням планування господарської діяльності Товариства;

9.4.8. Дирекція приймає рішення по можливості одностайно. Якщо при розгляді питань, які вимагають прийняття колективного рішення, відсутня єдність поглядів, то особа, що головує на засіданні, вирішує питання про можливість голосування та прийняття рішення. У разі визнання голосування неможливим, питання повинно бути перенесено на інше засідання, або вирішене Генеральним директором під свою особисту відповідальність.

9.4.9. Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні знаходиться не менше половини її членів. При голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів, при рівності голосів вирішальним є голос Генерального директора. Якщо Генеральний директор на засіданні відсутній, то питання при рівності голосів відxиляється.

9.5. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.5.1. Генеральний директор Товариства є керівником Дирекції, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції в період між Загальними зборами акціонерів та засіданнями Спостережної Ради.

Генеральний директор Товариства за посадою приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.

9.5.2. Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово - економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій персонала Товариства.

9.5.3. Генеральний директор призначається Спостережною Радою Товариства на термін, визначений Контрактом.

9.5.4. Один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це, від імені Товариства підписує з Генеральним директором трудовий Контракт, в якому визначаються його права та обов’язки, а також умови оплати праці, та заохочення за результати господарської діяльності та межі відповідальності за збитки, вчинені за його провиною Товариству.

9.5.5. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати, у межах своєї компетенції, всі дії від імені Товариства, представляти Товариство в усіх організаціях, установах та підприємствах, як на Україні так і за кордоном.

9.5.6. Генеральний директор:

=> укладає від імені Товариства будь-які угоди та розпоряджається його майном в межах щорічного бюджету Товариства, за виключенням укладення всіх договорів та здіснення розміщення майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;

=> призначає членів Дирекції після узгодження їх Спостережною Радою Товариства;

=> укладає трудові контракти з членами Дирекції, посадовими особами та працівниками Товариства;

=> розподіляє обов’язки між членами Дирекції та надає їм повноваження на виконання певних юридичних дій від імені Товариства;

=> організує роботу Дирекції, головує на її засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань;

=> затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення та інструкціі;

=> забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради, зобов’язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не протирічить діючому законодавству;

=> затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції робітників;

=> користується правом найму на работу та звільнення всіх робітників Товариства, приймає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

=> забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди;

=> організує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність;

=> керує розробкою та представленням Спостережній Раді та Загальним зборам річного звіту та балансу Товариства;

=> визначає, на засіданні Дирекції, розмір прибутку, для виплати його частини по акціям Товариства;

=> приймає рішення про пред’явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задовільнення претензій, пред’явлених до Товариства;

=> здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

=> забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

-забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

приймає рішення про купівлю цінних паперів інших юридичних осіб, за узгодженням з членом Спостережноі Ради, уповноваженим нею на це;

=> встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

9.5.7. Згідно своєї компетенції Генеральний директор видає накази, інструкції та розпорядження, обов’язкові для виконання всім персоналом Товариства.

9.5.8. Порядок роботи Дирекції, призначення та звільнення її членів, а також їх права, відповідальність та інші аспекти роботи Дирекції викладені в « Положенні про Дирекцію ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Спостережною Радою Товариства.

9.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ,

9.6.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається вищим органом Товариства з числа акціонерів терміном на 5 (п’ять) років.

9.6.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає Загальним зборам акціонерів та Спостережній Раді.

9.6.3. Комісія складається з 3 - х членів, На першому засіданні членів Ревізійної комісії з їх числа обирається Секретар. Головують на засіданнях Ревізійної комісії всі її члени по черзі, крім Секретаря.

9.6.4. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

9.6.5. Ревізійна комісія здійснює перевірки у наступних випадках:

=> за дорученням Загальних зборів акціонерів;

=> за дорученням Спостережної Ради;

-за власною ініціативою,

=> на вимогу акціонерів, які володіють 10% голосів.

9.6.6. Ревізійна комісія зобов’язана направляти результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Спостережній Раді. Результати перевірки (ревізії) оформлюються у вигляді протоколу, що підписується всіма членами Ревізійної комісії. У випадку незгоди одного з членів комісії із змістом протоколу, він зобов’язаний підписати його із вказівкою на наявність особливої думки.

9.6.7. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, або проведення позачергового засідання Спостережної Ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання, допущені посадовими особами виконавчого органу.

9.6.8. Порядок роботи Ревізійної комісії, права та відповідальність її членів, а також інші аспекти діяльності викладені в « Положенні про Ревізійну комісію ВАТ «Славутський солодовий завод », яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ, ФОНДИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Прибуток Товариства створюється за рахунок надходжень від господарської діяльності, після відшкодування поточних витрат у відповідності до діючого законодавства України.

10.2. Залишений після цих розрахунків чистий прибуток надходить в повне розпорядження Товариства. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та Положенню «Про розподіл прибутку”.

10.3. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого прибутку Товариства до досягнення величини 25% Статутного фонду.

10.4.Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік в установленому законодавством порядку, здійснює звітність у державні органи та несе відповідальність за її достовірність.

10.5. Ревізії та перевірки діяльності Товариства здійснюються його Ревізійною комісією, а також, в установленому законом порядку, державними органами в межах їх компетенції.

10.6.Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальної роботи Товариства.

10.7. Дивіденди.

10.7.1.Дивідендами є частина чистого прибутку Товариства, яка розподілюється між акціонерами пропорційно кількості акцій, які знаходяться в їх власності.

Право на отримання дивідендів, пропорційно кількості акцій, мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

10.7.2.Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року,

10.7.3.Розмір дивідендів, у розрахунку на одну акцію, визначається Загальними зборами акціонерів, Розмір дивідендів визначається без урахування податків.

10.7.4.Дивіденди не сплачуються по акціях, які придбані Товариством, а також не повністю оплачені акціонерами на дату виплати дивідендів.

10.7.5.Виплата дивідендів починається після закінчення місяця з дня проведення Загальних зборів акціонерів, на яких було затверджено розміри виплати дивідендів, та здійснюється на протязі 2 - х місяців шляхом їх виплати в касі Товариства або шляхом їх перерахування на особовий рахунок акціонера.

10.7.6.Неотримані в указаний термін дивіденди вносяться на депонент Товариства та можуть бути виплачені, за вимогою акціонера, не пізніше 3 - х років з дати їх нарахування. Після закінчення цього терміну акціонер втрачає право на отримання дивідендів.

10.7.7.3а час знаходження дивідендів на депонентському рахунку відсотки на них не нараховуються.

10.7.8.Товариство виплачує акціонерам дивіденди за вирахуванням відповідних податків згідно діючого законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

11.1.Персонал Товариства складають працівники, прийняті на роботу по трудовим договорам або контрактом.

11.2.Питання найму та звільнення, форми оплати праці, а також матеріального заохочення Персоналу Товариства вирішуються Генеральним директором.

11.3.У Товаристві укладається колективний договір, згідно діючого законодавства України, який попередньо обговорюється Персоналом Товариства.

11.4.Форми, системи та розмір оплати праці працівників визначаються при заключенні з ними трудових договорів (контрактів) у відповідності з законодавством України з урахуванням фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника, а також штатним розкладом та колективною угодою. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча від мінімального рівня заробітної плати, встановленого законодавством.

11.5. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання та тривалість відпустки, включаючи додаткові, а також інші умови праці, визначаються чинним законодавством України та колективним договором.

11.6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

11.7. Товариство робить внески по соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та розмірах, встановлених діючим законодавством.

12. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приеднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації, з урахуванням вимог діючого законодавства України.

12.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства.

12.3. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Товариства переходить до його правонаступників.

12.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних Зборів Товариства;

- на підставі рішення суду;

- з іншихпідстав, передбачених законодавством та установчими документами.

12.5. У випадку ліквідації Товариства за р1шенням Загальних Зборів вона провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається органом який прийняв це рішення.

12.6. 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Л1квідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіц1йних органів преси із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховуеться з ними, вживає заход1в до оплати боргів третім особам, а також його Учасникам, складае ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

12.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті прац1 робітник1в, які працюють на умовах найму, та виконання обов’язків перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акц1й у шестим1сячний терм1н після публікації Інформації про його л1квідацію.

12.8. У разі виникнення спору щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

12.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинили свою діяльність, з моменту його виключення з державного реєстру Украіни.

12.10.Цей Статут затверджується Загальними зборами акціонерів. Доповнення та зміни в Статут вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, подаються до органу реєстраціі та починають діяти з моменту внесення відповідного запису в реєстрі державної реєстрації.

12.11.У разі внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства, які не потребують його перереєстрації,Товариство зобов’язано подати до Органу реестрації ці зміни у 5-ти денний термін.

12.12. У разі внесення змін в Статут Товариства, пов’язаних зі зміною його місцезнаходження, воно зобов’язано повідомити про це Орган реєстрації у 7 - ми денний термін та внести відповідні зміни до Статуту.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem19:15:28 22 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:12:23 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:17:19 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:11:20 29 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Організація функціонального управління Відкрите акціонерне товариство Славутський солодовий завод

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194385)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru