Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Вода природних джерел

Название: Вода природних джерел
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 09:42:17 18 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 62 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

РЕФЕРАТ

на тему:

ВОДА ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ

ПЛАН

1. Оздоровлення і лікування водою.

2. Метод заморожування (одержання талої води)

3. Природне намагнічування води.

4. Методи додаткового очищення питної води.

А яка ж якість джерельної й артезіанської води?

Ми все ще сприймаємо джерело як символ чисто­ти. Однак джерельні води практично ніяк не захищені природою. Адже це найбільш верхні водоносні гори­зонти, у яких фільтрується дощова вода, талий сніг і т. д. У джерельній воді сьогодні можуть бути і нітра­ти, і радіонукліди, і промислові стоки (а іноді навіть каналізаційні). У ці горизонти потрапляє бруд, зми­тий дощами. В Україні практично не залишилося поверхневих водойм, що відповідали б першому кла­су гігієнічних вимог. За даними Інституту колоїдної хімії і хімії води ПАН України, джерельні води взагалі архітоксичні: результати досліджень показали наявність у них свинцю, ртуті, кадмію та радіоактивних елементів. Найнебезпечніша вода в джерелах з малим дебітом (дебіт — запас води), а також у тих, де вона наби­рається дуже повільно і поверхня джерела відкрита. Тому працівники санітарно-епідеміологічних станцій не рекомендують пити воду з неякісних чи неперевірених джерел природних вод.

Артезіанські води — це стратегічний запас питної води країни. Розрізняють підземні джерела Юрського і Сеноманського водоносних горизонтів, розташо­ваних, відповідно, на глибині 256—337 і 90—193 м. Вода в них чиста, із шарів, не зв'язаних з поверхнею ґрунту, причому більш якісною є та, яку одержують зі свердловин з глибиною 250—300 м.

Існують поняття «жива» і «нежива» вода. Чим вони відрізняються одне від одного? Скрізь, де є хлор, вода нежива. Жива вода йде з підземних джерел, і її мож­на брати в бюветах. Однак якість води в бюветах має постійно контролюватися з наступним інформуван­ням населення.

Але, як виявилося, використання води з артезіансь­ких джерел — це теж не ідеальний варіант. При цент­ралізованому водопостачанні з артезіанських свердло­вин вода проходить відповідну до санітарно-гігієнічних норм хімічну обробку. У міській водогінній мережі за якістю води здійснюється контроль. Але навіть най­чистіша вода, перш ніж потрапити до споживача, проходить через мережу водопровідних труб, що екс­плуатуються протягом досить тривалого часу (іноді десятиліттями), і її якість при цьому може погіршу-

ватися. У домашніх умовах, як вважають фахівці, ар­тезіанська вода також має доочищуватися.

Оздоровлення і лікування водою

За даними Держкомстату, кожен другий житель України змушений пити воду, що не відповідає гігієнічним вимогам. У результаті недоброякісна, еко­логічно забруднена вода є причиною майже всіх (до 80 %!) хвороб людини. Додатково очищуючи водо­провідну воду за допомогою того чи іншого доступ­ного в домашніх умовах методу, ми робимо її макси­мально прийнятною для нашого організму, тобто еко­логічно чистою і біоенергетичне сумісною.

Коротко розглянемо «домашні» методи очищення питної води.

Метод заморожування (одержання талої води)

Відомо, що серед горців Кавказу довгожителів учетверо більше, ніж у Росії й Україні в цілому. Од­нією з причин їхнього довголіття є те, що вони п'ють свіжоталу воду, тобто воду гірських річок, що стікає з льодовиків.

Багато лікарів вважають, що найкорисніша вода — тала. Вона чиста, у ній немає солей важких ме­талів, пестицидів і т. ін. Природно, виникає запи­тання: чи можна одержати екологічно чисту (як з гірських джерел) талу воду в домашніх умовах? Відповідь однозначна: так, її можна приготувати методом заморожування з тієї, що тече з водопро­відного крана.

Перед заморожуванням воду варто очистити від газів і хлору. Для цього її треба підігріти (накривши посудину кришкою), зняти з вогню, не чекаючи ки­піння, й остудити. Охололу воду ставлять у морозиль­ник до замерзання на одну третину обсягу. Цей лід і є чиста вода. Брудна вода замерзає пізніше, а тане раніш. Некрижану воду виливають, а процедуру пов­торюють кілька разів протягом чотирьох-п'яти годин. Вода льоду, що не станув, зберігає льодоподібну струк­туру упродовж кількох годин. Тому тала вода — пере­хідний ступінь (фаза) між льодом і водою звичайною. Структура замороженої і талої води аналогічна струк­турі води в клітинах організму людини, і засвоюється вона значно ефективніше, ніж звичайна.

Цілющі властивості талої води добре відомі: вона поліпшує загальне самопочуття, підвищує праце­здатність, заспокійливо діє на нервову систему. Це прекрасний лікувальний засіб при ангіні, грипі, хво­робах нирок і печінки, її корисно пити для про­філактики інсультів і інфарктів.

Жінки, напевно, користувалися гідротантними кремами, що підвищують здатність клітин шкіри всмоктувати воду. Завдяки цьому шкіра обличчя стає м'якою, еластичною. Такого ж ефекту можна досяг­ти, якщо регулярно протирати обличчя шматочком льоду.

Природне намагнічування води

Механізм дії намагніченої води на організм лю­дини до кінця не з'ясований. Вплив такої води почи­нається від порожнини рота і закінчується нижніми відділами товстого кишечника, причому в кожнім сегменті вплив носить специфічний характер, ос­кільки головні травні залози самі по собі виконують різні функції і беруть участь у складному процесі трав­лення. Як уже згадувалося, однією з функцій води є очищення організму від токсинів і зайвих солей. Але для цього необхідно, щоб вода була якісно очище­ною, а ще краще — намагніченою.

Уся вода на Землі намагнічена магнітним полем планети. Але поки вона дійде до міського споживан­ня по металевих трубах, магнетизм її поглинається металом. У країнах Європи, зокрема в Великобри­танії і Німеччині, водні магістралі виготовляють з міді — металу, що не позбавляє воду її магнетизму. У дав­нину водопроводи Рима й Афін споруджували з ка­меню. Як же одержати слабко намагнічену воду в домашніх умовах?

З найбільш доступних методів можна назвати такі:

* Використання магнітної лійки. Такі лійки про­даються в аптеках, а вода, проходячи через лійку, здо­буває певну впорядковану структуру, що робить її біо­логічно активною.

* Найпростіший спосіб — застосування звичайного підковоподібного магніту. Він установлюється на зли­вальну трубку крана так, щоб струмінь води прохо­див між полюсами цього магніту. Навіть при корот­кочасному перебуванні води в слабкому магнітному полі хімічний склад її залишається колишнім, але от властивості поліпшуються.

Намагнічена («збуджена») вода володіє багатьма цілющими властивостями. Вона знижує рівень холесте­рину в крові й печінці, сприяє розчиненню каменів у нирках і сечовому міхурі, підвищує діурез, регулює ви­ділення жовчі, тим самим запобігаючи жовчнокам'яній хворобі. Така вода нормалізує травлення, усуває роз­лад нервової системи. Тривале вживання намагніче­ної води поліпшує роботу шлунково-кишкового трак­ту, збуджує апетит, нормалізує кислотність.

Намагнічену воду корисно не тільки пити, а й купатися в ній. Група хворих на гіпертонію пройшла курс лікування в одному із санаторіїв м. Сочі, прий­маючи ванни з намагніченою водою. Після десяти процедур у більшості пацієнтів зникли головні болі й шум у вухах, зменшилася стомлюваність і болі в ділянці серця. Майже в усіх нормалізувався сон, і абсолютно в усіх знизився артеріальний тиск.

МЕТОДИ ДОДАТКОВОГО ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Статус питної води зараз дотримується дуже суво­ро. Відповідність санітарно-гігієнічному стандарту «Питна вода» ще не означає, що таку воду можна пити сирою, тому що не завжди відомо, чи немає в ній, наприклад, екологічно-інформаційного забруднення. Особливе значення високий стандарт питної води (інформаційно й екологічно чистої) має для вагітних, в організмі яких формується й розвивається плід, і немовляти. У зв'язку з цим особливо актуальним є вирішення питання про вітчизняну природну дитячу питну воду. Дитяча питна вода — це вода, яку дитина будь-якого віку може пити сирою, не ризикуючи здо­ров'ям, а, навпаки, тільки зміцнюючи його.

Проблема додаткового очищення (фільтрації) пит­ної води — непроста. При проходженні питної води через фільтр, як правило, порушується її збалансова­ний склад. До природних фільтрів, що не порушують складу води, належать фільтри для механічного очи­щення, що виготовляються з глини, піску, склово­локнистих сіток, керамзиту й ін. Вони призначені для попереднього очищення води, тобто видалення з неї твердих частинок.

Сорбційні фільтри заповнені сорбентом - гра­нульованим вугіллям, графітом, глиною, керамікою і т. ін. У багатьох із них активоване вугілля імпрегноване сріблом, що дозволяє частково очища­ти воду від мікроорганізмів. Добре себе зарекоменду­вав керамічний фільтр з активованим вугіллям, імпрегнованим сріблом, що працює за принципом «протискування» води через дрібнопористу (пори 0,1— 03 мікрона) трубчасту кераміку.

Варто зазначити, що сьогодні існує величезна кількість найрізноманітніших за конструкцією і прин­ципом очищення води складних фільтрів. З їхньою допомогою можна одержувати воду різного ступеня очищення, але всі ці прилади, як правило, порушу­ють її збалансований стан. Така вода стає «агресив­ною»: вона може забирати з організму людини ті не­органічні мікроелементи, яких вона позбулася в про­цесі фільтрації і які додають їй природної рівноваги. Особливо «агресивними» є фільтри з використанням осмосу чи іонообмінних смол. Чим вища вартість при­строю, тим вода чистіша і віддаленіша від тієї аква віта, котру можна пити сирою, без додаткового «по­жвавлення». Воду, очищену за допомогою складних фільтрів, варто використовувати тільки для приготу­вання їжі.

Але за допомогою Простих побутових фільтрів мож­на одержувати якісно нову питну воду, що при систе­матичному вживанні не тільки запобігає хворобам, а й рятує від них. Це відбувається в результаті очищення води з одночасним її намагнічуванням, йодуванням чи фторуванням.

Фторована вода є джерелом фтору — елемента, необхідного для розвитку зубів і зміцнення ясен. До­бова потреба організму у фторі складає 2—3 г. На половині території України (насамперед у західних областях) цей елемент у питній воді практично зовсім відсутній; в інших регіонах його концентрація у воді в 2—5 разів нижча від норми. Але, як показують спо­стереження, при споживанні протягом трьох років фторованої води кількість хворих на карієс (особли­во серед дітей) значно зменшується. Багато простих побутових фільтрів, виготовлених у країнах колиш­нього СРСР, мають касети, шо містять фтор. З їхньою допомогою досягається ступінь фторування води, що відповідає гігієнічним нормативам. До речі, найкра­ще організм людини засвоює фтор, що надходить саме з питною водою.

Добова потреба людини в йоді складає 100 мкг, а вагітні повинні одержувати його до 250 мкг. На тери­торії України, зокрема Київської області, вміст при­родного йоду в ґрунтових водах недостатній. Дефіцит йоду спостерігається й у водопровідній воді. При хло­руванні хлор, як більш активний елемент, заміщує йод, що призводить до нестачі останнього в організмі людини. Цей мікроелемент входить до складу гор­монів щитоподібної залози, і дефіцит йоду позначаєть­ся насамперед на пам'яті, гостроті зору, а також вик­ликає розлад нервової і серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, призводить до чолові­чої і жіночої безплідності, мимовільних викиднів, мертвонароджень і передчасних пологів. У дітей не­стача йоду є причиною глухонімоти і розумової відста­лості.

Деякі побутові фільтри забезпечуються касетами зі знезаражувальною дією, що забезпечує дезінфек­тант — іонообмінна смола, яка містить йод. Вміст

Йоду у воді. Очищеній за допомогою таких фільтрів, відповідає рівню, необхідному для профілактики зах­ворювань щитоподібної залози. Крім того, отримана вода використовується як лікувально-столова при хро­нічних захворюваннях печінки, нирок, а також при жовчно- і сечокам'яних хворобах. Питну воду, збага­чену фтором і йодом, правильніше вважати лікуваль­ною.

Говорячи про оздоровлення й лікування питною водою, не можна забувати про воду мінеральну, що добувається, як правило, з добре відомих підземних джерел і наділена багатьма цілющими властивостя­ми. Лікувальні води мож­на вживати тільки за призначенням лікаря.

Вода, яку людина п'є сирою, особливо вранці натщесерце — найліпша. Саме таку воду мають вживати молоді жінки під час вагітності й матері-годувальниці у перший рік життя дитини: адже організм маляти цілком залежить від біоенергети­ки організму матері, а питна вода є в усіх випадках найважливішим інформаційним середовищем лю­дини.

Тільки інформаційна й екологічно чиста біоенер­гетична питна вода може гарантувати нам здоров'я. Якщо у вас немає змоги пити таку воду сирою, пийте будь-які оздоровчі напої, приготовлені на якісній воді, отриманій за допомогою тих чи інших фільтрів.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:08:29 22 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:23:08 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:11:28 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:07:29 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Вода природних джерел

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198658)
Комментарии (2160)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru